Page 1

VragenlijstInterpersoonlijkLeraarsgedrag 

Versie2.2

 Dezedocentheeftgevoelvoorhumor  Bijdezedocenthebjevrijheid Dezedocentheeftgezag  Dezedocentheeftmoeiteomdeklasstiltekrijgen Dezedocenthelptje 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentlaatmeteenmerkendatietsnietmag Bijdezedocentmoethetstilzijnindeles Dezedocentluistertnaarleerlingen Dezedocentzegtdatleerlingenweinigpresteren Dezedocentbepaaltofleerlingenwatmogenzeggen 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentvertrouwtleerlingen Dezedocentgeeftleerlingenhunzin Dezedocentisontevreden Dezedocentverbiedtonsdingen Wemoetenonsaanzijn/haarregelshouden 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentisbereidietsopnieuwuitteleggen Dezedocentmoppert Dezedocentmaakteenonzekereindruk Dezedocenthoudtonsindegaten Alsdezedocentboosismerkjedat 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentisaardig Bijdezedocentdoejewatjezelfwilt  Metdezedocentkunjelachen  Dezedocentdreigtmetstraf Dezedocentzietwaterindeklasgebeurt 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentisuitzijn/haarhumeur  Dezedocentleeftmeemetleerlingen  Dezedocentlaatleerlingenhunganggaan Dezedocentmaakteensombereindruk Bijdezedocentweetjewatjemoetdoen 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentvindtveelgoed Dezedocentkangoedtegeneengrapje Jekuntdezedocentgemakkelijkvoordegekhouden Dezedocentkankwaadworden Dezedocenthoudtstrengorde 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentisgeduldig Dezedocentkangoedleidinggeven Bijdezedocentmoetjehardwerken Bijdezedocentishetonrustigindeklas Dezedocentweetleerlingenteboeien 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentisdriftig Dezedocentheefteenprettigesfeerindeklas  Erkanveelbijdezedocent Dezedocentzeurt Dezedocenttreedtaarzelendop 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

Dezedocentissoepelvoorleerlingen  Dezedocentstelthogeeisen  Dezedocenttreedtzelfverzekerdop  Metdezedocentkunjegemakkelijkruziekrijgen Alshetstilmoetzijn,pratenwetochdoor 

Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit 

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd 

VIL-50item_Vragenlijstformulier-2008-101  

VragenlijstInterpersoonlijkLeraarsgedrag Versie2.2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you