Page 1

Verkeer en toets Format lesbeschrijvingsformulier Algemene gegevens:

naam student:

groep(en): 6

studiejaar:

naam mentor:

titel lesactiviteit: Verkeer

naam schoolopleider:

datum / tijd onderwijsactiviteit:

naam school:

Reflectie vooraf: Verantwoording / intentie van de onderwijsactiviteit: - wat is het belang voor de kinderen om dit te leren? Doordat de leerkracht tijdens deze verkeersles de kinderen aan leert hoe ze zich in verkeer moeten verplaatsen en waar ze moeten fietsen/of lopen met behulp van borden en aanwijzingen in het verkeer verloopt de reis een stuk veiliger. Lesdoelen die de kinderen verwerven: - wat moeten de kinderen weten / kunnen / vinden? – hoe controleer je dat op het einde van de onderwijsactiviteit? De kinderen weten na deze les dat lopen of fietsen naar school gezond is; De kinderen weten wat de juiste plek is in het verkeer om te lopen/fietsen. De kinderen kennen de verkeersboren voor een voetpad, fietspad en woonerf. De kinderen kennen na deze les de regels voor voetgangers en fietsers. Deze doelen worden getoetst aan het einde van de les. De beginsituatie van de kinderen / de groep: - wat weet ik over de kinderen en de leerstof? 22 Leerlingen. Groep 6 De kinderen hebben het boekje van verkeer uit en ik wil toetsen of de stof is blijven hangen. Ze hebben dus de afgelopen weken kennis opgedaan met deze onderwerpen, zoals borden voor fietsers en voetgangers en de regels daarvoor. Er is tevens een diversiteit van leerlingen met verschillende hulpvragen.

Eigen beginsituatie / persoonlijke leerdoelen wat wil ik zelf leren tijdens deze onderwijsactiviteit? – wat zijn de verbeterpunten uit vorige lessen? Tijdens deze periode maak ik gebruik van een duidelijk stilte-teken, zoals klap-hand, waardoor ik de aandacht van de leerlingen meteen weer heb. Ik wil tijdens het uitdelen van straf bereiken dat de desbetreffende leerlingen leert van zijn straf, waardoor hij gaat nadenken over zijn eigen gedrag en herhaling proberen uit te sluiten.

Didactische route: De didactische route van de lesactiviteit (in steekwoorden): Kies uit: opnemen – bewerken – openen – delen – ervaren – doen – maken – verwerken – reflecteren –

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

1


Verkeer en toets integreren Tijd Haltes

1 min.

Inhoud van het onderwijs Leerstof

Persoon van het kind Leerling Doel bespreken: De leerkracht bespreekt het doel van deze les: Weten waar je moet gaan lopen en we gaan kijken met deze toets of jullie nog weten waar we het over hebben gehad tijdens verkeer.

3 min.

Terugblik Terugkijken wat we hebben gedaan. Borden vlug bespreken.

5 minuten

Kern/instructiefase Opdracht 15 klassikaal bespreken.

Werkelijkheid van het kind Leef- en belevingswereld

Zelfstandigverwerkingsfase De leerlingen de toets (zie bijlagen) zelfstandig.

15 min.

5 min. Reflectie/evaluatie . Wisselen van blaadje. Kinderen kijken met de leerkracht na.

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

2


Verkeer en toets Inhoudelijke planning en organisatie van de les: Concrete (inhoudelijke) uitwerking van de onderwijsactiviteit / inrichting van de leeromgeving Hoe ga je de les organiseren: welke vakinhouden, welke spel- en / of leeractiviteiten, welke werkvormen / materialen? Doel bespreken: De leerkracht bespreekt het doel van deze les: We gaan met deze les bespreken waar je moet gaan lopen in het verkeer en we gaan kijken met deze toets of jullie nog weten waar we het over hebben gehad tijdens verkeer. Terugblik Terugkijken wat we hebben gedaan. Borden nog even snel bespreken. De leerkracht bespreekt de borden van de vorige les. Bespreken van het voetpad, fietspad etc. De leerkracht stelt vragen over deze borden. “Als ik met de fiets ben, waar moet ik dan fietsen? Welk bord hoort daarbij?”. “Als ik te voet ben en ik kom dit bord tegen, wat betekent dat dan voor mij?’. “Als ik op het paard ben en ik kom dit bord tegen? Moet ik daar dan rijden?”. Etc.

Kern/instructiefase Opdracht 15 klassikaal bespreken. We bespreken klassikaal deze vragen. De kinderen krijgen een beurt als ze de vinger op steken. De leerkracht bewaakt hierbij rust en orde! Zelfstandigverwerkingsfase De leerlingen de toets (zie bijlagen) zelfstandig. Reflectie/evaluatie . De kinderen wisselen van blaadje, zodat de buurman/vrouw het na kijkt met rood. Kinderen kijken met de leerkracht na..

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

3


Verkeer en toets Naam: …………………………… Verkeer Ben je het er mee eens

☺ of oneens

? Zet een lachend of droevig gezichtje in de vakjes.

Fietsen en lopen is gezond Met de auto ben je altijd sneller dan op de fiets Van fietsen en lopen word je moe Met de auto naar school is veiliger dan met de fiets naar school Wat betekenen de borden? Zet de betekenis op de lijnen.

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

4


Verkeer en toets Teken de volgende borden op de juiste plaats in de vakjes op de paaltjes in het plaatje.

Zet de cijfers van de mensen/dieren op de juiste plaats op het plaatje.

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

5

Verkeer en toets  

datum / tijd onderwijsactiviteit: naam school: De didactische route van de lesactiviteit (in steekwoorden): Kies uit: opnemen – bewerken – o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you