Page 1

Format lesbeschrijvingsformulier

Knutselles handpoppen

_________________________________________________________________________________ Format lesbeschrijvingsformulier Algemene gegevens:

naam student:

groep(en): 4/5

studiejaar:

naam mentor:

titel lesactiviteit: Handpop

naam schoolopleider:

datum / tijd onderwijsactiviteit:

naam school:

Reflectie vooraf: Verantwoording / intentie van de onderwijsactiviteit: - wat is het belang voor de kinderen om dit te leren? Door deze knutselactiviteit leren de kinderen via de handpop emoties en gevoelens naar voren te brengen. Ze leren daarbij een stukje drama. Tevens door het maken van deze handpop wordt hun fijne motoriek ontwikkeld. Dit is nodig in deze klas omdat veel kinderen nog moeite hebben met hun motoriek, waardoor bijvoorbeeld tekeningen “slordig” worden ingeleverd. Door het maken van deze handpoppen krijg je meer contact met sommige kinderen in de klas die normaal stil zijn in de kring. Het is ook goed dus voor hun sociale/emotionele ontwikkeling. Lesdoelen die de kinderen verwerven: - wat moeten de kinderen weten / kunnen / vinden? – hoe controleer je dat op het einde van de onderwijsactiviteit? De kinderen van groep 4/5 van ZMLK school Jan Baptist hebben na deze les een handpop van een sok gemaakt. De kinderen van groep 4/5 van ZMLK school Jan Baptist hebben na deze les geoefend met hun handpop en een stukje drama gespeeld.

De beginsituatie van de kinderen / de groep: - wat weet ik over de kinderen en de leerstof? 14 leerlingen Groep 4/5 – 9/10 jaar oud ZMLK school. De leerlingen hebben een cognitief niveau van 3 t/m 6 jarigen. De leerlingen hebben zeer veel structuur en herhaling nodig. De leerlingen hebben veel visueel materiaal nodig. De leerlingen zijn snel afgeleid. Eigen beginsituatie / persoonlijke leerdoelen wat wil ik zelf leren tijdens deze onderwijsactiviteit? – wat zijn de verbeterpunten uit vorige lessen? Ik wil differentiëren in het aanspreken/ corrigeren op de behoefte van leerlingen. Ik wil een duidelijke structuur in deze beeldende vorming les, zodat kinderen weten wat ze moeten doen en weten wat ze verwachten.

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

1


Format lesbeschrijvingsformulier

Knutselles handpoppen

_________________________________________________________________________________

Didactische route: De didactische route van de lesactiviteit (in steekwoorden): Kies uit: opnemen – bewerken – openen – delen – ervaren – doen – maken – verwerken – reflecteren – integreren Tijd Haltes

Inhoud van het onderwijs Leerstof

Persoon van het kind Leerling

Werkelijkheid van het kind Leef- en belevingswereld

Voorbereiding leerkracht: Leerlingen krijgen allemaal een witte sok met daarbij een geniet kartonnetje, wat de bek moet voorstellen. Zie bijlage voor bek. 14 sokken met kartonnen bekken moeten al klaar liggen voor de les. Verder heeft de leerkracht knopen nodig voor de ogen (of plak oogjes), stiften om te versieren, lijm, papier, schaar en ander materiaal om de pop op te maken (zoals stof, vilt etc.) Onderwijsassistent en leerkracht informeren wat de bedoeling is. Onderwijsassistent kan assisteren bij het neerzetten van het materiaal. Leerkracht kan kinderen o.a. begeleiden.

5min.

5 min.

Openen Handpop zit in een geheimzinnig kistje. “Wat zou er in zitten? Misschien moeten we roepen!”. Handpop komt uit het kistje en kijkt rond. Hierop volgt een klein toneelstukje waarbij er veel interactie is tussen leerlingen en de handpop. Kern/instructiefase Leerkracht geeft een duidelijke uitleg met behulp van materiaal (PowerPoint) Uitprobeerfase De leerkracht stelt een vraag aan een leerling om het in het kort na te vertellen wat de bedoeling is.

3 minuten

30 min.

10 min.

Reflectie/evaluatie . Een klein toneelstukje met de kinderen.

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

Zelfstandigverwerkingsfase De leerlingen krijgen allemaal een sok en op elke tafel staat materiaal. De ogen doen we klassikaal, dan weten de kinderen waar ze die moeten opplakken. De rest mogen ze zelfstandig doen.

2


Format lesbeschrijvingsformulier

Knutselles handpoppen

_________________________________________________________________________________

Inhoudelijke planning en organisatie van de les: Concrete (inhoudelijke) uitwerking van de onderwijsactiviteit / inrichting van de leeromgeving Hoe ga je de les organiseren: welke vakinhouden, welke spel- en / of leeractiviteiten, welke werkvormen / materialen? Openen De kinderen zitten in een kring, zodat ze iedereen kunnen zien. Er ligt een geheimzinnig kistje in het midden van de kring wat nieuwsgierigheid opwekt.. “Wat zou er in zitten? Misschien moeten we roepen!”. Kinderen roepen. Een zelfgemaakte handpop komt uit het kistje en kijkt rond. Hierop volgt een klein toneelstukje waarbij er veel interactie is tussen leerlingen en de handpop. De handpop vertelt dat hij zich zo verveelt heeft en dat hij vriendjes zoekt, maar hij kan niemand vinden. Of de kinderen hem willen helpen door een eigen handpop te maken. Kern/instructiefase Leerkracht geeft een duidelijke uitleg met behulp van materiaal (PowerPoint) e Deze PowerPoint is in stapjes verdeelt. De 1 stap is dat de leerlingen een eigen sok hebben met een bek. Dat heeft de leerkracht bij de voorbereiding al gedaan. De sok heeft nu al een vorm van een handpop. De leerkracht vertelt in het kort waar de oogjes moeten met behulp van een andere sok. De rest kun je versieren. De leerkracht kan ook tips geven voor het maken van haar bijvoorbeeld. Kinderen krijgen dan een dikke naald en dik garen om zo het haar te maken (dit moet wel onder begeleiding van de leerkracht blijven!).

Uitprobeerfase De leerkracht stelt een vraag aan een leerling om het in het kort na te vertellen wat de bedoeling is.

Zelfstandigverwerkingsfase De leerlingen krijgen allemaal een sok en op elke tafel staat materiaal. De ogen doen we klassikaal, dan weten de kinderen waar ze die moeten opplakken. De rest mogen ze zelfstandig doen. In elk groepje staat materiaal (de hoeveelheid is afhankelijk van het formaat van de groepjes). De leerkracht loopt rond om te helpen. Onderwijsassistent(en) kunnen kinderen individueel helpen met het maken van de sok als ze bijvoorbeeld haar willen maken. Reflectie/evaluatie . Een klein toneelstukje met de kinderen. Kinderen stellen allemaal in het kort hun pop voor. De handpop uit het geheimzinnige kistje zegt dat hij heel erg blij is dat hij nu zoveel vriendjes heeft.

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

3


Format lesbeschrijvingsformulier

Knutselles handpoppen

_________________________________________________________________________________

http://www.fietjewaarom.nl/Fietje_Waarom/seizoen/voorjaar2007/knutselpagina/Fietje_marterhandpop.pdf

Pabo Hogeschool Zuyd – Heerlen / Maastricht 07/08

4

Les handpoppen  

De kinderen van groep 4/5 van ZMLK school Jan Baptist hebben na deze les geoefend met hun handpop en een stukje drama gespeeld. titel lesact...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you