Page 1

Format lesbeschrijvingsformulier: Muziekles componisten Algemene gegevens:

naam student:

groep(en): 5/6

studiejaar:

naam mentor:

titel lesactiviteit: Muziekles componisten/ gevoel in muziek

naam schoolopleider:

datum / tijd onderwijsactiviteit:

naam school:

Reflectie vooraf: Verantwoording / intentie van de onderwijsactiviteit: - wat is het belang voor de leerlingen om dit te leren? Door beter te gaan luisteren naar muziek zullen leerlingen muziek beter leren te accepteren. Muziek brengt ontspanning en plezier in hun leven. Muziek geeft ook een boodschap af, waar leerlingen zeker iets van kunnen leren (geschiedenis bijv. ouverture 1812 van Tchaikovsky beschrijft de val van Napoleon in Rusland of Igor Stravinsky beschrijft in rit of spring het ontstaan van de aarde) Lesdoelen die de leerlingen verwerven: - wat moeten de leerlingen weten / kunnen / vinden? – hoe controleer je dat op het einde van de onderwijsactiviteit? De leerlingen leren muziek te accepteren en aandachtig te luisteren naar muziek. Leerlingen leren dat muziek verschillende functies heeft; communicatie, gevoel/ sfeer, beschrijving van verhaal (Romeo and Juliet – Dance of the knights van Sergei Prokofiev De beginsituatie van de leerlingen / de groep: - wat weet ik over de leerlingen en de leerstof? Groep 5/6 De leerlingen hebben vaker naar muziek geluisterd. De meeste hebben geen ervaring met klassieke muziek.

Eigen beginsituatie / persoonlijke leerdoelen wat wil ik zelf leren tijdens deze onderwijsactiviteit? – wat zijn de verbeterpunten uit vorige lessen? Ik kan een muziekles geven waarin veel inhoud zit en waarbij ik rekening hou met differentiatie in de klas tussen leerlingen.


Didactische route De didactische route van de lesactiviteit (in steekwoorden): Kies uit: opnemen – bewerken – openen – delen – ervaren – doen – maken – verwerken – reflecteren – integreren Tijd Haltes

5 min. (Les 1)

Inhoud van het onderwijs Leerstof

Persoon van het kind Leerling

Openen/delen Leerkracht begint met korte uitleg wat we gaan doen.

Doen Leerlingen luisteren naar verschillende stukjes (film)muziek van o.a. John Williams, Ennio Morricone, Tchaikovsky Kinderen maken daarbij het werkblad.

25 min. (les 1.)

5 min. (les 1.)

Werkelijkheid van het kind Leef- en belevingswereld

Reflecteren De les wordt samen besproken. Leerkracht vat de les samen.

Concrete uitwerking van bordschema / opstelling lokaal e.d.

- voeg indien nodig een extra bijlage toe


Inhoudelijke planning en organisatie van de les: Concrete (inhoudelijke) uitwerking van de onderwijsactiviteit / inrichting van de leeromgeving Hoe ga je de les organiseren: welke vakinhouden, welke spel- en / of leeractiviteiten, welke werkvormen / materialen? Openen/delen Leerkracht begint met korte uitleg wat we gaan doen.

Doen Leerlingen luisteren naar verschillende stukjes (film)muziek van o.a. John Williams, Ennio Morricone, Tchaikovsky. Kinderen maken daarbij het werkblad en beantwoorden de vragen. 1) Muziekfragmenten beluisteren en gevoel 1) 2) 3) 4)

Stolen memories, Schindler’s list – John Williams (nr. 1) Star wards – John Williams (nr. 4) Pawnee attack – John Williams (nr. 12) Indiana Jones – John Williams (nr. 7)

2) Muziekfragmenten Camillie Saint Sains. 1. Le Cygne (De Zwaan), Adagio. Langzaam, zéér gracieus en lieflijk 2. L'Éléphant (Olifant), Allegretto pomposo. Pompeus, log en vrolijk. Voor piano en contrabas. 3. Fossiles (Fossielen), Allegro ridicolo. Veelzijdig, snel, harmonieus. In dit stuk spelen alle instrumenten mee 3) Zelf verhaal bedenken: 1. Jaws – John Williams 2. Indiana Jones - John Williams Reflecteren De les wordt samen besproken. Leerkracht vat de les samen.

- Vermeld handelingscomponent / spelcomponent (indien van toepassing) bij een onderwijsactiviteit voor het jonge kind

Muziek


1. Luister naar de volgende muziekstukken. Wat voor gevoel krijg je daarbij? Bang, blij, verdrietig, boos, nieuwsgierig, opgewonden, verrast, medelijden, moedig etc.

Muziekfragment 1. …………………………………………………………………………………………………………………… Muziekfragment 2. …………………………………………………………………………………………………………………… Muziekfragment 3. …………………………………………………………………………………………………………………… Muziekfragment 4. …………………………………………………………………………..……………………………………… 2. Luister naar de volgende 3 muziekfragmenten uit Camille Saint-Saëns .De muziekfragmenten gaan over een bepaald dier. Weet jij welk dier? 1) …………………………………………………………. 2)…………………………………………………………… 3) …………………………………………………………..


3. Luister naar de volgende twee muziekstukken. Wat denk je wat het muziekstuk wil zeggen? Bedenk zelf een kort verhaal bij deze muziekfragmenten.

Muziekstuk 1: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

Muziekstuk 2: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

les 35. Muziekles componisten _film_  

Lesdoelen die de leerlingen verwerven: - wat moeten de leerlingen weten / kunnen / vinden? – hoe controleer je dat op het einde van de onder...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you