Page 1

Handelingsplan Logo + beeldmerk school

Naam leerling:

Jongen Meisje

Geboortedatum:

Periode Handelingsplan:

Naam groepsleerkracht:

Interne Begeleid(st)er(s):

Probleemgebied(en) algemeen:

Probleemgebied Specifiek: Spraak Lezen Taal Spelling Motoriek Rekenen Gedrag

 Cognitief Werkhouding Emotioneel Sociaal Lichamelijk Gegevens leerlingvolgsysteem Onderdeel: Huidig niveau:

Overige onderzoeksgegevens

Huidige aanpak tot nu toe:

Didactisch: alle gebieden Sinds: Aanpak: Resultaat:

Voorsprong in maanden:

Groep: DLE:

Achterstand in maanden:


Pedagogisch : Sinds:

Aanpak: Resultaat: Klassenmanagement Sinds: Aanpak: Resultaat: Nog niet gedaan: Doelen Verwacht perspectief (doel lange termijn) Opheffen probleem Verminderen van het probleem Accepteren van het probleem, beter mee om leren gaan. Doelen korte termijn: De hulpvraag vanuit de leerkracht is:

De hulpvraag vanuit het kind is:

Organisatie: Wat?

Hoe?

Wie?


Speciale voorzieningen: Inzet rugzak inclusief bijdragen: Rapportage aan ouders:

Wijze van volgen van de vorderingen van de leerling: Observaties tijdens kringgesprekken. Overlegmomenten met ouders: Evaluatie:

Hoe?

Wie?

Beslissing afsluiting

Toets Diagnostisch gesprek

Observatie

Leerkracht stagiaire

Nieuw handelingsplan

Doelen gehaald?

Datum: Handtekening ouder(s):

Handtekening school:

Handelingsplan  
Handelingsplan  

Handelingsplan voor handelingsgericht werken.

Advertisement