Page 1

Wrocław, dn. 23.06.2013 NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 17.06.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Justyna Jues, ul. XYZ, 12-345 Wrocław, NIP: 123-45-67-890 Opis usługi: 1. Tłumaczenie ENG-POL „Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich” PDF – 2712 słów tekstu źródłowego 2. Tłumaczenie ENG-POL „Duma i Uprzedzenie” DOC – 123 449 słów tekstu źródłowego 3. Tłumaczenie ENG-POL „Prezentacja OBWE” PPT – 1127 słów tekstu źródłowego Razem: 127 288 słów tekstu źródłowego Stawka: 0,025 EUR za słowo tekstu źródłowego Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3182,20 EUR 2. Kwota uzysku: 1591,10 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1591,10 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 286,40 EUR 5. Kwota do wypłaty: 2895,80 EUR (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć euro, 80/100)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek umowa o dzieło jues  

Rachunek wykonany w ramach nauki wystawiania dokumentów księgowych. Waluta - EUR.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you