Page 1


Korekta jues  

Korekta ręczna tekstu - ćwiczenie znaków korektorskich. Zadanie wymagało dużego skupienia aby właściwie dopasować znaki do rodzajów błędów,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you