Clubblad 19 2

Page 1De tijd vliegt zegt men. Persoonlijk kan ik dit enkel beamen. Het trainingsseizoen is nog maar pas begonnen of het oude jaar is alweer ten einde en het nieuwe jaar is begonnen. Allereerst willen wij al onze leden en hun familie dan ook een schitterend, gezond en sportief jaar toewensen Tot mij grote genoegen is men eindelijk begonnen met de verbouwing van de sporthal. De ‘oude’ ingang is afgebroken, samen met de burelen van het personeel van de sportdienst. Als voorlopige maatregel werd de nooddeur naast de dojo omgebouwd tot ingang. De lijnen voor de graafwerken zijn ondertussen ook al uitgezet. De aannemer wil begin januari reeds beginnen met het uitgraven en gieten van de nieuwe funderingen. Als alles waat volgens planning loopt zullen de werken ongeveer een jaar in beslag nemen. Een grove schatting zegt ons dat wij begin 2017 zullen kunnen gebruik maken van de nieuwe en grotere zaal (fingers crossed ..). Daar onze matten echt tot op de draad versleten zijn, heeft de sportdienst beslist om vroegtijdig 15 nieuwe matten aan te schaffen. De oude matten zullen worden bekeken en eventueel gelijmd. Dit zal niets opbrengen aan de veerkracht van de matten, maar zal wel het leggen ervan makkelijker maken. In november werden wij ook verwacht op de kampioenenvieren van Lochrisit. Izaak Bogaert krijg zijn uitnodiging als groen-blauw kampioen. Voor de editie van 2016 hebben zich al drie van onze leden geplaatst. Izaak Bogaert, Thomas Baete en Rune Duquenne zijn al zeker van hun ticket. Hopelijk kunnen nog enkele van onze leden zich plaatsen in de loop van het sportseizoen. De kalenderverkoop van Ilse Heylen is dit jaar wat tegen gevallen. Tot mijn grote spijt hebben wij niet het vereiste quotum behaald om al onze leden een gasttraining door haar te kunnen aanbieden. Wij bekijken wat er nog mogelijk is, maar waarschijnlijk zal de gasttraining doorgaan voor een beperkte groep. Wel staan er nog enkele gasttrainers op het programma voor dit voorjaar. Zowel Jef Heylen als de meervoudig Cubaanse kampioen Franklin Perierra hebben al toegezegd om training te komen geven bij ons. Sinds dit sportseizoen gingen de groepstrainingen met JC Wetteren en JC Laarne ook daadwerke-

lijk van start. Beide clubs waren reeds bij ons op bezoek, wij bezochten al beide andere clubs. Wie reeds meeging op bezoek bij de andere clubs merkte dat elke trainer zijn eigen stijl heeft van lesgeven. Altijd steekt men van anderen wel iets op, wat ook de bedoeling is. Eveneens is het een prima manier om de vriendschapsbanden met de andere clubs aan te houden. In het voorjaar zitten wij nogmaals met de andere clubs ronde tafel om de samenwerking te bespreken. Een datum moet nog worden bekeken, maar wie wenst deel te nemen aan deze vergadering kan zich bij mij melden. Anderzijds zijn commentaren over deze trainingen ook altijd welkom. Zowel goede als minder goede punten zullen worden opgenomen. Uiteraard hebben enkel mensen die deze trainingen meededen recht van spreken. Als er data zijn voor de volgende groepstrainingen laten wij het zeker weten. Wij hopen dan op uw aanwezigheid. Op gebied van tornooien moeten wij nog steeds vaststellen dat nieuwe talenten uitblijven. Reeds enkele jaren gaan wij met steeds dezelfde bezetting naar tornooien. Oproepen aan andere leden om ook mee te doen hebben meestal weinig resultaat, behalve enkele uitzonderingen. Bij deze nogmaals een oproep om eens deel te nemen aan tornooien. Wij bekijken of het dit seizon past om terug een familietraining in te lassen. Onze jongeren kunnen dan ouders, of broers en zussen laaten kennismaken met de sport die zij hebben gekozen.meer informatie zal weldra volgen. Als laatste onderwerp kunnen wij met plezier meedelen dat de opkomst van de schaatsavond weer in de lift zit. Er schreven zich iets meer deelnemers in dan vorige edities. Wie geen vervoer had, kon rekenen op de bereidwillige hulp van anderen om hen te voeren.

Veel plezier met het lezen van dit nieuwe clubblad, Erik Van Isacker


Flanders Judo Cup te Lommel Voor dit prestigieuze tornooi wisten twee van onze leden een uitnodiging te bekomen van de Vlaamse Judofederatie. Robin ClĂŠment en Victor Tuytte selecteerden zich en mochten deelnemen. Victor kon jammer genoeg niet deelnemen wegens een blessure aan de voet. Robin ClĂŠment was wel van de partij. Op dit tornooi waren deelnemers uit dertien landen aanwezig. Er werd gewerkt in reeksen met voorrondes. Robin valt in zijn eerste kamp voldoende aan. Diverse keren komt hij Soto Makikomi in, maar kan niet scoren. Als de tegenstander met gekruiste Kumikata Robin op de rug neemt, ziet Robin de kans om Harai Goshi in te komen en Ippon te scoren. In zijn tweede kamp van de voorrondes komt Robin uit tegen een Brit. Robin valt aan maar kan niet scoren. Ook met Soto Makikomi kan Robin niet scoren op de Brit. Als Robin inkomt ziet zijn tegenstander de kans om over te nemen met Sasai Tsurikomi Ashi en krijgt er een Waza Ari voor. Even later raken beiden op grond, ze komen recht en de tegenstander kan Robin werpen met O Uchi Gari, wat hem een yuko oplevert. Als Robin tenslotte kan werpen met Soto Maki-

komi krijgt hij zijn verdiende score niet omdat het zogezegd net na het eindsignaal was. Als coach Erik naar de tafel gaat om uitleg te vragen, bljft men bij de beslissing dat het na het eindsignaal was. Moest het binnen de tijd zijn geweest, was de score Waza Ari en veranderde dit niets aan de kamp (zo heeft men natuurlijk altijd gelijk). In zijn derde kamp krijgt Robin een Nederlander als tegenstander. Beiden raken niet echt door elkaars verdediging en kunnen niet scoren. Als de Nederlander Harai Goshi links inkomt krijgt hij er Waza Ari voor. Robin komt nog diverse malen in, maar kan geen punten bekomen. Robin wordt naar de herkansingen verwezen. Daar zou hij moeten uitkomen naar de Brit van de voorrondes. Daar hij reeds een kamp van hem verloor, krijgt de brit de derde plaats toegewezen zonder opnieuw tegen Robin te moeten kampen. Jammer genoeg kon Robin geen medaille bekomen. Dit erg zware tornooi was zeker een goede leerschool voor hem. Hij mag zich zeker geen verwijten maken, toch een dikke proficiatInterprovenicaal miniementornooi te Lummen Op O p1 11 1 no november ove vemb mber mb e 2015 er 201 015 5 ging het Provinciale miniementornooi opn ni ieu euw door. d or do or.. Net N t zoals Ne zo o nieuw vorig jaar werd Pauline geselecteerd om te vertegenwoordigen op dit prestiom Oost-Vlaanderen Oos o tt Vl Vlaa aand aa nder nd er er gieuze te Lummen. De beste 15 meisjes gi g ieu uze ze kampioenschap ze kam ampi piioe pioe o ns en van de 5 Vlaamse provincies kampen n beste bes este te 25 25 jongens jong jo ng tegen teg tege te ge en elkaar ellkka e aa aar arr voor vo de titel. Dit jaar behaalde Oost-Vlaanderen 2de plaats na West-Vlaanderen. dere de re en een ee en knappe kna kn Pauline Pa aul u ine behaalde beha be haal ald d in haar reeks een zeer mooie 2de plaats. Ze w won on n 2 van van an haar 3 wedstrijden.In de 1ste wedstrijd kwam kwa kw wam Pauline Pau auliline ne e uit uiti tegen een judoka uit West-Vlaanderen. Pauline Paul Pa uliin ne begon beg be eg go on sterk, ster st ter er maar net voor het einde van de wedstrijd stri st rijd jd kwam kwa wam ze e in in een houdgreep terecht en verloor haar kamp. wedstrijd tegen een Limburgse, nam kka amp mp. In n de de 2de 2 Pauline het initiatief en won de wedstriPaul Pa ullin ulin ne terug t jd jd met me ippon via een schitterend uitgevoerde Koshi Ko K os Guruma. In de laatste wedstrijd ging Pauline door op haar elan tegen een AntPa P a werpse Judoka . Pauline won haar wedw strijd via een mooie Ippon Seoi Nage. stGezamenlijke training te Lochristi Op woensdag 4 november mochten wij de leden van JC Laarne en JC Wetteren verwelkomen op onze mat. Deze speciale training kaderde in het teken van de samenwerking tussen onze drie clubs. Daar er in de dalmomenten in elke club te weinig leden op de mat staan, werd er tot deze samenwerking gekomen. Wij trainden in twee groepen. De eerste groep U13 kreeg les van Svea. Rode draad in haar les was (uiteraard) Seoi Nage. Diverse vormen Seoi nage kwamen aan bod. Op grond werkte Svea rond aanval bij een uke die op de rug ligt. Erik nam de training van de tweede groep (U15+) voor zijn rekening. Hier was de rode draad O Soto Gari. Zowel de worp, combinaties en overnames werden volop gegeven. Op grond werd er even

gewerkt rond Ushiro Gesa Gatame. Beide trainingen werden afgewiseld door randori’s en/of spelvormen. In de wandelgangen hoorde ik diverse goede reacties op de training. Zowel het concept van gezamenlijk trainen, als de inhoud van de lessen werden goed ontvangen. Zo te horen blijkt het concept goed aan te slaan bij de deelnemers. Op maandag 23 november worden wij verwacht in de dojo van JC Wetteren. Dit van 19u30 tot 21u00. Onze leden krijgen nog een uitnodiging om deel te nemen.Gezamenlijke training te Wetteren Op maandag 23 november ging er opnieuw een gezamenlijke training door van ons judoplatform. Deze maal was de organiserende club JC Wetteren. De dojo van de club is gelegen in de splinternieuwe sporthal van de gemeente wetteren. Zes van onze leden namen deel aan deze acg tiviteit. Laarne tivi titivi vite teitt. JC L teit aa arn rne e kwam kkw wam ook oo okk met me ett drie driie judoka’s j do ju doka k ’s zodat ka zo od d we met ongeveer 17 17 personen per e sso one n n op p de de mat ma m at stonden. stto on nde de . den. Raymond Raym Ra ymon ym ond d Van Va V an Driessche Drie Dr iess ssscch he nam na n am de leiding lei e di ding ng van ng va de training op zich. Na a de de (klassieke) ( lla (k assssie sie ieke iek ke) opwarming, op pwa warm rmin iin ng, g volgde vol o g Ippon Seoi Nage als alls worp. a worp. wo rp. Weinig rp Weiniig We g tijd tijd ijjd later lla ate t r kwamen kwam kw am me er houdgrepen en het het proberen he prrob p o er erren en e n bevrijden bev evri evr rijd den eruit eru ruitit aan aan a bod. Hoofdbrok van de randori ne waza de training tra ain inin in ng waren ware wa ren de de afwisselingen afw fwis issse seliling g met randori met ra and dorri tachi tach ta chi waza. waza wa za.. Raymond R ym Ra y o on nd zorgde zzo org or rgde de er er wel we w e voor voor vo o dat dat at de d deelnemers regelmatig ma m atitg wisselden wisssssel wi elde de en van vva an partner. part pa rtne ne er. Ook Ook o werd erop gelet dat leden clubs zoveel le ede den van vva an de an de drie drie rie verschillende ri vers ve rscch h mogelijk mo m oge geliijjkk met met et elkaar elkkaa a r trainen, met eigen leden lede le den en trainen trai aine ne nen en kan k n ook ka o in de club. Na Na de de randori’s ra and nd o orri’i’s i’s was w er nog even tijd om in te trainen om de de voorkeurtechniek vo oo orrke keur eur urt urt (Tokui ((T To okkui u waza). wa azza) a). Onze waren in Onze leden On led eden en die die meegingen m elk over de trainelk geval el geval va al heel heel he e enthousiast entho nttho n ou ing. in ng g.. De De afwezigen affw a we ezi zige zig gen hadden hadd had ha dde ongelijk.Gezamenlijke training te Laarne Dinsdag Dins Di n d ns da ag 22 december dec e em mb gingen wij opnieuw op bezoek bij JC Laarne voor een geza ge zam za menl menl me nlijijjke e training tra rain inin in ing in g met JC Wetteren en de leden van Laarne zelf. gezamenlijke Van Van de de jongsten jon ongs gste ten te n kwam enkel Wolf Uyttenhove opdagen. Bij kwamen wij opdagen met zes deelnemers. Robbin en B j de Bi e jongeren jon onge ge ge Ginny Ginn Gi n y Van nn Van Hecke, Izaak Bogaert, Thomas Baete , Rune Duquenne en Erik Erik waren Er wa arren n van de partij. Jorick Jo orriick ck nam na am m de leiding van de lessen op zich. Na een speelse maar goede werd Tai Otoshi gegeven in enkele vormen en met g go oed ede opwarming op pw combinatiemogelijkheden. Alle deelnemers kregen voldoende tijd om de cco omb omb mbi biin nattie em worp Vooraleer over te gaan naar het grondwerk, werd er w wo orrp p in in te te oefenen. oe gemaakt ttitijd ijjd dg emaa em akt kt voor randori tachi waza. De leden van de drie clubs konden elkaar meten tijdens deze trainingsvorm. zzich zi ch met ch met et e lkk Afsluiter A Afsl Af fsl slui u te ui terr van va an de training waren situaties om een tegenstander die in vierpuntentsteun zit te kantelen. Jorick koos voor de ‘Sankaku’ manier en erpu er pu p unt nten ents en tstt ging zowel houdgreep, armklem als verwurging. ging gi ng over ove ver naar n Ook deze Ook na Oo na d e training hoorden wij enkel goede commentaar van de deelnemers. deel de elne el lne nem nem me errss.2de Gezamenlijke training te Wetteren Op woensdag 30 december ging de tweede gezamenlijke training door te Wetteren. Opnieuw nam Raymond de lessen op zich. Redelijk wat leden schreven in om deel te nemen, een groot aan tal ven hen belde op het laatste moment af. Bij je jongsten waren enkel Lucas en Céanne Handekeyn paraat. Daar zij niet op de lijst stonden, veronderstelde Erik dat er niemand van de jongsten aanwezig zou zijn en kwam hij pas te Wetteren aan toen deze training bijna gedaan was. Er waren zo’n 20 judoka’s op de mat. Op het eerste zicht leek de sfeer goed mee te vallen. In de tweede groep waren wij met Vijf. Ook in deze groep kwamen een aantal mensen die op de lijst stonden niet opdagen. Een aantal hadden telefonisch afgezegd. Robin en Ginny Van Hecke, Izaak Bogaert, Thomas Baete en Erik namen deel. Met meer dan twintig judoka’s stond de mat goed vol. Na een stevige opwarming behandelde Raymond O Soto Gari.

Door middel van Uchi Komi, vrije training en Nage Komi kon iedereen naar believen de worp inoefenen. Nadien was er tijd voor grondwerk. Kami Shiho Gatame en Gesa Gatame passeerden de revue. Op beide manieren werd gewerkt rond blijven vasthouden als Uke wil ontsnappen en anderzijds manieren van ontsnappen. Raymond laste diverse drinkpauzes in maar maakte ook voldoende tijd vrij voor Randori’s. Jammer genoeg heb ik geen foto’s van deze gezamenlijke training ontvangen. Het mag gezegd worden dat het best wel een goede training was. Onze leden konden deze wel smaken. Begin januari zitten wij met de besturen van Wetteren en Laarne rond te tafel om deze trainingen te evalueren. Eveneens zullen de data en plaatsen van de komende trainingen worden vastgelegd. Wie opmerkingen of suggesties heeft mag mij deze altijd

Clubpunten en wat ermee te doen? Zoals in vorig clubblad vermeld starten wij dit jaar met een puntensysteem voor onze leden. Door deelname aan de gemeenschappelijke trainingen van het judoplatform of behalen van een medaille op tornooien kun je punten verzamelen. Deze zijn gedurende het sportseizoen geldig maar kunnen niet worden overgezet naar het volgende jaar.

elk sportjaar een dierenpark / pretpark bezoeken. Via de verdiende punten krijg je korting op deelname hieraan.

Wij weten dat er een groot verschil is in de tornooien voor de jongeren en de volwassenen. Ook kan niet iedereen evenveel tornooien meedoen, omdat er gewoon te weinig worden georganiseerd (bvb U9). Toch zijn we van mening dat een kleine korting beter is dan geen korting.

Hoe kan ik de punten verdienen? Wij hebben gezocht naar een systeem waarbij iedereen die het wil minstens 50% korting moet kunnen behalen. De verdeling is als volgt:

Eveneens zijn deze punten een stimulans om de trainingen enerzijds en tornooien anderzijds mee te doen. Op het einde van dit sportseizoen zullen wij het systeem evalueren. Indien dit nodig mocht blijken zullen wij het bijsturen of aanpassen. Op regelmatige tijdstippen (lees per clubblad) zal de puntenstand worden gegeven. Wat kun je doen met deze punten? Deze zijn om te ruilen tegen korting voor onze clubuitstap. Leden weten dat wij op het einde van

20 punten: 15 munten: 10 punten:

100% korting 75% korting 50 % korting

Provinciaal kampioen: Regionaal kampioen: Belgisch kampioen:

5 punten 10 punten 15 punten

Eerste plaats op een tornooi: Tweede plaats op een tornooi: Derde plaats op een tornooi:

3 punten 2 punten 1 punt

Deelname externe trainingen: 1 punt per training Speciale trainingen / gelegenheden. Dit zal worden meegedeeld bij de uitnodiging.


Kampioenenviering Lochristi Zondag Z Zo n ag nd ag 29 2 november ging opnieuw de kampioenenviering van Lochristi door. Iedereen de d ere een e van v de gemeente die een kampioenstitel won kreeg een aandenken van Eveneens werden de trofeeën voor sportverdienste en de sportlaude e gemeente. ge em m reaat reaa re ea aa at gehuldigd. g ge De ging door in de grote zaal van de sporthal (1/3 van de zaal werd De huldiging h erdoor in beslag genomen).zowel de kampioenen, als hun familie en / of er er ssympathisanten waren massaal aanwezig. Wij konden één persoon naar voor schuiven. Izaak Bogaert werd voor de tweede maal groen-blauw kampioen. ondertussen kunnen wij ook al zeggen dat hij voor de komende editie zijn kampioenstitel heeft behaald). Wie Izaak kent, weet dat Iz z zijn zij zi ijn jn gedrevenheid doorzettingsvermogen zeker zett ze tt aan a aa n de basis liggen voor prestaties. zzijn zi jjn n prima prrii Naast een medaille kregen de gehuldigde ook nog een klein aandenken van de gemeente. Dit jaar viel de keuze op een armband voor gsm.


Jaarlijkste schaatsavond Naar Na arr jaarlijkse a jaa arrllijjkksse se gewoonte ge e gingen wij ook dit seizoen schaatsen op de laatste vrijdag vrriijjda ag voor voor de de kerstvakantie. Deze maal namen 39 personen deel aan de actie. Opnieuw wij naar de kristallijn te Gent. Sinds enkele jaren zijn acctitie. a tie. e O pnie pn euw u gingen g er nieuwe en dit laat zich merken in de vernieuwde toestellen voor nieu uw we uitbaters, uiitb tbat de de gele ‘bananen’ hadden behoorlijk wat succes bij de d kleinsten. kle lein einst in nst ste en n. Vooral Vo kleinsten ook bij de groteren). Jammer genoeg gingen enkele volkleins klei kl eins ei nste ten te en (soms (sso wassenen wass wa ssen en nen (niet van onze club) erg ruw om met deze attributen, wat voor ongelukken onge gelu ukk kke e zorgde op het ijs. Tussen Tu T Tuss uss s e 20u00 en 21u30 was er voor ons tijd genoeg om de benen te op het ijs. Sfeerverlichting, goede muziek (soms) en te sstrekken t de om iets te drinken waren pluspunten op de ijse mogelijkheid m baan. ba Iedereen ontfermde zich over de kleinsten, zodat allen tijd hadIe den d om zich eens uit te leven op het ijs. Nadien werd er nog eventjes nagepraat in de cafetaria. Alle deelnemers kregen een drankje van de club. Ook volgend jaar zal deze activiteit opnieuw doorgaan. Hopelijk ben jij dan ook van de partij?kersttornooi U11-U13 van Wachtebeke Opnieuw namen wij deel aan het kersttornooi van Wachtebeke. Dit ging door op zaterdag 19 december 2015. In tegenstelling tot vorige jaren, werd er deze maal gekozen voor een andere locatie. De Koewachtstraat 9, 9180 Moerbeke Koewacht bleek geen sporthal maar een loods te zijn … Enfin, met vijf judoka’s namen wij deel aan dit tornooi. Hannes Coulembier, Andreas en Lucas Leemans, Kobe Van Kerckhove en Wolf Uyttenhove namen deel bij de U11. Pauline Serie naam deel bij de U13. Tijdens de weging kregen alle deelnemers een kerstmuts. Na de weging volgde een gezamenlijke opwarming (met kerstmuts op) onder leiding van de jeugdtrainers van JC Wachtebeke. Omstreeks 10u00 kon men aanvangen met de kampen. Andreas Leemans mocht de spits afbijten. Hij komt enkele malen Harai Goshi links in kan er Yuko’s voor scoren. Het lukt hem echter niet op de kamp op grond af te werken en na een volle kampduur wint hij met Yuko. Hannes Coulembier is wat onzeker bij zijn eerste kamp. Voor hij het goed beseft heeft zijn tegenstander hem om de grond geworpen met Harai Goshi en de Ippon verdient. Lucas Leemans heeft de volle moed voor zijn eerste kamp. Al snel komt hij Hiza Guruma links in waar hij een Yuko voor krijgt, en slaagt erin om de tegenstander verder te blijven controleren met Gesa Gatame tot de scheidsrechter Ippon toekent. Andreas begint zijn tweede kamp met heel wat zelfvertrouwen. Misschien iets te overmoedig komt hij een worp in, de tegenstander kan hem counteren en contoleren op grond tot hij Ippon krijgt. Hannes is niet van plan om zich in zijn tweede kamp te laten verrassen. Hij let beter op en probeert diverse malen in te komen. Als de tegenstander Harai Goshi inkomt en Waza Ari krijgt, kan hij Hannes de resterende tijd blijven controleren en krijgt Ippon. Lucas heeft wat pech in zijn volgende kamp. Als hij inkomt, slaaft de tegenstander erin om hem over te nemen en op grond te controleren. Jammer voor Lucas. In zijn derde kamp neemt Lucas de aanval van de tegenstander over en krijgt er Waza Ari voor. Hij slaagt erin om deze op grond te houden, maar net voor de eindtijd kan de tegenstander zich bevrijden. Hij kan Lucas controleren en krijgt de Ippon toegewezen. Andreas begint aan zijn laatste kamp. Ook deze tegenstander kan Andreas zijn worp overnemen en hem verder op grond controleren.

Wolf Uyttenhove begint wat onzeker aan zijn eerste kamp. Al na enige tijd geraakt hij in houdgreep en slaagt er niet in zich te bevrijden. Jammer genoeg heb ik de tweede kamp van Wolf niet gezien. Hij kon ook deze niet winnen. In zijn derde kamp wil Wolf Harai Goshi inkomen, maar ook deze tegenstander kan Wolf counteren, controleren op de grond en de punten nemen. Kobe Van Kerckhove mag als laatste aantreden bij de U11. Beiden vallen constant aan zonder echt te scoren. Als de tegenstander ten slotte O Soto Gari inkomt slaagt Kobe erin hem te counteren en zelf de punten de verkrijgen. De tweede kamp van Kobe ging redelijk snel. De tegenstander komt Uchi Mata in, Kobe kan de aanval blokkeren en naar grond gaan, maar de tegenstander kan Kobe vasthouden met Gesa Gatame. In zijn laatste kamp valt Kobe aan met Harai Goshi, krijgt er Waza Ari voor en kan de kamp afmaken met houdgreep. In de namiddag was het de beurt aan onze U13. Pauline Serie was de enige deelnemer van onze Club. In haar eerste kamp kan Pauline de tegenstander werpen met Harai Goshi links, wat haar een Waza Ari opleverde. Ze kan het afmaken met Gesa Gatame en verdient de Ippon. Haar tegenstander van de tweede kamp is Bombello uit Wachtebeke. Biede judoka’s kennen elkaar al goed. Als ze op grond geraken, kan niemand van hen houdgreep nemen. Even later kan de tegenstander Pauline werpen met Harai Goshi en krijgt er Waza Ari voor. Ze kan Pauline verder op grond blijven controleren met Gesa Gatame en krijgt Ippon. Al bij al was het wel een goede dag voor ons. Wie niet won, heeft zeker veel bijgeleerd deze dag. Onze judoka’s hebben doel om voor te trainen: het volgende tornooi. De uitslagen Vierde plaats Uyttenhove Wolf Derde plaats Coulembier Hannes Leemans Andreas Leemans Lucas Tweede plaats Van Kerckhove Kobe Serie PaulineRegenboogtornooi Oost Vlaanderen Oost Oo st V Vlaanderen. la aan and de ere r n. n Ook Ookk dit ditt ging gin ng door d or do o in in de loods loo oods te te Koewachtstraat Koew Ko ew wa 9, 9180 Moerbeke. De d atum at tum m van van n het het et g eb be eu ure en was w s zondag wa zond zo nd dag g 20 20 december. de ece emb mber e Svea en Ewout gingen mee datum gebeuren alss coaches. al co oac ache hes. he s s. Ginny G Gi nnyy Van nn Va an Hecke, He eck cke e, Robin e, Rob o in i Van Van n Hecke, Hec ecke ke,, Alexander A ex Al exan and d Laby, Rune Duquenne en Thomas Tho Th omas om as Baete Bae a te t schreven sch c re reve ven n zich zich in om deel te nemen. Ginny G Gi inn ny Van Van Hecke Va H ck He cke e kampte kam amp p in de categorie tot 57 kg. haar eerste In nh aa a ar eers e ee ers kamp slaagt zij erin om de tegenstander op grond te controlerne met Gesa Gatame en Ippon te scoren. Zowel in haar tweede als in Z haar kamp slagen de tegenha h aar ar derde derr standers sta st tan ande de erin om Ginny op grond te houden met Gesa Gatame. eh o Thomas Baete kampt in de catThom Th o egorie egor eg orie orie ie tot to ott 55 55 kg. kg. kg g Als Als hij Al hij in zijn eerste kamp Tomoe hi Nage inkomt, N i k t kan k hij hij de d tegenstander t t d werpen en Ippon behalen. In zijn tweede kamp komt Thomas opnieuw Tomoe Nage in en krijgt er een Waza Ari voor. Thomas slaagt er echter in om de kamp af te werken en de tegenstander te dwingen tot opgave door middel van Hadaka Jime. Thomas behaald goud op dit kampioenschap. Robin Van Hecke kampt in de categorie tot 73 kg. Hij begint goed aan zijn eerste kamp, maar geraakt snel achter op score. Als de tegenstander hem op grond kan controleren, slaagt Robin er niet meer in zicht te bevrijden. In zijn tweede kamp laat Robin zich teveel in de nek nemen. Ook loopt hij teveel achter de tegenstander. Beiden geraken op grond, maar Robin slaagt erin om een houdgreep te verbreken door het been van de tegenstander in te sluiten. De tegenstander slaagt erin om Robin tweemaal te werpen met O Uchi Gari, wat hem telkens een Waza Ari opleverde. Ook in zijn derde kamp begint Robin goed. Tot tweemaal toe komt Robin Uchi Mata in maar kan er niet mee scoren. Als hij tenslotte in Ushiro Gesa Gatame geraakt, kan de tegenstander hem de resterende tijd con-troleren. Alexander Laby komt uit in de categorie tot 42 kg. Als hij in zijn eerste kamp Seoi Otoshi inkomt levert dat hem een ippon op. Zijn tweede kamp is al een pak moeilijker. Alexander valt heel veel aan. Ippon Seoi Nage, zowel links al rechts, maar slaagt er niet echt in om te scoren. Als hij een zoveelste poging onderneemt om te werpen, kan de tegenstander hem overnemen en scoren. De derde kamp van Alexander is dan wel weer een topper. Snel kan hij de tegenstander gooien met Seoi Otoshi en Ippon behalen. Bij zijn laatste kamp heeft hij opnieuw succes. Hij kan de tegenstander werpen met Seoi Nage en het brons grijpen. Rune Duquenne is maar met twee in zijn categorie. Voor hem is het best of tree. Hij wint zijn eerste kamp met Ippon. Als hij ook zijn tweede kamp kan winnen met Ippon (via Gesa Gatame) behaald ook Rune een welverdiende gouden medaille op dit kampioenschap. Uitslagen van dit tornooi

Derde plaats: Van Hecke Ginny & Laby Alexander Eerste plaats: Duquenne Rune & Baete ThomasMarnix Vangheluwe Judopersoonlijkheid 2015 Marnix Vangheluwe werd w rd verkozen we ver tot Judopersoonlijkheid O-VL van het jaar 2015 ! Vorig jaar werd Jean-Marie Vande Populiere "Oost-Vlaams Judoka Jea e n van het jaar 2014". Onze Oost-Vlaamse clubs konden tot maandag 7 december een kandidaat-opvolger voorstellen wegens uitzonderlijke prestaties . Als club voorste kon ook een niet-lid voorgedragen worden, zolang deze persoon lid is van een andere Oost-Vlaamse club. O kandidaturen waren overduidelijk : Marnix D binnengekomen De binnengekom Vangheluwe Vang Va n heluwe (JC (J Gent-Drongen) werd voorgedragen gezien: De 1) D e vele v le intiatieven die hij in zijn club ondernam en waarve mee e hij h j JC hi J Gent-Drongen op nationaal niveau heeft gebracht. 2) Zijn voorbeeldfunctie in het samenwerken met andere clubs club binnen en buiten Gent. Dankzij de samenbrengende gend intitiatieven heeft hij de historische versnippering van v de vele Gentse clubs kunnen opheffen door de realisatie van het “Gents Judoplatform”. re 3) M Marnix als trekpaard-logistiek organisator van de Callantcup en de Nationale interclub, én wedstrijC dorganisator van de Bekers van Gent: dit alles in d de d Topsporthal Vlaanderen te Gent

Het prov. comité van Oost-Vlaanderen heeft Marnix Vangheluwe dan ook duidelijk verkozen tot judopersoonlijkheid O-VL van het jaar 2015.Hij zal gehuldigd worden op de Algemene Vergadering van het PC Oost-Vlaanderen. Proficiat Marnix !!


Nieuws van de federatie Met ingang van 2016 is er op de site van de federatie een korte samenvatting verschenen met leeftijdscategoriĂŤn en technieken (toegelaten in het groed, verboden in het rood). Om tijdens tornooien niet voor verrassingen te staan, drukken wij de korte tabel graag even af in ons clubblad. Deze is hieronder te vinden.

Clubuitstap 2016

Waarschijnlijk zal de clubuitstap 2016 naar Bellewaerde zij. Enkele jaren geleden gingen wij ook naar ginder en beleefden er een prachtige dag. omdat diverse personen het ons lieten weten dat ze nogmaals richting Bellewaerde wilden gaan, in is de kans groot dat wij er eind dit seizoen nogmaals heen gaan. Net zoals andere jaren zullen wij proberen om deze clubuitstap aan te bieden aan een sterk gereduceerde prijs. Een conctete datum moeten wij nog vastleggen. Wij laten u zo snel mogelijk iets weten. Wij reken wel op uw massale deelname.


Stand clubpunten december 2015 Hieonder de puntenstand (stand van december 2015).

Serie Pauline 7 punten

Bogaert Izaak 5 punten

Duquenne Rune 5 punten

Baete Thomas 5 punten

Handekyn Lucas 2 punten

Tuytte Victor 2 punten

Van Hecke Ginny 2 punten

Laby Alexander 2 punten

1 punt

Van Kerckhove Kobe 2 punten

Van de Capelle Ewout Van Eester Gert Van Hecke Robin Vanden Meersschaut Matisse Coulembier Hannes Uyttenhove Wolf Leemans Andreas Van Coillie Jonas Leemans lucas


Resultaten enquĂŞte nieuwe leden 2015-2016 Net zoals andere jaren deden wij opnieuw een enquĂŞte bij onze initiatieleden. Hieronder de verwerking van de data. 9 Personen namen deel aan de initiatielessen. Daarvan waren 7 jongens en 2 meisjes 6 jongens kwamen uit Lochristi, 1 kwamen uit een andere gemeente 2 meisjes kwamen uit Lochristi, 0 kwamen uit een andere gemeente 10 maal werd de club leren kennen uit eigen werking (meerdere antwoorden waren mogelijk) 2 maal werd de club leren kennen door werking van de gemeente (meerdere antwoorden waren mogelijk) 0 hebben de club leren kennen via de media 6 werden effectief lid van de club: 6 jongens en 0 meisjes

Verhouding jongens - meisjes

78%

jongens meisjes

22%

Verhouding jongens-meisjes volgens locatie 0% 11%

jongen uit Lochristi 22%

meisje uit Lochristi Jongen uit een andere gemeente meisje uit een andere gemeente 67%


Verhouding Lochristi - andere

lochristi

11%

andere

89%

Overzicht geslacht leeftijd 6 5 4 3

jongens meisjes

2 1 0 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ouder

Leeftijden

Overzicht volgens geslacht , locatie en leeftijd 5 4 3

Jongens Lochristi Jongens andere

2

Meisjes Lochristi Meisjes andere

1 0 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ouder Leeftijden


Hoe de club leren kennen 0%

0%

0%

website van de club

8%

strooifolder/affiche van de club

8%

horen zeggen van vriend/vriendin 42%

sportkampen van Lochristi

17% infofolder/website van Lochristi media verenigingenmarkt

25%

toevallig tijdens bezoek sporthal

Hoe de club leren kennen - samenvatting

17% Eigen werking

0%

Werking Lochristi Andere

83%

Verhouding initiaties - lidmaadschap 8 7 7 6 6 5 initiaties

4

nieuwe leden

3 2 2 1 0 0 jongens

meisjes


Techniekpagina Verdediging bij Uke die op de schouder neemt. naar O of Tsuri Goshi Door Konstantijn Chantzos

Uke en Tori hebben elkaar vast met basiskumikata.

Uke neemt met de R-hand de schouder of rug van Tori

Tori neemt met de L-arm op de rug Tori tilt Uke over de heup (O Goshi) of neemt de kledij van Uke vast (Tsuri Goshi)

Tori gaat met de L-arm onder de R-arm van Uke door en plaatst zijn L-voet voor de linker van Uke

Tori blijft Uke na de worp controleren aan de L-moiw


Techniekpagina Verdediging bij Uke die op de schouder neemt. naar Harai Goshi Door Konstantijn Chantzos

Tori gaat met de L-arm onder de Uke en Tori hebben elkaar vast Tori plaatst de R-voet tussen beide R-arm van Uke door en plaatst zijn voeten van Tori met basiskumikata. Uke neemt met de R-hand de schouder of rug L-voet voor de linker van Uke van Tori

Tori trekt de R-voet bij zodat deze tussen de benen van Uke komt

Tori werpt Uke met Haria Goshi

Tori blijft Uke controleren na de worp


Techniekpagina Verdediging bij Uke die op de schouder neemt. naar Seoi Nage Door Konstantijn Chantzos

Uke en Tori hebben elkaar vast met basiskumikata.

Uke neemt met de R-hand de schouder of rug van Tori

Tori draait wijzerszin en gaat met de L-arm onder de L-arm van Tori

Tori draait verder door en plaatst zijn L-been naast Uke

Tori blijft trekken aan Uke en tilt hem over zijn rug

Tori blijft Uke na de worp controleren aan de rever


Techniekpagina Verdediging bij Uke die in vierpuntensteun zit. aanval en tot Ude Hishigi Hiza Gatame komen. Door Konstantijn Chantzos

Uke zit in verdediging in vierpuntensteun. Tori zit naast Uke.

Tori neemt met de L-hand controle aan de kraag van Uke

Tori neemt met de R-hand de R-pols van Uke

Tori trekt de R-arm van Uke naast zijn lichaam, pink is omhoog

Tori schuift dichter tegen Uke

Tori zal de klem aanzetten door met de R-knie op het ellebooggewricht van Uke te drukken


Techniekpagina Verdediging bij Uke die in vierpuntensteun zit. aanval en tot Ude Hishigi Hiza Gatame komen. Door Konstantijn Chantzos

Uke zit in verdediging in vierpuntensteun. Tori zit voor Uke.

Tori neemt met de L-hand controle aan de gordel of kledij van Uke

Tori neemt met de R-hand de L-pols van Uke

Tori trekt de L-arm van Uke opzij, pink omhoog

Tori zet de klem aan door met zijn R-knie te drukken op het ellebooggewricht van Uke


dit clubblad is een publicatie van

Judoclub Hokkaido Lochristi Sporthal ’t Veerleveld Kan. P. J. Triestlaan 1 9080 Lochristi 0494 / 98 66 31 info@judo-lochristi.be Trainingen op woensdag en vrijdag Woe 17u00 – 18u00, 18u00 – 19u00, 19u00 – 20u30 Vrij 18u00 – 19u00, 19u00 – 20u00, 20u00 – 21u30 Werkten mee aan de samenstelling ervan: Erik Van Isacker Svea Van Isacker Ewout Van de Capelle Gert Van Eester Nathan Vandekerckvoorde