__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Voorwoord Met het begin van het nieuwe seizoen, konden wij ook ons eerste kleinkind Aito verwelkomen. Svea bleef eind vorig jaar tot het laatste training geven, maar schonk op 28 augustus een zoon aan Ewout. Beide ouders stelden het goed. Beide grootouders waren uiteraard ook in de wolken. Nathan en Gert namen voorlopig de trainingen van Svea over. Wegens een motorongeval moesten ze zelfs mijn trainingen over nemen. Shit happends … Alhoewel ze er plots werden ingegooid, deden Gert en Nathan het zeker niet slecht. Wij bedanken hen alvast van harte en hopen dat ze VTS cursussen volgen om later meer trainingen te kunnen overnemen. Het clubbad dat oorspronkelijk in begin december moest verschijnen is wegens diverse redenen (onder andere tijdsgebrek) pas nu verschenen. hiervoor onze oprechte excuses. De volgende clubbladen zullen elkaar dan in een sneller tempo opvolgen. Met het nieuwe seizoen hebben wij ook enkele leden verschoven van trainingsgroep. Diverse leden die in de beginners groep zaten, werden doorgeschoven naar de gevorderden groep. Meteen voelden zij het zwaardere tempo van trainen en de andere technieken. Dezen die van de gevorderden naar de volwassen overstapten merkten al snel dat anderhalf uur trainer een pak zwaarder is dan één uur trainen. Enkelen vonden de overgang te zwaar en haakten af of gingen terug naar de vorige groep. Toch lijkt het erop dat nu iedereen zijn draai wat heeft gevonden. Alhoewel het de laatste tijd veel beter is geworden willen wij er iedereen nogmaals op wijzen om geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers. Deze worden tijdens de trainingen niet afgesloten. Mensen met slechte bedoelingen kunnen meenemen wat zij willen. Geef hen gewoon geen kans.

Als kers namen wij deel aan het internationale tornooi van Antwerpen. Ja, wij slaagden er zelfs in om enkele mooie plaatsen te behalen. Domper op het judo gebeuren was wel Charlene Van Snickt die tegen de lamp liep tijdens de doping controle op de Olymische spelen vorig jaar. Alsof dat nog niet voldoende was, vocht ze deze uitslag aan en liet het B-staal analyseren. Ook dit werd positief bevonden. Charlene kreeg een schorsing van twee jaar. Eveneens moest zij haar medaille inleveren en het prijzengeld terugschenken. Naar onze mening een straf die nog te licht was. Wij willen er nogmaals de nadruk op leggen dat wij doping gebruik onder geen enkel beding goedkeuren (behalve indien producten moeten wegens medische redenen. Bvb puffers bij astma). Als er negatief nieuws is, brengen wij ook graag positief nieuws. De realisatie van de nieuwe dojo (lees sporthal) begint in een behoorlijke stroomversnelling te gaan. De eerste voorstellen werden reeds getoond op de sportraad. Regelmatig krijgen wij updates van de vorderingen. Het zou voor ons gaan om een zaal van 15m x 15m nuttige oppervlakte. In totaal dus 225m² vaste mat. Voor de ondergrond zijn wij momenteel volop informatie aan het inwinnen. Vermoedelijk gaan wij voor een balkensysteem met daaronder dempende blokken. Het gesleur met de matten zou verdwijnen. Het vallen zou iets minder aangenaam zijn, zeker voor de zwaardere leden onder ons. En qua training zouden meer mogelijkheden open komen. Een voorzichtige schatting zegt ons dat met na het bouwverlof zou kunnen beginnen met deze zaal. Als alles wat meegaat kunnen wij tegen begin 2015 gebruik maken van deze dojo.

Veel plezier met het lezen van dit nieuwe clubblad, Erik Van Isacker

Ondertussen zijn wij blijven investeren in de club. Diverse gasttrainers werden aangesproken en enkele hebben ook al toegezegd, of zijn reeds langs gekomen. Ook merken wij dat er opnieuw meer interesse komt voor de tornooien. Bij de U11 en de U13 schreven zich al enkele nieuwe leden in, Bij de U15 en hoger zijn er ook weer inschrijvingen binnen gekomen. Ik mag gerust zeggen dat dit ons een groot plezier doet.


Sportkampen Lochristi 13.08.2013 Zoals elk jaar gebruikelijk is, gaven wij ook deze zomer sportkampen aan de jongeren van Lochristi. Dit maal was het concept iets beter voor ons. In plaats van vier groepen van telkens één uur, kregen wij twee groepen die elk twee uur judo initiatie kregen. Op deze manier was er voor ons iets meer speelruimte om een afgerond geheel te kunnen geven Via via kregen wij te horen dat Julie zich verveelde en uitkeek naar de trainingen. Na een kort telefoontje was ze bereid om te helpen met de initiaties tijdens de sportkampen.. De eerste groep waren de jongsten. Daar behandelden wij voornamelijk kuzure gesa gatame. Zowel de manieren om tot kuzure

gesa gatame te komen na aanval als na verdediging werden behandeld. Eveneens was er voldoende ruimte voor spelvormen als voor randori’s. De tweede groep was ongeveer dezelfde structuur, maar daar behandelden wij ushiro gesa gatame, om het voor de lesgevers ook een beetje anders te maken. Tweemaal dezelfde leerstof geven is nooit plezant. Daar deze groep meestal oudere kinderen bevatte, konden wij ook iets dieper gaan in combinaties met deze houdgreep. Uiteraard bleven ook hier de spelvormen en randori’s niet uit. Enkele deelnemers hadden ‘feeling’ voor de judosport en werden ook aangesproken om de eigenlijke initiaties mee te komen volgen. We shall see …


Verenigingenmarkt Zaffelare 19.08.2013 Vorig jaar ging de verenigingenmarkt voor de eerste maal door. De bedoeling was dat verenigingen uit Lochristi zich kenbaar konden maken aan de inwoners. Jammer genoeg kregen wij er geen melding van en kwamen er bij toeval op door naar een opteden te gaan. Na een kort gesprek met de voorzitter konden wij rekenen op een uitnodiging voor dit jaar. Daarop zijn wij natuurlijk ingegaan, en stonden met een heuse infostand op de tweede editie van de markt.

Het goede weer zorgde alvast voor een heel grote opkomst. Wij hadden alle mogelijkheden om onze club te promoten. Gert, Nathan, Ewout, Yorick en Erik waren present op de afspraak. Van de Vlaamse Judo Federatie kregen wij ook voldoende promotiemateriaal om de sport te promoten. Alhoewel het publiek niet enkel kwam voor de verenigingen, konden wij toch wel een aantal pesonen warm maken om initiaties te komen volgen bij ons.


Sportkriebelweek 26-30 augustus 2013 Net zoals elk jaar namen wij ook dit jaar deel aan de sportkriebelweek van 26-30 augustus 2013. Op woensdag 28 augustus gaven wij een ganse dag initiatieles aan kinderen van 6 tot 10 jaar. Deze waren onderverdeeld in vier groepen van telkens zo’n 16 à 18 kinderen. Elke groep kreeg één uur les van Erik. Daar de meesten niet konden vallen en Erik geen zin had om gekwetsten af te voeren () hield hij het bij de grondtechnieken. Houdgrepen, aanvalsvormen en verdedigingen … het kwam allemaal aan bod.

Uiteraard konden ook diverse spelvormen niet ontbreken. Het eeuwenoude koordtrekken en je judovorm van tikkertje passeerden de revue. Zowel jongens als meisjes konden zich ten volle uitleven tijdens de les. Erik kon natuurlijk ook zijn gebruikelijke plagerijen niet achterwege laten. Wat zou een les van Erik zijn zonder flauwe moppen? Meteen werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat reclame te maken voor onze sport. Hier en daar merkten wij wel wat talent, en deze kinderen werden dan ook persoonlijk aangesproken.


Tornooi van Waarschoot Voormiddag: Pauline en Arne Namiddag: Britt, Ginny, Elias en Robin Op zondag 20 oktober ging het jaarlijkse U11-U13 tornooi van Waarschoot door. In de voormiddag moesten Pauline en Arne aan de slag. De tegenstanders waren niet te onderschatten en onze 2 judoka's deden hun best maar hadden het niet gemakkelijk met hun tegenstanders. Pauline wist wel 1 van haar kampen te winnen met ippon. In de namiddag kwamen dan Britt, Ginny, Elias en Robin aan de bak. Het doet ons veel plezier dat alle judoka's steeds met veel enthousiame de mat opgaan en zijn blij te zien dat de meisjes hun best

doen en geleidelijk aan beter worden. Oefening baart kunst! Een grote pluim gaat uit naar Elias en Robin. Niet alleen voor het resultaat dat ze neergezet hebben, maar omwille van hun sportiviteit tegen elkaar. Zij hadden de 'pech' om in dezelfde poule te moeten kampen, waardoor slechts 1 eerste zou kunnen worden. Tijdens de kamp was het elk voor zich, maar voor en na de kamp zijn ze dikke vrienden, zoals het hoort. 1ste plaats: Elias 2de plaats: Robin 3de plaats: Pauline en Ginny 4de plaats: Arne en Britt

Tot onze spijt zijn er geen foto’s beschikbaar van dit tornooi. Hiervoor onze excuses.

leeftijdscategorieën 2013 In navolging van de EJU en de IJF zijn vanaf 1 januari de leeftijdscategorieën waarin gestreden wordt op de wedstrijden aangepast. Naast de reeds meegedeelde nieuwe leeftijdscategorie U18 (ipv U17), volgt nu ook de nieuwe leeftijdscategorie U21 (ipv U20). De leeftijdscategorie U17 werd vervangen door de leeftijdscategorie U18. De U18 zal bijgevolg judoka's uit 3 geboortejaren bevatten (in 2013: 19961997-1998). De leeftijdscategorie U20 wordt vervangen door de leeftijdscategorie U21. De U21 zal bijgevolg ook judoka's uit 3 geboortejaren bevatten (in 2013: 1993-1994-1995).

De VJF en de KBJB volgen hiermee de EJU en de IJF, die de leeftijdscategorieën afstemden op de Jeugd Olympische Spelen. Alle officiële kampioenschappen en rankingtornooien zullen vanaf 2013 hieraan aangepast worden. Bij een cluborganisatie is het toegelaten eventueel een leeftijdscategorie te beperken tot slechts enkele geboortejaren (bvb enkel 1e jaars: U14, U16). Een uitbreiding van een leeftijdscategorie mag nooit zonder voorafgaande aanvraag en toestemming gebeuren. Hieronder de actuele tabel vanaf 2013


Tornooi van Kemzeke De interesse in de club voor het tornooi van Kemzeke was miniem. Voor de U11 in de voormiddag was er slechts 1 inschrijving! Tibo De Peuter trok volle moed richting Kemzeke. Hij probeerde wel wat van hem werd gevraagd, maar het mocht niet baten. Hij verloor zijn 3 kampen en werd zo 4de in zijn poule. Bij de U13 in de namiddag hadden we maar 3 inschrijvingen. Elias Smeulders werd ingedeeld in een poule met 3. Hij mocht dus maar 2 keer kampen. In de eerste kamp nam hij onmiddellijk bij hajime zijn tegenstander stevig beet en in de draai vloerde Elias zijn tegenstander met een vorm van Sasai Tsurikomi Ashi (blokkeren van de vooruitkomende voet). Plat op de rug en Ippon. De tweede kamp probeerde Elias dit opnieuw, maar miste de voet. Ze gingen beiden naar de grond. Elias was het vlugst met de reactie en kon de andere in houdgreep nemen. Na 20 seconden telde dit ook als Ippon. 2 overwinningen en de eerste plaats in zijn poule voor Elias. Robin Clement kreeg zelfs maar 1 tegenstander voorgeschoteld. Dit wil zeggen dat hij een “best of 3″ moest vechten. Wie het eerst 2 kampen kan winnen, is de winnaar. Robin doet nog maar 1 jaar judo, maar gaf de volle 2 minuten alles wat hij had. Hij domineerde de kamp en kon ook een Yuko

scoren. Hierdoor won hij de eerste kamp. In de tweede kamp ging hij verder zoals in de eerste, maar deze keer was er geen score voor beide judoka’s. De scheidsrechter besliste de kamp in het voordeel van de tegenstander waardoor het 1 – 1 stond in het aantal gewonnen kampen. De derde en laatste wedstrijd zou de beslissing moeten brengen. Hierin werd duidelijk dat de andere judoka al wat langer judo doet en wat meer wedstrijd ervaring heeft. Robin bleef vol enthousiasme aanvallen, terwijl zijn tegenstander wat afwachtte. Hierdoor kon hij Robin, bij een minder goede actie, counteren en hem werpen met een Ippon tegen als gevolg. Robin heeft laten zien dat je met een goede inzet op training en de wil om te winnen ver kan geraken. De laatste in de rij, en het enige meisje, was Ginny Van Hecke. Ook zij vertoonde een goede inzet en probeerde de tips van de coach zo goed mogelijk op te volgen. In haar poule bleek 1 meisje te sterk voor iedereen. Zij won dan ook verdiend de poule. De overige 3 meisjes waren aan elkaar gewaagd en wonnen elk 1 kamp. Dan wordt de stand bepaald door het gewicht van de judoka’s. Aangezien Ginny de lichtste van de poule was kreeg zij de tweede plaats toegedeeld. Proficiat aan alle judoka’s die deelnamen!


Internationaal tornooi van Antwerpen Op zondag 15 december trokken we met 6 judoka’s op tornooi naar Merksem. Met meer dan 400 deelnemers ,waaronder ook Nederlanders, Engelsen, Fransen en Duitsers , kan je dit zeker een groot tornooi met niet te onderschatten tegenstanders noemen. De organisatie wist, ondanks het aantal deelnemers en supporters ,het tornooi uitstekend in goede banen te leiden. In de voormiddag waren Aiko, Pauline en Lucas aan de beurt. Lucas deed zijn best, maar de concurrentie bleek toch nog wat te zwaar te zijn. Lucas werd 4de. Ook Pauline had het niet makkelijk, maar wist toch nog een kamp te winnen en werd 3de.

Aiko doet het steeds beter op tornooi en wist 2 kampen te winnen. Één van haar kampen wist ze in enkele seconden met ippon af te ronden! Aiko behaalde hierdoor de 2de plaats. In de namiddag was het dan aan Ginny, Robin en Elias om erin te vliegen. Ginny deed zoals gewoonlijk haar uiterste best en wist ondanks de zware tegenstand toch een kamp te winnen. Robin voelde zich als een vis in het water en won elke kamp. Elias had een zeer moeilijke en niet te onderschatten tegenstander. Ondanks het gewichtsverschil wist hij, net zoals Robin, de eerste plaats in de wacht te slepen.


Erik behaald diploma jeugdsportcoördinator In het verleden volgden en behaalden Svea en Erik Van Isacker elk het attest van de instapmodule jeugdsportcoördinator. Vorig jaar ging voor het eerst de vervolgmodule van start. Om deze te mogen starten moest men minimum over het diploma ‘trainer B’ beschikken. Erik schreef zich, samen met 15 trainers uit anders sporten, in voor de cursus die van start ging te Mechelen. Diverse zaterdagen werden opgeofferd om aanwezig te zijn tijdens de lessen. De diverse doelstellingen waarover les werd gegeven waren deze:      

het jeugdsportbeleid aan te vuren en een plaats te geven in het totaalbeleid van de sportclub de opleidingsvisie van de club via een concreet stappenplan te realiseren optimale voorwaarden voor een jeugdgerichte opleiding en begeleiding te scheppen de jeugdsportwerking van de club efficiënt en effectief te organiseren via een goede communicatie intern en extern de betrokkenheid met de jeugdsportwerking te verhogen de kwaliteit van de jeugdsportwerking van de club in al haar facetten te bewaken.

De samenwerking met trainers uit andere sporten was soms verrijkend, soms tijdsverlies. Onderwerpen die de ene belangrijk vond, was helemaal niet interessant voor de andere. Zo hebben duikers weinig te zien met coaching van spelers tijdens een wedstrijd. Individuele sporters hechten geen belang aan ploegsamenstellingen. En beoefenaars van minder gekende sporten hebben geen baat bij de belangen die men hecht bij het zoeken van sponsors.


Svea behaald diploma Trainer-B judo Na het algemene gedeelte, volgde Svea ook het specifieke gedeelte om het diploma te behalen. Zoals gewoonlijk ging de cursus door op de Federatie te Zele. Het theoretische deel bestond uit 57 uren les, het praktische deel uit 72 uren, samen goede voor 129 uur opleiding. De doelstellingen van dit diploma zijn:    

een club leiden op competitief en recreatief vlak tot en met U18 initiators judo begeleiden en hen opdrachten geven een judoka opleiden en begeleiden tot en met het examen van 1ste dan wedstrijdjudoka’s (tot U18) opleiden tot en met Belgisch niveau

De vakken werden telkens gegeven door specialisten op het gebied. Anatomie, communicatie, motorisch leren, ontwikkelingsleer, fysiologie en sportfysiologie, sportspychologie en coaching, trainingsmethodiek, medisch verantwoorde sportbeoefening, doping, waren de onderdelen van het theoretische deel. Bij het praktijk gedeelte


Fotowedstrijd 2013 Ook dit seizoen organiseerden wij opnieuw een fotowedstrijd voor onze leden. Het concept wat hetzelfde als vorige jaren. Wie een vakantiefoto instuurde waarin hij of zij duidelijk herkenbaar was, kon deelnemen aan de wedstrijd. De drie te winnen prijzen waren: een sportzak, een judogi en een jaar lang gratis lidgeld. Uit de diverse foto’s die werden ingestuurd kozen professionele fotografen de drie mooiste uit. Dit jaar stelde Kris voor om de foto’s te laten kiezen door zijn VTM collega’s. hij vertelde mij dat de opgave niet zo eenvoudig was als het leek. Diverse

foto’s waren heel goed volgens de fotografen. De drie beste foto’s eruit halen verliep met de nodige discussies. Tenslotte is men tot een akkoord gekomen en kregen wij bericht wie de prijzen hadden gewonnen. 1ste prijs: Ginny Van Hecke 2de prijs: Gert Van Eester 3de prijs: Wout Van Der Linden Hieronder een greep uit de ingestuurde foto’s


Een kleine greep uit de foto’s die het niet haalden. Revance kan opnieuw volgend seizoen. Veel succes.


Steunactie Aito Van de Capelle Met de geboorte van de kleine Aito besloten Gert en Nathan om met de club een actie te doen. Wie wilde kon lotjes kopen ten voordele van de pasgeborene. Uit deze lotjes zou er één worden gekozen die als prijs zes flessen Sekt kreeg. Voor wie het ondertussen nog niet weet, Sekt is de Duitse Champagne. Diverse mensen namen deel aan de actie, maar niet iedereen hield zijn/haar lotje goed bij. Enkele weken later werd de ingezamelde som integraal geschonken ten voordele van de kleine Aito. Wij zaten nu enkel nog verveeld met het feit dat het winnende lotje niet meer te vinden was. De optie om deze flessen dan ook maar Aan Svea en Ewout te schenken was één mogelijkheid. Ten slotte werd gekozen voor de optie om deze flessen dan maar open te maken op de Nieuwjaarsreceptie. Zo konden meerdere mensen genieten van deze drank. Svea en Ewout willen nogmaals hun dank uiten voor mensen die hen steunden


Nieuw clublogo Na zo’n 15 jaar werd het tijd om ons logo eens wat bij te werken. Daar de voorraad logo’s op was, moetsen er toch nieuwe worden besteld. Het oude (rechthoekige) logo moest scheef worden genaaid op de jas, om recht te staan tijdens het dragen. Op zich geen probleem, maar het geheel kwam nogal slordig over. Vandaar dat wij bij het ontwerpen van het nieuwe logo kozen voor een rond model. Nathan, Gert, Svea, Ewout en Erik staken de koppen bijeen om een nieuw logo te ontwerpen. Diverse voorstellen werden geopperd. Het ene al beter dan het ander. Na diverse voorstellen en mails over en weer tussen de leden van deze werkgroep, werd ten slotte gekozen voor het onderstaande logo. De volgende stap was het contacteren van firma’s die borduurwerken deden. Via internet is het makkelijk om de diverse firma’s met elkaar te vergelijken. Wij kozen voor deze die de beste voorwaarden leverde. Tegen een kleine betaling konden wij een proefdruk bij hen bekomen, alvorens een ganse voorraad te moeten bestellen. Na enkele proefdrukken (lees borduursels) werd het nieuwe logo besteld. 500 stuks was de minimun afname om de prijs redelijk te kunnen houden. Ondertussen zijn deze reeds binnen gekomen en kunnen worden verkocht tegen de prijs van € 5,00 per stuk. De logo’s kunnen worden gestikt op de linker borst van de judogi.

Het oude rechthoekige logo

Het nieuwe logo


Gasttraining met François Marckx Op vrijdag 22 november kwam François Marckx les geven aan onze leden van groep 2 en groep 3. Hij was enkele jaren geleden ook eens bij ons te gast. François is A-trainer en heeft de graad van 6de dan. Eveneens is het lid van de gradencommissie van de Vlaamse Judo Federatie. François had als rode draad beenvegen (de ashi barai en okuri ahi barai) en bij de volwassenen Ippon en Seoi nage, in diverse vormen en met diverse kumi kata. Vooral de jongere leden hadden soms nogal eens wat moeite met de technieken. Als men bij rechtst kumi kata gewoon is van rechts indraaien, toonde François manieren om links in te draaien. Eveneens kwamen de manieren met een

anderse kumikata ook aan bod. Grijpen aan beide revers of met twee handen aan één mouw bleken geen ginder te zijn om seoi nage uit te voeren. Als grondwerk had Francois gekozen om diverse manieren te demonstreren van hoe een tegenstander die in verdediging zit, om te draaien. Uiteraard kon ook zijn geliefde ude hisgihi juji gatame niet ontbreken in het lijstje. De training vormde een mengeling tussen techniek en fysiek. Reeds vanaf de eerste minuut kreeg men door de deze training behoorlijk zwaar zou worden. Toch deed iedereen goed mee. Met z’n allen maakten wij er een leuke avond van.


Examens voor graadsverhoging Op woensdag 11 december was er geen training. Op deze dag namen wij examens voor graadsverhoging af bij onze leden. Wie wilde examen doen, en voldoende aanwezigheden had, kon zijn / haar naam op de lijst plaatsen. Zo kregen wij een overzicht van hoeveel deelnemers er waren en hoeveel matten en examinatoren wij moesten voorzien. Achttien kandidaten schreven zich in. Blijkbaar had men onthouden dat je de leerstof moet kennen of anders niet zou slagen. Tot ons genoegen beheersten de kandidaten de leerstof voldoende en slaagde iedereen. Sommigen met de hakken over de sloot, andere met glans. Wegens privé redenen vroegen enkele personen vervroeging of enkele dagen uitstel aan. Indien de reden gegrond is, is dat voor ons geen probleem;. Mits het ook in de praktijk mogelijk is. De gordeluitreiking was op vrijdag 13 december voorzien. Wij willen er nogmaals de nadruk op leggen dat de kandidaten voor een examen ten aller tijde vragen kunnen stellen over de technieken bij de trainers of de zwarte gordels van de club. Iedereen zal met het volste plezier helpen om je het onbekende bij te brengen.

Hieronder de geslaagden: Slaagden voor 6de kyu – wit gele band Neirynck Jasper Demoor Thomas Schepens Robbe Vanden Meersschaut Matisse Vandendriessche Lucas Hermans Jarl Slaagden voor 5de kyu – gele band Denorme wout Van Parys Jordy Van Laere Wout Alimi Spetim Alimi Fitore Slaagden voor 4de kyu – oranje band Clement Robin Bogaert Izaak Slaagden voor 3de kyu – groene band Van Hecke Ginny De Keyster Britt Sterck Nathalie Slaagden voor 1ste kyu – bruine band Van Isacker Yorick De Nocker Jeroen


Techniekpagina Seoi nage Door Franรงois Marckx

1. Tori heeft uke vast met de basis kumi kata

2. Tori gaat met zijn L-arm onder de R-arm van uke door

5. Tori draait links in en zakt iets door de benen

6. Tori blijft met beide handen aan de revers trekken en buigt voorover

3. 4. Tori neemt met de L-hand de L-rever van uke vast. (L-hand boven de R-hand)

7. Tori werpt uke


Techniekpagina Seoi nage Door François Marckx

1. Tori heeft uke vast met beide handen aan één mouw

2. Tori trekt de L-arm van uke iets omhoog en neemt met zijn R-hand onderdoor de rever vast

3. Tori brengt de arm van uke voor zich

4. Tori draait naar links tot voor uke

5. Tori trekt uke op zich en tilt deze op

6. Tori werpt


Techniekpagina Seoi nage Door Franรงois Marckx

1. Tori heeft uke vast met de basis kumi kata en staat ver van uke

2. Tori plaatst de R-voet zo diep mogelijk tussen de benen van uke

3. Tori plaatst zijn L-voet bij en draait rechts in

4. Tori trekt uke met zich mee terwijl hij helemaal naar voor hangt

5. Tori tilt uke op

6. Tori werpt uke


Techniekpagina Aanval bij tori naast uke, tot kuzure kami shiho gatame komen Door Franรงois Marckx

1. Tori zit aan de R-zijde van uke en heeft deze vast in de nek en aan de gordel. Hij trekt uke iets naar voor om opening te krijgen.

2. Tori lost de R-hand en gaat ermee over de nek van uke.

3. Tori steekt de R-hand verder door en neemt uke vast bij de romp.

4. Tori rolt via zijn R-zijde naar de rug.

5. Tori trekt uke met zich mee.

6. Tori verplaatst zijn benen om uke makkelijker te kunnen controleren.


Techniekpagina Aanval bij uke tussen de benen van tori. Tot Ude hisgihi juji gatame komen Door Franรงois Marckx

1. Tori ligt op de rug, uke tussen de benen.

2. Tori neemt met de L-hand de R-arm van uke vast en drukt deze tegen zijn borst.

3. Tori neemt met de R-hand de knieholte van uke en trekt zichzelf haaks onder uke

4. Tori drukt met het R-been tegen de romp van uke. Als deze kantelt brengt tori zijn Lbeen bij.

5. Tori kantelt uke op de rug.

6. Tori controleert uke met de benen en trekt aan de gestrekte R-arm.


Techniekpagina Verdediging. Uke tussen de benen van tori. Tot ushiro gesa gatame komen Door Frnaรงois Marckx

1. Tori ligt op de rug, uke tussen de benen. Uke valt aan met de L-hand.

2. Tori trekt aan deze arm en brengt zijn Rbeen erover. Met zijn R-arm trekt hij aan het L-been van uke (tussen de benen door)

3. Tori drukt met zijn R-been uke in de mat en blijft trekken aan het been.

4. Tori draait over de L-zijde en trekt uke met zich mee.

5. Tori blijft doordraaien tot uke op de rug ligt

6. Tori blijft het L-been en de L-arm controleren


Techniekpagina Okuri ashi barai Door Franรงois Marckx

1. Tori en uke staan voor elkaar

2. Tori neemt basis kumikata.

3. Tori drijft uke naar diens linker zijde. Terwijl hij zelf een grote pas naar rechts maakt.

4. Tori volgt uke met zijn Lbeen

5. Tori werpt uke

6. Tori blijft uke controleren

Profile for Judoclub Hokkaido

Clubblad jaargang 17 nummer 1  

Clubblad jaargang 17 nummer 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded