Page 1

Ria Barousa Falaremos de este parque natural Oparque Ría barosa é un espazo natural situado na provincia de

Pontevedra (Galicia),no concello de Barro,moi próximo do seu límite norte,na fronteira co concello de Portas.

Carecterízase pola presenza do Río barosa. As súas augas movían antigamente unha serie de muiños situados no seu curso.En galego denomínase a este conxunto de muiños muiñada (molino e muiño en galego normativo) sendo súa carecteristicsa a auga sainte da turbina de un muiño

alimenta a entrada do muiño inmediadamente inferior .Actualmente poden verse os seus restos.

rousa