Page 1

‘TERUG NAAR SCHOOL’

Historisch & industriëel wonen in Veghel


2


Inhoud Inleiding 5 Gevels / overzichtsplattegrond

8

Welk type loftwoning past bij mij?

10

Gemeenschappelijk gebruik 16 Aankoopprocedure 18 Het technisch rapport

19

Colofon 23

3


Nablijven krijgt opeens een compleet andere context!

Interieur type D

4


Inleiding

Het geluid van de schoolbel mag dan verleden tijd zijn

slaapkamer, een open werkruimte of werken en slapen in één en dezelfde

maar leven in de brouwerij komt er zeker weer aan de

ruimte. U bepaalt hoe de indeling van uw loftwoning eruit komt te zien.

Spoorlaan in Veghel. In het oude schoolgebouw van

Alle woningen hebben bovendien ook nog een eigen tuin, van minimaal

de LTS kan men binnenkort gaan wonen. In de vleugel

45 tot 300 vierkante meter. Uw eigen speelplaats, zullen we het maar gepast

komen 22 loftwoningen, waarvan twaalf woningen aan

noemen.

de voorzijde en tien woningen aan de achterzijde. In het hoofdgebouw worden drie appartementen

Rapport

gerealiseerd, naar wens van de koper.

‘Naar school gaan’ krijgt hierdoor een hele andere lading. Het wordt uw thuis, dichtbij de sportvelden, dichtbij het centrum en dichtbij het groen. Vanaf heden

Speelplaats

kunt u zich melden voor uw loftwoning op maat. Maar lees eerst eens ‘ons

‘Terug naar school’ betekent wonen in een historisch pand

rapport’ over dit bijzondere project in het Veghelse, waar historie en toekomst

met een industrieel karakter. Stoere loftwoningen met

samen komen.

hoge gebogen plafonds zijn ontworpen. Bovendien kan de koper kiezen voor diverse opties. Denk aan een verhoogde

5


6


Interieur type B1

7


Gevels

Voorgevel

Achtergevel

4 typen loftwoningen met diverse mogelijkheden

8

Zijgevel vleugel

Zijgevel hoofdgebouw


Overzichtsplattegrond

9


A

Muziek maken of studeren: deze loftwoning biedt voor veel activiteiten ruimte en comfort. Lekker wonen staat centraal.

C

Groot, groter, grootst! Deze loftwoning kan ‘het mooiste meisje van de klas’ worden genoemd. Hier is genieten geen werkwoord meer, maar een gewoonte.

Woonoppervlakte: 94 m2

Welk type loftwoning past bij mij?

Tuin:

Woonoppervlakte: 123 m2

46 m2

Tuin:

B1

Deze loftwoning beschikt over een extra ruime woonkamer. Hier vertoeven wordt een beleving. Bovendien kan hier wonen en werken op een unieke manier gecombineerd worden, door een verhoogde

D

61 m2 (of 263) m2

Genieten van binnen en buiten. Dat staat centraal bij deze woning. Uniek is het verlaagd parkeren achter de loftwoning. Wie in de tuin aan het genieten is, ziet geen auto’s. rutrum quis, eleifend

werkkamer. Woonoppervlakte: 63 m2 Woonoppervlakte: 108 m2 Tuin:

B2

61 m2

In vergelijking met type B1 heeft deze loftwoning een aparte leefkeuken. Natafelen, lekker werken, inspirerende gesprekken, goed wonen en werken worden hier gecombineerd. Woonoppervlakte: 107 m2 Tuin:

10

46 m2

Tuin:

44 m2


5845

2020

2020

5820

Type A: ‘Gewoon lekker wonen’

3600

2110

A • woonoppervlak: 94 m2

Lekker wonen past bij deze loftwoning. Ideaal is dat in deze unieke woning een woonwerk-

• tuin: 46 m2

combinatie gerealiseerd kan worden. Er kan namelijk een verhoogde werkkamer worden

3950

gerealiseerd in plaats van een tweede slaapkamer.

2460

Inrichting Via de entree kunnen de berging, de slaapkamers en de woonkamer met open keuken bereikt worden. Met een woonoppervlakte van 94 vierkante meter kan er lekker gewoond en geleefd worden. Een verhoogde werkkamer kan gerealiseerd worden in plaats van een tweede slaapkamer. Niet alleen binnen kan men genieten van een riante woonkamer

vlakte van 46 vierkante meter. Deze kan men bereiken via de dubbele openslaande deuren.

7380

7380

(44 vierkante meter), ook buiten kan men heerlijk ontspannen in de tuin met een opper-

Sfeer & beleving Genieten. Dat is het kernwoord bij deze woning. Of het nu binnen of buiten is: deze unieke locatie biedt u de kans om écht heerlijk te wonen. Een loftwoning met vele keuzemogelijkheden, passend bij uw woonwensen.

Opties o.a. - verhoogde werkkamer i.p.v. slaapkamer - hoogslaper bij slaapkamer 2 - tussenwandje in de badkamer t.b.v. separaat toilet

A-Basis

A-Variant

11


5845

5845

2110

2120 3950

2020

7925

3950

2020

7925

12

7380

7380

Uitsnede verdieping

B1-Basis

B1-Variant


7975

1935

5905

2195

B1 B2

Type B: ‘Wonen wordt een beleving’ Of u nu kiest voor de variant met een riante woonkamer of een unieke leefkeuken: wonen wordt een beleving. Door een woonoppervlakte van 108 vierkante meter kunnen in elke woning uw eigen woonwensen vertaald worden in een passend ontwerp.

3950

• woonoppervlak: 107 m2 • tuin: 46 m2

Inrichting Via de entree kunnen de badkamer, de berging, de slaapkamers en/of het werkatelier bereikt worden. Via de centrale gang komt men in de riante woonkamer van ruim 60 vierkante meter, inclusief de open keuken. De eigenaar kan hier een prachtige woon/keuken ruimte creëren. In goed overleg kan er ook een verhoogde werkkamer gerealiseerd worden in plaats van een slaapkamer. Hierdoor kan men wonen en werken in de thuissituatie combineren.

7380

De tuin heeft een grootte van 61 vierkante meter: een ideale groene ontspanningsplek.

Sfeer & Beleving Of u nu kiest voor de variant met een unieke leefkeuken of een riante woonkamer: wonen wordt een beleving. Hier kunnen de ruimtes ingericht worden volgens uw wensen. Ruimte en licht komen samen in deze loftwoning en geven de eigenaar rust.

Opties o.a. - verhoogde werkkamer - hoogslaper bij slaapkamer 2 - tussenwandje in de badkamer (zoals A) t.b.v. separaat toilet

B2-Basis

13


4440

3740

7830

C

Type C: ‘Groot, groter, grootst!’

• woonoppervlak: 125 m2

Deze woningen hebben maar liefst 125 vierkante meter woonoppervlakte.

• tuin: 61 m2 (of 263) m2

Wie binnenstapt ontdekt waarom wij dit het type ‘groot, groter, grootst’ noemen.

Inrichting Deze woning heeft een woonkamer met open keuken. Omdat de keuken in het eerste deel van de woning gesitueerd is, houdt u een oppervlakte van 60 vierkante meter over. Dit mag u als eigenaar geheel naar wens indelen, zonder vaste obstakels. Vanuit deze ruime woonkamer is de grote tuin bereikbaar van 60 of zelfs bijna 300 vierkante meter. Uw wensen voor uw unieke woning kunnen verwezenlijkt worden. We gaan graag met u op zoek naar de ideale indeling, die

7380

bij uw woonwensen past.

Sfeer & beleving Je zou kunnen zeggen dat deze woning ‘het mooiste meisje uit de klas’ is. Veel ruimte, zowel binnen als buiten. Bovendien kunnen uw woonwensen vertaald worden.

Opties o.a. - verhoogde werkkamer i.p.v. slaapkamer - hoogslaper bij slaapkamer 2 - indeling van de woonkamer staat niet vast en kan naar eigen wensen ingevuld worden

14

C-Basis


D

7825

7825

7825

• woonoppervlak: 63 m2 • tuin: 44 m2

Uitsnede verdieping

4080

3740

4080

D-Basis

3740

Uitsnede verdieping

4080

D-Variant 1

Type D: ‘Unieke woning met leuke tuin!’

3740

D-Variant 2

De slaapkamer grenst aan de woonkamer. De badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar. Optioneel kan er gekozen worden voor een extra verdieping waardoor er een werkkamer of

De indeling van deze woningen is bijzonder. Vanuit de centrale gang bereikt u de voordeur. Achter de voor-

tweede slaapkamer ontstaat.

deur is de entree waar een separaat toilet gesitueerd is. Vanuit de entree is ook de berging bereikbaar waar zich de aansluitpunten voor de wasmachine en de technische installaties bevinden. De woonkamer met open

Sfeer & beleving

keuken is 32 vierkante meter, door de vele lichtinval en hoge plafonds voelt dit erg ruim.

Hier gaat het om lekker wonen, met een leuke tuin. Genieten is het sleutelwoord bij deze bijzondere woning.

Inrichting Vanuit de woonkamer is er een directe verbinding met de tuin van 45 vierkante meter. Genoeg ruimte

Opties o.a.

dus voor een mooi terras en te barbecueën met vrienden! Doordat de tuin hoger ligt dan het parkeer-

- extra verdieping t.b.v. opslag of logies (toegankelijk vanuit de slaapkamer)

terrein aan de achterzijde wordt het mooie uitzicht niet belemmerd door geparkeerde auto’s.

- extra verdieping bijvoorbeeld als werkkamer (toegankelijk vanuit de woonkamer)

15


Gemeenschappelijk gebruik

Wanneer men een woning koopt in een gebouw, is daar een apar te wettelijke regeling op van toepassing, genaamd de Appartementenwet. Het bijzondere bij een ‘appartementswoning’ is, dat men met meerdere eigenaren in een gebouw woont. Dat vraagt een aparte regeling voor de zaken, die daarbij altijd gemeenschappelijk zullen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de fundamenten, de buitenmuren, het dak en de gangen.

In de Appartementenwet is verder een regeling opgenomen over de

Reglement van splitsing

verdeling van deze gemeenschappelijke kosten. Daarnaast is er een

Bij de akte van splitsing behoort een splitsingsreglement. Hierin staan

regeling van splitsing van toepassing, waarin de verdere gebruik- en

de regels waaraan alle eigenaren zich hebben te houden. Deze regels

onderhoudsregels voor de bewoners staan vermeld. Om deze en

betreffen in hoofdzaak het gebruik van zowel de gemeenschappelijke

andere zaken met elkaar georganiseerd te kunnen bespreken, is in de

als de privé gedeelten en de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten

Appartementenwet ook een regeling over de vereniging van eigenaren

voor het onderhoud van het gebouw en het terrein.

opgenomen. Kosten van onderhoud Splitsingsakte

De kosten van het onderhoud binnen de eigen woning komen altijd

De verdeling van het gebouw en het terrein ligt vast in de notariële

voor rekening van de eigenaar zelf. Maar er zijn ook kosten van het

splitsingsakte. In die akte staan de appartementsrechten nauwkeurig

onderhoud aan het dak, de riolering, de gemeenschappelijke installat-

omschreven en staan de kadastrale gegevens van het gehele gebouw

ies, het parkeerterrein en ga zo maar verder. Deze kosten zijn voor de

en het terrein vermeld.

eigenaren gezamenlijk.

Bij de akte hoort een splitsingstekening, waarop alle woningen staan

Het aandeel dat iedere eigenaar daaraan moet bijdragen, is te vinden in

getekend. Daarop kan men ook zien welke ruimten in het gebouw

de splitsingsakte. Jaarlijks moet een vergadering van eigenaren worden

voor gemeenschappelijk gebruik zijn. Juridisch is het namelijk zo, dat het

belegd, waarin die kosten worden vastgelegd. De kosten van het afgelo-

gehele gebouw gezamenlijk eigendom is van alle eigenaren, die daar-

pen als van het komende jaar worden dan vastgesteld. Voor die kosten

naast ieder afzonderlijk een uitsluitend gebruiksrecht hebben van de

betalen de eigenaren dan maandelijks een vast bedrag.

woning en van een parkeerplaats op het terrein.

16


Vereniging van Eigenaren Bij ieder gebouw waartoe een appartementswoning hoort, is een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht in de splitsingsakte. Deze vereniging heeft tot wettelijke taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren in het gebouw. Tenminste eenmaal per jaar dient een vergadering van de vereniging gehouden te worden. Daarin kunnen dan zaken over het gebouw, het beheer en het onderhoud besproken worden. Iedere eigenaar van een woning wordt automatisch en van rechtswege lid van deze vereniging. Het bestuur, dat bestaat uit een of meer (externe) administrateurs, wordt benoemd door de leden. Dit bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken.

Verzekering Een aparte regeling betreft de verzekering van het gebouw en de woningen. Het splitsingsreglement schrijft een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering

‘

Alle eigenaren horen bij de Vereniging van Eigenaren

voor van het gehele gebouw waartoe de woning behoort. Deze dient de administrateur van de vereniging af te sluiten. Daarnaast worden vaak andere

’

verzekeringen afgesloten, bijvoorbeeld voor glasschade. De verzekering wordt afgesloten ten name van alle eigenaren. Het betreft dus een gezamenlijke verzekering. Een inboedelverzekering dient de bewoner zelf af te sluiten.

Huishoudelijk reglement Naast het splitsingsreglement kan er door de Vereniging van Eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld worden. Daarin staan vaak voorschriften vermeld over het gebruik van de woning en het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Deze voorschriften daarvan gelden ook voor nieuwe eigenaren.

Interieur type B2

17


Zo! U bent er uit. U heeft uw eigen rapport opgemaakt: u wilt gewoon graag wonen op deze unieke locatie. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning krijgt u te maken met diverse partijen. Wij informeren u zo volledig mogelijk. In deze brochure vindt u alvast een beknopte opsomming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de makelaar. Vrij op naam

Aankoopprocedure

De woningen worden ‘vrij op naam’ verkocht. Dat betekent dat in de

Als u een woning met Woningborg Garantie koopt van Bouwbedrijf

koopsom niet alleen de bouw- en grondkosten zijn begrepen, maar ook

Van de Ven betekent dat het volgende:

het architectenhonorarium, de notariskosten, de gemeentelijke leges, de

- Door Woningborg wordt de financiële positie van de betrokken

btw, de kosten voor het kadastrale uitmeten en de aansluitkosten van

ontwikkelaars jaarlijks getoetst en deze ontwikkelaars hebben

de nutsbedrijven. Indien de kosten van bouwmaterialen en lonen tijdens

verklaard de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven

de bouwperiode stijgen, worden deze niet doorberekend. De koopsom

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden te zullen nakomen.

staat vast en blijft gehandhaafd.

- De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg. U heeft dus altijd een veilig contract.

Woonwensen en kopersbegeleiding Bij de koop van de woning ontvangt u een meer- en minderwerklijst met diverse opties, natuurlijk kunt u ook wijzigingen laten aanbrengen

- Woningborg controleert vooraf en tijdens de uitvoering de technische kwaliteit van het bouwplan. - Door de afgifte van het Woningborg-certificaat is de kwaliteit van

welke niet tot de standaard keuzemogelijkheden behoren. Coördinatie

de woning gegarandeerd. De garantietermijn vangt aan na het ver-

hiervan ligt bij de afdeling kopersbegeleiding. Voor een eventuele indi-

strijken van de onderhoudsperiode. De garantietermijn bedraagt in het

viduele inrichting van keuken, badkamer en toilet dient u een keuze te

algemeen 6 jaar, met uitzondering van een aantal in de garantieregeling

maken bij een door Bouwbedrijf Van de Ven aan te wijzen leverancier.

vermelde termijnen voor bepaalde onderdelen van de woning. Ook zijn er enkele onderdelen die van de garantie zijn uitgesloten.

Woningborg Garantie

18

Een woning van Bouwbedrijf Van de Ven wordt gebouwd met Woning-

Inlichtingen

borg Garantie. De Woningborg groep heeft meer dan 30 jaar ervaring

Als u na het doornemen van deze brochure meer informatie wenst,

met het verstrekken van waarborgcertificaten aan kopers van nieuw-

kunt u een afspraak maken met de makelaar. De makelaar kan u volledig

bouwwoningen, die gebouwd worden door bouwondernemingen.

informeren over de woningen en al uw vragen beantwoorden in een

De Woningborg groep certificeert jaarlijks ruim 25.000 woningen en

persoonlijk gesprek. Ook kan de makelaar u verder informeren over

appartementen.

de woonomgeving en de oplevering van de woningen.


‘Het technisch rapport’ - Sanitair

Een pand met historie, een bouwplan met een toekomst. Dat ligt er voor u. De bouwtekeningen zijn gereed, het bestek is geschreven. In ‘dit technisch rapport’ nemen wij u mee in de uitvoering van het bouwplan. U krijgt beknopt antwoord op de vraag ‘hoe ziet mijn woning eruit bij de oplevering’.

Het te leveren sanitair in witte uitvoering, volgens monster, wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering.

Toiletruimte begane grond Materialen

- Closetcombinatie

- Fundering

- Lichte scheidingswanden

De fundering van het pand bestaat uit een betonnen strookfundering.

De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in metalstud wanden.

- Dak

gebeurt op basis van het advies van de constructeur en onder toezicht

Het dak bestaat uit holle bouwstenen met wapening ter versteviging.

van gemeente Veghel.

Op dit bestaande dak wordt isolatie aangebracht en afgewerkt met

Vloeren

Closetzitting met deksel, merk Villeroy & Boch, kleur wit - Fonteincombinatie

Deze fundering is aangebracht onder de buitenwanden en de dragende binnenwanden. Waar nodig zal de fundering versterkt worden. Dit

Wandclosetcombinatie, merk Villeroy & Boch, kleur wit

Fontein, merk Villeroy & Boch, kleur wit Fonteinkraan, merk Grohe, kleur chroom

een bitumineuze/kunststof dakbedekking. Aan de onderzijde blijft het

Badkamer

getoogde dak zichtbaar. Een historisch detail dat niet verloren gaat.

- Wastafelcombinatie

- Begane grondvloer

Wastafel, merk Villeroy & Boch, kleur wit

De bestaande betonnen vloeren blijven gehandhaafd. Op nader te

- Kozijnen

bepalen plaatsen worden er sparingen gemaakt t.b.v. de doorvoer van

Buitenkozijnen: aluminium, voorzien van tochtprofielen in de sponnin-

de leidingen. Onder de vloeren is een kruipruimte aanwezig. Op de

gen ter plaatse van draaiende delen.

bestaande vloeren wordt een cementdek afwerkvloer aangebracht.

Binnendeurkozijnen: fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen. Binnendeuren: fabrieksmatig afgelakt hardboard, type opdek.

Gevels en wanden

Wastafelkraan, merk Grohe, kleur chroom Spiegel

- Douchecombinatie Douchehoek met putje Thermostatische douchekraan incl. glijstangset, merk Grohe,

- Buitengevels

- Keuken

kleur chroom

De gevels van het gebouw bestaan uit metselwerk, aan de binnenzijde

De complete basiskeuken kan worden bezichtigd bij de project

van de gevels worden metal-stud voorzetwanden geplaatst met isolatie.

keukenleverancier, tevens kan gekozen worden voor een aangepaste

De isolatie heeft een Rc-waarde van minimaal 3,0 m K/W

keuken of een uitbreiding op de reeds aangeboden keuken.

Wandclosetcombinatie, merk Villeroy & Boch, kleur wit

Voor de keukeninrichting is een stelpost opgenomen van €1750,- incl.

Closetzitting met deksel, merk Villeroy & Boch, kleur wit

2

- Dragende binnenwanden De dragende binnenwanden worden gehandhaafd. Indien nodig

- Closetcombinatie

montage, keukenkraan en apparatuur volgens opgave van de keukenleverancier, inclusief btw.

- Overige sanitaire voorzieningen

worden deze verbeterd of verstevigd. Dit op advies van de

Een tapkraan ten behoeve van de wasmachine en vulpunt

constructeur.

van de cv-ketel

19


Tegelwerk - Vloertegels

- Elektrische installatie

Ter plaatse van het toilet en de badkamer worden keramische

De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot elektriciteit in uw

vloertegels aangebracht.

woning zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. De kosten van het

Er is een keuze uit meerdere monsters. Voor de aankoop van de

gebruik van elektra zijn tot moment van oplevering van uw woning

vloertegels is een stelpost aanwezig van € 20,- per m2 inclusief btw.

voor rekening van de bouwondernemer. De lichtinstallatie is verdeeld over de benodigde groepen en voorzien

- Wandtegels

van een aardlekschakelaar. De lichtschakelaars en wandcontactdozen

Ter plaatse van het toilet worden keramische wandtegels aangebracht,

in uw woning zijn van het type inbouw en worden uitgevoerd in de

tot de hoogte van 1,20 m + peil. Ter plaatse van de badkamer worden

kleur wit. De wandcontactdozen in de woonkamer, de keuken en

keramische wandtegels aangebracht, tot 2,10 m + peil. Er is keuze

de slaapkamers worden aangebracht op de hoogte van circa 30 cm

uit meerdere monsters. Voor de aankoop van de wandtegels is een

boven de vloer. De overige wandcontactdozen worden geplaatst op

stelpost aanwezig van € 20,- per m2 inclusief btw.

circa 105 cm. In de badkamer, op een hoogte van circa 180 cm, wordt een wandlichtpunt (zonder armatuur) aangebracht. Lichtschakelaars

Installaties

worden aangebracht op een hoogte van circa 105 cm boven de vloer.

- Verwarming

Conform tekening worden rookmelders aangebracht die zijn aange-

De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd door middel van

sloten op het lichtnet. De niet ioniserende rookmelders zijn voorzien

radiatoren. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een

van een back-up batterij als noodvoorziening en moeten periodiek

kamerthermostaat.

getest worden.

Het gasgestookte ‘gesloten’ centrale verwarmings (combi-)toestel

Ter plaatse van de voordeur wordt een belinstallatie geplaatst. Bij de

heeft voldoende capaciteit volgens de berekening van de installateur.

entreedeur en in de woningen wordt een intercomsysteem geplaatst.

- Ventileren De ventilatie in de woning vindt plaats door middel van mechanische ventilatie bestaande uit een metalen buizensysteem met afzuigventilator en plafondventielen, regelbaar door middel van een standenschakelaar. In de woon- en slaapkamers wordt door middel van ventilatieroosters in de kozijnen lucht aangevoerd en in de volgende ruimtes wordt lucht afgezogen: keuken, toiletruimte, badruimte en opstelplaats wasmachine.

20


Afwerking - Woning

Ruimte

Vloeren

Wanden

Plafonds

Hal

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Keuken

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Woonkamer

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Toilet

Tegelwerk

Tegelwerk tot 1,20 mtr

Spuitwerk

Behangklaar Berging

Dekvloer

Behangklaar

Bijzonderheden Complete keukenopstelling Wandclosetcombinatie Fonteincombinatie

Spuitwerk

Aansluitpunt wasmachine Opstelplaats installaties

Slaapkamer(s)

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Badkamer

Tegelwerk

Tegelwerk

Spuitwerk

‘

Geweldig! Ik kan zelf mijn eigen vloer uitkiezen

’

Douchecombinatie Wastafelcombinatie

- Algemene ruimtes

Ruimte

Vloeren

Wanden

Plafonds

Bijzonderheden

Entree

Zoals bestaand

Zoals bestaand

Zoals bestaand

Postkasten + intercom

Centrale hal

Zoals bestaand

Zoals bestaand

Spuitwerk

Toegang tot kelder

Kelder

Betonvloer

Beton, niet afgewerkt

Beton, niet afgewerkt Individuele bergingen met gaashekwerk

Gangen

Tegelwerk

Spuitwerk

Spuitwerk

21


22


Colofon Afwijkingen Deze verkoopbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld naar gegevens en tekeningen van de architect en overige adviseurs van dit bouwplan. Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen die zich kunnen voordoen, alsmede eventuele afwijkingen waarvan de noodzakelijkheid of wenselijkheid voor of tijdens de bouw blijkt of afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen

Ontwikkeling en uitvoering

van overheden en nutsbedrijven.

Bouwbedrijf Van de Ven Tel. 0413 366 933

De op de tekeningen ingeschreven maten zijn ‘circa’ maten en de in deze verkoopbrochure afgebeelde perspectieftekeningen van de woningen zijn, alhoewel het streven is deze zo goed mogelijk weer te geven, slechts een impressie. Tuinaanleg en openbare groenvoorziening

Ontwerp

zijn naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan de ingeschreven maten

Air architectuur

en de afgebeelde perspectieftekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De woning zal zonder meubilair worden opgeleverd. Het doel van het op tekening aangegeven meubilair is slechts om een indruk weer te

Concept verkoopbrochure | Vormgeving | Druk

geven.

Bek

23


TERUG NAAR SCHOOL  

brochure van de oude LTS te Veghel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you