Page 1

taller de creaciÓ i 2011/12


Index

motlles Motlles/ 3 Eina Poètica / 19 Dualitat Conceptual/ 37 Material Transformable /50

2

3


MATERIAL

ORÍGEN

COMPOSICIÓ

I

II

III

MATERIAL guix

El guix (algeps, ges o gessa) és un mineral format per sulfat de calci dihidratat (CaSO4•2H2O), que cristal•litza en el sistema monoclínic

És un mineral que en la naturalesa adopta variades formes: • Selenita • Rosa del desert • Alabastre

Te la propietat d’endurir-se ràpidament amb l’aigua. Tant el temps de presa (15 a 20minuts) com la duresa estan condicionades per la quantitat d’aigua en el pastat. S’obté deshidratant l’algeps mitjançant la cocció (aproximadament a 150ºC), després es mòlt quedant en forma de pols És incolor o blanquinós, però a causa de les impureses també es pot presentar amb tons de gris, marró, groc, vermell, etc. Les seves propietats, es van descobrir fa més de cinc mil anys a l’antic Egipte.

4

cubell gasses tisores aigua

El guix no és resistent a l’acció dels agents atmosfèrics,com ara la humitat,però sí que resisteix les temperatures extremes.

fang crema hidratant sabó

És un material petri que transformat industrialment se l’anomena sulfat de calci hemihi mi hidr hi drat dr atat at at ((Ca CaSO Ca SO4• SO 4•½H 4• ½H2O ½H 2O). 2O ). mihidratat (CaSO4•½H2O). Tamb Ta mbéé se mb se’l ’l ccon onei on eixx co ei com m També coneix a ““gu “guix guix gu ix ccui cuit”. uit” ui t”.. t”

pincell martell corda fil ferro 5


Un motlle és una peça, o un conjunt de peces acoplades, interiorment buides però amb els detalls i empremtes en negatiu del futur sòlid que es desitja obtenir. Existeixen diferents tipus de motlles i materials per a realitzarlos. En el cas del guix, degut a les seves característiques parlem d’un motlle ríguid.

El motlle pot ser d’una peça o vàries, tot depèn de la figura o objecte que s’està extreient el motlle i per tant de la seva forma. És molt important que el motlle tingui “sortida”sinó la peça queda enganxada i podreim perdre-la en el cas d’un original.

ganxar la peça tant de l’objecte com del material que s’ompli en el procés final de colada. El motlle ha d’estar ben tancat i els forats tapats amb fang. A l’hora de fer el motlle es recomenable utilitzar bena o altres teixits per a reforçar-lo.

L’alte punt important és emprear un desenmotllant, sabó, vaselina, crema... que ens ajudi a desen-

PREPARACIÓ Prepara la pell amb crema hidratant.

Concretament i pensant amb l’escultura a realitzar he optat per un motlle perdut (que acaba destruint-se en el procés)

Preparar gases per reforçar el motlles i per a treballar en detall.

Una peça inicial amb la part petja del peu i de la mà.

IV

V

VI

Una altre peça porterior del braç i la cama.

Una peça frontal del braç i la cama

MOTLLE 6

PEÇES

COLADA 7


EXERCICI

IDEES

CREACIÓ

VII

VIII

IX

El exercici està plantejat per a treballar i entendre els diferents tipus de motlles i com operar amb ells. He utilitzat el guix tot i que en un moment em vaig plantejar emprear la silicona,finalment vaig optar pel guix. De fet és un exercici sencill però ha estat bàsic per a mi per a entendre el funcionament d’un motlle perdut i començar a plantejar-me en fer motlles de varis usos per a la seva utilització en un futur.

Precisament aqueta és una de les funcions principals del motlles. 8

Una de les idees principals a l’hora de crear la peça ha estat la de reunir d’una forma poètica totes aquelles restes escultoriques trobades en l’antiguetat i presentades en trosos en molts dels nostres museus. Després d’estar al museu Romà de Mèrida un fet curiós em va cridar l’atenció. Els escultors de deus i divinitats romans com tambè de personatges socialment importants, eres creats a trosos. El cos era una única peça i personalitzaven els caps i les extremitats.

Acoplar aquestes peçes sueltes, aquest braços i cames que apareixen tant en l’antiguetat com en els tallers de Belles Arts,encara avui en dia, ha estat per a mi la recreació d’un món perdut, basat en una estètica tant questionada. La meva intenció ha estat la de crear un sol cos, una unitat de fragments humans procurant portar-los al nostres present. 9


10

11


12

13


PROCÉS Unificar les peçes del motlle per a crear-ne un de sol.

Unir els dos motlles tapant bè els punts d’unió amb fang.

Abans de la colada cal donarli una capa de desentmollant a l’interior de cada motlle.

Colar el motlle, deixar secar un mínim de 24 hores

Obrir el motlle amb compte de no trencar l’inetrior.

Pulir, netejar amb aigua. 14

15


OBRA FINAL

16

X

17


eina poĂˆtica

18

19


Conceptualització

Una eina poètica em remet ha pensar en idear un objecte que doni resposta a comunicar-nos amb nosaltres mateixos, mirar-nos cara a cara, sense masqueres: reconéixer-nos. La Mascara ha servit al llarg de la història per a expressar un món ocult moltes vegades relacionat amb rites i iniciacions. El món clàssic la uitlitzava per a les seves obres de teatre, les seves tragedies, aportant un rol diferenciador als personatjes. En moltes societats africanes tradicionals les màsqueres donent significació a la dança com tambè son culte de veneració per part del poblat.

Amb aquesta idea inicial de la màscara la meva intenció és la de crear un máscara interior, reversible a on no s’hi vegi a través sinó contrariament a l’estandart un s’hi pugui veure reflexat com en un mirall.


Procés P rocés

Prim Pr imer im er ddee to tott cr crea earr la m ea màs àsca às cara aamb ca mb vven enes es ddee gu guix. Primer crear màscara venes Deix De ixat ix at ssec ecar ec ar i ttra ract ra ctar ct ar aamb mb amb mb ssab abóó l’ ab l’in inte teri te rior ri or pper er a ppod oder er Deixat secar tractar sabó l’interior poder dese de senm se nmot nm otll ot llar aamb ll mb ffac acil ac ilit il itat it at desenmotllar facilitat Ferr un cotramotlle Fe ccot otra ot ramo ra motl mo tlle tl le aamb mb ggui uixx pe ui perr a qu quee so sons nste ns teng te ngui ng ui bbéé la guix sonstengui peça pe ça a ll’h ’hor ’h oraa de ppos or osar os ar-h ar -hii la ccer -h eraa ca er cale lent nta. a. l’hora posar-hi cera calenta. Tira Ti rarr la ccer ra eraa i de er deix ixar ix ar rref efre ef reda re dar. da r. Tirar cera deixar refredar. Dese De sent se ntmo nt moll mo llar ll ar i aarr rreg rr egla eg larr le la less pe pece cess ce Desentmollar arreglar peces

23


24

25


Peça La eina poètica és per tant una mena de receptor a on un s’hi pot veure. Un objecte per a la introspecció i la relaxació. Es pot situar a la paret de casa o de l’espai de treball per a utilitra-lo quan convingui. Un casc a on encaixa la forma de la teva cara i just et permet estar per uns segons en un espai pròpi, tancat i personal


28

29


30


Foneria La eina estava pensada per a ser fosa en alumini. Amb la idea de sintetitzar el projecte he creat un altre mena de recipient a on un hi pot entrar, aquest cop no amb tota la cara sinó només amb el nas. Es tracte de una taça/incienciari . A continuació tinc les fotografies del procés de la taça. Primer amb cera, treient un motlle del nas i acoplant les dues peces. A continuació preparar les colades amb el seu envas. Fer el motlle amb guix i sorra per a sostindre tota la peça de cera. En aquest punt va la forn a on es desfà la cera i a continuació es realitza la col.lada. Un cop fred es trenca el motlle, es tallen les colades i es neteja. L’últim pas es polir l’alumini fins a deixar la peça amb l’acabat que un desitja. La peça no es va poder fondre.

32


34

35


dualitat conceptual

36

37


38

39


40

41


42

43


44

45


48


material transformable transformador

50


52

53


54

55


56

57


58

59


60

61


Judith Milligan Giralt judithmilligan79@gmail.com BELLES ARTS 2011/12 62

taller de creacio: Tècniques i tecnologies  
taller de creacio: Tècniques i tecnologies  

Catàleg de 4 obres realitzades en auquesta assignatura.

Advertisement