Page 1

Segons el Diccionari de

en

Pedagogia

institut), però comença a

l’article

p:37)

ser hora que entenguem

Protocol de la Convenció

“la educación es aquella

aquest concepte com un

Europea

función de la sociedad

tot. Per tant, l’educació

Humans mencionen que

del futur no només s’ha

“el dret a l'educació és un

de

donar

dret humà fonamenta”. Per

importància a l’educació

tant, si l’educació es considera un dret principal per a tots els individus, un

de

Luzuriaga

Lorenzo

(1940,

mediante la cual se trata de desarrollar o facilitar el

plan

de

vida

del

hombre y de introducirle

concret

(escola

basar

formal,

o

sinó

d’englobar

que les

o

ha

altres

aprendre. A més, segons 2

del dels

primer Drets

ELS REPTES DE L’EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI “Educació al llarg de la vida” en

el

mundo

y

educacions (no formal i

cultural. Presentado dos

informal) i treballar de

dimensiones:

forma

vertical,

social

una

desde

nacimiento

el

hasta

la

muerte y otra horizontal, según

la

cual

conjunta

perquè

totes tenen la mateixa finalitat,

ajudar

persones

per

a

les

adquirir

unes eines, estratègies,

la

maneres

a

pensar... útils pel dia a

todas las manifestaciones

dia de les persones. Així

de la vida del hombre,

doncs, hem de destacar

educación

alcanza

desde la orgánica hasta la espiritual. Expresado de

forma

educación

que

ser

el

o

concepte

“comprendre”, ja que és un

element

parlem

clau

quan

d’educació,

estado

perquè en aquest procés

desde los comienzo de la

s’ha de donar a l’educand

sociedad humana hasta

la

el fin de ella, existiendo

comprendre’s a si mateix

en

todos

ha

la

de

los

pueblos

desde los más primitivos hasta

los

más

civilizados”.

capacitat

de

i als altres, per poder millorar

el coneixement

del món. Dit això, si considerem que

l’educació

és

un

Moltes vegades entenem

element clau en la vida

l’educació

de les persones, tothom

com

aquells es

ha de tenir les mateixes

donen en una institució

oportunitats i possibilitats

aprenentatges

que

per

dels grans reptes és fomentar una educació per a tothom, sense excloure a les persones que no tenen els recursos econòmics suficients. La realitat és que moltes persones són rebutjades d’aquests ensenyaments més formals per diferents raons i l’educació del futur hauria de garantir a totes les persones les mateixes oportunitats.

enriquir-se

i

Finalment, considero que l’educació no s’hauria de dividir com avui dia (educació formal, educació no formal i educació informal), sinó que s’ha d’englobar-ho tot i aquesta hauria de ser la idea clau de l’educació del futur. Aquest “tot” és el que coneixem com “l’educació al llarg de la vida”. Així doncs, segons l’Informe Delors (1996) s’entén aquesta educació


com: “L’educació de la vida

ser”. En definitiva, aquests

ha de treure profit de totes

fragments ens volen transmetre que tothom, ja siguin infants, adolescents, joves, adults o les persones grans, tenen coneixements i habilitats per ensenyar als

les oportunitats que ofereix la societat. L’educació

al

llarg de la vida es basa en quatre pilars: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a

altres i a l’hora tots els individus estan disposats a aprendre dels demés nous elements que en un futur els seran útils per la seva experiència o pel seu desenvolupament integral.

Editorial  
Editorial  

Els reptes de l'educació del segle XXI