Page 1

EUROSCOLA KONKURSAM

Ventspils 1.ģimnāzijas Eiroparlamenta vēlēšanas Priekšvēlēšanu kampaņas 2013.gada 17.janvāris

Šajā dokumentā iekļautas visas priekšvēlēšanu kampaņas, kuras sagatavotas no partijām, kas startēs Ventspils 1.ģimnāzijas Eiroparlamenta vēlēšanās.


Priekšvēlēšanu solījumi no partijas Slidenā pīle Izstrādāja:

Miķelis Marnauza (11c), Elza Harja (11c), Alīna Gončarova (11c),Katrīna Bindere (11c),Gita Reitere(11c)

A. Ekonomika a. Slēgt vienošanos ar Eiropas Savienību par tās investīcijām pētniecībā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. b. Turpināt finanšu pakalpojumu svarīgākos jautājumus.

reformu,

lai

skatītu

B. Transports a. Jauni standarti ogļskābās gāzes izmešu ierobežošanai, lai aizsargātu vidi pret klimata pārmaiņām. b. Reformas dzelzceļa nozarē, lai atjaunotu šo sfēru Latvijā. C. Citi jautājumi a. Turpināsim cīņu pret smēķēšanu. Šajā jautājumā vēlamies ieviest jaunus ierobežojumus smēķēšanai publiskās vietās un soda naudas par šo normu neievērošanu. b. Plānots arī apspriest tēmas, kas saistītas ar klonēšanu un ģenētiski modificēto pārtiku, un tās ietekmi uz cilvēku ilgtermiņā.


c. Jauni priekšlikumi grozījumiem par privātuma un datu aizsardzību interneta vidē.


Priekšvēlēšanu solījumi no partijas Mazie zilie pingvīni Izstrādāja:

Toms Izmailovs (10c), Jānis Zālīte (10c), Alise Redviņa (11a), Ralfs Pomilovskis (11a), Alberts Saulītis (11a)

A. Popularizēt dienu "Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena", kura tiktu atzīmēta katru gadu 4. oktobrī. Šajā dienā rīkot plaša mēroga izglītojoši informatīvus pasākumus, kas saistīti ar dzīvnieku labturību, tiesībām un to nozīmi cilvēka dzīvē, dabā.

B. Iestāties par dabisko biotopu saglabāšanu un noteikt vairāk īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - liegumus, dabas parkus, nacionālos parkus un rezervātus, - kur savvaļas dzīvnieki varētu dzīvot, vairoties savā dabiskajā dzīves vidē, bez cilvēka ietekmes, nodrošinot dzīvnieku sugu daudzveidību.

C. Aizliegt eksperimentus ar dzīvniekiem kosmētikas un higiēnas preču ražotnēm, finansiāli atbalstīt uzņēmumus videi draudzīgu preču ražošanā.

D. Izstrādāt un uzlabot jau esošos likumprojektus par dzīvnieku tiesībām un to turēšanas apstākļiem fermās, dzīvnieku turēšanas apstākļu uzlabošana, dzīvnieku labklājības veicināšanu. Pastiprināt sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar šiem likumiem.

E. Noteikt stingrākas medījumu un nozvejas kvotas, sezonas un reģionus, apgabalus (vietas), kur atļaut medīt un zvejot, konkrētās dzīvnieku sugas. Pastiprināt sodus par šāda veida likuma pārkāpumiem, stingrāk kontrolēt medību, zvejošanas atļauju izsniegšanu, izveidot cilvēku grupu, kas veiktu regulāras kontroles (pārbaudes) ar šajās nozarēs saistītiem uzņēmumiem, privātpersonām.


Priekšvēlēšanu solījumi no partijas Korekto Jauno Lēdiju Partija Izstrādāja:

Karīna Kabaka (11a), Judīte Petroviča (11c), Laura Rendiniece (11a), Karīna Berežnaja (11a), Polīna Ronča (11a)

A. Apsolām cīnīties par sieviešu un vīriešu atalgojuma līdzvērtību darbavietās B. Novērsīsim sieviešu diskrimināciju darba tirgū C. Nodrošināsim sievietēm ar jaundzimušajiem iespēju atgriezties darba tirgū, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju vai iegūt citu profesiju D. Cīnīsimies par vienmērīgu sieviešu un vīriešu proporcionālo sadalījumu valsts pārvaldē un sabiedriskajās organizācijās. E. Augstvērtīgas un kvalificētas medicīniskās aprūpes nodrošināšana visām sievietēm neatkarīgi no ienākumiem un sociālā statusa, jo tieši sieviešu veselība ir nozīmīga valsts mērogā


Priekšvēlēšanu solījumi no partijas Zaļā nākotne Izstrādāja:

Kaspars Vilmeijers (11a), Lauris Arhinovičs (11a), Eduards Čaklis (11a), Andris Štefenbergs (11a), Edgars Avotiņš (11a)

Atkritumu šķirošana un pārstrāde A. Apsolām visās pilsētās, pie dzīvojamajām mājām, izvietot speciālos atkritumu šķirošanas konteinerus B. Radīt jaunus atkritumu pārstrādes uzņēmumus, lai varētu veikt atkritumu otrreizēju pārstrādi un mazinātu piesārņojumu.

Atjaunojamie enerģijas resursi C. Dot lielāku finansējumu atjaunojamo enerģijas resursu izpētei, kā arī palielināt to izmantošanu.

Marihuānas dekriminalizācija D. Centīsimies panākt marihuānas izņemšanu no aizliegto narkotisko un psihotropisko vielu saraksta E. Panāksim, lai iedzīvotāji netiktu sodīti ar kriminālsodu par marihuānas lietošanu, audzēšanu, sēšanu, realizāciju un citām ar šī produkta saistītajām lietām. F. Ilgtermiņa mērķis ir panākt marihuānas legalizāciju, lai to varētu izmantot rūpniecībā, medicīnā un izklaidējošiem nolūkiem.


Priekšvēlēšanu solījumi no partijas Mazo valstu aizstāvji Izstrādāja:

Toms Kozlovskis (11b), Mārtiņš Goldbergs (11c), Roberts Pētersons (11c), Dāvis Zelmenis (11b), Āris Pūseps (11c)

A. Mēs vēlamies mainīt Eiropas Savienības lielo valstu pārsvaru pār mazajām valstīm

B. Mazajām valstīm vajadzētu attīstīties tieši tūrisma jomā un piesaistīt tūristus ar neparasto

C. Mazajās valstīs vajadzētu pilnveidot izglītības sistēmu, proti, gan vidusskolās, gan augstskolās. Uzskatām, ka izglītība ir visa pamats.

D. Jāveicina eksports un imports Eiropas Savienības tirgū E. Mēs uzskatām, ka galvenais katrai mazajai valstij ir padarīt savu vidi interesantu tūristiem


F. Mazajām valstīm vajadzētu piesaistīt cilvēkus no citām valstīm, jo tas radītu mazajās valstīs tautu dažādību

V1GYM  
V1GYM  

Priekšvēlēšanu solījumi

Advertisement