Page 1

WWW.JUC.DK JUC Juridiske kurser Nr. 04 Juni 2014

Juridiske kurser JUNI - DECEMBER 2014


Rekruttering af advokater med eller uden kundeportefølje – og mange nye kurser! JUC tilbyder nu rekrutteringsforløb, hvor et erfarent og engageret team finder kompetente juridiske kandidater til netop din virksomhed eller advokatkontor. Fokusområdet for JUC Search & Selection er advokater med eller uden kundeportefølje. Parallelt forestår vi det helt rigtige outplacementforløb for

medarbejdere, som skal videre til et nyt arbejdssted. Læs mere på næste side. I kataloget finder du også et væld af nye kurser, genopsætninger af ellers udsolgte kurser og de kendte og populære kvalitetskurser fra JUC – du kan danne dig et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen. Hvis du gerne vil se, hvad dine kollegaer vælger, kan du på side 59 se de mest søgte kurser lige nu. Det er en god idé at sikre sig en plads med det samme, da der er stor søgning til disse kurser. Mange advokater er bestyrelsesmedlemmer, eller ønsker at være det. På JUCs netværk i bestyrelsesarbejde bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Læs mere på side 8. Vi glæder os til at byde dig velkommen! Med venlig hilsen

Morten Richardt

Morten Richardt Development Manager E-mail: mri@juc.dk Direkte: 27 12 75 65


Nyhed

!

JUC i kvalite ntroducerer ts og out rekruttering pla for adv cement o branch katen!

Rekruttering med JUC

Search & Selection Som ansvarsbevidst rekrutteringspartner tilbyder JUC nu forløb, hvor et erfarent og engageret team finder kompetente juridiske kandidater til netop din virksomhed! Parallelt forestår vi det helt rigtige outplacementforløb for medarbejdere, som skal videre til et nyt arbejdssted. Faglighed i top JUC har i samarbejde med Torben Rønsov udviklet JUC Search & Selection. Torben har solid erfaring fra rekrutteringsbranchen og har sin daglige gang som Adm. Direktør ved Amalie Search & Selection. JUC Search & Selection funderes i JUCs professionelle ånd, men ligeledes på rekrutteringsbranchens ‘must have’-værdier: Troværdighed, Loyalitet, Fortrolighed og Forretningsetik. Det rigtige match Gennem personlig rådgivning, grundige interviews, anerkendte tests, referencetagning og matching tilbyder JUC processer til rekruttering og outplacement. Fokus for JUC Search & Selection er advokater med eller uden kundeportefølje. JUC Search & Selection har to primære fokusområder:

Search & Selection

Med JUC Search & Selection som samarbejdspartner inden for executive search & selection tilrettelægges forløb, hvor markedet afsøges grundigt, og hvor den ideelle kandidat indstilles. Ved identificeret behov udarbejdes tillige en virksomhedsspecifik medie- og annonceringsplan.

Outplacement

JUC Search & Selection er den naturlige sparringspartner for både advokatkontoret, virksomheder og for den opsagte medarbejder. Vi sikrer markedets mest effektive proces for opsagte medarbejdere, som gennem outplacementforløbet tillige opkvali ficeres via JUCs efteruddannelsesprogram

Læs mere på www.jucsearchselection.dk eller kontakt CEO Lars Fogtmann på 28 87 04 12 eller lf@juc.dk

5


Indhold

Tilmeld dig på www.juc.dk

KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

JUC Netværksoversigt 2014

7

Netværk i bestyrelsesarbejde

8

Ansættelses– og arbejdsret Ansættelsesret – grundkursus over to dage

17+18/06/14

9

Direktørens ansættelsesforhold

24/06/14

10

Funktionæransættelser i praksis

08/10/14

Passivitet Sygdom og handicap

Nyhed

11

11/09/14

Ekstra

12

23/09/14

Nyhed

13

Sygedagpenge og refusion – ny sygedagpengemodel d. 1 juli 2014

08/09/14

Nyhed

14

Vikarloven

24/09/14

Nyhed

15

Erhvervs- og selskabsret, bank- og finansieringsret samt bestyrelsesarbejde Bestyrelsesansvar

30/09/14

Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter

07/10/14

Drafting Contracts in Modern Legal English

27/10/14

M&A for specialister

18/11/14

M&A-processen fra start til slut – med fokus på ”deal-making”

29/10/14

Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning

13/11/14

Nyhed

20

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12

Pengeinstitutters rådgivningsansvar

23/10/14

21

02+03/12/14

22

Selskabsret – grundkursus Selskabsret for specialister Værdiansættelse af virksomheder over 2 dage Wind Power – kontrakter og transaktioner

03/11/14

16 Nyhed

32 17

Nyhed

18 19

Nyhed

23

09+10/09/14

24

29/09/14

25

EU–ret, konkurrenceret og udbudsret OPP – bryd barrieren og få del i OPP-gevinsterne

20/06/14

Praktisk udbudsret

20/11/14

Sociale klausuler - inden for entreprise, udbud og kommunalret

23/09/14

26 Nyhed

27 28

Familie– og arveret Ægtefællers ctr. samboendes formueforhold

30/10/14

Nyhed

29


KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

Advokatansvarsfejl – med fokus på handel med fast ejendom

23/10/14

Nyhed

31

Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter

07/10/14

Byggeriets forsikringer

04/09/14

Erhvervslejeret – de mest aktuelle emner

23/06/14

Garantier i entrepriseretten

27/10/14

Nyhed

35

Graveskader og ledningsret

28/08/14

Nyhed

36

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12

Sociale klausuler – inden for entrepriseret, udbud og kommunalret

23/09/14

Fast ejendom, byggeri og lejeret

32 Nyhed

33 34

28

Forsikrings– og erstatningsret Byggeriets forsikringer

04/09/14

Nyhed

33

Erstatningsretlig håndtering af nakke- og ryglidelser

27/10/14

Nyhed

37

Forsikringsret – grundkursus

06+07/10/14

Nyhed

38

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12

Speditør- og fragtførerforsikringer – muligheder og faldgruber

29/10/14

Nyhed

39

Den nye forbrugeraftalelov

13/06/14

Nyhed

40

Grænseoverskridende markedsføring

21/11/14

Nyhed

41

Immaterialrettens 10 mest akutuelle emner

11/11/14

Nyhed

42

Indgreb mod ulovlige aktiviteter på udenlandske hjemmesider

25/11/14

Nyhed

43

Musikrettigheder

21/10/14

Nyhed

44

Persondataloven

29/09/14

Produktansvar – med nyeste tendenser og retspraksis

28/10/14

Immaterialret, IT ret, databeskyttelsesret, markedsføringsret og sportsret

45 Nyhed

46

Insolvens, rekonstruktion og tvangsinddrivelser Inkasso og fogedret – grundlæggende

03/12/14

47

Inkasso og fogedret – specialister

06/11/14

Nyhed

48

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12 FU

Du kan for hvert kursus se, om kurset udbydes via fjernundervisning (FU) og tilmelde dig på juc.dk


Indhold

Tilmeld dig på www.juc.dk

KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling Sådan bliver du effektiv!

02+09/09/14

49

Miljø-, energi- og landbrugsret Aktindsigt i miljøoplysninger

12/11/14

Nyhed

50

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12

Wind Power – kontrakter og transaktioner

29/09/14

25

Offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder

13/11/14

Nyhed

51

Kontanthjælpsreformen – håndtering af reformen i praksis

12/09/14

Nyhed

52

Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner

17/06/14

53

Sociale klausuler – inden for entreprise, udbud og kommunalret

23/09/14

28

Tavshedspligt og åbenhed i børnesager

12/09/14

Nyhed

54

Strafferet og straffeproces Kursmanipulation – regler, retspraksis og compliance

16/06/14

Nyheder inden for strafferet og straffeproces (Aarhus)

15/12/14

Nyhed

55 56

Nyheder inden for strafferet og straffeproces (København)

17/12/14

Nyhed

56

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12

Passivitet

11/09/14

Ekstra

12

Speditør- og fragtførerforsikringer – muligheder og faldgruber

29/10/14

Nyhed

39

Transportret, spedition og logistik

20/06/14

Transport, søret og shipping

57

Voldgiftsret, procesret og procedure Få solgt dit budskab i by- og landsret Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder

Flere

Ekstra

58

13/11/14

Nyhed

51 FU

8

Du kan for hvert kursus se, om kurset udbydes via fjernundervisning (FU) og tilmelde dig på juc.dk.


Meld dig til JUC Netværk Hold dig løbende fagligt opdateret og udbyg dit professionelle netværk! Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning skal være et sted, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får input til juridiske og professionelle udfordringer og kan møde andre aktører på området. Se mødedatoer og andre oplysninger på www.juc.dk eller få en uforpligtende samtale med en af vores erfarne netværkskonsulenter på telefon 28 87 68 16.

JUC Netværksoversigt 2014 KØBENHAVN ANSÆTTELSESRET

Morten Langer Finn Lænkholm

ARVE- OG FAMILIEFORMUERET

Maryla Rytter Wróblewski Rasmus Feldthusen Johan Hartmann Stæger

BESTYRELSESARBEJDE

Thomas Folmann Michael Christiani Havemann

ENERGI OG FORSYNING

Rikke Søgaard Berth Anders Stubbe Arndal

ENTREPRISE OG BYGGERI

Niels Søby Jens Hjortskov Simon Heising Per Helwigh Kasper Mortensen

ERSTATNING, ANSVAR OG FORSIKRING UDSOLGT!

Søren Lundsgaard Lars Bo Langsted

INSOLVENSRET (KBH/HOR)

Carsten Ceutz Kim Sommer Jensen

LEJERET

Allan Thomsen

M&A

Christian Lundgren

MARKEDSFØRINGSRET

Henrik Øe Frank Bøggild

OFFENTLIG RET, KOMMUNALRET OG FORVALTNINGSRET UDSOLGT!

MARKEDSFØRINGSRET NYHED!

Henrik Øe Frank Bøggild

OFFENTLIG RET, KOMMUNALRET OG FORVALTNINGSRET NYHED! Anders Valentiner-Branth

STRAFFERET Thomas Rørdam

PERSONDATARET

HORSENS

PRINCIPBASERET CSR NYHED!

Sune Skadegaard Thorsen

SPORT OG ENTERTAINMENT

LANDBRUGSRET Jens Evald Uffe Balle

Jens Bertel Rasmussen Martin Dahl Pedersen

STRAFFERET UDSOLGT!

Thomas Rørdam

ERHVERVS- OG SELSKABSRET

Henrik Thal Jantzen Morten Schou Kierulff Morten Ligaard

Peter M. Andersen Søren F. Hansen

Peter M. Andersen Søren F. Hansen

Anders Valentiner-Branth Sune Fugleholm

ERHVERVSLEJERET UDSOLGT!

Leif Djuurhus

ERHVERVS- OG SELSKABSRET

TRANSPORT OG SHIPPING

”Når jeg sidder med faglige udfordringer, er det rart at få input og sparring fra ligesindede på JUC Netværk” Ole Eske Bruun, partner, Bech-Bruun

EU UDBUD

AARHUS

FAST EJENDOM

ENTREPRISERET

”Jeg er med i netværket, fordi der sidder kloge hoveder, som jeg kan vende aktuelle emner med. Det giver mig bl.a. input, som jeg kan bruge om relevant praksis.”

Holger Schöer

Frederik Barfod, senior advokat, MAQS

Thomas Ryhl

Kristian Dreyer Henrik Høpner H.P. Rosenmeier

9


XXXXXXXXXXX JUC Netværk i bestyrelsesarbejde

7 20

LEKTIONER

Indhold I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Net-

Tid og sted

værkslederne står for en del af indholdet på netvær-

9. maj Dag 1 2014 kl. 09.30-16.00 JUC, Bredgade 34kl. 13:30-18.00 20. august 2014

gere og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem

1260 København K

valg af temaer og indlægsholdere.

ket. Derudover er der indlæg fra både netværksdeltamulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via

Dag 2 8. oktober 2014 kl. 13:30-18.00

Undervisere

Eksempler på emner der kan drøftes på møderne: •

Bestyrelsesarbejde i insolvente selskaber

• Dag XXXXX 3

Bestyrelsens og direktonens evaluering

• 15.XXXXX januar 2015 kl. 13:30-18.00

Good governance og complianceregler med

• XXXXX

ekstern indlægsholder

Dag 4

Juridiske rammer og opdateringer

16. april 2015 kl. 13:30-18.00

Værdiansættelse

Ansvaret for bestyrelsesmedlemmer

Forsikring af bestyrelsesansvaret

Alle gange på JUC, Bredgade 34 1260 København K

Formål

Netværksledere

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et

• Thomas Folmann, bestyrelsesmedlem

aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden-

og tidligere adm. direkfør for Carl F

for bestyrelsesarbejde, udveksle erfaringer, udvikle ny

• Michael Christiani Havemann, advokat

viden og generelt skabe kontakt blandt personer, der

og partner, Brix Jensen Havemann

i deres daglige virke beskæftiger sig med bestyrelses-

Advokataktieselskab

arbejde.

relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte

Pris Kr. 16.950 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

8


Ansættelsesret - grundkursus over 2 dage XXXXX

14

Indhold Med dette kursus får du en grundig indføring i ansæt-

LEKTIONER

telsesrettens væsentligste regler og problemstillinger. Kurset gennemgår blandt andet den grundlæggende opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en

Tid og sted

medarbejder, under ansættelsen og i forbindelse med

Dag 1

opsigelse eller bortvisning.

17. juni 2014 kl. 9.30-16.00

lovgivning og de særlige forhold, man skal være

JUC, Bredgade 34 Indholdet på dag 1 er bl.a.:

1260 København K

Introduktion til ansættelsesrettens regler

Aktører inden for ansættelsesretten

Dag 2

Hvilke forhold skal man være opmærksom på i

18. juni 2014 kl. 9.30-16.00

forbindelse med ansættelse af en medarbejder?

JUC, Bredgade 34

Hvilke krav stilles der til ansættelseskontrakten?

1260 København K

Hvilke rettigheder og pligter har medarbejderen og arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet?

Indholdet på dag 2 er bl.a.:

Underviser

Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet

• Anne Marie Abrahamson, advokat og

Hvorledes kan arbejdsgiver gennemføre ændrin-

partner Mazanti-Andersen, Korsø Jen-

ger i ansættelsesforholdene?

sen & Partnere

Hvordan ophører ansættelsesforholdet?

Diskriminationslovgivningen

Gennemgang af hyppige opsigelsesbegrundelser

Målgruppe Kurset henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte, tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere.

Pris Tilmeld dig på

Kr. 9.995 ekskl. moms

www.juc.dk

9


Direktørens ansættelsesforhold FU

4

LEKTIONER

Indhold Direktørens ansættelsesforhold er kun i meget begrænset omfang lovreguleret. Under kurset vil vi forholde os til de generelle regler, men i øvrigt fokusere

Tid og sted

på den aftalebaserede regulering af ansættelsesfor-

24. juni 2014 kl. 9.30-13.00

forhold, man skal overveje i forbindelse med denne.

JUC, Bredgade 34

Vi vil desuden se på aflønningsformer og forskellige

1260 København K

klausultyper. Vi vil tillige diskutere forskellige konkrete

holdet. Vi vil særligt kigge på direktørkontrakten og de

formuleringer af nogle af de mere interessante beUdbydes også som fjernundervisning.

stemmelser i direktørkontrakten.

Underviser

Indholdet på kurset er bl.a.: •

Hvem er egentlig direktør?

• Morten Langer, advokat og partner,

Hvilke regler gælder der for kompetencefordelin-

Norrbom Vinding

gen mellem f.eks. direktøren og bestyrelsen? •

Hvilke lovregler gælder der i øvrigt for direktø-

Hvilke punkter skal man huske at forholde sig til i

ren? en direktørkontrakt? Og hvad er ”normen”? •

Hvad er normalt i relation til opsigelsesvarsler og

Change of control-bestemmelser – sådan skal de

opsigelsesbeskyttelse? udformes

Målgruppe Alle, der medvirker til forhandling eller anden håndtering af en direktørs ansættelsesforhold, herunder virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, HR-medarbejdere på et vist niveau samt naturligvis direktører. Også personer, der rådgiver de direkte involverede, vil kunne have betydelig gavn af kurset.

Tilmeld dig på www.juc.dk

10

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms


Funktionæransættelser i praksis XXXXX NYHED

Indhold Kurset fokuserer på den praktiske håndtering af funktionæransættelser- og ansættelsesaftaler og har

LEKTIONER

7

LEKTIONER

specielt fokus på udviklingen i retspraksis de sidste 3-4 år. Kurset har et indhold, der er praktisk anvendeligt

Tid og sted

og samler op på, hvad der er god rådgivning ift. funk-

28. marts (afholdt) 8. oktober 2014 kl. 9.30-16.00 14. JUC,maj Bredgade 34

tionærer og lovens bestemmelser. Der aflives gængse myter, og det gennemgås, hvordan problematiske virke som advokat og forfatter inden for området, får

30. august 1260 København K 22. oktober

du adgang til en unik erfaring, og denne omsættes

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

på kurset i praksis til en opsamling af rådgivning ved

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

funktionæransættelser.

31-33, 1780 København V • Henrik Karl Nielsen, advokat , Koch /

Emner er bl.a.

Christensen Ved tilmelding efter netværkets opstart

gives forholdsmæssigt reduceret pris.

sager løses bedst muligt. Gennem underviserens

Underviser

Færdigheder til at omsætte juraen til praktisk anvendelige redskaber og kunne tage stilling til, om der er andre ting, man skal have folk til at få styr på

Vælger du at medkøbe ”Fuktionærloven med komentarer” (2013) af Henrik Karl Nielsen er prisen for kurset kr. 5.780 ekskl. moms. Oplys dette ved tilmelding. Bogen udleveres på kurset.

Stryringsværktøjer/ barometer. Faresignaler og faldgruber før sygdom – negativitetsspiral, hvornår kan vi bortvise en medarbejder der kommer for sent

De mest stillede spørgsmål og faldgruber i praksis

Se flere emner på www.juc.dk

Målgruppe Personer, der arbejder med HR- i små og mellemstore virksomheder. HR medarbejderen, der har viden om HR samt advokater ,der fra tid til anden støder på funktionærsager samt bestyrelsesadvokater, som har afskedigelser som arbejdsområde.

Tilmeld dig på

Pris

www.juc.dk

Kr. 4.995 ekskl. moms

11


Passivitet EKSTRA Ekstra

4

LEKTIONER

Indhold Vi udbyder nu et ekstra kursus i retsfortabende passivitet efter, at det første efter kort tid blev fuldtegnet.

Tid og sted

Passivitet indebærer rettigheders bortfald og er derfor

11. september 2014 kl. 13.00-16.30

passivitet et ubehageligt emne, fordi retstabet som

JUC, Bredgade 34

hovedregel er et selvskabt problem og udtryk for, at

1260 København

rettighedens indehaver eller hans advokat har dum-

beslægtet med forældelse. Ligesom forældelse er

met sig.

Underviser

Passivitet er imidlertid vanskeligere at sætte sig ind i

• Jens Ravnkilde, forh. advokat,

end forældelse, fordi der ikke er nogen lovgivning at

dr. phil.

holde sig til. Advokater har tydeligt nok ikke ressourcerne til at få overblik over den særdeles omfattende retspraksis, som ofte efterlader det indtryk, at rettigheden fortabes, uden at taberen ved hvorfor.

Vælger du at medkøbe ”Passivitet” (2013) af Jens Ravnkilde er prisen for kurset kr. 4.095 ekskl. moms. Oplys dette ved tilmelding.

Nogle afgørende emner for kurset er: •

De to veje til retstabet: ulovbestemt reklamationspligt og stiltiende frafald

Den passives muligheder for at tage til genmæle over for et anbringende om passivitet

Advokatens muligheder for at holde en rettighed i live

Målgruppe Kursets formål er både offensivt og defensivt: dels at optimere deltagernes muligheder for at gennemføre et passivitetsangreb og dels at lære dem at beherske de argumenter der kan føre til, at rettigheder overlever angrebet.

Tilmeld dig på www.juc.dk

12

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms


Sygdom og handicap NYHED

4

Indhold Sygdom og handicap ift. forskelsbehandlingsloven er er et ansættelsesretlige emne, hvor der er et tiltagen-

LEKTIONER

de fokus. Ikke mindst set i lyset af EU-domstolens dom af 11. april 2013 i Ring og Werge-sagerne samt Sø- og Handelsrettens konkrete stillingtagen i disse sager ved

• Tid og sted

dom af 31. januar 2014.

23. september 2014 kl. 09.30-13.00 JUC, Bredgade 34

På kurset får du en solid indsigt i de praktiske faldgru-

1260 København

ber, der er opstået efter de nye domme, og du bliver klædt på til at varetage den praktiske håndtering af sager om langtidssygemelding og handicap.

Underviser • Tina Brøgger Sørensen, advokat og part-

Der sættes fokus på de seneste tendenser fra

ner, Kromann Reumert

Ligebehandlingsnævnet, så du får det nødvendige overblik. Emner er bl.a.: • Overblik over aktulle forskel- og ligebehandlingssager samt ny retspraksis • Afgrænsning af sygdom og handicap, 120-dages reglen m.v. • Funktionsnedsættelser • Kompensationsforanstaltninger af arbejdsopgaverog arbejdstid • De nødvendige forholdsregler og best-practice

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere, herunder HRmedarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

13


Sygedagpenge og refusion – ny model pr. 1. juli NYHED

4

LEKTIONER

Indhold Reglerne om sygedagpenge og refusion spiller en stor rolle for de fleste virksomheder og dermed også deres rådgivere. På kurset får du en grundig

Tid og sted

gennemgang af reglerne, naturligvis med særlig

8. september 2014 kl. 09.30-13.00

pengeloven, som træder i kraft den 1. juli 2014.

JUC, Bredgade 34

Der indføres en ny sygedagpengemodel med nyt

1260 København

beskæftigelseskrav, nye beregningsregler, fjer-

fokus på de omfattende ændringer af sygedag-

nelse af varighedsbegrænsninger mod risiko for en

Underviser

lavere ydelse og refusion efter 5 måneder.

• Charlotte Vester, underdirektør og an-

Herudover gennemgår vi bl.a.:

sættelsesretschef i Dansk Erhverv

Sygedagpenge fra arbejdsgiver eller kommune

Arbejdsgiverens ret til refusion

Medarbejderens manglende deltagelse i kommunens opfølgning

Lægeerklæringer og sygefraværssamtaler

Det nye fast track system for anmeldelse af sygdom

Sygedagpenge og ferie

Reglerne bliver gennemgået med en praktisk indgangsvinkel og med en masse eksempler fra hverdagen og retspraksis. Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Målgruppe Kurset henvender sig særligt til advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere, herunder HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med sygedagpenge og refusion.

Tilmeld dig på www.juc.dk

14

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms


Vikarloven NYHED

7

Indhold Kurset fokuserer på en række ansættelsesretlige problemstilliger, der knytter sig til udsendelse og brug af

LEKTIONER

vikarer fra vikarbureauer. Trepartsforholdet mellem vikarbureau-vikar, vikarbureau og brugervirksomhed giver anledning til en

Tid og sted

række særlige ansættelsesretlige problemstillinger.

24. september 2014 kl. 09.30-16.00 JUC, Bredgade 34

Kurset går tæt på reglerne i vikarloven fra 2013, der

1260 København K

indebærer forpligtelser for både vikarbureau og brugervirksomhed. Emnerne er bl.a.: •

Vikarlovens område

Underviser

Princippet om ligebehandling af vikaren

• Camilla Mondrup Topp, chefkonsulent

Oplysningspligt overfor vikaren

Successive vikariater

Fravigelsesmuligheder, når vikarbureauet har

og advokat, Dansk Erhverv

overenskomst •

Jobformidlingshonorar og -klausuler

Vikarens adgang til information samt kollektive faciliteter og goder hos brugervirksomheden

Konsekvenser ved overtrædelse

Kurset behandler også en række tæt beslægtede emner, bl.a.: •

Vikarens tilknytnings- og ansættelsesforhold hos vikarbureauet, herunder kontrakt

Ledelsesrettens anvendelse i trepartforholdet

Målgruppe Advokater, jurister, organisationsansatte og praktikere i øvrigt, der beskæftiger sig med vikarbureauer og/ eller brugervirksomheder, der anvender vikarer fra vikarbureauer

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

15


Bestyrelsesansvar NYHED

7

LEKTIONER

Indhold Kurset centrerer sig om en række forskellige aspekter af bestyrelsens arbejde og deraf flydende potentielle ansvar med hovedvægten lagt på det erstatnings-

Tid og sted

retlige ansvar. Med afsæt i regelgrundlaget (primært

30. september 2014 kl. 09.30-16.00

ansvaret i forskellige typer af selskaber/virksomhed,

JUC, Bredgade 34

vigtigheden af kommunikationen med revisor, cul-

1260 København K

pastandarden ved bestyrelsesansvaret, risikoen for at

selskabsloven) og retspraksis belyses emner som

ifalde strafansvar, f.eks. ved bestikkelse i udlandet, og

Underviser

konkurrence- og værdipapirhandelsloven.

• Lars Bo Langsted, professor, Juridisk

Indholdet på kurset er bl.a.:

Institut, Aalborg Universitet

• Bestyrelsens rolle og sammensætning • Har den nye selskabslov skærpet den erstatningsretlige ansvarsnorm? • Risikerer bestyrelsesmedlemmer strafansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet (betyder UK Bribery Act noget i den forbindelse?) • Krisevirksomheden • Besvigelser og bestyrelsens rolle og ansvar i den forbindelse Se fuld kursusbeskrivelse online på www.juc.dk.

Målgruppe Kursets målgruppe er primært advokater og bestyrelsesmedlemmer, men også direktionsmedlemmer og medarbejdere med ansvar for compliance, ligesom jurister fra forsikringsbranchen inden for området med fordel kan deltage.

Pris Tilmeld dig på www.juc.dk

16

Kr. 4.995 ekskl. moms


Drafting contracts – for experienced contractors NYHED

7

Indhold This one-day course is meant to help Scandinavian lawyers draft better contracts at a very high level in

LEKTIONER

English. By the end of the course, the participants should be able to recognise clumsily drafted terms and confidently rewrite them into clear, simple Eng-

Tid og sted

lish.

27. oktober 2014 kl. 09.30-16.00 JUC, Bredgade 34

The course will cover:

1260 København K

• Modal verbs in contracts – choosing the right modal verb to achieve the aim of the clause – and avoiding the wrong one • Vagueness and ambiguity – how to use vagueness, and how to avoid ambiguity • How to avoid clumsy legal jargon and write in plain,

Underviser • Kevin Harris, indehaver, Acorn English Consultans

clear English instead • Drafting in the active voice, and the problems caused by passive voice clauses • Avoiding wordiness – saying what you want to say as quickly as possible and not unnecessarily repeating synonyms • How poor drafting can weaken a clause, or possibly even make it completely ineffective • Typical mistakes made by Scandinavian contract drafters • Many exercises in the dying art of drafting terms without the help of the office database (from your head)

Målgruppe The course is challenging, and participants should already be comfortable with high-level English as used in English contracts.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

17


M&A – for specialister NYHED

7

LEKTIONER

Indhold På kurset kommer vi i dybden med udvalgte og meget relevante problemstillinger i forbindelse med M&Aprocesser. Emnerne udsættes for en grundig gennem-

Tid og sted

gang med afsæt i teorien men med klar hovedvægt

18. november 2014 kl. 09.30-16.00

række praktiske eksempler m.v.

på en praktisk vinkel, herunder ved inddragelse af en

JUC, Bredgade 34 1260 København K

Emner er bl.a.: •

Underviser

ning, overvejelser, modeller, m.v. •

• Peter Michael Andersen, advokat og partner, Bech-Bruun

Værdiansættelse af virksomheder - salgsmodPrækontraktuelle aftaler (NDA, eksklusivitetsaftaler, LOI m.v.) – muligheder og faldgruber

• Repræsentant fra et corporate finance

Due diligence – sælgers loyale oplysningspligt vs. købers undersøgelser, best practice/den

firma

gode due diligence proces/rapport, sælger due

• Repræsentant fra et forsikringsselskab

diligence •

Købesum(købesumssfastsættelse) – reguleringsmodeller, Earn Out modeller, tvistløsningsmekanismer m.v.

Garantiforsikringer (W&I Insurance) – relevans, anvendelse, modeller, priser, forhandlingstemaer, forholdet til aftalen (SPA’en)

Tendenser/markedspraksis i M&A-processer

Andre udvalgte emner

Målgruppe Virksomhedsjurister, advokater/advokatfuldmægtige og andre, som har et kendskab til området/jævnligt beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser/M&Aprocesser, og som ønsker nærmere kendskab til de udvalgte emner.

Tilmeld dig på www.juc.dk

18

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


M&A-processen fra start til slut – med fokus på ”deal-making” NYHED

7

Indhold Kurset giver en gennemgang af de overvejelser og problemstillinger, som en typisk virksomhedsoverdra-

LEKTIONER

gelse giver anledning til fra start til slut. Underviserne inddrager praktiske eksempler og forslag til løsninger på diverse problemstillinger. Der medtages domme,

Tid og sted

som er særlige egnede til at belyse retsstillingen for

29. oktober 2014 kl. 09.30-16.00

diverse faldgruber.

JUC, Bredgade 34 1260 København K

Emnerne er bl.a.: • Transaktionstyper og motivation for valg af type • Aktie- og aktivoverdragelse

Undervisere

• Forløbet af en virksomhedsoverdragelse

• Karsten Pedersen, advokat og partner,

• Auktionsprocesser • De forskellige aktører: Rådgiverne, P/E fonde, industrielle, corporate finance, banker m.v. • Advokatens rolle i forberedelsen af en virksomheds-

Rønne & Lundgren • Christian Leroy, partner, Audon Partners • Thomas Kræmer, advokat og partner, Rønne & Lundgren

overdragelse • Indledende aftaler • Købesum, herunder earn-out-mekanismer • Værdiansættelse og forskellige metoder herfor • Afdækning af mulige køberemner og kontakt til disse • Parternes risikoafdækning, herunder garantier, friholdelser, due diligence m.v.

Målgruppe Kurset henvender sig til praktiserende advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser/M&A, herunder fusioner, tilkøb/frasalg af aktiver, divisioner osv.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

19


XXXXXXXXXXX Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning NYHED

4 7

LEKTIONER

Indhold På kurset redegør underviseren for ny erhvervsregulering og andre aktuelle erhvervsretlige emner med afsæt i de temaer og spørgsmål, som har den største

Tid og sted

praktiske relevans. Kurset går bl.a. tæt på den nye

9. 13.maj november 2014 kl. 2014 09.30-16.00 kl. 09.30-13.00

administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen i relation til

JUC, JUC, Bredgade Bredgade 34 34

selskabsloven, ligesom andre aktuelle emner inden for

1260 1260 København København KK

erhvervsretten tages op.

Underviser Undervisere

Emner på kurset er bl.a.:

lov om erhvervsdrivende fonde og redegør for ny

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde – få

• Lars XXXXX Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrel-

forståelse for konsekvenserne af loven – og ikke

• sen XXXXX

mindst den praktisk erfaring efter implemente-

• XXXXX

ring af loven •

Ny administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen i relation til selskabsloven

Reglerne om ejerregistret, hvorefter alle med besiddelser, som udgør mindst 5 pct. skal registreres i ejerregisteret hos Erhvervsstyrelsen.

Andre aktuelle problemstillinger på det erhvervsretlige område

Målgruppe Advokater, revisorer og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med erhvervsret, herunder selskabsret og reguleringen for de erhvervsdrivende fonde.

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

20


Pengeinstitutternes rådgivningsansvar XXXXX NYHED

Indhold I kølvandet på den finansielle krise er der siden foråret 2009 ved Pengeinstitutankenævnet påkendt en række

LEKTIONER

7

LEKTIONER

sager om investeringsrådgivning m.v. Med udgangspunkt i det efterhånden temmelig omfattende antal afgørelser og de krav, der ifølge bekendtgørelserne om god skik og om investorbeskyttelse stilles til de finansielle virksomheder, belyser kurset juridiske spørgsmål i forbindelse med pengeinstitutternes kunderådgivning, herunder:

Tid og sted 28. (afholdt) 23. marts oktober 2014 kl. 09.30-16.00 14. JUC,maj Bredgade 34 30. 1260august København K 22. oktober Alle møder kl. 13.30 – 18.00

• •

Undervisere

De forpligtelser, der påhviler pengeinstitutterne

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

ved rådgivning af kunder

31-33, København V • Lars1780 Bo Langsted, professor, Aalborg

Hvornår overtrædelse heraf kan udløse erstat-

Universitet Ved tilmelding efter netværkets opstart • Henrik Saugmandsgaard Øe, forbrugergives forholdsmæssigt reduceret pris. ombudsmand

ningsansvar •

Bevismæssige og processuelle spørgsmål

Hvor i hierarkiet et eventuelt ansvar kan placeres

God rådgivningsskik i den finansielle sektor, herunder betydningen af den nye lov om 1260 finansielle København K rådgivere

Undervisere

Bankrådgiveren – sælger eller kundens rådgiver?

Culpa og offentligretlige regler om god • XXXXX skik m.v.

Konsekvenserne af dårlig rådgivning,• herunder XXXXX principperne for erstatningsfastsættelse • XXXXX

Gruppesøgsmål – fordele og ulemper, foreløbige erfaringer fra praksis

Udvalgte rådgivningsområder, f.eks. om finansiering, fast ejendom og værdipapirer

Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere i banker og sparekasser, advokater og andre, der beskæftiger sig med ansvarsspørgsmål.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

21


Selskabsret Selskabsret –– grundkursus grundkursus NYHED

14

LEKTIONER

Indhold Kurset går helt tæt på de praktiske udfordringer, problemstillinger og muligheder der gør, at du på to fulde kursusdage får en solid og opdateret indføring i eller

Tid og sted

brush-up på selskabsretten.

Dag 1

På kurset benyttes Blended Learning. Det betyder

2. december 2014 kl. 09.30-16.00

f.eks., at du før kurset skal svare på et spørgeskema for

JUC, Bredgade 34

at konkretisere de problemstillinger, du ønsker fokus

1260 København K

på. Som en del af forløbet udleveres der desuden en case med fokus på at skærpe din evne til at se faldgru-

Dag 2

ber og muligheder.

3. december 2014 kl. 09.30-16.00 JUC, Bredgade 34

Emnerne er bl.a.:

1260 København K

• Oversigt over selskabslovgivningen og de forskellige selskabsformer

Undervisere

• Kapitalselskaber

• Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrel-

• Seneste lovrevisioner, nyheder og praksis

sen • Peter Michael Andersen, advokat og partner, Bech-Bruun

• Valg af selskabsform • Ejeraftaler • Andre selskabsformer end kapitalselskaber • Omstruktureringer (omdannelser (VOL, FUSL og SL), aktieombytninger, skattefri koncerntilskud) • Udvalgte skatteproblemstillinger Se flere emner online på www.juc.dk

Målgruppe Advokater, advokatfuldmægtige og andre, der ønsker et brush-up på selskabsretten med fokus på praktiske udfordringer, muligheder og faldgruber.

Pris Tilmeld dig på www.juc.dk

22

Kr. 9.995 ekskl. moms


Selskabsret – for specialister NYHED

7

Indhold På kurset behandles udvalgte og altid relevante problemstillinger i forbindelse med kapitalselskaber

LEKTIONER LEKTIONER

(aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber) i dybden. De seneste ændringer i selskabslovgivningen samt den nyeste praksis fra Erhvervsstyrelsen inddra-

Tid og sted

ges i det omfang, det er relevant. Der tages afsæt i teo-

3. november 2014 kl. 09.30-16.00

rien, men med klar hovedvægt på en praktisk vinkel

JUC, Bredgade 34

og ved at inddrage en række praktiske eksempler m.v.

1260 København K

Emner er bl.a.: •

Opdatering på nyeste selskabsretlige og beslægtet lovgivning samt Erhvervsstyrelsens/

Underviser

Erhvervsankenævnets nyeste praksis

• Peter Michael Andersen, advokat og

Vedtægter – Obligatoriske/fakultative bestem-

partner, Bech-Bruun

melser, herunder f.eks. omsætning af fortegningsretter, jf. UfR 2014.B.33 og UfR 2014.B.148 •

Ejeraftaler – fokus på håndhævelsesmodeller, exitbestemmelser og medarbejderaktionærer

Kapitalafgang – muligheder og faldgruber

Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler – fokus på egne kapitalandele, selvfinansiering og kapitalejerlån – muligheder og modeller

Grænseoverskridende selskabsretlige transaktioner – muligheder og modeller

Partnerselskaber

Målgruppe Virksomhedsjurister, advokater/advokatfuldmægtige og andre, som har et vist kendskab til området/jævnligt beskæftiger sig med selskabsret, og som ønsker nærmere kendskab til de udvalgte emner.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

23


XXXXXXXXXXX af virksomheder – kursus over to dage Værdiansættelse

14 7

LEKTIONER

Indhold Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvilken model er bedst at anvende? Hvad påvirker værdien af virksomheden, og hvad kan der gøres for at optimere

Tid og sted

på den fundne værdi? Med fokus på de praktiske

9. maj Dag 1 2014 kl. 09.30-16.00

telse af unoterede virksomheder, beregnes værdien

JUC, 9. september Bredgade2014 34 kl. 9.30-16.00

af en virksomhed. Der tages udgangspunkt i praktiske

1260Bredgade JUC, København 34K

eksempler, og der veksles hele tiden mellem teori og

1260 København K

løsning af konkrete opgaver.

Dag 2

Undervisere

Undervisningen er fokuseret på praktisk håndtering af,

10. • XXXXX september 2014 kl. 9.30-16.00

hvordan en værdiansættelse af en virksomhed foreta-

JUC, • XXXXX Bredgade 34

ges. Der bliver mulighed for at løse flere opgaver over

1260 • XXXXX København K

de to dage, så du ikke kun stifter bekendtskab med

problemstillinger, der er forbundet med værdiansæt-

teorien bag værdiansættelse af virksomheder, men

Underviser

rent faktisk bliver i stand til selvstændigt at foretage

• Thomas Kaas Selsø, cand. merc. FIR,

Indholdet på kurset er bl.a.:

HD(R), ekstern lektor CBS

en værdiansættelse. • Strategiske overvejelser i forhold til værdiansættelse • Kapitalomkostninger og risikobegrebet • Regnskabsanalyse • Budgetperiode og virksomhedens levetid • Værdiansættelsesmodeller med fokus på de mest anvendte modeller i praksis, herunder DCFmodellen, P/E og substansværdimodellen • Værdiansættelse af unoterede virksomheder

Målgruppe Kurset henvender sig til alle der ønsker en dybere indsigt og den nyeste viden om værdiansættelse af specielt unoterede virksomheder. Der ses ikke på juridiske aspekter i denne sammenhæng.

Tilmeld dig på www.juc.dk

24

Pris Kr. 9.995 ekskl. moms


Wind Power – kontrakter og transaktioner XXXXX FU

7

Indhold Danmark er på mange måder i centrum for den

LEKTIONER

nordeuropæiske udbygning af infrastruktur til energigenanvendelse, herunder navnligt inden for vindindustrien og dens store underskov af leverandører. Som

Tid og sted

følge af det enorme finansieringsbehov forbundet

28. (afholdt) 29. marts september 2014 kl. 9.30-16.00 14. JUC,maj Bredgade 34

med opførelse af energiprojekter frasælges stadig flere andele af projekterne og en stigende andel af skandinaviske M&A-transaktioner er energitransaktioner.

30. 1260august København K 22. oktober

På kurset får du et indblik i de væsentligste problem-

Alle møder kl. som 13.30 – 18.00 Udbydes også fjernundervisning. Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

stillinger, risikosplit og kontrakter. Underviserne har

31-33, 1780 København V

de seneste fem år udelukkende beskæftiget sig med

Undervisere

juridiske og kommercielle problemstillinger vedrørende energiprojekter og transaktioner.

tilmelding efterNielsen, netværkets opstart • Ved Peter Østergaard advokat og gives forholdsmæssigt reduceretBendtsen pris. partner, Moalem Weitemeyer

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Anders Hørlyck Jensen, Head of Legal,

• Multikontrakt projekter eller ”Turn Key”-typiske

SE-Blue Renewables

problemstillinger og håndtering af interfaces • Offshore turbineaftaler – Yellow Book FIDIC, beskyttelse mod ny teknologi, beskyttelse af tab af støtte, • Rammeaftaler og serviceaftaler • Vesselaftaler i relation møller m.v. • Ejeraftaler i vindtransaktioner • Risici forbundet med ejerskab af off-shore møller • Konstruktionsrisiko eller ren obligation

Målgruppe Kurset er særligt møntet på advokater, der rådgiver i energiprojekter, leverandører til vindmølleindustrien, contract managers, udviklere af energiprojekter, pensionsselskaber, fonde og andre der investerer i energi og infrastruktur.

Tilmeld dig på

Pris

www.juc.dk

Kr. 4.995 ekskl. moms

25


XXXXXXXXXXX OPP – bryd barrieren og få del i OPP-gevinsterne

7

LEKTIONER

Indhold På kurset får du en praktisk og teoretisk indsigt i arbejdet med offentlig-private partnerskaber, som er en fleksibel samarbejdsform, der lader myndigheder

Tid og sted

og virksomheder indgå partnerskaber om løsningen af større offentlige opgaver.

20. 9. maj juni2014 2014kl. kl.09.30-16.00 9.30-16.00 JUC, Bredgade 34

Kurset har et juridisk perspektiv på de overvejel-

1260 København K

ser, man bør gøre sig, når man som ordregiver og tilbudsgiver i praksis skal sætte rammer og fastlægge

Undervisere

aftalegrundlaget for et succesfuldt OPP-samarbejde.

• Andreas XXXXX Christensen, advokat og

hvordan barriererne til de mange OPP-gevinster

• partner, XXXXX Horten

brydes.

Kursets anlægger et konkret og praktisk fokus på,

• Peter XXXXX Bisgaard, advokat og partner, Horten

Indholdet på kurset er bl.a.: •

Er OPP den rigtige model? – Overblik, muligheder og begrænsninger

Finansiering – Privat eller offentlig?

Gennemgang af forskellige finansieringsmodeller

Fordeling af risici

Gennemførsel – Udbuds- og dialogform

Konkurrencepræget dialog kontra teknisk dialog

Konkurrencepræget dialog efter det nye udbudsdirektiv

Kontrakt – Konkrete modeller i OPP-samarbejder

Round Table – Deltagernes overvejelser om og erfaringer med anvendelse af OPP

Målgruppe Kurset er til dig, der går med overvejelser om at gå ind i et OPP-projekt eller arbejder med OPP-projekter. Kurset giver godt overblik over OPP som projektform.

Tilmeld dig på www.juc.dk

26

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


dsd Praktisk udbudsret – det gode og værdiskabende udbud XXXXX NYHED

7

Indhold Bliv klædt på til at gennemføre gode og værdiska-

LEKTIONER

bende udbudsprocesser, der sikrer organisatorisk og forretningsmæssig gevinstrealisering. Fokus er på de indledende udbudsstrategiske overvejelser, udbudsprocessen set i et juridisk og teknisk perspektiv, de forretningskritiske temaer, samt den efterfølgende kontrakt- og leverandørstyring – med andre ord en

• Tid og sted 28. (afholdt) 20. marts november 2014 kl. 9.30-16.00 14. JUC,maj Bredgade 34

operationel gennemgang af udbudsretten fra A-Å.

30. 1260august København K 22. oktober

Indhold på kurset er bl.a.:

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Grundig gennemgang af den grundlæggende

Undervisere Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

regulering i udbudsdirektiverne, tilbudsloven og

31-33, 1780Rose København • Maj-Britt Böwadt,V cand.jur.,

retspraksis

manager, Rambøll Management Legal Ved tilmelding efter netværkets opstart Consulting forholdsmæssigt reduceret pris. • gives Charlotte Mozart Ernst, advokat, chef-

Gennemgang af praktiske værktøjer til at operationalisere udbudsretten med henblik på at opnå

mere effektiv konkurrenceudsættelse, tætte leve-

konsulent, Rambøll Management Legal

randørrelationer samt optimal kontraktstyring

Consulting

Kenskab til kravene om ligebehandling ved prækvalifikation og kontrakttildeling

Indsigt i reglerne om gennemsigtighed i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet og i tildelingsprocessen samt krav til begrundelse

Indblik i de centrale problemstillinger ved valg af tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Indsigt i og viden om en effektiv Contract Management efter kontraktindgåelse

Målgruppe Udbudspraktikere – dvs. offentlige projektledere, offentlige indkøbere, offentlige udbudskonsulenter, advokater, jurister m.fl.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

27


Sociale klausuler inden for entreprise, udbud og kommunalret

7

LEKTIONER

Indhold På kurset kommer deltagerne ”hele vejen rundt” om sociale klausuler.

Tid og sted

Dagens første del indeholder en gennemgang af typerne

23. september 2014 kl. 9.30-16.00

suler, fair trade-klausuler m.fl.).

af sociale klausuler (lærlingeklausuler, arbejds-/ILO-klau-

JUC, Bredgade 34 1260 København K

Herefter behandles anden del som er betingelserne for, at offentlige myndigheder, herunder særligt kommu-

Undervisere

nerne, og offentligt ejede selskaber sagligt kan anvende

• Rikke Søgaard Berth, advokat og

kommune i henhold til dansk forvaltningsret sagligt kan

partner, Horten • Andreas Christensen, advokat og

de forskellige typer sociale klausuler. Selv når f.eks. en anvende en given klausul, må forholdet til EU-reglerne overvejes.

partner, Horten • Michael Neumann, advokat og partner, Horten

Derfor omhandler kursets tredje del EU-retten – både udbudsreglerne og reglerne om fri bevægelighed, der behandles indgående. Afslutningsvist får deltagerne i fjerde del af kurset en indføring i den kontraktuelle udformning af klausulerne, herunder kontraktbestemmelser om overvågning af overholdelsen for de forskellige typer klausuler samt input til relevante sanktionsbestemmelser.

Målgruppe Kurset henvender sig til deltagere med juridisk baggrund, herunder advokater og andre rådgivere, men også ansatte i offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber.

Pris Tilmeld dig på www.juc.dk

28

Kr. 4.995 ekskl. moms


Ægtefællers ctr. samboendes formueforhold

7

Indhold Som rådgiver inden for det privat- og familieretlige område bliver du meget ofte stillet spørgsmålet: ”Bør

LEKTIONER

vi blive gift?” Det kan være uhyre vanskeligt at svare entydigt på dette spørgsmål og ikke mindst rådgive om, hvilken disposition der er den økonomisk mest velover-

Tid og sted

vejede. Kurset går tæt på praktiske og teoretiske vinkler

30. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

på de væsentlige forhold, der adskiller ægtefæller og

JUC, Bredgade 34

samboendes formueforhold, og belyser konsekvenserne

1260 København K

af at være gift ctr. ikke-gift, både under ægteskabet, ved separation og skilsmisse samt ved død.

Undervisere

Emner er bl.a.

• Hans Viggo Godsk Pedersen, profes-

Rådighed og begrænsninger i rådigheden

Gaver

sor, Juridisk Institut, SDU

Gensidigt bebyrdende aftaler

seret bobehandler ved ægtefælles-

Behovet for dokumentoprettelse, samlivskontrak-

kifter, indehaver Front Advokater

• Birgitte Kirkegaard, advokat, autori-

ter, samejekontrakter, gældsbreve, ægtepagter •

Skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser

Dødsfald, begunstigelser i forsikringer og pensioner

Faldgruber, muligheder og tjeklister

Målgruppe Enhver der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med rådgivning om økonomiske forhold for ægtefæller og samlevende, og som ønsker at være helt opdateret, herunder advokater og fuldmægtige med interesse for privat- og familieret.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

29


Advokatansvarsfejl med fokus på fast ejendom

7

Indhold Advokater, der arbejder med ejendomshandler, er

LEKTIONER

særligt udsat for at handle ansvarspådragende, og mange har haft en eller flere ”tæt på”-oplevelser. En advokatansvarssag kan være tidskrævende og have alvorlige konsekvenser for advokaten og dennes advo-

Tid og sted

katvirksomhed.

23. oktober 2014 kl. 9.30-16.00 JUC, Bredgade 34

På kurset går vi tæt på advokatansvarsfejl med fokus på

1260 København K

ejendomshandler, som belyses fra både den udøvende advokats side og fra forsikringsselskabets perspektiv. Vi kommer hele vejen rundt og ser på faldgruber og risici

Undervisere

for advokaten.

• Søren Lundsgaard, advokat & parter,

Emner er bl.a.

• Karsten Lynge, advokat, Codan

Lundsgaard og partnere •

Advokatansvar

Særlige forhold, der gør sig gældende for ejen-

forsikring - specialistansvar

domshandler, og hvor der ofte begås fejl, herunder berigtigelse ctr. rådgivning, ansvar over for andre end klienten, detailregulering, og herunder særligt om kutymer samt skrappe beviskrav •

Oversigt over hvad der går galt i ejendomshandler, og hvordan du undgår det

Faldgruber og fejl relateret til tilfældegrupper

Kurssikring – har du forstået produktet, kan du forklare det, har du gjort det?

Køber finder mangler før handlen er på plads. Hvad gør man så?

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater, domstolsjurister, virksomhedsjurister og praktikere i forsikringsselskaber, der beskæftiger sig med advokatens erstatningsansvar.

Tilmeld dig på

Pris

www.juc.dk

Kr. 4.995 ekskl. moms

31


Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter NYHED

FU

7

LEKTIONER

Indhold Som oftest købes boliger kontant, og køberen må selv sørge for den nødvendige finansiering. Med de mange muligheder på markedet for boligfinansiering mødes

Tid og sted

du som berigtigende advokat med særlige udfordrin-

7. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

får den ”rette” finansiering. Grib her chancen for at

JUC, Bredgade 34

blive en bedre sparringspartner for såvel dine klienter

1260 København K

som andre professionelle aktører på ejendomsmarke-

ger, når du gerne vil være med til at sikre, at din klient

det. Udbydes også som fjernundervisning.

Underviser • Susanne Nielsen, cand.jur., sekretariatschef i Realkreditankenævnet, forfatter til håndbog i boligfinansiering (Karnov) Vælger du at medkøbe ”Håndbog i boligfinansiering” (2013) af Susanne Nielsen, er prisen for kurset kr. 5.590 ekskl. moms. Oplys dette ved tilmelding.

Emner er bl.a. •

Realkreditfinansiering

Typer af lån

Kursaftaler

Swapaftaler

Indfrielsesvilkår

Låneomlægning

Hvad skal klienten vælge?

Match mellem typer af klienter og typer af lån

Kort om alternativ finansiering og efterfinansiering.

Målgruppe Advokater, der beskæftiger sig med ejendomshandel.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

32


Byggeriets forsikringer – faldgruber og gevinster NYHED

Indhold

7

Det rette valg af forsikringsprodukter er af afgørende

LEKTIONER

økonomisk betydning. Et utilstrækkeligt eller usmart forsikret byggeprojekt kan kaste dig ud i udmarvende sager og påføre dig væsentlige økonomiske tab. Mange sager opstår pga. manglende kendskab til forsikringer

Tid og sted

og dækning.

4. september 2014 kl. 9.30-16.00

For de fleste byggerier gælder bestemmelserne om

JUC, Bredgade 34

forsikring i AB 92 og ABT 93, herunder pligter om

1260 København K

brand- og stormskadeforsikring for hele arbejdet og ansvarsforsikring hos entreprenøren og eventuelle underleverandører. Men et byggeprojekt er udsat for

Undervisere

mange flere risici og det er oftest afgørende, at der

• Simon Heising, advokat og partner,

tegnes en entrepriseforsikring med de optimale og

Nexus Advokater

rette dækningsområder – og at denne suppleres med et

• Klaus Rasmussen, advokat, Alm.

relevant miks af forsikringer. Kurset tager udgangspunkt

Brand

i konkrete sager i praksis. Emner er bl.a.: •

Entrepriseforsikring

All Risk-forsikring

Ansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Entreprisedriftstabsforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Brand- og stormskadeforsikring

Målgruppe Rådgivere, herunder advokater, bygherrer, entreprenører, ingeniører ogandre rådgivere, der dagligt har behov for at være bekendt med byggeriets forsikringer – og ikke ønsker unødvendige økonomiske tab og retssager.

Tilmeld dig på

Pris

www.juc.dk

Kr. 4.995 ekskl. moms

33


Erhvervslejeret – de mest aktuelle emner FU

7

LEKTIONER

Tid og sted

Indhold Kurset går tæt på de mest aktuelle og hotte emner inden for erhvervslejeretten fra såvel lejers som udlejers side. Det betyder, at du får viden til at spore de problemer, som kan opstå i et erhvervslejekontraktforhold – herunder allerede på tidspunktet da aftalen

23. juni 2014 kl. 9.30-16.00

bliver etableret. Der er også fokus på i håndteringen af

JUC, Bredgade 34

de væsentligste erhvervslejeretlige problemstillinger i

1260 København K

både praksis og ikke mindst i retspraksis.

Udbydes også som fjernundervisning.

Indholdet på kurset er bl.a.:

Undervisere

Markedslejeregulering, jf. Erhvervslejelovens § 13

Forbedringer af det lejede og dettes betydning for markedslejen, Erhvervslejelovens § 13, stk. 6,

• Leif Djurhuus, advokat og partner, Plesner

nr. 1 •

• Patrizia Martinelli, advokat og partner, Martinelli Advokatfirma

Specifikationskravene i henhold til Erhvervslejelovens § 5, stk. 2 og 3

Problemstillinger omkring afståelse, Erhvervslejelovens § 55

Førtidig afvikling af lejeforholdet (lejer smider nøglerne i utide)

Fraflytning og krav i forbindelse med fraflytning

Målgruppe Praktikere inden for erhvervslejeforhold – herunder administratorer og personer, som forhandler erhvervslejekontraktsforhold. Advokater, revisorer, jurister og andre, herunder også personer inden for den offentlige forvaltning som arbejder med erhvervslejeforhold.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

34


Garantier i entrepriseretten NYHED

47

Indhold På kurset gennemgås, med syn for både entreprenørers, bygherrers, rådgiveres og pengeinstitutters

LEKTIONER

LEKTIONER

interesser i en byggesag, behovet for etablering af sikkerhed ved garantistillelse. Entreprenørernes garantistillelse efter AB92/ABT93 § 6, entreprenørernes garantistillelse ved forudbetaling efter AB92/ABT93 § 22 og bygherres garantistillelse efter AB92/ABT93 § 7 gennemgås. Endvidere gennemgås muligheder for – på anden måde end foreskrevet i ovennævnte bestemmelser – at stille sikkerhed, ligesom sikker-

Tid og sted 28. (afholdt) 27. marts oktober 2014 kl. 09.30-13.00 14. JUC,maj Bredgade 34 30. 1260august København K 22. oktober Alle møder kl. 13.30 – 18.00

hedsstillelse i forbindelse med indgåelse af rådgiv-

Underviser Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

ningsaftaler efter ABR89 gennemgås.

1780 København V og partner, • 31-33, Lars Gregersen, advokat

Endelig beskrives reglerne for kald på garantier og

Delacour Ved tilmelding efter netværkets opstart

sagkyndig beslutning ved Voldgiftsnævnet.

gives forholdsmæssigt reduceret pris.

Kursusdeltagerne får indsigt i: •

Hvilke garantidokumenter, der i praksis (bør) anvendes i forbindelse med byggerier 1260 København K

Hvorledes garantier stilles

Hvilke reaktionsmuligheder, der er i tilfælde af, at aftalegarantier ikke stilles

• •

Undervisere • XXXXX

Reglerne for nedskrivning og frigivelse • XXXXX af garantier gennemgås

• XXXXX

Reglerne for kald på garantier og behandling af sager om sagkyndig beslutning ved Voldgiftsnævnet gennemgås

Målgruppe Advokater, entreprenører, bygherrer, rådgivere, pengeinstitutter og kautionsforsikringsselskaber, som agerer indenfor bygge og anlæg.

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms

Lars Gregersen har netop udgivet ”Garantier i Entrepriseretten” (2014) på Forlaget Zenon, der er en del af JUC Group. Se mere på www. forlagetzenon.dk LARS GREGERSEN

GARANTIER I ENTREPRISERETTEN

§

Forlaget Zenon EN DEL AF JUC GROUP

Tilmeld dig på www.juc.dk

35


Graveskader og ledningsret NYHED

6

LEKTIONER

Indhold Graveskader er en problemstilling, der bliver stadig mere aktuel, efterhånden som flere og flere ledninger og rør nedlægges i jorden. Der sker fortsat hvert år et

Tid og sted

stort antal graveskader på ledninger og rør, ofte med

28. august 2014 kl. 09.30-15.45

langt de fleste tilfælde kan dette undgås – og hvis det

HUSET, Hindsgavl Allé 2

alligevel går galt, kan man foregribe alt det juridiske

5500 Middelfart

bøvl med ordentligt kontraktarbejde. Der placeres og

alvorlige følger og store regninger til samfundet. Men i

flyttes ledninger i stort antal – også over jorden. Og

Undervisere

det gøres på både offentlige og private områder. Dertil

• Simon Heising, advokat og partener,

en del udfordringer.

kommer, at nye regler og principper på området giver

Nexus Advokater • John Thorn, HMN, formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til fore-

Emner er bl.a.: •

byggelse af graveskader

Hvad er de hyppigste årsager til skader i forbindelse med nedlægning af ledninger og rør,

• Henrik Suadicani, fuldmægtig, Ministe-

og hvad kan entreprenører og rådgivere (samt

riet for By, Bolig og Landdistrikter

ledningsejere) gøre for at undgå skader? •

Hvilke juridiske problemer opstår der, når en

Hvilke risici kan entreprenøren tegne forsikring

Hvilke regler du skal tage hensyn til, når du

graveskade er sket? imod, og hvilke risici kan ikke afdækkes? anbringer og flytter ledninger. Herunder aftaler med ledningsejere, ekspropriering, gæsteprincippet og status for og erfaringerne med LER (Ledningsejerregistret)

Målgruppe Advokater, entreprenører, forsikringsselskaber, ledningsejere, rådgivere og andre, der fra tid til anden må forholde sig til graveskader.

Tilmeld dig på www.juc.dk

36

Pris Kr. 4.200 ekskl. moms


Erstatningsretlig håndtering – nakke og ryglidelser XXXXX FU

7 7

Indhold Få en grundig gennemgang af medicinske og juridiske forhold af betydning for behandling af sagerne,

LEKTIONER

LEKTIONER

herunder hvad man kan bruge Arbejdsskadestyrelsen,

Tid Tid og og sted sted

Retslægerådet og neuropsykologer til, og hvordan de medicinske afgørelser og erklæringer kan anvendes

28. (afholdt) 27.marts oktober 2014 kl. 9.30-16.00 14. JUC,maj Bredgade 34

i juridisk sammenhæng. Kurset vil primært berøre følgende punkter:

30. august 1260 København K 22. oktober

WHIPLASH (højenergi- og lavenergiskader) •

lidelsens karakter, diagnostiske og behandlings-

Alle møder kl. som 13.30 – 18.00 Udbydes også fjernundervisning. Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

mæssige muligheder samt domspraksis vedrø-

31-33, 1780 København V

Problemets størrelse erstatningsretligt, anatomi,

Undervisere

rende årsagssammenhæng LÆNDERYGLIDELSER

Ved tilmelding netværkets • Søren Vagnerefter Nielsen, advokatopstart og partgives reduceret pris. ner,forholdsmæssigt Plesner

Problemets størrelse erstatningsretligt, anatomi,

• Erik Tøndevold, overlæge og special-

lidelsens karakter, diagnostiske og behandlings-

læge i ortopædkirurgi, Rigshospitalet

mæssige muligheder samt domspraksis 1260vedrøKøbenhavn K rende årsagssammenhæng ASK’s BEHANDLING AF SAGERNE

Undervisere • XXXXX • XXXXX

FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET • XXXXX •

Lovgrundlaget og fremgangsmåden, indhentelse af lægelige bilag – hvor og hvordan, hvorfor svarer Retslægerådet, som de gør – set fra et medicinsk perspektiv, årsagssammenhæng

Målgruppe Praktiserende advokater, virksomhedsjurister, sagsbehandlere hos forsikringsselskaber og andre, der behandler personskadesager.

Tilmeld dig på

Pris

www.juc.dk

Kr. 4.995 ekskl. moms

37


Grundkursus i forsikringsret NYHED

14

LEKTIONER

Tid og sted

Indhold Forsikringsaftaleret er en disciplin for sig med sit helt eget lovkompleks og indeholder til sammenligning tre gange så mange paragraffer som den almindelige aftalelov. Kurset går tæt på forsikringsaftaleloven og en række underområder, illustreret med en lang række

Dag 1

helt konkrete sager, paradigmer m.v., som vil gøre

6. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

dig i stand til på sikker vis at styre igennem praktisk

JUC, Bredgade 34

forsikringsaftalelov.

1260 København K På kurset, der strækker sig over to undervisningsdage, Dag 2

indføres du i rammerne for forsikringsvirksomhed,

7. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

samt får en kort introduktion til hovedprodukterne

JUC, Bredgade 34

(privat og erhverv), fokus vil herefter være på neden-

1260 København K

stående emner i forsikringsaftaleloven, og den dertil knyttede forsikringspraksis på området:

Undervisere

De særlige regler om risikooplysninger

• Gitte Danelund, advokat, Forsikring

Forsæt og uagtsomhed

Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

Renter

Forældelse

Skadeopgørelse

Sikkerhedsforskrifter

Redningsforanstaltninger

Tredjemandsrettigheder

Særregler om brandforsikring

Livs- og ulykkesforsikring

Faldgruber og muligheder

& Pension • Henning Jønsson, fhv. direktør, Ankenævnet for Forsikring

Målgruppe Advokater, jurister og andre, der arbejder jævnligt eller ønsker at arbejde mere med forsikringsaftaleret.

Tilmeld dig på www.juc.dk

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


Ankenævnsbehandling og procesførelse XXXXX Speditør- og fragtførerforsikringer NYHED

7

Indhold Kurset tager udgangspunkt i nogle af de mest aktuelle temaer inden for speditør- og fragtforsikringer. Emner der behandles er bl.a.: •

LEKTIONER

Optimering af speditionsbranchen, herunder

Tid og sted

risk management, hvor vi går tæt på hvad der er

29. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

omfattet af forsikringen, kontrakts udarbejdelse,

JUC, Bredgade 34

forretningsgange, forsikringsdækning af ansvar af-

1260 København K

taler med leverandører for transportvirksomheder, hvordan minimeres eksponering for skadeskrav. •

Kundesiden – vi ser på en række eksempler på best

Undervisere

practice ift. logistik og transportaftaler og udleder

• Jesper Windahl, advokat og partner,

afgørende succeskriterier til efterlevelse •

• Desuden medvirker en endnu en under-

hvilke krave stilles, hvordan imødekommer man

viser med stort kendskab til branchen

de krav, fastslår risiko, hvad indebærer der rent

- se mere på www.juc.dk

ansvarsmæssigt, forsinkelse •

Risici ved køb af transportydelser og accept af vilkår

Birch Windahl

Repræsentant for en transportkøbervirksomhed,

Alle deltagere får udleveret Jesper Windahls bog ” Speditør- og fragtføreransvarsforsikring” (Karnov 2013).

Udbudsbørs – forretningsgange, forsikringsdækningen over for forsikringer, screening af underleverandørens kontraktbestemmelser, kontraktkoncipering

Generelt om lovgivningen – muligheder for at indgå aftaler, kontraher hvor man undgår spændetrøje pga. aftalefrihed og optimering af ansvar

Målgruppe Advokater, jurister, speditører, skadesbehandlere, skadesmedarbejdere, skadeschefter, underwriters, forsikringsmæglere, assurandører og generelt alle virksomheder med produktførerforsikring.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

39


Den nye forbrugeraftalelov – ekstra kursus EKSTRA

4

LEKTIONER

Indhold Den 13. juni 2014 træder en ny forbrugeraftalelov i kraft – samme dag som dette ekstra kursus afholdes. Det giver en unik mulighed for at se nærmere på de

Tid og sted XXXXXXXXXXX

udfordringer, der har været med at implementere

13. juni 2014 kl. 9.30-13.00

Tid og sted JUC, Bredgade 34

tighedsdirektiv, der er et totalharmoniseringsdirektiv,

9. 1260 majKøbenhavn 2014 kl. 09.30-16.00 K

nethandel i EU.

loven i praksis. Loven gennemfører EUs forbrugerretog som vil skabe helt nye spilleregler for at drive

Underviser

Indholdet på kurset er bl.a.:

JUC, Bredgade 34

• Lovens anvendelsesområde

1260 • Henrik København Saugmandsgaard K Øe, forbruger-

• Lovpligtige oplysninger, herunder præsentation af

ombudsmand

disse på hjemmesiden

Undervisere

• Fortrydelsesretten

• XXXXX

• Bestillingskøb

• XXXXX

• Det økonomiske opgør

• XXXXX

• Fradrag ved returnering af brugte varer • Levering • Risikoens overgang • Betalinger • Civilretlige konsekvenser ved manglende overholdelse af lovens bestemmelser • Strafferetlige sanktioner • Markedsføringsreglerne • Grænseoverskridende problemstillinger

Målgruppe Virksomhedsjurister og advokater, der beskæftiger sig med nethandel.

Pris Kr. 3.500 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

40


Ankenævnsbehandling ogmarkedsføring procesførelse Grænseoverskridende XXXXX NYHED

47

Indhold På dette populære kursus er der fokus på grænse-

LEKTIONER LEKTIONER

overskridende markefsføring, herunder nethandel, og ikke mindst hvad virksomheden skal være opmærksom på. Du får en solid all-round indsigt i reglerne

Tid Tidog ogsted sted

om markedsføringsloven, e-handelsloven, den nye

28. marts (afholdt) 30. 21. april november 2014 kl.2014 12.30-15.30 kl. 9.30-16.00 14. maj JUC, JUC, Bredgade Bredgade 3434

forbrugeraftalelov, købeloven, aftaleloven, lov om betalingstjenester, retsplejeloven, CISG, løsørelov-

30. august 1260 1260 København København KK 22. oktober

valgsloven og den tilhørende praksis af betydning for den grænseoverskridende handel.

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Underviser Undervisere

Dertil får du viden om relevante EU-regler i markeds-

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

føringsdirektivet, forbrugerrettighedsdirektivet, ser-

31-33, 1780 København • • Jesper Henrik Ravn, Saugmandsgaard advokat Vog partner, Øe, forbru-

vicedirektivet, Domsforordningen, Rom I-forordning,

Advokatfirmaet gerombudsmand Erritzøe Ved efter netværkets • tilmelding Peter Arnt Nielsen, professor,opstart ph.d. givesLL.M., forholdsmæssigt reduceret pris. CBS

Rom-konventionen, håndhævelsesforordningen og e-handelsdirektivet Endelig omtales de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkter for nethandel og markedsføring på sociale medier. Emner er bl.a.: •

Jurisdiktions-, værnetings- og lovvalgsspørgsmål

Krav til markedsføringen, herunder markedsføringsdirektivets fortolkning og indflydelse på markedsføringsloven

Anvendelse af markedsføringslovens generalklausul i grænseoverskridende sager

Betydningen af ehandelsdirektivets afsenderlandsprincip

Målgruppe Virksomheds-/organisationsjurister og advokater, men kurset er også værdifuldt for dommere og myndighedsansatte m.v.

Tilmeld dig på

Pris

www.juc.dk

Kr. 4.995 ekskl. moms

41


Immaterialrettens 10 mest aktuelle emner NYHED

Værdiansættelse af 7 7 LEKTIONER LEKTIONER

Indhold Kurset analyserer og gennemgår i dybden de 10 mest aktuelle immaterialretlige emner, med særligt fokus på problemstillinger inden for ophavs- og varemær-

Tid og sted i prakejendomme

keretten. De 10 emner fastlægges op til kursets afholdelse for at sikre den fornødne aktualitet.

JUC, Bredgade 34

sis (DCF)

Følgende emner behandles under alle omstændig-

1260 København K

heder:

11. november 2014 kl. 9.30-16.00

4

Undervisere

værneting • •

Linkning – konsekvenser af de seneste domme fra EU-Domstolen om linkning (Svensson/Retrie-

• 15.Jakob maj 2014 Plesner kl.Mathiasen, 9.30-13.00direktør IFPI’s

ver-dommen og Google-dommen)

sekretariat • Søren Danelund Reipurth, advokat og

EU-Kommissionens copyright-reform – overblik og perspektiver

• Peter Schønning, advokat og indehaver,

Tid og sted Advokatfirma Peter Schønning

Udviklingen i EU-retspraksis om lovvalg og

Indgreb mod ulovlige aktiviteter på udenlandske hjemmesider

partner, Johan Schlüter advokatfirma •

Varemærkekrænkelser på – og på tværs af – sociale medier: Praktiske erfaringer

Opgørelse af vederlags- og erstatningskrav i varemærkesager: Nyeste retspraksis. Hvad kan man som rettighedshaver forvente af en retssag retssag netop nu – kan det betale sig at forlige?

Brug af varemærker i forbindelse med konkurrencer

EU-Domstolens dom i sag C-98/13 og den nye toldforordning.

Målgruppe Jurister, som beskæftiger sig med immaterialret, og som i forvejen har kendskab til de grundlæggende regler inden for immaterialretten.

Tilmeld dig på www.juc.dk

42

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


Indgreb mod ulovlige aktiviteter – hjemmesider NYHED

Indhold Flere brancher oplever omfattende problemer med ulovlige aktiviteter på udenlandske hjemmesider bl.a.

LEKTIONER

7

LEKTIONER

ift. ophavsret, varemærker, lægemidler, gambling, medieret (retten til eget navn og billede) m.v. Det er ofte vanskeligt at skride ind overfor sådanne aktivite-

Tid og sted

ter. På kurset gennemgås og analyseres retsgrundla-

25. november 2014 kl. 09.30-16.00

get (herunder seneste relevante retspraksis) samt de

JUC, Bredgade 34

praktiske muligheder for at skride ind, samt fordele og

1260 København K

ulemper herved. Emner er bl.a.:

Undervisere

• Jakob Plesner Mathiasen, direktør IFPI’s

Analyse af værnetingsreglerne, herunder seneste praksis

Analyse af lovvalgsreglerne, herunder seneste praksis

sekretariat • Mads Jørgensen, advokat, Johan Schlüter advokatfirma

Blokering af ulovlige hjemmesider – hvornår er blokering mulig, og hvordan foregår det i praksis? I den forbindelse gennemgår vi også international retspraksis

Retsforfølgning ved kilden (i udlandet)

Retsforfølgning (typisk via forbud) direkte mod den udenlandske krænker ved de danske domstole

Indgriben mod ulovlige aktiviteter på lovlige udenlandske hjemmesider (hvordan fjernes ulovligt materiale f.eks. mest effektivt fra Facebook, YouTube osv.)

Målgruppe Kurset henvender sig til jurister (både i det offentlige og private) som støder på problemer med ulovlige aktiviteter på udenlandske hjemmesider.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

43


Musikrettigheder NYHED

Værdiansættelse af 7 7 LEKTIONER LEKTIONER

Indhold Clearing af musikrettigheder (f.eks. til brug i tv-produktioner, film, radio, on demand og på andre platforme) kan ofte være vanskeligt at gå til, da det involverer mange

Tid og sted i prakejendomme

rettighedshavere (producenter, komponister, tekstfor-

21. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

sis (DCF)

under konstant forandring.

1260 København K

På kurset vil bl.a. følgende blive gennemgået:

Undervisere

Retsgrundlaget i ophavsretsloven

Overblik over branchens aktører. Hvem forvalter

fattere og udøvende kunstnere). Endvidere er området

JUC, Bredgade 34

4

• Martin Gormsen, direktør, Copydan ver-

hvilke rettigheder i praksis?

Tid stedAVU-Medier, Copydan densog TV, Copydan

Brug af musik i radio og tv

15.Arkiv majog 2014 Copydan kl. 9.30-13.00 Kultur Plus

Brug af musik i film

• Jakob Plesner Mathiasen, direktør, IFPI’s

Brug af musik on demand

Hvordan er mulighederne for at cleare musik over

sekretariat

landegrænser? •

Kollektiv forvaltning (f.eks. KODA, Gramex m.fl.)

Kommende regulering og udfordringer

Inden for de enkelte områder vil den seneste retspraksis og tendenser blive gennemgået.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring med brug af musikrettigheder. Kurset gennemgår de grundlæggende regler for licensering, men vil samtidig inddrage seneste relevante praksis og tendenser. Kurset retter sig på den vis både til generalister og specialister.

Pris Tilmeld dig på www.juc.dk

44

Kr. 4.995 ekskl. moms


Persondataloven XXXXX NYHED

7 XXXXX

Indhold Få en grundig indføring i persondatalovens væsentligste

LEKTIONER

behandlingsregler, som erhvervsdrivende skal være bekendte med for at sikre korrekt og lovlig behandling af personoplysninger om medarbejdere, kunder og

7

samarbejdspartnere.

Tid og sted

Kurset vil navnlig fokusere på de udfordringer, som

Tid og sted JUC, Bredgade 34

29. september 2014 kl. 9.30-16.00

virksomheder i relation til lovens geografiske anvendel-

28. (afholdt) 1260marts København K 14. maj

sesområde, videregivelse til tredjelande, outsourcing af

30. august

databehandling og brug af databehandlere, herunder

22. oktober

anvendelsen af EU Kommissionens standardkontrakter samt bindende virksomhedsregler og brug af cloudløs-

Alle møder kl. 13.30 – 18.00 • Tanja Blichfeldt Johnsen, advokat og Ingeniørforeningen, IDA, partner, Novi AdvokaterKalvebod Brygge

ninger.

31-33, 1780 København V

persondataloven præsenterer for multinationale

Underviser

Kurset vil ligeledes fokusere på lovens anvendelsesområde i forhold til direkte markedsføringsforanstaltninger, samt virksomheders behandling af personoplysninger om ansatte, anmeldelse af personaleadministration og whistle blowing. Relevante vejledninger og praksis fra Datatilsynet inddrages.

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater og virksomhedsjurister samt ansatte i virksomheders HR-afdelinger. Et vist forudgående kendskab til persondataloven er en fordel, men ikke en forudsætning for deltagelse i kurset, idet der indledes med en gennemgang af de grundlæggende regler og definitioner.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

45


Produktansvar– med nyeste tendenser og nyeste retspraksis NYHED

7

LEKTIONER

Tid og sted

Indhold Underviseren gennemgår og drøfter de nyeste tendenser i produktansvarsloven, de væsentlige sondringer mellem produktansvar og mangelsansvar, den nyeste retspraksis og muligheden for at kontraktregulere og forsikringsafdække produktansvar. Produktan-

28. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

svar strækker sig fra omfattende erhverstingsskader

JUC, Bredgade 34

til tandskader og er derfor i dag et risikoområde, som

1260 København K

alle erhvervsvirksomheder må gøre sig bekendt med og må forholde sig til. Samtidig har retspraksis i de

Underviser

seneste år tegnet et klarere billede af betingelserne for

• Allan Kvist-Kristensen, advokat og

ansvarsgrundlaget og producentens mulighed for at

partner, Advokatfirmaet Erritzø

produktansvar og viser et mere nuanceret billede af påvirke risikoen end hidtig teori og retspraksis. Emner er bl.a.: •

Gennemgang af produktansvarsreglerne, herunder de retspraksisudviklede regler og produktansvarsloven

Direkte krav

Mellemhandlerhæftelse

Mulighed for påvirkning af ansvarsgrundlaget

Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater, domstolsjurister, sagsbehandlere i forsikringsbranchen og virksomhedsjurister, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med risikostyring, herunder kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser.

Pris Tilmeld dig på www.juc.dk

46

Kr. 4.995 ekskl. moms


Inkasso og fogedret – grundlæggende NYHED

Indhold På kurset gennemgås behandlingen af en inkassosag fra start til slut. Kurset fokuserer særligt på de mange

7

LEKTIONER

udfordringer, som du oplever ved behandling af fogedretlige sager.

Tid og sted

Indholdet på kurset er bl.a.:

3. december 2014 kl. 9.30-16.30 JUC, Bredgade 34

Udenretslig inkasso:

1260 København K

• Debitorstyring: Rådgivning af klienter vedrørende rykkerprocedure • God inkassoskik (hvorledes man skal opføre sig)

Undervisere

• Udfærdigelse af rykkerbrev og inkassobrev samt

• Thorsteen Carstens, chef for

anerkendelsesbrev til klient

Inkasso, Horten • Brian Nygaard Oswald, cand. jur. og

Retslig inkasso:

professionel foredragsholder i inkasso

• Fogedretten (tvangsfuldbyrdelse) • Udvalgte fundamenter (kautionsdokument, frivillige forlig og digitale pantebreve) • Hvorledes holder man et fogedretsmøde? • Fogedretlige begreber som trangsbeneficiet, påvisningsretten, udlæg m.v. Se fuld kursusbeskrivelse online på www.juc.dk.

Målgruppe Kurset henvender sig primært til juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige og andre uden eller med kun lidt erfaring med inkassosager.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

47


Inkasso og fogedret – specialist NYHED

7

LEKTIONER

Indhold Dette årligt tilbagevendende kursus har fokus på fogedretslige behandling, og vil dels gennemgå nyheder siden sidst (det seneste års tid), dels tage særligt

Tid og sted

relevante eller særligt komplicerede emner op

6. november 2014 kl. 9.30-16.30

Emner er bl.a.

JUC, Bredgade 34

Nyeste retspraksis om god inkassoskik, hvor RKItrusler ikke (længere) er standard

1260 København K

Ændring i praksis for, hvornår man anses for at

Underviser

Opfølgning/status på de nye forkyndelsesregler

• Brian Nygaard Oswald, cand. jur.

Renteopgørelse: Man kan nu ikke kræve rente tre

Ændring i at pålægge skyldner at betale for ind-

lave egen inkasso i retterne

og professionel foredragsholder i inkasso

år tilbage fra den dag, sagen sendes i fogedretten hentning af folkeregisteroplysning •

Ændring i reglerne om den forenklede inkasso-

Nyeste retspraksis om udlæg i fx. iPhones, erstat-

proces pr. 1. juli 2014 ningsbeløb, kontantbeholdninger •

Nyeste tanker om effektiviseringen af fogedretsmødet, herunder brug af MobilePay og mobile dankortautomater for inddrivelse

Opfølgning på erfaringer og praksis om kompen-

Den vigtigste praksis siden sidst vil blive gen-

sationsgebyret nemgået tillige med nyeste lovgivning og nyeste erfaringer

Målgruppe Erfarne inkassofolk, herunder advokater, inkassochefer, teamledere, debitorchefer, sagsbehandlere, sekretærer m.v.

Tilmeld dig på www.juc.dk

48

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


Sådan bliver du effektiv!

Indhold

11

Få indsigt og adgang til modeller og best practices

LEKTIONER

inden for området personlig produktivitet. Som deltager får du en enkel tilgang til, hvordan opgaver definereres, prioriteres og løses fra start til slut. Essensen er, at du lærer at have et langsigtet perspektiv

Tid og sted

med de ting, som du forpligter dig til og samtidig har

Dag 1

overblik over, hvad man skal gøre her og nu.

2. september 2014 kl. 9.30-16.00

Hovedpunkterne for kurset er:

Dag 2

Hvordan holder man fokus på fokus

9. september 2014 kl. 13.00-16.00

Gennemgang af ”De 5 workflow-processer”

JUC, Bredgade 34

Hvordan gør man sine projekter handlings-

1260 København K

orienterede? Du får opgaver med hjem efter kursets første dag.

Underviser • Mark Mayland, foredragsholder og

Kursets første dag bliver efterfulgt af en opfølgnings-

partner, Personligworkingflow

dag. Her vil der være anledning til spørgsmål og refleksioner over, hvordan det har været at arbejde med at være effektiv. Desuden gennemgår vi, hvordan man laver en ”ugentlig gennemgang” af alle sine forpligtelser.

Målgruppe Kurset er målrettet dig, der gerne vil spare tid, være mere produktiv, blive bedre til at overholde aftaler, have et større overblik samt øge kvaliteten i dit arbejde.

Pris Kr. 6.695 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

49


Aktindsigt i miljøoplysninger NYHED

7

LEKTIONER

Indhold Kurset gennemgår reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger, bl.a. med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning, der forventes at foreligge i endelig form

Tid og sted

ved kursets afholdelse. Hvis der inden kurset fremsæt-

12. november 2014 kl. 9.30-16.00

denne danne grundlag for kurset.

JUC, Bredgade 34 1260 København K

Undervisere • Vibeke Westergaard, advokat og partner, Rønne & Lundgren • Alex Puggaard, advokat, Rønne & Lundgren

tes og eventuelt vedtages en ny miljøoplysningslov, vil

Underviserne giver en indføring i aktindsigtsanmodninger og sætter deltagerne i stand til at navigere sikkert i krydsfeltet mellem miljøoplysningsloven og reglerne i offentlighedslov og forvaltningslov. Valget af lovgrundlag omtales under inddragelse af konkrete eksempler. Derudover gennemgås de væsentligste ændringer i den nye offentlighedslov som har relevans for behandlingen af anmodninger om indsigt i miljøoplysninger. Emner er bl.a. •

Grundlæggende principper for behandling af

Miljøoplysningslovens samspil med offentlig-

Hvordan behandles aktindsigtsanmodninger

aktindsigtsanmodninger hedsloven og forvaltningsloven vedrørende miljøoplysninger, herunder lovvalg og fremgangsmåde •

Gennemgang af udvalgte emner (nyskabelser) i den nye offentlighedslov

Målgruppe Kurset er for dig som arbejder i den kommunale eller regionale forvaltning, og som behandler sager der indeholder miljøoplysninger.

Tilmeld dig på www.juc.dk

50

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder NYHED

7

Indhold På kurset fokuseres der på den optimale fremgangs-

LEKTIONER

måde i sager, hvor det offentlig er part samt de mange forskellige tilgange og muligheder, man med fordel kan anvendes for at forbedre sine odds for at få succes. Der sættes spot på sager, som føres mod eller for det

Tid og sted

offentlige, samt de forskellige kategorier af retlige

13. november 2014 kl. 9.30-16.00

mangler, som kan medføre at en afgørelse bliver anset som ugyldig m.v. Underviserne har begge stor ekspertise i offentlig

JUC, Bredgade 34 1260 København K

ret og massiv erfaring med at føre retssager, både for

Undervisere

og mod det offentlige. Gennem kurset gives en lang

• Anders Valentiner-Branth, advokat og

række konkrete eksempler og en række konkrete værktøjer der giver dyb indsigt i, hvad der virker og ikke virker, når offentlige myndigheder er procespart.

partner, Horten • Henrik Sauer, advokat og partner, Horten

Indholdet på kurset er bl.a.: •

Hvordan forbedrer du mulighederne for at vinde sager mod offentlige myndigheder?

Hvordan kan du med fordel planlægge din forbe-

Hvordan kan offentlige myndigheder sikre sig

redelse af og gennemførelse af sagerne? mod, at der med rette kan føres sager mod dem? •

Hvordan bør offentlige myndigheder håndtere

Specielt fokus på faldgruber, fejl og mangler, du

retssager? bør undgå

Målgruppe Advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, offentligt ansatte og andre med interesse for området.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

51


Kontanthjælpsreformen – håndtering i praksis NYHED

7

LEKTIONER

Tid og sted

Indhold Med kontanthjælpsreformen blev der gennemført en række væsentlige ændringer på området. På kurset gives overblik over de væsentligste elementer i lovkomplekset bag reformen, og der er juridisk-praktisk fokus på de udfordringer reformen afføder. Der gives

12. september 2014 kl. 9.30-16.00

konkrete råd til processer og håndtering af sagsbe-

JUC, Bredgade 34

handlingen.

1260 København K Indholdet på kurset er bl.a.:

Underviser

• Klaus Josefsen, MAQS Law Firm,

Praktisk kategorisering af reformens ”nye” grupper

ekstern lektor, Aarhus Universitet

Uddannelsespålæg – hvad indebærer det, og hvilke sagsbehandlingskrav skal iagttages

og fhv. kontorchef i Aarhus kom-

Sanktionering af uddannelsepligt

mune

Kravet om intensiveret jobsøgning/nytteindsats

Håndtering af et sanktionssystem, der skal motivere personer, der kan arbejde, men samtidig skal administreres så det tager højde for personer med andre komplekse problemer ud over ledighed, og som derfor ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem

Gensidig forsørgerpligt for samlevende par over 25 – udfordringer i relation til sagsbehandlingen

Reformenes følgelovgivning f.eks. sammenhængen med bl.a. SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Målgruppe Ledere og nøglemedarbejdere i kommuner samt andre, der beskæftiger sig med jobindsats og kontanthjælp, og som ønsker et solidt juridisk og praktisk grundlag til håndtering af reformens centrale elementer.

Tilmeld dig på www.juc.dk

52

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner

Indhold

ladser Kun få p tilbage

På kurset belyses de ti mest aktuelle emner, som har vist sig ofte at give problemer i praksis: • De nye aktindsigtsregler: Hvilke udfordringer har vi

FU

7

LEKTIONER

set i praksis både fra et ombudsmandsperspektiv og

Tid og sted

fra et advokatperspektiv

17. juni 2014 kl. 09.30-16.00

• Legalitetsprincippet og kravet om hjemmel

JUC, Bredgade 34

• Skøn under regel. Skøn under regel findes stadig

1260 København K

som begreb, men der gælder ikke et generelt forbud. Vi vil på kurset gennemgå, hvilke regler der

Udbydes også som fjernundervisning.

gælder samt nye domme på området • Lighedsgrundsætningen og fokus på saglighed • Proportionalitetsprincippet: Der er tendens til at dette princip får stadig større betydning • Den forvaltningsretlige ugyldighedslære: Vi vil på kurset nærmere drøfte kravene til, at en afgørelse erklæres ugyldig

Undervisere • Jens Møller, direktør ved Folketingets Ombudsmand • Anders Valentiner-Branth, advokat og partner, Horten

• Det offentliges erstatningsansvar: Hvornår bliver myndigheden erstatningsansvarlig • Hvornår kan der delegeres: Vi vil bl.a. komme ind på, hvad delegation af sagsforberedende arbejde kræver • Nye regler om opblødning af underskriftskrav på vej: Lovforslaget lægger op til, at der som alternativ til personlig underskrift kan accepteres andre former for tilstrækkelig identifikation ved afsendelse af bl.a. afgørelser

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der professionelt beskæftiger sig med offentligretlige spørgsmål.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

53


Tavshedspligt og åbenhed i børnesager NYHED

7

LEKTIONER

Indhold Reglerne om tavshedspligt i specielt børnesager giver erfaringsmæssigt anledning til usikkerhed. På kurset bliver du klædt på til at kunne håndtere skismaet mellem

Tid og sted

tavshedspligt og åbenhed/adgangen til at kommentere

12. september 2014 kl. 09.30-16.00

Underviseren har flerårig erfaring med at håndtere

JUC, Bredgade 34

eksponerede enkeltsager i forhold til pressen, herunder

1260 København K

sager vedrørende udsatte børn og unge, men også øv-

enkeltsager, herunder personsager og grænserne herfor.

rige sager på det sociale og sundhedsmæssige område

Underviser

samt sager, der indeholder straffemæssige oplysninger.

• Klaus Josefsen, advokatfuldmægtig,

Indholdet på kurset er bl.a.

MAQS Law Firm, ekstern lektor ved

Hvad er tavshedspligt – fastlæggelse af fortro-

Aarhus Universitet, tidl. kontorchef i

lighedsbegrebet og hensynet bag reglerne med

Børne -ungeafdeling i Aarhus Kommune

særlig fokus på børnesager •

Hvordan afgøres det, om en oplysning er tavshedsbelagt?

Forbliver oplysningerne fortrolige?

Betydningen af tidspunktet for kommentering

Samspil mellem aktindsigt og tavshedsligt, herunder meroffentlighed

Hvad kan legitimere myndighedernes adgang til at kommentere enkeltsager – og hvor går grænsen?

Målgruppe Advokater, jurister, chefer, ledere, nøglemedarbejdere, kommunikationsmedarbejdere og andre hos offentlige myndigheder, der har behov for et sikkert juridisk-praktisk beredskab til at agere i feltet mellem tavshedspligt og åbenhed.

Pris Tilmeld dig på www.juc.dk

54

Kr. 4.995 ekskl. moms


Kursmanipulation – regler, retspraksis og compliance FU

Indhold Finanskrisen har medført betydeligt fokus på markeds-

7

LEKTIONER

manipulation, herunder forbrydelser i relation til handel med værdipapirer. Der er i løbet af de sidste 5 år afsagt et større antal domme om kursmanipulation. Flere større sagskomplekser om markedsmanipulation – herunder

Tid og sted

navnlig kursmanipulation – i både Danmark og andre

15. juni 2014 kl. 09.30-16.00

nordiske lande har afdækket et behov for at der hos pen-

JUC, Bredgade 34

geinstitutter og andre aktører på børsmarkedet etableres

1260 København K

kontrolfunktioner og udarbejdes interne retningslinjer med henblik på forebygge markedsmanipulation.

Udbydes også som fjernundervisning.

Sagerne er ofte meget komplekse og omfattende og derfor betydeligt ressourcekrævende for den virksom-

Undervisere

hed og de personer, der i forbindelse med efterforskning

• Arvid Andersen, advokat og partner, SJ

kommer i myndighedernes søgelys. Dertil kommer, at myndighederne har fået nye beføjelser til at gennemføre efterforskning af kriminalitet på området, hvorfor det kan forventes, at der i de kommende år vil blive rejst flere sager ved domstolene om kursmanipulation og andre

Law • Bo Holse, advokat og partner, Gorrissen Federspiel • Jesper Lau Hansen, professor, dr.jur., juridisk fakultet, Københavns Universitet

overtrædelser af finansiel lovgivning Indholdet på kurset er bl.a.: • Retsgrundlaget om kursmanipulation • Retspraksis (strafferetlig) – herunder danske, norske og svenske domme om overtrædelse af reglerne • Whistleblowing i den finansielle sektor inkl. ny lov • Compliance – regler, programmer og god skik

Målgruppe Advokater, finansielle rådgivere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere i finansielle virksomheders fonds- og complianceafdelinger.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

55


Nyheder inden for strafferet og straffeproces NYHED

7

LEKTIONER

Indhold Kursets indhold vil bl.a. omfatte følgende: •

Ny lovgivning på det strafferetlige område, der er vedtaget i sidste halvdel af 2013 og vedtages i

Tid og sted

løbet af 2014 op til kursets afholdelse

Aarhus

Ny relevant strafudmålingspraksis

15. december 2014 kl. 09.30-16.30

Anden aktuel praksis på det strafferetlige område

Radisson Blu Scandinavia, Magrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Det nærmere indhold af kurset fastlægges i efteråret 2014, således at det sikres, at alt relevant nyt stof indgår.

København 17. december 2014 kl. 09.30-16.00 JUC, Bredgade 34

Målgruppe

1260 København K

Kurset henvender sig til advokater, dommere, anklagere og andre jurister der beskæftiger sig med strafferet.

Undervisere • Professor, lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet. • Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat Thomas Rørdam.

Tilmeld dig på www.juc.dk

56

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms


Transportret, spedition og logistik FU

Indhold Kurset går tæt på gældende regler, nyheder og ten-

7

LEKTIONER

denser inden for transport, spedition og logistik. Ved at deltage får du en opdatering på konkrete regler og hvad der kan forventes fremover.

Tid og sted

Indholdet på kurset er bl.a.:

20. juni 2014 kl. 9.30-16.00

• Revision af NSAB 2000

JUC, Bredgade 34

• Ny retspraksis

1260 København K

• Rotterdam reglerne – orientering om fremtiden og konsekvenser

Udbydes også som fjernundervisning.

• Vareforsikring og hensigtsmæssigt valg af forsikringsafdækning • Transport og logistikaftaler – koncipering, hensigtsmæssige vilkår og faldgruber • Transport og transportskader, håndtering af erstatningssøgsmål og sikring af regreskrav • Købs, salgs- og leveringsbetingelser herunder INCOTERMS, remburs og andre sikringer er købssummen,

Undervisere • Henrik Thal Jantzen, advokat, Kromann Reumert • Michael Villadsen, advokat, Villadsen & Fabian-Jessing Advokater

• Speditionsforhold med vægt på speditørens retlige status og dennes ansvar og ret til ansvarsbegrænsning • Værneting og lovvalg

Målgruppe Advokater, advokatfuldmægtige, ansatte inden for transport, shipping og logistik, logistikansvarlige i virksomheder, forsikringsmedarbejdere, havariagenter og andre, som ønsker at være opdateret inden for området.

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på www.juc.dk

57


Få solgt dit budskab i by- og landsret EKSTRA

7

LEKTIONER

Indhold

ladser Kun få p tilbage

Både i by- og landsretter kan de civile sager og straffesagerne forelægges og føres med større målrettethed, og advokatens – og rettens ressourcer bruges ikke altid

Tid og sted

optimalt.

28. oktober 2014 kl. 9.30-16.30

stor erfaring fra retterne dele ud af de mange erfaringer,

Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus

de har gjort sig i retssale og give råd og praktiske vink.

Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus

Kurset er til dels udviklet på baggrund af feedback fra

På kurset vil en landsdommer og en byretsdommer med

Dommerforeningen og fra talrige advokaters input. 12. januar 2015 kl. 9.30-16.00

Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre

JUC, Bredgade 34

din præstation i retten.

1260 København K Emner er bl.a.: 20. januar 2015 kl. 9.30-16.00

Vanskeligheder under sagen

JUC, Bredgade 34

Hvad lægger dommerne vægt på – hvad gør

1260 København K

advokater forkert? •

God råd og vink til ekstrakt, materialesamling, afhøringer og procedure – sådan får du succes

Undervisere

til, under det første telefonmøde med parterne og

• Mikael Sjöberg, landsdommer i Østre Landsret, formand i Dommerforenings

undervejs? •

bestyrelse • Elisabet Michelsen, dommer i Glostrup

Hvad skal der til når der afhøres nye vidner, hvornår skal de indkaldes?

Ret, næstformand i Dommerforenings bestyrelse

Forberedelse af sagen (ankesager), hvad skal der

Forståelse for hvordan dommeren arbejder – Fokus på hvordan advokaten kan udnytte dette

Fejl og faldgruber i hovedforhandling og procedure

Opstramning i proceduren

Målgruppe Advokater med møderet for by- og landsret, eller andre der ønsker at få et unik indblik i, hvordan en sag bedst fremlægges, så du får budskabet frem.

Tilmeld dig på www.juc.dk

58

Pris Kr. 4.995 ekskl. moms.


Disse kurser er specielt populære blandt dine kollegaer: Digital tinglysning for specialister – med nyeste retspraksis 12. juni 2014 (Kun få pladser tilbage)

Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner 17. juni 2014 (Kun få pladser tilbage)

Erhvervslejeret – de mest aktuelle emner 23. juni 2014 (Kun få pladser tilbage)

Graveskader og ledningsret 28. august 2014

Advokatansvarsfejl – fokus på handel med fast ejendom 23. oktober 2014

Få solgt dit budskab i by- og landsret – Aarhus 28. oktober 2014 (Kun få pladser tilbage)

Få solgt dit budskab i by- og landsret – København 12. januar 2015

59


Magasinpost SMP ID nr. 46487

VIND EN IPAD AIR

Giv os et tip om et kursus eller en god underviser

I JUC fokuserer vi på at skabe efteruddannelse, der giver ny viden, en ny horisont og ruster dig til dit arbejde. Men vi kan ikke gøre det uden dit input. Skriv til os på juc@juc.dk og fortæl os, hvilke kurser og/eller hvilke undervisere, du gerne vil se på et kursus fra JUC. Du må meget gerne beskrive, hvem du forestiller dig, målgruppen for kurset kan være. Vi udlodder en iPad Air til det bedste forslag.* * Der kan i alt vindes én iPad Air ved indgivelse af et kursus- eller undervisertip. Konkurrenceperioden afsluttes den 20. juni 2014. Vinderen får direkte besked via telefon eller e-mail efter konkurrencens afslutning samt annonceres på www.juc.dk. Alle input frem til og med den 20. juni 2014 er med i konkurrencen. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter, overdrages eller ombyttes.

FRUEBJERGVEJ 3 2100 KØBENHAVN

T: +45 39 17 97 90 JUC@JUC.DK BREDGADE 34 F: +45 39 17 97 91 WWW.JUC.DK 1260 KØBENHAVN K

T: 70 20 82 60

JUC@JUC.DK WWW.JUC.DK

JUC Juridiske kurser juni-december 2014  

Juridiske kurser for bl.a. advokater, jurister og andre, som arbejder aktivt med problemstillinger inden for juraen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you