Page 1

DANMARKS STØRSTE UDBYDER AF PROFESSIONELLE JURIDISKE NETVÆRK

JUC NETVÆRK

2013 Er du parat til juridisk EFTERuddannelse på et særligT højt niveau?

Netværksfolder_02.indd 1

14/12/12 17.20


Kompetent faglig styring og indlæg fra førende eksperter JUC Netværk styres af ledere, som er netværkets faglige garant Det er typisk professorer, dommere, erfarne advokater og nøglejurister (f.eks. forbrugerombudsmanden, højesteretsdommere, kontorchefer o. lign.) der tilknyttes som ledere. De medvirker både ved planlægningen af netværket - herunder tilrettelæggelsen af indholdet - og den egentlige undervisning. Ofte er der to netværksledere tilknyttet så både forskningsverden/domstolene og praktiserende advokater er repræsenteret.

Input fra førende jurister Vi har en aktiv dialog med et stort udvalg af Danmarks førende jurister i JUC Advisory Board. Blandt andet via denne rådgivning sikres du, at der altid er tilknyttet kompetente netværksledere og indlægsholdere. Det er din garanti for faglig kvalitet og gennemtestet uddannelse på et særlig højt niveau.

Indlæg fra førende eksperter Du opdateres kontinuerligt med faglige indlæg af indlægsholdere, som udvælges i et samspil mellem netværksledere og deltagere.

Opdatering i • Aktuelle juridiske ændringer i retspraksis • Administrativ praksis • Ny lovgivning

Netværkspleje – sparring med de øvrige deltagere og netværksledere Netværksgruppen er typisk sammensat af advokater og jurister på samme niveau, men gerne med forskellig baggrund. En erfaren mødeleder står for driften af gruppen og sikrer, at møderne forløber optimalt og at alle får et udbytte. Gruppens sammensætning JUCs erfarne netværkskonsulenter arbejder hele tiden på at sikre den helt rigtige sammensætning i netværksgrupperne. Medlemmerne skal være på samme faglige niveau, men gerne have forskellige baggrunde og erfaringer for at skabe den nødvendige dynamik og udvikling.

de beskæftiger sig med juraen indenfor det konkrete arbejdsområde på et meget højt niveau. De fleste fortsætter i mange år JUC Netværk er fortsættende netværk, hvor man melder sig for ét år ad gangen med fortrins­ ret til det efterfølgende år. De første netværk blev etableret i 2010. Hidtil er erfaringer­ne at ca. 75 procent fortsætter mere end ét år, mens 25 procent er nye netværksdeltagere. Det sikrer kontinuitet, netværk og dynamik.

Videndeling på tværs af faggrupper JUC Netværk tilbyder faglig videndeling på tværs af advokatbranchen, den offentlige sektor og dansk erhvervsliv. Du optages i en gruppe, hvor personsammensætningen har det til fælles, at

Netværksfolder_02.indd 2

14/12/12 17.20


Alle netværk indgår som obligatorisk efteruddannelse for advokater

Som del af JUC netværk bliver du part af et fortroligt forum, hvor du kan afprøve ideer og synspunkter og få inspiration og modspil på højt niveau Praktisk anvendelighed På møderne tager vi ofte udgangspunkt i konkrete problemstillinger og cases. Der er fokus på, at du får inspiration til nye vinkler og måder at håndtere dine opgaver og sager på. Din største udfordring På netværksmøderne har du mulighed for at få sparring fra kollegaer og netværksledere. Møderne bygger således på erfaringsdeling,

Advokat Lars Høj Andersson Kielberg ADVOKATER Deltager på JUC Netværk

Min deltagelse på JUC netværk giver mig den fordel, at jeg møder andre specialister, som jeg kan erfaringsudveksle med. Der er en god blanding af advokater og folk fra erhvervslivet, og det giver en god og konstruktiv dialog på både det juridiske og det praktiske plan. Det er en klar fordel, at man selv er med til at vælge emner på netværkene frem for en fast agenda, som man ser på kurser. På den måde får man virkelig udbytte at den tid, man bruger på netværkene.

Netværksfolder_02.indd 3

Forbrugerombudsmand Henrik Øe, Netværksleder på JUC Netværk

Fordelen ved netværket er vel hovedsagelig, at der kan forventes en langt mere aktiv deltagelse fra kursisternes side. Det skaber typisk en god dialog og en lang række praktiske relevante spørgsmål til emnerne og lovgivningen. Der er ofte ikke entydige svar, men ved fælles indsats kan der formuleres gode argumenter for den ene eller anden løsning. Det er tilsvarende også en fordel, at kursisterne selv fremlægger problemstillinger og kommer med forslag til emner. Endelig kan der peges på fordelen i det professionelle virke, ved at kende hinanden fra akademiske diskussioner i et netværk.

juridiske diskussioner og inspiration til problemløsning. Aktuel jura fra alle vinkler Netværket behandler ændringer i såvel retspraksis fra de danske domstole, EU domstole som i administrativ praksis. Der ses på relevant lovgivning herunder baggrunden for lovændringer, evt. betænkninger og lovkommentarer samt forventningerne til betydningen af ny lovgivning. En opdatering du ikke kan få andre steder Den typiske netværksdeltager er med i JUC netværk for at opnå viden, erfaringer og konkrete værktøjer, som normalt ikke vil være tilgængelige andre steder med samme aktualitet. Yderligere har du mulighed for at blive medlem af en lukket LinkedIn gruppe, hvor der bl.a. offentliggøres relevante domme fra netværkslederne.

14/12/12 17.20


Meld dig til JUC Netværk JUC Netværk er landets største professionelle netværk for advokater og jurister. Hvert netværk udgøres af fire eller seks mødegange pr. kalenderår. Du optjener 20 lektioner under den obligatoriske efteruddannelse og netværkene er tilrettelagt således, at deltagerne ikke skal afsætte en hel arbejdsdag, idet møderne lægges om eftermiddagen eller om aftenen.

JUC Netværksoversigt 2013 KØBENHAVN

Erhvervs- og

Ansættelsesret

Peter M. Andersen Søren F. Hansen

Charlotte Vester Morten Langer Finn Lænkholm

Arv- og familieformueret

Strafferet

Thomas Rørdam

selskabsret

Voldgiftsret, procesret og procedure Dan Terkildsen Holger Kallehauge Chritian Lundblad

EU udbud Thomas Ryhl

Insolvensret

Maryla Rytter Wróblewski Rasmus Feldthusen Johan Hartmann Stæger

Carsten Ceutz Kim Sommer Jensen

Bestyrelsesarbejde

Christian Frigast Klaus Søgaard Finn L. Meyer Søren Jørgensen Michael Wejp-Olsen

N.E. Nielsen

Entrepriseret Niels Søby Jens Hjortskov Simon Heising Per Helwigh

ERSTATNING, ANSVAR OG FORSIKRING Søren Lundsgaard Lars Bo Langsted

ERHVERSLEJERET Leif Djuurhus

LEJERET Anders Clausen Hans Henrik Edlund

Entrepriseret

M&A

Holger Schöer

Erhvervs- og selskabsret Peter M. Andersen Søren F. Hansen

Markedsføringsret Henrik Øe Frank Bøggild

Jens Evald Uffe Baller Thomas Rørdam Gorm Toftegaard Nielsen

Anders Valentiner-Branth Sune Fugleholm

Personskade Pernille Hershøj

Du er altid velkommen til at kontakte en af JUCs erfarne netværkskonsulenter. Alternativt kan du finde flere oplysninger og tilmelde dig på www.juc.dk.

Landbrugsret

Strafferet

Offentligret, kommunalret og forvaltningsret

Kontakt

Netværksfolder_02.indd 4

AARHUS

Se opdateret liste over netværksledere på www.juc.dk

  Louisa Cavaco Netværkskonsulent Direkte 3917 9871 e-mail lc@juc.dk

  Lennart Gritzman Netværkskonsulent Direkte 3917 9796 e-mail lg@juc.dk

14/12/12 17.20

Juridiske netværk  

Juridiske netværk for advokater og jurisker med seneste retspraksis og faldgruber

Juridiske netværk  

Juridiske netværk for advokater og jurisker med seneste retspraksis og faldgruber

Advertisement