Page 1

Aan: Zijne excellentie, de ambassadeur van Iran Duinweg 20-22 2585 JX Den Haag

Zijne excellentie, de ambassadeur van Iran Ik schrijf u ten behoeve van Yousef Nadarkhani, die onlangs ter dood is veroordeeld om zijn christelijke geloofsovertuiging. Ondanks de restrictie op onderzoek en straf enkel en alleen gebaseerd op religieuze overtuiging, die in artikel 23 van de Iranese grondwet wordt genoemd, is de heer Nadarkhani wel degelijk aan een dergelijk onderzoek onderworpen en werd hij door de rechtbank onder druk gezet zijn geloof af te zweren. Toen hij zijn christelijke geloofsovertuiging weigerde af te zweren, werd hij ter dood veroordeeld. De heer Nadarkhani heeft niets gedaan behalve zijn vrijheid van godsdienst in praktijk gebracht, zoals die staat omschreven in de grondwet van Iran en internationale wetgeving. Recentelijk is de wereld tevens geconfronteerd met lasterlijke, foutieve informatie over de heer Nadarkhani. De door de staat gecontroleerde media in Iran beschuldigden hem van misdaden op het gebied van de veiligheid en verkrachting. Uwe excellentie, de tekst van de Iranese hoge raad in de zaak tegen de heer Nadarkhani is openbaar online beschikbaar in de taal die in de raad werd gesproken, alsmede diverse vertalingen daarvan. Deze tekst maakt geel melding van verkrachting of spionage. Volgens de tekst is afvalligheid de enige misdaad waar de heer Nadarkhani van wordt beschuldigd. De ‘misdaad’ afvalligheid komt niet voor in de wetten van Iran, en het onderzoek dat nodig is om iemand te overtuigen van afvalligheid is illegaal onder de grondwet van Iran. Desondanks heeft het gerecht van Rasht zo’n onderzoek uitgevoerd en de heer Nadarkhani ter dood veroordeeld. Als iemand die diep bezorgd is over de mensenrechten, grieft het me te horen dat de regering van Iran een man ter dood heeft veroordeeld om geen andere reden dan diens geloofsovertuiging. Ik, en velen anderen wereldwijd, vragen de Iranese regering om haar eigen grondwet te respecteren en het leven van deze man te sparen. U heeft mijn diepe dank voor het overhandigen van dit verzoek aan de regering van Iran. Opnieuw zeg ik dat alles wat ik vraag een rechtvaardig oordeel in de zaak van de heer Nadarkhani is, op basis van de wet en grondwet van Iran. Hoogachtend,

Yousef Nadarkhani voorbeeldbrief  

Je stem mag gehoord worden! Jubilee Campaign roept je op om een brief te schrijven aan de Iranese regering. Je kunt hiervoor een voorbeeldbr...

Yousef Nadarkhani voorbeeldbrief  

Je stem mag gehoord worden! Jubilee Campaign roept je op om een brief te schrijven aan de Iranese regering. Je kunt hiervoor een voorbeeldbr...