Page 1

Royal supplier of colour

herfst autumn

2021


2

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB, the company JUB, THE COMPANY

NL JUB Holland is al generaties lang een hecht familiebedrijf. Meer dan 100 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor u. De natuur is de basis voor al onze successen. Op de typische zandgronden achter de duinen kweken wij de mooiste bloembollen. In ons internationale bollenbedrijf zijn ruim 40 mensen elke dag bezig met het beste uit de natuur. Wij kweken, verpakken en verhandelen unieke tulpen en bijzondere bolgewassen op een zo duurzaam mogelijke manier.Wij streven ernaar om een betrouwbare partij te zijn voor u als klant. We zijn continu gericht op de veranderende omgeving, op innovaties, trends en natuurlijk uw wensen. JUB HOLLAND “Hofleverancier van kleur”

EN  JUB Holland has been a close-knit family business for generations. We have been a reliable partner for you for more than 100 years. Nature is the basis for all our successes. We grow the most beautiful flower bulbs on the typical sandy soils behind the dunes. In our international bulb company, more than 40 people work every day on the best of nature. We grow, package and trade unique tulips and special bulbous plants in the most sustainable way possible. We strive to be a reliable party for you as a customer. We are continuously focused on the changing environment, innovations, trends and of course your wishes. JUB HOLLAND “Royal supplier of colour”

FR  JUB Holland est une entreprise familiale unie depuis des générations. Nous sommes un partenaire fiable pour vous depuis plus de 100 ans. La nature est la base de tous nos succès. Nous cultivons les plus beaux bulbes à fleurs sur les sols sablonneux typiques derrière les dunes. Dans notre entreprise internationale de bulbes, plus de 40 personnes travaillent chaque jour sur le meilleur de la nature. Nous cultivons, emballons et commercialisons des tulipes uniques et des plantes bulbeuses spéciales de la manière la plus durable possible. Nous nous efforçons d’être une partie fiable pour vous en tant que client. Nous sommes constamment concentrés sur l’environnement changeant, sur les innovations, les tendances et bien sûr vos souhaits. JUB HOLLAND, « Fournisseur de la Cour de couleur »

DE  JUB Holland ist seit Generationen ein eng verbundenes Familienunternehmen. Wir sind seit mehr als 100 Jahren ein zuverlässiger Partner für Sie. Die Natur ist die Basis für all unsere Erfolge. Wir züchten die schönsten Blumenzwiebeln auf den typischen Sandböden hinter den Dünen. In unserer internationalen Blumenzwiebelfirma beschäftigen sich täglich mehr als 40 Menschen mit dem Besten der Natur. Wir züchten, verpacken und handeln einzigartige Tulpen und spezielle Zwiebelpflanzen auf möglichst nachhaltige Weise. Wir bemühen uns, für Sie als Kunden eine zuverlässige Partei zu sein. Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf das sich ändernde Umfeld, auf Innovationen, Trends und natürlich auf Ihre Wünsche. JUB HOLLAND “Königlicher Lieferant von Farben”

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

3


INDEX

Index 02 - 03 JUB, the company

34 - 53 Kleinverpakkingen / Prepacks + Displays

04 - 05 Index / Contact

54 - 55 Exclusieve tulpen / Exclusive tulips

06 - 07 Top 5 favourites Jaap-Jan

56 - 57 BIO bloembollen / Organic flower bulbs

08 - 09 JUB Holland

58 - 59 Low budget

10 - 11 All about JUB

60 - 67 XXL Packs / 125 Bulb bags

12 - 13 Special stories

68 - 71 Netlons

14 - 15 Bees & Butterflies stories

72 - 89 Kado’s / Gifts

16 - 21 New 2021

90 - 95 Kamercultuur / Bulbs For @ Home

22 - 23 Information on packages

96 - 97 Kartonnen dozen met losse bollen / Cardboard boxes with loose bulbs

24 - 29 P.O.S. + Wooden displays 98 - 99 Webshop B2B 30 - 33 Garden center presentations 100-103 JUB Specialists, Terms & Conditions

52 MEDIUM DISPLAY BY THEME

54 Exclusive tulips

77 4

30

PRESENTATION SAMPLES

14 FARMERS MIX bag with bulbs and flower seeds

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

BEES AND BUTTERFLIES STORIES


Contact JUB Holland 2211 TG Noordwijkerhout

JUB Holland certif icates

The Netherlands

CONTACT

Robijnslaan 43

SKAL NL-BIO-01

tel. +31 (0)252 373 762 fax +31 (0)252 377 402 info@jubholland.nl www.jubholland.nl

Visit the JUB garden, nr. 14, at Keukenhof. Season 2021: March 20 - May 9

JUB TODAY Facebook: jubholland Instagram: jub_holland LinkedIn: jubholland

86 GROWING WILD

84

HELP NATURE GROW

50 mix · violet friends Natural Food for Bees and Butterflies

56 BIO flower bulbs

91

Loose Amaryllis in cardboard boxes

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

5


NL Het is niet ‘gewoon’ alledaags werk. Werken met zulke mooie producten zoals tulpen, narcissen, crocussen, dahlia’s, gladiolen en zoveel andere prachtige bloembollensoorten geeft toch een soort kick. Al die ‘beloftes’ (zoals wij bloembollen vaak noemen) worden door ons inmiddels de hele wereld overgestuurd. Mooi idee dat er op zoveel plaatsen in de wereld iets groeit dat mensen een beetje gelukkig maakt, de mensen een beetje laat lachen en ervan genieten. Dat is dat deel van mijn werk wat zo leuk is. Alledaags werk kan zo mooi zijn.

EN  It is not “ordinary” everyday work. Working with such beautiful products such as tulips, daffodils, crocuses, dahlias, gladioli and so many other beautiful flower bulb varieties gives a kind of kick. All those “promises” (as we often call flower bulbs) are now sent all over the world by us. Great idea that something is growing in so many places in the world that makes people a little happy, makes people laugh a little and enjoy it. That’s the part of my job that I like so much. Everyday work can be so beautiful.

FR Ce n’est pas un travail quotidien «ordinaire». Travailler avec de si beaux produits tels que des tulipes, des jonquilles, des crocus, des dahlias, des glaïeuls et tant d’autres belles variétés de bulbes à fleurs donne une sorte de coup de pied. Toutes ces promesses (comme nous appelons souvent les bulbes à fleurs) sont maintenant envoyées partout dans le monde par nous. Excellente idée que quelque chose se développe dans tant d’endroits dans le monde qui rend les gens un peu heureux, les fait rire un peu et s’amuser. C’est la partie de mon travail que j’aime tant. Le travail quotidien peut être si beau.

DE  Es ist keine “gewöhnliche” Alltagsarbeit. Die Arbeit mit so schönen Produkten wie Tulpen, Narzissen, Krokussen, Dahlien, Gladiolen und so vielen anderen schönen Blumenzwiebelsorten gibt eine Art Kick. All diese ‘Versprechen’ (wie wir oft Blumenzwiebeln nennen) werden jetzt von uns in die ganze Welt geschickt. Tolle Idee, dass an so vielen Orten der Welt etwas wächst, das die Menschen ein wenig glücklich macht, die Menschen ein wenig zum Lachen bringt und sich amüsiert. Das ist der Teil meines Jobs, den ich so sehr mag. Die tägliche Arbeit kann so schön sein.

n a J p a a J

6

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


My personal top 5 favourites TOP 5 FAVOURITES

1

1. Growing Wild bag

NL Op deze manier brengen we duurzaamheid en biodiversiteit samen. Een schitterend mengsel dat goed verwilderd en daardoor alleen maar beter terugkomt de komende jaren. Daarnaast is dit mengsel verpakt in een Zero-Tree® tas. Hiervoor heeft men dus geen bomen hoeven kappen. Dit materiaal is gemaakt van gerecyclede jeans. Een hele mooie combinatie. Daar word ik heel vrolijk van. EN In this way we bring sustainability and biodiversity to-

2 2. Tulipa Dynasty

NL Mijn favourite Tulp. Deze tulp telen wij zelf en we verkopen deze in onze retailverpakkingen. Dus multifunctioneel en gewoon heel mooi. EN My favourite Tulip. We grow this

tulip ourselves and we also sell them in prepacks in our retail assortment. So multifunctional and just very beautiful.

gether. A wonderful bulb mixture that will grow well and naturalises well in the coming years. In addition, this mixture is packed in a Zero-Tree® bag. So no trees had to be cut for this. This material is made from recycled jeans. A very nice combination. That makes me very happy.

3

3. Narcissus Jetfire

NL Deze narcis hebben wij in grote getalen geplant langs de weg waar ons bedrijf gevestigd is en waar ik zelf ook woon. Enorm sterke botanische narcis. Komt elk jaar weer erg goed terug. UK We planted these narcissus in large numbers along the road where our company is located and where I live myself. Very strong botanical narcissus. Comes back very well every year.

5

4. Colchicum Giant

4

NL Colchicum Giant. Hoe bijzonder is dit. Bloeit al in het najaar en heeft geen water en grond nodig om te bloeien. Gewoon in een glas plaatsen en binnen 2 weken staat hij schitterend in bloei. UK Colchicum Giant. How special is

this. Flower as early as Autumn and does not need water and soil to bloom. Simply place it in a glass and it will bloom beautifully within 2 weeks.

5. Folklore bags

NL Schitterende bollenmengsels die zo’n 2 maanden bloeien. Alle 4 de mengsels zijn succesvol in de Landscape toegepast. Ik plant ze elk jaar weer in potten en word in het voorjaar iedere keer weer verrast.

UK Beautiful bulb mixtures that bloom for about 2 months. All 4 mixtures have been successfully applied in the Landscape dpt. I plant them in pots every year and I am surprised every time in spring. JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

7


JUB HOLLAND

DE KRACHT VAN JUB HOLLAND In de bloembollenmarkt realiseert JUB Holland ieder jaar een gezonde groei. Vanuit de moderne huisvesting, omgeven door eigen kwekerijen, bedienen we diverse markten.

1

THE STRENGTH OF JUB HOLLAND

VOORRAAD UIT EIGEN KWEKERIJ

JUB Holland achieves healthy growth every year in the flower bulb market. We serve various markets from our modern accommodation, surrounded by our own nurseries.

Veel kennis over bloembollen

STOCK FROM OUR OWN NURSERY Much knowledge about flower bulbs

SKAL NL-BIO-01

3

2

8

BREED ASSORTIMENT

GERICHT OP DUURZAAMHEID

met ruim 500 artikelen in voor- en najaar

met keurmerken als Planetproof, MPS, GTP en Skal

WIDE RANGE

FOCUSED ON SUSTAINABILITY

with more than 500 articles in spring and autumn

with quality marks such as PlanetProof, MPS, Sustainability seal and Skal

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB HOLLAND

4

5 VERKOOP CONCEPTEN

INNOVATIEVE PRODUCTEN

Presentatietips en -ideëen voor het inrichten

op het gebied van help de natuur

SALES CONCEPTS

INNOVATIVE PRODUCTS

Presentation tips and ideas to set up displays

in the field of Help Nature

6

50 mix · caramel friends

Natural Food for Bees and Butterflies

7 NABESTELLINGEN

100%

voor een lange periode leverbaar

bloeigarantie

STOCK AVAILABLE

100%

for a long period of time

flowering guarantee

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

9


All about JUB SINCE 1910 The knowledge and expertise that has been passed down through four generations, is the key to the success of our family business. What began in 1910 as Jac. Uittenbogaard is now an internationally operating flower bulb company, under the name JUB Holland. Within our company, all facets of the profession are covered. This is how we distinguish ourselves.

GROWING & BREEDING More and more sustainable, PlanetProof bulbs Growing bulbs on our own nursery The great thing about JUB Holland is that we are one of the few companies in the bulb sector to do everything ourselves. We grow, we breed, we trade. That also characterises our history. On 35 hectares of our own land, 35 tulip varieties and 15 daffodil varieties grow in the open air, all certified of course (MPS A and PlanetProof). Breeding new varieties / Remarkable We love to pull our strengths with those of others. That’s why we are part of Remarkable Tulips, a collective of seven flower bulb growers and exporters that works on the breeding and development of new tulip varieties. These bulbs are of the very best quality and have a high resistance to diseases. Breeding requires patience, but the result is more than worth it: the most stunning and most exclusive tulips.

LANDSCAPE Creativity is our great strength Greening up cities is an international trend, in which JUB Holland plays an active role (we can make a total concept). Indeed, you could even call us a trend-setter: in the 1980s we developed a planting machine which plants flower bulbs under grass at lightning speed. Our customers are local authorities, companies, gardeners and landscape architects in Europe, the United States and Canada. 10

14JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


ALL ABOUT JUB

WE CARE ABOUT THE ENVIRONMENT / PLANETPROOF We are proud of our new environmental certificate PlanetProof, which has been developed in collaboration with various environmental organisations. With this certificate, JUB takes a leading role within the sector. Our company is MPS-A and NL-Greenlabel certified, and was one of the first companies to have achieved the PlanetProof label. PlanetProof bulbs are grown by pioneering entrepreneurs using innovative techniques. Purchasing PlanetProof flower bulbs encourages sustainable flower bulb production and protects the environment.

Biodiversity

Biodiversity is a priority for JUB. The habitats of bees and butterflies have become increasingly smaller. Many bulb flowers are attractive to butterflies and bees. They owe this to the large amount of nectar in their flowers. That’s why it is important to plant bulbs attracting bees and butterflies. See our bees and butterflies logos on the various packages.

JUB TODAY

BLE SU NA P AI

UR

RO

IC U

LT

DU

H ORT

CTS

IER PL

SUS T

JUB Today shows through various social media channels, such as Facebook and Instagram, the latest JUB bulb trends and facts. Our activities at exhibitions and exhibition dates can also be found and images from these trade fairs are displayed. You will stay up-to-date via JUB Today.

A L Q A LIT Y U

P

Sustainable supplier From nursery to consumer

Our packaging has a high reputation to maintain. We work with world renowned flower stylists who apply their talents to create distinctive designs. With this, we’re always up to date with the very latest trends. The quality of the bulbs is our top priority. All our packaged bulbs now have the new quality mark label: Sustainable Supplier of Quality Products. See website: www.sustainablesuppliers.nl

JUB AT KEUKENHOF 2021 For JUB’s Keukenhof Borders 2021, with the theme ‘Wild Garden’,designer Carien van Boxtel was inspired by the late and great William Robinson. Planted in two layers. The first and deepest layer with big bulbs like Fritillaria raddeana and lutea, various tulips, Leucojum and Camassia. A dedicated team of experienced Keukenhof gardeners meticulously planted each individual bulb by hand. We are incredibly excited to see the result at Keukenhof, spring 2021. Please follow our @JUBToday updates. Keukenhof 2021: March 20 -May 9

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

11


New stories SPECIAL CONCEPTS

Bloembollen gaan over beloftes. Uit alle soorten, maten en vormen komen na maanden wachten de mooiste voorjaarsbloemen. JUB creëert ieder jaar weer speciale concepten rond deze prachtige bloembollen. Flower bulbs are about promises. After months of waiting, the most beautiful spring flowers come from all shapes, sizes and varieties. JUB creates special concepts around these beautiful flower bulbs every year. 12

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Special stories SPECIAL STORIES

Story 1, Folklore NL Bollenconcepten zijn zeker niet alleen succesvol gedurende 1 jaar of 1 seizoen. Ons Folklore concept is al vele jaren een succesnummer. Een klassieke papieren bollenzak met schitterende bollenmengsels die zo’n 2 maanden bloeien. Alle 4 de mengsels zijn succesvol in de Landscape toegepast. Zowel te planten in de tuin als in potten op terras of balkon. EN Bulb concepts are certainly not only successful for 1 year or 1 season. Our Folklore concept has been a success for many years. A classic paper bulb bag with beautiful bulb mixtures that bloom for about 2 months. All 4 mixtures have been successfully applied in the Landscape. Can be planted in the garden as well as in pots on patio or balcony.

Story 2, Growing Wild NL Op deze manier brengen we duurzaamheid en biodiversiteit samen. Een schitterend mengsel dat goed verwilderd en daardoor alleen maar beter terugkomt de komende jaren. Daarnaast is dit mengsel verpakt in een ZeroTree® tas. Hiervoor heeft men dus geen bomen hoeven kappen. Dit materiaal is gemaakt van gerecyclede jeans. Een hele mooie combinatie. EN With our Growing Wild bag we we bring sustainability and biodiversity together. A wonderful bulb mixture that will grow well and naturalises well in the coming years. In addition, this mixture is packed in a Zero-Tree® bag. So no trees had to be cut down for this. This material is made from recycled jeans. A very nice combination.

Story 3, Eikenprocessierups tas NL In 2015 is er een onderzoek gedaan naar bloembollen die de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Uit dit onderzoek hebben wij een mengsel van verschillende type bolsoorten kunnen samenstellen dat aantrekkend is voor de natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Door dit mengsel toe te passen in de buurt van eikenbomen draagt u bij aan de daling van de populatie van eikenprocessierupsen. EN In 2015, a study was conducted into flower bulbs that attract natural enemies of the oak processionary caterpillar. From this research we have been able to compose a mixture of different types of bulb species that is attractive to the natural predators of the oak processionary caterpillar. By applying this mixture in the vicinity of oak trees you contribute to the decline of the population of oak processionary moths.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

13


Bees & butterflies stories BIO flower bulbs NL Sinds een paar jaar verkoopt JUB 24 soorten BIO bollen in deze modern vormgegeven BIO bulbs kleinverpakkingslijn. EN For a few years now, JUB has been selling 24 types of ORGANIC bulbs in this stylish BIO prepacked line. P 56-57

Wild Bee Hotel NL Maak je eigen bijenhotel met deze vrolijke verpakking met een combinatie van bijenaantrekkende bloembollen. EN Create your own bee hotel with this cheerful packaging with a combination of bee-attracting flower bulbs. P 87

De vroege soorten

NL Zelfs de vroege soorten zoals sneeuwklokjes, winterakonietjes en de vele crocus soorten trekken al bijen en hommels aan. Zij kunnen de nectar in het vroege voorjaar goed gebruiken.

The early varieties

EN Even early species such as snowdrops, winter aconites and many crocus species already attract bees and bumblebees. They can use the nectar well in early spring.

14

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


BEES & BUTTERFLIES STORIES

HELP NATURE GROW

Natural Food for Bees and Butterflies

VEER & MOON Bee Happy & Lots of Luck

NL 4 Nieuw ontworpen tassen met speciale bij- en

NL Een bijzondere verpakking met bollen. Veer & Moon

vlinderaantrekkende bollen. De tas ziet er niet alleen mooi uit

onderscheidt zich door de bloemen in tekening te laten zien

maar de inhoud creëert ook in menig tuin een fraai

waarbij de kenmerken van de bloem worden opgelicht en de

voorjaarsfeest met prachtig bloeiende bollen.

oorsprong wordt getoond. De natuur in al zijn eenvoud.

50 mix · violet friends

Natural Food for Bees and Butterflies

EN 4 Newly designed bags with special bee and butterfly

EN A special pack with bulbs. Veer & Moon distinguishes

attracting bulbs. The bag does not only look beautiful,

itself by showing the flower in a drawing, whereby the

but the content also creates a beautiful spring party in many

characteristics of the flower are highlighted and the origin

gardens with beautiful flowering bulbs.

is shown. Nature in all its simplicity.

P 84-85

P 81

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

15


New 2021 FROM THE GROWER

Elk jaar werken we er hard aan om u de nieuwste varieteiten, verpakkingen en presentatie middelen te presenteren. Op de volgende 5 pagina’s laten we het u zien: ‘Wat is nieuw in 2021’ We work hard every year to bring you the latest bulb varieties, packaging materials and presentation tools. On the following 5 pages we show you ‘What’s new for 2021’ 16

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


NEW 2021 NEW 2021

301.290 size 11/12 Tulipa Ruby Prince

301.635 size 11/12 Tulipa Crême Fraîche

301.760 size 11/12 Tulipa Helmar

301.795 size 11/12 Tulipa Jacuzzi

301.855 size 11/12 Tulipa Mascara

301.925 size 11/12 Tulipa Negrita

301.970 size 11/12 Tulipa Request

302.298 size 11/12 Tulipa Novi Sun

303.390 size 11/12 Tulipa Formosa

303.450 size 11/12 Tulipa Purple Dance

303.485 size 11/12 Tulipa Viridiflora Mix

304.157 size 11/12 Tulipa Tabledance

304.460 size 11/12 Tulipa White Valley

304.505 size 11/12 Tulipa Calypso

305.170 size 6/+ Tulipa Red Hunter

305.610 size 12/14 Narcissus Chromacolor

306.970 size 9/10 Narcissus Topolino

307.740 size 5/+ Crocus Romance

308.280 size 12/14 Allium Red Giant

308.405 size 6/+ Allium Yellow Fantasy

309.740 size 20/24 Fritillaria imperialis Sunset

310.240 size 5/+ Ipheion uniflorum Albert Castillo

310.877 size 16/18 Lilium asiatic Black/White

311.180 size 5/+ Muscari Pink Sunrise

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

17


NEW 2021 XXL PACKS The JUB promotional packaging line. These XXL packs are especially suitable for table presentations, cabinet displays or freestanding promotional displays with 30 pegs.

322.482 size 11/12 Tulipa Ladies Night

322.682 size 11/12 Tulipa Strawberry Lemonade

322.290 size 11/12 Tulipa Black Pepper

322.325 size 11/12 Tulipa Breakdance

322.700 size 11/12 Tulipa Triumph Purple

322.775 size 11/12 - 7/8 Tulipa/Hyacinthoides Art Class

323.480 Allium caeruleum

313.465 Tulipa Cabanna

314.230 Tulipa Pamplona

314.370 size 12/+ Tulipa Rasta Parrot

size 4/5

EXCLUSIVE TULIPS Unusual, rare, special and beautiful tulip varieties in our exclusive tulip collection with top size bulbs.

size 12/+

size 12/+

BIO BULBS 100% organically cultivated bulb varieties. On each package the SKAL logo. This is the organic logo which is required on any certified organic product. 325.210 size 11/+ Tulipa Salmon Impression

18

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

325.260 size 6/+ Tulipa tarda Dasystemon

325.595 size 7/+ Hyacinthoides hispanica blue


NEW 2021

NETLONS 320.430 Netlon with 50 Tulipa Black, size 11/12 320.431 Packed:12 netlons per outer

4 MEDIUM CABINET DISPLAYS WITH THEME 4 nieuwe (medium) cabinet displays met voor iedere display een speciaal thema: “Bijen”: bollen voor bijen, “Potten”: bollen voor potten voor op terras en/of balkon, “Alliums” en “Growing Wild”: specifieke bollen voor verwildering. 4 new (medium) cabinet displays with a special theme for each display. “Bees”: bulbs for bees, “Pots”: bulbs for pots for the patio and / or balcony, “Alliums” and “Growing Wild”: specific bulbs for naturalising.

BIJEN/BEES DISPLAY

POTTEN/POTS DISPLAY

ALLIUMS DISPLAY

GROWING WILD DISPLAY

850.805

850.855

850.860

851.135

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

19


NEW 2021 GROWING WILD BAG

SHOPPING BAG PINK TULIPS

723.301

723.300

721.036

721.035

AMARYLLIS AND LOOSE BULBS IN CARDBOARD BOXES All loose amaryllis bulbs and all loose other bulbs will, from now on, be presented in cardboard boxes instead of wooden crates. New: Amaryllis deep red, in cardboard box P 91, 97

WE LOVE AMARYLLIS 2 Newly designed Amaryllis bags Great gifts 1 red Amaryllis in a red bag and 1 white Amaryllis in a green bag Available from week 41

722.400 20

722.401

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

722.405

722.406


NEW 2021

HELP NATURE GROW BAGS + DISPLAY 4 Decorative Help Nature Grow (HNG) bags in 4 different mixes. Each bag contains 50 bulbs in a pink mix, a blue mix, a caramel mix and a violet mix. All attractive for bees and butterflies. The bags come packed in an outer or presented on a wooden freestanding display, combined with HNG shopping bags and HNG wooden crates.

720.250

720.255

outer

outer

720.251

851.251

720.256

720.265

720.260

outer

outer

720.266

720.261

HELP NATURE GROW SHOPPING BAG Decorative shopping bag with 50 various bulbs attracting bees and butterflies. Bulbs for appr. 1m2

HELP NATURE GROW WOODEN CRATE Wooden crate with 75 various bulbs attracting bees and butterflies. Bulbs for appr. 1m2 720.280

720.281

720.275 outer

720.276 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

21


Information on packages REGULAR CAPPERS 6 pictograms with bulb information and planting instructions

Sustainable Supplier seal; See website: www.sustainablesuppliers.nl

A unique bar code for each product/ package

5 pictograms with bulb planting instructions in 9 languages

Bee attracting bulbs

Recycling symbol

Species • Тюльпан

www.bulb.com IX XII

6/+

10 cm

5-10 cm IV-V

25 cm

Bestemd voor decoratie en niet voor consumptie. For decorative purposes only, not for consumption. Pour la décoration uniquement, ne peut être consommé. Bestimmt zu Dekorationszwecken, nicht zum Verzehr geeignet. Prodotto ornamentale, non destinato al consumo. Sólo con fines decorativos, no para el consumo. Pouze pro dekorativní účely. Není určeno pro konzumaci. Samo za dekorativne svrhe, nije namijenjeno konzumiranju. Предназначено для декорации, а не для потребления.

3X

Zon / schaduw Sun / shade Soleil / ombre Sonne / schatten Sole / ombra Sol / sombra Slunce / Stín Sunce / Sjena Высадка в полутень

Meerjarig Perennial Vivaces Mehrjärig Pluriennale Vivaz Viceletý, nebo Trajnice Многолетнее растение

Plantdiepte: 3 x de bol Grond toedekken en water geven Planting depth: 3 x the bulb Cover with soil and water well Plantation: 3 x la bulbe Couvrir le sol et arroser Pflanztiefe: 3 x Zwiebelgröße Boden zudecken und gießen Impianto: 3 x la bulbo Coprire il terreno e annaffiare Profondidad: 3 x el bulbo. Cubrir con tierra y regar Hloubka sázení: 3 x výška cibulky Zahŕňať zeminou a zalejeme Dubina sadnje: 3 x visina lukovice Prekriti zemljom i zaliti Подходит для посадки в горшки Глубина посадки: 3 х луковиц Посадить в землю и полить

Ook voor bloembakken Also for pots Aussi pour pots Auch für Töpfe Anche per fioriere Apto para maceta Také pro květináče Također za lončanice

For more information go to: www.flowerbulbsinfo.nl

Tulipa

FRONT Quantity per pack

Retail price code

Flowering height (cm) and flowering month

22

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

NL-778213021

NL

BACK Plant Passport has the exact information (traceable) about the origin of the bulbs

FSC code: cardboard from responsible sources Sustainable Supplier seal. See website: www.sustainablesuppliers.nl


INFORMATION ON PACKAGES

NETLONS WITH LABELS The amount of bulbs in this netlon fills an area of 1 m2

Our netlon labels are made of 100% recycable material

6 pictograms with bulb information and planting instructions

100 80 Tulipa Pink & Red

IX XII

11/12

IV V

50 cm

10 cm

5-10 cm

Plant Passport A Tulipa B NL-778213021

C D NL

Planten en water geven ∙ Plant and water ∙ Planter er arroser ∙ Pflanzen und gießen Geteelde bloembollen ∙ Bulbs from cultivated stock Bulbes d’orgine cultivée ∙ Zwiebeln aus Kulturmaterial vermehrt STICHTING KEURMERK BLOEMBOLLEN HOLLAND P.O. BOX 4, 2180 AA HILLEGOM (NETHERLANDS)

8

712438

540509

BACK

FRONT

Sustainable Supplier seal. See website: www.sustainablesuppliers.nl

Plant Passport has the exact information (traceable) about the background/ origin of the bulbs A unique bar code for each product/package

BIO (ORGANIC) BULB CAPPERS IN ‘HOME COMPOSTABLE’ BAGS Consumer website www.bioflowerbulbs.com, with lots of information about organic flowerbulbs

4 pictograms with bulb planting instructions De zakken met de biobollen, bevestigd aan de cappers, zijn gemaakt van speciaal folie dat ‘thuis composteerbaar’ is.

Bestemd voor decoratie en niet voor consumptie. For decorative purposes only, not for consumption. Pour la décoration uniquement, ne peut être consommé. Bestimmt zu Dekorationszwecken, nicht zum Verzehr geeignet. Предназначено для декорации, а не для потребления. Prodotto ornamentale, non destinato al consumo. Pouze pro dekorativní účely. Není určeno ke konzumaci. Samo za dekorativne svrhe, nije namijenjeno konzumiranju.

www.bioflowerbulbs.com

3X

Zon / schaduw Sun / shade Soleil / ombre Sonne / schatten Sole / ombra Sol / sombra Slunce / Stín Sunce / Sjena Высадка в полутень

Plantdiepte: 3 x de bol Planting depth: 3 x the bulb Plantation: 3 x la bulbe Pflanztiefe: 3 x Zwiebelgröße Impianto: 3 x la bulbo Profondidad: 3 x el bulbo. Hloubka sázení: 3 x výška cibulky Dubina sadnje: 3 x visina lukovice Глубина посадки: 3 х луковиц

Grond toedekken en water geven Cover with soil and water well Couvrir le sol et arroser Boden zudecken und gießen Coprire il terreno e annaffiare Cubrir con tierra y regar Zahŕňať zeminou a zalejeme Prekriti zemljom i zaliti Посадить в землю и полить

Ook voor bloembakken Also for pots Aussi pour pots Auch für Töpfe Anche per fioriere Apto para maceta Také pro květináče Također za lončanice Подходит для посадки в горшки

Onze biologische kwekers stimuleren het bodemleven op natuurlijke wijze. Dankzij biodiversiteit zijn biologische bloembollen sterker en minder gevoelig voor ziektes. Deze sterke bollen zullen het in uw tuin bijzonder goed doen. Samen met u stoppen wij weer 100% natuur terug in de bodem! Our organic growers invest in natural soils. The added biodiversity builds stronger organic flowerbulbs which are less susceptible to diseases. These strong flower bulbs will flourish in your yard. Together with us, plant 100% nature back into your soil. Nos producteurs BIO stimulent l’activité du sol de manière naturelle. Grâce à la biodiversité les bulbes BIO sont plus robustes et moins vulnérables aux maladies. Ces bulbes robustes se comporteront de manière optimale dans votre jardin. Ensemble, nous préservons notre sol en plantant des produits 100% naturels.

PRODUCT VAN 100% BIOLOGISCHE TEELT GROWN 100% ORGANIC

Mit Liebe zur Natur und aus Achtung vor dem empfindlichen Mikroorganismus des Bodens produzieren die Bio-Bauern Blumenzwiebeln sehr schonend. Das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern die Zwiebeln sind auch kräftiger, blühen länger und sind weniger anfällig für Schädlinge. Pflanzen Sie mit uns ein Stückchen Natur in Ihren Garten! HEEFT U KLACHTEN? Stuur dan een briefje met deze verpakking aan: COMPLAINTS? Send a letter accompanied with the package to: EN CAS DE RECLAMATIONS ecrire avec la boite a: NICHT ZUFRIEDEN? Schreiben sie mit dieser Verpackung an:

The bags with the organic (bio) bulbs, attached to the cappers are made of special foil which is ‘home compostable.’ ‘HOME COMPOSTABLE ‘ betekent/means: GFT-bak: OK Green Bin: OK

Packed and distributed by JUB Holland, Robijnslaan 43, Noordwijkerhout, The Netherlands.

STICHTING KEURMERK BLOEMBOLLEN HOLLAND P.O. BOX 4, 2180 AA HILLEGOM, THE NETHERLANDS

FRONT The official international SKAL logo used for organic (bio) products

BACK Sustainable Supplier seal. See website: www.sustainablesuppliers.nl

Information about how organic bulbs are being cultivated

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

23


POS Pos Material material PRESENTATION SAMPLES Promotiemateriaal (P.O.S.) is essentieel een succesvolle bloemis essentieel voor eenvoor succesvolle bloembollenverkoop. bollenverkoop. JUB Holland biedt u een scala aan promotiemateriaal JUB Holland bied u een breed scala aan breed promotiemateriaal incl. vele tips. en houten vrijstaande displays inclusief vele praktische tips. Promotional material is essential for successful bulb sales. Promotional material is promotional essential formaterials successful flower bulb sales. JUB offers you a wide(P.O.S.) range of including many tips. JUB Holland offers you a wide range of promotional material and wooden free standing displays including many practical tips. 24

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Posters & banners POSTERS & BANNERS

Amaryl

PRICE CODE SIGN PREPACKS 977.300 for wall display small prepacks

POSTERS 900.115

HEADER CARDS 977.000 Header cards for free standing displays

JUB posters on demand Have bespoke posters of your own garden centre or shop printed or designed by JUB on demand. Please contact us to discuss the possibilities.

PRICE CODE SIGN XXL PACKS / NETLONS 977.310 for wall display XXL packs & netlons

We love tulips bulbs from the grower

HEADER CARDS

HEADER CARDS

977.230 Header card for wall displays and cabinet displays

977.080 Header card for free standing displays

BANNER 900.300 Banner (300 x 60cm.). Ook leverbaar met NL tekst

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

25


Wooden displays DISPLAY, 24 PEGS, LARGE 910.075 Size 80x40x180cm. Display met 24 posities voor Exclusieve Tulpenverpakkingen Display with 24 pegs for Exclusive Tulip packs <<<

DISPLAY, 24 PEGS, SMALL 910.070 Size 61x40x180cm. Display met 24 posities voor Low budget en BIO verpakkingen Display with 24 pegs for Low Budget and Bio Packs >>>

ISLAND DISPLAY, SMALL

26

ISLAND DISPLAY, LARGE

911.525 Size 80x60x160cm.

911.490 Size 100x100x160cm.

Eiland display - klein ‘Island’ display - small

Eiland display - groot ‘Island’ display - large

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


DISPLAYS

DISPLAY, 30 PEGS 910.010 Size 120x41x188cm. Display met 30 posities voor XXL verpakkingen Display with 30 pegs for XXL packs

GIFT DISPLAY

DISPLAY, 48 PEGS

911.125 Size 80x60x190cm.

910.030 Size 120x41x188cm.

Kadodisplay ‘Gift item’ display

Display met 48 posities voor kleinverpakkingen Display with 48 pegs for small packs

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

27


Wooden displays

LARGE CABINET DISPLAY 911.160 Size 120x43x188cm.

911.155 Size 60x43x188cm.

‘Cabinet’ display voor 48 kleinverpakkingen ‘Cabinet’ display for 48 prepacks

‘Cabinet’ display voor diverse verpakkingen ‘Cabinet’ display for various packs

BULB HOUSE (TOP) 911.533 Size 330x168x240cm. Bollenhuis frame top ‘Bulb House’ frame top

BULB HOUSE (COMPLETE) 911.536 Size 330x168x240cm. Bollenhuis robuust ‘Bulb House’ robust

28

MEDIUM CABINET DISPLAY

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


DISPLAYS

WOODEN DISPLAYS ENHANCE YOUR BULB PRESENTATION NL Bloembollen op/in vrijstaande houten displays verbeteren de presentatie en overzichtelijkheid voor de consumenten. EN Flower bulbs on / in freestanding wooden displays improve the presentation and clarity for consumers. DE Blumenzwiebeln auf / in freistehenden Holzdisplays verbessern die Präsentation und Klarheit für die Verbraucher. FR Les bulbes à fleurs dans les présentoirs en bois améliorent la présentation et la clarté pour les consommateurs. LARGE CABINET DISPLAY, LARGE PACKS 911.180 Size 120x43x188cm. ‘Cabinet’ display voor 36 XXL verpakkingen ‘Cabinet’ display for 36 XXL packs

BANNER FOR EURO PALLET PRESENTATION (excl. pallets) 900.280 Size 120x80x71cm. Banner geschikt voor de aankleding van 4 gestapelde euro pallets voor het maken van een presentatie Banner suitable for the decoration of 4 stacked euro pallets, to make a presentation

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

29


Garden Centre Presentations NL Diverse voorbeelden van het presenteren van retailprodukten. Met behulp van vrijstaande displays en andere POS items zijn er vele opties om consumenten tot aankoop te overtuigen. Zie ook onze website: www.jubholland.nl EN Various examples of the presentation of retail products. With the help of free-standing displays and other POS items, there are many options to convince consumers to buy. See also our website: www.jubholland.nl DE Verschiedene Beispiele für die Präsentation von Einzelhandelsprodukten. Mit Hilfe von freistehenden Displays und anderen POSArtikeln gibt es viele Möglichkeiten, die Verbraucher zum Kauf zu überreden. Siehe auch unsere Website: www.jubholland.nl FR Divers exemples de présentation de produits de détail. À l’aide des displays et d’autres articles de point de vente, il existe de nombreuses options pour convaincre les consommateurs d’acheter. Consultez également notre site web: www.jubholland,nl

30

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


GARDEN CENTRE PRESENTATIONS

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

31


Garden Centre Presentations

32

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


GARDEN CENTRE PRESENTATIONS

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

33


Prepacks

BULBS FROM THE GROWER De meest uitgebreide JUB verpakkingslijn met ruim 250 artikelen. Deze verpakkingen zijn geschikt voor wandstellingen, cabinet displays en houten pennenrekken. Tevens complete thema displays. The most extensive JUB packaging line with over 250 articles. These packages are suitable for wall racks, cabinet displays and freestanding wooden racks. Also complete themed displays. 34

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Hyacinthus / Tulipa HYACINTHUS / TULIPA

HYACINTHUS Enkel Single Einfache Simple

300.620 size 15/16 Pink Pearl

300.260 size 15/16 Aqua

300.310 size 15/16 Blue Jacket

300.340 size 15/16 Carnegie

300.460 size 15/16 Gipsy Queen

300.520 size 15/16 Jan Bos

300.630 size 15/16 Pink Surprise

300.760 size 15/16 Splendid Cornelia

300.780 size 15/16 Woodstock

300.800 size 15/16 Yellowstone

300.810 size 15/16 Mix

300.240 size 15/16 Annabelle

300.690 size 15/16 Royal Navy

300.750 size 15/16 Snow Crystal

301.280 size 11/12 Prinses Irene

301.290 size 11/12 Ruby Prince

HYACINTHUS Dubbel Double Gefüllte

TULIPA Enkel vroeg Single early Einfache frühe Simple hative

301.210 Flair

size 11/12

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

35


Tulipa TULIPA Dubbel vroeg Double early Gefüllte frühe Double hative

301.400 size 11/12 Abba

301.410 size 11/12 Columbus

301.420 size 11/12 Crossfire

301.430 size 11/12 Foxtrot

301.460 size 11/12 Mondial

TULIPA Triumph Triomphe

36

301.520 size 11/12 Monte Carlo

301.540 size 11/12 Monte Orange

301.560 size 11/12 Showcase

301.580 size 11/12 Double Early Mix

301.630 size 11/12 Carnaval de Rio

301.635 size 11/12 Crême Fraîche

301.640 size 11/12 Denmark

301.650 size 11/12 Dynasty

301.660 size 11/12 Escape

301.690 size 11/12 Flaming Flag

301.720 size 11/12 Gavota

301.760 size 11/12 Helmar

301.795 size 11/12 Jacuzzi

301.820 size 11/12 Kansas Proud

301.840 size 11/12 Leen van der Mark

301.850 size 11/12 Librije

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

301.587 size 11/12 Apricot Favourite


TULIPA

TULIPA Triumph Triomphe cont’d

301.970 size 11/12 Request

301.855 size 11/12 Mascara

301.860 size 11/12 Mata Hari

301.925 size 11/12 Negrita

301.930 size 11/12 Passionale

301.990 size 11/12 Strong Gold

302.020 size 11/12 Synaeda Amor

302.130 size 11/12 Flaming Beauty Mix

302.140 size 11/12 Triumph Mix

302.200 size 11/12 Apeldoorn’s Elite

302.240 size 11/12 Daydream

302.250 size 11/12 Design Impression

302.298 size 11/12 Novi Sun

302.320 size 11/12 Pink Impression

302.510 size 11/12 Clearwater

302.540 size 11/12 Kingsblood

302.570 size 11/12 Menton

301.935 size 11/12 Pim Fortuyn

TULIPA Darwin Hybride Darwin Hybrid

TULIPA Enkel laat Single late Einfache späte Simple tardive

302.350 size 11/12 Red Impression

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

37


Tulipa TULIPA

TULIPA

Enkel laat Single late Einfache späte Simple tardive

Leliebloemig Lily flowered Lilienblüte Fleurs de lis

cont’d

302.730 size 11/12 Claudia

302.600 size 11/12 Queen of Night

302.660 size 11/12 Sorbet

302.700 size 11/12 Ballerina

302.710 size 11/12 Budlight

302.740 size 11/12 Fire Wings

302.780 size 11/12 Pieter de Leur

302.790 size 11/12 Purple Dream

302.880 size 11/12 White Triumphator

302.910 size 11/12 Lilyflowering Mix

303.050 size 11/12 Crystal Star

303.090 size 11/12 Curly Sue

303.120 size 11/12 Davenport

303.220 size 11/12 Honeymoon

303.240 size 11/12 Lambada

303.260 size 11/12 Pacific Pearl

303.265 size 11/12 Siesta

303.280 size 11/12 Vincent van Gogh

303.300 size 11/12 Fringed Mix

TULIPA Gefranjerd Fringed Gefranst Dentelles

303.246 size 11/12 Louvre

38

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


TULIPA

TULIPA Viridiflora

303.380 size 11/12 Esperanto

303.390 size 11/12 Formosa

303.400 size 11/12 Golden Artist

303.410 size 11/12 Groenland

303.450 size 11/12 Purple Dance

303.500 size 11/12 Apricot Parrot

303.530 size 11/12 Black Parrot

303.560 size 11/12 Blue Parrot

TULIPA Parkiet Parrot Papagei Perroquet

303.470 size 11/12 Spring Green

303.485 size 11/12 Viridiflora Mix

303.590 size 11/12 Estella Rijnveld

303.600 size 11/12 Flaming Parrot

303.610 size 11/12 Garden Fire

303.640 size 11/12 Parrot Negrita

303.740 size 11/12 White Parrot

303.800 size 11/12 Parrot Mix

303.910 size 11/12 Angélique

303.940 size 11/12 Black Hero

303.970 size 11/12 Blue Diamond

304.000 size 11/12 Carnaval de Nice

304.060 size 11/12 Drumline

TULIPA Dubbel laat Double late Gefüllte späte Double tardive

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

39


Tulipa TULIPA Dubbel laat Double late Gefüllte späte Double tardive cont’d 304.080 size 11/12 Flaming Evita

304.100 size 11/12 Icoon

304.120 size 11/12 Mount Tacoma

304.155 size 11/12 Red Princess

304.157 size 11/12 Tabledance

304.180 size 11/12 Concerto

304.230 size 11/12 Johann Strauss

304.260 size 11/12 Showwinner

304.290 size 11/12 Stresa

304.360 size 11/12 Candela

304.385 size 11/12 Flaming Purissima

304.410 size 11/12 Orange Emperor

304.440 size 11/12 Purissima

304.460 size 11/12 White Valley

304.505 size 11/12 Calypso

304.510 size 11/12 Fun Colours

304.560 size 11/12 Quebec

304.580 size 11/12 Red Riding Hood

304.615 size 11/12 Toronto

TULIPA Kaufmanniana

304.158 size 11/12 Yellow Pomponette

TULIPA Fosteriana

TULIPA Greigii

40

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


TULIPA

Greigii

Meerbloemig Single early Einfache frühe Simple hative

cont’d

304.620 size 11/12 Trauttmansdorff

304.770 size 11/12 Happy Family

TULIPA

TULIPA

304.700 size 11/12 Antoinette

304.730 size 11/12 Candy Club

304.765 size 11/12 Fiery Club

304.785 size 11/12 Night Club

304.860 size 11/12 Wonder Club

304.900 size 6/+ bakeri Lilac Wonder

304.905 clusiana

size 6/+

304.910 size 6/+ clusiana Cynthia

304.940 size 6/+ Honky Tonk

304.960 size 6/+ Little Beauty

305.020 size 6/+ polychroma

305.080 size 9/+ praestans Shogun

305.110 size 9/10 praestans Van Tubergen’s Variety

305.140 size 6/+ pulchella Persian Pearl

305.170 size 6/+ Red Hunter

TULIPA Botanisch Botanical Botanische Botanique

304.990 size 6/+ Little Princess

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

41


Tulipa / Narcissus TULIPA Botanisch Botanical Botanische Botanique cont’d 305.180 size 6/+ sylvestris

305.190 size 7/8 tarda Dasystemon

305.200 size 7/+ turkestanica

305.240 size 6/+ species Mix

NARCISSUS

NARCISSUS

Trompet Trumpet Trompet Trompette

Grootkronig Large cupped Grosskronig Coupe large

305.600 size 12/14 Carlton

305.530 size 12/14 Dutch Master

305.550 size 12/14 Las Vegas

305.560 size 12/14 Mount Hood

305.580 size 12/14 Avalon

305.610 size 12/14 Chromacolor

305.630 size 12/14 Ice Follies

305.660 size 12/14 Pink Charm

305.750 size 12/14 Red Devon

305.810 size 12/14 Large Cup Mix

306.000 size 12/14 Delnashaugh

306.030 size 12/14 Flower Drift

306.060 size 12/14 Golden Ducat

306.090 size 12/14 Ice King

306.180 size 12/14 Tahiti

NARCISSUS Dubbel Double Gefullte Double

42

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


NARCISSUS

Dubbel Double Gefüllte Double

Spleetkronig Split corona Schmetterling Papillon

TULIPA / NARCISSUS

NARCISSUS

cont’d 306.200 size 12/14 Westward

306.220 size 12/14 Double Mix

306.230 size 12/14 Cassata

306.240 size 12/14 Chanterelle

306.510 size 12/14 Altruist

306.515 size 12/14 Barrett Browning

NARCISSUS Kleinkronig Small cupped Kleinkronig Couronne petite

306.280 size 12/14 Orangery

306.370 size 12/14 Sunny Girlfriend

306.460 size 12/14 Butterfly Mix

NARCISSUS Tazetta

306.520 size 12/14 recurvus

306.560 size 12/14 Geranium

306.590 size 12/14 Sir Winston Churchill

306.620 size 12/14 Yellow Cheerfulness

306.680 size 12/14 Bell Song

306.710 size 12/14 February Gold

306.740 size 12/14 Golden Dawn

NARCISSUS Botanisch Botanical Botanisch Botanique

306.650 size 12/14 Baby Boomer

306.770 size 12/14 Golden Echo

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

43


Narcissus / Crocus NARCISSUS Botanisch Botanical Botanisch Botanique cont’d

306.970 size 9/10 Topolino

306.860 size 12/14 Jetfire

306.920 size 10/12 Rip van Winkle

306.930 size 12/14 Sailboat

306.950 size 11/12 Tête-à-Tête

306.960 size 11/12 Tête Bouclé

306.980 size 12/14 triandrus Thalia

307.010 size 12/14 White Marvel

307.020 size 6/8 White Petticoat

307.040 size 10/12 botanical Mix

307.300 size 8/9 Blue - White Mix

307.330 size 8/9 Flower Record

307.360 size 8/9 Golden Yellow

307.390 size 8/9 Grand Maître

307.420 size 8/9 Jeanne d’Arc

307.590 size 5/+ angustifolius

307.600 size 5/+ Ard Schenk

CROCUS Grootbloemig Large flowering Grossblutig Large fleurs

CROCUS Botanisch Botanical Botanisch Botanique

307.450 size 8/9 Pickwick

44

307.480 size 8/9 Vanguard

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

307.510 size 8/9 Large Flowering Mix


NARCISSUS / CROCUS / VARIOUS BULBS

Crocus / Various bulbs CROCUS Botanisch Botanical Botanisch Botanique cont’d 307.630 size 5/+ Blue Pearl

307.660 size 5/+ Cream Beauty

307.690 size 5/+ Fuscotinctus

307.720 size 5/+ Prins Claus

307.740 size 5/+ Romance

ALLIUM

307.750 size 5/+ Ruby Giant

307.775 size 5/+ sieberi Firefly

307.780 size 5/+ sieberi Tricolor

307.840 size 5/+ Species Mix

307.970 Art

307.980 size 10/+ atropurpureum

308.000 size 4/5 caeruleum

308.010 size 4/+ Cameleon

308.030 size 12/14 christophii

308.040 Eros

308.120 Hair

308.150 size 20/+ His Excellency

308.160 size 12/14 karataviense

308.180 moly

308.215 size 20/+ Mount Everest

size 5/+

308.090 size 18/20 Globemaster

size 5/+

307.950 size 18/20 Ambassador

size 4/5

size 5/+

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

45


Various bulbs ALLIUM cont’d

308.320 size 8/10 Nectaroscordum siculum

308.220 size 4/+ neapolitanum

308.240 size 4/5 oreophilum

308.270 size 12/14 Purple Sensation

308.280 size 12/14 Red Giant

308.300 size 10/12 schubertii

308.360 size 5/6 sphaerocephalon

308.380 size 12/+ Summer Drummer

308.400 size 6/+ White Cloud

308.405 size 6/+ Yellow Fantasy

308.415 size 4/5 Species Mix

308.530 size 5/+ blanda Blue Shades

308.590 size 5/7 blanda White Splendour

308.600 blanda Mix

size 5/+

308.649 size 5/6 coronaria Bride

308.709 size 5/6 coronaria Mr. Fokker

308.799 size 5/6 coronaria Purple-Pink Mix

308.829 size 5/6 coronaria Governor

308.839 size 5/6 coronaria Lord Lieutenant

308.849 size 5/6 coronaria Mount Everest

308.859 size 5/6 coronaria St. Brigid Mix

ANEMONE

308.769 size 5/6 coronaria de Caen Mix 46

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


VARIOUS BULBS

CAMASSIA

CHIONODOXA

309.000 size 14/+ leichtlinii Caerulea

309.030 size 14/+ leichtlinii Alba

309.100 luciliae

size 5/+

309.130 size 5/+ luciliae Alba

309.740 size 20/24 imperialis Sunset

309.760 size 20/24 persica

FRITILLARIA

309.160 size 5/6 Pink Giant

309.790 size 20/24 imperialis Rubra

309.820 size 6/7 meleagris Mix

309.700 size 20/24 imperialis Aurora

309.730 size 20/24 imperialis Lutea

309.850 size 5/+ meleagris Alba

309.880 size 8/+ uva-vulpis

IRIS

HYACINTHOIDES

310.130 size 8/10 hispanica Blue

310.190 size 8/10 hispanica White

310.200 size 8/10 hispanica Mix

310.330 size 5/6 species danfordiae JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

47


Various bulbs IRIS cont’d

310.510 size 7/8 hollandica White

310.360 size 5/6 reticulata Harmony

310.390 size 6/+ species Katharine Hodgkin

310.400 size 5/6 species Dwarf Mix

310.450 size 7/8 hollandica Blue

310.520 size 7/8 hollandica Autumn Princess

310.540 size 7/8 hollandica Red Ember

310.570 size 7/8 hollandica Silvery Beauty

310.590 size 7/8 hollandica Mix

310.750 size 18/20 candidum

310.780 size 16/18 Asiatic Yellow

310.800 size 16/18 Asiatic Orange

310.810 size 16/18 Asiatic Red

310.875 size 16/18 Asiatic Black

310.877 size 16/18 Asiatic Black/White

310.997 size 16/18 Martagon Claude Shride

310.998 size 16/18 Martagon Guinea Gold

310.480 size 7/8 hollandica Yellow

LILIUM

310.870 size 16/18 Asiatic White 48

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

310.840 size 16/18 Asiatic Pink


VARIOUS BULBS

MUSCARI

311.000 size 8/9 armeniacum

311.030 azureum

size 6/+

311.045 size 5/6 botryoides Album

311.060 size 8/9 armeniacum Fantasy Creation

311.080 size 7/8 Grape Ice

RANUNCULUS

311.120 size 6/+ latifolium

311.160 size 7/8 Night Eyes

311.180 size 5/+ Pink Sunrise

311.200 size 5/6 Touch of Snow

311.560 Orange

311.620 Red

311.650 Pink

311.680 White

size 6/7

311.700 Mix

309.400 Eranthis cilicica

size 4/5

309.550 size I Erythronium Pagoda

size 6/7

size 6/7

size 6/7

311.530 Yellow

size 6/7

size 6/7

VARIOUS A-Z Diversen Various Verschiedene Divers

308.900 Arum italicum

size I

309.250 size 13/15 Cyclamen hederifolium

309.600 size 5/+ Freesia Single Mix

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

49


Various bulbs VARIOUS A-Z Diversen Various Verschiedene Divers cont’d 309.650 size 5/+ Freesia Double Mix

309.950 size 5/6 Galanthus elwesii

309.980 size 5/+ Galanthus Flore Pleno

310.240 size 5/+ Ipheion uniflorum Alberto Castillo

310.250 size 4/+ Ipheion uniflorum Wisley Blue

310.650 size 8/9 Leucojum aestivum

310.680 size 12/14 Leucojum Gravetye Giant

311.380 size 6/+ Ornithogalum nutans

311.450 size 5/6 Puschkinia libanotica

311.750 Scilla siberica

size 7/8

311.780 size 7/8 Scilla siberica Alba

311.890 Triteleia Corrina

311.950 size 14/16 Zantedeschia aethiopica

312.360 size 20/22 Colchicum Giant

312.390 size 14/16 Colchicum Waterlily

312.450 Crocus sativus

size 8/9

312.480 size 5/+ Crocus speciosus

size 5/6

AUTUMN FLOWERING Colchicum & Autumn Crocus

312.330 size 13/+ Colchicum autum. Album 50

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


VARIOUS / AUTUMN FLOW. / INDOOR BULBS

Indoor bulbs NARCISSUS

HYACINTHUS FOR GLASS

312.100 size 18/19 Blue Pearl

312.130 size 18/19 Pink Pearl

312.160 size 18/19 White Pearl

312.580 size 28/30 Pink

312.670 size 28/30 Red-White

312.680 size 28/30 White

312.210 size 15/16 Narcissus Paperwhite

AMARYLLIS SINGLE

312.730 size 28/30 Red

312.740 size 28/30 Salmon

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

51


Themed displays 4 MEDIUM CABINET DISPLAYS BY THEME 4 nieuwe (medium) cabinet displays met voor iedere display een speciaal thema: “Bijen”: bollen voor bijen, “Potten”: bollen voor potten voor op terras en/of balkon, “Alliums” en “Growing Wild”: specifieke bollen voor verwildering. 4 new (medium) cabinet displays with a special theme for each display. “Bees”: bulbs for bees, “Pots”: bulbs for pots for the patio and / or balcony, “Alliums” and “Growing Wild”: specific bulbs for naturalising.

BIJEN/BEES DISLAY 850.805

Wooden display with 24 varieties. Total: 120 packages (24 x 5) + header card

52

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

POTTEN/POTS DISPLAY 850.855

Wooden display with 24 varieties. Total: 120 packages (24 x 5) + header card


THEME DISPLAYS

ALLIUMS DISPLAY 850.860

Wooden display with 21 varieties. 12 prepacks + 9x XXL varieties Total: 105 packages (21 x 5) + header card

‘GROWING WILD’ DISPLAY 851.135

Wooden display with 24 varieties. Total: 120 packages (24 x 5) + header card

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

53


Exclusive Tulips

313.200 Barbados

313.250 Bastia

size 12/+

313.420 Brest

313.510 size 12/+ Crispion Sweet

313.520 Danceline

size 11/12

313.935 Ice Cream

313.960 Labrador

size 12/+

size 12/+

size 11/12

314.600 size 11/12 Sensual Touch

54

314.700 size 11/12 Snow Crystal

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size 12/+

313.465 Cabanna

size 12/+

313.525 size 12/+ Double Sugar

313.535 size 11/12 Dream Touch

313.540 Dreamer

size 11/12

314.100 Mascotte

314.230 Pamplona

314.350 size 11/12 Queensland

size 12/+

size 12/+

314.825 size 12/+ Tropical Wave

313.440 Brownie

size 12/+

314.838 size 12/+ Violet Pranaa

314.870 Wow

size 12/+


Een serie van 24 bijzondere tulpen, verpakt in grote capperverpakking met fraaie foto. Zowel los leverbaar als op een houten display.

EXCLUSIVE TULIPS

A series of 24 special tulip varieties packed in large capper package with beautiful photo. Available separately and as complete wooden display.

313.505 size 12/+ Copper Image®

313.900 size 12/+ Green Wave

314.370 size 12/+ Rasta Parrot

EXCLUSIVE TULIPS DISPLAY 851.100

314.890 size 12/+ Yellow Spider

Wooden display with 24 varieties. Total: 168 packages (24 x 7) + header card

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

55


BIO flower bulbs

SKAL NL-BIO-01

TULIPA

HYACINTHUS

325.030 size 14/+ Delft Blue

325.060 size 14/+ White Pearl

325.130 size 5/+ Little Beauty

325.150 size 11/+ Muscadet

NARCISSUS

325.200 size 10/11 Queen of Night

325.210 size 11/+ Salmon Impression

325.240 size 11/+ Sapporo

325.260 size 6/+ tarda Dasystemon

325.280 Van Eijk

size 11/+

VARIOUS

56

325.380 size 12/14 Tahiti

325.400 size 12/14 Tête-à-Tête

325.420 size 12/14 triandrus Thalia

325.500 size 5/+ Crocus Ruby Giant

325.520 size 10/12 Allium Purple Sensation

325.570 size 14/+ Camassia leichtlinii Caerulea

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

325.595 size 7/+ hyacinthoides hispanica Blue

325.450 size 7/+ Crocus Grand Maître

325.470 size 7/+ Crocus Jeanne d’Arc

325.650 size 12/14 Leucojum aestivum Gravetye Giant

325.670 size 7/+ Muscari armeniacum


BIO FLOWER BULBS

HOME COMPOSTABLE BAGS De zakken met de biobollen, bevestigd aan de cappers, zijn gemaakt van speciaal folie dat ‘thuis composteerbaar’ is.

325.170 size 7/+ praestans Zwanenburg

325.330 size 12/14 Papillon Blanc

The bags with the organic (bio) bulbs, attached to the cappers, are made of special foil which is ‘home compostable.’

BIO NL ZOEMT 724.100 Bag with 40 BIO bulbs 724.101 Packed: 18 ‘NL Zoemt’ bags per outer

325.480 size 7/+ King of the Striped

BIO FLOWER BULBS 319.650 Bag with 40 BIO bulbs in 4 varieties 325.720 size 6/+ Scilla siberica

319.651 Packed: 15 BIO bags per outer

BIO FLOWER BULBS DISPLAY 852.600

Wooden display with 24 varieties. Total: 168 packages (24 x 7) + header card

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

57


Low budget TULIPA

HYACINTHUS

350.195 size 10/11 Black

350.000 size 14/15 White

350.050 size 14/15 Blue

350.100 size 14/15 Red

350.200 size 10/11 Yellow

350.250 size 10/11 Pink

350.300 size 10/11 Purple

NARCISSUS

350.170 size 10/11 Double, Blue

350.350 size 10/11 Red

350.400 size 10/11 Red/White

CROCUS

350.600 size 10/12 Yellow

350.650 size 10/12 White

350.700 size 10/12 Yellow/Red

350.850 size 10/12 Allium Purple Sensation

351.010 Freesia Mix

351.020 size 6/7 Iris hollandica Mix

350.750 Blue

size 7/8

351.100 Scilla siberica

size 6/7

VARIOUS A-Z

58

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size 5/+

351.050 size 4/5 Ranunculus Mix


LOW BUDGET

This low budget line of prepacks contains a range of 24 varieties at competitive prices.

350.185 size 10/11 Double, Red

350.190 size 10/11 Double, Yellow/Red

350.470 size 10/11 White

350.800 White

size 7/8

350.810 Yellow

size 7/8

LOW BUDGET DISPLAY 850.900

Wooden display with 24 varieties. Total: 240 packages (24 x 10) + header card

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

59


XXL packs

EXTRA L ARGE PACKAGES De JUB promotie verpakkingslijn. De XXL packs zijn speciaal geschikt voor presentatie op tafels, in cabinet displays of in vrijstaande promotie displays met 30 posities. The JUB promotional packaging line. These XXL packs are especially suitable for table presentations, cabinet displays or freestanding promotional displays with 30 pegs. 60

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


XXL packs XXL PACKS

HYACINTHUS

322.070 size 14/15 Blue Water Mix

322.090 size 14/15 Hyacinthus Mix

322.110 Pastel Mix

322.210 Adventure

size 11/12

322.245 size 5/6 bakeri Lilac Wonder

322.250 size 5/6 Belles Tulipes

322.290 size 11/12 Black Pepper

322.300 size 11/12 Blueberry Mix

322.320 size 11/12 Blue Diamond

322.325 size 11/12 Breakdance

322.333 size 11/12 Candy Love

322.335 size 11/12 Dancing Queens

322.380 size 11/12 Darwin Hybrid Mix

322.390 Delicate

322.400 size 11/12 Double Sensation

322.403 size 11/12 Dutch Design Mix

322.405 size 11/12 Estella Rijnveld

size 14/15

TULIPA

size 11/12

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

61


XXL packs TULIPA

322.415 Finola

size 11/12

322.420 size 11/12 Flaming Beauty Mix

322.430 size 11/12 Foxtrot Mix

322.433 Gallery Mix

322.480 Greigii Mix

size 11/12

322.482 size 11/12 Ladies Night

322.483 size 11/12 Late Spring Surprise

322.486 size 11/12 Lollypop Mix

322.490 size 11/12 Macaron Mix

322.515 size 11/12 My Favourite Topping

322.517 size 11/12 New History

322.560 Pastel Mix

size 11/12

322.600 size 9/10 praestans Mix

322.660 size 11/12 Queen of Night

322.670 Sorbet Mix

322.682 size 11/12 Strawberry Lemonade

322.684 Sun Break

size 11/12

322.686 size 11/12 - 9/+ Sunbath

322.460 Greigii Red

62

size 11/12

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size 11/12

size 11/12


XXL PACKS

322.690 size 11/12 Sweet Desire Mix

322.695 sylvestris

size 6/+

322.698 size 11/12 Très Chic Festival Mix

322.700 size 11/12 Triumph Purple

322.720 size 11/12 Triumph Red

322.730 size 11/12 Triumph Pink

322.740 size 11/12 Triumph White

322.760 size 11/12 Triumph Mix

322.765 size 11/12 - 14/15 Sweet Purple

322.770 size 11/12 - 12/14 Folk Story

322.830 size 10/12 Botanical Mix

322.870 size 12/14 Butterfly Mix

322.890 Carlton

322.975 size 6/8 Golden Bells

322.980 size 12/14 Golden Ducat

322.990 size 12/14 Large cupped Mix

NARCISSUS

322.775 Art Class

size 11/12 - 7/8

322.950 size 12/14 Double Mix

322.970 size 10/12 February Gold

size 12/14

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

63


XXL packs NARCISSUS

323.010 Ice Follies

size 12/14

323.020 Ice King

size 12/14

323.040 size 12/14 Macaron Bloss

323.045 size 10/12 Martinette

CROCUS

323.110 recurvus

323.320 Blue - White

size 12/14

323.210 size 10/11 Tête-à-Tête

323.220 size 10/12 triandrus Thalia

size 7/8

323.330 size 7/8 Yellow - White

323.340 White

size 7/8

323.480 Allium caeruleum

size 4/5

323.300 Blue

size 7/8

323.360 size 7/8 Large flowering Mix

323.400 Ruby Giant

size 5/+

323.490 size 10/12 Allium christophii

323.500 Allium Gladiator

VARIOUS

323.420 species Mix

64

size 5/+

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size 16/18


XXL PACKS

VARIOUS

323.520 Allium nigrum

323.660 Anemone blanda Mix

323.685 Erythronium Pagoda

size 10/12

size 4/5

size I

323.505 size 18/20 Allium Globemaster

323.510 size 10/12 Allium karataviense

323.513 Allium Miami

size 10/+

323.515 size 16/18 Allium Mount Everest

323.540 size 10/12 Allium Purple - White

323.560 size 10/12 Allium Purple Sensation

323.600 size 8/10 Allium Nectaroscordum siculum

323.620 size 5/6 Allium sphaerocephalon

323.650 Camassia quamash

323.672 Chionodoxa sardensis

323.675 Corydalis Beth Evans

size 6/+

323.678 Eranthis cilicica

size 4/5

323.740 Galanthus elwesii

size 5/6

323.765 Galanthus Flore Pleno

size 5/+

size 6/+

323.655 size 6/7 Fritillaria meleagris Mix

size 5/+

323.720 size 18/20 Fritillaria imperialis Mix

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

65


XXL packs VARIOUS

323.830 Muscari latifolium

size 5/6

323.773 size 7/8 Hyacinthoides non-scripta

323.775 size 7/8 Hyacinthoides Mix

323.780 Leucojum aestivum

size 8/9

323.860 Muscari Magic Mix

323.870 Ranunculus Mix

323.890 Scilla siberica

size 7/8

size 7/8

size 5/6

323.820 size 8/9 Muscari armeniacum

‘Growing Wild’ display Een speciale selectie van 18 XXL verpakkingen met bollensoorten die uitstekend geschikt zijn voor verwildering. Tevens zijn dit soorten die al vroeg in het voorjaar bijen aantrekken. A special selection of 18 XXL packs with bulb varieties that are excellent for naturalising. These are also varieties that will attract bees in early spring. 851.130 XXL packs in 18 varieties (10 packs of each variety, 180 total) + header card Per cabinet display: 10 x 20 Tulipa sylvestris 10 x 20 Narcissus Golden Bells 10 x 75 Crocus Ruby Giant 10 x 15 Galanthus Flore Pleno 10 x 15 Allium Purple Sensation 10 x 30 Allium siculum 10 x 40 Camassia quamash 10 x 40 Chionodoxa sardensis 10 x 20 Corydalis Beth Evans

66

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

10 x 30 Eranthis cilicica 10 x 10 Erythronium Pagoda 10 x 30 Fritillaria meleagris mix 10 x 25 Galanthus elwesii 10 x 25 Hyacinthoides non-scripta 10 x 40 Hyacinthoides hispanica mix 10 x 20 Leucojum aestivum 10 x 50 Muscari latifolium 10 x 50 Scilla siberica


XXL bags XXL PACKS / BAGS

125 BULB GARDEN MIX

125 BULB GARDEN BLUE

720.060 Carrier bag with 125 bulbs in 6 varieties (separately packed)

720.065 Carrier bag with 125 bulbs. 6 varieties in blue and white colours (separately packed)

720.061 12 Bags Bulb Garden Mix per outer

720.066 12 Bags Bulb Garden Blue per outer

125 BULB GARDEN PINK

125 BULBS FROM HOLLAND

720.070 Carrier bag with 125 bulbs. 6 varieties in pink and white colours (separately packed)

720.075 Carrier bag with 125 bulbs. 6 varieties (separately packed)

720.071 12 Bags Bulb Garden Pink per outer

720.076 12 Bags Bulbs from Holland per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

67


Netlons

FOR A BIG AMOUNT OF BULBS Diverse bollen verpakt in praktische netlons met label. Veel bollen voor een concurrerende prijs. Geschikt voor presentatie op tafels of in cabinet displays. Various bulbs packed in practical netlons with label. Lots of bulbs at competitive prices. Suitable for presentation on tables or in cabinet displays.

68

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Netlons

F

no price code

no price code

320.080 100 Tulipa Pink & Red, size 11/12

320.085 80 Tulipa Triumph-Mix, size 11/12

321.076 100 Narcissus Yellow, size 10/12

320.081 Packed: 8 netlons per outer

320.086 Packed: 9 netlons per outer

321.077 Packed: 4 netlons per outer

321.085 100 Narcissus Golden Dawn, size 10/12

320.100 50 Tulipa Darwin Hybrid Mix, size 11/12

320.310 40 Tulipa Pastel Mix, size 11/12

321.086 Packed: 5 netlons per outer

320.101 Packed: 12 netlons per outer

320.311 Packed: 12 netlons per outer

320.350 50 Tulipa Triumph Mix, size 11/12

320.430 50 Tulipa Black, size 11/12

320.450 40 Narcissus Yellow, size 10/12

320.351 Packed: 12 netlons per outer

320.431 Packed: 12 netlons per outer

320.451 Packed: 12 netlons per outer

NETLONS

no price code

price code

no price code

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

69


Netlons

price code

F

320.560 40 Narcissus Double Mix, size 10/12

320.570 40 Narcissus Ice Follies, size 10/12

320.600 40 Narcissus Mix, size 10/12

320.561 Packed: 12 netlons per outer

320.571 Packed: 12 netlons per outer

320.601 Packed: 12 netlons per outer

3

320.780 30 Narcissus recurvus, size 10/12

320.850 50 Narcissus Tête-à-Tête, size 10/11

320.970 30 Narcissus Thalia, size 10/12

320.781 Packed: 12 netlons per outer

320.851 Packed: 10 netlons per outer

320.971 Packed: 12 netlons per outer

7

70

321.150 40 Allium Purple - White, size 10/12

321.160 40 Allium Purple Rain, size 10/12

321.200 70 Crocus Mix, size 7/8

321.151 Packed: 15 netlons per outer

321.161 Packed: 15 netlons per outer

321.201 Packed: 20 netlons per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


NETLONS

321.250 100 Muscari armeniacum, size 7/8 321.251 Packed: 20 netlons per outer

MEDIUM CABINET DISPLAY WITH NETLONS, VARIOUS OPTIONS Netlons met bollen kunnen zowel op tafels als in cabinet displays worden gepresenteerd. Er zijn diverse mogelijkheden en wij adviseren u graag over wat voor uw verkooppunt het meest praktisch is. Netlons with bulbs can be presented on tables as well as in cabinet displays. There are various options and we are happy to advise you on what is most practical for your point of sale.

Medium cabinet sample display with netlons; contents per display can vary

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

71


Bulb Gifts FROM THE GROWER

JUB biedt een breed aanbod aan kado artikelen. Stijlvol, uitnodigend en praktisch. Van fraaie luxe kadotassen, trendy shopping bags tot combinatie verpakkingen met bollen en zaden. JUB offers a wide range of gift items. Stylish, inviting and practical. From beautiful luxury gift bags, trendy shopping bags to combination packaging with bulbs and seeds. 72

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


We love tulips BULB GIFTS

ORANGE LOVE

PURPLE LOVE

721.250 Bag with a mix of 20 orange and pink tulips size 11/12

721.260 Bag with a mix of 20 purple and white tulips size 11/12

721.251 12 bags Orange Love per outer

721.261 12 bags Purple Love per outer

PINK LOVE

RED LOVE

721.270 Bag with a mix of 20 pink and white tulips size 11/12

721.280 Bag with a mix of 20 red and white tulips size 11/12

721.271 12 bags Pink Love per outer

721.281 12 bags Red Love per outer

WE LOVE TULIPS DISPLAY 851.530

Display with 80 bags We Love Tulips; 20 bags of each type + header card.

MIX BOX 721.295 Mix box with 12 bags We Love Tulips, 3 bags of each type

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

73


Love what you grow!

74

TULIP MIX

TULIPS PINK

721.015 Shopping bag with 30 Tulip Mix Love What You Grow, size 11/12

721.035 Shopping bag with 30 Tulips Pink Love What You Grow, size 11/12

721.016 10 Shopping bags Tulip Mix per outer

721.036 10 Shopping bags Pink Tulips per outer

ALLIUM MIX

NARCISSUS MIX

721.017 Shopping bag with 20 Allium Purple/White Mix Love What You Grow, size 12/14

721.027 Shopping Bag with a mix of 25 Narcissus Love What You Grow, size 12/14

721.018 10 Shopping bags Alliums per outer

721.028 10 Shopping bags Narcissus per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Casa Tulipa BULB GIFTS

Tulpen en schilders behoren al eeuwenlang bij de geschiedenis van Nederland. De in deze twee chique bollentassen verpakte tulpen zijn vernoemd naar twee werelberoemde Nederlandse schilders: Rembrandt en Van Gogh. Nederlandse tulpen zijn veel gebruikt in de schilderijen van de grootmeesters. Deze mooie tassen zijn een lust voor het oog net als het resultaat komend jaar in de lente. Tulips and painters have been part of the history of the Netherlands for centuries. The tulips packed in these two chic bulb bags are named after two world-famous Dutch painters: Rembrandt and Van Gogh. Dutch tulips have been widely used in the paintings of the grand masters. These beautiful bags are a feast for the eyes, just like the result next year in the spring.

CASA TULIPA REMBRANDT

CASA TULIPA VAN GOGH

721.050 Decorative bag with 20 Rembrandt tulips per bag, size 11/12

721.055 Decorative bag with 15 van Gogh tulips per bag, size 11/12

721.051 9 bags with Casa Tulipa Rembrandt per outer

721.056 9 bags with Casa Tulipa van Gogh per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

75


Bulb collection

A FLOWER STORY

A FAIRY TALE

722.910 Wooden crate with a mix of 40 tulips, narcissus and muscari

722.920 Wooden crate with a mix of 30 tulips, narcissus, hyacinthus and chionodoxa

722.911 8 wooden crates ‘A Flower Story’ per outer

722.921 8 wooden crates ‘A Fairy Tale’ per outer

Amsterdam Tulip Garden AMSTERDAM TULIP GARDEN BAG 721.210 Bag with a mix of 40 special tulips, size 11/12 721.211 12 Amsterdam Tulip Garden bags per outer

76

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Farmers Mix BULB GIFTS

Deze twee Farmers Mix tassen bevatten een bijzondere combinatie: een bollenmengsel + een zakje zaad voor totaal 8 maanden bloei. Bollen en zaad worden tegelijk in het najaar geplant. In het voorjaar komen eerst de bollen tot bloei terwijl het zaad ontkiemt en de bloei in de zomer overneemt. These two Farmers Mix bags contain a special combination: a bulb mixture + a bag of seed for a total flowering time of 8 months. Bulbs and seeds are planted simultaneously in the autumn. In the spring the bulbs will flower first, while the seed germinates and prolonges the flowering time during summer.

FARMERS MIX AMORE

FARMERS MIX HAVE PLEASANT DREAMS

721.310 Carrier bag with a mix of 30 flower bulbs and a bag with seeds for an 8 months flowering period

721.315 Carrier bag with a mix of 30 flower bulbs and a bag with seeds for an 8 months flowering period

721.311 12 bags Farmers Mix Amore per outer

721.316 12 bags Farmers Mix Have Pleasant Dreams per outer

FARMERS MIX, MIX BOX 721.325 Mix box with 6 bags Amore and 6 bags Have Pleasant Dreams (total 12)

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

77


Growers Bags

GROWERS BAG WITH 35 RED TULIPS

GROWERS BAG WITH 35 PINK TULIPS

721.330 Jute bag with 35 red tulips, size 11/12

721.345 Jute bag with 35 pink tulips, size 11/12

721.331 15 jute bags per outer

721.346 15 jute bags per outer

GROWERS BAG WITH 35 YELLOW TULIPS

GROWERS BAG WITH 35 ORANGE TULIPS

721.340 Jute bag with 35 yellow tulips, size 11/12

721.335 Jute bag with 35 orange tulips, size 11/12

721.341 15 bags per outer

721.336 15 bags per outer

GROWERS BAGS, MIX BOX 721.355 Mix box with 16 Growers Bags, 4 bags of each type

78

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Folklore BULB GIFTS

FOLKLORE JOHN

FOLKLORE MIKE

720.800 Paper bag with a mix of 60 tulips, narcissus & chionodoxa

720.810 Paper bag with a mix of 40 tulips & narcissus

720.801 12 Folklore John per outer

720.811 12 Folklore Mike per outer

FOLKLORE ROB

FOLKLORE TIM

720.820 Paper bag with a mix of 35 tulips & narcissus

720.830 Paper bag with a mix of 40 tulips, hyacinthus & anemone

720.821 12 Folklore Rob per outer

720.831 12 Folklore Tim per outer

FOLKLORE DISPLAY 851.520 Display with 80 bags Folklore; 20 bags of each type + header card

FOLKLORE MIX BOX 720.845 Mix box with 12 Bags Folklore, 3 bags of each type

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

79


Bee & Butterfly FRIENDLY BULB GIF TS JUB biedt een steeds groter aanbod aan kado artikelen met bloembollen voor bijen en vlinders. Decoratieve tassen en doosjes met bloembollen om in het voorjaar de hongerige bijen en vlinders van nectar te voorzien. JUB offers an ever-increasing range of gift items with flower bulbs for bees and butterflies. Decorative bags and boxes with flower bulbs to provide the hungry bees and butterflies with nectar in spring. 80

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Veer & Moon BULB GIFTS

BEE HAPPY 722.835 Bag with 50 bee atracting bulbs 722.836 15 bags Bee Happy per outer

LOTS OF LUCK

VEER & MOON DISPLAY

722.840 Bag with 25 butterfly attracting bulbs

850.195 Display with 80 bags Veer & Moon 40 bags of each type + header card

722.841 15 bags Lots of Luck per outer

VEER & MOON, MIX BOX 722.845 Mix box with 8 bags Bee Happy Mix & bags Lots of Luck

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

81


Eikenprocessierups tas

in English 720.685

auf Deutsch 720.690

en Français 720.695

720.686 Outer with 12 bags

720.691 Karton mit 12 Tasche

720.696 Carton avec 12 sacs

EIKENPROCESSIERUPS TAS / OAK PROCESSIONARY MOTH BAG Bag with a mixture of 80 flower bulbs that can contribute to the fight against the oak processionary moth in Nederlands 720.680

SPECIAAL ONTWIKKELD BLOEMBOLLENMENGSEL In 2015 is er een onderzoek gestart naar het type bloembollen dat natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekt. Tijdens verschillende monitoringrondes hebben wij een goed beeld gekregen welke bolsoort welk type insect aantrekt.

720.681 Omdoos met 12 tassen

De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups

Uit dit onderzoek hebben wij een mengsel van verschillende type bolsoorten kunnen samenstellen dat gedurende de gehele periode erg aantrekkend is voor de gaasvlieg, sluipwesp en sluipvlieg. Dit zijn natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Door dit mengsel toe te passen in de buurt van eikenbomen draagt u bij aan de daling van de populatie van eikenprocessierupsen.

SPECIALLY DEVELOPED FLOWER BULB MIX In 2015 we launched a study into the type of flower bulbs that attract natural enemies of the Oak processionary moth. During various monitoring rounds, we got a good picture of which bulb species attracts which type of insect. From this research we have been able to compile a mixture of different types of bulb species that is very attractive to the green lacewings, parasitic wasp and parasitic fly throughout the entire period. These are natural fighters of the oak processionary moths. By applying this mixture in the vicinity of oak trees you contribute to the decline of the population of oak processionary moths.

82

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

The natural enemies of the oak processionary moth


Help Nature Grow BULB GIFTS

HAPPY BEE MIX 720.200 Paper bag with a mix of 80 bee attracting flower bulbs. Bulbs for 1m² 720.201 12 Happy Bee Mix per outer

HAPPY BUTTERFLY MIX 720.210 Paper bag with a mix of 40 butterfly attracting flower bulbs. Bulbs for 1m² 720.211 12 Happy Butterfly Mix per outer

BEE & BUTTERFLY DISPLAY 851.250 Wooden display with 96 bags, 48 bags of each type

Mengsels samengesteld in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en de Vlinderstichting. Mixtures in cooperation with the NBV, the Dutch Butterfly Foundation and Buglife.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

83


Help Nature Grow

PINK FRIENDS

VIOLET FRIENDS

720.250 Bag with 50 mixed flower bulbs in pink colours

720.255 Bag with 50 mixed flower bulbs in violet colours

720.251 Outer with 12 bags Pink Friends

720.256 Outer with 12 bags Violet Friends

CARAMEL FRIENDS

84

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

BLUE FRIENDS

720.260 Bag with 50 mixed flower bulbs in caramel colours

720.265 Bag with 50 mixed flower bulbs in blue colours

720.261 Outer with 12 bags Caramel Friends

720.266 Outer with 12 bags Blue Friends


BULB GIFTS

HELP NATURE GROW MIX BOX 720.270 Box with 12 (4 x 3) bags Help Nature Grow

HELP NATURE GROW DISPLAY 851.251 10 Bags x HNG Pink Friends 10 Bags x HNG Violet Friends 10 Bags x HNG Caramel Friends 10 Bags x HNG Blue Friends 10 Wooden crates HNG Bees & Butterflies 8 Shopping Bags HNG Bees & Butterflies

SHOPPING BAG HELP NATURE GROW 720.280

Shopping Bag with 50 bulbs attracting bees & butterfies 720.281

Outer with 10 Shopping Bags Help Nature Grow

WOODEN CRATE BEES & BUTTERFLIES 720.275

Wooden crate with 75 bulbs attracting bees & butterflies 720.276

Outer with 8 crates Bees & Butterflies

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

85


Growing Wild bag GROWING WILD BAG 723.300 A mix of 50 bulbs for naturalising, packed in a Zero - Tree® bag 723.301 12 Growing Wild bags per outer

WAT IS ZO BIJZONDER AAN DE GROWING WILD BAG? Op deze manier brengen we duurzaamheid en biodiversiteit samen. Een schitterend mengsel dat goed verwilderd en daardoor alleen maar beter terugkomt de komende jaren. Daarnaast is dit mengsel verpakt in een ‘Zero-Tree®’ tas. Hiervoor heeft men dus geen bomen hoeven kappen. Dit materiaal is gemaakt van gerecyclede jeans. Een mooie combinatie.

WHAT IS SO SPECIAL ABOUT THE GROWING WILD BAG? By using this bag we bring sustainability and biodiversity together. A wonderful bulb mixture that will grow well and naturalises well in the coming years. In addition, this mixture is packed in a Zero-Tree® bag. So no trees had to be cut down for this. This material is made from recycled jeans. A very nice combination.

86

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Wild Bee Hotel BULB GIFTS

WILD BEE HOTEL 720.235 Wild Bee Hotel + 60 bulbs in different varieties attractive to bees 720.236 12 Wild Bee Hotels per outer

VERPAKKING OMBOUWEN TOT EEN BIJENHOTEL De houten verpakking van de 60 bloembollen kan worden verbouwd tot bijenhotel. Op de verpakking staat een duidelijke beschrijving om tot het beste resultaat te komen om zo de bijen en insecten een goed onderdak te geven. Let op: doos bevat geen houten (holle) stammetjes en dakje.

TURN PACKAGING INTO A BEE HOTEL The wooden packaging of the 60 flower bulbs can be converted into a bee hotel. There is a clear description on the packaging to achieve the best result to give the bees and insects a good home. Please note: box does not contain hollow stems and roof.

Help Nature presentation

SAMPLE OF A EURO PALLET PRESENTATION 12 Bags Help Nature Grow Bee Mix 12 Bags Help Nature Grow Butterfly Mix 12 Wild Bee Hotel Boxes 12 Eikenprocessierups Bags 12 Veer & Moon Bee Happy 12 Veer & Moon Lots of Luck

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

87


Spring Garden display

SPRING GARDEN WOODEN ISLAND DISPLAY WITH 3-WAY HEADER CARD 851.620 Per display, per level:

12 Bags We love Tulips RED LOVE 12 Bags We love Tulips PINK LOVE 12 Bags We love Tulips PURPLE LOVE 12 Bags We love Tulips ORANGE LOVE

15 Crates ‘A Flower Story’ 15 Crates ‘A Fairy Tale’

12 Shopping Bags Love What You Grow 20 Allium Purple/White 12 Shopping Bags Love What You Grow 30 Tulip Mix 12 Shopping Bags Love What You Grow 25 Narcissus Mix 12 Shopping Bahs Love What You Grow 30 Tulips Pink

88

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Nature Garden display BULB GIFTS

NATURE GARDEN WOODEN ISLAND DISPLAY WITH 3-WAY HEADER CARD 851.610 Per display, per level:

12 Bags Folklore JOHN 12 Bags Folklore MIKE 12 Bags Folklore ROB 12 Bags Folklore TIM

12 Bags Farmers Mix Amore 12 Bags Farmers Mix Have Pleasant Dreams 24 Zero -Tree® Bags ‘Growing Wild’

16 Bags 125 Bulb Garden Mix 16 Bags 125 Bulb Garden Blue 16 Bags 125 Bulb Garden Pink

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

89


Bulbs

FOR @ HOME

Kartonnen dozen met losse amaryllissen. Stijlvolle verpakkingen zoals doosjes en tasjes met amaryllissen. Een breed scala aan kamercultuurbollen voor kleur in huis tijdens de donkere herfst- en wintermaanden. Cardboard boxes with loose amaryllises. Stylish packaging such as boxes and bags with amaryllises. A wide variety of indoor bulbs for colour @ home during the dark autumn and winter months. 90

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


734.000 25 Amaryllis single, pink/white, size 34/36

734.010 25 Amaryllis single, pink, size 34/36

734.050 25 Amaryllis single, white, size 34/36

734.100 25 Amaryllis single, red/white, size 34/36

734.110 25 Amaryllis single, red, size 34/36

734.120 25 Amaryllis single, dark red, size 34/36

734.150 25 Amaryllis single, salmon, size 34/36

734.300 25 Amaryllis double, pink/white, size 34/36

734.350 25 Amaryllis double, white, size 34/36

734.410 25 Amaryllis double, red, size 34/36

734.510 15 Amaryllis JUMBO, pink, size 40/42

734.550 15 Amaryllis JUMBO, white, size 40/42

KAMERCULTUUR / BULBS FOR @ HOME

Amaryllis in cardboard boxes

+ INDIVIDUAL PRODUCT LABEL

734.600 15 Amaryllis JUMBO, red/white, size 40/42

734.610 15 Amaryllis JUMBO, red, size 40/42

llis Amary k/White

it • Pin Roze/W

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

91


Indoor bulbs FLEUR D’AMARYLL

PINK

RED

WHITE

722.340 Amaryllis pink, size 28/30, in decorative gift box. Incl. bag of potting soil

722.350 Amaryllis red, size 28/30, in decorative gift box. Incl. bag of potting soil

722.360 Amaryllis white, size 28/30, in decorative gift box. Incl. bag of potting soil

722.341 16 Fleur d’Amaryll Pink per outer

722.351 16 Fleur d’Amaryll Red per outer

722.361 16 Fleur d’Amaryll White per outer

FLEUR D’AMARYLL MIX BOX 722.365 Mix box with 16 Fleur d’Amaryll: 5 pink, 5 red & 6 white

AMARYLLIS GIFT BOXES AMARYLLIS, SINGLE

AMARYLLIS, DOUBLE

4 types of giftboxes with single amaryllis, size 28/30

4 types of giftboxes with double amaryllis, size 28/30

722.100 Outer with 24 boxes: 6 red 6 white 6 red-white 6 pink-white

722.200 Outer with 24 boxes: 6 red 6 white 6 red-white 6 pink-white

AT HOME

92

COLCHICUM

CYCLAMEN

723.520 1 Colchicum Giant, size 24/+ on wooden disc + label

723.525 1 Cyclamen hederifolium, size 25/30 on wooden disc + label

723.521 30 Colchicum per outer

723.526 30 Cyclamen per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


KAMERCULTUUR / BULBS FOR @ HOME

AMARYLLIS ISLAND DISPLAY 851.670 Per display, per level: 5 Boxes Fleur d’Amaryll pink 5 Boxes Fleur d’Amaryll red 5 Boxes Fleur d’Amaryll white 16 (4 x 4) Gift boxes Amaryllis single 16 (4 x 4) Gift boxes Amaryllis double 10 Bags We Love Amaryllis Red 10 Bags We Love Amaryllis White 1 Box with 25 Amaryllis single pink/white 1 Box with 25 Amaryllis single red/white 1 Box with 25 Amaryllis single white 1 Box with 25 Amaryllis single pink

1 Box with 25 Amaryllis single salmon 1 Box with 25 Amaryllis single red 1 Box with 25 Amaryllis double red 1 Box with 25 Amaryllis double white

WE LOVE AMARYLLIS RED

WE LOVE AMARYLLIS WHITE

722.400 1 decorative bag with 1 red amaryllis, size 28/30

722.405 1 decorative bag with 1 white amaryllis, size 28/30

722.401 16 Amaryllis Red per outer

722.406 16 Amaryllis White per outer

WE LOVE AMARYLLIS MIX BOX 722.410 Mix box with 16 Amaryllis: 8 red and 8 white

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

93


WAX Amaryllis Amaryllisbol met een creatieve waxlaag. De bol bloeit binnen 4-6 weken zonder water en grond Extra grote bolmaat 32/34 Verpakt in luxe eco kadodoos Verpakt: 12 kadodozen per omdoos

Extra large bulb size 32/34 cm.

olive green

honey yellow

green

straw

nutmeg

AUTUMN LINE BASIC MIX

AUTUMN LINE VELVET MIX

716.250 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

716.270 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

burgundy

94

red-orange

Amaryllis bulb with a creative wax layer. The bulb flowers without water and soil in 4-6 weeks Extra large bulb size 32/34 Packed in a luxurious eco gift box Packed: 12 gift boxes per outer

white

light pink

pastel violet

white

light pink

BASIC LINE MIX

MARBLE LINE MIX

716.290 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

716.310 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


white

purple

red

white

red

green

grey

GLITTER LINE MIX

HAPPINESS LINE MIX

716.330 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

716.350 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

black

red

gold

silver

SNOW LINE MIX

SUPERIOR LINE MIX

716.370 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

716.390 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

pink

dark blue

red

white

KAMERCULTUUR / BULBS FOR @ HOME

gold

bronze

green

PURPLE LINE MIX

RED JOY LINE MIX

716.410 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

716.430 Mix box with 12 bulbs (red); 4 of each variety

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

95


Loose bulbs IN CARDBOARD BOXES Kartonnen dozen met diverse losse bloembollen. Iedere doos heeft een info kaart met foto. Iedere individuele bol heeft een label met foto en plantinstructies. Carboard boxes with loose flower bulbs. Each box contains a colour card. Each bulb has an individual photo label and planting instructions.

96

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


733.000 30 Allium Ambassador, size 32/+

733.600 40 Fritillaria Aurora, size 28/+

733.050 40 Allium Mount Everest, size 24/+

733.650 40 Fritillaria Lutea, size 28/+

733.200 50 Colchicum Giant, size 24/+

733.700 40 Fritillaria Persica, size 28/+

CARDBOARD BOXES WITH LOOSE BULBS

Loose bulbs in boxes + labels

733.250 30 Cyclamen Hederifolium, size 35/+

EURO PALLET DISPLAY WITH LOOSE BULBS IN CARDBOARD BOXES Boxes with loose bulbs can nicely be displayed on europallets covered with (bulb) banners (see page 29).

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

97


Webshop B2B EASY ORDERING

Op ieder moment van de dag praktisch en snel via de JUB webshop uw order plaatsen. Na plaatsen van een bestelling ontvangt u een digitale orderbevestiging met een gekozen transportdatum. Place your order practically and quickly via the JUB webshop at any time of the day. After submitting the order you will receive a digital order confirmation with an estimated transport date. 98

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Webshop B2B WEBSHOP B2B

NL Door als klant in te loggen op een speciaal beveiligd deel van onze website heeft u de mogelijkheid om uw bestelling bij JUB online te plaatsen. Via onze klantenservice kunt u een inlognaam en -code aanvragen. Door het online, digitaal bestellen van uw bollen bespaart u tijd en heeft u direct een overzicht van wat u heeft besteld. U heeft ook een overzicht van de actuele voorraad van de beschikbare producten. Producten op voorraad kunnen snel worden verstuurd. Als u vragen heeft over onze nieuwe webshop neemt u dan contact op met onze klantenservice of met één van onze JUB specialisten.

UK As a client you are able to log-in to a secure part of our website. You have the possibility to place your order at JUB online. Through our customer service, you can request a login name and code. By ordering your bulbs online you will save time and you have an instant overview of what you ordered. You also have an overview of the current stock of available products. Products in stock can be sent quickly. If you have questions about our webshop, please contact our customer service or one of our JUB specialists.

DU Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bestellung bei JUB online durch zu führen. Hierfür melden Sie sich im geschützten Bereich auf unserer Homepage an und fordern einen Login-Namen und Code an. Mit Ihrer online Bestellung sparen Sie Zeit und haben einen Überblick über die bestellte Ware. Es wird Ihnen auch die Verfügbarkeit unserer Produkte angezeigt. Vorrätige Ware kann schnell versendet werden. Wenn Sie Fragen zu unserem Webshop haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Spezialisten bei JUB.

FR En tant que client, vous avez la possibilité de vous connectez sur une plateforme sécurisée de notre site internet enfin de vous confirmer vos commandes online. Pour obtenir votre login, contactez notre service clientèle. En commandons online vous gagnerez du temps et vous aurez de suite le détail de votre commande.Vous avez également l’état du stock actuel des articles disponibles. Les articles en stock pourront vous être adressés rapidement. Pour tous renseignements sur notre webshop prenez contact avec notre service clientèle ou un de nos spécialistes JUB.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

99


JUB specialists

100

Jaap-Jan Uittenbogaard Directeur/Director - Retail +31 (0)6 5021 0935 +31 (0)252 204 110 jaap-jan@jubholland.nl

Robbert Uittenbogaard Directeur/Director Landscape +31 (0)6 5155 3625 +31 (0)252 204 112 robbert@jubholland.nl

Jaap Uittenbogaard Verkoop Nederland +31 (0)6 5375 0393 +31 (0)252 204 116 jaap@jubholland.nl

Jos Beelen Sales Central Europe +31 (0)6 5183 0080 +31 (0)252 204 114 j.beelen@jubholland.nl

Pieter Teeuwen Sales Sweden +31 (0) 6 2223 2750 pieter@jubholland.nl

Jos Smit Sales UK +31(0)6 5161 8326 jos.smit@jubholland.nl

Peter van der Geer Sales UK +31(0)6 1453 8200 peter@jubholland.nl

Tony Lindhout Sales UK +31 (0)6 2250 3674 +31 (0)252 204 113 tonylindhout@jubholland.nl

Cees van der Lip Export manager +31 (0)252 204 108 cees@jubholland.nl

Rick van Zelst Assistant export manager +31 (0)252 204 105 rick@jubholland.nl

Simon Verhoeff Coordinator Retail Binnendienst +31 (0)252 204 106 retail@jubholland.nl

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB SPECIALISTS & TERMS

Willem Zandbergen Verkoop NL/Verkauf D +31 (0)6 1132 5252 willem.zandbergen@ jubholland.nl

Willem de Groot Verkoop NL/Verkauf D +31 (0)6 2063 2672 willemdegroot@jubholland.nl

Otto de Vroomen Verkoop Nederland +31 (0)6 5773 4269 +31 (0)252 204 101 otto@jubholland.nl

Dick Mosselman Verkoop Nederland +31 (0)6 8278 9544 dick@jubholland.nl

Job van Eeden Sales UK +31 (0)6 4397 8319 +31 (0)252 204 109 job@jubholland.nl

Olivier Vico Verkoop België / Vente Belgique +32 475 606378 vico.olivier@jubholland.nl

Tatjana Kraaijeveld Verkauf Deutschland +31 (0)6 4223 4242 tatjana.kraaijeveld@ jubholland.nl

Eline Guijt Verkoop binnendienst +31 (0)252 373 762 eline@jubholland.nl

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

101


JUB terms & conditions

JUB terms & conditions Leveringsvoorwaarden Terms & Conditions Algemeen: Alle offertes en leveringen door JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.), geschieden uitsluitend op basis van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bloembollen van Anthos, de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten, alsmede onderstaande aanvullende condities. De verkoopen leveringsvoorwaarden bloembollen van Anthos zijn beschikbaar op de website van JUB Holland. Eventueel door de koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij expliciet van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling verbindt koper zich volledig en zonder enig voorbehoud aan deze leveringsvoorwaarden en aanvullende condities. Offertes: Alle door JUB Holland gedane offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk door verkoper is bevestigd. Alle prijzen van de producten worden vastgesteld in euro’s (€) exclusief BTW, Ex Works Noordwijkerhout, tenzij anders overeengekomen. De minimale besteleenheid per product is vermeld op de prijslijst. Bestellingen vanaf € 200,00 worden Franco huis geleverd in Nederland. Levering: Indien JUB Holland producten in geval van overmacht, waaronder mede maar niet uitsluitend oogstresultaten, niet kan leveren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of aan te passen. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. JUB Holland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering. Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling binnen acht dagen is 1% betalingskorting toegestaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn is JUB Holland gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen. Zolang geen integrale betaling van alle door JUB Holland gefactureerde bedragen heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde producten eigendom van JUB Holland en heeft zij het recht om de producten terug te nemen. Bij nieuwe kopers behouden wij ons het recht voor alleen na vooruitbetaling te leveren. Reclames: Koper is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Reclames moeten uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na aflevering schriftelijk zijn ingediend. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort.

102

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

General:

All quotations and deliveries by JUB Holland & JUB Holland UK LTD (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.) are exclusively made on the basis of the general terms and conditions for flower bulbs by Anthos, the Royal Trade Association for Nursery Stock and Flower Bulbs, as well as the additional conditions below. The full Anthos Terms and Conditions for bulbs are available on the JUB Holland website. Any additional conditions applied by the buyer are hereby explicitly rejected, unless otherwise agreed in writing. By placing an order, the buyer accepts fully and without reservation these terms and additional conditions. Quotations: All offers and quotations made by JUB Holland are entirely without obligation. Offers have a validity of 30 days. An agreement is concluded after it has been confirmed in writing by the seller. All prices of the products are quoted in Euros (€) excluding VAT, Ex Works Noordwijkerhout in The Netherlands, unless otherwise agreed. The minimum order unit per product is stated on the price list. Delivery: In a case of force majeure, including but not limited to harvest results, resulting in that JUB Holland cannot deliver products, we reserve the right to cancel or adjust the agreement in writing, completely or partially. Although the stated delivery time will be taken into account as much as possible, this delivery time is only approximate and can never be considered a strict deadline. JUB Holland is not liable for damage as a result of late delivery. Payment: Payment must be made within 30 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing. When paying within eight days, 1% payment discount is allowed. If the payment term is exceeded, JUB Holland is entitled to charge the statutory interest from the due date. As long as no full payment of all amounts invoiced by JUB Holland has taken place, the delivered products remain the property of JUB Holland and it has the right to take back the products. In the case of new customers, JUB Holland reserves the right to only deliver after advance payment. Complaints: The buyer is obliged to examine the products upon delivery for any visible and/or immediately observable defects. Complaints must be submitted in writing at the latest within seven calendar days after delivery. By submitting a complaint, the payment obligation of the buyer is not suspended.


JUB SPECIALISTS & TERMS

Lieferbedingungen

Conditions de livraison

Allgemein: Alle Angebote und Lieferungen von JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.) erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Blumenzwiebeln von Anthos, der Handelsorganisation für Blumenzwiebel- und Baumschulhandelsunternehmen, sowie der nachstehenden zusätzlichen Bedingungen. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen für Blumenzwiebeln von Anthos finden Sie auf der JUB Holland-Website. Vom Käufer verwendete Bedingungen werden hiermit ausdrücklich abgelehnt, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Mit der Bestellung verpflichtet sich der Käufer uneingeschränkt und vorbehaltlos zu diesen Lieferbedingungen und Zusatzbedingungen.

Conditions générales : Toutes les offres et livraisons par JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.) sont exclusivement effectuées sur la base des conditions générales de vente et de livraison des bulbes à fleurs d’Anthos, l’organisation professionnelle des entreprises de commerce de bulbes à fleurs et de pépinières, ainsi que des conditions supplémentaires ci-dessous. Les conditions de vente et de livraison des bulbes de fleurs d’Anthos sont disponibles sur le site Internet de JUB Holland. Toutes les conditions éventuelles appliquées par l’acheteur sont expressément refusées, sauf accord écrit contraire. En passant commande, l’acheteur s’engage pleinement et sans réserve à ces conditions de livraison et conditions supplémentaires.

Angebote: Alle Angebote und Angebote von JUB Holland sind unverbindlich. Angebote haben eine Gültigkeit von 30 Tagen. Eine Vereinbarung kommt zustande, nachdem sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurde. Alle Preise der Produkte sind in Euro (€) ohne MwSt. Ab Werk Noordwijkerhout festgelegt, sofern nicht anders vereinbart. Die Mindestbestellmenge pro Produkt ist in der Preisliste angegeben.

Offres : Toutes les offres et devis de JUB Holland sont entièrement sans engagement. Les offres ont une validité de 30 jours. Un accord est conclu après avoir été confirmé par écrit par le vendeur. Tous les prix des produits sont fixés en euros (€) hors TVA, Ex Works Noordwijkerhout, sauf convention contraire. L’unité de commande minimum par produit est indiquée sur la liste de prix.

Lieferung: Wenn JUB Holland bei höherer Gewalt keine Produkte liefern kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ernteergebnisse, behält es sich das Recht vor, die Vereinbarung ganz oder teilweise aufzulösen oder anzupassen. Obwohl die angegebene Lieferzeit so weit wie möglich berücksichtigt wird, ist diese Lieferzeit nur ungefähr und kann niemals als strenge Frist angesehen werden. JUB Holland haftet nicht für Schäden, die durch verspätete Lieferung entstehen. Zahlung: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Zahlung innerhalb von acht Tagen ist 1% Zahlungsrabatt zulässig. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist JUB Holland berechtigt, die gesetzlichen Zinsen ab Fälligkeit zu berechnen. Solange keine vollständige Zahlung aller von JUB Holland in Rechnung gestellten Beträge erfolgt ist, bleiben die gelieferten Produkte Eigentum von JUB Holland und es besteht das Recht, die Produkte zurückzunehmen. Bei neuen Käufern behalten wir uns das Recht vor, nur nach Vorauszahlung zu liefern. Reklamation: Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte bei Lieferung auf sichtbare und / oder sofort erkennbare Mängel zu untersuchen. Reklamationen müssen innerhalb von sieben Kalendertagen nach Lieferung schriftlich eingereicht werden. Mit der Einreichung einer Reklamation wird die Zahlungsverpflichtung des Käufers nicht aufgehoben.

Livraison : Si JUB Holland ne peut pas livrer de produits en cas de force majeure, y compris mais sans s’y limiter, les résultats de la récolte, il se réserve le droit de suspendre ou d’ajuster l’accord en tout ou en partie. Bien que le délai de livraison indiqué soit pris en compte autant que possible, ce délai de livraison n’est qu’approximatif et ne peut jamais être considéré comme un délai strict. JUB Holland n’est pas responsable des dommages résultant d’une livraison tardive. Paiement : Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation, sauf accord écrit contraire. Lors d’un paiement dans les huit jours, une remise de 1% est autorisée. Si le délai de paiement est dépassé, JUB Holland est en droit de facturer les intérêts légaux à compter de la date d’échéance. Tant qu’aucun paiement intégral de tous les montants facturés par JUB Holland n’a eu lieu, les produits livrés restent la propriété de JUB Holland et elle a le droit de reprendre les produits. Avec les nouveaux acheteurs, nous nous réservons le droit de ne livrer qu’après paiement anticipé. Plaintes : L’acheteur est tenu de contrôler les produits à la livraison pour détecter les défauts visibles et / ou immédiatement observables. Les réclamations doivent être soumises par écrit dans les sept jours calendaires suivant la livraison. En déposant une réclamation, l’obligation de paiement de l’acheteur n’est pas suspendue.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

103


Royal supplier of colour

Profile for JUB Holland

JUB HOLLAND - RETAIL AUTUMN  

JUB HOLLAND - RETAIL AUTUMN  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded