JUB Holland - Retail Summer 2022

Page 1

Royal supplier of colour

zomer summer

2022


2

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB, the company JUB, THE COMPANY

NL JUB Holland is al generaties lang een hecht familiebedrijf. Meer dan 100 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor u. De natuur is de basis voor al onze successen. Op de typische zandgronden achter de duinen kweken wij de mooiste bloembollen. In ons internationale bollenbedrijf zijn ruim 40 mensen elke dag bezig met het beste uit de natuur. Wij kweken, verpakken en verhandelen unieke tulpen en bijzondere bolgewassen op een zo duurzaam mogelijke manier. Wij streven ernaar om een betrouwbare partij te zijn voor u als klant. We zijn continu gericht op de veranderende omgeving, op innovaties, trends en natuurlijk uw wensen. JUB HOLLAND “Hofleverancier van kleur”

EN  JUB Holland has been a close-knit family business for generations. We have been a reliable partner for you for more than 100 years. Nature is the basis for all our successes. We grow the most beautiful flower bulbs on the typical sandy soils behind the dunes. In our international bulb company, more than 40 people work every day on the best of nature. We grow, package and trade unique tulips and special bulbous plants in the most sustainable way possible. We strive to be a reliable party for you as a customer. We are continuously focused on the changing environment, innovations, trends and of course your wishes. JUB HOLLAND “Royal supplier of colour”

FR  JUB Holland est une entreprise familiale unie depuis des générations. Nous sommes un partenaire fiable pour vous depuis plus de 100 ans. La nature est la base de tous nos succès. Nous cultivons les plus beaux bulbes à fleurs sur les sols sablonneux typiques derrière les dunes. Dans notre entreprise internationale de bulbes, plus de 40 personnes travaillent chaque jour sur le meilleur de la nature. Nous cultivons, emballons et commercialisons des tulipes uniques et des plantes bulbeuses spéciales de la manière la plus durable possible. Nous nous efforçons d’être une partie fiable pour vous en tant que client. Nous sommes constamment concentrés sur l’environnement changeant, sur les innovations, les tendances et bien sûr vos souhaits. JUB HOLLAND, « Fournisseur de la Cour de couleur »

DE  JUB Holland ist seit Generationen ein eng verbundenes Familienunternehmen. Wir sind seit mehr als 100 Jahren ein zuverlässiger Partner für Sie. Die Natur ist die Basis für all unsere Erfolge. Wir züchten die schönsten Blumenzwiebeln auf den typischen Sandböden hinter den Dünen. In unserer internationalen Blumenzwiebelfirma beschäftigen sich täglich mehr als 40 Menschen mit dem Besten der Natur. Wir züchten, verpacken und handeln einzigartige Tulpen und spezielle Zwiebelpflanzen auf möglichst nachhaltige Weise. Wir bemühen uns, für Sie als Kunden eine zuverlässige Partei zu sein. Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf das sich ändernde Umfeld, auf Innovationen, Trends und natürlich auf Ihre Wünsche. JUB HOLLAND “Königlicher Lieferant von Farben”

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

3


INDEX

Index 02 - 03 JUB, the company

34 - 51 Kleinverpakkingen / Prepacks + Displays

04 - 05 Index / Contact

52 - 53 BIO bloembollen / Organic flower bulbs

06 - 07 Top 5 favourites Jaap-Jan

54 - 55 Low budget

08 - 09 JUB Holland

56 - 61 XXL Packs / (125) Bulb bags

10 - 11 All about JUB

62 - 67 Perennials

12 - 13 Special stories

68 - 83 Kado’s / Gifts

14 - 15 Bees & Butterflies stories

84 - 85 Kartonnen dozen met losse bollen / Cardboard boxes with loose bulbs

16 - 21 New 2022 86 - 93 Grow-it, Eat-it (edible garden) 22 - 23 Information on packages 94 - 95 Webshop B2B 24 - 29 P.O.S. + Wooden displays 96 - 99 JUB Specialists, Terms & Conditions 30 - 33 Garden center presentations

51 DISPLAY BY THEME

62 Perennials

SUMMER 72 BLOOMING bags with bulbs and flower seeds

4

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

30

PRESENTATION SAMPLES

14 BEES AND BUTTERFLIES STORIES


Contact JUB Holland 2211 TG Noordwijkerhout

JUB Holland certif icates

The Netherlands

CONTACT

Robijnslaan 43

SKAL NL-BIO-01

tel. +31 (0)252 373 762 fax +31 (0)252 377 402 info@jubholland.nl www.jubholland.nl

Visit the JUB garden, nr. 14, at Keukenhof. Season 2022: March 24 - May 15

JUB TODAY Facebook: jubholland Instagram: jub_holland LinkedIn: jubholland

78 SWEET BEE FLOWERS

80

52

bulbs and 84 Loose perennials in

BIO dahlias

HELP NATURE GROW

cardboard boxes

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

5


NL Zomerbloeiende bollen zoals dahlia’s, lelies, gladiolen en de vele bijzondere zomerbloeiers vind ik altijd prachtig. Het is ook leuk om anderen er een plezier mee te doen. Daarom hebben wij naast de reguliere verpakkingen, prachtige kadoverpakkingen met een accent op verpakkingen met bollen die bijen en vlinders aantrekken. Alhoewel wij op dit moment druk bezig zijn met het verpakken en verzenden van de voorjaarsbloeiers, zijn we op de achtergrond ook alweer bezig met het komende zomerseizoen. Wat betreft de zomerbloeiers heb ik ook zo mijn voorkeuren. Zie hiernaast mijn top 5.

EN  Summer flowering bulbs such as dahlias, lilies, gladioli and the many special summer bulbs are always beautiful to me. It’s also fun to please others with it. That is why, in addition to the regular packages, we have beautiful gift items with an emphasis on packages with bulbs that attract bees and butterflies. Although we are currently busy packing and shipping the spring bulbs, we are also busy with the upcoming summer season in the background. I also have my preferences when it comes to summer bloomers. See my top 5 on the next page.

FR Les bulbes à fleurs d’été tels que les dahlias, les lys, les glaïeuls et les nombreuses fleurs spéciales d’été sont toujours magnifiques pour moi. C’est aussi amusant de faire plaisir aux autres. C’est pourquoi, en plus des emballages classiques, nous avons de beaux emballages cadeaux mettant l’accent sur les emballages avec des bulbes qui attirent les abeilles et les papillons. Bien que nous soyons actuellement occupés à emballer et à expédier les bulbes de printemps, nous sommes également occupés par la saison estivale à venir en arrière-plan. J’ai aussi mes préférences en ce qui concerne les bulbes d’été. Voir mon top 5 sur page 7.

DE  Sommerblühende Blumenzwiebeln wie Dahlien, Lilien, Gladiolen und die vielen besonderen Sommerblüher finde ich immer schön. Es macht auch Spaß, andere damit zu erfreuen. Aus diesem Grund haben wir zusätzlich zu den normalen Verpackungen schöne Geschenkverpackungen mit Schwerpunkt auf Verpackungen mit Blumenzwiebeln, die Bienen und Schmetterlinge anziehen. Obwohl wir derzeit fleißig mit dem Verpacken und Versenden der Frühjahrsblüher beschäftigt sind, sind wir im Hintergrund auch mit der bevorstehenden Sommersaison beschäftigt. Auch bei Sommerblühern habe ich meine Vorlieben. Siehe meine Top 5 auf die nächste Seite.

n a J p a a J

6

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


My personal top 5 favourites TOP 5 FAVOURITES

1. Sweet Bee Flowers

NL Hiermee brengen we duurzaamheid en biodiversiteit samen. 3 mooie Collarette dahlia’s verpakt in een Zero-Tree® tas. Hiervoor zijn dus geen bomen gekapt. Dit materiaal is gemaakt van gerecyclede jeans. Een hele mooie combinatie. Daar word ik heel vrolijk van. EN In this way we bring sustainability and biodiversity to-

gether. 3 beautiful Collarette dahlias packed in a Zero-Tree® bag. So no trees had to be cut for this. This material is made from recycled jeans. A very nice combination. That makes me very happy.

Help Nature Grow

NL Een enorm populair concept omdat we in een tijd leven waarin de consumenten er steeds meer van bewust worden dat de Bijen en de Vlinders geholpen moeten worden. . EN A very popular concept because we live in a time when consumers are becoming more and more aware that the Bees and the Butterflies need to be helped.

3. Lupinus

NL Ons assortiment vaste planten wordt steeds populairder en de Lupine is daar een mooi voorbeeld van. Deze mix wordt verkocht in een XXL-verpakking. Een dankbare zomerbloem. EN Our range of perennials is becoming increasingly popular and the Lupine is a good example of this. This mix is sold in XXL packaging. A grateful summer flower.

4. Crocosmia Lucifer

NL Schitterende rode bloem en zo

enorm sterk. Staat elk jaar, vanaf juli, vol in bloei langs het bedrijf.

EN Beautiful red flower and very

strong. Every year, from July, it is in full bloom along our company building.

5. Blooming Summer NL Een serie die is uitgebreid naar 4 verschillende zakken. Allen vernoemd naar de vrouwelijke 5e generatie van de familie. Fraaie mengsels voor weken bloei en ook uitstekend op een pot. EN A series that has been expanded to 4 different bags. All named after the female 5th generation of the family. Beautiful mixtures for weeks of flowering and also excellent in a pot.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

7


JUB HOLLAND

DE KRACHT VAN JUB HOLLAND In de bloembollenmarkt realiseert JUB Holland ieder jaar een gezonde groei. Vanuit de moderne huisvesting, omgeven door eigen kwekerijen, bedienen we diverse markten.

1

THE STRENGTH OF JUB HOLLAND

VOORRAAD UIT EIGEN KWEKERIJ

JUB Holland achieves healthy growth every year in the flower bulb market. We serve various markets from our modern accommodation, surrounded by our own nurseries.

Veel kennis over bloembollen

STOCK FROM OUR OWN NURSERY Much knowledge about flower bulbs

SKAL NL-BIO-01

3

2

8

BREED ASSORTIMENT

GERICHT OP DUURZAAMHEID

met ruim 500 artikelen in voor- en najaar

met keurmerken als Planetproof, MPS, GTP en Skal

WIDE RANGE

FOCUSED ON SUSTAINABILITY

with more than 500 articles in spring and autumn

with quality marks such as PlanetProof, MPS, Sustainability seal and Skal

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB HOLLAND

4

5 VERKOOP CONCEPTEN

INNOVATIEVE PRODUCTEN

Presentatietips en -ideëen voor het inrichten

op het gebied van help de natuur

SALES CONCEPTS

INNOVATIVE PRODUCTS

Presentation tips and ideas to set up displays

in the field of Help Nature

6

7 NABESTELLINGEN

100%

voor een lange periode leverbaar

JUB bloei garantie www.jubholland.nl/flowering-guarantee

STOCK AVAILABLE

100%

for a long period of time

JUB flowering guarantee www.jubholland.nl/flowering-guarantee

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

9


All about JUB SINCE 1910 The knowledge and expertise that has been passed down through four generations, is the key to the success of our family business. What began in 1910 as Jac. Uittenbogaard is now an internationally operating flower bulb company, under the name JUB Holland. Within our company, all facets of the profession are covered. This is how we distinguish ourselves.

GROWING & BREEDING More and more sustainable, PlanetProof bulbs Growing bulbs on our own nursery The great thing about JUB Holland is that we are one of the few companies in the bulb sector to do everything ourselves. We grow, we breed, we trade. That also characterises our history. On 35 hectares of our own land, 35 tulip varieties and 15 daffodil varieties grow in the open air, all certified of course (MPS A and PlanetProof). Breeding new varieties / Remarkable We love to pull our strengths with those of others. That’s why we are part of Remarkable Tulips, a collective of seven flower bulb growers and exporters that works on the breeding and development of new tulip varieties. These bulbs are of the very best quality and have a high resistance to diseases. Breeding requires patience, but the result is more than worth it: the most stunning and most exclusive tulips.

LANDSCAPE Creativity is our great strength Greening up cities is an international trend, in which JUB Holland plays an active role (we can make a total concept). Indeed, you could even call us a trend-setter: in the 1980s we developed a planting machine which plants flower bulbs under grass at lightning speed. Our customers are local authorities, companies, gardeners and landscape architects in Europe, the United States and Canada. 10

14JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


ALL ABOUT JUB

WE CARE ABOUT THE ENVIRONMENT / PLANETPROOF We are proud of our new environmental certificate PlanetProof, which has been developed in collaboration with various environmental organisations. With this certificate, JUB takes a leading role within the sector. Our company is MPS-A and NL-Greenlabel certified, and was one of the first companies to have achieved the PlanetProof label. PlanetProof bulbs are grown by pioneering entrepreneurs using innovative techniques. Purchasing PlanetProof flower bulbs encourages sustainable flower bulb production and protects the environment.

Biodiversity

Biodiversity is a priority for JUB. The habitats of bees and butterflies have become increasingly smaller. Many bulb flowers are attractive to butterflies and bees.They owe this to the large amount of nectar in their flowers. That’s why it is important to plant bulbs attracting bees and butterflies. See our bees and butterflies logos on the various packages.

JUB TODAY

BLE SU NA P AI

UR

RO

IC U

LT

DU

H ORT

CTS

IER PL

SUS T

JUB Today shows through various social media channels, such as Facebook and Instagram, the latest JUB bulb trends and facts. Our activities at exhibitions and exhibition dates can also be found and images from these trade fairs are displayed. You will stay up-to-date via JUB Today.

A L Q A LIT Y U

P

Sustainable supplier From nursery to consumer

Our packaging has a high reputation to maintain. We work with world renowned flower stylists who apply their talents to create distinctive designs. With this, we’re always up to date with the very latest trends. The quality of the bulbs is our top priority. All our packaged bulbs now have the new quality mark label: Sustainable Supplier of Quality Products. See website: www.sustainablesuppliers.nl

VISIT JUB AT KEUKENHOF 2022 For JUB’s Keukenhof Borders 2021, with the theme ‘Wild Garden’, designer Carien van Boxtel was inspired by the late and great William Robinson (see photo for the result in spring 2021). For the 2022 JUB Keukenhof borders designer Carien van Boxtel is developing an all new design. A dedicated team of experienced Keukenhof gardeners will again meticulously plant each individual bulb by hand. We are incredibly excited to see the result at Keukenhof, spring 2022. Please follow our @JUBToday updates Keukenhof 2022: March 24 -May 15

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

11


New stories SPECIAL CONCEPTS

Bloembollen gaan over beloftes. Uit alle soorten, maten en vormen komen na maanden wachten de mooiste voorjaarsbloemen. JUB creëert ieder jaar weer speciale concepten rond deze prachtige bloembollen. Flower bulbs are about promises. After months of waiting, the most beautiful spring flowers come from all shapes, sizes and varieties. JUB creates special concepts around these beautiful flower bulbs every year. 12

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Special stories SPECIAL STORIES

Story 1, Help Nature Grow NL Het ‘Help Nature Grow’ thema is een enorm populair concept. Consumenten worden zich er steeds meer van bewust dat bijen en vlinders geholpen moeten worden. Wij hebben daar dit aantrekkelijke pakket voor ontworpen. ’Help Nature Grow’ omvat diverse verpakkingen zoals papieren draagtassen, een shopping bag en een kartonnen kistje. EN The ‘Help Nature Grow’ theme is a very popular concept. Consumers are becoming increasingly aware that bees and butterflies need to be helped. We have designed this attractive package for that purpose. ‘Help Nature Grow’ includes various packaging such as paper carrier bags, a shopping bag and a cardboard box. P 79-82

Story 2, Sweet Bee Flowers NL Hiermee brengen we duurzaamheid en biodiversiteit samen. Een mengsel van 3 Collarette dahlias verpakt in een Zero-Tree® tas. Voor de productie van deze tas zijn geen bomen gekapt. Dit materiaal is gemaakt van gerecyclede jeans. Een hele mooie combinatie. EN In this way we bring sustainability and biodiversity together. A mixture of 3 Collarette dahlias packed in a Zero-Tree® bag. This means that no trees have to be cut down to produce this bag. This material is made from recycled jeans. A very nice combination.

P 78

Story 3, Wild Garden NL 2 fraai ontworpen draagtassen (shopping bags) met bollenmengsels die in iedere ‘zomertuin’ tot hun recht komen. Een mengsel met de nadruk op rozelila kleuren en een mengsel met meer geel-zalm-oranje kleuren. De bollen in de tassen zijn per soort verpakt. Een mooi kado voor famile, tuinvrienden of gewoon voor jezelf. EN 2 attractively designed shopping bags with bulb mixtures that come into their own in every ‘summer garden’. A mixture with an emphasis on pink-lilac colors and a mixture with more yellow-salmon-orange colors. The bulbs in the bags are packed per type. A nice gift for family, garden friends or just for yourself. P 70 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

13


Bees & butterflies stories BIO (organic) dahlias NL Sinds een paar jaar verkoopt JUB 12 soorten BIO dahlias in deze modern vormgegeven verpakkingslijn. EN For a few years now, JUB has been selling 12 types of ORGANIC dahlias in this stylish BIO prepacked line. P 52-53

Help the bees and butterflies NL Al vele jaren 2 succesvolle verpakkingen met bollenmengsels specifiek voor bijen en vlinders. Voor 2022 een lay-out update en nu toegevoegd aan het ‘Help Nature Grow’ concept. EN For many years now 2 successful packages with bulb mixtures attracting bees and butterflies. A layout update for 2022 and now added to the ‘Help Nature Grow’ concept. P 79

Enkelbloemige dahlia’s NL Vooral de enkelbloemige dahlia’s trekken in de zomer vele bijen en vlinders aan. Soms zitten er wel 2 tot 3 vlinders tegelijk op 1 bloem. Zij kunnen de nectar in de zomer goed gebruiken.

Single flowering dahlias EN The single-flowered dahlias in particular attract many bees and butterflies in the summer. Sometimes there are 2 to 3 butterflies on 1 flower at the same time. They can use the nectar in the summer. P 38-39

14

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


BEES & BUTTERFLIES STORIES

HELP NATURE GROW

Natural Food for Bees and Butterflies

VEER & MOON Bee Happy & Lots of Love

NL 4 vrolijk ontworpen tassen met speciale bij- en

NL Een bijzondere verpakking met bollen. Veer & Moon

vlinderaantrekkende bollen. De tas ziet er niet alleen mooi uit

onderscheidt zich door de bloemen in tekening te laten zien

maar de inhoud creëert ook in menig tuin een fraai

waarbij de kenmerken van de bloem worden opgelicht en de

zomerfeest met prachtig bloeiende bollen.

oorsprong wordt getoond. De natuur in al zijn eenvoud.

EN 4 friendly designed bags with special bee and butterfly

EN A special pack with bulbs. Veer & Moon distinguishes

attracting bulbs. The bag does not only look beautiful,

itself by showing the flower in a drawing, whereby the

but the content also creates a beautiful summer party in many

characteristics of the flower are highlighted and the origin

gardens with beautiful flowering bulbs.

is shown. Nature in all its simplicity.

P 80-82

P 77

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

15


New 2022 FROM THE GROWER

Elk jaar werken we er hard aan om u de nieuwste varieteiten, verpakkingen en presentatie middelen te presenteren. Op de volgende 5 pagina’s laten we het u zien: ‘Wat is nieuw in 2022’ We work hard every year to bring you the latest bulb varieties, packaging materials and presentation tools. On the following 5 pages we show you ‘What’s new for 2022’ 16

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


NEW 2022 NEW 2022

PREPACKS

The most extensive JUB packaging line with over 250 articles.These packages are suitable for wall racks, cabinet displays and wooden racks.

100.175 Dahlia Cool Flame

size I

100.210 size I Dahlia Creme de Cognac

100.523 size I Dahlia Marcel Dassault

100.525 Dahlia Meteorite

size I

101.090 Dahlia Grand Prix

size I

101.558 Dahlia Gold Crown

size I

102.260 size I Dahlia Deep Impact

102.263 Dahlia Jaxon

size I

size I

100.555 size I Dahlia Okapi’s Sunset

101.070 Dahlia Frost Nip

102.300 Dahlia Noël

102.770 size I Dahlia Melody Gipsy

103.260 size I Dahlia White Aster

103.470 size I Dahlia Wishes ‘N Dreams

103.530 size I Dahlia Topmix Apricot

103.830 Dahlia Paso Doble

104.320 Dahlia Yellow Bird

104.325 size I Dahlia Bishop of Leicester

105.007 size12/14 Gladiolus Amber Mystique

105.080 size 12/14 Gladiolus Circus Club

105.930 size 12/14 Gladiolus Murmansk

size I

103.965 size 1I Dahlia Jowey Gipsy

size I

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

17


NEW 2022 PREPACKS

The most extensive JUB packaging line with over 250 articles.These packages are suitable for wall racks, cabinet displays and wooden racks.

18

106.500 size 8/10 Gladiolus Glamini© Amber

106.600 size 8/10 Gladiolus Glamini© Kim

106.700 size 8/10 Gladiolus Glamini© Patty

106.800 size 8/10 Gladiolus Glamini© Mixed

108.000 size 14/16 Lilium Blacklist

108.564 size 14/16 Lilium Hachi

108.914 size 16/18 Lilium Must See

109.600 size 14/16 Lilium Happy Heart

109.700 size 14/16 Lilium Happy Memories

109.800 size 14/16 Lilium Happy Snow

110.255 size 5/6 Begonia odorosa Red Sunset

110.700 size 5/6 Begonia Non-Stop Mix

110.800 size 5/6 Begonia Pastel compacta Mix

110.850 size 18/20 Begonia boliviensis San Francisco

110.900 size 18/20 Begonia boliviensis Santa Barbara

110.910 size 18/20 Begonia boliviensis Santa Cruz

111.655 size I Canna Red Futurity

113.535 size 7/8 Iris hollandica Picasso

111.898 size 12/+ Chasmanthe Saturnus

112.130 size 6/+ Crocosmia Emily McKenzie

115.560 size 14/16 Zantedeschia Dubai Nights

115.670 size 14/16 Zantedeschia Manila

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


NEW 2022

XXL PACKS

The JUB promotional packaging line. These XXL packs are especially suitable for table presentations, cabinet displays or freestanding promotional displays with 30 pegs.

133.057 Ranunculus Mix

size 5/6

133.245 Alstroemeria Ligtu hybr. Mix

size I

132.120 size I Dahlia Ballerina of Ruffles

132.561 Dahlia Pompon Mix

size I

133.250 Astilbe Mix

133.450 Papaver orientale Mix

size I

size 2/3

132.562 Dahlia Topmix

size I

PERENNIALS (SELECTION) Perennials are important in the garden as a base for borders where spring and summer bulbs can be planted. Perennials come back every year and increase in size.

120.400 Alcea rosea Nigra

123.423 Hemerocallis Berrylicious

size I

124.560 size I Hosta Blue Mouse Ears

size I

121.380 size 2/3 Astilbe japonica Peach Blossom

123.350 size I Helleborus orientalis Montsegur

126.640 size 2/3 Paeonia Pink Hawaiian Coral

size I 127.380 Phlox pan. Blue Paradise

127.670 size I Phlox pan. Orchid Green

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

19


NEW 2022 GROW-IT, EAT-IT (SELECTION) The edible garden. JUB offers a wide range of fruit and vegetables in various packaging. Enough choice to plant an entire vegetable garden.

129.040 Asparagus Backlim

size I

129.440 Helianthus tuberosus

size I

129.460 Levisticum officinale

size I

HEALTHY HERBS BOXES 3 types of herbs in boxes

701.385

701.386

701.387

outer 701.395

LOOSE BULBS NOW IN CARDBOARD CRATES SWEET BEE FLOWERS

All loose bulbs and perennials will, from now on, be presented in cardboard boxes

outer 700.181

700.180

2 BLOOMING SUMMER BAGS 2 new additions to the Blooming Summer range: Lotte & Sofie

701.107 20

outer 701.108

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

701.109

outer 701.110


NEW 2022

GARDEN BAGS - 100 DAYS FLOWERS Grote draagtassen met een mix van bloembollen voor een bloeiperiode van 100 dagen. Tassen met alleen dahlia’s of gladiolen maar ook diverse gemengde zomerbloeiende bollen. Large carrier bags with a mix of flower bulbs for a flowering period of 100 days. Bags with only dahlias or gladiolus but also various mixed summer flowering bulbs

BAG WITH 5 POMPON DAHLIAS

BAG WITH 5 TOPMIX DAHLIAS

125 BULB GARDEN WHITE

700.035 outer 700.036

700.045 outer 700.046

700.062 outer 700.063

2 WILD GARDEN SHOPPING BAGS Decorative shopping bag with 30 various bulbs attracting bees and butterflies. Bulbs for appr. 1m2

700.080

outer 700.081

700.075

outer 700.076 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

21


Information on packages REGULAR CAPPERS 6 pictograms with bulb information and planting instructions

Sustainable Supplier seal; See website: www.sustainablesuppliers.nl

A unique bar code for each product/ package Bee attracting bulbs

5 pictograms with bulb planting instructions in 9 languages Recycling symbol

BLE SU NA P AI

IER PL

SUS T

Anemone type • Георгина

UR

RO

IC U

15 cm I

DU

CTS

H ORT LT

www.bulb.com

A L Q LITY UA

P

30-60 cm VII-X

III-V

110 cm

FRONT Quantity per pack

Retail price code

Flowering height (cm) and flowering month

BACK FSC code: cardboard from responsible sources Sustainable Supplier seal. See website: www.sustainablesuppliers.nl

22

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Plant Passport has the exact information (traceable) about the origin of the bulbs JUB flowering guarantee See website: www.jubholland.nl/ flowering-guarantee


INFORMATION ON PACKAGES

NETLONS WITH LABELS The amount of bulbs in this netlon fills an area of 1 m2

Our netlon labels are made of 100% recycable material

Plant Passport has the exact information (traceable) about the background/origin of the bulbs

Plant Passport A Allium

B NL-778213021 C

III - V

2-3 cm

D NL

10 cm

Plant van maart t/m mei. Plant from March until May. Plantez de mars à mai. Pflanzen von März bis Mai. Посадите c март по мая. Piantare da marzo a maggio. Sázejte od března do května.

2-3 cm diep planten 10 cm uit elkaar. Plant 2-3 cm deep and 10 cm apart. Plantez-les à 2-3 cm de profondeur et à une distance de 10 cm entre les plants. 2-3 cm tief pflanzen 10 cm auseinander. Посадить в глубину 2-3 cm и в расстояние 10 cm. Piantare a 2-3 cm di profondità e ad una distanza di 10 cm tra le piante. Sázejte asi 2-3 cm hluboko ve vzdálenosti asi 10 cm.

Toedekken met grond en water geven. Cover with soil and water well. Recouvrez de terre, et arrosez copieusement. Abdecken mit Erde und gießen. Hакройте почвой и хорошо пролейте водой. Coprire con terriccio ed annaffiare. Zahrňte zeminou a zalejte.

Oogst in juli. Harvest in July. Récoltez en juillet. Ernten in Juli. Уборка урожая в июле. Raccolta in luglio. Sklízejte v červenci.

VII

14/21

FRONT

5 pictograms with bulb information and planting instructions

JUB Holland Noordwijkerhout The Netherlands

BACK Sustainable Supplier seal. See website: www.sustainablesuppliers.nl

A unique bar code for each product/package

BIO (ORGANIC) BULB CAPPERS IN ‘HOME COMPOSTABLE’ BAGS Consumer website www.bioflowerbulbs.com, with lots of information about organic flowerbulbs

4 pictograms with bulb planting instructions De zakken met de biobollen, bevestigd aan de cappers, zijn gemaakt van speciaal folie dat ‘thuis composteerbaar’ is. The bags with the organic (bio) bulbs, attached to the cappers are made of special foil which is ‘home compostable.’ ‘HOME COMPOSTABLE ‘ betekent/means: GFT-bak: OK Green Bin: OK

FRONT The official international SKAL logo used for organic (bio) products

BACK Sustainable Supplier seal. See website: www.sustainablesuppliers.nl

Information about how organic bulbs are being cultivated

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

23


POS Pos Material material PRESENTATION SAMPLES Promotiemateriaal (P.O.S.) is essentieel een succesvolle bloemis essentieel voor eenvoor succesvolle bloembollenverkoop. bollenverkoop. JUB Holland biedt u een scala aan promotiemateriaal JUB Holland bied u een breed scala aan breed promotiemateriaal incl. vele tips. en houten vrijstaande displays inclusief vele praktische tips. Promotional material is essential for successful bulb sales. Promotional material is promotional essential formaterials successful flower bulb sales. JUB offers you a wide(P.O.S.) range of including many tips. JUB Holland offers you a wide range of promotional material and wooden free standing displays including many practical tips. 24

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Posters & banners POSTERS & BANNERS

flowerbulbs A

€ 1,99

A

€ 1,99

B

€ 2,99

B

€ 2,99

C

€ 3,99

C

€ 3,99

PRICE CODE SIGN PREPACKS

975320

977.300 for wall display small prepacks

POSTERS 900.115

flowerbulbs 975300

HEADER CARDS 975.300 Header cards for free standing displays

JUB posters on demand Have bespoke posters of your own garden centre or shop printed or designed by JUB on demand. Please contact us to discuss the possibilities.

D

€ 5,99

E

€ 7,99

PRICE CODE SIGN XXL PACKS / NETLONS 977.310 For wall display XXL packs & netlons

975640

HEADER CARDS

HEADER CARDS

976.180 Header card for wall displays and cabinet displays

975.600 Header card for free standing cabinet displays

Flowerbulbs That’s what makes you bloom! BANNER (300x60cm.) 900.300 (NL)

900.305 (UK)

900.310 (DE)

900.315 (FR)

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

25


Wooden displays DISPLAY, 24 PEGS, LARGE 910.075 Size 80x40x180cm. Display met 24 posities voor vaste planten en XXL verpakkingen Display with 24 pegs for XXL and perennial packs <<<

DISPLAY, 24 PEGS, SMALL 910.070 Size 61x40x180cm. Display met 24 posities voor Low budget en BIO verpakkingen Display with 24 pegs for Low Budget and Bio Packs >>>

flowerbulbs

flowerbulbs

flowerbulbs

flowerbulbs 975300 975320

ISLAND DISPLAY, SMALL

26

975320

ISLAND DISPLAY, LARGE

911.525 Size 80x60x160cm.

911.490 Size 100x100x160cm.

Eiland display - klein ‘Island’ display - small

Eiland display - groot ‘Island’ display - large

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

975300


DISPLAYS

975640

DISPLAY, 30 PEGS 910.010 Size 120x41x188cm. Display met 30 posities voor XXL verpakkingen Display with 30 pegs for XXL packs

975640

GIFT DISPLAY

DISPLAY, 48 PEGS

911.135 Size 80x60x190cm.

910.030 Size 120x41x188cm.

Kado etage display ‘Gift item’ display

Display met 48 posities voor kleinverpakkingen Display with 48 pegs for small packs

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

27


Wooden displays 975640

LARGE CABINET DISPLAY 911.160 Size 120x43x188cm.

911.155 Size 60x43x188cm.

‘Cabinet’ display voor 48 kleinverpakkingen ‘Cabinet’ display for 48 prepacks

‘Cabinet’ display voor diverse verpakkingen ‘Cabinet’ display for various packs

BULB HOUSE (TOP) 911.533 Size 330x168x240cm. Bollenhuis frame top ‘Bulb House’ frame top

BULB HOUSE (COMPLETE) 911.536 Size 330x168x240cm. Bollenhuis robuust ‘Bulb House’ robust

28

MEDIUM CABINET DISPLAY

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


DISPLAYS

WOODEN DISPLAYS ENHANCE YOUR BULB PRESENTATION

975660

NL Bloembollen op/in vrijstaande houten displays verbeteren de presentatie en overzichtelijkheid voor de consumenten. EN Flower bulbs on / in freestanding wooden displays improve the presentation and clarity for consumers. DE Blumenzwiebeln auf / in freistehenden Holzdisplays verbessern die Präsentation und Klarheit für die Verbraucher. FR Les bulbes à fleurs dans les présentoirs en bois améliorent la présentation et la clarté pour les consommateurs.

LARGE CABINET DISPLAY, LARGE PACKS 911.180 Size 120x43x188cm. ‘Cabinet’ display voor 36 XXL verpakkingen ‘Cabinet’ display for 36 XXL packs

BANNER FOR EURO PALLET PRESENTATION (excl. pallets) 900.280 Size 120x80x71cm. Banner geschikt voor de aankleding van 4 gestapelde euro pallets voor het maken van een presentatie Banner suitable for the decoration of 4 stacked euro pallets, to make a presentation

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

29


Garden Centre Presentations NL Diverse voorbeelden van het presenteren van retailprodukten. Met behulp van vrijstaande displays en andere POS items zijn er vele opties om consumenten tot aankoop te overtuigen. Zie ook onze website: www.jubholland.nl EN Various examples of the presentation of retail products. With the help of free-standing displays and other POS items, there are many options to convince consumers to buy. See also our website: www.jubholland.nl DE Verschiedene Beispiele für die Präsentation von Einzelhandelsprodukten. Mit Hilfe von freistehenden Displays und anderen POSArtikeln gibt es viele Möglichkeiten, die Verbraucher zum Kauf zu überreden. Siehe auch unsere Website: www.jubholland.nl FR Divers exemples de présentation de produits de détail. À l’aide des displays et d’autres articles de point de vente, il existe de nombreuses options pour convaincre les consommateurs d’acheter. Consultez également notre site web: www.jubholland,nl

30

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


GARDEN CENTRE PRESENTATIONS

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

31


Garden Centre Presentations

32

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


GARDEN CENTRE PRESENTATIONS

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

33


Prepacks

BULBS FROM THE GROWER De meest uitgebreide JUB verpakkingslijn met ruim 250 artikelen. Deze verpakkingen zijn geschikt voor wandstellingen, cabinet displays en houten pennenrekken. Tevens complete thema displays. The most extensive JUB packaging line with over 250 articles. These packages are suitable for wall racks, cabinet displays and freestanding wooden racks. Also complete themed displays. 34

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Dahlia DAHLIA

DECORATIVE

100.005 Akita

size I

100.010 size I Arabian Night

100.050 size I Bahama Apricot

100.120 Bluetiful

size I

100.130 size I Bright Diamond

100.190 Crazy Love

size I

100.200 size I Creme de Cassis

100.210 size I Creme de Cognac

100.250 Duet

size I

100.260 Ekaterina

size I

100.310 size I Garden Wonder

100.340 size I Glory of Heemstede

100.370 size I Glorie van Noordwijk

100.500 Le Castel

100.523 size I Marcel Dassault

100.525 Meteorite

size I

100.530 size I Mikayla Miranda

100.550 size I Mystery Day

100.555 size I Okapi’s Sunset

100.580 size I Peaches and Cream

100.610 Procyon

100.650 Red Rock

size I

100.175 Cool Flame

size I

size I

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

35


Dahlia DECORATIVE

100.670 Rosella

size I

100.680 size I Santa Claus

100.765 size I Sweet Love

100.910 Avignon

size I

100.950 size I Bohemian Spartacus

100.140 size I Bristol Stripe

100.970 size I Café au Lait

101.060 Fleurel

101.090 Grand Prix

size I

101.150 size I Kelvin Floodlight

101.180 Lavender Perfection

101.270 size I Mingus Alex

101.320 size I Penhill Watermelon

101.390 size I Alfred Grille

101.490 size I Color Spectacle

DINNERPLATE

101.070 Frost Nip

size I

size I

size I

CACTUS

101.350 Tartan

36

size I

101.355 Tyrell

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

101.360 Vancouver

size I


DAHLIA

101.520 size I Dutch Explosion

101.555 size I Gerry Scott

101.558 Gold Crown

size I

101.570 size I Hollyhill Spiderwoman

101.580 Hy Trio

size I

101.640 size I Kennemerland

101.680 size I Mick’s Peppermint

101.730 My Love

101.760 Nuit d’Été

size I

101.820 Preference

101.850 size I Purple Gem

101.880 size I Rebecca’s World

102.160 size I Alauna Clair Obscure

102.260 size I Deep Impact

102.360 size I Rejmans Firecracker

102.400 size I Tsuki Yori No Shisha

size I

size I

FIMBRIATA

101.970 Veritable

size I

102.000 Vuurvogel

size I

102.030 size I Wittemans Best

102.263 Jaxon

size I

102.265 size I Lindsay Michelle

102.290 size I Myrtle’s Folly

102.300 Noël

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

37


Dahlia DECORATIVE BORDER

102.510 size I Autumn Fairy

102.540 Bluesette

size I

102.570 size I Ellen Houston

102.630 Sisa

size I

102.660 Wittem

size I

102.770 size I Melody Gipsy

102.840 size I Park Princess

102.870 size I Playa Blanca

102.880 Purple City

size I

102.900 Red Pigmy

size I

103.020 size I Golden Scepter

103.070 size I Little Robert

103.110 Natal

103.140 Nescio

size I

103.200 size I Souvenir d’Eté

103.425 Cherry Red

size I

103.450 Sneezy

CACTUS BORDER

POMPON

size I

SINGLE FLOWERING

103.230 size I Stolze von Berlin

38

103.260 size I White Aster

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

103.280 size I Wine Eyed Jill

size I


103.470 size I Wishes ‘n Dreams

103.480 size I Yellow Sneezy

DAHLIA

GALLERY

103.490 Art Fair®

size I

103.510 Pablo®

size I

103.520 Singer®

size I

TOPMIX

103.530 Apricot

size I

103.540 Yellow

size I

103.570 Purple

size I

103.600 Red

size I

103.630 Pink

size I

103.680 Blue Bayou

size I

103.820 Life Style

size I

103.830 Paso Doble

size I

103.850 Soulman

size I

103.950 Eveline

size I

103.965 size I Jowey Gipsy

ANEMONE

103.660 White

size I

BALL

103.860 Take Off

size I

103.910 size I Totally Tangerine

103.970 size I Jowey Joshua

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

39


Dahlia BALL

104.230 size I Kelsey Annie Joy

COLLARETTE

103.975 size I Jowey Mirella

103.990 Marble Ball

size I

104.010 Sunny Boy

104.160 size I Fashion Monger

104.240 size I Mary Evelyn

104.270 Pooh

size I

104.290 size I Teesbrooke Audrey

104.320 Yellow Bird

104.325 size I Bishop of Leicester

104.330 size I Bishop of Llandaff

104.340 size I Bishop of Oxford

104.350 size I Bishop of York

104.630 size I Fancy Pants

104.710 size I Verrone’s Obsidian

size I

size I

CLASSIC COLLECTION

ORCHID

104.445 size I Happy Days Cream White 40

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

104.400 size I Fascination


Gladiolus GLADIOLUS

LARGE FLOWERING

105.007 size 12/14 Amber Mystique

105.080 size 12/14 Circus Club

105.095 size 12/14 Cote d’Azur

105.160 size 12/14 Espresso

105.163 size 12/14 Evergreen

105.166 size 12/14 Fairytale Pink

105.170 size 12/14 Far West

105.250 size 12/14 Fiorentina

105.290 size 12/14 Indian Summer

105.390 size 12/14 Mon Ami

105.460 size 12/14 Nori

105.490 size 12/14 Nova Lux

105.530 size 12/14 Oracle

105.550 size 12/14 Oscar

105.580 size 12/14 Passos

105.610 size 12/14 Peter Pears

105.670 size 12/14 Priscilla

105.700 size 12/14 Purple Flora

105.730 size 12/14 Rose Supreme

105.740 size 12/14 Speed Date

105.750 size 12/14 Sugar Plum

105.760 size 12/14 Traderhorn

105.770 size 12/14 Tricolore

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

41


Gladiolus LARGE FLOWERING

105.940 size 12/14 Rostov

RUFFLED

105.790 size 12/14 White Prosperity

105.850 size 12/14 Mix

105.950 size 12/14 Sotsji

105.970 size 12/14 Ufa

NANUS

105.920 size 12/14 Krasnodar

105.990 size 12/14 Mix

BUTTERFLY

106.070 Nymph

size 8/9

106.130 Mix

106.310 size 10/12 Mix

size 8/9

GLAMINI©

106.500 size 8/10 Amber

42

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

106.600 size 8/10 Kim

106.700 Patty

size 8/10

106.800 size 8/10 Mixed

105.930 size 12/14 Murmansk


Lilium

108.350 size 14/16 Orange Summer

LILIUM

ASIATIC

108.000 size 14/16 Blacklist

108.150 size 14/16 Forever Susan

108.170 size 14/16 Kent

108.220 size 14/16 Lollypop®

108.380 size 14/16 Pink County

108.395 size 14/16 Purple Dream

108.410 size 14/16 Red County

108.470 size 14/16 Yellow County

108.480 size 14/16 Baferrari

108.490 size 14/16 Brasilia®

108.520 size 14/16 Casa Blanca

108.553 size 14/16 Corvara

108.845 size 16/18 Bald Eagle

108.910 size 16/18 Fata Morgana

108.914 size 16/18 Must See

108.310 size 14/16 Netty’s Pride

ORIENTAL

108.564 size 14/16 Hachi

ASIATIC DOUBLE

108.670 size 14/16 Stargazer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

43


Lilium / Begonia ORIENTAL DOUBLE

SPECIAL

108.900 size 16/18 Elodie

109.012 size 16/18 Lotus Beauty

109.025 size 16/18 Apricot Fudge

109.070 size 16/18 Josephine

POT

109.080 size 16/18 Lady Alice

109.113 size 16/18 Pink Perfection

109.150 size 18/20 Regale

109.180 size 16/18 Robert Swanson

109.600 size 14/16 Happy Heart

O.T.

109.700 size 14/16 Happy Memories

109.800 size 14/16 Happy Snow

109.220 size 16/18 Anastasia

109.260 size 16/18 Friso

110.030 Red

110.040 Pink

BEGONIA GRANDIFLORA

110.010 Yellow

44

size 5/6

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

110.020 Orange

size 5/6

size 5/6

size 5/6

110.050 White

size 5/6


Begonia

110.060 Mix

BEGONIA

CASCADE

110.241 size 5/6 Florence

size 5/6

110.251 Sunray

size 5/6

110.255 size 5/6 odorosa Red Sunset

110.270 size 5/6 odorosa White Blush

110.300 Yellow

size 4/5

110.310 Orange

size 4/5

110.320 Red

size 4/5

110.400 Yellow

size 5/6

110.410 Orange

size 5/6

PENDULA

110.280 size 5/6 odorosa Yellow Flame

110.290 size 5/6 odorosa Fragrant Mix

FIMBRIATA

110.330 Pink

size 4/5

110.340 White

size 4/5

110.350 Mix

size 4/5

110.420 Red

size 5/6

110.430 Pink

size 5/6

110.440 White

size 5/6

110.450 Mix

size 5/6

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

45


Begonia / Various bulbs SPECIAL

110.700 size 5/6 Non-Stop Mix

110.800 size 5/6 Pastel Compacta Mix

110.850 size 18/20 boliviensis San Francisco

110.900 size 18/20 boliviensis Santa Barbara

110.910 size 18/20 boliviensis Santa Cruz

111.129 size 5/6 coronaria Bride

111.159 size 5/6 coronaria Hollandia

111.179 size 5/6 coronaria Mr. Fokker

111.184 size 5/6 coronaria Purple-Pink Mix

111.189 size 5/6 coronaria de Caen Mix

ANEMONE

CANNA

46

111.279 size 5/6 coronaria Governor

111.309 size 5/6 coronaria Lord Lieutenant

111.339 size 5/6 coronaria Mount Everest

111.369 size 5/6 coronaria St. Brigid

111.580 Fantasy

111.600 Picasso

111.650 size I Red Dazzler

111.655 size I Red Futurity

size I

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

111.570 size I City of Portland

111.680 size I Richard Wallace

111.720 Wyoming

size I


VARIOUS BULBS

FREESIA

111.770 size I Mini Golden Lucifer

111.780 size I Mini Lucifer

111.790 size I Mini Orchid Beauty

112.730 size 5/+ Double Blue

112.760 size 5/+ Double Yellow

112.790 size 5/+ Double Red

112.820 size 5/+ Double Pink

112.850 size 5/+ Double White

112.870 size 5/+ Single Mix

112.880 size 5/+ Double Mix

113.430 Blue

113.530 size 7/8 Mystic Beauty

113.535 Picasso

113.540 size 8/9 Pink Panther

113.580 size 7/8 Silvery Beauty

114.530 Yellow

114.560 Orange

IRIS HOLLANDICA

size 7/8

size 7/8

RANUNCULUS

113.590 size 7/8 Symphony

113.595 White

size 7/8

113.600 Mix

size 7/8

size 6/7

size 6/7

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

47


Various bulbs RANUNCULUS

114.620 Red

size 6/7

114.650 Pink

size 6/7

114.680 White

size 6/7

114.690 Mix

size 6/7

114.695 size 6/7 Pastel Mix

SINNINGIA

114.800 size 5/6 Defiance

114.830 size 5/6 Hollywood

114.860 size 5/6 Kaiser Friedrich

114.890 size 5/6 Kaiser Wilhelm

114.920 size 5/6 Mont Blanc

115.530 size 14/16 Captain Ventura

115.540 size 14/16 Captain Violetta

115.560 size 14/16 Dubai Nights

115.660 size 14/16 Hot Shot

115.670 size 14/16 Manila

115.750 size 14/16 Picasso

115.852 size 14/16 Royal Valentine

115.930 size 14/16 Summer Sun

ZANTEDESCHIA

115.680 size 14/16 Odessa

48

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


VARIOUS BULBS

VARIOUS BULBS A-Z

111.030 size 16/+ Amarine Belladiva

111.100 size 20/+ Amaryllis Belladonna

111.400 size 5/6 Babiana stricta Mix

111.420 size 5/+ Bessera Elegans

111.450 size I Bletilla striata

111.898 size 12/+ Chasmanthe Saturnus

111.950 size 20/24 Crinum Powellii

111.980 size 20/24 Crinum Powellii Album

112.100 size 6/7 Crocosmia Mix

112.130 size 6/+ Crocosmia Emily Mckenzie

112.160 size 8/+ Crocosmia George Davison

112.190 size 10/+ Crocosmia Lucifer

112.350 size 13/15 Cyclamen hederifolium

112.590 size 14/16 Eucomis autumnalis

112.600 size 16/18 Eucomis bicolor

113.100 size 8/10 Gladiolus call. Murielae

113.200 size 15/20 Gloriosa Rothschildiana

113.300 size16/18 Hymenocallis Festalis

113.350 size 14/16 Hymenocallis Sulphur Queen

113.750 Ixia Mix

114.000 size I Mirabilis Jalapa Mix

114.100 size 12/14 Nerine bowdenii

114.150 size 12/+ Nerine bowdenii Alba

size 5/+

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

49


Various bulbs VARIOUS BULBS A-Z

114.200 size 18/+ Ornithogalum Saundersiae

115.300 size 7/9 Tigridia pavonia Mix

50

115.350 size 5/6 Triteleia Corrina

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

114.300 size 4/5 Oxalis deppei Iron Cross

114.400 size 12/14 Polianthes tuberosa The Pearl

115.100 size 4/5 Sparaxis Mix

115.280 size 7/9 Tigridia pavonia Alba Grandiflora


Themed displays THEMED DISPLAYS

2 cabinet displays met ieder een speciaal thema: “Bijen”: bollen voor bijen & “Potten”: bollen voor potten voor op terras en/of balkon. 2 medium cabinet displays with a special theme for each display: “Bees”: bulbs for bees &“Pots”: bulbs for pots for the patio and/or balcony.

BIJEN/BEES DISPLAY + HEADER CARD 850.800

Wooden display with 24 varieties Total: 120 packages (24 x 5)

BALCONY/TERRACE DISPLAY + HEADER CARD 850.850

Wooden display with 24 varieties Total: 120 packages (24 x 5)

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

51


BIO Dahlias ORGANIC DAHLIA

Een serie van 12 biologisch geteelde dahlia’s. De zakken met deze bio dahlia’s zijn gemaakt van speciaal folie dat ‘thuis composteerbaar’ is. A series of 12 organically grown dahlias. The bags with these organic dahlias are made of special foil that is ‘home compostable’.

52

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


BIO Dahlias 701.260 Bag with 3 BIO Dahlias in 3 varieties

BIO (ORGANIC) DAHLIAS

BIO BEE DAHLIAS

SKAL NL-BIO-01

HOME COMPOSTABLE BAGS De zakken met de bio dahlia’s zijn gemaakt van speciaal folie dat ‘thuis composteerbaar’ is.

701.261 15 BIO Dahlia bags per outer

The bags with the organic (bio) dahlias are made of special foil which is ‘home compostable.’

117.050 Avignon

size I

117.080 Bilbao

size I

117.140 Duet

size I

117.230 size I Golden Torch

117.233 Hartenaas

size I

117.240 Impression Fantastico

size I

117.330 Menorca

size I

117.350 My Love

size I

BIO DAHLIAS DISPLAY + HEADER CARD 850.161

117.380 Orfeo

size I

117.410 Sandra

size I

117.460 size I Summer Flame

117.520 I Waltzing Mathilda

Wooden display with 12 varieties Total: 168 packages (2x12 x 7)

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

53


Low budget DAHLIA

150.105 size I Cactus Salmon

150.215 size I Cactus White

150.295 size I Decorative Purple

150.305 size I Decorative Red/ White

150.312 size I Dinnerplate Pink

150.350 size 10/12 Pink

150.400 size 10/12 Red

150.450 size 10/12 White

150.500 size 10/12 Purple

150.700 size 12/14 Red-White

150.800 size 12/14 Asiatic White

150.950 size 6/8 Gladiolus callianthus Murielae

151.000 size 7/8 Iris hollandica Mix

GLADIOLUS

150.325 size I Pompon Red

BEGONIA

LILIUM

150.550 size 4/5 Grandiflora Red

150.600 size 4/5 Grandiflora White

150.850 size 5/6 Anemone de Caen

150.870 size 8/10 Crocosmia Lucifer

VARIOUS BULBS A-Z

54

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

150.900 size 5/+ Freesia Single Mix


LOW BUDGET

This low budget line of prepacks contains a range of 24 varieties at competitive prices.

150.315 size I Dinnerplate Yellow

150.318 size I Pompon Orange

150.520 size 10/12 Mix

LOW BUDGET DISPLAY + HEADER CARD 850.911

151.050 size 5/6 Ranunculus Mix

151.100 size 10/12 Liatris spicata

Wooden display with 24 varieties Total: 240 packages (24 x 10)

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

55


XXL packs

EXTRA L ARGE PACKAGES De JUB promotie verpakkingslijn. De XXL packs zijn speciaal geschikt voor presentatie op tafels, in cabinet displays of in vrijstaande promotie displays met 30 posities. The JUB promotional packaging line. These XXL packs are especially suitable for table presentations, cabinet displays or freestanding promotional displays with 30 pegs. 56

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


XXL packs XXL PACKS

DAHLIA

132.050 Adorable

size I

132.100 Arabian Night

size I

132.120 size I Ballerina of Ruffles

132.150 size I Cupido Friends

132.155 size I Dahlegria Tricolore

132.165 Extase

size I

132.170 Le Baron

size I

132.225 size I Rebecca’s World

132.310 Cactus White

size I

132.320 size I Cactus Salmon

132.350 size I Double Bright Mix

132.400 size I Favourite Ballet

132.430 size I Favourite Dance

132.460 Favourite Love

size I

132.490 Happy Daylight

132.500 size I Happy Single Mix

132.510 Honka Mix

132.530 size I Lumière du Soleil

132.540 Pastel Mix

size I

size I

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

57


XXL packs DAHLIA

132.560 size I Pink Purple Touch

132.561 Pompon Mix

size I

132.562 Topmix

size I

132.563 Salt & Pepper

size I

GLADIOLUS

132.564 size I Sweet Lemonade

132.565 size 12/14 Black & White

132.620 Pastel Mix

size 12/14

132.660 size 12/14 Purple Variation

132.725 size 5/6 Anemone de Caen Mix

132.745 size 5/6 Anemone coronaria Mr. Fokker

132.870 size 6/7 Crocosmia Mix

132.880 size 14/16 Eucomis Bicolor

VARIOUS BULBS A - Z

132.680 Mix

size 12/14

132.775 size 5/6 Begonia Picknick Mix

58

132.700 Mix

132.830 Canna Mix

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size 10/12

size I

132.840 size 8/10 Crocosmia Lucifer


XXL PACKS

132.895 size 5/+ Freesia Double Mix

132.930 size 6/8 Gladiolus callianthus Murielae

132.940 size 7/8 Iris Tiger Mix

132.960 size 14/16 Lilium Asiatic Mix

132.970 size 14/16 Lilium Orange Pixie

133.020 size 14/16 Lilium Tango Mix

133.050 size I Mirabilis Jalapa Mix

133.055 Nerine Mix

size 5/6 133.057 Ranunculus Mix

size 5/7 133.060 Tigridia pavonia Mix

size 12/+

PERENNIALS

size 14/16 133.133 Zantedeschia Pastel Mix

133.160 size 14/16 Zantedeschia Urban Romance

133.170 size 14/16 Zantedeschia Mix

133.210 Agapanthus Blue-White

133.240 size I Alcea rosea Mix

133.245 size I Alstroemeria Ligtu Hybrid Mix

size 1/2

133.200 size 1/2 Agapanthus Blue

133.250 Astilbe Mix

size 2/3

133.255 size plg. Convallaria majalis

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

59


XXL packs PERENNIALS

133.450 size I Papaver orientale Mix

133.330 Iris sibirica Mix

size I

133.460 Phlox Mix

size I

133.350 size 10/12 Liatris Blue-White

133.380 Lupinus Mix

XXL garden bags

60

80 GLADIOLUS MIX

5 DAHLIA JUMBO MIX

700.005 Carrier bag with 80 bulbs. Size 10/12

700.030 Carrier bag with 5 bulbs. Size I

720.061 12 Bags per outer

700.031 12 Bags per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size I

133.445 size 2/3 Paeonia Pink / White


5 DAHLIA POMPON MIX

XXL PACKS / GARDEN BAGS

XXL garden bags 5 DAHLIA TOPMIX MIX

700.035 Carrier bag with 5 bulbs. Size I

700.045 Carrier bag with 5 bulbs. Size I

700.036 12 Bags per outer

700.046 12 Bags per outer

125 bulb garden bags 125 BULB GARDEN MIX

125 BULB GARDEN BLUE

125 BULB GARDEN PINK

700.050 Carrier bag with 125 bulbs. 5 varieties

700.055 Carrier bag with 125 bulbs. 5 varieties

700.060 Carrier bag with 125 bulbs. 5 varieties

700.051 12 Bags per outer

700.056 12 Bags per outer

700.061 12 Bags per outer

125 BULB GARDEN WHITE

125 BULBS FROM HOLLAND

700.062 Carrier bag with 125 bulbs. 5 varieties

700.065 Carrier bag with 125 bulbs. 5 varieties

700.063 12 Bags per outer

700.066 12 Bags per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

61


Perennials

COMING BACK YEAR AFTER YEAR Vaste planten zijn belangrijk in de tuin als basis voor de borders waar voorjaars- en zomerbollen kunnen worden geplant. Vaste planten komen ieder jaar terug en nemen jaarlijks in omvang toe. Perennials are important in the garden as a base for borders where spring and summer bulbs can be planted. Perennials come back every year and increase in size. 62

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Perennials PERENNIALS

120.050 size I Achillea millefolium Paprika

120.200 size 1/2 Agapanthus africanus Albus

120.250 size 1/2 Agapanthus Blue Giant

120.385 size I Alcea rosea Chater’s Double Pink

120.395 size I Alcea rosea Chater’s Double Yellow

120.396 size I Alcea rosea Chater’s Double Red

120.397 size I Alcea rosea Chater’s Double White

120.400 size I Alcea rosea Nigra

120.600 size I Alstroemeria aurea Orange King

120.900 size I Aster dumosus Apollo

120.950 size I Aster dumosus Jenny

121.175 size 2/3 Astilbe arendsii Gloria Purpurea

121.200 size 2/3 Astilbe arendsii Spinell

121.230 size 2/3 Astilbe chinensis Maggie Daley

121.380 size 2/3 Astilbe japonica Peach Blossom

121.420 size 2/3 Astilbe japonica Washington

121.600 size I Aquilegia Black Barlow

121.650 size I Aquilegia White Barlow

121.710 Aquilegia Mix

121.901 size plg. Convallaria majalis

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

63


Perennials

64

121.950 size I Convallaria majalis Rosea

122.000 size I Cosmos atrosanguineus

122.200 size 2/3 Dicentra spectabilis

122.250 size 2/3 Dicentra spectabilis Alba

122.400 size I Echinacea purpurea

122.450 size I Echinacea White Swan

122.600 size I Eryngium alpinum

122.900 size I Geranium Akaton

123.050 size I Gypsophila paniculata

123.080 size I Gypsophila Perfecta

123.100 size I Gypsophila Pink Festival

123.200 size I Helenium Moerheim Beauty

123.310 size I Heliopsis Burning Hearts

123.350 size I Helleborus orientalis Montsegur

123.360 size I Helleborus orientalis White Lady

123.423 Hemerocallis Berrylicious

123.425 Hemerocallis Bestseller

123.429 Hemerocallis Bogeyman

123.470 size I Hemerocallis Colonel Mustard

123.600 size I Hemerocallis Daring Deception

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size I

size I


PERENNIALS

123.660 Hemerocallis Diva’s Choice

size I

123.850 Hemerocallis Jean Swann

size I

124.160 Hemerocallis Villa Vanilla

size I

124.300 size I Heuchera Palace Purple

size I

124.950 Hosta Patriot

124.550 size I Hosta Blue Ivory

124.560 size I Hosta Blue Mouse Ears

124.780 Hosta tardiana Halcyon

size I

124.985 size I Hosta Stained Glass

125.000 size I Hosta Sugar Daddy

125.050 size I Hosta White Feather

125.200 size I Incarvillea delavayi

125.270 size I Iris ensata Blueberry Pie

125.280 size I Iris ensata Cheese Cake

125.300 size I Iris germanica Batik

125.320 size I Iris germanica Crazy for You

125.360 size I Iris germanica Edith Wolford

125.370 I Iris germanica Emma Louise

125.450 size I Iris germanica Loop the Loop

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

65


Perennials

125.600 size I Iris germanica Night Owl

125.650 size I Iris germanica Senlac

125.660 size I Iris germanica White Knight

125.750 size I Iris sibirica Concord Crush

125.760 size I Iris sibirica Double Standard

125.785 size I Iris sibirica Sarah Tiffney

125.800 size 12/14 Liatris floristan White

125.850 size 12/14 Liatris spicata

125.900 Lupinus Blue

size I

125.950 size I Lupinus Cream Yellow

126.000 Lupinus Red

126.030 Lupinus Pink

126.070 Lupinus White

size I

126.480 size 2/3 Paeonia Alexander Fleming

126.500 size 2/3 Paeonia Bowl of Beauty

126.540 size 2/3 Paeonia Duchesse de Nemours

126.600 size 2/3 Paeonia Karl Rosenfield

126.640 size 2/3 Paeonia Pink Hawaiian Coral

size I

126.510 size 2/3 Paeonia Buckeye Belle 66

size I

126.518 size 2/3 Paeonia Cytherea

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


PERENNIALS

126.650 size 2/3 Paeonia Red Magic

126.700 size 2/3 Paeonia Sarah Bernhardt

126.900 size 2/3 Paeonia Top Brass

127.050 size I Papaver or. Fornsett Summer

127.100 size I Papaver orientale Patty’s Plum

127.150 size I Papaver orientale Perry’s White

127.200 size I Papaver orientale Picotee

127.250 size I Papaver orientale Türkenlouis

127.380 size I Phlox paniculata Blue Paradise

127.670 size I Phlox paniculata Orchid Green

127.700 size I Phlox paniculata Peppermint Twist

127.825 size I Phlox pan. Raving’s Beauty

127.850 size I Phlox paniculata Sherbet Blend®

127.855 size I Phlox paniculata Swizzle Blue

127.910 size I Phlox paniculata Younique Orange Elite

128.200 size I Rudbeckia Black Beauty

128.510 Sedum Carl

128.520 size I Sidalcea Party Girl

128.550 size I Tanacetum Robinson Red

128.800 size I Tritoma Alcazar

size I

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

67


Bulb Gifts FROM THE GROWER

JUB biedt een breed aanbod aan kado artikelen. Stijlvol, uitnodigend en praktisch. Van fraaie luxe kadotassen, trendy shopping bags tot combinatie verpakkingen met bollen en zaden. JUB offers a wide range of gift items. Stylish, inviting and practical. From beautiful luxury gift bags, trendy shopping bags to combination packaging with bulbs and seeds. 68

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Buzzy bulbs BULB GIFTS

BUZZY BULBS PURPLE

BUZZY BULBS PINK

701.500 Bag with a mix of 15 various summer flowering bulbs and perennials

701.510 Bag with a mix of 15 various summer flowering bulbs and perennials

701.501 12 bags Buzzy Bulbs Purple per outer

701.511 12 bags Buzzy Bulbs Pink per outer

BUZZY BULBS, MIX BOX 701.520 Mix box with 12 bags Buzzy Bulbs, 6 bags of each type

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

69


Wild garden bags

70

WILD GARDEN PINK

WILD GARDEN SALMON

700.075 Shopping bag with a mix of pink flowering bulbs and perennials

700.080 Shopping Bag with a mix of salmon flowering bulbs and perennials

700.076 9 Shopping bags Wild Garden Pink per outer

700.081 9 Shopping bags Wild Garden Salmon per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


We love dahlias BULB GIFTS

PINK LOVE

PURPLE LOVE

700.750 Bag with 4 Dahlias in pink colours size I

700.760 Bag with 4 Dahlias in purple colours size I

700.755 12 bags Pink Love per outer

700.765 12 bags Purple Love per outer

SALMON LOVE

WHITE LOVE

700.770 Bag with 4 Dahlias in salmon colours size I

700.780 Bag with 4 Dahlias in white colours size I

700.775 12 bags Salmon Love per outer

700.785 12 bags White Love per outer

WE LOVE DAHLIAS DISPLAY + HEADER CARD 850.520

Display with 80 bags We Love Dahlias 20 bags of each type

WE LOVE DAHLIAS, MIX BOX 700.790 Mix box with 12 bags We Love Dahlias 3 bags of each type

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

71


Blooming summer

BLOOMING SUMMER EVI

BLOOMING SUMMER SUZE

701.100 Bag with a mix of various summer flowering bulbs

701.105 Bag with a mix of various summer flowering bulbs

701.101 12 bags Blooming Summer Evi per outer

701.106 12 bags Blooming Summer Suze per outer

BLOOMINg SUMMER LOTTE

BLOOMING SUMMER SOFIE

701.107 Bag with a mix of various summer flowering bulbs

701.109 Bag with a mix of various summer flowering bulbs

701.108 12 bags Blooming Summer Lotte per outer

701.110 12 bags Blooming Summer Sofie per outer

BLOOMING SUMMER, MIX BOX 701.111 Mix box with 12 bags Blooming Summer 3 bags of each type

72

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Balcony mix BULB GIFTS

BALCONY MIX SAAR

BALCONY MIX KIEK

700.720 Mix of various purple summer flowering bulbs

700.725 Mix of various pink summer flowering bulbs

700.721 12 bags Balcony Mix Saar per outer

700.726 12 bags Balcony Mix Kiek per outer

BALCONY MIX, MIX BOX 700.729 Mix box with 12 bags Balcony Mix 6 bags of each type

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

73


Jute bags

JUTE BAG WITH RED & WHITE GLADIOLUS

JUTE BAG WITH SOFT PINK GLADIOLUS

700.710 Jute bag with 30 red and white flowering gladiolus, size 12/14

700.715 Jute bag with 30 soft pink flowering gladiolus, size 12/14

700.711 16 jute bags with red & white gladiolus per outer

700.716 16 jute bags with soft pink gladiolus per outer

JUTE BAGS, MIX BOX 700.718 Mix box with 16 jute bags 8 bags of each type

74

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


SUMMER LOOK DISPLAY + 3-WAY HEADER CARD

NATURAL LOOK DISPLAY + 3-WAY HEADER CARD

850.600

850.650

10 Bags x We Love Dahlias - Purple Love 10 Bags x We Love Dahlias - Pink Love 10 Bags x We Love Dahlias - White Love 10 Bags x We Love Dahlias - Salmon Love 12 Bags Buzzy Bulbs Purple 12 Bags Buzzy Bulbs Pink 12 Shopping Bags x Wild Garden Pink 12 Shopping Bags x Wild Garden Salmon 12 Bags x 125 Bulb Garden Mix 12 Bags x 125 Bulb Garden Blue 12 Bags x 125 Bulb Garden White 12 Bags x 125 Bulb Garden Pink

24 Bags x Blooming Summer - Evi 24 Bags x Blooming Summer - Suze 24 Bags x Blooming Summer - Lotte 24 Bags x Blooming Summer - Sofie 24 Bags x Balcony Mix - Saar 24 Bags x Balcony Mix - Kiek

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

BULB GIFTS

Bulb gifts ‘Summer Look’ and ‘Natural Look’ displays

75


Gifts for Bees & BUT TERFLIES

JUB biedt een steeds groter aanbod aan kado artikelen met bloembollen voor bijen en vlinders. Decoratieve tassen en doosjes met bloembollen om in het voorjaar de hongerige bijen en vlinders van nectar te voorzien. JUB offers an ever-increasing range of gift items with flower bulbs for bees and butterflies. Decorative bags and boxes with flower bulbs to provide the hungry bees and butterflies with nectar in spring. 76

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Veer & Moon BULB GIFTS

BEE HAPPY 701.050 Mix of various bee attracting summer flowering bulbs 701.052 16 bags Bee Happy per outer

LOTS OF LOVE 701.060 Mix of various butterfly attracting summer flowering bulbs 701.062 16 bags Lots of Love per outer

VEER & MOON DISPLAY + HEADER CARD 850.580 Display with 80 bags Veer & Moon 40 bags of each type + header card

VEER & MOON, MIX BOX 701.070 Mix box with 16 bags Veer & Moon 8 bags of each type

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

77


Sweet Bee Flowers SWEET BEE FLOWERS BAG 700.180 Mix of 3 Collarette dahlias, size I attracting bees Packed in a Zero - Tree® bag 700.181 12 bags Sweet Bee Flowers per outer

WAT IS ZO BIJZONDER AAN DE SWEET BEE FLOWERS BAG? Met dit pakket brengen we duurzaamheid en biodiversiteit samen. Een schitterend mengsel dat goed verwilderd en daardoor alleen maar beter terugkomt de komende jaren. Daarnaast is dit mengsel verpakt in een ‘Zero-Tree®’ tas. Hiervoor zijn geen bomen gekapt. Dit materiaal is gemaakt van gerecyclede jeans. Een mooie combinatie.

WHAT IS SO SPECIAL ABOUT THE SWEET BEE FLOWERS BAG? By using this bag we bring sustainability and biodiversity together. A wonderful bulb mixture that will grow well and naturalises well in the coming years. In addition, this mixture is packed in a Zero-Tree® bag. So no trees had to be cut down for this. This material is made from recycled jeans. A very nice combination.

78

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Help Nature Grow BULB GIFTS

HAPPY BEE MIX 700.800 Paper bag with a mix of 25 bee attracting flower bulbs. Bulbs for 1m² 700.810 12 bags Happy Bee Mix per outer

HAPPY BUTTERFLY MIX 700.850 Paper bag with a mix of 14 butterfly attracting flower bulbs. Bulbs for 1m² 700.860 12 bags Happy Butterfly Mix per outer

BEE & BUTTERFLY DISPLAY + HEADER CARD 851.280 Wooden display with 80 bags 40 bags of each type

Mengsels samengesteld in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en de Vlinderstichting. Mixtures in cooperation with the NBV, the Dutch Butterfly Foundation and Buglife.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

79


Help Nature Grow

80

ASTER NOVI BELGII MILKA

ECHINACEA PURPUREA

HELENIUM WALTRAUT

700.930 Bag with 5 perennials Aster novi belgii Milka

700.935 Bag with 10 perennials Echinacea purpurea

700.940 Bag with 3 perennials Helenium Waltraut

700.931 12 bags Aster novi belgii Milka per outer

700.936 12 bags Echinacea purpurea per outer

700.941 12 bags Helenium Waltraut per outer

DAHLIA SWEET MIX

DAHLIA SUNSET MIX

DAHLIA HONEY MIX

700.955 Bag with 5 Dahlia Sweet Mix

700.960 Bag with 5 Dahlia Sunset Mix

700.965 Bag with 5 Dahlia Honey Mix

700.956 12 bags Dahlia Sweet Mix per outer

700.961 12 bags Dahlia Sunset Mix per outer

700.966 12 bags Dahlia Honey Mix per outer

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


BULB GIFTS

TANACETUM VULGARE 700.945 Bag with 3 perennials Tanacetum vulgare 720.946 12 bags Tanacetum vulgare per outer

HELP NATURE GROW DISPLAY PERENNIALS & BULBS + HEADER CARD 851.288 10 Bags x 5 Aster Novi belgii Milka 10 Bags x 10 Echinacea purpurea 10 Bags x 3 Helenium Waltraut 10 Bags x 3 Tanacetum vulgare 10 Bags x 5 Dahlias Sweet Mix 10 Bags x 5 Dahlias Sunset Mix 10 Bags x 5 Dahlias Honey Mix 10 Bags x 5 Dahlias Sunrise Mix

HELP NATURE GROW MIX BOXES

700.950 Mix box with 12 bags with perennials 3 bags of each variety

DAHLIA SUNRISE MIX 700.970 Bag with 5 Dahlia Sunrise Mix 700.971 12 bags Dahlia Sunrise Mix per outer

700.975 Mix box with 12 bags with dahlias 3 bags of each variety

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

81


Help Nature Grow CARDBOARD CRATE BEES & BUTTERFLIES 700.980

Cardboard crate with a mix of 25 bulbs attracting Bees & Butterflies 700.981

8 crates Bees & Butterflies per outer

HELP NATURE GROW DISPLAY BAGS & CRATES + HEADER CARD 851.281 5 Bags x 5 Aster Novi belgii Milka 5 Bags x 10 Echinacea purpurea 5 Bags x 3 Helenium Waltraut 5 Bags x 3 Tanacetum vulgare 5 Bags x 5 Dahlias Sweet Mix 5 Bags x 5 Dahlias Sunset Mix 5 Bags x 5 Dahlias Honey Mix 5 Bags x 5 Dahlias Sunrise Mix 10 x Cardboard crates Bees & Butterflies 8 x Shopping Bags Bees & Butterflies

SHOPPING BAG HELP NATURE GROW 700.985

Shopping Bag with 25 bulbs attracting Bees & Butterfies 700.986

9 Shopping Bags Help Nature Grow per outer

82

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

83


Loose bulbs IN CARDBOARD BOXES Kartonnen dozen met diverse losse bloembollen. Iedere doos heeft een info kaart met foto. Iedere individuele bol heeft een label met foto en plantinstructies. Carboard boxes with loose flower bulbs. Each box contains a colour card. Each bulb has an individual photo label and planting instructions.

84

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


735.050 40 Begonia bertinii Worthiana, size 24/28

735.100 30 Canna Pink, size TOP

735.150 30 Cyclamen hederifolium, size 35/+

735.200 40 Eucomis Comosa, size 30/+

735.300 40 Zantedeschia Black, size 28/+

735.350 20 Agapanthus Blue, size TOP

735.400 20 Agapanthus White, size TOP

735.450 25 Crinum powellii Album, size 30/+

735.500 40 Incarvillea Delavayi, size TOP

CARDBOARD BOXES WITH LOOSE BULBS

Loose bulbs in boxes + labels

735.550 20 Paeonia Sarah Berhardt, size TOP

ISLAND DISPLAY WITH 12 BOXES + 3-WAY HEADER CARD 850.710 12 cardboard boxes with loose flower bulbs and perennials

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

85


Grow-it, Eat-it FRUITS & VEGETABLES De eetbare tuin. JUB biedt een breed scala aan groente en fruit in diverse verpakkingen. Genoeg keuze om een hele moestuin vol te planten. The edible garden. JUB offers a wide range of fruit and vegetables in various packaging. Enough choice to plant an entire vegetable garden.

86

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Fruits & vegetables GROW-IT, EAT-IT

129.020 Horseradish

size I

129.040 size I Asparagus Backlim

129.050 size I Asparagus Gijnlim

129.070 size I Asparagus Pacific Purple

129.150 size I Curcuma longa

129.170 size I Fragaria Elsanta

129.230 size I Fragaria Honeoye

129.260 size I Fragaria Korona

129.265 size I Fragaria Maxim

129.320 size I Fragaria Ostara

129.380 Fragaria Tago

size I

129.410 size I Fragaria White Pine

129.440 size I Helianthus tuberosus

129.460 size I Levisticum officinale

129.500 size I Rhubarb Holsteiner Blut

129.530 Rhubarb Red Champagne

size I

129.560 size I Rhubarb Victoria

129.780 size I Ginger officinale

129.725 size 14-21 Onion Corrado

129.730 size 14-21 Onion Red Baron

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

87


Fruits & vegetables

129.740 size 14-21 Onions Stuttgarter Riesen

129.750 size 7-14 Shallots Golden Gourmet

129.760 Shallots Red Sun

GROW-IT, EAT-IT CAPPER DISPLAY + HEADER CARD 850.005 Display with 168 packages 24 varieties; 7 packs of each variety

88

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

size 7-14

129.765 size 40-50 Garlic Casablanca


Netlons GROW-IT, EAT-IT

ONIONS RED BARON

ONIONS STUTTGARTER RIESEN

129.845 500 gr. size 14/21

129.850 500 gr. size 14/21

SHALLOTS GOLDEN GOURMET

SHALLOTS RED SUN

GARLIC CASABLANCA

129.855 500 gr. size 7/14

129.860 500 gr. size 7/14

129.864 250 gr. size 40/50

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

89


Potato bags VERY EARLY POTATOES

701.440 Bag with 500 gram potatoes Eersteling size 28/35

701.445 Bag with 500 gram potatoes Vitabella size 28/35

701.450 Bag with 500 gram potatoes Montreal size 28/35

MID EARLY POTATOES

701.460 Bag with 500 gram potatoes Lucera size 28/35

701.465 Bag with 500 gram potatoes Toronto size 28/35

701.470 Bag with 500 gram potatoes Vincenta size 28/35

POTATO BAGS, MIX BOX 701.455 21 bags; 7 of each early type

POTATO BAGS, MIX BOX 701.475 21 bags; 3 of each mid early type 90

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

‘POTATO BAG’ DISPLAY + HEADER CARD 851.296 Medium cabinet display with 96 bags (6 layers x 16 bags)


Garden bags GROW-IT, EAT-IT

ASPARAGUS GIJNLIM (GREEN)

STRAWBERRIES ELSANTA

701.363 Bag with 4 Gijnlim, size I

701.365 Bag with 10 Elsanta, size I

701.364 12 bags Asparagus Gijnlim per outer

701.366 12 bags Strawberries Elsanta per outer

‘GARDEN BAG’ DISPLAY + HEADER CARD 851.295 Display with 80 bags (4 layers x 20 bags)

RHUBARB RED CHAMPAGNE

ONIONS STUTTGARTER RIESEN

701.370 Bag with 3 Red Champagne, size I

701.375 Bag with 1 kg. Stuttgarter Riesen, size 14/21

701.371 12 bags Rhubarb Red Champagne per outer

701.376 12 bags Onions Stuttgarter Riesen per outer

GARDEN BAGS, MIX BOX 701.380 12 bags; 3 of each type JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

91


Strawberries & Healthy Herbs CARDBOARD CRATE WITH STRAWBERRIES OSTARA 701.310 Cardboard crate with 5 Strawberry plants Ostara 701.311 8 Cardboard crates with 5 Strawberry plants Ostara per tray

CARDBOARD CRATE WITH HEALTHY HERBS 701.4301 Cardboard crate with mix of parsley, basil & chives 701.4311 Tray with 8 cardboard crates with healthy herbs

BOXES WITH HEALTHY HERBS

701.385 Box with healthy herbs Basil

701.386 Box with healthy herbs Chives

701.387 Box with healthy herbs Parsley

HEALTHY HERBS, MIX BOX 701.395 27 boxes with healthy herbs 9 boxes of each variety

92

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


‘Grow-it, Eat-it’ display GROW-IT, EAT-IT

ISLAND DISPLAY WITH VARIOUS ‘GROW-IT, EAT-IT’ PACKS, BAGS, CRATES & BOXES + 3-WAY HEADER CARD 851.700 Per display, per layer: 8 Paper bags with 500 grams potatoes Eersteling 8 Paper bags with 500 grams potatoes Vitabella 8 Paper bags with 500 grams potatoes Montreal 8 Paper bags with 500 grams potatoes Lucera 8 Paper bags with 500 grams potatoes Toronto 8 Paper bags with 500 grams potatoes Vincenta

12 Bags with 1m² Asparagus Gijnlim 12 Bags with 1m² Strawberries Elsanta 12 Bags with 1m² Rhubarb Red Champagne 12 Bags with 1m² Onions Stuttgarter Riesen

10 Cardboard crates with Strawberries Ostara 10 Cardboard crates Healthy Herbs Mix 8 Boxes with Healthy Herbs Basil 8 Boxes with Healthy Herbs Chives 8 Boxes with Healthy Herbs Parsley

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

93


Webshop B2B EASY ORDERING

Op ieder moment van de dag praktisch en snel via de JUB webshop uw order plaatsen. Na plaatsen van een bestelling ontvangt u een digitale orderbevestiging met een gekozen transportdatum. Place your order practically and quickly via the JUB webshop at any time of the day. After submitting the order you will receive a digital order confirmation with an estimated transport date. 94

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


Webshop B2B WEBSHOP B2B

NL Door als klant in te loggen op een speciaal beveiligd deel van onze website heeft u de mogelijkheid om uw bestelling bij JUB online te plaatsen. Via onze klantenservice kunt u een inlognaam en -code aanvragen. Door het online, digitaal bestellen van uw bollen bespaart u tijd en heeft u direct een overzicht van wat u heeft besteld. U heeft ook een overzicht van de actuele voorraad van de beschikbare producten. Producten op voorraad kunnen snel worden verstuurd. Als u vragen heeft over onze nieuwe webshop neemt u dan contact op met onze klantenservice of met één van onze JUB specialisten.

UK As a client you are able to log-in to a secure part of our website. You have the possibility to place your order at JUB online. Through our customer service, you can request a login name and code. By ordering your bulbs online you will save time and you have an instant overview of what you ordered. You also have an overview of the current stock of available products. Products in stock can be sent quickly. If you have questions about our webshop, please contact our customer service or one of our JUB specialists.

DU Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bestellung bei JUB online durch zu führen. Hierfür melden Sie sich im geschützten Bereich auf unserer Homepage an und fordern einen Login-Namen und Code an. Mit Ihrer online Bestellung sparen Sie Zeit und haben einen Überblick über die bestellte Ware. Es wird Ihnen auch die Verfügbarkeit unserer Produkte angezeigt. Vorrätige Ware kann schnell versendet werden. Wenn Sie Fragen zu unserem Webshop haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Spezialisten bei JUB.

FR En tant que client, vous avez la possibilité de vous connectez sur une plateforme sécurisée de notre site internet enfin de vous confirmer vos commandes online. Pour obtenir votre login, contactez notre service clientèle. En commandons online vous gagnerez du temps et vous aurez de suite le détail de votre commande.Vous avez également l’état du stock actuel des articles disponibles. Les articles en stock pourront vous être adressés rapidement. Pour tous renseignements sur notre webshop prenez contact avec notre service clientèle ou un de nos spécialistes JUB.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

95


JUB specialists

96

Jaap-Jan Uittenbogaard Directeur/Director - Retail +31 (0)6 5021 0935 +31 (0)252 204 110 jaap-jan@jubholland.nl

Robbert Uittenbogaard Directeur/Director Landscape +31 (0)6 5155 3625 +31 (0)252 204 112 robbert@jubholland.nl

Jaap Uittenbogaard Verkoop Nederland +31 (0)6 5375 0393 jaap@jubholland.nl

Jos Beelen Sales Central Europe +31 (0)6 5183 0080 +31 (0)252 204 114 j.beelen@jubholland.nl

Pieter Teeuwen Sales Sweden +31 (0) 6 2223 2750 pieter@jubholland.nl

Jos Smit Sales UK +31(0)6 5161 8326 jos.smit@jubholland.nl

Peter van der Geer Sales UK +31(0)6 1453 8200 peter@jubholland.nl

Tony Lindhout Sales UK +31 (0)6 2250 3674 +31 (0)252 204 113 tonylindhout@jubholland.nl

Cees van der Lip Export manager +31 (0)252 204 108 cees@jubholland.nl

Rick van Zelst Assistant export manager +31 (0)252 204 105 rick@jubholland.nl

Simon Verhoeff Coordinator Retail Binnendienst +31 (0)252 204 022 retail@jubholland.nl

Fleur van Dam DTP, design and marketing +31 (0)252 204 103 fleur@jubholland.nl

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour


JUB SPECIALISTS & TERMS

Willem Zandbergen Verkoop NL/Verkauf D +31 (0)6 1132 5252 willem.zandbergen@ jubholland.nl

Willem de Groot Verkoop NL/Verkauf D +31 (0)6 2063 2672 willemdegroot@jubholland.nl

Otto de Vroomen Verkoop Nederland +31 (0)6 5773 4269 +31 (0)252 204 101 otto@jubholland.nl

Dick Mosselman Verkoop Nederland +31 (0)6 8278 9544 dick@jubholland.nl

Job van Eeden Sales UK +31 (0)6 4397 8319 +31 (0)252 204 109 job@jubholland.nl

Olivier Vico Verkoop België / Vente Belgique +32 475 606378 vico.olivier@jubholland.nl

Tatjana Kraaijeveld Verkauf Deutschland +31 (0)6 4223 4242 tatjana.kraaijeveld@ jubholland.nl

Eline Guijt Verkoop binnendienst +31 (0)252 373 762 eline@jubholland.nl

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

97


JUB terms & conditions

JUB terms & conditions Leveringsvoorwaarden Terms & Conditions Algemeen: Alle offertes en leveringen door JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.), geschieden uitsluitend op basis van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bloembollen van Anthos, de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten, alsmede onderstaande aanvullende condities. De verkoopen leveringsvoorwaarden bloembollen van Anthos zijn beschikbaar op de website van JUB Holland. Eventueel door de koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij expliciet van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling verbindt koper zich volledig en zonder enig voorbehoud aan deze leveringsvoorwaarden en aanvullende condities. Offertes: Alle door JUB Holland gedane offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk door verkoper is bevestigd. Alle prijzen van de producten worden vastgesteld in euro’s (€) exclusief BTW, Ex Works Noordwijkerhout, tenzij anders overeengekomen. De minimale besteleenheid per product is vermeld op de prijslijst. Bestellingen vanaf € 200,00 worden Franco huis geleverd in Nederland. Levering: Indien JUB Holland producten in geval van overmacht, waaronder mede maar niet uitsluitend oogstresultaten, niet kan leveren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of aan te passen. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. JUB Holland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering. Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling binnen acht dagen is 1% betalingskorting toegestaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn is JUB Holland gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen. Zolang geen integrale betaling van alle door JUB Holland gefactureerde bedragen heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde producten eigendom van JUB Holland en heeft zij het recht om de producten terug te nemen. Bij nieuwe kopers behouden wij ons het recht voor alleen na vooruitbetaling te leveren. Reclames: Koper is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Reclames moeten uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na aflevering schriftelijk zijn ingediend. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort.

98

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

General:

All quotations and deliveries by JUB Holland & JUB Holland UK LTD (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.) are exclusively made on the basis of the general terms and conditions for flower bulbs by Anthos, the Royal Trade Association for Nursery Stock and Flower Bulbs, as well as the additional conditions below. The full Anthos Terms and Conditions for bulbs are available on the JUB Holland website. Any additional conditions applied by the buyer are hereby explicitly rejected, unless otherwise agreed in writing. By placing an order, the buyer accepts fully and without reservation these terms and additional conditions. Quotations: All offers and quotations made by JUB Holland are entirely without obligation. Offers have a validity of 30 days. An agreement is concluded after it has been confirmed in writing by the seller. All prices of the products are quoted in Euros (€) excluding VAT, Ex Works Noordwijkerhout in The Netherlands, unless otherwise agreed. The minimum order unit per product is stated on the price list. Delivery: In a case of force majeure, including but not limited to harvest results, resulting in that JUB Holland cannot deliver products, we reserve the right to cancel or adjust the agreement in writing, completely or partially. Although the stated delivery time will be taken into account as much as possible, this delivery time is only approximate and can never be considered a strict deadline. JUB Holland is not liable for damage as a result of late delivery. Payment: Payment must be made within 30 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing. When paying within eight days, 1% payment discount is allowed. If the payment term is exceeded, JUB Holland is entitled to charge the statutory interest from the due date. As long as no full payment of all amounts invoiced by JUB Holland has taken place, the delivered products remain the property of JUB Holland and it has the right to take back the products. In the case of new customers, JUB Holland reserves the right to only deliver after advance payment. Complaints: The buyer is obliged to examine the products upon delivery for any visible and/or immediately observable defects. Complaints must be submitted in writing at the latest within seven calendar days after delivery. By submitting a complaint, the payment obligation of the buyer is not suspended.


Conditions de livraison

Allgemein: Alle Angebote und Lieferungen von JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.) erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Blumenzwiebeln von Anthos, der Handelsorganisation für Blumenzwiebel- und Baumschulhandelsunternehmen, sowie der nachstehenden zusätzlichen Bedingungen. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen für Blumenzwiebeln von Anthos finden Sie auf der JUB Holland-Website. Vom Käufer verwendete Bedingungen werden hiermit ausdrücklich abgelehnt, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Mit der Bestellung verpflichtet sich der Käufer uneingeschränkt und vorbehaltlos zu diesen Lieferbedingungen und Zusatzbedingungen.

Conditions générales : Toutes les offres et livraisons par JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.) sont exclusivement effectuées sur la base des conditions générales de vente et de livraison des bulbes à fleurs d’Anthos, l’organisation professionnelle des entreprises de commerce de bulbes à fleurs et de pépinières, ainsi que des conditions supplémentaires ci-dessous. Les conditions de vente et de livraison des bulbes de fleurs d’Anthos sont disponibles sur le site Internet de JUB Holland. Toutes les conditions éventuelles appliquées par l’acheteur sont expressément refusées, sauf accord écrit contraire. En passant commande, l’acheteur s’engage pleinement et sans réserve à ces conditions de livraison et conditions supplémentaires.

Angebote: Alle Angebote und Angebote von JUB Holland sind unverbindlich. Angebote haben eine Gültigkeit von 30 Tagen. Eine Vereinbarung kommt zustande, nachdem sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurde. Alle Preise der Produkte sind in Euro (€) ohne MwSt. Ab Werk Noordwijkerhout festgelegt, sofern nicht anders vereinbart. Die Mindestbestellmenge pro Produkt ist in der Preisliste angegeben.

Offres : Toutes les offres et devis de JUB Holland sont entièrement sans engagement. Les offres ont une validité de 30 jours. Un accord est conclu après avoir été confirmé par écrit par le vendeur. Tous les prix des produits sont fixés en euros (€) hors TVA, Ex Works Noordwijkerhout, sauf convention contraire. L’unité de commande minimum par produit est indiquée sur la liste de prix.

Lieferung: Wenn JUB Holland bei höherer Gewalt keine Produkte liefern kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ernteergebnisse, behält es sich das Recht vor, die Vereinbarung ganz oder teilweise aufzulösen oder anzupassen. Obwohl die angegebene Lieferzeit so weit wie möglich berücksichtigt wird, ist diese Lieferzeit nur ungefähr und kann niemals als strenge Frist angesehen werden. JUB Holland haftet nicht für Schäden, die durch verspätete Lieferung entstehen. Zahlung: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Zahlung innerhalb von acht Tagen ist 1% Zahlungsrabatt zulässig. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist JUB Holland berechtigt, die gesetzlichen Zinsen ab Fälligkeit zu berechnen. Solange keine vollständige Zahlung aller von JUB Holland in Rechnung gestellten Beträge erfolgt ist, bleiben die gelieferten Produkte Eigentum von JUB Holland und es besteht das Recht, die Produkte zurückzunehmen. Bei neuen Käufern behalten wir uns das Recht vor, nur nach Vorauszahlung zu liefern. Reklamation: Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte bei Lieferung auf sichtbare und / oder sofort erkennbare Mängel zu untersuchen. Reklamationen müssen innerhalb von sieben Kalendertagen nach Lieferung schriftlich eingereicht werden. Mit der Einreichung einer Reklamation wird die Zahlungsverpflichtung des Käufers nicht aufgehoben.

JUB SPECIALISTS & TERMS

Lieferbedingungen

Livraison : Si JUB Holland ne peut pas livrer de produits en cas de force majeure, y compris mais sans s’y limiter, les résultats de la récolte, il se réserve le droit de suspendre ou d’ajuster l’accord en tout ou en partie. Bien que le délai de livraison indiqué soit pris en compte autant que possible, ce délai de livraison n’est qu’approximatif et ne peut jamais être considéré comme un délai strict. JUB Holland n’est pas responsable des dommages résultant d’une livraison tardive. Paiement : Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation, sauf accord écrit contraire. Lors d’un paiement dans les huit jours, une remise de 1% est autorisée. Si le délai de paiement est dépassé, JUB Holland est en droit de facturer les intérêts légaux à compter de la date d’échéance. Tant qu’aucun paiement intégral de tous les montants facturés par JUB Holland n’a eu lieu, les produits livrés restent la propriété de JUB Holland et elle a le droit de reprendre les produits. Avec les nouveaux acheteurs, nous nous réservons le droit de ne livrer qu’après paiement anticipé. Plaintes : L’acheteur est tenu de contrôler les produits à la livraison pour détecter les défauts visibles et / ou immédiatement observables. Les réclamations doivent être soumises par écrit dans les sept jours calendaires suivant la livraison. En déposant une réclamation, l’obligation de paiement de l’acheteur n’est pas suspendue.

JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

99


Royal supplier of colour


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.