{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JUB Holland Going Wild with JUB

NL EDITIE

LANDSCAPE 2019 / 2020

JUB HOLLAND


Going Wild with JUB Met veel genoegen bieden wij u onze nieuwe bloembollen catalogus 2019 / 2020 aan. Naast de vele duurzaam geteelde nieuwe soorten en mengsels uit eigen kwekerij hebben wij dit jaar ook een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden; JUB Holland is een samenwerking aangegaan met Nederland Zoemt. Met deze organisatie promoten wij het Bijvriendelijk beheer in combinatie met bewoners/burgers initiatieven. (zie pag. 11). Heel trots zijn wij op de nieuwe JUB Flowerdesigner App waarmee op een eenvoudige manier een visualisatie met bloembollen soorten of mengsels te maken is op locatie in de openbare ruimte, park of tuin. Op deze manier is het mogelijk burgers of klanten te informeren of keuzes te laten maken wat er in de wijk of tuin qua bloembollen mogelijk is. (zie pag. 9) De afgelopen jaren hebben wij met succes de JUB studiedagen georganiseerd bij de Heemtuinen van Amstelveen. Samen met Carien van Boxtel en de stinzenspecialisten van de Heemtuinen presenteren wij de JUB Heemtuinen collectie. (zie pag. 42 - 51) Biodiversiteit is belangrijk voor JUB

De grondige kennis van bloembollen vormt het fundament van ons 109 jarige bedrijf. Als hofleverancier onderscheidt JUB zich door het persoonlijk contact, meedenken met de afnemer en innovaties op het gebied van toepassen van bloembollen in het groen. Om het bestellen van bloembollen voor u nog makkelijker te maken is er de mogelijkheid om de bollen online te bestellen via de JUB webshop op onze website. Onze JUB Holland specialisten (zie pag. 127) staan graag voor u klaar voor advies. “Kleur de lente met bloembollen�

Nieuw - JUB Flowerdesigner App

Door JUB Holland behaalde certificaten en prijzen:

2

Team JUB

JUB Holland werkt samen met:


Hoe hebben wij de catalogus ingedeeld?

i

Introductie & info over speciale onderwerpen

03 - 17

- Eikenprocessierups bestrijding - Bollen voor daktuinen - Vaste planten en bloembollen - Kruiden en bollen - Biodiversiteit

- Nieuw voor 2019 - Legenda van symbolen - JUB Flowerdesigner App - Nederland Zoemt - Burgerparticipatie

18 - 39

Bermen en gazon - Beheervriendelijke bollen voor bermen en gazon

Parken & Stinzenbollen

40 - 51

- “Sprookjesachtige bloemtapijten van stinzenbollen� door Carien van Boxtel - Heemparken - Assortiment stinzenbollen

Blikvangers

52 - 71

- Bollenmengsels voor bijzondere plekken in de openbare ruimte

Assortiment

72 - 109

- Het volledige assortiment JUB bloembollen met soortnamen, hoogtes, leverbare bolmaten en indicatie van het aantal bollen/m2

Biologische bollen

110 - 115

- Assortiment van biologisch geteelde bloembollen

Praktische tips & info

116 - 127

- Machinaal planten - Kwaliteitscontrole - Alfabetische assortimentslijst - JUB-specialisten

Catalogus 2019/2020

3


i

JUB Holland is veelzijdig Kwaliteit en kennis JUB Holland is een vierde generatie familiebedrijf dat de laatste jaren veel innovatieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Door onze actuele product- en marktkennis en onze jarenlange ervaring kunnen wij de beste kwaliteit en service bieden. De medewerkers van JUB zijn toegankelijk en behulpzaam. Gedurende het hele jaar staan zij graag voor u klaar om met u mee te denken en u een passend advies te geven. Op de foto de directie van JUB Holland tezamen met minister Schouten.

Showtuin & Keukenhof

Eigen kwekerij

JUB heeft een eigen showtuin met ruim 850 soorten. In het voorjaar is er de gelegenheid deze showtuin en de kwekerij te bezoeken. Ook op Keukenhof in Lisse heeft JUB een grote inzendertuin waar elk voorjaar de mooiste combinaties getoond worden.

JUB Holland is een van de weinige bollenbedrijven die nog steeds zowel kweker als handelaar/exporteur is. Op de 35 ha. grote kwekerij beginnen de jaarrond activiteiten in september met het planten van de bollen. Wij kweken volgens het PlanetProof certificaat van bloembollen.

Studiedagen JUB organiseert ieder jaar, in april, de studiedagen. Klanten van JUB krijgen zo een kans om een ‘kijkje in de keuken’ te nemen. Middels een excursie en diverse presentaties wordt men geïnformeerd over de achtergrond van het bedrijf en de nieuwste ontwikkelingen.

JUB Today JUB Today toont via diverse social media kanalen, zoals Facebook en Instagram, de laatste JUB bollentrends en wetenswaardigheden. Ook worden daar de beurs- en tentoonstellingsdata weergegeven en worden van die (internationale) beurzen beelden getoond. Via JUB Today blijft u up-to-date.

4

Catalogus 2019/2020


Zorg voor het milieu / PlanetProof Wij zijn trots op ons nieuwe milieucertificaat PlanetProof (milieukeur), dat in samenwerking met verschillende milieuorganisaties tot stand is gekomen. Hiermee neemt JUB een voortrekkersrol binnen de sector. Ons bedrijf is MPS-A en NL-Greenlabel gecertificeerd en werd als één van de eerste bedrijven PlanetProof gecertificeerd. PlanetProof voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met PlanetProof hebben overheden een ruime keus bij het inkopen van duurzame bloembollen.

Biologische bloembollen Naast de duurzaam geteelde bloembollen levert JUB ook biologische bollen onder SKAL, een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische productie.

Samenwerking De succesvolle samenwerking met de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) en de Vlinderstichting heeft geresulteerd in een uitgebreid aanbod van bollenmengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.

Biodiversiteit Biodiversiteit is belangrijk voor JUB. In deze catalogus veel informatie over biodiversiteit. Wat het is, wat JUB er aan doet en wat u er aan kunt doen.

JUB Holland is veelzijdig

5


i

Selectie van nieuwe mengsels en soorten 2019 / 2020 Nieuwe mengsels (parken en gazon), kleurcombinaties (blikvangers) en individuele soorten worden in deze catalogus aangeduid met:

6

NEW

Mengsel Kent

Mengsel Liverpool

Blikvangers Have Pleasant Dreams

Blikvangers Fresh Collection

Blikvangers Red & White Art

Blikvangers Massive Spring

H. Aqua

H. Rembrandt

T. Showcase

T. Copper Image

T. Danceline

T. Flaming Evita

T. Pink Star

T. Mascara

T. Royal Virgin

T. Veronique Sanson

Catalogus 2019/2020


T. Design Impression

T. Moonblush

T. Bastia

T. Crystal Star

T. Red Georgette

T. Wonder Club

T. Doll’s Minuet

T. White Parrot

T. Johann Strauss

T. Calypso

N. Pink Parasol

N. Chromacolor

N. Coral Crown

N. Avalanche

N. Chanterelle

N. Elka

N. Julia Jane

N. Tête Bouclé

All. Early Emperor

All. Ostara

All. Eros

All. scodo. Art

Chion. Violet Beauty

Frit. Twin Towers Tribute

Musc. Night Eyes

Nieuw 2019/2020

7


i

Legenda van de gebruikte symbolen in catalogus

2-3

0 cm

11/12 12/+

Bloeitijd (maanden)

Hoogte in cm.

Bolmaat in omvang in cm.

Verwilderende bollen

100/m2

5

zon

half zon

schaduw

8

Aantal bollen per vierkante meter

Maaiperiode (maanden)

Zonnige standplaats

Halfzonnige standplaats

humus

kalkrijk

vochtig

potten

bio

biodivers

biodivers

geurend

Schaduwrijke standplaats

Catalogus 2019/2020

Humusrijke standplaats

Kalkrijke standplaats

Vochtige standplaats

Bollen geschikt voor potten

Biologisch gekweekte bollen

Bollen/mengsels die vlinders aantrekken

Bollen/mengsels die bijen aantrekken

Geurende bloemen


JUB Flowerdesigner App Het voorjaar komt virtueel tot leven

Preview van de voorjaarsborder Er bestaat nu de unieke mogelijkheid om via deze App te bekijken hoe het plantbed in een park, berm of andere locatie eruit zal zien als de te planten voorjaarsbollen in volle bloei staan. De App biedt vele mogelijkheden qua soorten en veel opties qua bollen/m2 en het maken van mengsels.

Hoe werkt de App Met de JUB Flowerdesigner App kunnen de JUB specialisten op locatie bepalen wat de mooiste en beste voorjaarsbollen zijn voor gemeentelijke of provinciale bermen en borders in parken en openbare groengebieden. Mengsels, individuele soorten; alles is mogelijk. Op foto’s van de bestaande situatie kunnen de bollen virtueel geplant worden en tot bloei komen. Door de visualisaties op de iPad komt het voorjaar tot leven. Het is mogelijk om het ontwerp te delen met uw klanten. De JUB specialisten adviseren u graag over de vele mogelijkheden en toepassingen van deze App.

JUB Flowerdesigner App

9


i

Nederland zoemt Wat doet Nederland Zoemt? Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Word Bijvriendelijke gemeente Een gemeente kan veel doen om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen. Geef ze woonruimte; zorg voor werk en eten en zorg voor voorzieningen. Ze hebben maar weinig nodig om zich thuis te voelen! Wat doet jouw gemeente al voor deze zoemende inwoners? Vul het formulier in op de website www.nederlandzoemt.nl en geef bij de verschillende onderwerpen aan welke maatregelen jouw gemeente al neemt voor de wilde bijen. Als het al hard genoeg zoemt bij jullie, krijgt jouw gemeente de erkenning ‘Bijvriendelijke gemeente’ en prijkt jouw gemeente op de landkaart met bijvriendelijke gemeenten.

10

Catalogus 2019/2020


Burgerparticipatie & Nederland Zoemt tas Kleur en biodiversiteit in het wijk- en parkgroen van gemeenten Meer kleur en biodiversiteit in het groen zijn twee items van het groenbeleid van diverse gemeenten. Daarom planten de gemeenten steeds meer bloembollen en kleuren ieder voorjaar deze honderdduizenden bollen de bermen, plantsoenen en parken. Natuur in de stad of het dorp is een belangrijk aandachtspunt. Door het planten van vlinderen bijen aantrekkende bollenmengsels kunnen bijen en vlinders voor bestuiving van veel planten zorgen. Ze zijn zo een belangrijke schakel in de natuurontwikkeling en natuurbeleving.

Betrek de burgers bij het groenbeheer en het planten van bloembollen Door burgers (volwassenen en kinderen) steeds vaker te betrekken bij het onderhoud van het openbaar groen en vooral kinderen uitleg te geven hoe belangrijk de natuur is voor een gezonde leefomgeving, ontstaan er diverse effecten:

Positieve aandacht voor het doel. Nieuwe verbindingen tussen mensen en landschap/natuur. lntensieve samenwerking met burgers en vrijwilligers. Aansluiting op maatschappelijke trends op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

De Nederland Zoemt bollentas Een vrolijke ‘Nederland Zoemt’ draagtas met een mengsel van diverse bijvriendelijke bloembollen. Natuur in de stad of het dorp is een belangrijk aandachtspunt. Door het planten van vlinder- en bijen aantrekkende bollenmengsels (ook door individuele burgers) kunnen bijen en vlinders voor bestuiving van veel planten zorgen. Ze zijn zo een belangrijke schakel in de natuurontwikkeling en natuurbeleving. Door deze draagtas aan de burgers beschikbaar te maken stimuleert dit de burgerparticipatie.

Burgerparticipatie + tas

11


i

Kruiden en Bollen Het concept Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt belangrijker! Daarnaast is er veel aandacht voor ecologisch beheer en de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties. Om een grote biodiversiteitswaarde te behalen ĂŠn een lange bloeitijd te garanderen is het concept Kruiden en Bollen ontwikkeld. Binnen dit concept worden de krachten van stabiele, inheemse kruidenvegetaties gebundeld met een specifiek ontwikkeld natuurlijk bollenmengsel. Hiermee wordt een vegetatie gecreĂŤerd met een lange bloeitijd, grote meerwaarde voor biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud. Tevens wordt met deze combinatie de seizoensbeleving versterkt. Ons verkoopteam informeert u graag verder over dit concept.

Alliums in het late voorjaar

12

Kruidenbeplanting in de zomer

Catalogus 2019/2020


Bloembollenmengsel stimuleert natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups Bestrijding De eikenprocessierups heeft zich landelijk gevestigd en op tal van plaatsen zorgen de brandharen van de rupsen voor grote overlast voor mens en dier. EfficiĂŤnt bestrijden van de eikenprocessierupsen bestaat uit diverse maatregelen die positief op elkaar inwerken. Naast het preventief bespuiten van de rupsen, het verwijderen van de nesten en vangen van de mannetjes vlinders met feromoonvallen, vormt het stimuleren van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden zoals vogels en insecten een onontbeerlijke schakel in de beheersing van deze lastige rupsen.

Bloembollen trekken de juiste insecten aan Er zijn veel insecten die de eikenprocessierupsen bestrijden, zoals sluipvliegen, sluipwespen, kevers, gaasvliegen etc. Een groot deel van deze insecten zijn afhankelijk van nectar en pollen tijdens hun leven als volwassen insecten. Een voorbeeld is de gaasvlieg. De larven eten vlindereitjes, jonge rupsen en tal van andere insecten. De gaasvlieg overwintert als volwassen insect. In het voorjaar komt de gaasvlieg uit zijn overwinteringsplek en gaat op zoek naar voedsel. Daarna paren ze en de eitjes worden afgezet op plekken waar voldoende prooien voor hun nakomelingen zijn. Daarnaast zijn ook vroegere sluipwespen actief die eveneens afhankelijk zijn van pollen en nectar.

De kunst is om ze vroeg naar de gewenste locaties te lokken door middel van het planten van bloembollen. Geel trekt heel veel insecten aan, daarom is het belangrijk om narcissen te planten. Blauwe druifjes zijn nectar rijk en worden veelvuldig bezocht door insecten. Hiermee creĂŤren we een brug naar de kruidenrijke vegetatie die ingezaaid wordt om natuurlijke vijanden aan te trekken. Deze worden hierdoor maximaal gestimuleerd. Tevens is het ook goed voor de bijen en andere bestuivende insecten die het al moeilijk hebben en bovendien aantrekkelijk voor het publiek.

Bestrijding eikenprocessierups

13


i

Bollen voor daktuinen Bollen op het dak? Weelderige daktuinen sieren steeds meer daken. Prachtige borders van vaste planten gecombineerd met wuivende siergrassen. Samen met de draagstructuur van bomen, hagen en heesters vormen ze een fraaie eenheid. Strategische eyecatchers zijn de bloembollen op het dak. Paden, gazons en terrassen maken het beeld compleet. Een groene verrassing die voor verademing zorgt! Door dubbel grondgebruik kan het dak als tweede maaiveld optimaal worden benut. Een tuindak is bij uitstek geschikt voor wonen, werken, sporten, spelen en ontspannen.

14

Catalogus 2019/2020


Vaste planten en bloembollen Voorjaarskleur in de vaste planten borders

Door aanplant van bloembollen ontstaan kleurrijke vaste planten borders Veel borders met vaste planten zijn in het vroege voorjaar vrijwel kleurloos wanneer er geen bloembollen geplant zijn. Om extra lang te genieten van deze borders kunnen er bollen geplant worden die in maart, april en mei bloeien. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met wat er op dat moment al te zien is aan eventueel vroegbloeiende of vroeg in het blad komende vaste planten. Ons advies is om de keuze van de bollen hierop af te stemmen om de border een harmonieus geheel te laten zijn.

Vaste planten en bloembollen

15


i

Biodiversiteit Wat is biodiversiteit? Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals de mens. De leefgebieden van bijen en vlinders zijn steeds kleiner geworden en zijn ook steeds verder uit elkaar komen te liggen. Bloemrijke bermen, tuinen en openbaar groen kunnen een belangrijke schakel vormen tussen de leefgebieden.

Samenwerking met de NBV en de Vlinderstichting De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders-vereniging zetten zich in om de leefomstandigheden van vlinders en bijen te verbeteren. Samen met deze instanties hebben wij speciale mengsels ontwikkeld die bij- en vlindervriendelijk zijn.

Bloembollen voor bijen De bloembollen uit onze bijenmengsels behoren allemaal in de top 10 van bijvriendelijke planten. Van de onderstaande bollen zijn alle botanische vormen goed voor bijen. Met ‘bijen’ worden zowel honingbijen als wilde bijen bedoeld. Deze soortnamen zijn voorbeelden van beproefde soorten. De nectar- en stuifmeelwaarden zijn afhankelijk van diverse omstandigheden zoals weer en standplaats. In de twee kolommen zijn de waarden aangegeven van 1 (matig maar bruikbaar) tot 5 (zeer goed). Nectar Stuifmeel 5 5 Allium sphaerocephalon, moly, giganteum 5 5 Nectaroscordum siculum 5 5 Crocus (botanisch en grootbloemig) 3 3 Chionodoxa luciliae, sardensis 3 3 Scilla bifolia en siberica 3 3 Muscari armeniacum en de ‘aucheri soorten’ 3 3 Galanthus 3 3 Hyacinthoides non-scripta 3 3 Eranthis 2 2 Botanische tulpen 1 2 Anemone blanda en nemorosa 1 1 Ornithogalum umbellatum 1 1 Leucojum aestivum

16

Catalogus 2019/2020


Veel bolbloemen zijn aantrekkelijk voor bijen en vlinders Veel bolbloemen zijn aantrekkelijk voor vlinders en bijen. Dat hebben ze te danken aan de grote hoeveelheid nectar in hun bloemen. Bijen en vlinders zijn er verzot op. Nectar is een zoete stroperige vloeistof, waarin suikers, eiwitten en vitamines zitten. De bijen en vlinders hebben die stoffen nodig om eitjes te leggen. En terwijl ze van bloem naar bloem vliegen, zorgen ze en passant voor bestuiving van de bloemen. Een win-win situatie.

Bloembollen voor vlinders De bloembollen uit onze vlindermengsels behoren allemaal in de top 10 van vlindervriendelijke planten. Van de onderstaande bollen zijn alle botanische vormen goed voor vlinders. Deze soorten zijn voorbeelden van beproefde soorten. De nectar- en stuifmeelwaarden zijn afhankelijk van diverse omstandigheden zoals weer, standplaats, e.d. In de twee kolommen zijn de waarden aangegeven van 1 (matig maar bruikbaar) tot 5 (zeer goed). Nectar Stuifmeel Allium sphaerocephalon, moly, giganteum 5 5 Nectaroscordum siculum 5 5 Chionodoxa forbesi 3 3 Hyacinthoides non-scripta 3 3 Muscari armeniacum en de ‘aucheri soorten’ 3 3

Biodiversiteit

17


18


Bermen en gazon Beheervriendelijke bollen voor bermen en gazon. Bent u op zoek naar beheervriendelijke bollenmengsels die jarenlang terugkomen, dan kunt u terecht bij ‘Bermen en Gazon’. Hier vindt u ook onze bijen- en vlindermengsels. Sommige mengsels bloeien alleen vroeg in het voorjaar, andere bloeien door tot ver in juni. Afhankelijk van het maairegime kunt u het geschikte mengsel uitzoeken.

Bermen & gazon

19


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Tilburg (in 2 bloeiperiodes) Opvallend mengsel met in februari-maart diverse botanische crocussen gevolgd door anemone blanda, muscari’s en botanische tulpen.

1

Bloeiperiode 1, februari - maart

2-5

10-30 cm

350/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, april - mei

Mengsel Glasgow Dit vroegbloeiende mengsel is een prachtige combinatie van 3 verschillende soorten bloembollen: narcissen, puschkinia’s en tulpen.

3-4

20

Catalogus 2019/2020

15-30 cm

300/m2

7>


Mengsel Amsterdam Zeer divers mengsel in verschillende kleuren en vormen, met vele soorten uit alle groepen grootbloemige narcissen.

2-4

30-50 cm

100/m2

6>

Stinzenmengsel Leiden (in 2 bloeiperiodes) Dit wordt ook wel het stinzenmengsel genoemd. Bijzondere bolgewassen, waaronder veel inheemse soorten. Dit mengsel past heel goed in bosplantsoenen.

Bloeiperiode 1, februari - april

1

BLOEIPERIODE 2, april - mei

2-5

10-25 cm

300/m2

7>

2

Bloeiperiode 2, april - mei

Mengsels voor bermen en gazon

21


Mengsels voor bermen en gazon Vlindermengsel Alkmaar (in 2 bloeiperiodes)

1

Bloeiperiode 1, mei - juni Vlinders zijn een belangrijke schakel in de voedselketen en bestuiven bovendien bloemen als ze deze bezoeken om nectar te zuigen. Vlinders stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. Komen ze op bepaalde plaatsen voor, dan gaat het daar dus goed met de natuur. Door het aanplanten van dit speciale mengsel worden vlinders aangetrokken in het late voorjaar.

2

Bloeiperiode 2, juni - juli

5-7

60-90 cm

150/m2

7>

Mengsel Amstelveen Dit mengsel van chionodoxa’s (Sneeuwroem) met botanische narcissen is prima geschikt voor meerjarenbloei.

3-4

22

Catalogus 2019/2020

10-25 cm

250/m2

6>


Mengsel Volendam (in 2 bloeiperiodes) Mengsel Volendam is zeer geschikt voor de ruige berm met een doorbloei van gele narcissen. Hierna komen de alliums en camassia’s als extra verrassing.

Bloeiperiode 1, februari - april

1

2-6

40-90 cm

105/m2

7>

2

Bloeiperiode 2, mei - juni

Mengsels voor bermen en gazon

23


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Eindhoven (in 2 bloeiperiodes) Dit mengsel is speciaal geschikt voor de ruige berm. De bloeitijd loopt van begin februari tot eind juni. Diverse gele narcissen vormen de basis en zelfs eind april bloeien er nog geurende narcissen. De bloei wordt afgesloten in mei/juni door alliums in het ruige gras. Direct na de langste dag in juni kan er worden gemaaid.

1

Bloeiperiode 1, februari - april

2-6

30-80 cm

100/m2

7>

2

Bloeiperiode 2, mei - juni

Mengsel Manchester Een in het late voorjaar bloeiende kleursensatie voor bermen en gazons. Een mengsel bestaand uit diverse alliums, camassia’s en narcissen.

5-6

24

Catalogus 2019/2020

50-100 cm

80/m2

7>


Bijenmengsel Breda (in 2 bloeiperiodes) Een bijen aantrekkend mengsel in 2 bloeiperiodes. In februari-maart een zee van gele en zachtlila botanische crocussen met daaropvolgend in maartapril een bont mengsel van specie tulpen, muscari’s en anemonen.

Bloeiperiode 1, februari - maart

1

2-4

10-25 cm

350/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, maart - april

Mengsel Venlo CreĂŤer een kleursensatie in bermen en gazons met dit intrigerende mengsel! Grote alliums op lange, stevige stelen bloeien in het late voorjaar. De bloemen in diverse tinten paars en wit bloeien wekenlang, en vertonen daarna decoratieve zaaddozen.

5-6

Mengsels voor bermen en gazon

80-90 cm

60/m2

7>

25


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Floriade (in 3 bloeiperiodes) Dit mengsel werd speciaal ontwikkeld voor de aankleding van de hoofdentree van de Floriade 2012 te Venlo. Vanaf het vroege voorjaar tot aan de zomer kunt u genieten van een grote diversiteit aan bloembollen.

Bloeiper. 1, febr - mrt.

1

Bloeiper. 2, mrt - apr.

2

2-6

30-90 cm

120/m2

7>

3

Bloeiperiode 3, mei - juni

Mengsel Voorschoten Een mooie voorjaarscombinatie van muscari, anemone blanda en chionodoxa.

3-4

26

Catalogus 2019/2020

10-15 cm

250/m2

6>


Mengsel Lisse Dit bonte mengsel van uitsluitend specie crocussen zorgt heel vroeg in het voorjaar voor een mooi kleureffect.

2-3

10 cm

250/m2

5>

Mengsel Ede (in 2 bloeiperiodes) Een verrassend eenvoudig mengsel met twee bloeiperiodes: een heldergele start in maart, gevolgd door zuiver wit in april-mei.

Bloeiperiode 1, maart - april

1

3-5

20-30 cm

120/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, april - mei

Mengsels voor bermen en gazon

27


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Kent (in 2 bloeiperiodes) Kleurrijk mengsel met in maart/april diverse narcissen en tulpen gevolgd in mei/juni door camassia’s en alliums.

NEW

1

Bloeiperiode 1, maart - april

3-6

20-70 cm

110/m2

7>

2

Bloeiperiode 2, mei - juni

Mengsel Arnhem Een echte kleurknaller met als basis drie maanden bloei van gele narcissen en als extra aanvulling diverse rode tulpen om het contrast aan te brengen.

2-4

28

Catalogus 2019/2020

30-50 cm

110/m2

6>


Mengsel Brighton (in 3 bloeiperiodes) Drie verschillende kleuren in een mengsel. De eerste vroege bloei bestaat uit gele narcissen, deze worden opgevolgd door witte narcissen met een uiteindelijke doorbloei van blauwe camassia soorten.

Bloeiperiode 1, maart - april

1

3-6

15-70 cm

100/m2

7>

Bloeiperiode 2, april - mei

2

Bloeiperiode 3, mei - juni

3 Mengsels voor bermen en gazon

29


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Rotterdam Prachtig mengsel van uitsluitend gele narcissen die een doorbloei hebben omdat er lage vroege soorten in zitten die in februari bloeien en hogere narcissen die tot eind april bloeien.

2-4

30-50 cm

100/m2

6>

Mengsel Veenendaal (in 2 bloeiperiodes) Een bijen aantrekkend mengsel in twee bloeiperiodes. In februari-maart de rijkbloeiende speciecrocussen Ruby Giant met daaropvolgend in maart-april een blauw/rood mengsel van botanische tulpen en muscari’s.

1

Bloeiperiode 1, februari - maart

10-25 cm

350/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, maart - april

30

2-4

Catalogus 2019/2020


Mengsel Lelystad Mooi mengsel van anemonen, botanische narcissen, botanische tulpen, muscari’s en chionodoxa’s.

3-5

30-50 cm

330/m2

6>

Mengsel Houten (in 2 bloeiperiodes) Natuurlijk mengsel met een vroeg begin van crocussen, chionodoxa’s en scilla’s en een doorbloei van diverse tulpen, narcissen, muscari’s en fritillaria’s.

Bloeiperiode 1, februari - maart

1

2-5

30-40 cm

300/m2

7>

2

Bloeiperiode 2, maart - mei

Mengsels voor bermen en gazon

31


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Antwerpen Een vroegbloeiend pastelkleurig mengsel met crocussen, sneeuwklokjes en scilla’s.

2-3

10-15 cm

200/m2

5>

Mengsel Apeldoorn Een kleurig mengsel van botanische narcissen, met als toevoeging twee soorten tulpen in contrasterende kleuren.

2-5

20-50 cm

100/m2

6>

Mengsel Bussum Bijen en hommels zijn in het vroege voorjaar vaak afhankelijk van bloembollen. Vooral crocussen en anemonen worden druk bezocht vanwege hun nectar. Door het aanplanten van dit speciale mengsel worden bijen en hommels aangetrokken over een lange periode.

2-5

32

Catalogus 2019/2020

10-15 cm

300/m2

6>


Mengsel Huizen Heel natuurlijk mengsel van diverse stinzenbollen. Corydalis, scilla’s en chionodoxa’s zorgen voor een bijzondere kleurencombinatie.

3-5

10-20 cm

250/m2

7>

Mengsel Tynaarlo (in 2 bloeiperiodes) Mengsel met een grote diversiteit aan bloembollensoorten en een lange bloei, bestaand uit crocussen, chionodoxa’s, narcissen, puschkinia’s en botanische tulpen.

Bloeiperiode 1, februari - maart

1

2-4

10-25 cm

300/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, maart - april

Mengsels voor bermen en gazon

33


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Nijmegen (in 2 bloeiperiodes) Zeer bijzonder mengsel van najaarsbloeiende crocussen in combinatie met voorjaarsbloeiende crocussen. Zo is het mogelijk om twee keer per jaar verrast te worden.

1

Bloeiperiode 1, februari - maart

2-3 / 10-11

10-15 cm

300/m2

5>

2

Bloeiperiode 2, oktober - november

Mengsel Nieuwegein Een vroegbloeiend mengsel van narcis Tête-à-Tête met scilla.

2-4

34

Catalogus 2019/2020

10-25 cm

200/m2

5>


Mengsel Eikenhorst Dit blauw/lila mengsel wordt ook wel ‘blauw bloed’ genoemd en bloeit vroeg in het voorjaar. Het bestaat uit bijzondere bollen in combinatie met specie tulpen.

2-4

10-25 cm

300/m2

6>

Mengsel Brussel Zeer kleurrijk mengsel met diverse soorten narcissen en tulpen en ideaal voor entreewegen.

2-4

Mengsels voor bermen en gazon

25-50 cm

130/m2

6>

35


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Haarlem Een mengsel van grootbloemige crocussen met alleen blauwe en witte tinten. Vroege bloei en zeer geschikt voor meerjarenbloei in het korte gazon.

2-3

10-15 cm

200/m2

5>

Mengsel Oxford (in 2 bloeiperiodes) Deze combinatie zorgt voor een opvallende verschijning, met een doorbloei van gemengde crocussen naar botanische narcissen, muscari’s en felrode tulpen.

1

Bloeiperiode 1, februari - maart

10-30 cm

350/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, maart - mei

36

2-5

Catalogus 2019/2020


Mengsel Middelburg Uitsluitend botanische narcissen met een mooie variatie van kleuren, vormen en bloeitijd. Sommige soorten zijn bovendien heerlijk geurend.

2-4

20-40 cm

100/m2

6>

Mengsel Norfolk Opvallende kleurencombinatie van anemone blanda, muscari, chionodoxa en tulpen.

3-5

10-25 cm

350/m2

6>

Mengsel Noordwijk Dit vroegbloeiende bonte mengsel van grootbloemige crocussen bestaat uit de kleuren geel, wit, blauw en paars.

2-3

Mengsels voor bermen en gazon

10-15 cm

200/m2

5>

37


Mengsels voor bermen en gazon Mengsel Maastricht Vroegbloeiend bont mengsel van specie en grootbloemige crocussen. Bij gebruik van deze twee soorten wordt de bloeitijd verlengd.

2-3

10-15 cm

250/m2

5>

Mengsel Leerdam (in 2 bloeiperiodes) Gevarieerd mengsel met een start van gemengde crocussen en een doorbloei van muscari’s, diverse botanische tulpen en witte narcissen.

NEW

1

Bloeiperiode 1, februari - maart

10-30 cm

400/m2

6>

2

Bloeiperiode 2, maart - mei

38

2-5

Catalogus 2019/2020


Mengsel Liverpool Uitbundig bloeiend voorjaarsmengsel met diverse soorten narcissen en opvallende rode tulpen.

NEW 3-4

25-50 cm

130/m2

6>

Mengsel Zwolle Dit mengsel bestaat uit uitsluitend witte bloemen: witte crocussen, witte chionodoxa’s, witte scilla’s, witte narcissen en twee bijzondere soorten witte tulpen.

2-4

10-50 cm

220/m2

6>

Mengsel Utrecht Mengsel van blauwe en witte chionodoxa’s, ook wel ‘Sneeuwroem’ genoemd. Mengsel Utrecht is prima geschikt voor verwildering. De combinatie van witte en blauwe bloemen zorgt voor een sprankelend voorjaars effect.

3-4

Mengsels voor bermen en gazon

10-15 cm

300/m2

6>

39


40


Parken & Stinzenbollen Stinzen en beheervriendelijke bollen voor bosplantsoen, heemparken, tuinen en buitenplaatsen. Inspiratie voor het toepassen van stinzenbollen, door Carien van Boxtel. De van oudsher in ons land voorkomende stinzenbollen zijn ondergebracht in het hoofdstuk ‘Parken’. Hier vindt u ook alle verwilderingsbollen die toegepast kunnen worden in bosplantsoenen en heemparken. Bollen die weinig onderhoud nodig hebben en waarvan veel soorten geschikt zijn voor schaduwrijke plekken.

Stinzenbollen

41


“Sprookjesachtige bloemtapijten van stinzenbollen” Door Carien van Boxtel Tuin- en landschapsontwerper Carien van Boxtel is de vaste ontwerpster en beplantingsdeskundige voor JUB Holland. Samen met JUB werkt Carien aan bijzondere bollenprojecten met verwilderingsbollen. Onder andere voor de gemeente Breda, waar ze ‘koninklijke bollenlinten in koninklijke tinten’ heeft ontworpen die het hele stadscentrum zullen gaan ‘inpakken’. In het prachtige Kamerik is samen met bewoners een aantal bijzondere verwilderingsmengsels aangeplant. In het Archeon gaat Carien samen met JUB aan de slag met het toepassen van historische bloembollen. En rondom het monumentale Witte Kerkje van Noordwijkerhout maakte ze een beplantingsplan van uitsluitend witbloeiende en veel groenblijvende vaste planten gecombineerd met wit-bloeiende verwilderingsbollen, waaronder tienduizenden sneeuwklokjes. Haar grote liefde binnen al die mooie bol en knolgewassen? Stinzenbollen en -knollen. Carien van Boxtel

Wat zijn stinzenbollen? ‘Stinzenplanten’ is een verzamelnaam voor een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- maar ook wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw werden (en worden!) aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen. Denk aan de oude Friese ‘states’, prachtige buitenplaatsen zoals Dekemastate en Martenastate, maar ook kasteel Hackfort in Vorden, Huis te Manpad in Heemstede of het Hyacintenbos bij Ockenburgh in Den Haag. Ga op die plekken vanaf half februari tot half mei eens een kijkje nemen en verwonder je over de sprookjesachtige, soms uitgestrekte en soms ook kleinschalige, bloemtapijten in parkbossen, op weitjes, in boomgaarden en aan de voet van monumentale bomenlanen. Magisch!

Sneeuwklokjes

Stinzenbollen zijn duurzaam Stinzenplanten mogen dan nauw verweven zijn met de historie, ze zijn echter helemaal actueel en om meerdere redenen een hele duurzame en dus moderne keuze. Met het aanplanten van stinzenbol- en knolgewassen doe je immers een investering voor jaren, misschien zelfs eeuwen. De bollen zullen zich ondergronds (door het vormen van klisters) of bovengronds (door uitzaaien) handhaven en gestaag uitbreiden, terwijl het beheer extensief is. Ze hebben wat dit betreft dus dezelfde eigenschappen als vaste planten, maar verdwijnen na de bloei en zaadvorming onder de grond om ruimte te maken voor andere bodembedekkers. Daarom zijn combinaties met andere planten die het stokje overnemen ook zo belangrijk. Als extra bonus hebben sommige stinzenbollen en knollen, zoals het cyclaampje en de aronskelk, ook prachtig, decoratief blad!

42

Catalogus 2019/2020


Biodiversiteit en stinzenbollen Stinzenbollen bieden bijna jaarrond kleur en zijn een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor (wilde) bijen en vlinders. Vooral in de karige, prille voorjaarsmaanden zijn echte stinzenbollen zoals winterakoniet, scilla, sneeuwklokje en crocus onmisbaar voor vroeg vliegende (wilde) bijen en hommels, terwijl herfstcrocus en colchicum in september en oktober weer de laat vliegende wilde bijen bedienen.

Holwortel

Grote vlakken, groot(s) effect Door de schaal van de aanplant (grote vlakken, banen of golven) kunnen sprookjesachtige effecten worden bereikt, die bij het publiek hoog worden gewaardeerd. Door het gebruik van de juiste soorten en combinaties is bloei gedurende een langere tijd mogelijk, van sneeuwklokjes in februari die worden opgevolgd door bijvoorbeeld botanische crocus, sneeuwroem, (bos)tulpjes, narcissen, boshyacinten en blauwe druifjes. De bollen en knollen leveren onderling al prachtige veelkleurige tapijten op, maar combineren ook zeer goed met bodembedekkers en bosplanten zoals varens. Ook in gazons en bermen zijn de toepassingsmogelijkheden eindeloos! Het kleurige effect zal, zeker na een aantal jaren, zo groot zijn dat mensen er speciaal naar zullen komen kijken. Denk aan de sneeuwklokjes- en stinzenplanten-routes in Friesland en op Texel en het Hyacintenbos in Den Haag, waar een prachtige deken van ‘bluebells’ (boshyacinten) de bosbodem blauw kleurt.

Botanische crocussen

Beheer en ontwerp: leren van de historie Stinzenplanten voelen zich doorgaans thuis in een humus- en kalkrijk milieu en leven daar in symbiose met ondergrondse schimmels, bacteriën en ander bodemleven. Onder stinzenplanten bevinden zich veel gewassen die geschikt zijn voor schaduwplekken, maar ook in open grasland en in bermen voelen stinzenplanten zich thuis. Bij JUB vinden we het belangrijk dat we die oude beplantingen koesteren en bewonderen maar tegelijkertijd ook leren van die oude tuinman tradities van aanplant en beheer, die belangrijke inzichten geven voor de hedendaagse groenpraktijk.

Parken & Stinzenbollen

43


“Sprookjesachtige bloemtapijten van stinzenbollen� Stinzenplanten in de Amstelveense heemparken Fantastische voorbeeldplek voor de hedendaagse toepassing van stinzenbollen Middenin een sterk verstedelijkt gebied en op een steenworp afstand van Schiphol en Amsterdam, ligt een parelketting van prachtig openbaar groen: de bekende Amstelveense heemparken. Hier organiseert JUB Holland de inmiddels bekende JUB Studiedagen en is een bijzonder team tuinlieden verantwoordelijk voor het beheer. JUB Holland vindt het belangrijk om haar klanten kennis te laten maken met de bijzondere beplantingen en het beheer van deze heemparken. Vooral in het voorjaar, als er heel veel bol- en knolgewassen bloeien, is het de moeite waard om de schoonheid van de parken te beleven, en de meerwaarde van bollen en knollen te zien. Bent u als professional werkzaam in het groen, dan bent u op deze JUB Studiedagen, die altijd medio april worden gehouden, van harte welkom!

Sneeuwklokjes

Bostulpen

Bosanemonen

44

Catalogus 2019/2020


JUB Holland is al vier generaties lang hofleverancier van stinzenplanten Wanneer je zelf aan de slag wil met stinzenbollen biedt JUB Holland in deze catalogus een zeer uitgebreide keuze aan echte soorten van betrouwbare, vaak nog kleinschalige ambachtelijke kwekers. Voor wie het lastig vindt om zelf goed combinerende soorten te kiezen zijn er prachtige kant en klare mengsels beschikbaar. De mengsels uit deze catalogus zorgen voor maandenlang kleur en JUB adviseert graag of het mengsel van uw voorkeur ook geschikt is voor het project. Het gaat dan onder meer over factoren als maaien, snoeien, licht, betreding en grondsoort. Steeds meer opdrachtgevers vragen echter om maatwerk, omdat men iets bijzonders wil: een mengsel of beplantingsplan dat helemaal is afgestemd op de locatie met een thema dat aansluit bij het betreffende project. Ook dat is natuurlijk mogelijk!

Lenteklokjes

Nieuw in 2019: De Amstelveense heembollencollectie van JUB Holland Veel stinzenplanten komen van ver en hebben een Zuid-, Oost- of Midden-Europese herkomst, denk bijvoorbeeld aan het mooie turkse tulpje (Tulipa turkestanica) of de knikkende vogelmelk (Ornithogalum nutans), maar er zijn ook inheemse stinzenbollen. JUB Holland is er trots op om samen met de Amstelveense heemparken dit najaar de unieke ‘A mstelveense heembollen collectie’ te introduceren: een speciaal sortiment bijzondere inheemse stinzenbollen die in hedendaagse tuinen en parken kunnen worden toegepast. Inheems: dus net zoals alle planten in de heemparken behorend tot de oorspronkelijke Nederlandse flora, de wilde planten van ons land.

Winterakonieten

Prachtige soorten, die in het wild meestal zeer zeldzaam zijn, die van levensbelang zijn voor onze wilde bijen, vlinders en die wij als ontwerpers en beheerders opnieuw kunnen introduceren in onze groenprojecten. En die je op een betoverende wijze toegepast kunt zien in de onvolprezen Amstelveense heemparken. Ik wens je veel plezier bij het maken van een juiste keuze voor alle projecten en we hopen de resultaten daarvan al in de aankomende lente te kunnen bewonderen. Want sprookjes...die bestaan gelukkig nog!

Carien

Zomerklokjes

Parken & Stinzenbollen

45


Parken & Stinzenbollen Sneeuwklokjes - Galanthus nivalis - P. 102 Galanthus houdt van een vochtige grond onder bladverliezende bomen en struiken maar ook op een warme, zonnige plek is deze stinzenbol goed toepasbaar.

2-3

biodivers

half zon

15 cm

150/m²

Bosanemonen - Anemone nemorosa - P. 99 Anemone nemorosa voelt zich thuis op een schaduwrijke en vochtige plaats. Deze bodembedekker moet direct na ontvangst geplant worden.

3 -4

biodivers

vochtig

10 cm

200/m²

Sneeuwroem - Chionodoxa luciliae - P. 100 Chionodoxa groeit in alle goed doorlatende grondsoorten op een zonnige of halfschaduw plaats. Hij is dus erg goed toepasbaar onder bladverliezende bomen, heesters en hagen.

3-4

46

Catalogue 2019/2020

biodivers

half zon

15 cm

200/m²


Holwortel - Corydalis cava - P. 105 Corydalis cava staat graag in de volle schaduw tussen bomen of struiken, in een humusrijke vochthoudende bodem. De Corydalis cava groeit bodembedekkend.

3-4

biodivers

half zon

20 cm

50/m²

Bostulp - Tulipa sylvestris - P. 88 Tulipa sylvestris houdt van een vochtige, voedselrijke standplaats in de volle zon. Ze groeien ook goed in gras en in lichte schaduw.

5

biodivers

zon

30 cm

100/m²

Kievietseitjes - Fritillaria meleagris - P. 101 Fritillaria meleagris ofwel de kievietsbloem heeft een vochtige, matig voedselrijke grond nodig. Daarnaast voelt hij zich het meest prettig in de lichte schaduw.

4-5

Parken & Stinzenbollen

biodivers

vochtig

20 cm

100/m²

47


Parken & Stinzenbollen Boerencrocus - Crocus tommasinianus - P. 95 Deze crocus voelt zich prettig op een zonnige plaats of onder bladverliezende struiken. De crocus voelt zich thuis in bijna alle grondsoorten zolang ze maar niet te lang te vochtig staan.

2

biodivers

half zon

10 cm

200/m²

Oosterse sterhyacint - Scilla siberica - P. 105 Deze scilla’s trekken veel bijen aan. Plant ze op een zonnige tot half-schaduwrijke plaats in een goed gedraineerde grond. De scilla vermeerdert zich snel door middel van de bol en door zaad.

3-4

biodivers

half zon

15 cm

150/m²

Boshyacint - Hyacinthoides non-scripta - P. 102 De ‘Boshyacint’ houdt van een lichte schaduw plaats in een matig droge tot matig vochtige grond.

5

48

Catalogue 2019/2020

biodivers

half zon

30 cm

100/m²


Hondstand - Erythronium Pagoda - P. 106 De Erythronium pagoda heeft mooie bloemen en prachtig licht gevlekt blad. Dit soort voelt zich prettig in een zanderige humusrijke grond in de schaduw tot halfschaduw.

4-5

biodivers

half zon

25 cm

100/m²

Pseudo narcis - Narcissus lobularis - P. 93 De Pseudo narcis is een vroegbloeiende, lage narcis. Deze narcis voelt zich het beste thuis in een vochtige, humusrijke grond in de zon tot halfschaduw en komt inheems voor in Frankrijk en België.

3-4

biodivers

half zon

25 cm

100/m²

Zomerklokjes - Leucojum aestivum - P. 106 De naam ‘Zomerklokje’ is misleidend, hij bloeit namelijk al in april/mei. Hij kan goed toegepast worden in een vochtige grond en daardoor uitstekend geschikt voor toepassing in klei- of leemachtige grond.

4-5

Parken & Stinzenbollen

biodivers

vochtig

30 cm

75/m²

49


Parken & Stinzenbollen Daslook - Allium ursinum - P. 98 De ‘daslook’ voelt zich prettig op een zonnige of half-schaduwrijke plek in een vochtige, kalkrijke grond. Deze Allium geeft tijdens de bloei een sterke knoflookachtige geur af. Bolletjes direct na ontvangst planten.

5

biodivers

half zon

35 cm

100/m²

Herfsttijlloos - Colchicum cilicicum - P. 96 Colchicums komen vooral voor in bossen en in vochtige weilanden. Zij houden van een zonnige tot licht beschaduwde plaats. Ze worden ook gebruikt als ‘droogbloeier’, één bol kan wel twintig bloemen geven.

10 - 12

biodivers

half zon

10 cm

30/m²

Knikkende vogelmelk - Ornithogalum nutans - P. 107 De Ornithogalum nutans heeft een breed blad en houdt van een zonnige tot half-schaduwrijke standplaats. Deze ‘Vogelmelk’ geeft de voorkeur aan een vochtige, kalkhoudende grond.

4-5

50

Catalogue 2019/2020

biodivers

vochtig

25 cm

100/m²


Italiaanse Aronskelk - Arum italicum - P. 105 De Arum italicum staat graag op een vochtige grond in de schaduw en is goed te combineren met varens, klimop en hosta’s. De rood-oranje bessen verschijnen in augustus.

4-5

biodivers

schaduw

40 cm

30/m²

Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum - P. 107 Gewone vogelmelk houd van een zonnige tot licht beschaduwde plaats op een matig vochtige en matig voedselrijke grond.

4-5

biodivers

half zon

15 cm

100/m²

Winterakoniet - Eranthis hyemalis - P. 105 De winterakoniet is één van de meest vroege bolbloemen. De Eranthis hyemalis vraagt een standplaats onder bladverliezende bomen en struiken in een lemige of kleiige bodem.

2-3

Parken & Stinzenbollen

biodivers

half zon

5 cm

200/m²

51


52


Blikvangers Bollen voor bijzondere plekken in de openbare ruimte Wilt u een opvallend bollenmengsel op een speciale locatie, ter viering van een evenement of voor het benadrukken van een bijzondere plek, dan kijkt u bij ‘Blikvangers’. Deze mengsels zijn ook ideaal voor bloembakken en rotondes. We hebben ze geselecteerd op kleur, hoogte en bloeitijd.

Blikvangers

53


Blikvangers - vroegbloeiend Early Birds

3-4

15-25 cm

200/m2

Royal Princes

3-4

30-35 cm

100/m2

Companions

3-4

15-25 cm

200/m2

54

Catalogus 2019/2020


Imperial Friends

3-4

35-40 cm

100/m2

Have Pleasant Dreams

3-4

35-40 cm

100/m2

NEW

Bright Side

3-4

35-40 cm

100/m2

Blikvangers

55


Blikvangers - vroegbloeiend Blues and a Twist of Purple

3-4

15-25 cm

150/m2

Irresistible Fragrance

3-4

56

25-35 cm

50/m2

Famous Woman

3-4

25-35 cm

150/m2

Promise of Spring

3-4

Catalogus 2019/2020

10-20 cm

200/m2


Blikvangers - middenbloeiend Fresh Collection

Palette of Spring

NEW

4-5

15-55 cm

150/m2

4-5

35-45 cm

150/m2

Peaceful Pastels

4-5

40-45 cm

100/m2

Blikvangers

57


Blikvangers - middenbloeiend Exotic Show

Red and White Art

NEW

4-5

40-55 cm

100/m2

3-4

Magnificent Duo

3-4

58

30-35 cm

150/m2

Catalogus 2019/2020

25-35 cm

100/m2


Reason to be Cheerful

4-5

25-35 cm

Daring Display

100/m2

4-5

25-80 cm

100/m2

Pinks and a Touch of White

4-5

35-55 cm

100/m2

Blikvangers

59


Blikvangers - middenbloeiend Complimentary Colours

4-5

35-55 cm

100/m2

Extravagant

4-5

45-90 cm

80/m2

Fresh Spring

4-5

15-90 cm

110/m2

60

Catalogus 2019/2020


Orange Glow

4-5

50-90 cm

100/m2

Dancing Tulips

4-5

15-55 cm

150/m2

Glowing Beauty

4-5

40-80 cm

100/m2

Blikvangers

61


Blikvangers - middenbloeiend Flower Art

Delicate

4-5

15-55 cm

150/m2

Sun Fever

4-5

62

50-55 cm

4-5

30-80 cm

100/m2

Flaming Beauty Mix

100/m2

4-5

Catalogus 2019/2020

35-45 cm

100/m2


Vibrant Sunset

4-5

30-40 cm

Harmony of Purples

100/m2

Colour Interplay

4-5

15-35 cm

4-5

45-50 cm

100/m2

Sweet Dreams

200/m2

4-5

Blikvangers

25-55 cm

100/m2

63


Blikvangers - middenbloeiend Best Friends

Amore

4-5

35-40 cm

100/m2

4-5

Daily News

4-5

64

45-50 cm

100/m2

Catalogus 2019/2020

40-45 cm

100/m2


Queens

Moon Dance

4-5

35-45 cm

100/m2

35-80 cm

45-50 cm

100/m2

Strong Colours

Sunshine

4-5

4-5

100/m2

4-5

Blikvangers

50-60 cm

100/m2

65


Blikvangers - middenbloeiend Royals

4-5

35-40 cm

100/m2

Blaze

4-5

15-55 cm

150/m2

Spring Peonies

4-5

45-50 cm

100/m2

66

Catalogus 2019/2020


Foxy Foxes

4-5

35-40 cm

100/m2

Sunset

4-5

40-55 cm

100/m2

Small Stuff

4-5

10-25 cm

200/m2

Blikvangers

67


Blikvangers - laatbloeiend Quiet Contrasts

4-5

Painters Choice

40-65 cm

100/m2

50-60 cm

100/m2

4-5

Mystery

4-5

68

Catalogus 2019/2020

35-80 cm

75/m2


Massive Spring

NEW

4-5

40-55 cm

100/m2

Daylight to Dusk

Energy

4-5

50-80 cm

100/m2

4-5

Blikvangers

50-60 cm

100/m2

69


Blikvangers - laatbloeiend Fiesta

5

55-60 cm

100/m2

Pure & Pastel

4-5

45-80 cm

100/m2

70

Catalogus 2019/2020


Late Spring Surprise

5

45-80 cm

50/m2

Fireworks

4-5

45-50 cm

100/m2

Elegant Lilies

5

50-55 cm

100/m2

Blikvangers

71


72


Assortiment Bollen in verschillende productgroepen

Alle bollen die JUB levert kunt in vinden in ‘A ssortiment’. De bollen staan overzichtelijk geordend met informatie over bijvoorbeeld bloeitijd, hoogte en stuks per m2.

Assortiment

73


Assortiment - Hyacinten Hyacinten - enkelbloemig Apricot Passion

50/m.2

Aqua

Blue Jacket

Carnegie

City of Haarlem

NEW

4

25 cm 15/16 17/18

Delfts Blauw

4

4

25 cm 15/16 17/18

Gipsy Queen

25 cm 15/16 17/18

Purple Sensation

4

4

25 cm 15/16 17/18

Jan Bos

25 cm 15/16 17/18

Rembrandt

4

4

25 cm 15/16 17/18

Pink Pearl

25 cm 15/16 17/18

Splendid Cornelia

4

4

25 cm 15/16 17/18

Pink Surprise

25 cm 15/16 17/18

White Pearl

4

25 cm 15/16 17/18

Woodstock

NEW

4

25 cm 15/16 17/18

4

25 cm

15/16

4

25 cm 15/16 17/18

4

25 cm 15/16 17/18

Hyacinten - multiflora Hyacinten Mix

4

74

25 cm

15/16

Multiflora Blauw

4

25 cm

I

25 cm

25 cm 15/16 17/18

50/m.2

Multiflora Roze

4

4

Multiflora Wit

1

Catalogus 2019/2020

4

25 cm

I


Assortiment - Hyacinten / Tulpen Hyacinten - dubbelbloemig Prince of Love

4

25 cm

50/m.2 Royal Navy

4

15/16

25 cm

Snow Crystal

15/16

4

25 cm

15/16

Enkele Vroege Tulpen Christmas Dream

4

35 cm 11/12 12/+

Couleur Cardinal

4

35 cm 11/12 12/+

Prinses Irene

4

4

35 cm 11/12 12/+

Flair

4

Hermitage

35 cm 11/12 12/+

Prinses Margriet

4

35 cm 11/12 12/+

Candy Prince

80/m.2

Flaming Prince

4

35 cm 11/12 12/+

35 cm

11/12

Purple Prince

4

35 cm 11/12 12/+

Assortiment

4

35 cm 11/12 12/+

Pretty Princess

4

35 cm 11/12 12/+

Yokohama

4

35 cm 11/12 12/+

Sunny Prince

4

35 cm 11/12 12/+

White Prince

4

35 cm 11/12 12/+

75


Assortiment - Tulpen Dubbele Vroege Tulpen Abba

4

80/m.2

Brownie

30 cm 11/12 12/+

4

35 cm

Crossfire

12/+

30 cm 11/12 12/+

Monte Carlo

25 cm 11/12 12/+

La Belle Epoque

Foxy Foxtrot

4

4

4

Monte Orange

Foxtrot

40 cm 11/12 12/+

Queen of Marvel

4

Mondial

4

30 cm 11/12 12/+

Monsella

45 cm 11/12 12/+

Showcase

4

30 cm 11/12 12/+

Verona

NEW

4

30 cm 11/12 12/+

4

30 cm 11/12 12/+

4

35 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/+

Dubbele Late Tulpen Murillo Mix

4

76

25 cm 11/12 12/+

Angélique

5

45 cm 11/12 12/+

Catalogus 2019/2020

Black Hero

5

60 cm 11/12 12/+

80/m.2 Blue Diamond

5

40 cm 11/12 12/+


Dubbele Late Tulpen Carnaval de Nice

80/m.2

Copper Image

NEW

5

50 cm 11/12 12/+

Flaming Evita

5

Dream Touch

Danceline

40 cm 11/12 12/+

Mount Tacoma

NEW

NEW

4

40 cm 11/12 12/+

Negrita Double

Drumline

5

40 cm 11/12 12/+

Orange Princess

5

45 cm

11/12

Pink Star

NEW

NEW

5

35 cm 11/12 12/+

Red Princess

5

30 cm 11/12 12/+

5

45 cm 11/12 12/+

Renown Unique

5

60 cm 11/12 12/+

5

45 cm 11/12 12/+

Uncle Tom

5

45 cm 11/12 12/+

5

30 cm 11/12 12/+

5

Yellow Pompenette

5

40 cm 11/12 12/+

Triumph Tulpen Annie Schilder

4

40 cm 11/12 12/+

35 cm 11/12 12/+

80/m.2 Bourbon Street

4

45 cm

12/+

Brown Sugar

4

50 cm 11/12 12/+

Assortiment

Calgary

4

20 cm 11/12 12/+

Calgary Flames

4

20 cm 11/12 12/+

77


Assortiment - Tulpen Triumph Tulpen - vervolg Carnaval de Rio

4-5

45 cm 11/12 12/+

Gavota

Don Quichotte

4

50 cm 11/12 12/+

Golden Dynasty

80/m.2 Dynasty

4

Escape

45 cm 11/12 12/+

Grand Perfection

4

Franรงoise

50 cm 11/12 12/+

Havran

4

50 cm 11/12 12/+

Hemisphere

NEW

4

45 cm 11/12 12/+

Holland Queen

4-5

45 cm 11/12 12/+

Leen van der Mark

4

45 cm 11/12 12/+

Ile de France

5

4

45 cm 11/12 12/+

Jacuzzi

50 cm 11/12 12/+

Liberation

4

40 cm

4

45 cm 11/12 12/+

Jan van Nes

12/+

Librije

4

50 cm 11/12 12/+

Mango Charm

4-5

45 cm 11/12 12/+

Jan Reus

4

50 cm 11/12 12/+

Mascara

NEW

4

78

45 cm 11/12 12/+

4

45 cm

12/+

4

45 cm

12/+

Catalogus 2019/2020

4

40 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/+


Triumph Tulpen - vervolg Mistress Mystic

Mistress

4-5

50 cm 11/12 12/+

Outbreak

4

30 cm

80/m.2

4

National Velvet

50 cm 11/12 12/+

4

45 cm 11/12 12/+

4

50 cm 11/12 12/+

Rosalie

4

40 cm 11/12 12/+

Playgirl

Pittsburg

4

50 cm 11/12 12/+

Passionale

Pallada

11/12

4

Royal Virgin

50 cm 11/12 12/+

Seadov

Neper

Negrita

4-5

50 cm 11/12 12/+

Paul Scherer

4-5

45 cm

12/+

Pim Fortuyn

50 cm 11/12 12/+

Pleasure

4

4

4

40 cm 11/12 12/+

Rems Favourite

45 cm 11/12 12/+

Spitsbergen

4

50 cm

11/12

Strong Gold

NEW

4

50 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/+

Assortiment

4

50 cm

12/+

4

50 cm 11/12 12/+

79


Assortiment - Tulpen Triumph Tulpen - vervolg Synaeda Amor

Suncatcher

80/m.2 Veronique Sanson

Triumph Mix

NEW

4

45 cm

11/12+

4

30 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/+

4

40 cm 11/12 12/1+

Darwin Hybride Tulpen Ad Rem

4

60 cm 11/12 12/+

Beauty of Apeldoorn

4

55 cm 11/12 12/+

Hakuun

4

80

55 cm 11/12 12/+

American Dream

4

55 cm 11/12 12/+

Beauty of Spring

4

55 cm 11/12 12/+

Jaap Groot

4

55 cm 11/12 12/+

80/m.2 Apeldoorn

4

55 cm 11/12 12/+

Daydream

4

55 cm 11/12 12/+

Light and Dreamy

4

55 cm 11/12 12/+

Catalogus 2019/2020

Apeldoorn’s Elite

4

55 cm 11/12 12/+

Golden Apeldoorn

4

55 cm 11/12 12/+

Ollioules

4

55 cm 11/12 12/+

Banja Luka

4

50 cm 11/12 12/+

Golden Oxford

4

60 cm 11/12 12/+

Oxford

4

60 cm 11/12 12/+


Darwin Hybride Tulpen - vervolg

DHT - Impressions

Walsrode

Spryng Break

80/m.2

Design Impression

NEW

4

50 cm

12/+

4

4

50 cm 11/12 12/+

World Friendship

4

40 cm

Pink Impression

12/+

4

Darwin Hybride Mix

4

60 cm 11/12 12/+

60 cm 11/12 12/+

Salmon Impression

55 cm 11/12 12/+

4

60 cm 11/12 12/+

Red Impression

4

60 cm 11/12 12/+

Sweet Impression

4

60 cm 11/12 12/+

Enkele Late Tulpen Atlantis

5

40 cm 11/12 12/+

80/m.2

Big Smile

5

60 cm 11/12 12/+

Blushing Lady

5

65 cm 11/12 12/+

Assortiment

Clearwater

5

65 cm 11/12 12/+

Helmar

5

55 cm 11/12 12/+

81


Assortiment - Tulpen Enkele Late Tulpen - vervolg Kingsblood

5

55 cm 11/12 12/+

Queen of Night

5

60 cm 11/12 12/+

80/m.2 Shirley

5

50 cm 11/12 12/+

Sorbet

5

55 cm 11/12 12/+

Enkele Late Tulpen - Franse soorten Dordogne

Avignon

5

Maureen

5

82

5

60 cm 11/12 12/+

65 cm 11/12 12/+

Menton

5

65 cm 11/12 12/+

60 cm 11/12 12/+

Muscadet

5

65 cm 11/12 12/+

Catalogus 2019/2020

80/m.2 La Courtine

5

65 cm 11/12 12/+

Renown

5

65 cm 11/12 12/+

Rhapsody of Smiles

5

60 cm 11/12 12/+


Leliebloemige Tulpen Ballerina

5

Claudia

55 cm 11/12 12/+

Greenstar

5

50 cm

80/m.2

5

55 cm

5

11/12

Holland Chic

5

11/12

Moonblush

Firework

Elegant Lady

45 cm 11/12 12/+

Mariette

50 cm 11/12 12/+

Pieter de Leur

5

5

45 cm 11/12 12/+

Marilyn

55 cm 11/12 12/+

5

55 cm 11/12 12/+

Sanne

Purple Dream

Fly Away

5

50 cm 11/12 12/+

Merlot

5

50 cm 11/12 12/+

West Point

NEW

5

55 cm 11/12 12/+

5

55 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

Gefranjerde Tulpen White Triumphator

Bastia (dubbel)

Leliebloemig Mix

NEW

5

60 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

80/m.2

Canasta

Crystal Star

NEW

NEW

5

50 cm 11/12 12/+

Assortiment

5

45 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

83


Assortiment - Tulpen Gefranjerde Tulpen - vervolg Curly Sue

Cummins

5

45 cm 11/12 12/+

50 cm 11/12 12/+

Lambada

Labrador

5

5

50 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

80/m.2 Fancy Frills

Davenport

5

45 cm 11/12 12/+

Mascotte (dubbel)

5

40 cm 11/12 12/+

5

Honeymoon

45 cm 11/12 12/+

Queensland (dubbel)

5

40 cm

5

Sensual Touch (dubbel)

5

11/12

Meerbloemige Tulpen Antoinette

5

Candy Club

50 cm 11/12 12/+

praestans Shogun

5

50 cm 11/12 12/+

84

25 cm

9/+

50 cm

11/12

80/m.2 Happy Family

5

Night Club

50 cm 11/12 12/+

Red Georgette

5

5

praestans Fusilier

50 cm 11/12 12/+

Wonder Club

NEW

4

55 cm 11/12 12/+

40 cm 11/12 12/+

Catalogus 2019/2020

NEW

5

50 cm 11/12 12/+

4

35 cm 11/12 12/+


Viridiflora Tulpen

80/m.2

China Town

Artist

Doll’s Minuet

Esperanto

Flaming Springgreen

NEW

5

30 cm 11/12 12/+

Golden Artist

5

30 cm

5

30 cm 11/12 12/+

Groenland

12/+

5

55 cm 11/12 12/+

5

55 cm 11/12 12/+

Nightrider

5

50 cm

5

30 cm 11/12 12/+

Spring Green

12/+

5

50 cm 11/12 12/+

5

50 cm 11/12 12/+

Virichic

5

45 cm

Parkiet Tulpen Yellow Springgreen

5

50 cm 11/12 12/+

Estella Rijnveld

5

50 cm 11/12 12/+

Amazing Parrot

5

50 cm 11/12 12/+

Flaming Parrot

5

60 cm 11/12 12/+

11/12

80 p.m.2 Apricot Parrot

5

50 cm 11/12 12/+

Garden Fire

5

45 cm 11/12 12/+

Assortiment

Black Parrot

5

50 cm 11/12 12/+

Green Wave

5

50 cm 11/12 12/+

Blue Parrot

5

55 cm 11/12 12/+

Irene Parrot

5

50 cm

12/+

85


Assortiment - Tulpen Parkiet Tulpen Parrot King

80/m.2 Parrot Negrita

Rococo

Silver Parrot

White Parrot

NEW

5

50 cm 11/12 12/+

5

45 cm

12/+

5

35 cm 11/12 12/+

5

40 cm 11/12 12/+

5

45 cm 11/12 12/+

Fosteriana Tulpen Apricot Emperor

4

40 cm 11/12 12/+

Madame Lefeber

4

40 cm 11/12 12/+

Solva

4

86

80/m.2

Concerto

Exotic Emperor

3-4

3-4

25 cm 11/12 12/+

40 cm 11/12 12/+

Orange Emperor

4

12/+

4

4

40 cm 11/12 12/+

Princeps

4

40 cm 11/12 12/+

25 cm 11/12 12/+

Yellow Purissima

Sweetheart

40 cm

Flaming Purissima

4

40 cm 11/12 12/+

Catalogus 2019/2020

40 cm 11/12 12/+

Juan

4

40 cm

12/+

Purissima

4

40 cm 11/12 12/+


Kaufmanniana Tulpen Heart’s Delight

Ice Stick

80/m.2 Johann Strauss

Love Song

Scarlet Baby

NEW

3-4

20 cm 11/12 12/+

3

35 cm 11/12 12/+

3

20 cm 11/12 12/+

3

25 cm 11/12 12/+

3

20 cm 11/12 12/+

Greigii Tulpen Shakespeare

Showwinner

Stresa

The First

Calypso

NEW

3

25 cm

11/12

Cape Cod

4

30 cm 11/12 12/+

Toronto

4

35 cm 11/12 12/+

3-4

25 cm 11/12 12/+

Für Elise

4

30 cm 11/12 12/+

Trauttmansdorff

4

30 cm 11/12 12/+

3-4

25 cm 11/12 12/+

Grand Prestige

4

40 cm 11/12 12/+

Vanilla Cream

4

40 cm 11/12 12/+

Assortiment

3

20 cm 11/12 12/+

35 cm 11/12 12/+

Willem van den Akker

4

35 cm

30 cm 11/12 12/+

Roodkapje

Quebec

4

4

12/+

4

30 cm 11/12 12/+

Peacock Mix

4

30 cm 11/12 12/+

87


Assortiment - Tulpen Botanische Tulpen bakeri Lilac Wonder

4

15 cm

6/+

Honky Tonk

4

15 cm

10 cm

6/+

6/+

tarda (dasystemon)

4

88

10 cm

batalinii Bright Gem

5

15 cm

6/+

linifolia

pulchella humilis

4

100/m.2

8/+

4

15 cm

10 cm

5/+

6/+

20 cm

20 cm

5/6

4

10 cm

6/+

pulchella Violacea

4

10 cm

7/+

4

10 cm

clusiana Cynthia

4

20 cm

6/+

orphanidea Flava

6/+

urumiensis

turkestanica

4

4

Little Beauty

pulchella Persian Pearl

4

chrysantha Tubergen’s Gem

4

15 cm

5/+

saxatilis

4

20 cm

Catalogus 2019/2020

4

25 cm

4

20 cm

6/+

polychroma

4

15 cm

6/+

sylvestris

7/+

Botanische Mix

7/+

clusiana Peppermintstick

6/+

5

30 cm

6/+


Assortiment - Narcissen Trompet Narcissen Dutch Master

4

60/m.2

Goblet

50 cm 12/14 14/16 16/18

4

40 cm 12/14 14/16

Golden Harvest

4

45 cm 12/14 14/16 16/18

Las Vegas

4

45 cm 12/14 14/16

Mount Hood

4

40 cm 12/14 14/16 16/18

Grootkronige Narcissen Pink Parasol

Rijnveld’s Early Sensation

Standard Value

Accent

60/m.2

Avalon

NEW

4

40 cm

1-2

12/14

Bella Vista

35 cm 12/14 14/16

Brackenhurst

4

40 cm 12/14 14/16

Cairngorm

4

45 cm 12/14 14/16

Carlton

4

35 cm 12/14 14/16

Chromacolor

NEW

4

45 cm 12/14 14/16

Coral Crown

4

40 cm 12/14 14/16

Fortissimo

4

35 cm 12/14 14/16

Ice Follies

4

45 cm 12/14 14/16 16/18

Pink Charm

4

45 cm 12/14 14/16

Red Devon

NEW

4

35 cm

12/14

4

45 cm 12/14 14/16

4

40 cm 12/14 14/16 16/18

Assortiment

4

45 cm 12/14 14/16

4

45 cm 12/14 14/16

89


Assortiment - Narcissen Grootkronige Narcissen - vervolg Salome

4

45 cm 12/14 14/16

Sempre Avanti

4

45 cm 12/14 14/16

60/m.2

Stainless

4

Tickled Pinkeen

45 cm 12/14 14/16

4

45 cm 12/14 14/16

Grootkronige Mix

4

45 cm 12/14 14/16

Dubbele Narcissen Delnashaugh

4

40 cm 12/14 14/16

My Story

4

40 cm 12/14 14/16

90

Dick Wilden

4

45 cm 12/14 14/16

Obdam

4

40 cm 12/14 14/16

Flower Drift

4

45 cm 12/14 14/16

Queen’s Day

4

40 cm

35 cm 12/14 14/16

4

Ice King

Golden Ducat

4

40 cm 12/14 14/16

Sweet Pomponette

12/14

Westward

Wave

4

60/m.2

4

40 cm

12/14

Dubbele Mix

4

45 cm 12/14 14/16

Catalogus 2019/2020

45 cm

12/14

4

40 cm 12/14 14/16

Tahiti

4

45 cm 12/14 14/16


Kleinkronige Narcissen Actaea

Poetaz / Tros Narcissen

60/m.2

Avalanche

Altruist

60/m.2

Bridal Crown

NEW

5

50 cm 12/14 14/16

Barrett Browning

4

45 cm 12/14 14/16

5

40 cm

4

12/14

50 cm

5

12/14

40 cm

45 cm 12/14 14/16

Sir Winston Churchill

recurvus

5

13/15

Cheerfulness

Polar Ice

4

40 cm

5

12/14

45 cm 12/14 14/16

5

45 cm 12/14 14/16

Geranium

5

35 cm 12/14 14/16

Yellow Cheerfulness

5

45 cm 12/14 14/16

Kamercultuur Grand Soleil d’Or

Paperwhite

10 - 12 40 cm

10 - 12 40 cm 15/17 17/+

15/17

Assortiment

91


Assortiment - Narcissen Spleetkronige Narcissen Blazing Starlet

Cassata

60/m.2 Changing Colors

Chanterelle

Lemon Beauty

NEW

4

40 cm

12/14

Orangery

4

4

40 cm 12/14 14/16

4

40 cm

12/14

Printal

Parisienne

40 cm 12/14 14/16

4

45 cm 12/14 14/16

4

4

40 cm 12/14 14/16

Smiling Twin

40 cm 12/14 14/16

4

40 cm

4

40 cm 12/14 14/16

Sunny Girlfriend

4-5

12/14

40 cm 12/14 14/16

Botanische Narcissen Baby Boomer

Spleetkronige Mix

4

4

40 cm 12/14 14/16

bulbocodium conspicuus

canaliculatus

20 cm

100/m.2

Bell Song

8/10

Charming Lady

4

35 cm

Blushing Lady

4

12/14

Elka

35 cm

12/14

February Gold

NEW

4

92

15 cm

6/8

4

20 cm

12/14

4

35 cm

12/14

Catalogus 2019/2020

4

20 cm

8/+

2-3

25 cm 12/14 14/16


Botanische Narcissen - vervolg Golden Bells

5

20 cm

Golden Dawn

4-5

6/8

Julia Jane

40 cm

100/m.2 Golden Echo

12/14

Lemon Sailboat

4-5

40 cm

Hawera

12/14

Lieke

4-5

20 cm

Jetfire

10/12

lobularis

3

20 cm 12/14 14/16

Minnow

NEW

2-3

20 cm

5/+

20 cm

8/10

Pueblo

4

30 cm

40 cm

12/14

odorus plenus

New Baby

4-5

4

5

25 cm

10/12

Quail

12/14

4

4

25 cm

12/14

Peeping Tom

3-4

35 cm

12/14

4

15 cm

25 cm

6/7

Pipit

12/14

Rip van Winkle

30 cm

3-4

10/12

Assortiment

4

25 cm

12/14

Prom Dance

35 cm

12/14

Sailboat

4

4

35 cm

4

35 cm

12/14

Segovia

12/14

4-5

20 cm

12/14

93


Assortiment - Narcissen / Crocussen Botanische Narcissen - vervolg Sun Disc

Tête-à-Tête

100/m.2 Tête Bouclé

Topolino

triandrus Thalia

NEW

5

20 cm

10/12

Tripartite

5

30 cm

3

20 cm 12/14 14/16

W.P. Milner

12/14

4

15 cm

3

11/12

20 cm

White Marvel

8/10

4

10/12

25 cm

4-5

30 cm 12/14 14/16

Botanische Mix

12/14

35 cm

3

3-4

12/14

35 cm

Grootbloemige Crocussen

94

150/m.2

Flower Record

Golden Yellow

Grand Maître

Jeanne d’Arc

Pickwick

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

12 cm

8/9 9/10

12 cm

8/9 9/10

12 cm

Queen of the Blues

Remembrance

Vanguard

2-3

2-3

2-3

12 cm

8/9

12 cm

8/9 9/10

12 cm

8/9 9/10

12 cm

8/9 9/10

Grootbloemige Mix

8/9

Catalogus 2019/2020

2-3

12 cm

8/9 9/10

12 cm

8/9 9/10


Botanische Crocussen ancyrensis/Golden Bunch

2

10 cm

5/+

chrys. Cream Beauty

2

10 cm

5/+

chrys. Snowbunting

2

10 cm

5/+

tommasinianus

2

10 cm

5/+

200/m.2

angustifolius

2

10 cm

chrysanthus Advance

5/+

chrys. Fuscotinctus

2

10 cm

5/+

Orange Monarch

2

10 cm

5/+

tomm. Barr’s Purple

2

10 cm

5/+

2

10 cm

5/+

chrys. Goldilocks

2

10 cm

5/+

sieberi Firefly

2

10 cm

5/+

tomm. Ruby Giant

2

10 cm

5/+

Assortiment

chrysanthus Ard Schenk

2

10 cm

5/+

chrysanthus Prins Claus

2

10 cm

5/+

sieberi Tricolor

2

10 cm

6/+

tomm. Whitewell Purple

2

10 cm

5/+

chrysanthus Blue Pearl

2

10 cm

5/+

chrysanthus Romance

2

10 cm

5/+

Spring Beauty

2

10 cm

5/+

Botanische Mix

2

10 cm

5/+

95


Assortiment - Herfstbloeiend Crocus, Colchicum, Cyclamen, Sternbergia

96

Crocus kotschyanus

Crocus sativus

9 - 10

9 - 10

8 cm

9/10

150/m2

8 cm

8/9

Crocus speciosus

150/m2

9 - 10

12 cm

5/+

Crocus spec. Albus

9 - 10

150/m2

12 cm

5/+

150/m2

Crocus speciosus Artabir

Crocus spec. Conqueror

Colchicum autumnale

Colchicum aut. Alboplenum

Colchicum aut. Album

9 - 10

9 - 10

10 - 12 12 cm

10 - 12 12 cm

10 - 12 12 cm

12 cm

5/+

150/m2

12 cm

5/+

150/m2

13/+

30/m2

13/+

30/m2

13/+

30/m2

Colchicum aut. Pleniflorum

Colchicum byzantinum

Colchicum cilicicum

Colchicum Giant

Colchicum Lilac Wonder

10 - 12 10 cm

10 - 12 15 cm

10 - 12 10 cm

10 - 12 15 cm 20/22 24/+ 30/m2

10 - 12 20 cm

Cyclamen hederifolium

Cyclamen hed. Album

Sternbergia lutea

10 - 12 15 cm 13/15 30/35 40/m2

10 - 12 15 cm

10 - 12 15 cm

13/+

30/m2

20/22

Colchicum Waterlily

Cyclamen cilicium

10 - 12 12 cm

10 - 12 15 cm

16/+

30/m2

13/15

30/m2

40/m2

20/+

30/m2

Catalogus 2019/2020

10/+

40/m2

20/+

10/12

30/m2

40/m2


Assortiment - Allium Allium - grootbloemig aflatunense

Ambassador

atropurpureum

christophii

Early Emperor

NEW

5-6

80 cm

12/14

30/m2

Firmament

6

80 cm

5 - 6 120 cm

20/24

20/m2

Forelock

8/+

30/m2

5-6

65 cm

60 cm

10/+

60/m2

giganteum

14/+

30/m2

Miami

His Excellency

5-6

6 - 7 150 cm

5-6

50 cm

14/+

30/m2

Gladiator

20/24

20/m2

Mont Blanc

5 - 6 125 cm

5-6

80 cm

14/16

30/m2

20/+

20/m2

Globemaster

20/+

20/m2

nigrum (multibulbosum)

5-6

80 cm

Ostara

NEW

6

90 cm

20/+

20/m2

90 cm

80 cm

10/+

20/m2

12/+

30/m2

5-6

90 cm

12/14

5 - 6 100 cm

20/+

20/m2

Red Mohican

Purple Sensation

Purple Rain

5- 6

6-7

30/m2

7

100 cm

5-6

80 cm

12/+

30/m2

schubertii

10/+

Assortiment

30/m2

5-6

40 cm

5-6

40 cm

12/+

30/m2

12/+

20/m2

Spider

12/14

20/m2

5-6

50 cm

97


Assortiment - Allium Allium - kleinbloemig

Allium - grootbloemig - vervolg Summer Drummer

7 - 8 175 cm

12/+

Violet Beauty

30/m2

Cameleon

5-6

30/m2

12/+

70 cm

caeruleum

White Cloud

5-6

80 cm

6/+

30/m2

cowanii

cernuum

6 -7

40 cm

5/+

100/m2

Eros

flavum

NEW

6-7

25 cm

4/+

100/m2

Graceful Beauty

5-6

35 cm

6/+

6-7

100/m2

I

40 cm

karataviense

60/m2

roseum

5-6

20 cm

5-6

40 cm

5/+

100/m2

30/m2

scorodoprasum Art

6-7

40 cm

5/+

100/m2

neapolitanum

moly

12/14

5-6

25 cm

5/+

100/m2

5-6

35 cm

40 cm

I

100/m2

4/5

100/m2

5/+

100/m2

oreophilum

4/+

100/m2

ursinum

sphaerocephalon

7-8

5-6

15 cm

vineale Hair

NEW

5-6

98

25 cm

5/+

100/m2

6

110 cm

5/+

100/m2

6-7

90 cm

6/+

100/m2

Catalogus 2019/2020

5

35 cm

I

100/m2

6-7

90 cm


Assortiment - Anemone Anemone

150/m.2

blanda Blue Shades

blanda Charmer

blanda White Splendour

blanda Mix

3-4

3-4

3-4

3-4

15 cm

5/+

15 cm

5/+

ranunculoides

3-4

15 cm

I

15 cm

5/7 7/+

15 cm

nemorosa

5/+

3-4

10 cm

I

coronaria Admiral

coronaria bicolor

coronaria Bride

4-5

4-5

4-5

25 cm

6/7

25 cm

6/7

25 cm

6/7

coronaria De Caen Mix

coronaria Governor

coronaria Hollandia

cor. Lord Lieutenant

4-5

4-5

4-5

4-5

25 cm

6/7

25 cm

6/7

25 cm

6/7

25 cm

6/7

coronaria Mount Everest

coronaria Mr. Fokker

coronaria St. Brigid Mix

coronaria Sylphide

4-5

4-5

4-5

4-5

25 cm

6/7

25 cm

6/7

25 cm

6/7

Assortiment

25 cm

6/7

99


Assortiment - Camassia / Chionodoxa / Eremurus Camassia cusickii

5-6

80 cm

14/+

Chionodoxa

40/m.2 leichtlinii Alba

forbesii Blue Giant

forbesii Pink Giant

5-6

3-4

3-4

80 cm

14/+

15 cm

leichtlinii Caerulea

leichtlinii Sacajawea

luciliae

5-6

5-6

3-4

80 cm

14/+

leichtlinii Semiplena

200/m.2

80 cm

14/+

15 cm

5/+

5/6

luciliae Alba

3-4

5/+

luciliae Violet Beauty

quamash

15 cm

15 cm

5/+

sardensis

NEW

5-6

80 cm

14/+

5-6

35 cm

6/+

100/m2

3-4

15 cm

5/+

3-4

15 cm

5/+

Eremurus himalaicus

6

100

150 cm

5/m.2 robustus

I

6

175 cm

Ruiter hybr. Cleopatra

I

6

125 cm

I

Catalogus 2019/2020

Ruiter hybr. Pinokkio

6

125 cm

I

Ruiter hybr. Romance

6

125 cm

I


Assortiment - Eremurus / Fritillaria Eremurus - vervolg Ruiter hybr. Mix

6

I

125 cm

5/m.2 Fritillaria - kleinbloemig elwesii

stenophyllus

6

125 cm

I

4-5

25 cm

5/6

100/m.2

meleagris Alba

meleagris Mix

4-5

4-5

20 cm

5/+

20 cm

6/7

Fritillaria - grootbloemig 20/m.2 michailovskyi

pontica

4-5

4-5

20 cm

5/+

25 cm

uva-vulpis

6/+

imperialis Max. Lutea

imperialis Premier

4-5

4-5

90 cm

24/+

imp. Rubra Maxima

90 cm

4-5

30 cm

8/+

persica

imp. Aureomarginata

imperialis Aurora

4-5

4-5

90 cm

20/+

persica Ivory Bells

90 cm

24/+

p. Twin Towers Tribute

20/24

raddeana

NEW

4-5

90 cm

24/+

4-5

70 cm

16/+

4-5

90 cm

20/24

Assortiment

4-5

90 cm

20/+

4-5

90 cm

20/+

101


Assortiment - Galanthus / Hyacinthoides / Iris Galanthus elwesii

2-3

150/m.2 nivalis

6/7

15 cm

2-3

15 cm

nivalis Flore Pleno

Hyacinthoides

100/m.2

12 cm

Autumn Princess

Blue Magic

4-5

4-5

6-7

6-7

5/6

30 cm

10/+

2-3

15 cm

50 cm

7/8

50 cm

Eye of the Tiger

8/9

6-7

50 cm

hispanica Roze

hispanica Wit

Purple Sensation

Red Ember

4-5

4-5

6-7

6-7

30 cm

8/10

4-5

30 cm

8/10

30 cm

8/10

non-scripta

5

30 cm

50 cm

7/8

Royal Yellow

6-7

7/8 8/+

Catalogus 2019/2020

6/7

100/m.2

hispanica Excelsior

25 cm

5/+

Iris hollandica

English Bluebells

hispanica Mix

102

2

5/6 6/+

woronowii

50 cm

50 cm

7/8

7/8

Silvery Beauty

7/8

6-7

50 cm

7/8


Assortiment - Iris / Muscari Iris hollandica - vervolg Symphony

6-7

7/8

50 cm

danfordiae

2-3

6/+

15 cm

100/m.2

White van Vliet

hollandica Mix

6-7

6-7

50 cm

7/8

50 cm

Iris - kleinbloemig bucharica

4

7/8

30 cm

histrioides George

Katharine Hodgkin

reticulata

2-3

2-3

2-3

15 cm

6/+

15 cm

6/+

15 cm

I

5/6

reticulata Painted Lady

reticulata Pauline

reticulata Pixie

2-3

2-3

2-3

2-3

6/+

15 cm

6/+

15 cm

6/+

15 cm

30/m2

reticulata Alida

reticulata Harmony

15 cm

150/m.2

2-3

15 cm

6/+

Muscari armeniacum

5/6

150/m.2 arm. Fantasy Creation

arm. Night Eyes

arm. Siberian Tiger

aucheri Blue Magic

NEW

4-5

15 cm

8/9 10/+

5

20 cm

8/9

4

15 cm

7/8

Assortiment

4

15 cm

8/9

4

15 cm

8/9

103


Assortiment - Muscari / Scilla Muscari - vervolg

150/m.2

aucheri Ocean Magic

4

15 cm

azureum

4

7/8

botryoides Superstar

comosum

4-5

5-6

15 cm

6/+

latifolium Grape Ice

4

15 cm

5/+

25 cm

15 cm

6/+

comosum Plumosum

6/+

macro. Golden Fragrance

4-5

12 cm

botryoides Album

9/+

5

20 cm

8/9

Pink Sunrise

4

12 cm

4-5

15 cm

6/+

Joyce Spirit

4-5

15 cm

latifolium

5/+

4-5

15 cm

Valerie Finnis

5/+

4

15 cm

8/9

Scilla

150/m.2

bifolia

3

104

10 cm

6/+

bifolia Rosea

5/+

3

10 cm

bifolia Mix

5/+

3

10 cm

litardierei

5/+

Catalogus 2019/2020

4

20 cm

mischtschenkoana

6/+

2-3

12 cm

8/+


Assortiment - Scilla / Diverse bloembollen Scilla - vervolg peruviana

6

25 cm

150/m.2 peruviana White Moon

18/20

40/m2

6

25 cm

17/+

40/m2

siberica

3-4

15 cm

siberica Alba

3-4

7/8 8/+

15 cm

siberica Spring Beauty

3-4

7/8

15 cm

8/9

Diverse bloembollen A - E Arum italicum

4-5

40 cm

Arum maculatum

I

30/m2

4-5

I

40 cm

Convallaria majalis

Corydalis cava

5-6

3-4

25 cm

I

100/m2

20 cm

I

30/m2

50/m2

Dichelostemma ida-maia Dracunculus vulgaris

6-7

60 cm

5/+

20/m2

5-6

60 cm

15/20

20/m2

Bellevalia Green Pearl

Bellevalia pycnantha

Bulbocodium vernum

5-6

5-6

1-2

25 cm

6/+

150/m2

25 cm

6/+

150/m2

Corydalis sol. Beth Evans

Cyclamen coum hybriden

3-4

12 - 3

20 cm

6/+

50/m2

Eranthis cilicica

2-3

5 cm

4/5

Assortiment

10 cm

10/13

15 cm

6/+

100/m2

40/m2

Eranthis hyemalis

200/m2

2-3

5 cm

4/5

200/m2

105


Assortiment - Diverse bloembollen Diverse bloembollen E - L Erythronium dens-can. Mix

Erythronium Pagoda

3-4

4-5

10 cm

I

100/m2

25 cm

I

Erythronium revolutum White Beauty

4

100/m2

Geranium tuberosum

Gladiolus byzantinus

Ipheion uniflorum

4-5

5-6

5-6

25 cm

5/+

100/m2

Ipheion unifl. Wisley Blue

50 cm

6/+

100/m2

Ixia Eos

15 cm

4/+

100/m2

Ixia Mix

25 cm

I

100/m2

Ipheion uni. Alb. Castillo

Ipheion uniflorum Tessa

5-6

5-6

20 cm

5/+

100/m2

4/+

20 cm

100/m2

Ixiolirion tataricum

Leucojum aestivum

5-6

4-5

NEW

5-6

15 cm

4/+

100/m2

6-7

35 cm

5/+

150/m2

106

40 cm

12/14

75/m2

5

30 cm

I

40 cm

5/+

150/m2

Lilium candidum

Leucojum aest. Gravetye Giant Leucojum vernum

5-6

6-7

75/m2

6 - 8 100 cm

24/+

Catalogus 2019/2020

40 cm

4/+

150/m2

Lilium martagon

40/m2

7-8

70 cm

12/+

10/12 75/m2

30 cm

Lilium regale

40/m2

8 - 9 100 cm

18/20

25/m2


Diverse bloembollen N - Z Nectaroscordum siculum

Ornithogalum balansae

Ornithogalum Moskou

Ornithogalum nutans

5-6

3-4

5-6

4-5

90 cm

10/12 100/m2

Ornithogalum umbellatum

4-5

15 cm

6/+

100/m2

Ranunculus Mix

6-7

40 cm

6/7

Oxalis adenophylla

6

10 cm

6/+

100/m2

15 cm

6/+

100/m2

12/14

40/m2

25 cm

6/+

100/m2

Puschkinia libanotica

Puschkinia lib. Alba

Ranunculus per kleur

3-4

3-4

6-7

15 cm

6/+

150/m2

Sparaxis Mix

150/m2

55 cm

6-8

25 cm

15 cm

5/6

150/m2

Triteleia Kon. Fabiola

5/+

Assortiment

150/m2

7

30 cm

5/6

150/m2

40 cm

6/7

150/m2

Zantedeschia aethiopica

7-9

80 cm

14/16

20/m2

107


Assortiment - Amaryllis Amaryllis - enkelbloemig Ambiance

Apple Blossom

Carmen

Charisma

Clown

11 - 3

11 - 3

11 - 3

11 - 3

11 - 3

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

Floris Hekker

Gervase

Hercules

Minerva

Mont Blanc

11 - 3

11 - 3

11 - 3

11 - 3

11 - 3

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

Naranja

Picotee

Red Lion

Rilona

Rosalie

11 - 3

11 - 3

11 - 3

11 - 3

11 - 3

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

Amaryllis - dubbelbloemig

108

Celica

Double Dragon

Double Dream

Double Record

Lady Jane

11 - 3

11 - 3

11 - 3 60 cm 28/30 34/36

11 - 3

11 - 3 60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

60 cm 28/30 34/36

Catalogus 2019/2020

60 cm 28/30 34/36


Amaryllis - dubbelbloemig

Amaryllis - kleinbloemig

Marilyn

Baby Star

11 - 3 60 cm 28/30 34/36

11 - 3

40 cm

Fairytale

26/28

Assortiment

11 - 3

40 cm

Rapido

26/28

11 - 3

40 cm

26/28

109


110


Biologische bollen Gecontroleerd en gecertificeerd

Wij betrekken onze BIO-bollen van betrouwbare biologische kwekers, die alles doen wat mogelijk is om hun bollen zo biologisch en duurzaam mogelijk te telen. Deze soorten leveren bovendien een grote bijdrage aan het welzijn van de bijen, vlinders en andere insecten.

S K A L NL- B IO - 0 1

Biologische bollen

111


Assortiment - Biologische bloembollen SK AL NL- BIO - 01

Hyacinten Blue Star

4

25 cm

50/m.2 Pink Pearl

14/15

4

25 cm

Splendid Cornelia

14/15

4

25 cm

14/15

White Pearl

4

25 cm

14/15

Tulpen

80-100/m.2

Catherina, enkel laat

4

55 cm

11/12

Muscadet, enkel laat

5

65 cm

11/12

Salmon Impression, DH

4

60 cm

11/12

112

bakeri Lilac Wonder, botanisch

4

15 cm

60 cm

4

5/+

Pink Impression, DH

4

linifolia, botanisch

11/12

praest. Zwanenburg, bot.

4

35 cm

Salmon Van Eijk, DH

Sanquin, DH

4-5

4-5

55 cm

11/12

45 cm

7/+

11/12

Catalogus 2019/2020

15 cm

4/+

Queen of Night, enkel laat

5

60 cm

11/12

Little Beauty, botanisch

4

10 cm

5/+

Red Impression, DH

4

60 cm

11/12

Sapporo, leliebloemig

Stresa, kaufmanniana

4-5

3-4

45 cm

11/12

25 cm

11/12


Tulpen - vervolg tarda, botanisch

4

10 cm

6/7

Calgary, dubbel

4

45 cm

12/14

recurvus, kleinkronig

5

40 cm

12/14

Tête-à-Tête, botanisch

3

20 cm

12/14

80-100/m.2

turkestanica, botanisch

4

20 cm

6/+

Jetfire, botanisch

3

20 cm

10/12

Replete, dubbel

4

40 cm

12/14

Tête Rosette, botanisch

3

20 cm

12/14

Brackenhurst, grootkr.

Van Eijk, DH

4

50 cm

11/12

Martinette, tros

3-4

35 cm

12/14

Sailboat, botanisch

4

35 cm

10/12

triandrus Thalia, bot.

4-5

30 cm

Narcissen

12/14

Biologische bollen

4

40 cm

12/14

Minnow, botanisch

4

25 cm

10/12

Sun Disc, botanisch

5

20 cm

10/12

Tresamble, botanisch

4

30 cm

12/14

60-100/m.2 Bridal Crown, tros

5

45 cm

12/14

Papillon Blanc, spleetkr.

4

45 cm

12/14

Tahiti, dubbel

4

45 cm

12/14

Mix, grootkronig

4

45 cm

12/14

113


Assortiment - Biologische bloembollen SK AL NL- BIO - 01

Crocussen Flower Record, grootbl.

Grand Maître, grootbl.

Jeanne d’Arc, grootbl.

King of the Striped, gr. bl.

2-3

2-3

2-3

2-3

12 cm

7/8

150/m2

12 cm

7/8

150/m2

12 cm

7/8

150/m2

12 cm

7/8

150/m2

Ruby Giant, botanisch

2

10 cm

5/+

200/m2

Diverse bloembollen Tricolor, botanisch

2

10 cm

5/+

200/m2

Camassia leicht. Caerulea

5-6

80 cm

14/+

40/m2

Erythronium Pagoda

4-5

114

25 cm

I

100/m2

Vanguard, grootbloemig

Allium Purple Sensation

Anemone blanda Mix

2-3

5-6

3-4

12 cm

7/8

150/m2

Camassia leicht. Sacajawea

5-6

80 cm

14/+

40/m2

Fritillaria Early Dream

4

75 cm

16/20

20/m2

90 cm

10/12

30/m2

15 cm

4/+

150/m2

Chionodoxa f. Blue Giant

Chionodoxa f. Pink Giant

3-4

3-4

15 cm

5/+

200/m2

15 cm

5/+

200/m2

Bellevalia romana

5

30 cm

6/+

100/m2

Chionodoxa luc. Alba

3-4

15 cm

4/5

200/m2

Fritillaria meleagris

Fritillaria uva vulpis

Hyacinthoides hisp. Roze

4-5

4-5

4-5

20 cm

6/+

100/m2

Catalogus 2019/2020

30 cm

7/8

40/m2

30 cm

7/8

100/m2


Diverse bloembollen - vervolg Hyacinthoides hisp. Blauw

Ixiolirion tataricum

4-5

5-6

30 cm

7/8

100/m2

20 cm

7/8

150/m2

15 cm

5/+

75/m2

4-5

15 cm

5/+

5-6

40 cm

12/14

75/m2

Muscari Wit

150/m2

4-5

15 cm

7/8

150/m2

Muscari armeniacum

4-5

15 cm

7/8

150/m2

Muscari Fantasy Creation

5

20 cm

7/8

150/m2

Ornithogalum balansea

Puschkinia libanotica

3-4

3-4

15 cm

6/+

150/m2

15 cm

5/+

150/m2

Scilla siberica

Puschkinia alba

3-4

4/+

Muscari latifolium

Muscari Lady Blue

4-5

40 cm

Leucojum a. Gravetye Giant

150/m2

3-4

15 cm

6/7

150/m2

Biologische bollen

115


116


Praktische tips Plantmethoden, bemesting en standplaats

JUB Holland heeft 25 jaar geleden een plantmachine ontwikkeld die op een eenvoudige manier bloembollen kan planten in bestaande gazons of bermen. Hierover, maar ook over bemesting en maaibeleid, kunt u in dit hoofdstuk informatie vinden. Tevens vindt u hier een handige lijst waarin per soort de juiste standplaats, specifieke eigenschappen, levensduur etc. worden vermeld.

Praktische tips

117


Machinaal planten Machinaal planten van bloembollen Met onze speciale plantmachine is het mogelijk om grote hoeveelheden bloembollen te planten onder de grasmat, langs wegen in de berm, in het gazon, op rotondes etc. Door de bollen machinaal te laten planten kunt u een grote besparing op de arbeidskosten bereiken. De plantcombinatie bestaat uit een (mini)tractor met daarachter de plantmachine. De bollen worden in de bak gestort, waarna ze via een lopende band aangevoerd worden bij de twee zgn. plantvoeten. Voor de plantvoeten zijn verticaal roterende messen gemonteerd die de graszoden opensnijden. De voeten ‘duiken’ de grond in en vouwen de graszoden open. Tegelijkertijd vallen de bollen in de kokers van de plantvoeten en worden geplant. Direct daarna worden de zoden teruggeleid en aangedrukt door een rol.

De plantmachine

118

Het vullen van de plantmachine

De bollen op de band richting plantgat

De bollen worden geplant

Met rollers wordt de grasmat aangedrukt

Catalogus 2019/2020


Plantcapaciteit van de plantmachine Onder normale omstandigheden kan de plantmachine +/- 10.000 narcissen of 25.000 crocussen/bijzondere bolgewassen per uur planten. De snelheid van het planten is o.a. afhankelijk van factoren als grondsoort, locatie, bolmaat en weersomstandigheden.

Taludbeplanting

Planten met verstekplanter

Speciaal voor de taluds hebben wij een machine die op een helling kan planten met een maximale hoek van 30 tot 35 graden. Deze machine is voorzien van rupsbanden en een extra plantvoet zodat een gelijkmatig plantbed kan worden bereikt.

Om dichter bij bomen te kunnen planten hebben wij een verstekplanter. Bij deze machine is de plantvoet gemonteerd aan de zijkant van de machine zodat deze zowel tussen als dichtbij de bomen kan planten.

De taludplanter aan het werk

Planten met de verstekplanter

Resultaat op een talud in het voorjaar

Resultaat van het planten met de verstekplanter

Praktische tips

119


Bemesten, bemestingsplan en maaien Bemesten en bemestingsplan Voor het behoud van uw bloembollen is het heel belangrijk om ze van voedsel te voorzien. JUB heeft daarom de service verder uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om een bemesting uit te voeren in het najaar en voorjaar met onze speciaal geselecteerde biologische bloembollenmest, dit is dezelfde mest die wij gebruiken bij onze eigen teelt in Noordwijkerhout. In het najaar worden tegelijkertijd met het machinaal planten van bloembollen in gras meststoffen toegevoegd via een op de plantmachine geinstalleerd apparaat. In het voorjaar wordt een milieuvriendelijke organische voeding gebruikt. Het organische bestanddeel in deze meststof wordt omgezet in humus.

Najaarsbemesting

Voorjaarsbemesting

Maaien Bij verwilderingsbollen in het gras geldt als regel dat gemiddeld zes tot acht weken na de bloeiperiode kan worden begonnen met maaien. Deze periode hebben de bollen nodig om voldoende energie op te bouwen om het volgende jaar goed terug te komen. Een uitzondering hierop is de allium, deze kan direct na de bloei afgemaaid worden. De bladeren van de allium zijn namelijk vóór de bloei al afgestorven. Maaien, gemiddeld 6-8 weken na bloeiperiode

120

Catalogus 2019/2020


Kwaliteit JUB in beeld Kwaliteit en kennis

Maatcontrole

Netlon verpakking met soortlabel

Bij JUB Holland wordt veel aandacht besteed aan de volgende punten: 1. De bewaring van de bollen tot het moment van verzending 2. De gezondheid van de bollen 3. Het soort-echt en maat-echt leveren van de bollen 4. Verpakking en transport van de bollen 5. Verpakken van bollen in netlons met kleurenlabel

Kwaliteitscontrole

Gezondheid van de bollen

Praktische tips

121


Overzicht praktische kenmerken van bloembollen licht

Soort

Allium - grootbloemig Allium - kleinbloemig Amaryllis Anemone coronaria Anemone blanda Anemone - overige Arum Bellevalia Bulbocodium Camassia Chionodoxa Colchicum Convallaria Corydalis Crocus - grootbloemig Crocus - botanisch Cyclamen Dichelostemma Dracunculus Eranthis Eremurus Erythronium Fritillaria - grootbloemig Fritillaria - kleinbloemig Galanthus Geranium tuberosum Gladiolus byzantinus Hyacinthus Hyacinthoides Ipheion Iris hollandica Iris kleinbloemig Ixia Ixiolirion Leucojum Lilium Muscari

122

zon

X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

grond

half- schaduw zonnig

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X

X

X X

bollen/m2

humus

kalk

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

vochtig

X X

X

X X

X

X X

Catalogus 2019/2020

meerjarig

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X

X

X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X

X

X X X

X X X X

in combinatie

voor kleureffect

15 30 60 100 10 15 80 150 80 150 80 150 10 30 80 150 50 100 10 20 100 200 15 30 50 100 50 100 80 150 100 200 20 40 80 150 10 20 100 200 3 5 50 100 10 20 60 100 80 150 60 100 60 100 30 50 60 100 60 100 50 100 80 150 80 150 80 150 40 75 20 40 80 150

bloeimaand

5-8 5-8 11-3 4-5 3-4 3-4 4-5 5-6 1-2 5-6 3-4 10-12 5-6 3-4 2-3 2 10-3 6-7 5-6 2-3 5-6 3-5 4-5 4-5 2-3 4-5 5-6 4 4-5 5-6 6-7 2-4 6-7 5-6 4-6 7-9 4-6


licht

Soort Narcissus - grootbloemig Narcissus - botanisch Narcissus - kamercultuur Nectaroscordum Ornithogalum Oxalis Puschkinia Ranunculus Scilla - kleinbloemig Scilla - grootbloemig Sparaxis Sternbergia Triteleia Tulipa - Darwin Hybride Tulipa - Dubbele Vroege Tulipa - Dubbele Late Tulipa - Enkele Vroege Tulipa - Enkele Late Tulipa - Fosteriana Tulipa - Gefranjerde Tulipa - Greigii Tulipa - Kaufmanniana Tulipa - Leliebloemige Tulipa - Meerbloemige Tulipa - Parkiet Tulipa - Botanisch Tulipa - Triumph Tulipa - Viridiflora Zantedeschia

zon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

grond

half- schaduw zonnig

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X

humus

kalk

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Praktische tips

bollen/m2

vochtig

meerjarig

X X

X

X X X X X X X X X

X

X

X

in combinatie

voor kleureffect

60 60 60 80 80 80 20 20 20 80 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 30 20

100 100 100 150 150 150 40 40 40 150 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 80 80 40

30 60

60 100

bloeimaand

4-5 2-5 10-12 5-6 3-6 6 3-4 6-7 2-4 6 6-8 10-12 7 4 4 5 4 5 3-4 5 4 3-4 5 4-5 5 4-5 4-5 5 7-9

123


Alfabetische assortimentslijst B = Biologisch Soort All. aflatunense All. Ambassador All. Ar t All. atropurpureum All. caeruleum All. Cameleon All. cernuum All. christophii All. cowanii All. Firmament All. Early Emperor All. Eros All. flavum All. Forelock All. giganteum All. Gladiator All. Globemaster All. Graceful Beauty All. His Excellency All. karataviense All. Miami All. moly All. Mont Blanc All. neapolitanum All. nigrum All. oreophilum All. Ostara All. Purple Rain All. Purple Sensation All. Purple Sensation - B All. Red Mohican All. roseum All. schuber tii All. sphaerocephalon All. Spider All. Summer Drummer All. ursinum All. Violet Beauty All. vineale Hair All. White Cloud Amar. Ambiance Amar. Apple Blossom Amar. Baby Star Amar. Carmen Amar. Celica Amar. Charisma Amar. Clown Amar. Double Dragon Amar. Double Dream Amar. Double Record Amar. Fair ytale Amar. Floris Hekker Amar. Ger vase Amar. Hercules Amar. Lady Jane Amar. Marilyn Amar. Miner va Amar. Mont Blanc

124

Blz. 97 97 98 97 98 98 98 97 98 97 97 98 98 97 97 97 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 97 97 114 97 98 97 98 97 98 98 98 98 98 108 108 109 108 108 108 108 108 108 108 109 108 108 108 108 109 108 108

Soort Blz. Amar. Naranja 108 Amar. Picotee 108 Amar. Rapido 109 Amar. Red Lion 108 Amar. Rilona 108 Amar. Rosalie 108 Anem. Admiral 99 Anem. bicolor 99 Anem. blanda Blue Shades 99 Anem. blanda Charmer 99 Anem. blanda Mix 99 Anem. blanda Mix - B 114 Anem. bl. White Splendour 99 Anem. Bride 99 Anem. De Caen Mix 99 Anem. Governor 99 Anem. Hollandia 99 Anem. Lord Lieutenant 99 Anem. Mount Everest 99 Anem. Mr. Fokker 99 Anem. nemorosa 99 Anem. ranunculoides 99 Anem. St. Brigid Mix 99 Anem. Sylphide 99 Arum italicum 105 Arum maculatum 105 Bellevalia Green Pearl 105 Bellevalia pycnantha 105 Bellevalia Romana - B 114 Bulbocodium vernum 105 Cam. cusickii 100 Cam. leichtlinii Alba 100 Cam. leicht. Caerulea 100 Cam. leicht. Caerulea - B 114 Cam. leicht. Sacajawea 100 Cam. leicht. Sacajawea - B 114 Cam. leicht. Semiplena 100 Cam. quamash 100 Chion. forb. Blue Giant 100 Chion. forb. Blue Giant - B 114 Chion. forb. Pink Giant 100 Chion. forb. Pink Giant - B 114 Chion. luciliae 100 Chion. luciliae Alba 100 Chion. luciliae Alba - B 114 Chion. luc. Violet Beauty 100 Chion. sardensis 100 Colch. autumnale 96 Colch. aut. Alboplenum 96 Colch. aut. Album 96 Colch. aut. Pleniflorum 96 Colch. byzantinum 96 Colch. cilicicum 96 Colch. Giant 96 Colch. Lilac Wonder 96 Colch. Waterlily 96 Convallaria majalis 105 Cor ydalis cava 105

Soort Blz. Cor ydalis Beth Evans 105 Croc. a. Golden Bunch 95 Croc. angustifolius 95 Croc. Advance 95 Croc. Ard Schenk 95 Croc. Blue Pearl 95 Croc. Botanisch Mix 95 Croc. Cream Beauty 95 Croc. Flower Record 94 Croc. Flower Record - B 114 Croc. Fuscotinctus 95 Croc. Golden Yellow 94 Croc. Goldilocks 95 Croc. Grand Maître 94 Croc. Grand Maître - B 114 Croc. Grootbloemig Mix 94 Croc. Jeanne d’Arc 94 Croc. Jeanne d´Arc - B 114 Croc. King of the Striped - B 114 Croc. kotschyanus 96 Croc. Orange Monarch 95 Croc. Pickwick 94 Croc. Prins Claus 95 Croc. Queen of the Blues 94 Croc. Remembrance 94 Croc. Romance 95 Croc. sativus 96 Croc. sieberi Firefly 95 Croc. sieberi Tricolor 95 Croc. sieberi Tricolor - B 114 Croc. Snowbunting 95 Croc. speciosus 96 Croc. spec. Albus 96 Croc. spec. Artabir 96 Croc. spec. Conqueror 96 Croc. Spring Beauty 95 Croc. tommasinianus 95 Croc. tomm. Barr’s Purple 95 Croc. tomm. Ruby Giant 95 Croc. tomm. Ruby Giant - B 114 Croc. tomm. Whitewell Purple 95 Croc. Vanguard 94 Croc. Vanguard - B 114 Cycla. cilicium 96 Cycla. coum hybriden 105 Cycla. hederifolium 96 Cycla. hed. Album 96 Dichelostemma ida-maia 105 Dracunculus vulgaris 105 Eranthis cilicica 105 Eranthis hyemalis 105 Erem. himalaicus 100 Erem. robustus 100 Erem. hybr. Cleopatra 100 Erem. hybr. Pinokkio 100 Erem. hybr. Romance 100 Erem. ruiter hybr. Mix 101 Erem. stenophyllus 101

Catalogus 2019/2020

Soort Blz. Erythr. dens-canis Mix 106 Erythr. Pagoda 106 Erythr. Pagoda - B 114 Erythr. White Beauty 106 Frit. elwesii 101 Frit. Early Dream - B 114 Frit. Aureomarginata 101 Frit. Aurora 101 Frit. Maxima Lutea 101 Frit. Premier 101 Frit. Rubra Maxima 101 Frit. meleagris Alba 101 Frit. meleagris Mix 101 Frit. meleagris Mix - B 114 Frit. michailovskyi 101 Frit. persica 101 Frit. pers. Ivor y Bells 101 Frit. pers. Twin Tower Tribute 101 Frit. pontica 101 Frit. raddeana 101 Frit. uva-vulpis 101 Frit. uva-vulpis - B 114 Galanthus elwesii 102 Galanthus Flore Pleno 102 Galanthus nivalis 102 Galanthus woronowii 102 Geranium tuberosum 106 Gladiolus byzantinus 106 Hyacinthoides English Bluebells 102 Hyacinthoides hisp. Blauw - B 115 Hyacinthoides hisp. Excelsior 102 Hyacinthoides hisp. Mix 102 Hyacinthoides hisp. Roze 102 Hyacinthoides hisp. Roze - B 114 Hyacinthoides hisp. Wit 102 Hyacinthoides non-scripta 102 Hyac. Aqua 74 Hyac. Apricot Passion 74 Hyac. Blue Jacket 74 Hyac. Blue Star - B 112 Hyac. Carnegie 74 Hyac. City of Haarlem 74 Hyac. Delfts Blauw 74 Hyac. Mix 74 Hyac. Gipsy Queen 74 Hyac. Jan Bos 74 Hyac. Multifl. Blauw 74 Hyac. Multifl. Roze 74 Hyac. Multifl. Wit 74 Hyac. Pink Pearl 74 Hyac. Pink Pearl - B 112 Hyac. Pink Surprise 74 Hyac. Prince of Love 75 Hyac. Purple Sensation 74 Hyac. Rembrandt 74 Hyac. Royal Nav y 75 Hyac. Snow Cr ystal 75 Hyac. Splendid Cornelia 74 Hyac. Splendid Cornelia - B 112


B = Biologisch Soort Blz. Hyac. White Pearl 74 Hyac. White Pearl - B 112 Hyac. Woodstock 74 Ipheion uniflorum 106 Ipheion uni. Alber to Castillo 106 Ipheion uniflorum Tessa 106 Ipheion unif. Wisley Blue 106 Iris bucharica 103 Iris danfordiae 103 Iris histr. George 103 Iris holl. Autumn Princess 102 Iris holl. Purple Sensation 102 Iris holl. Blue Magic 102 Iris holl. Eye of the Tiger 102 Iris holl. Mix 103 Iris holl. Purple Sensation 102 Iris holl. Red Ember 102 Iris holl. Royal Yellow 102 Iris holl. Silver y Beauty 102 Iris holl. Symphony 103 Iris holl. White van Vliet 103 Iris Katherine Hodgkin 103 Iris reticulata 103 Iris reticulata Alida 103 Iris reticulata Harmony 103 Iris reticulata Painted Lady 103 Iris reticulata Pauline 103 Iris reticulata Pixie 103 Ixia Eos 106 Ixia Mix 106 Ixiolirion tataricum 106 Ixiolirion tataricum - B 115 Leuc. aestivum 106 Leuc. Gravetye Giant 106 Leuc. Gravetye Giant - B 115 Leuc. vernum 106 Lilium candidum 106 Lilium mar tagon 106 Lilium regale 106 Musc. armeniacum 103 Musc. armeniacum - B 115 Musc. arm. Fant. Creation 103 Musc. arm. Fant. Creation - B 115 Musc. arm. Lady Blue - B 115 Musc. arm. Night Eyes 103 Musc. arm. Siberian Tiger 103 Musc. auch. Blue Magic 103 Musc. auch. Ocean Magic 104 Musc. azureum 104 Musc. botr. Album 104 Musc. botr. Superstar 104 Musc. comosum 104 Musc. com. Plumosum 104 Musc. Joyce Spirit 104 Musc. Grape Ice 104 Musc. latifolium 104 Musc. latifolium - B 115 Musc. macr. Gold. Fragrance 104 Musc. Pink Sunrise 104

Soort Musc. Valerie Finnis Musc. Wit - B Narc. Accent Narc. Actaea Narc. Altruist Narc. Avalanche Narc. Avalon Narc. Baby Boomer Narc. Barrett Browning Narc. Bell Song Narc. Bella Vista Narc. Blazing Starlet Narc. Blushing Lady Narc. Botanisch, Mix Narc. Brackenhurst Narc. Brackenhurst - B Narc. Bridal Crown Narc. Bridal Crown - B Narc. Bulb. conspicuus Narc. Cairngorm Narc. Calgar y - B Narc. canaliculatus Narc. Carlton Narc. Cassata Narc. Changing Colours Narc. Chanterelle Narc. Charming Lady Narc. Cheer fulness Narc. Chromacolor Narc. Coral Crown Narc. Delnashaugh Narc. Dick Wilden Narc. Dubbel Mix Narc. Dutch Master Narc. Elka Narc. Februar y Gold Narc. Flower Drift Narc. For tissimo Narc. Geranium Narc. Goblet Narc. Golden Bells Narc. Golden Dawn Narc. Golden Ducat Narc. Golden Echo Narc. Golden Har vest Narc. Grand Soleil d’Or Narc. Grootkr. Mix Narc. Grootkr. Mix - B Narc. Hawera Narc. Ice Follies Narc. Ice King Narc. Julia Jane Narc. Jetfire Narc. Jetfire - B Narc. Las Vegas Narc. Lemon Beauty Narc. Lemon Sailboat Narc. Lieke Narc. lobularis Narc. Mar tinette - B

Blz. 104 115 89 91 91 91 89 92 91 92 89 92 92 94 89 113 91 113 92 89 113 92 89 92 92 92 92 91 89 89 90 90 90 89 92 92 90 89 91 89 93 93 90 93 89 91 90 113 93 89 90 93 93 113 89 92 93 93 93 113

Soort Blz. Narc. Minnow 93 Narc. Minnow - B 113 Narc. Mount Hood 89 Narc. My Stor y 90 Narc. New Baby 93 Narc. Obdam 90 Narc. odorus plenus 93 Narc. Oranger y 92 Narc. Paper white 91 Narc. Papillon Blanc - B 113 Narc. Parisienne 92 Narc. Peeping Tom 93 Narc. Pink Charm 89 Narc. Pink Parasol 89 Narc. Pipit 93 Narc. Polar Ice 91 Narc. Printal 92 Narc. Prom Dance 93 Narc. Pueblo 93 Narc. Quail 93 Narc. Queensday 90 Narc. recur vus 91 Narc. recur vus - B 113 Narc. Red Devon 89 Narc. Replete - B 113 Narc. Rijnv. Early Sensation 89 Narc. Rip van Winkle 93 Narc. Sailboat 93 Narc. Sailboat - B 113 Narc. Salome 90 Narc. Segovia 93 Narc. Sempre Avanti 90 Narc. Sir Winston Churchill 91 Narc. Smiling Twin 92 Narc. Spleetkronig Mix 92 Narc. Stainless 90 Narc. Standard Value 89 Narc. Sun Disc 94 Narc. Sun Disc - B 113 Narc. Sunny Girlfriend 92 Narc. Sweet Pomponette 90 Narc. Tahiti 90 Narc. Tahiti - B 113 Narc. Tête-à-Tête 94 Narc. Tête-à-Tête - B 113 Narc. Tête Bouclé 94 Narc. Tête Rosette - B 113 Narc. Tickled Pinkeen 90 Narc. Topolino 94 Narc. Tresamble - B 113 Narc. triandrus Thalia 94 Narc. triandrus Thalia - B 113 Narc. Tripar tite 94 Narc. W.P. Milner 94 Narc. Wave 90 Narc. Westward 90 Narc. White Mar vel 94 Narc. Yellow Cheer fulness 91 Nectaroscordum siculum 107

Praktische tips

Soort Orn. balansae Orn. balansae -B Orn. Moskou Orn. nutans Orn. umbellatum Oxalis adenophylla Puschk. libanotica Puschk. libanotica - B Puschk. libanotica Alba Puschk. libanotica Alba - B Ranunculus per kleur Ranunculus Mix Scilla bifolia Scilla bifolia Mix Scilla bifolia Rosea Scilla litardierei Scilla mischtschenkoana Scilla peruviana Scilla per. White Moon Scilla siberica Scilla siberica - B Scilla siberica Alba Scila sib. Spring Beauty Sparaxis Mix Sternbergia Lutea Triteleia Koningin Fabiola Tul. Abba Tul. Ad Rem Tul. Amazing Parrot Tul. American Dream Tul. Angélique Tul. Annie Schilder Tul. Antoinette Tul. Apeldoorn Tul. Apeldoorn’s Elite Tul. Apricot Emperor Tul. Apricot Parrot Tul. Ar tist Tul. Atlantis Tul. Avignon Tul. bak. Lilac Wonder Tul. bak. Lilac Wonder - B Tul. Ballerina Tul. Banja Luka Tul. Bastia Tul. bat. Bright Gem Tul. Beauty of Apeldoorn Tul. Beauty of Spring Tul. Big Smile Tul. Black Hero Tul. Black Parrot Tul. Blue Diamond Tul. Blue Parrot Tul. Blushing Lady Tul. Botanische Mix Tul. Bourbon Street Tul. Brown Sugar Tul. Brownie

Blz. 107 115 107 107 107 107 107 115 107 115 107 107 104 104 104 104 104 105 105 105 115 105 105 107 96 107 76 80 85 80 76 77 84 80 80 86 85 85 81 82 88 112 83 80 83 88 80 80 81 76 85 76 85 81 88 77 77 76

125


Alfabetische assortimentslijst - vervolg B = Biologisch Soort Tul. Calgar y Tul. Calgar y Flames Tul Calypso Tul. Canasta Tul. Candy Club Tul. Candy Prince Tul. Cape Cod Tul. Catherina - B Tul. Carnaval de Nice Tul. Carnaval de Rio Tul. China Town Tul. Christmas Dream Tul. chr. Tubergen’s Gem Tul. Claudia Tul. Clear water Tul. clusiana Cynthia Tul. clus. Peppermintstick Tul. Concer to Tul. Copper Image Tul. Couleur Cardinal Tul. Crossfire Tul. Cr ystal Star Tul. Cummins Tul. Curly Sue Tul. Danceline Tul. Dar win Hybride Mix Tul. Davenpor t Tul. Daydream Tul. Design Impression Tul. Doll’s Minuet Tul. Don Quichotte Tul. Dordogne Tul. Dream Touch Tul. Drumline Tul. Dynasty Tul. Elegant Lady Tul. Escape Tul. Esperanto Tul. Estella Rijnveld Tul. Exotic Emperor Tul. Fancy Frills Tul. Firework Tul. Flair Tul. Flaming Evita Tul. Flaming Parrot Tul. Flaming Prince Tul. Flaming Purissima Tul. Flaming Springgreen Tul. Fly Away Tul. Foxtrot Tul. Fox y Foxtrot Tul. Francoise Tul. Für Elise Tul. Garden Fire Tul. Gavota Tul. Golden Apeldoorn Tul. Golden Ar tist Tul. Golden Dynasty Tul. Golden Oxford

126

Blz. 77 77 87 83 84 75 87 112 77 78 85 75 88 83 81 88 88 86 77 75 76 83 84 84 77 81 84 80 81 85 78 82 77 77 78 83 78 85 85 86 84 83 75 77 85 75 86 85 83 76 76 78 87 85 78 80 85 78 80

Soort Tul. Grand Per fection Tul. Grand Prestige Tul. Green Wave Tul. Greenstar Tul. Groenland Tul. Hakuun Tul. Happy Family Tul. Havran Tul. Hear t ’s Delight Tul. Helmar Tul. Hemisphere Tul. Hermitage Tul. Holland Chic Tul. Holland Queen Tul. Honeymoon Tul. Honky Tonk Tul. Ice Stick Tul. Ile de France Tul. Irene Parrot Tul. Jaap Groot Tul. Jacuzzi Tul. Jan Reus Tul. Jan van Nes Tul. Johann Strauss Tul. Juan Tul. Kingsblood Tul. La Belle Epoque Tul. La Cour tine Tul. Labrador Tul. Lambada Tul. Leen v.d. Mark Tul. Leliebloemig Mix Tul. Liberation Tul. Librije Tul. Light and Dreamy Tul. linifolia Tul. linifolia - B Tul. Little Beauty Tul. Little Beauty - B Tul. Love Song Tul. Madame Lefeber Tul. Mango Charm Tul. Mariette Tul. Marilyn Tul. Mascara Tul. Mascotte Tul. Maureen Tul. Menton Tul. Merlot Tul. Mistress Tul. Mistress Mystic Tul. Mondial Tul. Monsella Tul. Monte Carlo Tul. Monte Orange Tul. Moonblush Tul. Mount Tacoma Tul. Murillo Mix

Blz. 78 87 85 83 85 80 84 78 87 81 78 75 83 78 84 88 87 78 85 80 78 78 78 87 86 82 76 82 84 84 78 83 78 78 80 88 112 88 112 87 86 78 83 83 78 84 82 82 83 79 79 76 76 76 76 83 77 76

Soort Tul. Muscadet Tul. Muscadet - B Tul. National Velvet Tul. Negrita Tul. Negrita Double Tul. Neper Tul. Night Club Tul. Nightrider Tul. Ollioules Tul. Orange Emperor Tul. Orange Princess Tul. orphanidea Flava Tul. Outbreak Tul. Oxford Tul. Pallada Tul. Parrot King Tul. Parrot Negrita Tul. Passionale Tul. Paul Scherer Tul. Peacock Mix Tul. Pieter de Leur Tul. Pim For tuyn Tul. Pink Impression Tul. Pink Impression - B Tul. Pink Star Tul. Pittsburg Tul. Playgirl Tul. Pleasure Tul. polychroma Tul. praestans Fusilier Tul. praestans Shogun Tul. pr. Zwanenburg - B Tul. Pretty Princess Tul. Princeps Tul. Prinses Irene Tul. Prinses Margriet Tul. pulchella humilis Tul. pulch. Persian Pearl Tul. pulch Violacea Tul. Purissima Tul. Purple Dream Tul. Purple Prince Tul. Quebec Tul. Queen of Mar vel Tul. Queen of Night Tul. Queen of Night - B Tul. Queensland Tul. Red Georgette Tul. Red Impression Tul. Red Impression - B Tul. Red Princess Tul. Rems Favourite Tul. Renown Tul. Renown Unique Tul. Rhapsody of Smiles Tul. Rococo Tul. Roodkapje Tul. Rosalie

Catalogus 2019/2020

Blz. 82 112 79 79 77 79 84 85 80 86 77 88 79 80 79 86 86 79 79 87 83 79 81 112 77 79 79 79 88 84 84 112 75 86 75 75 88 88 88 86 83 75 87 76 82 112 84 84 81 112 77 79 82 77 82 86 87 79

Soort Tul. Royal Virgin Tul. Salmon Impression Tul. Salmon Impression - B Tul. Salmon Van Eijk - B Tul. Sanne Tul. Sanquin - B Tul. Sapporo - B Tul. saxatilis Tul. Scarlet Baby Tul. Seadov Tul. Sensual Touch Tul. Shakespeare Tul. Shirley Tul. Showcase Tul. Showwinner Tul. Silver Parrot Tul. Solva Tul. Sorbet Tul. Spitsbergen Tul. Spring Green Tul. Spr yng Break Tul. Stresa Tul. Stresa - B Tul. Strong Gold Tul. Suncatcher Tul. Sunny Prince Tul. Sweet Impression Tul. Sweethear t Tul. sylvestris Tul. Synaeda Amor Tul. tarda Tul. tarda - B Tul. The First Tul. Toronto Tul. Trauttmansdor ff Tul. Triumph Mix Tul. turkestanica Tul. turkestanica - B Tul. Uncle Tom Tul. urumiensis Tul. Van Eijk - B Tul. Vanilla Cream Tul. Verona Tul. Veronique Sanson Tul. Virichic Tul. Walsrode Tul. West Point Tul White Parrot Tul. White Prince Tul. White Triumphator Tul. W. van den Akker Tul. Wonder Club Tul. World Friendship Tul. Yellow Pompenettte Tul. Yellow Purissima Tul. Yellow Springgreen Tul. Yokohama Zantedeschia aethiopica

Blz. 79 81 112 112 83 112 112 88 87 79 84 87 82 76 87 86 86 82 79 85 81 87 112 79 80 75 81 86 88 80 88 113 87 87 87 80 88 113 77 88 113 87 76 80 85 81 83 86 75 83 87 84 81 77 86 85 75 107


JUB specialisten Robbert Uittenbogaard Directeur - Landscape verkoop + 31 (0)6 5155 3625 (mobiel) + 31 (0)252 204 112 (rechtstreeks) robbert@jubholland.nl

Otto de Vroomen Verkoop Nederland + 31 (0)6 5773 4269 (mobiel) + 31 (0)252 204 101 (rechtstreeks) otto@jubholland.nl

Jaap-Jan Uittenbogaard Directeur - Retail verkoop + 31 (0)6 5021 0935 (mobiel) + 31 (0)252 204 110 (rechtstreeks) jaap-jan@jubholland.nl

Olivier Vico Verkoop België + 32 4756 06378 (mobiel) vico.olivier@jubholland.nl

Jaap Uittenbogaard Verkoop Landscape en Retail + 31 (0)6 5375 0393 (mobiel) + 31 (0)252 204 116 (rechtstreeks) jaap@jubholland.nl

Lenneke Kaptein Verkoop binnendienst + 31 (0)6 1513 1428 (mobiel) + 31 (0)252 204 100 (rechtstreeks) lenneke@jubholland.nl

Willem Zandbergen Verkoop Nederland + 31 (0)6 1132 5252 (mobiel) willem.zandbergen@jubholland.nl

Corine Hogewoning Verkoop binnendienst + 31 (0)252 204 102 (rechtstreeks) corine@jubholland.nl

Leveringsvoorwaarden Nederland en België Levering Voor het kunnen uitleveren van de in deze catalogus genoemde artikelen zijn wij uiteraard geheel afhankelijk van de oogstresultaten. Mocht deze door extreme omstandigheden dusdanig slecht zijn dat wij bepaalde artikelen niet kunnen leveren, achten wij ons hier niet voor aansprakelijk. Betaling Betaling 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling binnen 8 dagen is 1% betalingskorting toegestaan. Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden blijven de geleverde goederen ons eigendom en behouden wij het recht hierover te beschikken. In geval van te late betaling wordt de wettelijke rente berekend. Alle buitengerechtelijke inningskosten komen, in geval van wanbetaling, voor rekening van de afnemer. Bij nieuwe afnemers wordt de eerste zending na vooruitbetaling geleverd. Prijzen De prijzen voor losse bollen gelden per verpakkingseenheid, exclusief BTW. Af-schuur Noordwijkerhout, tenzij anders overeengekomen. Op onze prijslijst vindt u de standaard besteleenheid per soort. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Jac. Uittenbogaard en Zonen B.V. is eerst dan aan enige offerte gebonden, wanneer een ontvangen opdracht door haar schriftelijk is bevestigd. Vanaf € 200,00 per bestelling wordt franco huis geleverd in Nederland. Vanaf € 250,00 per bestelling wordt franco huis geleverd in België. Leveringen geschieden overeenkomstig de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van ANTHOS, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 122/1993. Reclames binnen 8 dagen na levering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Realisatie JUB Holland catalogus 2019/2020 Vormgeving: Joop Hüner (JHG) Foto’s: Joop Hüner, JUB Holland, Tony Lindhout, iBulb, diverse kwekers & Koninklijke Ginkel Groep (P. 12 en P. 14) Foto’s bij artikel Carien van Boxtel (P. 42-45): Carien van Boxtel, Rosanna Castrini & Joop Hüner

JUB specialisten & Leveringsvoorwaarden

127


JUB HOLLAND

JUB Holland Robijnslaan 43 2211 TG Noordwijkerhout Nederland tel. +31 (0)252 373 762 fax +31 (0)252 377 402 info@jubholland.nl www.jubholland.nl JUB TODAY Facebook: jubholland Twitter: @jubholland Instagram: jub_holland

Profile for JUB Holland

JUB HOLLAND LANDSCAPE CATALOGUE 2019 NL  

JUB HOLLAND LANDSCAPE CATALOGUE 2019 NL