Page 1

Tere, hea naaber!

Hoiate käes esimest numbrit kohalikust Kalamaja asumi sõnumitoojast. Heitke pilk paar lehekülge edasi, leiate sealt Kalamaja kaardi – eks ta paista nagu üks suurem küla või väike linn. Elanikke on siin lähiajalugu mitu korda oma mõlaga segamas käinud. Nii ongi, et mõnikord on naabrite vanaemad koos mänginud, teisal aga pole jõutud veel kolimiskastegi lahti pakkida. Selle lehe mõte on aidata meil üksteisega paremini tuttavaks saada, tarvilist infot vahetada, ühiselt ajalugu meenutada ning pakilisi kohalikke muresid lahendada. Leht peaks ilmuma neli korda aastas ja jõudma tasuta teie postkasti.

Appi, mida ehitatakse?

Kalamajas on mitmeid “hambaauke” ehk tühje krunte. Võib juhtuda, et lammutatakse kõbus naabermaja. Ühel heal päeval tõmmatakse lindid ümber, kopp sõidab kohale – ja uus ehitus algab. Aga mis siia tuleb? Kõik tahavad siis loomulikult teada, mis oma kodu ümbruses toimub. Kõige rohkem on meie käest küsitud kolme koha kohta, heidame pilgu peale!

Omakandi teretused Meie kandis on vanad kitsad tänavad. Inimesed mööduvad teineteisest lähedalt, mitmed teretavad – sageli on kohtutud, ehkki mõnikord nime ei tea. Mis sellest muutuks, kui me igale vastutulijale tere ütleksime? Jätkub lk 2

paekivihoone rekonstrueerimist. Noblessneri kvartal ehk Tööskaoks igasugune hirm, et Kalatuse 46, 48 ja 52c Kokku kavandatakse ainuüksi maja Põhikool võidaks lastepuu Detailplaneering algatauut elamispinda 97 800 m2. Täna dusel kinni panna. ti 07.10.2009 ja võeti vastu on tallinlase keskmine elamis Autod on kavas parkida 15.12.2010. Planeeringu avavaldavalt maa alla. Hoonete pind 29,4 m2, arvestuslikult likustamine toimus 11.01.– tuleks meile 3326 head uut naab- siseõued on sisuliselt parkimis08.02.11. Plakorruste katused, “Planeering võetakse alati protsessina ette selleks, et neeringu saab haljastus istuühiselt jõuda parimate tulemusteni. Planeeringu käi- tatakse seetõttu kehtestada ning gus kaalutakse erinevaid lahendusi – et kui ehitada hakata hooneid pottidesse. Mere projekteerima alääres on ehitused nii, mis see kaasa toob võrreldes sellega, kui ehitada les pärast laekuviidud otse merenaa või hoopis ehitamata jätta. ” nud vastuväidete piirini, tehislikult menetlemist. rit! Kes kõik hakkavad kesklinna ehitatakse uus teeala osaliselt Praeguse seisuga kavandatak- liikuma mööda Tööstuse tänavat, mere arvelt. Kas autoteed tõesti se sinna äri- ja eluhooneid, lassest mujalt pole minna. Tore peavad mereääreni ulatuma? teaeda, väikesadamat ja rannaoleks ilmselt see, et buss nr 3 Jalutusrajad on kavandatud nii promenaadi ning 15 tsaariaegse hakkaks tihedamalt käima ning piki mere äärt kui ka Kalamaja

“Kes uudist ei loe, saab kirikus peksa ” (Volta tn vanasõna)

kalmistupargi ja mere vahelisele alale. Muinsuskaitsealuse ellingu ala on plaanis muuta sadamapargiks. Planeerimine veel käib ja lõplikku pole siin veel midagi. Väike-Kalamaja kvartal Soo/ Põhja puiestee nurgal Kokku 7 korterelamu ja 90 korteri (arhitekt Ülo Peil) ehitustöödega on juba alustatud. Majad tulevad nelja korrusega, viimane neist on katusealune. Taas tuleb kõigi elamute alla ühtne jätkuv maa-alune parkla, mille sisseja väljapääs on Põhja puiestee poolt. Jätkub lk 9

Kalamajakas nr 1  

Kalamaja oma leht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you