Page 1

HEZUR SISTEMA

GAREZURRA (29) Garezurra (8) Frontala (1) Parietala (2) Temporala (2) Okzipitala (1) Esfenoidea (1) Etmoidea (1)

Oinarri Biologikoak

Aurpegikoak (7) Bomer (1) Ungis (1) Sudurraren hezur propioak (korneta) Goiko masaila (2) Baraila (1) Zigomatikoa edo malarra (2)

Erdiko belarria (6)

Mailu (2) Ingude (2) Estriboa (2)

TAFYD 1. maila

Lepoa (1)

Hioidea (1)

1


HEZUR SISTEMA

ENBORRA eta LEPOA (60)Bizkarrezurra (33) Lepoaldea Orno zerbikalak (7)

Bizkarraldea Orno torazikoak edo dortsalak (12)

1. orno torazikoa (1) Th1 2. orno torazikoa (1) Th2 3. orno torazikoa (1) Th3 Atlasa edo 1.ornoa zerbikala (1) 4. orno torazikoa (1) Th4 C1 5. orno torazikoa (1) Th5 Axisa edo 2. orno zerbikala (1) C2 6. orno torazikoa (1) Th6 3. orno zerbikala (1) C3 7. orno torazikoa (1) Th7 4. orno zerbikala (1) C4 8. orno torazikoa (1) Th8 5. orno zerbikala (1) C5 9. orno torazikoa (1) Th9 6. orno zerbikala (1) C6 10. orno torazikoa (1) Th10 7. orno zerbikala (1) C7 11. orno torazikoa (1) Th11 12. orno torazikoa (1) Th12

Oinarri Biologikoak

Gerrialdea Orno lunbarrak (5)

1. orno lunbarra (1) L1 2. orno lunbarra (1) L2 3. orno lunbarra (1) L3 4. orno lunbarra (1) L4 5. orno lunbarra (1) L5

TAFYD 1. maila

Erreinalde eta Uzkornoaldea (5)

Irudia

Sakroa (5 orno elkartuta) Kokxiza (orokorrean 4 orno elkartuta)

2


HEZUR SISTEMA TORAXeko hezurrak (25) • •

Esternoia (1) Saihetsak (24) Benetako saihetsak (14) o 1. benetako saihetsa (2) o 2. benetako saihetsa (2) o 3. benetako saihetsa (2) o 4. benetako saihetsa (2) o 5. benetako saihetsa (2) o 6. benetako saihetsa (2) o 7. benetako saihetsa (2) Saihets faltsuak (6) o 8. saihets faltsua (2) o 9. saihets faltsua (2) o 10. saihets faltsua (2) Saihets loka (4) o 11. saihets loka (2) o 12. saihets loka (2)

Toraxa: esternoia (bakuna) eta saihetsezurrak (bikoteak). Atzekaldean bizkarrezurrean ixten dira.

Oinarri Biologikoak

TAFYD 1. maila

3


HEZUR SISTEMA PELBISeko hezurrak (2)

• • •

Koxala (2) Sakroa (5 orno elkartuta) Kokxiza (4 edo 5 orno bat eginda)

Gizonaren belbisa. Aurre ikuspegia.

Oinarri Biologikoak

TAFYD 1. maila

4


HEZUR SISTEMA

GORPUTZ-ADARRAK (124) Goiko gorputz-adarrak (64) Gerri eskapularra (4) Omoplatoa edo eskapula (2) Klabikula (2)

Oinarri Biologikoak

TAFYD 1. maila

Besoa (2) Humeroa (2)

Besaurrea (4) Kubitoa (2) Erradioa (2)

5


HEZUR SISTEMA ESKUA: Karpoak eta metakarpoak (26) Karpoak (16)

Metakarpoak (10)

Untziformea (Ganchoso) (2) Pisiformea (2) Piramidala (2) Semilunarra (2) Handia (2) Eskafoidesa (2) Trapezioa (2) Trapezoidea (2)

Lehenengo metakarpoa (2) Bigarren metakarpoa (2) Hirugarren metakarpoa (2) Laugarren metakarpoa (2) Bostgarren metakarpoa (2)

Irudia

ESKUA: Hatzak (falangeak) (28) Gertuko falangea eta primarioa (10) Eskuko gertuko falangea I (2) Eskuko gertuko falangea II (2) Eskuko gertuko falangea III (2) Eskuko gertuko falangea IV (2) Eskuko gertuko falangea V (2)

Oinarri Biologikoak

Erdiko falangea edo sekundarioa Falange distala edo tertziarioa (8) (10) Eskuko falange distala I (2) Eskuko erdiko falangea II (2) Eskuko falange distala II (2) Eskuko erdiko falangea III (2) Eskuko falange distala III (2) Eskuko erdiko falangea IV (2) Eskuko falange distala IV (2) Eskuko erdiko falangea V (2) Eskuko falange distala V (2)

TAFYD 1. maila

6


HEZUR SISTEMA Beheko gorputz adarrak (60) Gerri pelbiarra Koxala (2) Sakroa (5) Koxisa (4 edo 5)

Oinarri Biologikoak

Iztarra(2) Femurra (2)

Berna (6) Errotula(2) Tibia (2) Peronea (2)

TAFYD 1. maila

7


HEZUR SISTEMA Oina: tarsoak eta metatarsoak (24) Tarsoak (14) Astragaloa (2) Kalkaneoa (2) Nabikularra (2) Kuboideak (2) Kuneiformeak (6): Lehenengo kuneiformea (2) Bigarren kuneiformea (2) Hirugarren kuneiformea (2)

Metatarsoak (10)

Irudia

Lehenengo metatarsoa (2) Bigarren metatarsoa (2) Hirugarren metatarsoa (2) Laugarren metatarsoa (2) Bosgarren metatarsoa (2)

Oina: Behatzak (falangeak) (28) Lehenengo falangeak edo proximalak (10) Oineko falange proximala I (2) Oineko falange proximala II (2) Oineko falange proximala III (2) Oineko falange proximala IV (2) Oineko falange proximala V (2)

Oinarri Biologikoak

Erdiko falangeak edo sekundarioak (8) Oineko erdiko falangea II (2) Oineko erdiko falangea III (2) Oineko erdiko falangea IV (2) Oineko erdiko falangea V (2)

Falange distala edo tertziarioa (10) Oineko falange distala I (2) Oineko falange distala II (2) Oineko falange distala III (2) Oineko falange distala IV (2) Oineko falange distala V (2)

TAFYD 1. maila

8

HEZURDURA-GIZA ESKELETOA  
HEZURDURA-GIZA ESKELETOA  

GAREZURRA (29) Bomer (1) Ungis (1) Sudurraren hezur propioak (korneta) Goiko masaila (2) Baraila (1) Zigomatikoa edo malarra (2) HEZUR SISTE...

Advertisement