Page 1

La primera guerra mundial


Causes Gran Guerra Econòmiques Enfrontaments entre les potències Aliances militars Armamentisme


Econòmiques 2a Rev Industrial Aparició de noves potències


Econòmiques 2a Rev Industrial La revolució industrial suposa l’aparició de noves fonts d’energia, de noves formes de producció i productes que seràn bàsics en el posterior desenvolupament de la guerra

Aparició de noves potències


Econòmiques 2a Rev Industrial La revolució industrial suposa l’aparició de noves fonts d’energia, de noves formes de producció i productes que seràn bàsics en el posterior desenvolupament de la guerra

Aparició de noves potències

Després de la segona revolució indutrial, apareixen noves potencies, com Alemanya i EUA.


Causes Gran Guerra Econòmiques Enfrontaments entre les potències Aliances militars Armamentisme


Enfrontaments entre les potències (p. 124)

Disputes imperialistes Nacionalisme radical


Enfrontaments entre les potències (p. 124)

Disputes imperialistes Alemanya està ferida en l’orgull. S’enfronta a França i Gran Bretanya, que l’havien ignorat en el repartimen colonial

Nacionalisme radical


Enfrontaments entre les potències (p. 124)

Disputes imperialistes Alemanya està ferida en l’orgull. S’enfronta a França i Gran Bretanya, que l’havien ignorat en el repartimen colonial Crisis marroquines: Enfronten principalment a França i Alemanya, que vol frenar l’expansió francesa. Les crisis es solucionen amb una cessió per les dues parts, que no contenta ningú.

Nacionalisme radical


Enfrontaments entre les potències (p. 124)

Disputes imperialistes Alemanya està ferida en l’orgull. S’enfronta a França i Gran Bretanya, que l’havien ignorat en el repartimen colonial Crisis marroquines: Enfronten principalment a França i Alemanya, que vol frenar l’expansió francesa. Les crisis es solucionen amb una cessió per les dues parts, que no contenta ningú.

Nacionalisme radical La qüestió del Orient: les crisis dels Balcans: L’imperi otomà es desintegra i les gran potències intervenen perfer-se amb el poder en la zona. Provoca tensions entre Rússia i Austria


Enfrontaments entre les potències (p. 124)

Disputes imperialistes Alemanya està ferida en l’orgull. S’enfronta a França i Gran Bretanya, que l’havien ignorat en el repartimen colonial Crisis marroquines: Enfronten principalment a França i Alemanya, que vol frenar l’expansió francesa. Les crisis es solucionen amb una cessió per les dues parts, que no contenta ningú.

Nacionalisme radical La qüestió del Orient: les crisis dels Balcans: L’imperi otomà es desintegra i les gran potències intervenen perfer-se amb el poder en la zona. Provoca tensions entre Rússia i Austria Contenciós d’Alsacia i Lorena: França perd Alsàcia i Lorena en 1870 front Alemanya. França es converteix en un adversari amb ganes de venjança


Causes Gran Guerra Econòmiques Enfrontaments entre les potències Aliances militars Armamentisme


Aliances militars PolĂ­tica de Bismarck

(1870-1890)

PolĂ­tica de Guillem II

(Weltpolitik)


Aliances militars Política de Bismarck

(1870-1890)

Búsqueda d’un equilibri

Política de Guillem II

(Weltpolitik)


Aliances militars Política de Bismarck

(1870-1890)

Búsqueda d’un equilibri Aïllament de França.

Política de Guillem II

(Weltpolitik)


Aliances militars Política de Bismarck

(1870-1890)

Búsqueda d’un equilibri Aïllament de França. Creació de les primeres aliances: Alemanya, Austria i Rússia

Política de Guillem II

(Weltpolitik)


Aliances militars Política de Bismarck

(1870-1890)

Búsqueda d’un equilibri Aïllament de França. Creació de les primeres aliances: Alemanya, Austria i Rússia

Política de Guillem II

(Weltpolitik)

Comença la “Pau Armada”: Política expansionista i agressiva


Aliances militars Política de Bismarck

(1870-1890)

Búsqueda d’un equilibri Aïllament de França. Creació de les primeres aliances: Alemanya, Austria i Rússia

Política de Guillem II

(Weltpolitik)

Comença la “Pau Armada”: Política expansionista i agressiva

S’organitzen dos nous blocs: Triple Aliança (Alemanya, Austria, Italia) Triple Entesa (França, GB, Rússia)


Aliances militars Política de Bismarck

(1870-1890)

Búsqueda d’un equilibri Aïllament de França. Creació de les primeres aliances: Alemanya, Austria i Rússia

Política de Guillem II

(Weltpolitik)

Comença la “Pau Armada”: Política expansionista i agressiva S’organitzen dos nous blocs: Triple Aliança (Alemanya, Austria, Italia) Triple Entesa (França, GB, Rússia)


Causes Gran Guerra Econòmiques Enfrontaments entre les potències Aliances militars Armamentisme


DETONANT Assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran a Sarajevo


DETONANT Assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran a Sarajevo


DETONANT Assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran a Sarajevo

L’hereu al tron austrohogarés es assassinat en una visita oficial per un nacionalista Serbi.


DETONANT Assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran a Sarajevo

L’hereu al tron austrohogarés es assassinat en una visita oficial per un nacionalista Serbi.

Àustria planteja un ultimatum per investigar l’assassinat, Però Sèrbia rebutja l’ultimatum amb l’ajuda de Rússia. S’activen les aliances i comença la Guerra.


Causes de la Gran Guerra  
Causes de la Gran Guerra  

Causes de la Primera Guerra Mundial

Advertisement