Page 1

Conseqüències de la Gran Guerra en Itàlia i Alemanya


Aclarim les coses:

GRAN CRISI Feliços anys 20 GRAN GRAN GUERRA CRISI

Weltpolitik de Guillem II Bismarck

1939 1933 1914 1918 1925 1929 1890 1870

HITLER, CANCELLER

CRACK DEL 29.

Tractat de Locarno. Comença un cert optimisme. La hiperinflació alcança el màxim en Alemanya (1923) Mussolini aplega al poder en Italia (1922) Pau de París (1919-1920) Rev. rusa i eixida de la URSS de la guerra (1918) Entrada dels EUA en la guerra (1915)

Es confirmen les aliances militars Crisis dels Balcans (la qüestió de l’Orient) Crisis marroquines


Conseqüències en Itàlia: Mussolini


Conseqüències en Itàlia: Mussolini Italia també està en crisi


Conseqüències en Itàlia: Mussolini Italia també està en crisi Tensió social i revoltes populars Les classes baixes recolzen el Partit Comunista


Conseqüències en Itàlia: Mussolini Italia també està en crisi Tensió social i revoltes populars Les classes baixes recolzen el Partit Comunista Por al comunisme i a una revolució Un sector de la societat recolza el “Fasci Italiani di Combatimento” (partit d’ultradreta, feixista, de B. Mussolini)


Conseqüències en Itàlia: Mussolini Italia també està en crisi Tensió social i revoltes populars Les classes baixes recolzen el Partit Comunista Por al comunisme i a una revolució Un sector de la societat recolza el “Fasci Italiani di Combatimento” (partit d’ultradreta, feixista, de B. Mussolini) Mussolini NO guanya les eleccions de 1921 1922: Dona un cop d’estat (Marxa sobre Roma) El rei Victor Manuel III li ofereix formar el govern

Forma un ESTAT FEIXISTA TOTALITARI que durarà més o menys fins 1945.


Conseqüències en Itàlia: Mussolini Característiques del feixisme: El govern de Mussolini

-Ideologia antidemocràtica i anticomunista -Estat TOTALITARI -Líder totpoderós: el DUCE -Partit únic: el Fasci Italiani di Combatimento -Intervenció en l’economia -S’afavoreix els empresaris privats -Domini de la societat -Dura repressió de l’oposició -Control de l’educació -Control dels mijans de comunicació -Nacionalisme feroç i expansionista -Culte a la violència i al militarisme


Conseqßències en Alemanya: Rep. de Weimar 1918-1929 (p. 166)


Conseq眉猫ncies en Alemanya: Rep. de Weimar 1918-1929 (p. 166) 1918-1925: Imposici贸 del tractat de Versalles, crisi i hiperinflaci贸


Conseqüències en Alemanya: Rep. de Weimar 1918-1929 (p. 166) 1918-1925: Imposició del tractat de Versalles, crisi i hiperinflació

Apareixen 2 partits radicals: -Espartaquistes: Comunistes; intenten un cop d’estat el 1919. Són reprimits. -El NSDAP (Partit Nacionalsocialista): 1920, Adolf Hitler 1923: Cop d’estat (Putsch de Munich): fracasa. Hitler és detingut i tancat a la pressó


Conseqüències en Alemanya: Rep. de Weimar 1918-1929 (p. 166) 1925-1929: Govern de Hindemburg Tractat de Locarno “Optimisme”

-El Pla Dawes que comença al 1923 comença a donar resultats. -L’economia s’estabilitza -1925: Nou govern social-demòcrata -Els extremismes perden pes i sembla que la situació millora. Hi ha un cert optimisme. -Alemanya és acceptada en la Societat de Nacions


Tot semblava anar millor, pero‌


dijous, 24 Octubre 1929


dijous, 24 Octubre 1929


dijous, 24 Octubre 1929


Causes de la crisi de 1929: -Dos causes principals: 1.- Superproducció: provoca un excedent de productes 2.- Especulació: •Els banc donen crèdits barats per invertir en la borsa. •Es compra i pugen els preus de les accions •Pugen els interessos •No es pot pagar •Es venen les accions massivament •Ningú no les pot comprar •Baixen els preus per l’stock •Crisi i ruïna


Conseqüències de la crisi de 1929: Als EUA: •

Augmenta l’atur i no es concedeixen crèdits bancaris

Es redueixen les importacions

Se retiren els crèdits del Pla Dawes

Solució: el New Deal (Roosvelt, 1933-1937) intervenció de l’estat en l’economia més polítiques socials protecció i reactivació econòmica


Conseqüències de la crisi de 1929: Als EUA: •

Augmenta l’atur i no es concedeixen crèdits bancaris

Es redueixen les importacions

Se retiren els crèdits del Pla Dawes

Solució: el New Deal (Roosvelt, 1933-1937) intervenció de l’estat en l’economia més polítiques socials protecció i reactivació econòmica

La crisi s’exten per Europa


Conseqüències de la crisi de 1929: Als EUA: •

Augmenta l’atur i no es concedeixen crèdits bancaris

Es redueixen les importacions

Se retiren els crèdits del Pla Dawes

Solució: el New Deal (Roosvelt, 1933-1937)

La crisi s’exten per Europa

intervenció de l’estat en l’economia més polítiques socials protecció i reactivació econòmica

En Europa: •

La crisi es molt dura, sobre tot als països afectats per la guerra

Es considera que els partits tradicionals són els culpables

Se produeix una radicalització política Classes baixes: veuen en la URSS un model: comunisme Classes mitjanes i altes: por al comunisme: donen suport a partits d’ultradreta feixistes


Conseqüències de la crisi de 1929: En Alemanya: 1.

L’època d’optimisme finalitza

2.

Els comunistes i el partit nacionalsocialista (NSDAP) augmenten molt el seu nombre de vots

3.

Finalment en les eleccions de 1933 hi ha quasi un empat

4.

Hindemburg, el president de la República es pressionat per les classes altes i tria de canceller a Adolf Hitler

Entreguerres. Italia i Alemanya  

Aspectes del període d'entreguerres: l'ascens del feixisme a Italia, el crac de 1929 a EUA i Europa, l'ascens del nazisme en Alemanya.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you