Page 1

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví | 1.číslo | ročník 2012

Vydejte se s námi na cestu za poznáním!


ÚVODNÍ SLOVO Vydejte se s námi na cestu za poznáním.

Vážení čtenáři,

Asi takto by se stručně dalo vyjádřit poslání nového časopisu, kterým bychom vás chtěli pravidelně informovat o všem důležitém a zajímavém, co se na Fakultě financí a účetnictví děje, ale i co Fakulta nabízí, nebudou opomenuta ani odborná témata, kterými se zabýváme. Rádi bychom oslovili všechny vás - naše absolventy, studenty současné i budoucí, ale samozřejmě i přátele a spolupracovníky, abyste měli nejen přehled o tom, co vše Fakulta dělá, ale současně bychom chtěli podnítit i váš zájem aktivní: uvítáme vaše náměty a zkušenosti, v čem by mohla Fakulta na cestě za poznáním udělat další krůček dopředu.

do rukou se Vám dostává zcela první číslo čtvrtletního časopisu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem Cesta za poznáním. Tento časopis je určen široké veřejnosti a má nesnadný úkol. Rádi bychom Vám pravidelně zprostředkovávali aktuální informace z ekonomické, ale také pedagogické oblasti, informovali o životě Fakulty financí a účetnictví (přijímacích zkouškách a studiu na Fakultě). V rubrice Stalo se na F1 naleznete odborné či jiné akce, které proběhly na VŠE v Praze a zároveň na příslušném odkazu připravované konference, workshopy a další odborné přednášky.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. děkana Fakulty financí a účetnictví

Vydejte se spolu s námi na cestu, která Vám rozšíří obzory a umožní získat informace z různých oblastí a oborů Fakulty financí a účetnictví. Na cestu plnou inspirace a radosti z těchto nových poznatků. Na cestu za poznáním! Věříme, že fakultní časopis každému z Vás nabídne právě to, co je pro vás důležité a potřebné. Těšíme se na Vaši přízeň. Za redakci

Ing. Kateřina Berková šéfredaktorka

2


Průvodce VYSOKOU ŠKOLOU EKONOMICKOU FOTO: VŠE, Jan Koudelka

VŠE v Praze je univerzitou s nejdelší tradicí mezi ekonomickými vysokými školami v ČR. Garantuje vysokou úroveň poskytovaného vzdělání.

A jak to vypadá uvnitř VŠE na Žižkově? VŠE disponuje třemi budovami, které jsou průchozí. Ve Staré budově naleznete především učebny a sezení pro studenty s wifi zónou. Dále knihovnu, která disponuje širokou škálou publikací.

VŠE v Praze získala na podzim roku 2011 již počtvrté ocenění „nejlepší vysoká škola“ v regionu střední a východní Evropy udělením nevyššího počtu pěti palem.

Posluchárny jsou rozmístěny v Nové budově. Dále v Rajské budově, která je velmi moderně vybavena. V Nové budově ve Vencovského aule se konají různé společenské události včetně promocí.

Cenu převzal prorektor VŠE v Praze doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Organizace výuky První rok studia je zajišťován v areálu Jižní Město. V dalších letech probíhá studium v areálu na Žižkově (nám. W. Churchilla).

Do Rajské budovy se budete poměrně často vracet, především když půjdete na oběd, posedět s přáteli, koupit si knihu, skripta a další potřebnou literaturu či budete čekat na přednášku nebo cvičení. Také zde najdete pobočku České spořitelny.

Před oficiálním začátkem zimního semestru čeká studenty prvních ročníků instruktáž na Jižním Městě.

Katedry pěti fakult jsou rozmístěné v Nové a Rajské budově. Fakulta financí a účetnictví se nachází v 1. patře Nové budovy a je tvořena těmito katedrami: • • • • • • •

katedra finančního účetnictví a auditingu katedra bankovnictví a pojišťovnictví katedra manažerského účetnictví (2. patro) katedra didaktiky ekonomických předmětů katedra veřejných financí katedra financí a oceňování podniku katedra měnové teorie a politiky.

3


Manuál studenta VŠE Praha,

aneb jak se úspěšně dostat na 1. fakultu VŠE Praha FOTO: VŠE, Jan Koudelka

Máte před sebou státní maturitní zkoušku, a přesto už přemýšlíte o tom, co bude dál? Láká vás studium na vysoké škole a zvědavě nebo toužebně pokukujete po VŠE? Myslíte na výdělky v ekonomické sféře, a přesto si nechcete nechat ujít psychologické a pedagogické dovednosti? Pak je dobrou volbou uvažovat o studiu na 1. fakultě VŠE Praha (též F1). Čtěte dále a dozvíte se, jak to udělat, aby se vaše šance na přijetí zvýšily a sny o vzdělání splnily.

1. Výběr studijního oboru na F1 Jistě máte představu o tom, jaký obor by vás nejvíce „bavil“ nebo byl pro vás nejužitečnější, ale jak sen převést do reality? Jak se dostat na obor, který vás zajímá? Co vyplnit do přihlášky jako hlavní obor a jaké dva vybrat jako náhradní? Mohla by vám napovědět následující tabulka s počty přihlášených a přijatých studentů na bakalářské obory v loňském roce 2011.

Obor

Počet přihlášených (jako první obor)

Finance Účetnictví a finanční řízení podniku

A jak probíhá rozhodování, jestli budete na některý ze tří oborů přijati? Zde je přesný návod, jak se stanovuje pořadí uchazečů: http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/ prijimaci-rizeni/. Správná volba strategie, který obor si zapíšete jako první, druhý a třetí, může být zásadní. Nic vám pak nebrání po úspěšném složení bakalářského studia zvolit si na návazném dvouletém magisterském studiu takový obor, na který jste se na bakalářském stupni nedostali. A že takto můžete „dohnat“, co se nepovedlo „na bakaláři“, tak tomu napomáhá i struktura návazného magisterského studia, kdy vlastně studujete vždy dva obory (hlavní specializaci a vedlejší specializaci). Přijatí studenti Počet 325

1 002

297

636

Zdanění a daňová politika

160

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

28

Charakteristiky bakalářských oborů najdete na: Finance http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Gaudeamus-2009-Fin.pdf

Účetnictví a finanční řízení podniku http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Ucetnictvi.pdf

Bankovnictví a pojišťovnictví http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Gaudeamus-2009-Ban.pdf

Zdanění a daňová politika http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Gaudeamus-2009-Dane.pdf

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

4

2. Návod, jak se stanovuje pořadí uchazečů

939

Bankovnictví a pojišťovnictví

http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2010/01/ p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku2.pdf

Pokud budete přijati, tak si již od 2. semestru sestavuje každý student svůj rozvrh sám v rámci informačního systému VŠE – ISIS.

3. Podání přihlášky Přihlásit se na F1 můžete pouze elektronicky vyplněním přihlášky na http://prihlasky.vse.cz.

Rovněž je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení 590 Kč, který se 229 vztahuje k jedné podané přihlášce, v níž je možné si zapsat tři obory 136 pouze v rámci jedné fakulty. Termíny přijímacích zkoušek 30 na pěti pražských fakultách VŠE (F1–F5) se časově nepřekrývají. Pouze může dojít ke kolizi termínu, pokud se uchazeč přihlásí na některou fakultu v Praze a šestou fakultu VŠE v Jindřichově Hradci. Více informací o přijímacích zkouškách a obsahu pěti bakalářských oborů naleznete na http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/ prijimaci-rizeni/.


Manuál studenta VŠE Praha,

aneb jak se úspěšně dostat na 1. fakultu VŠE Praha autor: Ing. Libor Klvaňa

4. Důležité termíny pro maturanty a uchazeče o studium • • •

do 31. března 2012: termín vložení elektronické přihlášky, 6. a 7. června 2012: termín přijímací zkoušky, 9. – 13. července 2012: zápis do studia.

5. Obsah přijímací zkoušky Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské obory. Uchazeči skládají dva písemné testy – z matematiky a anglického jazyka. délka testu Matematika

75

Anglický jazyk

45

V každém z testů je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Pro přijetí ke studiu je rozhodné pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku a dosáhli minimálně 50 bodů z každého testu.

8. Možnosti ubytování na koleji Nejste z Prahy a rádi byste bydleli na koleji? Pak se podívejte na http://suz.vse.cz/. V prvním akademickém roce studia jsou studenti obvykle ubytováváni tak, že bydlí na kolejích na Jižním Městě (Chodov), v dalších letech většinou na kolejích na Jarově (Žižkov). Rozhodujícím kritériem pro přidělení kolejí pro akademický rok je dojezdová vzdálenost (více než 120 km) a studijní výsledky (posuzují se získané a ztracené kredity).

6. Příprava na přijímací zkoušky Vzory testů a cvičný on-line test naleznete: http://www.vse.cz/download/index.php?cat=27 a http://kbp.vse.cz/testy/. Informace o přípravných kurzech naleznete: http://www.vse.cz/obecne/pripravne_kurzy.php3.

7. Jak získat stipendia Je dobré se seznámit se systémem stipendií, které můžete na VŠE získat: • prospěchové stipendium (od druhého ročníku při dosažení požadovaného studijního prospěchu), • ubytovací stipendium (pro mimopražské studenty, pokrývá část nákladů na ubytování na koleji nebo v soukromí), • sociální stipendium (pro studenty ze sociálně slabších rodin), • stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity, • mimořádné stipendium. Více informací na http://f1.vse.cz/studium/stipendia/.

9. Školné v rámci bakalářského studia Zatím se na naší veřejné vysoké škole při dodržení předepsané tříleté délky studia (prodloužené o jeden rok) školné neplatí. V bakalářském programu tedy v současné době můžete studovat až čtyři roky, aniž byste museli platit jakékoliv poplatky za delší studium. Pokud budete úspěšně přijati a budete se chtít stát úspěšným absolventem bakalářského stupně, pak bude nutné, abyste více pronikli do systému studia na naší fakultě, o tom ale příště… Ing. Libor Klvaňa katedra didaktiky ekonomických předmětů

5


STALO SE NA F1 13. 4. 2011 se uskutečnilo první odborné setkání absolventů FFÚ při přednášce na téma „Měnová politika v ČR”. Vystoupili prof. Vladimír Tomšík, viceguvernér České národní banky a prof. Martin Mandel z katedry měnové teorie a politiky FFÚ.

9. 6. 2011 se uskutečnilo další odborné setkání absolventů FFÚ na téma „Kam kráčí účetnictví“? Přednášku zajistili Ing. Petr Kříž, FCCA, partner ve společnosti PwC, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., katedra finančního účetnictví a auditingu, prof. Ing. Bohumil Král, CSc., katedra manažerského účetnictví.

6

7. ročník mezinárodní konference „Řízení výkonnosti“ ve dnech 14. – 16. 9. 2011, kterou pořádala katedra manažerského účetnictví.

10. 11. 2011 se konalo odborné setkání absolventů FFÚ na téma „Penzijní reforma očima pojistného trhu“. Vystoupil ředitel úseku pojištění osob pojišťovny Kooperativa Mgr. Filip Král, prof. Jaroslav Daňhel z katedry bankovnictví a pojišťovnictví.

25. 11. 2011 se konala konference na téma „Jak správně finančně vzdělávat dospělé“.

3. 12. 2011 se konal 11. ročník Pedagogické konference na téma „Problémové oblasti účetního výkaznictví“. Jedním z bodů bylo slavnostní vyhlášení výsledků účetní olympiády pro střední školy, kterou pořádala katedra finančního účetnictví a auditingu a předání cen. Odborná hodnotící komise byla složena z členů katedry finančního účetnictví a auditingu a katedry didaktiky ekonomických předmětů. Více na http://kfua.vse.cz/olympiada/.

7. 12. 2011 se konalo již čtvrté setkání FFÚ na téma „Ekonomické problémy Evropy – krize dluhová nikoli měnová“. Vystoupil Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla.

13. 1. 2012 proběhl Den otevřených dveří pro uchazeče o studiu na F1. Součástí programu bylo představení pěti bakalářských oborů jejich garanty. Dále se konala diskuse se studenty z různých středních škol.

PŘIPRAVUJE SE NA F1 Více informací naleznete na http://…. , kde jsou průběžně aktualizovány připravované odborné přednášky, workshopy se známými ekonomy a politiky a jiné akce.


A nyní něco pro učitele ekonomických předmětů…

Z historie katedry didaktiky ekonomických předmětů autor:doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze připravuje učitele odborných ekonomických předmětů pro střední, vyšší, popř. i jiné odborné školy. Vývoj této přípravy prošel v českých zemích řadou etap. Chtěl bych se zmínit jen o těch nejvýznamnějších. Počátky této přípravy začínají koncem 19. století a souvisí se vznikem středního obchodního školství. Již v roce 1870 byl vydán zkušební řád k získání učitelské způsobilosti učitelů obchodních předmětů. Předpokladem k jejímu získání bylo středoškolské vzdělání. Požadavky na vysokoškolské vzdělání učitelů ekonomických předmětů jsou o málo mladší. V roce 1907 byl vydán předpis o zkouškách učitelské způsobilosti pro vyučování na vyšších obchodních školách (zkušební řád). Požadavkem již bylo neúplné vysokoškolské vzdělání dvouleté. Na ČVUT v Praze vznikla později i zvláštní katedra pro přípravu učitelů, jejímž vedoucím byl prof. Dr. Josef Pazourek. Příprava se zaměřila v té době spíše jen na ověření této způsobilosti formou zkoušky před příslušnou komisí. V roce 1923 bylo zřízeno dvouleté učitelské studium včetně pedagogické nástavby na Vysoké škole obchodní v Praze. Bylo zřízeno i doplňkové pedagogické studium pro absolventy VŠO (inženýry). Tato forma studia se s četnými obměnami zachovala do dnešních dnů. Vznik samostatného oboru, který po celou dobu studia připravoval přímo budoucí učitele ekonomických předmětů, je spojen se vznikem Vysoké školy ekonomické. Již 1. 9. 1953 vzniká samostatný studijní obor učitelství odborných ekonomických předmětů na tehdejší Fakultě politické ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze. Učitelé odborných ekonomických předmětů se připravovali formou řádného pětiletého denního a později i šestiletého dálkového studia. Vznikla katedra metodiky ekonomických předmětů,

od r. l967 přejmenovaná jako katedra pedagogiky. Od roku l991 se používá současný název katedra didaktiky ekonomických předmětů (DEP). Studium poskytovalo úplné vysokoškolské ekonomické vzdělání včetně pedagogické, psychologické a metodické přípravy a pedagogické praxe. Studenti byli přijímáni do denního studia oboru od 1. ročníku a absolvovali jako inženýři - ekonomové s kvalifikací učitelů odborných ekonomických předmětů. Obsah i délka studia se postupně vyvíjely. Denní studium oboru do značné míry odstranilo dřívější rozdíly v přípravě učitelů odborných ekonomických předmětů ve srovnání s přípravou učitelů předmětů všeobecně vzdělávacích. Souběžně probíhalo i doplňující pedagogické studium absolventů a studentů VŠE. Po roce l99l došlo v přípravě učitelů odborných ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze k některým změnám v souladu se změnami koncepce a obsahu studia celé VŠE. Studium oboru učitelství se stalo na VŠE jednou z vedlejších specializací denního studia na Fakultě financí a účetnictví, kterou si mohou volit studenti ze všech fakult školy. Od září 2003 je možné obor učitelství studovat v denním studiu i jako hlavní specializaci v navazujícím magisterském studiu a od září 2008 také jako obor bakalářského studia. Zůstalo zachováno doplňující pedagogické studium s některými obsahovými změnami. Na katedře DEP vzniklo také v roce 2000 doktorské studium, zajišťující vědeckou přípravu v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů.

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

katedra didaktiky ekonomických předmětů

7


Proč jsme měli rádi didaktiku účetnictví autor: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Prvním profesorem didaktiky účetnictví na katedře byl Kamil Bolze. Narodil se v roce 1892. Pocházel z učitelské rodiny, a tak se v jeho genech projevila skutečnost, že se stal rozeným učitelem. Absolvoval humanitní gymnázium. Jeho tajemstvím však bylo, proč se nikdy neucházel o univerzitní vzdělání. Absolvoval jako maturant jednoroční kurz na první Českoslovanské obchodní akademii v Praze. Povídalo se, že jeho tajným přáním bylo stát se hercem. Odborné vysokoškolské vzdělání pak absolvoval dvouletým studiem na ČVUT, obor obchodní vědy. Pedagogickou přípravu si doplnil na Univerzitě Karlově. V té době takové vzdělání, doplněné o dvouletou praxi ve firmě, stačilo k výkonu středoškolského profesora. Musel se však ještě podrobit zkoušce k získání aprobace, ke které ovšem mohlo dojít až po skončení 1. světové války. Pak pracoval jako úředník v Živnostenské bance a posléze ještě na ministerstvu financí. Jako suplující profesor začal učit na Obchodní akademii v Banské Bystrici. Jeho láska k učitelskému povolání se však probudila až na obchodní škole v Praze, kde krátce působil. V roce 1921 nastoupil místo na družstevní škole v Berouně. V družstevnictví, které ho však nebavilo, působil dlouhá léta v Bratislavě. Pozdější nástup do školství v Plzni prožíval jako vysvobození. Celých dvacet let pak učil až do odchodu do důchodu na Českoslovanské obchodní akademii v Praze. Zde se zařadil do skupiny profesorů zvučných jmen. Aniž bychom v době studia na VŠE po roce 1953 věděli něco ze života profesora Bolze, pociťovali jsme zcela zřetelně jeho správný vztah k nám mladým studentům, jeho laskavost a upřímný zájem o nás. Hlavně jsme sledovali jeho výbornou paměť, která se projevovala v pedagogické práci na katedře, kde se věnoval didaktice účetnictví, zaměřené na základy výuky tohoto předmětu pro obchodní akademie. Byl vskutku prvním didaktikem tohoto předmětu.

8

Postupně při studiu na katedře, ale i později už jako aktivní učitelé, jsme se seznamovali s jeho literární prací. Věnoval se autorství pro předměty organizace a ekonomika průmyslové výroby a obchodní nauka. Nejlepší jeho učebnice se však týkala účetnictví. Tou nás okouzlil, když jsme se vžívali do výuky základům tohoto předmětu. Jeho Úvod do metodiky vyučování účetní evidence na středních ekonomických školách se stal klasickým dílem. Připravil tak základy pro dlouholetý rozvoj didaktiky účetnictví na katedře. Po přeměně katedry metodiky na katedru pedagogiky se vložil též do psaní první učebnice předmětu pedagogika. Na katedře také vedl vědecký úkol Výzkum a metodika studia pracujících na vysokých školách ekonomických. Pracoval zde 10 let a vychoval stovky nových učitelů. Na katedru nezapomněl ani po této době, protože jako externista pomohl, kde bylo zapotřebí, s rozvojem tohoto pracoviště pro vzdělávání učitelů ekonomických předmětů pro střední školy. Působil také jako lektor pro další vzdělávání pracovníků v oblasti družstevnictví. Profesor Bolze po zásluze získal v roce 1964 ocenění udělením titulu Zasloužilý učitel. Ačkoli jsme jako studenti považovali předmět didaktika účetnictví přednášený profesorem Bolze za předmět náročný, měli jsme ho rádi. Řada učitelů účetnictví si na něj zavzpomíná, když řeší nějaké složitější didaktické problémy při výuce předmětu účetnictví, který je považován na obchodních akademiích za předmět poměrně těžký.

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů


Význam komunikačních dovedností autorka: Ing. Lenka Holečková

Také často slýcháte informace o významu komunikačních dovedností? Není divu. Komunikace je opravdu pojmem, který je v současné době skloňován ve všech pádech. Důvodem je fakt, že právě dobře zvládnuté komunikační dovednosti a techniky nám mohou pomoci v mnoha oblastech: při studiu, hledání zaměstnání, v běžném pracovním životě. A co víc – člověk, který umí vhodně komunikovat, může fungovat úspěšněji a být spokojenější rovněž v osobním životě.

něco, co nemůžeme ani při nejlepší vůli splnit. Kvůli tomu se dostáváme do stresových situací. I tomu lze předcházet, pokud se naučíme komunikovat takzvaně asertivně. Je třeba si u vědomit, že například na trhu práce je náš úspěch často nejvíce odvislý od prvního dojmu, který zvolené společnosti obvykle zprostředkovává zkušený personalista. A ten se zaměřuje právě zejména na naše neverbální chování a slovní vyjadřování, z něhož dokáže vyčíst mnohé.

Kdo z nás by nechtěl dosáhnout svých vytčených cílů a vysněných úspěchů? Najít zaměstnání, které ho Nejprve zde budou uvedeny návody, jak se naučit bude bavit? Být oblíben v kolektivu, vycházet dobře asertivnímu jednání. Následně v dalších číslech se s kolegy, přáteli? postupně budete dozvídat mnohé například o umění vlastní prezentace a schopnostech přesvědčivého Dobrou zprávou je, že naučit se základním vystupování a rovněž o možnostech, jak se naučit komunikačním dovednostem není nijak obtížné. pracovat s trémou. Zabývat se budeme taktéž Stačí mít pouze chuť se v nich zlepšovat a opravdový problematikou obchodních dovedností včetně zájem. A právě proto tento časopis v každém čísle doporučení, jak se naučit zvládat práci s časem přinese tipy, jak na své komunikaci správně pracovat. (time management). Možná oceníte rady týkající se obrany proti manipulativnímu jednání, případně tipy Možná se někdo může podivovat, proč by měl pro zvládání konfliktních situací. A co je zejména na své komunikaci vlastně vůbec pracovat podstatné pro budoucí absolventy, chybět nebude – komunikace je přece samozřejmostí, vždyť ani sekce s doporučeními, jak se zalíbit na trhu komunikujeme každý den! To je velká pravda. práce a zaujmout personalisty. Komunikujeme denně nejen svou řečí, tedy slovně – verbálně, ale rovněž celým svým vzezřením – Tak mnoho úspěchů! výrazem obličeje, gesty, pohyby a mnoha dalšími neverbálními aspekty, které na ostatní působí ještě Ing. Lenka Holečková katedra didaktiky ekonomických předmětů výrazněji nežli naše slova. Ale probíhá naše komunikace opravdu vždy vhodně a efektivně? Můžeme s ní být skutečně spokojeni? Působíme na ostatní takovým dojmem, jaký si přejeme vzbudit, a dosahujeme správných výsledků? Už jen příklady z každodenního života nasvědčují, že tomu tak mnohdy není. Třeba tehdy, když druhá osoba nepochopí zcela správně naše sdělení. Dochází pak zbytečně k různým nedorozuměním. Také se může stát, že se druhého svými slovy dotkneme, aniž bychom to měli v úmyslu. Jindy zase naopak nedokážeme adekvátně reagovat na přehnané požadavky našeho okolí a slíbíme 9


Připomínáme, že do 31. března 2012 je nutné vložit elektronickou přihlášku. V příštím čísle: Podrobné informace o dalších oborech fakulty Studentská anketa o studiu na F1 Studium v zahraničí (Erasmus) Sportovní vyžití na VŠE Reforma veřejných financí Didaktické praxe z pohledu cvičícího učitele obchodní akademie Zaostřeno na osobní rozvoj: Jak se chovat asertivně? A samozřejmě STALO SE NA F1. Příští číslo časopisu vychází v červnu 2012. Členové redakční rady Ing. Kateřina Berková, šéfredaktorka Ing. Lenka Holečková Ing. Libor Klvaňa Bc. Jan Bubeníček Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu katerina.berkova@vse.cz. Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček, janbubenicek@gmail.com.

Časopis F1  

Časopisi Fakulty financí a účetnictví vysoké školy ekonomické

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you