Page 1

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 2013-2014 E NOTAS DE CORTE DO CURSO 2013-2014

UNIVERSIDADE

DE

CORUÑA PRAZAS 2013-2014

CAMPUS DE CORUÑA Cód. 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028

GRAO Administración e Dirección de Empresas Arquitectura Bioloxía Ciencias Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) Ciencias Empresariais Comunicación Audiovisual Dereito Economía Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Enfermaría (Centro Adscrito) Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría Informática Enxeñaría Mariña Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo Arquitectura Técnica Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Fisioterapia Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Logopedia Química Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro Adscrito) Socioloxía Tecnoloxías da Enxeñaría Civil Terapia Ocupacional Turismo (Centro Adscrito)

NOTAS de CORTE (Curso 2013- 2014)

OFERTA

CUBERTAS

180 200 80 120 120 50 120 90 120 120 80 60 114 240 55 55 190 50 60 50 125 55 60 90 95 80 50 80

186 200 92 135 126 57 136 90 133 133 89 65 66 256 50 64 74 25 60 8 89 55 65 75 98 47 54 50

XUÑO

SETBRO

5,534 5,058 6,382 7,390 5,068 8,668 7,348 5,102 6,670 6,600 5,770 9,842 *

5,696 5,288 5,178 5,400 5,460 5,670

* * * * *

10,410 5,482 5,144 5,008 5,868 5,112 5,010 5,064

* * 7,516 *

5,168

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 6029 Dereito e Admon. e Dirección de Empresas 6030 Empresariais e Turismo

60 30

62 36

10,168 8,184

60 60 50 70 60 60 45 45 50 70 50

64 60 62 72 59 43 16 9 51 54 23

8,700

CAMPUS DE FERROL 7002 7003 7004 7005 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013

*

Enfermaría Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolv. do Produto Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Mecánica Humanidades Información e Documentación Podoloxía Relacións Laborais e Recursos Humanos Enxeñaría Naval e Oceánica

5,012 5,200 6,368 * * * *

5,134 5,900 5,222 5,410 6,700

* *

Titulacións nas que non se cubriron todas as prazas ofertadas no Curso 2013-2014

5,030 5,110


UNIVERSIDADE

DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA PRAZAS 2013 - 2014

CAMPUS DE SANTIAGO Cód. 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033

GRAO

OFERTA

Administración e Dirección de Empresas Bioloxía Ciencia Política e da Administración Comunicación Audiovisual Dereito Economía Educación Social Enfermaría Enxeñaría Informática Enxeñaría Química Farmacia Filoloxía Clásica Filosofía Física Historia Historia da Arte Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Matemáticas Medicina Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Odontoloxía Óptica e Optometría Pedagoxía Psicoloxía Química Relacións Laborais e Recursos Humanos Traballo Social (Centro Adscrito) Xeografía e Ordenación de Territorio Xornalismo

NOTAS de CORTE (Curso 2013- 2014)

CUBERTAS

200 150 125 40 180 150 75 150 60 60 200 25 65 100 100 100 50 50 100 75 120 350 80 140 40 60 75 150 125 100 90 60 80

210 156 119 46 185 157 81 153 64 62 203 22 40 102 109 102 56 23 111 82 111 380 94 145 40 62 79 155 131 109 53 30 83

125 40 68 80 50 80 50 80 80 90 90 60 65 110 25

71 12 73 20 33 11 9 20 20 99 95 62 49 123 5

XUÑO

SETBRO

5,742 6,882 *

5,008 9,610 7,983 7,296 6,032 9,000 8,280 10,024 7,800

* *

5,038 5,016 5,680 5,434 5,154 5,178 5,372

* 5,910

5,002 5,018

* 11,951 7,080 6,898 11,629 7,244 6,368 7,910 5,058

6,791 5,324 5,076

* * 9,546

CAMPUS DE LUGO 5001 5002 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016

*

Administración e Dirección de Empresas Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Enfermaría (Centro Adscrito) Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural Enxeñaría Civil Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias Enxeñaría en Xeomática e Topografía Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Nutrición Humana e Dietética Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro Adscrit) Veterinaria Lingua e Literatura Españolas

* *

5,052 5,470 8,554

* * * * * *

6,000 6,174 5,118 5,218 5,138 5,190 5,424 6,500 7,050

* *

Titulacións nas que non se cubriron todas as prazas ofertadas no Curso 2013-2014

5,002 9,597 8,234


UNIVERSIDADE

DE

VIGO PAZAS 2013 - 2014

CAMPUS DE OURENSE Cód.

GRAO

OFERTA

NOTAS de CORTE (Curso 2013- 2014) XUÑO SETBRO

CUBERTAS

1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

Administración e Dirección de Empresas 110 108 Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 45 28 Ciencias Ambientais 45 45 Dereito 60 72 Educación Infantil 75 81 Educación Primaria 75 75 Educación Social 75 83 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 52 Enxeñaría Agraria 45 30 Enxeñaría Informática 90 106 Traballo Social 75 64 Turismo 60 70 Xeografía e Historia 45 39 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 1101 Admon. e Dirección de Empresas e Enxeñaría Informát. 20 8

* *

5,006 5,000 5,112 6,590 6,568 6,372 5,002 8,200

*

5,165 5,008 5,186

* 5,030 * *

5,354 5,204

CAMPUS DE PONTEVEDRA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011

Belas Artes 130 140 Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específ.) 100 105 7,090 Comunicación Audiovisual 45 48 8,400 Dirección e Xestión Pública 45 24 * Educación Infantil 75 81 6,900 Educación Primaria 75 78 6,871 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 52 8,958 Enxeñaría Forestal 45 41 * Fisioterapia 50 56 10,052 Publicidade e Relacións Públicas 100 103 7,200 CENTRO UNIVERSITARIO DE DEFENSA – ESCOLA NAVAL MILITAR DE MARÍN Enxeñaría Mecánica (Centro Adscrito) -

5,002 5,122

5,294

-

CAMPUS DE VIGO 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021

Administración e Dirección de Empresas A.D.E. – Caixanova (Centro Adscrito) (Proba Específica) Bioloxía Ciencias do Mar Comercio Dereito Economía Educación Infantil – (Centro Adscrito) Educación Primaria – (Centro Adscrito) Enfermaría – Meixoeiro (Centro Adscrito) Enfermaría – Povisa (Centro Adscrito) Enxeñaría da Enerxía Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Organización Industrial Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Mecánica Estudos de Galego e Español

240 60 75 70 120 80 60 75 75 50 60 50 150 50 50 100 80 50 120 170 50

249 42 75 70 115 91 73 39 57 52 63 55 160 46 59 110 81 59 131 173 41

5,072 5,068

* 7,266 5,088 *

5,008 7,282 5,008

* *

5,118 5,078 9,550 8,320 8,696 5,078 5,104 5,588 6,170

* 5,096

5,586 5,198 5,284 *

5,038


3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028

*

Linguas Estranxeiras Química Relacións Laborais e Recursos Humanos Tradución e Interpretación (Español -Inglés) Tradución e Interpretación (Español -Francés) Tradución e Interpretación (Galego -Inglés) Tradución e Interpretación (Galego -Francés)

50 60 80 50 20 40 10

53 63 87 54 25 44 9

6,956 5,050 5,198

*

Titulacións nas que non se cubriron todas as prazas ofertadas no Curso 2013-2014

10,640 6,342 6,050 5,318

Notascorte13 14 galicia  

Notas de corte das universidades galegas do curso académico 2013. 2014