Page 1

CURSO 2017/2018. V2 www.elorienta.com/juanluis

Colexio Plurilingüe Divina Pastora

GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL ALUMNADO BACHARELATO

JUAN LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2017/2018-Versión 2. Febrero 2018

ER-1045/2006


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

2


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

ÍNDICE: INTRODUCCIÓN: ............................................................................................... 4  CÓMO TOMAR UNHA DECISIÓN  INFÓRMATE E DECIDE BLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO. ............................................ 8 1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES. .................................................. 8 2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. ........................................................ 9 BLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS NO SISTEMA EDUCATIVO........................................... 10 4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ........................................... 11  Acceso e datas de interese.  C.F.G.S. en Ourense e no resto de España. 5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL ............................................................... 14  Ensinanzas de grao superior de Música e Danza. ..................................... 14  Artes Plásticas e de Deseño. ...................................................................... 14  Arte dramática ........................................................................................... 16 6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS ....................................................................... 17  Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU). ....... 17  Datas da ABAU ......................................................................................... 18  O Sistema Universitario de Galicia ........................................................... 18  Outras Universidades e titulacións non impartidas no SUG ..................... 19 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES ............................... 21 8. OUTROS ESTUDOS E PROFESIÓNS ............................................................ 22 9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL .................................................. 24 BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN. .......................................................... 26 10. AGORA DECIDO. .......................................................................................... 26 ANEXOS ANEXO I. NOVAS TITULACIÓNS ................................................................... 28 ANEXO II. GRAOS E ADAPTACIÓN Ó ESPACIO EUROPEO ...................... 29 ANEXO III. EXEMPLO DE NOTA DE CORTE ................................................ 30 ANEXO IV. CALENDARIO ABAU 2018 ........................................................... 31 ANEXO V. NOTAS DE CORTE 2017/2018 ....................................................... 33 ANEXO VI. PARÁMETROS DE PONDERACIÓN ........................................... 36

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

3


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

INTRODUCIÓN Como todos os anos o Departamento de Orientación do Colexio Plurilingüe Divina PastoraFranciscanas elabora a Guía de Orientación Académica e Profesional para o alumnado de Bacharelato. Trátase dunha guía que pretende facilitar a toma de decisión vocacional e implicar á familia nesta importante decisión. A guía é un documento “vivo” que se modificará no transcurso deste ano académico 2017/2018 en función de nova normativa, aparición de novos documentos da administración e sobre todo en función das dúbidas e preguntas que o alumnado realice nas titorías de Orientación Profesional e no blog de orientación: http://www.elorienta.com/juanluis/ tamén pódese acceder desde a web do colexio: http://www.colexiodivinapastora.com/ na sección: BLOGS  BLOG de ORIENTACIÓN

Cando se publiquen novidades que se implantarán no curso 2017/2018 no Boletín Oficial do Estado ou no Diario Oficial de Galicia incorporaranse neste documento converténdose así na versión 2 (V.2).

COMO TOMAR UNHA DECISIÓN Neste documento atoparás as claves para decidir o teu futuro académico profesional. E recorda que o máximo responsable desta decisión es ti, pero debes ter en conta a opinión da túa familia, que quere o mellor para ti. Tamén che vai resultar moi útil o asesoramento dos titores/as e do orientador. Un Programa de Orientación Profesional vai moito máis alá que a mera información, non obstante, a información sobre estudos e profesións é un aspecto moi importante. O contido prioritario de calquera Programa de Orientación Académico Profesional é o desenvolvemento da capacidade de TOMA DE DECISIÓNS.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

4


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

A Toma de Decisións que debes realizar ten en consideración os teus intereses, gustos, aptitudes, características da personalidade, valores, e estilos de aprendizaxe entre outros aspectos, e confróntaos coas posibles alternativas de estudos e profesións ás que tes acceso. Este é o motivo polo que o presente programa está estruturado en tres bloques: A. Coñecemento de un mesmo. Neste bloque reflexionarás sobre os teus gustos e intereses, sobre a túa traxectoria en cada unha das materias que estudiaches no Colexio e sobre as características das diferentes actividades profesionais. B. Coñecemento das alternativas académicas e profesionais. É a parte informativa do programa. Coñecerás todas as posibilidades de estudos e profesións que tes ó teu alcance e afondar nas características daquelas que máis van ós teus intereses., ciclos formativos, carreiras universitarias, outros estudos e profesións, En que consiste?, centros de estudo, saídas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccións de interese... C. A Toma de decisión. Xa estás preparado ¡Agora decide!

INFÓRMATE E DECIDE. ¿que facer o curso que vén? Tomar esta decisión non é algo que debas facer ti só, nin precipitadamente (pensar “xa o decidirei ó rematar o curso ou a ABAU” é un gran erro). Tes que valorar as túas capacidades para non escoller un camiño demasiado difícil ou “imposible” para ti. Tamén é importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidade insuficiente se pode corrixir cun maior esforzo. Se estás motivado e tes uns intereses moi claros sobre o que queres facer terás moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boa organización para o estudo e as técnicas adecuadas para aprender superarás a maior parte do que te propoñas. O abandono dos estudos universitarios ou ciclos formativos, na maior parte dos casos, é pola falta de interese, de non ter claro que queremos facer ou que queremos ser, pola falta de esforzo, capacidade de sacrificio, unha baixa autoestima... Un aspecto moi importante na toma de decisións é que dialogues coa túa familia sobre diferentes aspectos que inflúen na toma de decisións: 1. Informa á túa familia (a partir deste documento) de todas as opcións que existen e ás que terías acceso. 2. Móstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisión de maneira consensuada con eles. 3. Pídelles a súa opinión e escoita os seus consellos. Eles queren o mellor para ti. 4. Estudia con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisión. 5. Valorade a situación económica dos diferentes estudos. 6. Consultade as Becas e Axudas ó estudio. (Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Negociado de Becas. Rúa do Concello 13, 32003. Ourense. Tel: 988386651) https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudiosuniversitarios.html Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

5


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Para ter unha información adecuada, terás varios cauces no Colexio Plurilingüe Divina Pastora-

Franciscanas: 1. Titorías con información xenérica que che facilitará o orientador nalgunhas clases co titor. 2. A guía de orientación, este documento elaborado polo Departamento de Orientación do Colexio. 3. “Arquivo de Estudos”, é un conxunto de ficheiros onde atoparás información impresa e actualizada sobre todos os estudos posibles. Está dispoñible no Departamento de Orientación do Centro durante todo o ano. Terá o funcionamento de préstamo (máximo 1 semana), solicita ó orientador o material do teu interese. 4. O taboleiro da túa clase, onde o titor ou o orientador porá información moi interesante e actualizada: becas, conferencias de estudos, probas de acceso, novos estudos... 5. As sesións informáticas de búsqueda de información académica realizadas no Colexio en horario extraescolar, entre elas o programa informático Orienta 2017/2018 de J. Sádaba que poderás descargar na túa casa e analizar coa túa familia. 6. Semana de Estudos Superiores. Charlas informativas de diferentes Universidades e outros centros de formación, que se desenvolverán en horario non lectivo no Salón de actos do Colexio os días PREVISIBLES SERÁN O 22 e 23 de FEBREIRO de 2018 de 11:30 a 14:00 horas (para alumnado de bacharelato). A estas charlas poderán asistir os vosos pais e nais e solicitar unha entrevista persoal co profesorado destes centros. Noutros anos concertamos charlas informativas/formativas de orientación académica e profesional coas seguintes institucións e centros educativos: -

Universidade de Vigo. (Ourense, Pontevedra e Vigo) Universidade de Santiago de Compostela. (Santiago e Lugo) Universidade de A Coruña (Coruña e Ferrol) Escola de Negocios Afundación. (Vigo) Centro Superior de Hostelería de Galicia. (Santiago) Centro de Estudios Superiores de Galicia CESUGA (A Coruña) Universidade Europea de Madrid. (Villaviciosa de Odón, Madrid) Universidade de Navarra (Navarra) Universidade Antonio de Nebrija. (Hoyo de Manzanares e Madrid) Universidade Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón, Madrid) Grupo Academia Postal: Oposicións e CFGS. (Ourense)

Este ano aínda non se concretaron os centros participantes. Unha vez establecidas as datas e centros participantes avisará o titor ou o orientador e poderás consultar as datas no taboleiro informativo da túa clase.

A partir destas vías coñecerás toda a información que dispón o Colexio Plurilingüe Divina Pastora sobre Universidades, estudos, mundo laboral, Ciclos Formativos, residencias, direccións de interese... co fin de facilitarche a toma de decisión vocacional: que titulación universitaria, CFGS ou que outros estudos prefires.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

6


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Recorda, que é imprescindible coñecer o mundo académico para tomar unha boa decisión. Durante estes dous trimestres, aparte de estudar moitísimo para sacar o título de Bacharelato e a ABAU, terás que investigar todas as posibilidades que tes ó teu alcance para tomar a mellor decisión para a túa vida académico-profesional.

Non dubides en preguntar ao orientador do Colexio todo o que non entendas ou que non apareza nesta guía, tanto ti como a túa familia.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

7


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

BLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO. 1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES. Cuestionario sobre estudos Apelidos e nome............................................................................ Idade:..............Curso:.....................................Data........................... 1. ¿Que materias che resultan máis fáciles? Escríbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6.................................................... 2. As que che resultan máis difíciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6.................................................. 3. ¿En que 3 materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)................................................... 4. Cando sacas boas(+) ou malas (-) notas débese a: (Subliña a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudialas ben. (-)Tes mala capacidade para estudialas. (+)Influiu a sorte. (-)Influiu a mala sorte. (+)Tes interese nesa asignatura. (-)Pouco interese pola túa parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ........................................... 5. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Subliña a/as respostas) O método de estudo. O tempo de estudo. A túa forza de vontade e constancia. O hábito lector. Nada. .................................................................

(esta ficha será entregada e cuberta na aula en sesión de titoría)

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

8


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. Con fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar un listado de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesión seranos útiles diferentes test psicométricos que analizarán as nosas preferencias e intereses. Esta sesión farémola na sala de informática do Colexio. Entre os test que faremos estarán.

-

“Test de preferencias Orienta 2017/2018”. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2017 de Julián Sádaba. Pódelo atopar no blog do centro: http://www.elorienta.com/juanluis/

-

“Test de intereses profesionales universitarios”. Neste caso terás que elixir entre actividades profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm

-

“Test de formación profesional II”. Avalía a preferencia en relación a 23 familias profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm

ESCRIBE AQUÍ OS TEUS RESULTADOS.

A) TEST ORIENTA 2017/2018:

B) TEST DE INTERESES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES:

C) TEST DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

9


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

BLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS. 3. ALTERNATIVAS Ó FINALIZAR O CURSO As alternativas segundo a Lei Orgánica de Mellora da Educación (BOE, 10/12/13) están reflectidas no seguinte cadro, que comentaremos na titoría con exemplos.

Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Español segundo a LOMCE elaborado polo MECD. Fonte: MEC: https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/in/sistema-educativo/sistema-educativolomce/sistema-educativo-lomce.png Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

10


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

ACCESO E DATAS DE INTERESE.

Pódese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicións, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumno debe posuír o título de BACHARELATO ou estudos equivalentes. (non é necesario ter a ABAU). A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Os que non teñan o título de Bacharelato poden acceder mediante proba de acceso. Nesta proba de acceso, o aspirante deberá acreditar os coñecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta duna parte xeral e duna parte específica relacionada coas materias do bacharelato do campo profesional do ciclo formativo. Poden concorrer ás probas aquelas persoas que teñan cumpridos 19 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas; ou ben posuír o Título de Técnico. A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos CFGS deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Se estás interesado nesta opción fala co orientador, proporcionarache material para a preparación da proba e tamén debes incorporarte ás clases de preparación da proba que impartirá o orientador no Colexio en horario non lectivo (martes ou mércores pola tarde). Se queres máis información consulta asesórate no Departamento de Orientación e/ou consulta a páxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp. O calendario de matriculación nos CFGS para 2018 especifícase na seguinte táboa:

Probas de acceso

Datas Grao superior

Datas Grao medio

Inscrición para á proba. Publicación da listaxe provisoria de inscritos Reclamación a listaxe provisoria de inscritos Publicación da listaxe definitiva de inscritos Publicación dos centros públicos onde se realizarán as probas cos centros adscritos

2-23 de febreiro 6 de marzo 7-9 de marzo 23 de marzo 23 de marzo

12-23 de marzo 16 de abril 17-20 abril 15 de maio 15 de Maio

19 de abril

31 de maio

4 e maio 7-9 de maio

12 de xuño 13-15 de xuño

1 de xuño A partir do 4 de xuño 4 de xuño- 4 de xullo 4 de xuño- 30 de setembro

22 de xuño A partir do 25 de xuño 25 de xuño- 26 de setembro 25 de xuño- 30 de setembro

Celebración da proba Publicación das cualificacións provisorias Reclamacións ás cualificacións provisorias Publicación das cualificacións definitivas Entrega de certificados nos centros Recursos ás cualificacións definitivas de probas do centro Resolución Administrativa

Táboa 1. Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores convocatoria ordinaria ano 2018

(Máis información en:

http://www.edu.xunta.es/fp/)

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

11


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

CICLOS FORMATIVOS DE G.S. EN OURENSE E NO RESTO DE ESPAÑA.

En Ourense estanse a ofertar neste curso 2017/2018 os seguintes ciclos formativos: Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. IES Instituto de Educación Secundaria. CPR Centro Privado

IES A CARBALLEIRA. (Tel. 988221312) - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - CS Administración de sistemas informáticos en rede - CS Desenvolvemento de aplicacións web - CS Saúde ambiental - CS Dietética - CS Hixiene Bucodental - CS Documentación e administración sanitarias - CS Laboratorio clínico e biomédico - CS Laboratorio de análise e de control de calidade IES 12 DE OUTUBRO (Tel. 988213722) - CS Estética integral e benestar - CS Programación da produción en fabricación mecánica - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CIFP A FARIXA (Tel. 988236552) - CS Animación de actividades físicas e deportivas - CS Axencias de viaxes e xestión de eventos - CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica. - CS Guía, información e asistencia turísticas. - CS Mantemento electrónico - CS Produción de audiovisuais e espectáculos. - CS Sistemas de telecomunicación e informáticos. - CS Proxectos de edificación. CIFP PORTOVELLO (Tel. 988 232649) - CS Administración e finanzas - CS Asistencia á dirección - CS Animación sociocultural e turística - CS Xestión de vendas e espazos comerciais - CS Integración social - CS Educación infantil IES UNIVERSIDADE LABORAL (Tel. 988226304) - CS Mecatrónica industrial - CS Automoción Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

12


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

CPR Santo Cristo. (Tel. 988220588) - CS Administración e Finanzas. CPR GRUPO Academia Postal. (Tel. 988366063) - CS Xestión Forestal e do Medio Natural. - CS Administración e Finanzas. - CS Administración de Sistemas informáticos en red - CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma. - CS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. CPR SAN MARCOS (Tel. 988248794) - CS Hixiene Bucodental - CS Prótese Dental IES VILAMARÍN (Tel.988 286 013) - CS Dirección de cociña - CS Dirección de servizos de restauración - CS Xestión de aloxamentos turísticos

Podes atopar toda a información dos ciclos formativos de Galicia en:

http://www.edu.xunta.es/fp/

Para buscar ciclos no resto de España vai directamente a OrientaLine no blog.

Dende os Ciclos Formativos de Grao Superior pódese acceder a universidade. Para máis información entra na páxina: http://ciug.gal

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

13


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL A. Ensinanzas de grao superior de Música e Danza.  

Condicións de acceso: Título de Bacharelato ou equivalente. Proba de ingreso.

A duración oscila de catro anos en adelante segundo a especialidade. Obterase un Título superior segundo a especialidade cursada. En Ourense non hay Grao Superior.

B. Artes Plásticas e Deseño. As Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño teñen unha estrutura semellante á da Formación Profesional Específica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que se organizan en Módulos Profesionais cunha formación teórico-práctica e dunha duración que estará en función da natureza da competencia profesional característica do título correspondente. Accédese mediante o título de Bacharelato ou equivalente e ademais superar a proba específica. En Ourense: Escola de Arte Antonio Failde. Av da Universidade s/n. 32005. Ourense. Tel. 988238365 Fax. 988238365 Escola.arte.Antonio.failde@edu.xunta.es / info@escolarte.com www.escolarte.com -

Ciclo Superior de Ilustración. Ciclo Superior de Fotografía. Ciclo Superior de Ebanistería Artística. Estudios Superiores Deseño de Gráficos. (Equivalente a título de Grao) Estudios Superiores Deseño de Interiores. (Equivalente a título de Grao)

MÁIS INFORMACIÓN EN: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistemaeducativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas.html

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

14


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Ciclos Superiores en Galicia de Artes Plásticas e Deseño: 

Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña). http://www.eapicasso.com/ 981228078 - CS Artes aplicadas da escultura - CS Fotografía artística - CS Ilustración - Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores

Escola de Arte Mestre Mateo (Santiago de Compostela). - Estudos superiores de Deseño de Moda - Estudos Superiores de Deseño de Produtos - CS Escultura. - CS Fotografía - CS Xoiería - CS Arquitectura efémera

Escola de Arte Ramón Falcón. (Lugo) - Estudos Superiores de Deseño Gráfico. - Estudos Superiores de Deseño de Interiores. - CS Gravado. - CS Cerámica Artística. - CS Fotografía artística. - CS Serigrafía Artística.

Centro Autorizado de Artes Plásticas e Deseño Aula D (Vigo) - CS Deseño de Interiores. - CS Gráfica Publicitaria

981587757

982220790

986214076

Estudos Superiores de Conservación e restauración de bens culturais. (Tres cursos académicos máis proxecto de fin de carreira, equivalente a unha diplomatura universitaria) 

Escola Superior de Conservación e restauración de bens culturais de Galicia. Pontevedra, r/ Xeral Martitegui, s/n; 36002. Tel. 986861251 Fax. 986861272 http://centros.edu.xunta.es/escolarestauracionpontevedra/ - Especialidade de Escultura. - Especialidade de Pintura. - Especialidade de Arqueoloxía.

Se queres información específica sobre algún destes estudos pide no Departamento de Orientación o libro de C.F. ou pregúntalle ao orientador.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

15


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

C. ARTE DRAMÁTICA. Dirixidas á formación de profesionais do espectáculo, pedagogos e investigadores do fenómeno teatral. Están formadas por un só grao de carácter superior e ten tres especialidades: a. Dirección de escena e dramaturgia. Esta especialidade ten dúas opcións: - Directores de escena. - Dramaturgia e teoría do feito teatral. b. Escenografía. c. Interpretación. Os alumnos escolleran unha das catro opcións: - Profundizando en aqueles ámbitos no que o textual sexa o soporte do feito interpretativo. - Profundizando en aqueles ámbitos no que o corpo sexa o instrumento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles ámbitos no que a manipulación de obxetos sexa o elemento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles ámbitos nos que o Canto, a Danza e a Música sexan os elementos expresivos fundamentais. Requirese estar en posesión do título de bacharelato e superar unha proba específica correspondente a especialidade á que se opte. Unha vez superados os estudios Título Superior de Arte Dramática, no que constará a especialidade e que será equivalente a tódolos efectos ao Título de Licenciado Universitario.

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia(ESAD. Galicia). Enderezo: Rúa Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, Pontevedra Teléfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.com Servizos: Dirección de Escena e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Avda. Nazaret s/n. Madrid. Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42 www.resad.es Servizos: Dirección de Escena e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación Requisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 25 anos mediante unha proba de acceso, e unha proba específica de aceso (especificada na páxina) Outras cidades con Escolas Superiores de Árte dramática: Málaga, Murcia, Valencia, Sevilla y Córdoba. Máis información: no Departamento de Orientación.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

16


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS. Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU). A proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade estrutúrase en dúas partes denominadas respectivamente Parte Obrigatoria e Parte Voluntaria.  A Parte Obrigatoria da proba ten por obxecto valorar a madurez e destrezas básicas que debe acadar o estudante ao finalizar o bacharelato para seguiren as ensinanzas universitarias oficiais de Grao, especialmente no que se refire á compresión de mensaxes, uso da linguaxe para analizar, relacionar, sintetizar e expresar ideas, a comprensión básica dunha lingua estranxeira e os coñecementos e técnicas fundamentais dunha materia de modalidade. Versará sobre as materias xerais de segundo curso do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II:

 A Parte Voluntaria da proba ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar e permite mellorar a cualificación obtida na Parte Obrigatoria. Versará sobre as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria da proba.

Na Parte Voluntaria da proba cada estudante poderá examinarse dun máximo de catro materias de entre as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso de bacharelato e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria da proba Se na cualificación global da Fase Obrigatoria tes 4 puntos ou máis farase media ponderada coa nota do Bacharelato (40% fase Obrigatoria, 60% nota media do Bacharelato -que é a media Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

17


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

aritmética de todas as materias de 1º e 2º de Bacharelato) Para superar a ABAU terás que ter unha nota de 5 ou superior nesa media. Esta nota será válida sempre e non caducará (non sucede o mesmo coa Fase Voluntaria que caducará cada dous anos). A nota de Acceso á Universidade ven definida pola seguinte fórmula: Nota de admisión: (NMB x 0,6)+(CFO x 0,4)+(M1xA)+(M2xB) • •

NMB: A Nota Media do Bacharelato puntuará o 60%. CFO: A Cualificación da Fase Obrigatoria (media aritmética dos 5 exames) puntuará o 40%. A esta nota sumarase a parte voluntaria: • M1 x A: Nota da materia de maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación. • M2 x B: Nota da materia con segunda maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación

DIRECCIÓNS DE UTILIDADE: http://ciug.gal/ todo sobre a selectividade en Galicia. Toda a información que precises sobre a ABAU, tamén sairán nesta páxina as notas publicadas ás que poderás acceder co teu DNI en NERTA

 Datas da ABAU A proba ordinaria será os días 12, 13 e 14 de Xuño de 2018. A proba extraordinaria realizarase os días 12, 13 e 14 de Setembro de 2018. http://ciug.gal/PDF/calenxeral2018.pdf DÍA MARTES 12 DE XUÑO o Ás 8:30 na entrada principal do Colexio. Irá con vós un profesor acompañante. (NON ESQUECER O DNI nin Bolígrafos ou material de ser o caso)

O Sistema Universitario de Galiza. O SUG está formado polas tres Universidades Galegas: Universidade de A Coruña (Campus de A Coruña e Campus de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Santiago de Compostela e Campus de Lugo) e a Universidade de Vigo (Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense). Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

18


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Nestas Universidades poderaste matricular unha vez superadas a ABAU nos estudos universitarios de Grao ou tamén noutras titulacións propias que imparten as Universidades como: Deseño e Moda, Hostaleira, Arquitectura de interiores, piloto civil... que tamén teñen boas saídas laborais (son estudos privados polo que é moi importante informarse dos custos). Que é a nota de corte? Se unha persoa quere facer o Grao de Fisioterapia tería que sacar unha boa nota, xa que ten un límite de prazas de 60 alumnos, e se hai 230 preinscripcións so poderán matricularse os alumnos coas 60 mellores notas. Á nota das PAU do alumno nº60 con maior nota, chámase nota de corte xa que os alumnos con notas inferiores a esa nota non poderán matricularse ese ano nesa carreira. As notas de corte varían de ano en ano, depende da demanda do alumnado e das notas que alcancen en cada convocatoria; tamén varían de Universidade e Campus. É importante coñecer as notas de corte xa que son un bo indicador para a toma de decisión, pero este ano o implantarse por primeira vez o novo selectivo as notas terán previsiblemente unha puntuación moito máis elevada xa que a puntuación vai ata 14 puntos e non ata 10 debido a fase específica que xa comentamos. (No Anexo I atoparas as notas de corte do SUG e tamén no taboleiro da túa aula).

 Outras Universidades españolas. Falar de tódalas Universidades españolas sería moi extenso, por iso so imos por as direccións WEB de cada unha, para adicarlle unha sesión na sala de informática á búsqueda de información (que xa saberás polo programa Orienta 2017/2018) e poderás consultar o plano de estudos de cada titulación entre outra información. Universidades Públicas: Universidad de Alcalá de Henares: http://www.uah.es/ Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ Universidad de Almería: http://www.ual.es/ Universidad Autónoma de Barcelona: www.uab.es Universidad Autónoma de Madrid: www.uam.es Universidad de Barcelona: www.ub.es Universidad de Burgos: www.ubu.es Universidad de Cádiz: www.uca.es Universidad de Cantabria: www.unican.es Universidad Carlos III de Madrid: www.uc3m.es Universidad de Castilla La Mancha: www.uclm.es Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es Universidad de Córdoba: www.uco.es Universidad de Coruña: www.udc.es Universidad de Extremadura: www.unex.es Universidad de Girona: www.udg.es Universidad de Granada: www.ugr.es Universidad de Huelva: www.uhu.es Universidad de las Islas Baleares: www.uib.es Universidad de Jaén: www.ujaen.es Universidad Jaume I de Castellón: www.uji.es Universidad de La Laguna: www.ull.es Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es Universidad de León: www.unileon.es Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

19


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

Universidad de Lleida: www.udl.es Universidad de Málaga: www.uma.es Universidad Miguel Hernández de Elche: www.umh.es Universidad de Murcia: www.um.es Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED: www.uned.es Universidad de Oviedo: www.uniovi.es Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es Universidad del País Vasco: www.ehu.es Universidad Politécnica de Cartagena: www.upct.es Universidad Politécnica de Catalunya: www.upc.es Universidad Politécnica de Madrid: www.upm.es Universidad Politécnica de Valencia: www.upv.es Universidad Pompeu Fabra: www.upf.es Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es Universidad Rovira i Virgili: www.urv.es Universidad de Salamanca: www.usal.es Universidad de Santiago de Compostela: www.usc.es Universidad de Sevilla: www.us.es Universidad deValencia (Estudi General): www.uv.es Universidad de Valladolid: www.uva.es Universidad de Vigo: www.uvigo.es Universidad de Zaragoza: www.unizar.es Universidades Privadas: IE Universidad https://www.ie.edu/es/universidad/home/ Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA: https://www.udima.es/ Universidad Alfonso X El Sabio: www.uax.es Universidad Antonio de Nebrija: http://www.nebrija.com/ Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.es Universidad Cardenal Herrera-CEU: http://www.uch.ceu.es/ Universidad Católica de Valencia S. Vicente M. https://www.ucv.es/ Universidad Católica de S. Antonio de Murcia: www.ucam.edu Universidad Católica de Sta. Teresa de Jesús de Ávila: www.ucavila.es Universidad de Deusto: www.deusto.es Universidad Europea de Madrid (CEES). www.uem.es Universidad Europea Miguel de Cervantes. http://www.uemc.es/ Universidad Francisco Vitoria. http://www.ufv.es/inicio Universidad Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu/ Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Mondragón Unibertsitatea: www.muni.es Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ Universidad Pontificia de Comillas: www.upco.es Universidad Pontificia de Salamanca: www.upsa.es Universidad Ramón Llull: http://www.url.es/ Universidad San Pablo CEU: www.ceu.es Universidad SEK/Segovia: www.usek.es Universidad de Vic: www.uvic.es Universitat Abat Oliba CEU https://www.uaoceu.es/ Universidat Oberta de Catalunya (a distancia): www.uoc.es Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

20


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES Para axudar a sufragar os gastos derivados dos estudios universitarios ou de ciclo superior, existen unha serie de bolsas, axudas e premios da Consellería de Educación, Ministerio de Educación e Ciencia, e tamén doutros ámbitos privados. Convócanse bolsas de educación para alumnos universitarios e para niveis non universitarios o Para o alumnado que vai iniciar estudos universitarios, o De mobilidade para o alumnado universitario e de outros estudos superiores, o Para o alumnado que inicia os seus estudios fora da nosa Comunidade Autónoma, o Formación Profesional de grado medio y de grado superior o Ensinanzas artísticas profesionais o Ensinanzas deportivas o Ensinanzas artísticas superiores o Estudios relixiosos superiores o Estudios militares superiores o Estudios de idiomas en Escolas Oficiais o Cursos de preparación para probas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados o Formación Profesional Básica o … Para máis información visitar a páxina:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

O prazo de presentación o ano pasado foi do 11 de agosto de 2017 ata o 17 de outubro de 2017.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

21


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

8. OUTROS ESTUDOS/PROFESIÓNS. Existen outros estudos especializados, algúns esixen bacharelato, outros selectividade, e outros unhas condicións físicas ou probas específicas de ingreso. A continuación expomos algunhas profesións polas que os alumnos do curso pasado amosaron interese. Se non atopas información dalgunha profesión sobre a que teñan interese especial pregunta ó orientador dende o blog ou nun recreo. 

AZAFATAS AUXILIARES DE VUELO. Información en AVIACIÓN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compañías aéreas. Son títulos privados organizados polas distintas compañías. A duración oscila entre 1 e 2 anos e requírese o título de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas.

ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requírese bacharelato e PAAU. Ten unha duración de tres cursos máis proxecto de fin de carreira. Trátase dun título propio da Universidade de A Coruña, “Graduado en Arquitectura de Interiores”. Máis información en http://www.arquitecturadeinterioresudc.com/plan-de-estudios

INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxía. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requírese bacharelato e selectividade. Tratase dun Título Propio da Universidade Complutense e ten unha duración de tres cursos.

DISEÑO E MODA.. A) Graduado Universitario en Deseño Textil e Moda. Título propio da Universidade de Vigo. http://www.esdemga.uvigo.es/ Máis información: Facultade de Belas artes, Rúa da Maestranza, nº2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: esdemga@uvigo.es Este profesional está preparado para a coordinación de todos os procesos tanto de creación, como de fabricación e elaboración dos produtos relacionados coa moda e a confección. Poderá, polo tanto, desenvolver a súa actividade profesional tanto na industria téxtil e da moda como executar libremente a súa profesión como:  Deseñador en estampación téxtil  Deseñador estilista  Deseñador técnico  Crítico de moda  Administrador de creación para a produción e a comercialización

PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Título é o de crear unha titulación universitaria que aporte aos futuros profesionais do sector unha formación sólida, extensiva e polivalente de forma que estean na mellor disposición para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O Título Propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coñecementos teórico-prácticos requiridos para a obtención de distintos títulos aeronáuticos oficialmente recoñecidos Piloto Privado (avión), Piloto Comercial (avión) e Piloto de Transporte de Liña Aérea (avión). A obtención de ditos títulos é posible gracias ao acordo de colaboración subscrito pola Universidade da Coruña coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste, AFN, que conta con todas as autorizacións necesarias (expedidas

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

22


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

por parte da Dirección Xeral de Aviación Civil) para a docencia e formación de pilotos de liña aérea no noso país. O título Propio busca acreditar a formación académico-técnica e humanística dos futuros pilotos civís. Con iso preténdese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun sólido adestramento técnico e científico. Ten unha duración entre 3 e 4 anos. 

MILITAR. Para ingresar en tropa e mariñeira requísese ter nacionalidade española*, ter entre 18 e 28 anos, medir máis de 1,55 e menos de 2,03, non ter máis de 6 dioptrías de miopía, hipermetropía ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conducta cidadá, e posuír os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requírese ter superadas as PAAU. Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es

CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Información en Dirección General de la Guardia Civil. Jefatura de la Enseñanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penais, e ter o permiso de condución da clase B.

POLICÍA NACIONAL Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mínima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, non cumprir condena por delito doloroso e ter o permiso de condución das clase A e B e da autorización (BTP). Máis información no ministerio do interior. www.mir.es

CONTROLADOR AÉREO Tes que estar en posesión dun título universitario oficial de Diplomado/Enxeñeiro Técnico/ Arquitecto Técnico ou Licenciado/ Enxeñeiro /Arquitecto ou ter superado o Primeiro Ciclo Completo dunha carreira universitaria de grao superior. A idade preferente é entre 21 e 28 anos (non excluínte), ter un nivel de inglés alto e algúns coñecementos básicos sobre materias non específicas do control de tráfico aéreo.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

23


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL 9.1. NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: OPOSICIÓNS Con 18 anos cumpridos e dependendo da túa titulación académica podes acceder a un posto de traballo como funcionario/a nas administracións públicas (ministerios, comunidades autónomas, deputacións, concellos...) O sistema de acceso é polo xeral mediante oposición ou concurso-oposición. Convócanse unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro, enfermeiro, bombeiro, conserxe, policía...) e se compres os requisitos mínimos podes presentarte aos exames da oposición unha vez que realices a matriculación nos prazos propostos pola administración. As oposicións son procesos de selección que poden constar de varias probas, dependendo do tipo de traballo. Podes atopar información nos diferentes diarios oficiais das administracións: Boletín Oficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG), Boletín Provincial de Ourense (BOP) e de outras Comunidades e Provincias. Na convocatoria indícase: - Sistema de selección: oposición, concurso ou concurso-oposición. - As probas a superar: dependendo da oposición pode constar de test psicotécnicos, temas a desenvolver, supostos prácticos, probas físicas... - Calendario das probas. - Requisitos dos candidatos. - Lugar e data de presentación das solicitudes. Na oferta de emprego público existen cinco tipos de corpos, que corresponden ás cinco escalas nas que se require titulación diferente. CORPO Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Profesionais sen requisito

TITULACIÓN REQUERIDA Titulación Universitaria de Grao /Postgrao Licenciado, arquitecto o enxeñeiro Titulación Universitaria de Grao Diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico Título de Técnico Superior (CFGS) Título de Bacharelato ou Título de Técnico (CFGM) Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) Certificado de escolaridade.

Podes atopar máis información en: http://www.buscaoposiciones.com/

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

24


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

9.2. RECOMENDACIÓNS Para a búsqueda de emprego diferenciamos entre técnicas activas e técnicas pasivas: Técnicas activas: - Amigos e coñecidos. Esta vía é pola que se producen en España a maior parte de contactos entre demandantes e ofertantes de emprego. - Mailing. Consiste en enviar cartas de solicitude de emprego a unha gran multitude de sitios. Deben acompañarse do “curriculum vitae”. Hai que ter un listado de empresas amplio e enviar o máximo posible de cartas. - Candidatura espontánea. Visitando directamente a empresa na que nos gustaría traballar. - Teléfono, fax o E-Mail. Principalmente son medios que facilitan as anteriores xestións ou para investigar sobre as mesmas. Técnicas pasivas - Inscríbete na oficina do Servicio Galego de Colocación máis próxima ao teu domicilio: INEM e oficinas de emprego. - Comunidade e Concellos. - Centros informativos para a muller. - Centros de Información para a Xuventude. - Asociacións empresariais, Cámaras de Comercio, etc. - Anuncios en prensa. - Becas de traballo: sindicatos, colexios profesionais y universidades. - Empresas privadas de selección de persoal.

Tamén é recomendable que prepares un bo plan de búsqueda de emprego: -

Presta atención aos avisos do INEM, consultar a diario a prensa e revistas especializadas na oferta laboral. Elabora documentos sinxelos (carta de presentación, currículum vitae...) e coñece os procedementos de selección da empresa (entrevistas, test...) Tamén podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocación. Infórmate das posibilidades de montar a túa propia empresa ou negocio, solo ou con outros nunha cooperativa... Asesórate na Dirección Provincial de Traballo, Cámaras de Comercio ou Sindicatos.

E mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formación relacionadas co traballo ao que aspiras.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

25


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN. 10. AGORA DECIDO Tomar unha decisión tan importante non é tan doado, tres de cada catro estudantes equivócanse de carreira, dous de cada tres perden polo menos un ano e un de cada dous non sabe que estudar. Os errores que debes evitar son: Elixir sen a suficiente información, non valorar todas as alternativas, decidir polo que fan os demais, elixir o máis fácil, guiarse só polas saídas, non ter motivación para estudiar (Universia, 07/06/17).

Pero non te preocupes, non é tan terrible. Para elixir ben tes que traballar os tres bloques xa comentados na introdución: a. Empeza por coñecerte. É imposible elixir ben un estudo superior sen saber: o Como somos. o Que queremos facer na vida. Por tanto, analiza os seguintes aspectos: o Intereses. o Capacidades. o Notas. Para coñecer os intereses e as capacidades, serán moi útiles os test feitos co orientador co programa Orienta 2017/2018, e as probas do SAVVI.

b. Coñece tódalas alternativas. Tes que coñecer tódolos estudos aos que podes acceder e ir eliminando aqueles que non te interesen nada, pero é moi importante que coñezas tódalas opcións e de que se tratan. c. Busca a máxima información da cada carreira. Unha vez seleccionada unha ou varias carreiras, polo xeral entre tres e cinco carreiras, obtén a maior información de cada unha delas. Tes que saber: o A finalidade dese estudio. o Dificultade da carreira. o As materias que hai que estudar (o plano de estudos). o As materias máis difíciles. o O “tipo de estudante” que cursa esa carreira. ( pódelo atopar nos planos de estudos e nas páxinas web de cada universidade). o O mercado de traballo, saídas laborais: sectores e funcións. o Pasarelas a outras titulacións. o Universidades ou centros de formación onde se imparten. o Diferenzas entre as distintas Universidades. (materias optativas, especialidades, cursos complementarios, instalacións...) o Custos e becas.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

26


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

TOMA DE DECISIÓNS 1. Cales son os teus principais intereses? _____________________________________________________________________________________

2. En que áreas de estudo o teu rendemento escolar é bo? _____________________________________________________________________________________

3. Considéraste ben preparado/a para proseguir outros estudos superiores ou desexas traballar? _____________________________________________________________________________________

4. Por que? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

5. Cales destas características demandadas polas empresas posúes actualmente? a)

Saber un idioma.

b)

Conducir un vehículo e estar disposto/a a viaxar.

c)

Dominar ofimática.

d)

Ter espírito de iniciativa.

e)

Ser ambicioso/a, sociable, bo/boa relaciones públicas e constante.

6. Por que che gusta a profesión que desexas practicar no futuro? ________________________________________________________________________________________

7. Tes as cualidades que se require? SÍ

NO

Fáltache alguna?________________________________________________________________________

8. Segundo as túas respostas, ¿que preparación necesitas para poder traballar no que queres? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Que pensas facer o vindeiro curso? ____________________________________________________________________________________

10. Conclusións: a) ¿Que tes conseguido? ________________________________________________________________________________ b) ¿Que che falta? ________________________________________________________________________________ c) ¿Que debes perfeccionar? ________________________________________________________________________________ d) ¿Cales son as túas principais calidades positivas? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

O VINDEIRO CURSO VOU TOMAR ESTA DECISIÓN:

___________________________ _________

e se non fora posible, faría ______________________________

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

27


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

ANEXO I

NOVAS TITULACIÓNS No próximo curso 2018/2019 xa entrarán en funcionamento un total de cinco novos grados: Enxeñeira Biomédica, na Universidade de Vigo (Uvigo); Xestión Industrial da Moda, na Universidade de A Coruña (UDC); Biotecnoloxía e Criminoloxía, na Universidade de Santiago de Compostela (USC); e o grado en Paisaxe, tanto na UDC como na USC. Os campus de Galicia ofrecerán nos próximos catro anos (ata o 2021) 14 titulacións novas. Desaparecen oito carreiras con pouca demanda. E potenciaranse as dobres titulacións e os graos impartidos por dúas universidades.

La voz de Galicia. (31/10/2017). https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/10/31/universidades-gallegas-crearan-14grados-retiraran-ocho-tres-anos/0003_201710G31P16991.htm

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

28


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

ANEXO II GRAOS E ADAPTACIÓN O ESPACIO EUROPEO O Graduado recibirá unha formación de 4 anos (agás Grao de Medicina: 6 anos e Grao de Veterinaria 5 anos, Grao en Arquitectura 5 anos), e desaparecen os estudos de Licenciado e de Diplomado. A reforma plantexada baséase na flexibilidade, na transversalidade e na multidisciplinariedade como mecanismos de resposta as necesidades da sociedade do coñecemento. Tal e como recomenda a Comisión Europea, a reforma impulsa a autonomía das universidades para diseñar os seus plans de estudos, ó tempo que melloran os sistemas de rendición de contas ante a sociedade. O goberno propón que os títulos de Grao se compoñan dun total de 240 créditos ECTS (os ECTS son a nova concepción de crédito europeo adpatado ao EEES), o que supón unha formación de 4 anos. Por outra parte, os títulos universitarios de Grao organizaránse por grandes ramas de coñecemento e todos eles deberán adaptarse as directrices para o diseño de títulos de algunha de elas. O Goberno propón no seu documento a seguinte proposta de ramas de coñecemento: 1. Artes e Humanidades 2. Ciencias 3. Ciencias da Saúde 4. Ciencias Sociais e Xurídicas 5. Enxeñería e Arquitectura

Máis información: http://www.mepsyd.es/multimedia/00002033.pdf

Fonte: Ministerio de Educación e Ciencia

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

29


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato (2017/2018. v.2) COLEXIO PLURILINGÜE DIVINA PASTORA OURENSE

ANEXO III EXEMPLO DE NOTA ABAU E ACCESO Á UNIVERSIDADE

No anexo V deste documento atoparás as notas de corte do curso actual, trátase da nota do/a último/a alumno/a convocado/a polo para acceder en cada titulación, ordenadas por Universidades e Campus. NOTA IMPORTANTE:. Deberase ter en conta que as notas de admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao do SUG terán unha escala de notas de 0 a 14 puntos. EXEMPLO (caso práctico de comparativa) Un alumno que queira facer Bioloxía e durante o bacharelato sacou en todas as materias 5 e na selectividade sacou en todas as materias 5 segundo o curso correspóndelle a seguinte nota de acceso á universidade: ABAU 2017 Nota media de Bacharelato = 5. (60%) Nota media de Fase Obrigatoria = 5 (40%) ................................... Nota: 5

Nota da Fase Voluntaria: - Bioloxía: 5 (ponderación 0.2) = +1 - Química: 5 (ponderación 0.2) = +1 ............................ Nota de acceso á Universidade: 5+1+1 = 7

Valores de ponderación: Os parámetros de ponderación 2018 podes consultalos no anexo VI deste documento.

Juan Luis Rodríguez Rodríguez www.elorienta.com/juanluis

30


Convocatorias e Calendario das probas ABAU No curso 2017/2018 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU):  ORDINARIA (xuño – 2018) 

EXTRAORDINARIA (setembro – 2018

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

XUÑO - 2018

SETEMBRO - 2018

Martes

Mércores

Xoves

Mércores

Xoves

Venres

12

13

14

12

13

14

A superación da Parte Obrigatoria da proba ABAU terá validez indefinida. Os estudantes poderán presentarse a Parte Obrigatoria da proba ABAU en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación; neste caso deberán examinarse da totalidade das materias que configuran a Parte Obrigatoria da ABAU. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior. Aos efectos da súa ponderación, as cualificacións das materias troncales de opción obxecto de exame na Parte Voluntaria da ABAU e a da materia troncal de modalidade obxecto de exame na Parte Obrigatoria da ABAU terán validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación destas; por exemplo, para aqueles que as superen na convocatoria Ordinaria e Extraordinaria de 2018, a nota das materias da Parte Voluntaria e da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria terá validez para o acceso á universidade nos cursos 2018-2019 e 2019-2020. Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación de calquera das materias da Parte Voluntaria. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior. Nas sucesivas convocatorias a proba realizarase na universidade pública á que estea adscrito, aos indicados efectos, o centro de educación secundaria no que se superase o segundo curso de bacharelato ou na universidade á que estea adscrito o instituto de educación secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia.


NOTAS DE CORTE CURSO 2017 - 2018

Código

6001 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036

Código

7002 7003 7004 7005 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7101

CAMPUS DE CORUÑA Grao en Administración e Dirección de Empresas Bioloxía Ciencias da Actividade Física e do Deporte Ciencias Empresariais Comunicación Audiovisual Dereito Economía Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Enfermaría Enxeñaría en Obras Públicas * Enxeñaría Informática Tecnoloxías Mariñas * Náutica e Transporte Marítimo Arquitectura Técnica * Español: estudos lingüísticos e literarios * Fisioterapia Galego-Portugués: estudos lingüísticos e literarios * Inglés: estudos lingüísticos e literarios * Logopedia Química Relacións Laborais e Recursos Humanos * Socioloxía Tecnoloxías da Enxeñaría Civil * Terapia Ocupacional Turismo * Simultaneidade: ADE - Dereito Simultaneidade: CC. Empresariais - Turismo Simultaneidade: Bioloxía - Química Simultaneidade: CC. Empresar. – Arquitect. Técnica * Simultaneidade: Inglés - Español Simultaneidade: Inglés – Galego-Portugués Simultaneidade: Español – Galego-Portugués * Estudos de Arquitectura * Total Campus CAMPUS DE FERROL Grao en Enfermaría Enxeñaría Eléctrica * Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática * Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvol. Produto Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais * Enxeñaría Mecánica * Humanidades * Información e Documentación * Podoloxía Relacións Laborais e Recursos Humanos * Enxeñaría Naval e Oceánica * Simultaneidade: Enx. Mecánica – Naval e Oceánica Total Campus

PRAZAS

NOTA DE CORTE

OFERTADAS

XUÑO

180 70 120 90 50 114 90 120 120 80 60 80 240 50 50 90 50 60 50 100 55 50 70 95 80 50 80 60 25 10 10 20 5 5 200 2.679

SETBRO

6.310 8.862 8.500 5.000 9.118 8.420 5.248 7.580 8.068 7.068 10.152 5.368 8.000 5.000 5.000 5.310 5.296 10.700 5.134 5.400 6.900 7.842 5.000 6.610 5.000 8.226 5.530 10.716 7.480 11.919 5.000 6.840 7.320 7.666 5.000

PRAZAS

NOTA DE CORTE

OFERTADAS

XUÑO

60 60 50 70 60 48 45 45 50 60 45 12 605

* Titulación con prazas vacantes

NOTA: A Nota de Corte correspóndese coa Nota de Acceso á Universidade do último alumno/a matriculado.

SETBRO

9.393 5.930 5.228 7.000 5.000 5.000 5.452 7.600 7.000 5.114 5.000 5.648


NOTAS DE CORTE CURSO 2017 - 2018

Universidade de Santiago de Compostela Código

5001 5002p 5002s 5004 5006 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5102 5103

Código

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108

CAMPUS DE LUGO Grao en Administración e Dirección de Empresas * Ciencias da Cultura e Difusión Cultural – Presencial * Ciencias da Cultura e Difusión Cultural – Semipres. * Enfermaría Enxeñaría Civil * Enxeñaría en Xeomática e Topografía * Enxeñaría Forestal e do Medio Natural * Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais * Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Nutrición Humana e Dietética Relacións Laborais e Recursos Humanos * Veterinaria Lingua e Literatura Españolas * Xestión de Pequenas e Medianas Empresas * Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria * Simultaneidade: Enx. Agrícola-Agroal. – Enx. Forest. Simultaneidade: Mestre Ed. Infantil – Ed. Primaria Total Campus CAMPUS DE SANTIAGO Grao en Administración e Dirección de Empresas Bioloxía Ciencias política e da Administración Comunicación Audiovisual Dereito Economía Educación Social Enfermaría Enxeñaría Informática Enxeñaría Química Farmacia Filoloxía Clásica * Filosofía Física Historia Historia da Arte Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Lingua e Literatura Modernas Matemáticas Medicina Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Odontoloxía Óptica e Optometría Pedagoxía Psicoloxía Química Relacións Laborais e Recursos Humanos Traballo Social Xeografía e Ordenación do Territorio * Xornalismo Simultaneidade: Comunic. Audiovisual – Xornalismo Simultaneidade: Dereito – Relacións Labor. RR.HH Simultaneidade: Enx. Informática – Matemáticas Simultaneidade: Matemáticas – Física Simultaneidade: Química – Bioloxía Simultaneidade: Química – Física Simultaneidade: Farmacia – Óptica e Optometría Simultaneidade: Mestre Ed. Infantil + Ed. Primaria Total Campus

PRAZAS

NOTA DE CORTE

OFERTADAS

XUÑO

113 40 25 68 45 45 45 50 85 85 60 58 110 45 45 45 10 10 984

SETBRO

5.000 6.990 6.392 9.130 7.710 10.120 5.370 6.212 6.914 7.216 8.380 5.420 10.305 8.350 5.000 5.480 7.200 10.680

PRAZAS

NOTA DE CORTE

OFERTADAS

XUÑO

200 119 125 50 170 150 68 150 60 60 195 50 65 90 100 95 50 50 100 75 100 360 64 115 50 55 68 150 100 90 80 55 75 10 20 10 10 20 10 10 10 3.484

* Titulación con prazas vacantes NOTA: A Nota de Corte correspóndese coa Nota de Acceso á Universidade do último alumno/a matriculado.

SETBRO

6.658 9.364 7.890 9.896 8.570 5.170 7.630 9.972 10.817 8.952 9.200 5.630 6.950 10.780 7.198 7.174 5.950 5.928 6.816 6.880 10.540 12.286 8.920 8.704 11.278 8.472 7.950 8.746 8.800 6.260 5.740 5.000 10.584 12.942 10.360 12.800 13.356 11.850 11.261 11.640 11.344


NOTAS DE CORTE CURSO 2017 - 2018

Código

1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1101 1102 1103

Código

2001 2002 2003 2004p 2004s 2005 2006 2007 2008 2010 2011

Código

3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029p 3029s 3101

CAMPUS DE OURENSE Grao en Administración e Dirección de Empresas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos * Ciencias Ambientais Dereito Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Enfermaría Enxeñaría Agraria * Enxeñaría Informática Traballo Social Turismo Xeografía e Historia Enxeñaría Aeroespacial Simultaneidade: ADE – Enxeñaría Informática Simultaneidade: ADE – Dereito Simultaneidade: Turismo – Xeografía e Historia Total Campus CAMPUS DE PONTEVEDRA Grao en Belas Artes Ciencias da Actividade Física e do Deporte Comunicación Audiovisual Dirección e Xestión Pública – Presencial Dirección e Xestión Pública –Semipresencial * Educación Infantil Educación Primaria Enfermaría Enxeñaría Forestal * Fisioterapia Publicidade e Relacións Públicas Total Campus CAMPUS DE VIGO Grao en Administración e Dirección de Empresas Admón e Dirección de Empresas – IESIDE * Bioloxía Ciencias do Mar Comercio * Dereito Economía Educación Infantil Educación Primaria Enfermaría – Meixoeiro Enfermaría – POVISA Enxeñaría da Enerxía * Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos * Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Organización Industrial Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Mecánica Linguas Estranxeiras Química Relacións Laborais e Recursos Humanos Tradución e Interpretación: Español – Inglés Tradución e Interpretación: Español – Francés Tradución e Interpretación: Galego – Inglés Tradución e Interpretación: Galego – Francés Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios – Presenc Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios – Semipr. Simultaneidade: ADE – Dereito Total Campus

PRAZAS

NOTA DE CORTE

OFERTADAS

XUÑO

102 45 45 50 75 75 75 50 45 92 75 55 40 50 16 20 10 920

SETBRO

5.000 5.000 5.088 6.534 7.000 7.330 6.080 9.230 5.000 7.670 5.530 6.700 5.260 10.914 7.091 9.241 5.000

PRAZAS

NOTA DE CORTE

OFERTADAS

XUÑO

130 100 45 20 25 75 75 50 45 50 100 715 PRAZAS OFERTADAS

210 60 75 70 104 70 60 75 75 50 70 50 150 50 50 90 73 50 100 140 50 60 80 50 20 40 10 40 10 40 2.072

* Titulación con prazas vacantes NOTA: A Nota de Corte correspóndese coa Nota de Acceso á Universidade do último alumno/a matriculado.

SETBRO

5.920 8.336 9.074 5.700 5.420 7.750 8.080 9.405 5.000 10.510 8.410

NOTA DE CORTE XUÑO

SETBRO

5.672 5.104 8.174 5.320 5.000 6.752 8.200 5.190 5.840 10.062 8.429 5.170 5.000 5.270 5.228 8.320 5.038 5.070 5.640 5.090 5.914 7.010 5.000 10.760 7.740 6.622 5.400 5.000 5.100 10.490


PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Curso 2018 – 2019

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

NOTA: TABOA DE PONDERACIÓNS PROVISIONAL (PENDENTE DE PUBLICACIÓN NO DOG)

0,1

0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2

0,2

Xeografía

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Química

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Matemáticas II

Latín II

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1

Historia da Filosofía

0,1

0,2

Historia da Arte

0,1

0,2 0,2

Fundamentos da Arte II

0,2

Grego II

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Economía da Empresa

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Deseño

Belas Artes Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Filoloxía Clásica Filosofía Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Historia Historia da Arte Humanidades Información e Documentación Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Linguas Estranxeiras Tradución e Interpretación Xeografía e Historia

Debuxo Técnico II

GRAO

Cultura Audiovisual II

E HUMANIDADES

ARTES

RAMA

Artes Escénicas

1

0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2


PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Curso 2018 – 2019

DA SAÚDE

Matemáticas II

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2

Enfermaría Farmacia Fisioterapia Logopedia Medicina Nutrición Humana e Dietética Odontoloxía Óptica e Optometría Podoloxía Psicoloxía Terapia Ocupacional Veterinaria

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

NOTA: TABOA DE PONDERACIÓNS PROVISIONAL (PENDENTE DE PUBLICACIÓN NO DOG)

Física

Xeoloxía

CIENCIAS

Química

CIENCIAS

2

Bioloxía Biotecnoloxía Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Física Matemáticas Química

GRAO

Bioloxía

RAMA

Debuxo Técnico II

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1


PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Curso 2018 – 2019

NOTA: TABOA DE PONDERACIÓNS PROVISIONAL (PENDENTE DE PUBLICACIÓN NO DOG)

0,2 0,2 0,2

0,1 0,1

0,2 0,2

0,1

0,1

0,2

0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,1

0,1

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1

0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

0,1

0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

Xeoloxía

Xeografía

3

Química

Matemáticas Aplicadas CC.SS.

Matemáticas II

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Historia da Arte

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Fundamentos da Arte

Deseño

Debuxo Técn. II 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Física

Arquitectura Técnica Enxeñaría Aeroespacial Enxeñaría Agraria Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria Enxeñaría Biomédica Enxeñaría Civil Enxeñaría da Enerxía Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto Enxeñaría en Organización Industrial Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Enxeñaría Informática Enxeñaría Mecánica Enxeñaría Naval e Oceánica Enxeñaría Química Estudos de Arquitectura Náutica e Transporte Marítimo Paisaxe Tecnoloxía da Enxeñaría Civil Tecnoloxías Mariñas

Bioloxía

GRAO

Economía da Empresa

E ARQUITECTURA

ENXEÑARÍA

RAMA

Artes Escénicas

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2

0,2 0,2

0,2 0,2


PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E MATERIAS DE OPCIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Curso 2018 – 2019

NOTA: TABOA DE PONDERACIÓNS PROVISIONAL (PENDENTE DE PUBLICACIÓN NO DOG)

0,1 0,1 0,1

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1

0,2 0,2

0,1 0,1

0,1 0,1

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

0,2 0,1

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,2

0,2

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0.2

0,2 0,2 0,2 0,2

Xeografía

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

4

Química

Física

0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais

0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Matemáticas II

0,2

Latín II

0,2 0,1

Historia da Filosofía

0,2

0.2

Historia da Arte

0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Grego II

0,2

Economía da Empresa

Deseño

Debuxo Técnico II

Cultura Audiovisual II

Bioloxía

GRAO Administración e Dirección de Empresas Ciencias da Actividade Física e do Deporte Ciencia Política e da Administración Ciencias Empresariais Comercio Comunicación Audiovisual Criminoloxía Dereito Dirección e Xestión Pública Economía Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Pedagoxía Publicidade e Relacións Públicas Relacións Laborais e Recursos Humanos Socioloxía Traballo Social Turismo Xestión de Pequenas e Medianas Empresas Xeografía e Ordenación do Territorio Xestión Industrial de Moda Xornalismo

Fundamentos Arte II

E XURÍDICAS

CIENCIAS SOCIAIS

RAMA

Artes Escénicas

MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,2

Guía Orientacion Profesional Bacharelato  
Guía Orientacion Profesional Bacharelato  
Advertisement