Page 1

COL.LEGI SANTA ANA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

GEOMETRIA

PARAL·LELES

PERPENDICULARS

1


COL.LEGI SANTA ANA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

GEOMETRIA

EPV1ESO PARAL.LELES I PERPENDICULARS Nom i cognoms: _____ __________________________________________________________ Nº:___ _______ Curs i Classe:__ __________________ Data: _____________________________

*Nota: Utilitza l’escaire i el cartabó en els següents exercicis. 1.- Estem construint un camp de futbol, però hem oblidat traçar la línia de mig camp. Sabem que passa pel punt P (amb una ics)…pots ajudar-nos a traçar-la? Dibuixa també amb l’ajuda d’un compàs el cercle de mig camp de radi=3 cm

P

2.- Per a finalitzar la construcció d’aquesta escala, hem traçar paral·leles pels punts marcats amb ics. Utilitza únicament l’escaire i el cartabó!!!!!!!

2


COL.LEGI SANTA ANA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

GEOMETRIA

3.- Els tècnics de la N.A.S.A han traçat una recta virtual que creua el mapa mundi i saben que la nau ATLANTIS, caurà PERPENDICULARMENT en algun lloc d’aquesta línia...Podries esbrinar en quina nació caurà la nau en la seva trajectòria perpendicular a la recta traçada?

4.- Reconstruïx el següent quadre de Piet Mondrian (artista holandés del Neoplasticisme) a partir de les mesures que hi apareixen en les figures rectangulars. OBRI l’ULL:Fixa’t en l’angle d’inclinació del quadre respecte a terra. 20

20

40

50

30

60

40

10 10

20

45º

3

exercicis de paraleles i perpendiculars  

exercicis de paraleles i perpendiculars

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you