Page 1

Handbol La pista de handbol es una Pista rectangular de 40 x 20 m La porteria es de 3x2metres,es juga amb una pilota esfèrica El partits de handbol duran 60 min (2 partes de 30 min)

En el handbol hi ha dos equips compost per un màxim de 12 jugadors dels quals en juguen 6 i 1 porter. Es poden produir tots els canvis que es vulguin L'objectiu del joc es introduir la pilota a la porteria de l'equip contrari. Una de les principals violacions son els passos que es quan es corre sense botar. El joc passiu, es quan es van fent pases i pases sense intentar llançar a porteria.

Hi ha una sèrie de punts pels quals es tindria que pitar una falta sancionada:

Els canvis antirreglamentaris.

Les faltes al porter.

Quan un jugador de camp entra a l'àrea.


El comportament antirreglamentari amb el contrari.

Saque de porteria, de banda o de centre incorrecte.

Interrupci贸 voluntaria del joc.

Actitud antideportiva.

Agressi贸.

Handbol  
Handbol  

bitch please