Page 1

Värö Budoklubb hälsar alla vuxna kyu- eller dangraderade i Ju-jutsu Kai välkomna till

Kast- och Vapenläger med

Riksinstruktör Ola Johanson, 6 Dan och

Förbundsinstruktör Jonas Mokvist, 5 Dan När: Lördag 5 maj 2012 mellan 10.00 - 16.00 Var: Dojon i Tvååker, Bosgårdsskolan (Gamla bordtennislokalen) Kostnad: 250:- Betalas i samband med anmälan till Bankgiro 829-2799 Anmälan: Via e-mail till kuwajo@hotmail.com . Ange namn, bältesgrad, klubb och telefonnummer.

Sista anmälningsdag: Fredag 27 april 2012 Övrig information: Kurt Johnsson 070-687 95 50

varolager12  
varolager12  

med Sista anmälningsdag: Fredag 27 april 2012 Anmälan: Via e-mail till kuwajo@hotmail.com . Ange namn, bältesgrad, Kostnad: 250:- Betalas i...

Advertisement