Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

Svartbälteskurs på Bosön 6-7/10 2012 Instruktörer

Plats: Bosön, Lidingö. Tid: 6-7/10 2012. Start 6/10 klockan 10.00. Slut 7/10 klockan 15.30.

Pris: 800:-- inkl. 2 x lunch. Om du bor på Bosön är kursavgiften 600:--. Insättes på plusgiro 66 05 65 - 3.

Hans Greger 10 dan stilchef Tony Hansson 7 dan riksinstruktör Karin Ersson 4 dan förbundsinstruktör David Gülger 4 dan förbundsinstruktör Curt Olsson specialinstruktör Polisen

Deltagare: Alla svartbälten i Ju-jutsu Kai. Logi: Om du vill bo på Bosön bokar du detta själv och betalar till Bosön, tel. 08-699 66 00. Uppge Svenska Ju-jutsuförbundet. Bosön har nu även ett billigare budgetboende med dusch och toa i korridoren.

Hans Greger

Tony Hansson

David Gülger

Curt Olsson

Karin Ersson

Anmälan: Skall ske till Hans Greger, Larsbergsvägen

12, 181 39 Lidingö. E-post: hans.greger@ju-jutsu.se Anmälan senast 6/9 2012. Anmälan skall innehålla: namn, grad, licens, klubb samt om du bor på Bosön.

Det här kan bli den bästa svartbälteskursen någonsin. Dangradering till 4 dan hålls lördag kväll kl 19.00.

Syftet med kursen: Att ge svartbälten en fördjupad och utökad kunskap om ju-jutsu och de olika teknikernas möjligheter i skiftande miljöer. Kursinnehåll * * * * * * *

Full fart på svartkursen 2011.

Olika sätt att träna Ju-jutsu Kai-newaza. Olika sätt att visa randori vid gradering. Taktiskt uppträdande vid upplopp. Taktiskt uppträdande med sköldar. Olika sätt att försvara sig med redskap. Teoretisk kunskap om våldets psykologi. Avancerad teknikteori.


Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

på Bosön 6-7/10 2012 Plats: Bosön, Lidingö.

Instruktörer

Tid: 6-7/10 2012. Start 6/10 klockan 10.00. Slut 7/10 klockan 15.30.

Pris: 800:-- inkl. 2 x lunch. Om du bor på Bosön är kursavgiften 600:--. Insättes på plusgiro 66 05 65 - 3.

Hans Greger 10 dan stilchef Tony Hansson 7 dan riksinstruktör Karin Ersson 4 dan förbundsinstruktör David Gülger 4 dan förbundsinstruktör Curt Olsson specialinstruktör Polisen

Deltagare: Alla svartbälten i Ju-jutsu Kai. Logi: Om du vill bo på Bosön bokar du detta själv och

betalar till Bosön, tel. 08-699 66 00. Uppge Svenska Ju-jutsuförbundet. Bosön har nu även ett billigare budgetboende med dusch och toa i korridoren.

Hans Greger

Tony Hansson

David Gülger

Curt Olsson

Karin Ersson

Anmälan: Skall ske till Hans Greger, Larsbergsvägen

12, 181 39 Lidingö. E-post: hans.greger@ju-jutsu.se Anmälan senast 6/9 2012. Anmälan skall innehålla: namn, grad, licens, klubb samt om du bor på Bosön.

Det här kan bli den bästa svartbälteskursen någonsin. Dangradering till 4 dan hålls lördag kväll kl 19.00.

Syftet med kursen: Att ge svartbälten en fördjupad och utökad kunskap om ju-jutsu och de olika teknikernas möjligheter i skiftande miljöer. Kursinnehåll * * * * * * *

Full fart på svartkursen 2011.

Olika sätt att träna Ju-jutsu Kai-newaza. Olika sätt att visa randori vid gradering. Taktiskt uppträdande vid upplopp. Taktiskt uppträdande med sköldar. Olika sätt att försvara sig med redskap.. Teoretisk kunskap om våldets psykologi. Avancerad teknikteori.

svartkurs-2012-a4  
svartkurs-2012-a4  

Tid: 6-7/10 2012. Start 6/10 klockan 10.00. Det här kan bli den bästa svartbälteskursen någonsin. Anmälan: Skall ske till Hans Greger, Larsb...

Advertisement