Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

Nytt avtal med SBI Sport AB Svenska Ju-jutsuförbundet har tecknat ett nytt avtal med SBI Sport AB som börjar gälla från och med 1 januari 2003. Avtalet innebär ett sponsringsåtagande från SBI till Svenska Ju-jutsuförbundet vilket skall generera mer pengar till förbundet än vad Budoshops verksamhet gav. Det innebär vidare en förenkling av materialhanteringen eftersom alla beställningar nu skall göras direkt till SBI. Kontaktperson är Robert Tegel (se nedan) som är klubbansvarig hos SBI. Avtalet innebär ytterligare en fördel för alla anslutna klubbar eftersom brodyr av förbundets logotype ingår vid beställning av dräkter. För detta betalar klubben INGET EXTRA! Att alla aktiva har dräkt med logo är av högsta vikt för vår image och profil utåt. Svenska Ju-jutsuförbundet rekommenderar alla medlemsklubbar att handla utrustning av förbundets sponsor, SBI SPORT AB.

NYTT 1/1-2003 Alla beställningar av varor ur SBI:s katalog skall gå direkt till SBI Sport AB Fakturering sker direkt från SBI Sport AB SBI Sport AB

Klubbansvarig:

Staffanstorpsvägen 115 232 91 ARLÖV Tel: 040-94 88 88 Fax: 040-94 07 80 www.sbisport.se

Robert Tegel Tel. direkt: 040-53 55 90 robert.tegel@sbisport.se

Beställning av graderingkort, böcker, märken m.m. sker som vanligt till Svenska Ju-jutsuförbundets kansli. Se SJJF:s beställningslista. Adress: Svenska Ju-Jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Postgiro: 66 05 65 - 3 Bankgiro: 5554-1627

Organisationsnummer: 802403-0036

pdf-avtal-sbi-sport-ab  

Fakturering sker direkt från SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115 232 91 ARLÖV Tel: 040-94 88 88 Fax: 040-94 07 80 www.sbisport.se Ju-jutsu K...

pdf-avtal-sbi-sport-ab  

Fakturering sker direkt från SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115 232 91 ARLÖV Tel: 040-94 88 88 Fax: 040-94 07 80 www.sbisport.se Ju-jutsu K...

Advertisement