Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

Utbildningskommittén

Reseräkning PRIVATPERSONER Fyll i blanketten på skärmen och skriv ut! Använd TAB för förflyttning mellan fälten.

Personnummer 6 5 0 4 0 2 8 5 5 3 Namn: Adress: Postnr.:

Postadress:

Personkonto:

Postgiro:

Datum:

Uppdrag:

Datum:

Uppdrag:

Biljettkostnad och övriga utlägg. OBS! biljetter och kvitton skall bifogas i original!

Utlägg: Milersättning:

Traktamente: Summa: Datum

Kostnadsställe

Adress: Svenska Ju-jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Namnunderskrift

0,00 Attest

Konto

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Summa att utbetala

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Postgiro: 66 05 65 – 3

Organisationsnummer: 802403-0036

pdf-reserakning  

PRIVATPERSONER Datum Namnunderskrift Attest Kostnadsställe Konto Summa att utbetala Personnummer 6 5 0 4 0 2 8 5 5 3 Utlägg: Milersättning:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you