Page 1

Å k på . t e r g ä l s e t l Bä

ha l a k r y k n n -17, i B r ä 9 l k l i r p 7a L ördag 2

len .

s F yra pa s kr 0 0 2 t s a E n d ing till plusgiro: 6458627-4 etaln Förskottsb 22 0 k r p å p la ts = g in ln B eta

Instruktörer: Karin Ersson, 4 dan, Uppsala. Johan Landgren, 4 dan, Älvsjö Linus Nilsson, 3 dan, Upplands-Bro Träna på dina tekniker inför graderingen. Ju mer du tränar desto bättre blir du!

Anmälning via din klubb eller www.alvsjojjk.org/balteslager senast 20 april


ÅK PÅ BÄLTESLÄGER! 27 april namn

grad

köpa lunch, ca 60 kr(ja/nej)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Anmälan sker klubbvis senast 20 april till. Johan Landgren (info@alvsjojjk.org) eller på www.alvsjojjk.org/balteslager

balteslager-den-27april-2013  
balteslager-den-27april-2013  
Advertisement