Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Självförsvar med tradition och kvalitet

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2012

Verksamhetsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 med arbetsplan och budget för år 2013

Svenska Ju-jutsuförbundet administrerar ju-jutsustilen

Ju-jutsu Kai Org.nr. 802403-0036 –

1–


–2–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter

sid sid sid sid sid sid

4 4 5 6 8 9

Verksamhetsberättelse Genomförda beslut Sociala medier Påskläger Sommarläger Barnsommarläger Svartbälteskurs Riks- förbundskurser Riksgraderingskommittén Tekniska kommittén Områdesansvariga Projekt Stilchefen Riksinstruktörerna Förbundsinstruktörerna Medlemsföreningar Förbundet i siffror Böcker, kompendier Likviditetsbudget 2013 Arbetsplan 2013

sid 10 sid 12 sid 13 sid 14 sid 16 sid 18 sid 20 sid 21 sid 22 sid 25 sid 26 sid 32 sid 33 sid 34 sid 36 sid 38 sid 38 sid 39 sid 41 sid 42

Omslagsbild framsidan

Henrik Säljgård i mitten med bucklan för aktivaste klubb på barnsommarlägret och åtta glada Vansbrobarn.

Tryck: Svenska Ju-jutsuförbundet Layout: Hans Greger –

3–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Förvaltningsberättelse 2012-01-01 - 2012-12-31

–4–


Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Resultaträkning

5–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Balansräkning

Org.nr. 802403-0036

–6–


Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Balansräkning

7–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tilläggsupplysningar

Org.nr. 802403-0036

–8–


Svenska Ju-jutsuförbundet Org.nr. 802403-0036

Tilläggsupplysningar

Underskrifter och revisorspåteckning

Revisorspåteckning se original –

9–


Svenska Ju-jutsuförbundet

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 - 2012-12-31

Styrelsen för Svenska Ju-jutsuförbundet avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Bakgrund

Svenska Ju-jutsuförbundet bildades 1991 och är ett helt fristående idrottsförbund som administrerar ju-jutsustilen Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundet genomförde årsmöte i Linköping den 8 april 2012 där riktlinjer för verksamhet och ekonomi lades fast för år 2012. Sekreterare Jörgen Sahlin avgick på egen begäran och ersattes med fyllnadsval av Lotta Emgård.

Organisation

Svenska Ju-jutsuförbundets organisation har under verksamhetsåret haft följande utseende. Se skiss nedan.

Styrelsen

Styrelsen för Svenska Ju-jutsuförbundet har bestått av följande 7 personer: Ordförande Hans Greger, Lidingö JJK Vice ordförande Ola Johanson, Oskarshamns JJK Kassör Bertil Bergdahl, Högdalens BK Sekreterare Lotta Emgård, BK Shindo, Mölndal Ledamot Hans Brändström, Björkstadens JJK Ledamot Li Sjökvist, Högdalens BK Ledamot Tobias Back, JJ Kai Köping Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret och framförallt arbetat med övergripande frågeställningar.

Revisorer

Ewa Wiik, Köping, auktoriserad revisor Henrik Andersson, Kalmar BK

Svenska Ju-jutsuförbundets organisation 2012 Styrelse Kansli Riksgraderingskommittén Ordf. Hans Greger

Tekniska kommittén Ordf. Tony Hansson Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Ola Johanson Hans Brändström

Ordf. Hans Greger V.ordf. Ola Johanson Kassör Bertil Bergdahl Sekr. Lotta Emgård Ledamot Hans Brändström Ledamot Li Sjökvist Ledamot Tobias Back

Projekt

Områdesansvarig

Boköversättning Anna Gimlander

Barnansvarig Tobias Back

Föreningsutveckling Tobias Back

Funktionshinderansvarig Lotta Emgård

Framtidsprojekt Tony Hansson

Informationsansvarig Lotta Emgård

Hemsida Li Sjökvist

Tävlingsansvarig Jonas Mokvist

Nya klubbar Ola Johanson

Utbildningsansvarig Anders Bergström

– 10 –


Riksgraderingskommittén

Riksgraderingskommittén består av stilchefen som ordförande, övriga ledamöter utses bland riksinstruktörerna vid varje tillfälle. Hans Greger, ordförande

Tekniska kommittén

Tekniska kommittén består av samtliga riksinstruktörer. Tony Hansson är ordförande i tekniska kommittén. Tony Hansson, ordförande Bertil Bergdahl, ledamot Ulf Bäckström, ledamot Anders Bergström, ledamot Ola Johanson, ledamot Hans Brändström, ledamot

Områdesansvariga

Barnansvarig, Tobias Back Funktionshindersansvarig, Lotta Emgård Informationsansvarig, Lotta Emgård Tävlingsansvarig, Jonas Mokvist Utbildningsansvarig, Anders Bergström

Klubbar

Svenska Ju-jutsuförbundet

Nya klubbar under verksamhetsåret: Landskrona Ju-jutsu Kai invald 2012-07-02 Bujin Ju jutsu klubb, Norge invald 2012-10-06 Klubbar som utgått ur förbundet under året: Bjästa JJK Haparanda JJK Umeå Kampcenter Norrahammar JJK

Utdelade förtjänsttecken Guld

Malin Bohlin, Alingsås JJK Irene Brändström, Björkstadens JJK Helen Wilny, Älvsjö JJK Kjell Nygårds, Leksands JJK Yngve Lindström, Björkstadens JJK

Silver

Projekt med projektledare

Kent Nordlund, Älvsjö JJK Cecilia Kemi, Älvsjö JJK Magnus Karlsson, Leksands JJK

2012-06-02 2012-06-02 2012-11-10

Pontus Joelsson, Älvsjö JJK Mimmi Cambladh, Älvsjö JJK Christer Björklund, Älvsjö JJK Tobias Hellsten, Älvsjö JJK Anders Holmström, Björkstadens JJK Pontus Johansson, Björkstadens JJK Hans Risberg, Björkstadens JJK Stefan Nilsson, Örebro Budo

2012-06-02 2012-06-02 2012-06-02 2012-06-02 2012-11-18 2012-11-18 2012-11-18 2012-12-08

Brons

Projekt framtid, Tony Hansson, projektet fortgår Projekt hemsida, Li Sjökvist, projektet avslutat Nya klubbar, Ola Johanson, projektet fortgår Projekt föreningsutveckling, Tobias Back, projektet fortgår Projekt boköversättning, Anna Gimlander, projektet avslutat

Förbundskansli

Svenska Ju-jutsuförbundets kansli är beläget på Lidingö. Kansliet har till uppgift att serva föreningarna, kommittéerna, projektledarna, områdesansvariga och styrelsen. Kansliet har även svarat för förbundets försäljning till klubbarna. Kansliet har varit bemannat på deltid.

Försäljning

Svenska Ju-jutsuförbundet har haft leveransavtal med SBI Sport AB. Ett sponsoravtal är tecknat med SBI Sport AB. Märkesbroderad instruktörsdräkt till rabattpris för de som genomgått licensgivande instruktörskurs har erbjudits. Då priset varit lågt genererar kampanjen inte någon vinst, men det är angeläget att sprida Svenska Ju-jutsuförbundets logotyp till så många som möjligt.

Internationellt

Bertil Bergdahl har under året varit sekreterare i Ju-Jitsu International Federation, Referee Committee.

Tidningen Ju-jutsu Kai

Tidningen Ju-jutsu Kai har utkommit med fyra nummer. Tidningen har distribuerats till klubbarna i ett exemplar och samtidigt lagts ut på förbundets hemsida. Några klubbar har valt att köpa ett visst antal extra tidningar. Tidningen har tryckts på förbundets kansli. Redaktör har varit Lotta Emgård och ansvarig utgivare har varit Hans Greger.

2012-04-06 2012-04-06 2012-06-02 2012-11-10 2012-11-18

Utmärkelse

Stilchefen Hans Greger hedrades med Svenska Budo- & Kampsportsförbundet stora hederspris. Priset, som ges för en livslång gärning, utdelades på kampsportgalan i Stockholm 24/3 2012. SB&Ks ordförande Stefan Stenudd: - Hasse är en av giganterna inom budon. Jag har knyckt många bra idéer när det gäller att driva en organisation när jag själv var aikidoförbundets ordförande, säger Stefan Stenudd. Han är helt enkelt proffs på att utveckla och driva ju-jutsun framåt. Jag har själv tränat för Hasse och han är en sån instruktör som är skoj och väldigt inspirerande. Han är liksom en sån typisk gammal uv med stor karisma. - Var det svårt att fatta beslut för årets hederspris? - Nej, Hasse är en av de självklara. Han har varit med under lång tid och utvecklat och framförallt har han dragit ett stort lass i SB&KF. Stundtals också en stor börda. Han är en central figur inom budon. Så framförallt är det av två orsaker att han tilldelades priset. Dels för det mångåriga arbetet inom svensk kampsport och för det andra den starka utvecklingen han drivit och fortfarande gör. Hans är svensk ju-jutsu. 11 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Genomförda beslut från årsmötet 2012

Övriga genomförda beslut 2012

Eget förbund i RF

Översättning av systemboken

Arbeta för att bli eget förbund i Riksidrottsförbundet. Ett långsiktigt arbete med ansökan har påbörjats under året och kommer att pågå under 2013 och 2014.

Stiltävling

Arrangera stiltävling och genomföra riksmästerskap.

Enligt tidigare beslut har nu översättningen av systemboken till engelska blivit klar. De första provexemplaren har tryckts på förbundskansliet under november 2012. Boken introducerades i samband med VM i Wien första helgen i december. Flera länder har visat stort intresse för boken, bland andra USA, Kroatien och Rumänien.

Personligt skydd

Flera stiltävlingar har genomförts, dock inte riksmästerskap. Montävling i Nybro 18/3 2012 Påsktävling i Linköping 7/4 2012 Stiltävling i Umeå 28/4 2012 Montävling i Köping 20/5 2012 Montävling i Oxelösund 29/6 2012 Sommarcup i Oxelösund 5/7 2012 Försök till att arrangera riksmästerskap kommer att genomföras under 2013.

Graderingsbedömning

Ta fram ett graderingsbedömningskompendium som hjälpmedel vid alla graderingar. Arbetet med framtagning av kompendiet har pågått under 2012. Kompendiet är i det närmaste klart efter att ha testats på elituppdateringskursen i Uppsala den 15–16/9 2012. En sista genomgång kommer att ske på riks- och förbundskursen i Uppsala i januari 2013. Kompendiet kommer att finnas tillgängligt till påsklägret i Linköping 2013.

Dangraderingsläger

Genomföra dangraderingsläger för högre dangrader, 3, 4 och 5 dan. Danträningsläger har genomförts i Uppsala den 4–5/2 2012 samt på sommarlägret i Oxelösund. Instruktörer var Hans Greger och Tony Hansson.

Ungdom

Fortsatt satsning på ungdomar med speciella ungdomsträningsläger och speciella ungdomsgrupper på större förbundsläger. Ett ungdomsläger, Kai Camp, arrangerades i Örebro den 11– 12/2 2012. Ungdomsgrupper på påsk- och sommarlägret har dock inte genomförts. Nya försök görs under 2013.

Kursen Personligt skydd har färdigställts i ett kompendium som ska tilldelas deltagare i kursen. Kursen omfattar cirka 3 timmar och innehåller ett stort antal tips om hur man kan undvika våldssituationer. Kursen vänder sig till allmänheten och ska ledas av licensierad instruktör inom Ju-jutsu Kai med speciell instruktörsutbildning i Personligt skydd. Den första instruktörskursen hölls i samband med sommarlägret i Oxelösund med 27 deltagare och ytterligare en instruktörskurs hölls i Uppsala med 12 deltagare i november 2012. Kursledare har varit stilchefen och självskyddsexperten Hans Greger.

Ju-jutsupass

Från och med 2012-01-01 ska alla medlemmar använda Svenska Ju-jutsuförbundets vita pass med Svenska Ju-jutsuförbundets inlagor. Inga graderingar ska genomföras utan rätt ju-jutsupass.

Knatteverksamhet

All knatteverksamhet ska rapporteras till förbundet och alla knattar ska ha knattepass och vid gradering ska knattediplom utdelas. Knattepass och diplom finns på Svenska Ju-jutsuförbundets kansli.

Video

En reklamvideo för Ju-jutsu Kai har tagits fram. Proffsfilmaren och ju-jutsukan Linus Nilsson stod för inspelning och redigering under ett par timmar på påsklägret 2012. Filmen finns på förbundets hemsida.

Hemsidan

Förbundet har fått ny hemsida med ny plattform och nytt utseende. Förbundsinstruktör Jonas Mokvist har varit ansvarig och svarat för hela upplägget. Med den nya plattformen kan flera behöriga medarbetare arbeta med hemsidan.

Dangraderingsavgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för dangradering till 1 800 kr att gälla från 2013-01-01. De som betalt och anmält sig under 2012 till dangradering under 2013 ska göra en kompletterande inbetalning på 300 kr.

– 12 –


Kursavgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för licensgivande kurser. Förbundet behöver få in mer pengar för att kunna satsa på framtida projekt, men också för att kunna genomföra kurser med förlust på mindre orter. Avgifterna är följande från och med 2012-08-01: Barninstruktörskurs 1 500 kr Licensuppdateringskurs 1 500 kr Instruktörskurs Personligt skydd 1 500 kr C-instruktörskurs 2 000 kr B-instruktörskurs 2 000 kr Elitinstruktörskurs 2 000 kr A-instruktörskurs 3 000 kr

Reklambroschyr

Svenska Ju-jutsuförbundet har tillsammans med förbundets sponsor SBI Sport AB tagit fram en ny reklambroschyr om Svenska Ju-jutsuförbundet. Broschyren är på 12 sidor i A4format. Broschyren har gratis skickats till klubbarna, 25 eller 50 exemplar beroende på klubbens storlek. Svenska Ju-jutsuförbundets reklambroschyr ”Lilla blå” i format A5 har uppdaterats med bland annat knatteverksamheten.

Framtidsträning 2013

Styrelsen beslöt den 6/10 2012 att genomföra en liknande helg med träning och diskussioner för ett antal utvalda personer 2013 lika den som genomfördes under hösten 2011. Framtidsträningen kommer att hållas i början av 2013 och riktar sig till inbjudna ungdomar åldersgruppen 17–25 år. Bra träning erbjuds samtidigt som diskussionerna förväntas leda till idéer för verksamheten.

Profilprodukter

Tobias Back och Li Sjökvist har tagit fram följande profilprodukter: Kundvagnspoletter, gratis Vattenflaska med tryck, 60 kr T-shirts för barn och vuxna med tryck, 150 kr Pikétröja med brodyr, 250 kr Finns på Svenska Ju-jutsuförbundets kansli.

Sociala medier

Svenska Ju-jutsuförbundet

Sedan våren 2010 har Svenska Ju-jutsuförbundet funnits med i sociala medier. När SJJF började med sociala medier fanns det redan ett antal klubbar och några ”Ju-jutsu Kai- grupper” på facebook. Efterhand har förbundets facebook och Google+ blivit accepterad av användare som de officiella sidorna för Svenska Ju-jutsuförbundet och stilen Ju-jutsu Kai. Under våren 2012 utökade SJJF sin närvaro i sociala medier och finns nu även med egna kanaler på YouTube och Vimeo. Under hösten kompletterades vidare klubbarnas kontaktinformation med information om deras närvaro på facebook och Google+, på förbundets hemsida. Då facebook har ändrat hur de presenterar sin statistik, går det inte att jämföra siffrorna mot 2011 års statistik. 802 personer har ”gillat” sidan under 2012 (580 personer gillade sidan under 2011). I genomsnitt har sidan ökat antalet gillanden med 18,5 nya användare per månad. Av de 802 personerna återkommer 401 av dem till sidan varje månad. 194 av dem besöker sidan minst en gång i månaden och 131 personer besöker sidan 6–10 gånger i månaden. Förutom antalet personer som gillar sidan har sidan besökts av ett antal personer som inte direkt har kopplat sig till Ju-jutsu Kai:s sida. I genomsnitt läses varje inlägg 1 091 gånger. Vid större arrangemang ökar intresset avsevärt. Antalet personer som kan se ett inlägg direkt eller indirekt är 231 861 personer. I genomsnitt kommenteras varje inlägg 29 gånger. Sidan ”gillas” av 26,9 % kvinnor, 71,6 % män och 1,5 % organisationer/föreningar. Åldersfördelningen har varit från 13 år upp till 65+ år. Flest kvinnor återfinns i åldersspannet 18–24 år. Antalet män är ganska jämnt fördelat mellan 18–44 år, med något fler användare i spannet 18–24 år. Noterbart är att män och kvinnor i åldersspannet +65 har letat sig in på sidan under 2012. Gör vi en jämförelse till vilka sidan har nått ut till (oavsett ”gillande”) får vi följande fördelning 41,6 % kvinnor, 57,1 % män och 1,3 % organisationer/föreningar. Alltså en något jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Förutom besökare från Sverige återfinns ytterligare besökare från ett 20-tal länder. I topp fem återfinns Norge, USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Noterbart är att sidan har fått besök från ytterligare en nordisk granne, nämligen Danmark på en 15:e plats. I Google+ har man även personer som gillar sidan men man benämner dem som deltagare i olika ringar eller ”kretsar”. Förnärvarande är 239 personer anslutna till Ju-jutsu Kai:s krets (105 personer var anslutna under 2012). Därtill har 53 personer valt att aktivt prenumerera på sidans flöde. I alla sammanhang där informationen kommer från SJJF, speglas informationen samtidigt på facebook och Google+. Jonas Mokvist

13 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Aktivaste klubb på påsklägret

Påsklägret

Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerade det traditionella påsklägret i Linköping den 6–9/4 2012. 308 deltagare tränade i fyra dagar för 19 instruktörer. Det var 38:e gången som påsklägret hölls i Linköping och detta år delades deltagarna upp i 11 grupper som alla hade möjlighet till 12 träningspass.

Varje år utses ”Aktivaste klubb” d.v.s den klubb som deltar på påsklägret med flest antal medlemmar i förhållande till den egna klubbens storlek. Detta år vann Kalmar Budoklubb som deltog med 21 deltagare.

Aktivaste klubb

PÅSKLÄGERFAKTA Antal påsklägerdeltagare 308 st Mattstorlek 1 240 kvm Antal grupper 11 st Antal träningstillfällen 12 st Antal träningsytor 7 st Antal instruktörer 19 st

Instruktörer

Hans Greger Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Tony Hansson Ola Johanson Stefan Forsman Jonas Mokvist Johan Halvardson Karin Ersson Ylva Naeser David Gülger Kent Edman Anna Gimlander Malin Bohlin Mats Ersson Henrik Andersson Anders Larsson

Gästinstruktörer Marcelo Yogui

10 dan 8 dan 8 dan 7 dan 7 dan 6 dan 5 dan 5 dan 5 dan 4 dan 4 dan 4 dan 4 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 4 dan

Funktionärer Anders Bergström Matilda Bergström Lotta Klang Bergström Dennis Bergström Rikard Wolf Lotta Klang Bergström

Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai Ju-jutsu Kai

Kalmar Budoklubb med 21 elever på påsklägret vilket är 32% av rapporterat antal medlemmar.

Aktivaste elev Grupp 1. 3–5 dan Johan Osbjer Grupp 2. 2 dan Bo Nahlén Grupp 3. 1 dan Sanna Dahlberg Grupp 4. 1 dan Maria Nöremark Grupp 5. 1 kyu Sara Abrahamsson Grupp 6. 1 kyu Victor Bergenholtz Grupp 7. 2 kyu Sofia Gustafsson Grupp 8. 2 kyu Axel Storckenfeldt Grupp 9. 3 kyu David Walfridsson Grupp 10. 4 kyu Andreas Waxell Grupp 11. 5 kyu Tash Zelenina Grupp 12. 6 kyu Kim Schultz

Göteborgs JJK Västerås JJK Luleå JJK Uppsala JJK Lidingö JJK Umeå BK BK Shindo, Mölndal Kungsbacka JJK Do Linköpings BK Uppsala JJK Älvsjö JJK Nässjö Kampsport

Aktivaste elev

Brazilian Ju-jutsu

Lägerchef Lägersekreterare Assistent Hallchef Hallchef Sjukvårdsansvarig

”När Hans Greger ringde mig i december och frågade om jag ville instruera på årets påskläger tog det ungefär en halv sekund innan jag svarade ja. Att få instruera på Sveriges största ju-jutsuläger är nog en dröm hos de flesta instruktörer och jag är inget undantag.” Henrik Andersson

Stående: Kim Schultz, Tash Zelenina, Andreas Waxell, David Walfridsson, Axel Storckenfeldt, Sofia Gustafsson. Sittande: Victor Bergenholtz, Sara Abrahamsson, Maria Nöremark, Sanna Dahlberg, Bo Nahlén, Johan Osbjer.

– 14 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tävling på påsklägret

Under påsklägret i Linköping arrangerades en stiltävling på lördagkvällen 7/4 2012. Tävlingsansvarige Jonas Mokvist stod för arrangemanget medan David Gülger höll ordning på domarna. Deltagare

Totalt 9 par deltog Klass 1 5 par Klass 2 4 par

Klass 1: 2:a kyu–4:e dan

Tobias Lindström, Ronneby JJK–Sebastian Samuelsson, Lidingö JJK Magnus Rönnqvist, Luleå JJK–Kim Ridell, Malmö JJK Johan Osbjer, Göteborgs JJK–Henrik Norbäck, Göteborgs JJK Johan Landgren, Älvsjö JJK–Anders Larsson, Umeå BK John Gustavsson, BK Shindo–Caroline Järmo, Göteborgs JJK

Tävlande och domare.

Klass 2: 5:e kyu–3:e kyu

Anders Klang, Lunds JJF–Jörgen Sandin, Linköpings BK Maria Dahlberg, Hudiksvalls JJK–Frida Forslin, Hudiksvalls JJK Ulrik Åkesson, BK Shindo–Milla Marzelius, BK Shindo, Mölndal Mårten Augustsson, Älvsjö JJK–William Freidh, Älvsjö JJK

Segrare

Klass 1 Magnus Rönnqvist, Luleå JJK–Kim Ridell, Malmö JJK Klass 2 Mårten Augustsson, Älvsjö JJK–William Freidh, Älvsjö JJK

Domare

David Gülger, Örebro Budo, domarkoordinator Torbjörn Gustafsson, JJK Samurai, Jönköping Emil Andersson, Malmö JJK Olof Höljfors, Nässjö Kampsport

Sekretariat

Jonas Mokvist

Karin Ersson försvarar sig mot Ludvig Johansson och Ylva Naeser under inspelning av reklamfilm.

Invigning av påsklägret. –

15 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Sommarlägret

4:e danträning

Årets sommarläger i Oxelösund den 2–9/7 2011 samlade drygt 100 deltagare. Åtta instruktörer såg till att det blev mycket och bra träning varje dag. Det blev en del tid över för instruktörerna som passade på att träna själva så snart schemat passade. I samband med sommarlägret i Oxelösund genomfördes en stiltävling för vuxna i Svenska Ju-jutsuförbundet. Det blev sex par som ställde upp för tävling med sina favorittekniker ur bältessystemet. Sju svartbälten agerade domare och Anders Bergström fungerade som tävlingsledare.

Under söndagen erbjöds speciell träning för de som siktar på att ta 4:e dan. Riksinstruktör Tony Hansson hade 12 elever att trimma hela dagen.

LÄGERFAKTA Instruktörer Ju-jutsu Kai Hans Greger 10 dan Tony Hansson 7 dan Ola Johanson 6 dan Stefan Forsman 5 dan Jonas Mokvist 5 dan David Gülger 4 dan Jjohan Osbjer 3 dan Sandra Christensen 2 dan

stilchef riksinstruktör riksinstruktör förbundsinstruktör förbundsinstruktör förbundsinstruktör A-instruktör A-instruktör

Tony Hansson instruerar Jimmy Petersson och Hamid Movaffaghi under träning till 4:e dan.

Förbunds- och elitträning

Under onsdagen arrangerades ett träningspass för förbundsoch elitinstruktörer. Temat för träningen var bedömning vid gradering och deltagarna fick ett första utkast av det kommande kompendiet om bedömningsteknik. Instruktörer var stilchefen Hans Greger och riksinstruktör Tony Hansson.

Lägerchef

Conny Magnusson, Ju-jutsu Kai Nyköping

Övrigt

Deltagare Träningstillfällen Grupper Instruktörer Mattyta

124 st 79 st 4 st 8 st 400 kvm

Hemsidan

För första gången rapporterades sommarlägren och instruktörskurserna i Oxelösund dagligen på förbundets hemsida. Stilchefen Hans Greger undervisar förbunds- och elitinstruktörer. Sommarlägerdeltagarna.

– 16 –


Aktivaste elev:

4 kyu Sofia Magnusdotter 3 kyu André Högberg 2 kyu Ivar Wikenstedt 1 kyu Emelie Schildt 1 dan Ludvig Rydahl 2 dan Cecilia Kemi 3 dan+ Ludvig Johansson

Tävling

Leksands JJK BK Shindo, Mölndal Kungsbacka JJK Do Budo Höör IF Hudiksvalls JJK Älvsjö JJK Uppsala JJK

Svenska Ju-jutsuförbundet

Direkt efter torsdagens förmiddagspass på sommarlägret i Oxelösund startade stiltävlingen ”Sommarcupen”. Det var 11 par som ställde upp. 4 par i grön-orange klassen, 3 par i brunblå klassen och 4 par i svartklassen. Alla mötte alla inom sin klass två gånger så det blev många matcher att gå. Trots detta hölls tidsschemat perfekt. Tävlingsledare var Jonas Mokvist med hjälp av Jonas Elfving. Domare var lägerinstruktörerna Ola Johanson, Stefan Forsman och Johan Osbjer.

Tävlingsresultat

Grön-orangeklassen Guld: Mårten Augustsson, William Freidh. Silver: Natalie Medina Carlman, Elvira Liljeborg. Brons: Malin Hörnfeldt, Alexander Hektor. Brun-blåklassen Guld: Ulrik Åkesson, Milla Marzelius. Silver: Erik Moström, Ida Blomberg. Brons: Jonathan Eriksson, Simon Jacobsson.

Aktivaste elev. Stående: Emelie Schildt, Ludvig Rydahl, Cecilia Kemi, Ludvig Johansson. Sittande: Sofia Magnusdotter, André Högberg, Ivar Wikenstedt

Svartklassen Guld: Ludvig Rydahl, Magnus Rönnqvist. Silver: Johan Landgren, Anders Larsson. Brons: Linda Taberman, Annelie Brandt.

Aktivaste klubb

Även detta år blev BK Shindo, Mölndal, aktivaste klubb med 11 hetidsbetalande deltagare, 22% av klubben. Det var fjärde gången i rad som BK Shindo tog hem bucklan.

Vinnarna av ”Sommarcupen”: Grön-orangeklassen, Mårten Augustsson och William Freidh. Brun-blåklassen, Milla Marzelius och Ulrik Åkesson. Svartklassen, Ludvig Rydahl och Magnus Rönnqvist.

BK Shindo, Mölndal blev aktivaste klubb på sommarlägret.

Många aktiviteter

I samband med barn- och vuxensommarlägren bjöds det på flera instruktörskurser. C-instruktörskurs 28–30/6 2012 B-instruktörskurs 28–30/6 2012 A-instruktörskurs 27/6–1/7 2012 Personligt skyddkurs 2–3/7 2012 –

Tävlingsdeltagarna.

17 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

LÄGERFAKTA

Barnsommarlägret

Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerade barnsommarläger i Oxelösund den 26–29/6 2012. Barnsommarlägret började 14.00 på tisdagen den 26 juni 2012 med lägerchef Conny Magnusson och instruktörerna Anders Bergström, Jonas Mokvist, och David Gülger i spetsen med hjälp av klubbledare. Förra året var första gången som barnsommarlägret hölls efter vuxenlägret i stället för som tidigare före vuxenlägret. Ingenting talade för att det var bättre så detta år lades barnsommarlägret åter före sommarlägret för vuxna. Det blev 40 deltagare vilket är 10 fler än 2011. Nästa barnsommarläger ligger före sommarlägret för vuxna 2013.

Instruktörer Ju-jutsu Kai

Anders Bergström 7 dan Riksinstruktör Jonas Mokvist 5 dan Förbundsinstruktör David Gülger 4 dan Förbundsinstruktör

Lägerchef

Conny Magnusson, Nyköpings Bushidoförening

Övrigt

Antal deltagare Antal träningspass Antal träningsdagar

Deltagare och funktionärer.

David Gülger instruerar. – 18 –

40 st 11 st 4 st


Stiltävling på sommarlägret

Precis som tidigare år genomfördes en stiltävling i samband med barnsommarlägret i Oxelösund. I tävlingen deltog 71 % av deltagarna. Jonas Elfving var tävlingsledare och hade hjälp av några A-kursdeltagare.

Aktivaste klubb

Svenska Ju-jutsuförbundet

Aktivaste klubb på barnsommarlägret blev Vansbro JJK med 8 deltagande barn. Det var första gången som Vansbro deltog på barnsommarlägret.

Resultat stiltävlingen Klass 6 mon–4 mon 1:a Shana Larsson, Budo Höör IF. 1:a Noa Wiklund Vansbro JJK. 2:a Oskar Lindberg, Nyköpings Bushidoförening 2:a Leo Eklöf-Tallsmed, Högdalens BK. 3:a Rasmus Nordin, Umeå BK. 3:a Victor Lundstrand, Umeå BK. Klass 3 mon–1 mon 1:a Jenny Larsson, Vansbro JJK. 1:a Rebecca Aarnseth, Vansbro JJK. 2:a Tove Aarnseth, Vansbro JJK. 2:a Milla Emgård, BK Shindo, Mölndal 3:a Sakarias Nilsson, Vansbro JJK. 3:a Ellen Ersson, Vansbro JJK.

Henrik Säljgård i mitten med bucklan aktivaste klubb och åtta glada Vansbrobarn.

Jonas Mokvist instruerar. Vinnarna.

19 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Svartbälteskurs på Bosön

Det här kan bli den bästa svartbälteskursen någonsin.

Den 6–7/10 2012 hölls en svartbälteskurs på Bosön med 75 deltagare. Det var länge sen det var så många deltagare på svartbälteskursen på Bosön som detta år. Kursinnehållet var brett med många olika sätt att träna Ju-jutsu Kai. Förutom tekniska detaljer i teknikerna bjöds det på flera olika sätt att träna randori stående och liggande, taktiskt uppträdande mot upplopp och användande av sköldar vid gripande. En föreläsning om våldets psykologi hanns också med. Även detta år var det positiva omdömen om kursen och ”det var den bästa svartbälteskursen jag varit på, och jag har varit på många” var det många som tyckte.

Så stod det på inbjudan. Och visst blev det riktigt bra denna gång, enligt min mening den bästa vad jag kan minnas.

Hans Greger Kursinnehåll Olika sätt att träna Ju-jutsu Kai-newaza Olika sätt att visa randori vid gradering Taktiskt uppträdande vid upplopp Taktiskt uppträdande med sköldar Olika sätt att försvara sig med redskap Teoretisk kunskap om våldets psykologi Avancerad teknikteori

Instruktörer på kursen var stilchefen Hans Greger, riksinstruktör Tony Hansson, förbundsinstruktörerna Karin Ersson och David Gülger samt självskyddsinstruktör Curt Olsson.

Full fart på träningen.

Ingripande med sköld. Ett lag håller emot och ett lag försöker tränga igenom muren. Det är svårt att hålla emot en folkmassa som vill fram. Deltagarna på svartbälteskursen.

– 20 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Riks- och förbundsinstruktörskurs i Uppsala 1–2/9 2012

Riks- och förbundsinstruktörskurser

Kursledare Hans Greger

Följande riks- och förbundsinstruktörskurser har hållits: Riks- och förbundskurs i Uppsala 21–22/1 2012, 10 deltagare. Kursledare var Hans Greger. Riks- och förbundskurs i Uppsala 1–2/9 2012, 11 deltagare. Kursledare var Hans Greger.

Riksinstruktörer Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Tony Hansson Ola Johanson Hans Brändström

8 dan 8 dan 7 dan 7 dan 6 dan 6 dan

Förbundsinstruktörer Stefan Forsman 5 dan Johan Halvardson 5 dan Ylva Naeser 4 dan Karin Ersson 4 dan David Gülger 4 dan

Riks- och förbundsinstruktörskurs i Uppsala 21–22/1 2012 Kursledare Hans Greger

Riksinstruktörer Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Tony Hansson Ola Johanson Hans Brändström

10 dan Lidingö JJK Högdalens BK Hudiksvalls JJK Linköpings BK Uppsala JJK Oskarshamns JJK Björkstadens JJK Kista JJK Nybro JJK Uppsala JJK Uppsala JJK Örebro Budo

10 dan Lidingö JJK 8 dan 8 dan 7 dan 7 dan 6 dan 6 dan

Förbundsinstruktörer Stefan Forsman 5 dan Johan Halvardson 5 dan Jonas Mokvist 5 dan Ylva Naeser 4 dan

Högdalens BK Hudiksvalls JJK Linköpings BK Uppsala JJK Oskarshamns JJK Björkstadens JJK Kista JJK Nybro JJK Kalmar BK Uppsala JJK

Stående: riksinstruktörerna Tony Hansson, Ola Johanson, Bertil Bergdahl, Anders Bergström, Ulf Bäckström, Hans Brändström, stilchef Hans Greger. Sittande: förbundsinstruktörerna David Gülger, Johan Halvardson, Ylva Naeser, Karin Ersson, Stefan Forsman.

Stående: riksinstruktörerna Tony Hansson, Bertil Bergdahl, Hans Brändström, Ola Johanson, Ulf Bäckström, Anders Bergström och stilchef Hans Greger. Sittande: förbundsinstruktörerna Ylva Naeser, Stefan Forsman, Johan Halvardson och Jonas Mokvist.

21 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Riksgraderingskommittén RGK

Riksgraderingskommittén, RGK, handhar all gradering till dangrader. Riksgraderingskommittén har under hösten 2011 omorganiserats så att RGK nu endast består av stilchefen Hans Greger, som vid varje dangraderingstillfälle väljer två riksinstruktörer ur den nytillsatta tekniska kommittén. Dangradering har under verksamhetsåret utförts av följande personer: Ordförande Hans Greger, Lidingö JJK Riksinstruktör Bertil Bergdahl, Högdalens BK Riksinstruktör Ulf Bäckström, Hudiksvalls JJK Riksinstruktör Anders Bergström, Linköpings BK Riksinstruktör Tony Hansson, Uppsala JJK Riksinstruktör Hans Brändström, Björkstadens JJK Riksinstruktör Ola Johanson, Oskarshamns JJK

Nya 1 dan 2012-05-05: Knästående: Magnus Karlsson, Patrik Pettersson, Marcus Säljgård. Sittande: Sara Abrahamsson.

RGK har arrangerat gradering till dangrader vid 6 tillfällen under verksamhetsåret: Bosön 5/5 2012 Bosön 6/5 2012 Oxelösund 30/6 2012 Lidingö 5/10 2012 Bosön 1/12 2012 Bosön 2/12 2012

Följande har godkänts till dangrader:

Nya 2 dan 2012-05-05: Knästående: Robin Svantesson, Cim Claesson, Stefan Nilsson. Sittande: Tulle Kallin, Johan Norgren, Leif Lundstedt, Jill Johansson.

Gradering på Bosön 5/5 2012

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan och 2:a dan på Bosön den 5/5 2012. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Ulf Bäckström.

Godkända till 1 dan Magnus Karlsson Patrik Pettersson Marcus Säljgård Sara Abrahamsson

Godkända till 2 dan Robin Svantesson Cim Claesson Stefan Nilsson Johan Norgren Tulle Kallin Leif Lundstedt Jill Johansson

Leksands JJK Malungs JJK Vansbro JJK Lidingö JJK Lidköpings BK Lidköpings BK Örebro Budo Örebro Budo Kista JJK Östersunds BK Östersunds BK

Gradering på Bosön 6/5 2012

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan på Bosön den 6/5 2012. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Godkända till 1 dan Elin Törnwall Hanna Pettersson Dedwin Gonzalez Pär Lindahl Göran Lindblad Fredrik Panzar Joakim Lindqvist Ralf Liljestam Ewa Nordin

– 22 –

JJ Kai Köping JJ Kai Köping JJ Kai Köping Nybro JJK Nybro JJK Ronneby JJK Ronneby JJK Göteborgs JJK Göteborgs JJK


Svenska Ju-jutsuförbundet

Gradering på Lidingö 5/10 2012

RGK arrangerade dangradering till 3:e dan på Lidingö den 5/10 2012. Det var en ju-jutsuka från Norge som testade till 3:e dan. Bujin JJK, Norge är medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Ola Johanson.

Svein Erik Teig.

Godkänd till 3 dan

Svein Erik Teig, Bujin JJK, Norge Nya 1 dan 2012-05-06: Knästående: Göran Lindblad, Fredrik Panzar, Joakim Lindqvist, Pär Lindahl. Sittande: Elin Törnwall, Hanna Pettersson, Dedwin Gonzalez, Ewa Nordin, Ralf Liljestam.

RGK arrangerade dangradering till 3:e dan i Oxelösund den 30/6 2012. Det var 6 ju-jutsukas som ville testa till 3:e dan denna gång. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Ola Johanson. Malin Söderman Olof Höljfors Johan Stenson Bo Ek Fredrik Sjödin Hamid Movaffaghi

RGK arrangerade dangradering till 2:a dan och 1:a dan på Bosön den 1/12 2012. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Tony Hansson.

Godkända till 2 dan

Gradering i Oxelösund 30/6 2012

Godkända till 3 dan

Gradering på Bosön 1/12 2012

Thomas Mundebo Jonas Brand Svensson Per Skog Lars Edholm Per-Magnus Olsson Fredrik Svensson

Lidingö JJK Lidingö JJK Budo Höör IF Linköpings BK Linköpings BK Värö BK

Kalmar BK Nässjö Kampsport Uppsala JJK Uppsala JJK Östersunds BK Göteborgs JJK

Nya 2 dan 2012-12-01: Stående: Per Skog, Thomas Mundebo, Jonas Brand Svensson. Sittande: Lars Edholm, Per-Magnus Olsson, Fredrik Svensson.

Nya 3 dan. 2012-06-30. Malin Söderman, Olof Höljfors, Johan Stenson, Bo Ek, Fredrik Sjödin, Hamid Movaffaghi.

Godkända till 1 dan Sara Markstedt Sanna Bergenholtz Ida Blomberg

23 –

Luleå JJK Umeå BK Umeå BK


Svenska Ju-jutsuförbundet Rolf Holm Linköpings BK Therése Söderlund Vadstena BK

Godkända till 3 dan Peter Åsberg Håkan Strömberg Henrik Mangseth Mattias Arnsby Martin Christensson Linus Nilsson

Göteborgs JJK Göteborgs JJK Hudiksvalls JJK Linköpings BK Högdalens BK Upplands Bro BK

Nya 1 dan. 2012-12-01. Sanna Bergenholtz, Sara Markstedt, Rolf Holm, Therése Söderlund, Ida Blomberg.

Gradering på Bosön 2/12 2012

RGK arrangerade dangradering till 1:a dan och 3:e dan på Bosön den 2/12 2012. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Tony Hansson.

Godkända till 1 dan Henrik Norbäck Caroline Järdmo Per Bladh Dario Lopez-Kästen Thomas Tuvebäck Roy Zachrisson Afshin Shakiba

Göteborgs JJK Göteborgs JJK Hudiksvalls JJK Göteborgs JJK Göteborgs JJK Göteborgs JJK Kista JJK

Nya 3 dan 2012-12-02. Stående: Henrik Mangseth, Linus Nilsson, Peter Åsberg. Sittande: Martin Christensson, Håkan Strömberg, Mattias Arnsby.

Antalet nya dangrader under 2012 jämfört med åren 20092011:

1:a dan 2:a dan 3:e dan 4:e dan 5:e dan 6:e dan 7:e dan 8:e dan 9:e dan 10:e dan

2012 2011 2010 2009 25 45 57 48 13 13 21 25 13 4 10 9 - 4 - 4 - 1 3 - - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - - -

Totalt 51 70 91 87

Nya 1 dan 2012-12-02. Stående: Henrik Norbäck, Roy Zachrisson, Dario Lopez-Kästen, Afshin Shakiba. Sittande: Caroline Järdmo, Per Bladh, Thomas Tuvebäck.

Hans Greger Riksgraderingskommitténs ordförande

– 24 –


Tekniska kommittén TK

Svenska Ju-jutsuförbundet Följande danträningsläger har arrangerats av TK under verksamhetsåret 2012:

Till 4 dan i Uppsala den 4/2 2012 4 deltagare. Instruktörer var Hans Greger och Tony Hansson.

Tekniska kommittén, TK, handhar all teknisk utveckling. Tekniska kommittén tillsattes den 18/11 2011 och började sitt arbete i januari 2012 med att se över strukturen på danraderingslägren. TK består av samtliga riksinstruktörer och stilchef Hans Greger är adjungerad till kommitténs möten. Arbete har under verksamhetsåret inriktats på utarbetandet av ett graderingsbedömningskompendium samt en första teknisk översyn av graderingssystemets befintliga tekniker. För att ytterligare öka möjligheterna för Ju-jutsu Kais medlemmar att gradera till dangrader kommer TK fortlöpande att arrangera dangraderingsläger för att öka förståelse och teknikdjup samt för att sprida rörelseglädje och träningsmetodik.

Till 3 dan i Uppsala den 5/2 2012 5 deltagare. Instruktörer var Hans Greger och Tony Hansson. Till 1 dan och 2 dan i Linköping den 10/3 2012 31 deltagare. Instruktörer var Bertil Bergdahl och Anders Bergström. Till 4 dan i Oxelösund den 1/7 2012 12 deltagare. Instruktör Tony Hansson. Till 1 dan och 2 dan i Linköping den 29/9 2012 40 deltagare. Instruktörer var Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

TK har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Ordförande Tony Hansson, Uppsala JJK Riksinstruktör Bertil Bergdahl, Högdalens BK Riksinstruktör Ulf Bäckström, Hudiksvalls JJK Riksinstruktör Anders Bergström, Linköpings BK Riksinstruktör Hans Brändström, Björkstadens JJK Riksinstruktör Ola Johanson, Oskarshamns JJK TK har under verksamhetsåret genomfört möten vid följande tillfällen: Uppsala 21/1 2012 Oxelösund 30/6 2012 Uppsala 1/9 2012 Tony Hansson Tomoe nage på 4 danträningen i Uppsala 4/2 2012.

TK-möte 1/9 2012: Hans Brändström, Anders Bergström, Bertil Bergdahl, Ulf Bäckström, Ola Johanson, TK-ordförande Tony Hansson.

25 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Funktionshinderansvarig

Områdesansvarigas rapporter

Funktionshinderansvarig har varit Lotta Emgård, BK Shindo, Mölndal. Under 2012 har jag funnits tillgänglig på påsklägret, Monsterlägret, sommarläger för både barn och vuxna, A-kurs, Alingsåslägret, svartbälteskursen och barnlägret i Mölndal.

Barnansvarig

De kontakter jag hade under 2011 med projektet Hjärnkoll ledde till att en ambassadör från projektet höll en gemensam föreläsning för A-, B- och C-kurserna i Oxelösund. Kompendiet om Ju-jutsu Kai och funktionshinder finns att ladda ner gratis från hemsidan.

Barnansvarig handhar all barn- och ungdomsverksamhet knuten till monsystemet och knatteverksamheten. Barnansvarig har varit Tobias Back, Ju-jutsu Kai Köping. Under 2012 har det arrangerats fler barnläger inom våra led än på mycket länge med stor geografisk spridning. Min uppfattning är att barnverksamheten växer och att tillgängligheten geografiskt ökat för lägerverksamhet. Fler läger arrangerar glädjande nog även stiltävling som främjar unga utövares färdigheter. Barnsommarlägret arrangerade vi som vanligt i Oxelösund med ett 40-tal barn och ungdomar. Under året har jag i egenskap av barnansvarig haft kontakt med ledare från flera klubbar där vi diskuterat vikten av att höja kvalitén på barnträningen generellt. Ett av exemplen är att vi under 2012 har påbörjat arbetet med att ta fram ett knattekompendium som ska vara ett bra stöd för instruktörerna. Knatteverksamheten är mer krävande i både instruktion och kunskapsmässigt vilket vi nu har börjat se över. Detta kompendium kommer att färdigställas under 2013. Under 2012 har Svenska Ju-jutsuförbundet tagit fram knattediplom och knattepass för att likställa all gradering och verksamhet inom SJJF. Tekniktabell över monsystemet finns också att beställa via kansliet. Vi har det senaste året fått in ett tydligare barnperspektiv i arbetet med att utveckla förbundet. Dels i tidningen där barn synts mer och att tidningen blivit mer barnvänlig med samurajen Sam. Även när det gäller utformningen av förbundets barnsommarläger så ligger en del av barnens åsikter till grund. Att stärka barnperspektivet är något som kommer att fortlöpa under längre tid. Avslutningsvis kan jag säga att barnverksamheten står stark och vi blickar framåt mot nya utmaningar som denna verksamhet bjuder på.

Lotta Emgård

Informationsansvarig Informationsansvarig har varit Lotta Emgård, BK Shindo, Mölndal. Under året har fyra nummer av tidningen Ju-jutsu Kai kommit ut. Innehållet har varit dels de vanliga rapporterna från läger och kurser, dels några mer allmänna artiklar om verksamheten. Tony Hansson har också medverkat i alla fyra nummer med tekniska tips, något som läsarna efterfrågat och uppskattat. När jag åkt på läger eller kurser har jag alltid haft med mig brevlådan där man kan lägga tips till tidningen. Än så länge har det bara kommit in en handfull tips, men det tar tid att etablera nya idéer. Under 2012 öppnade vi tydligt möjligheten att prenumerera på tidningen som enskild person, men även där har bara ett fåtal nappat. Ytterligare några har visat intresse, så jag hoppas att fler utnyttjar möjligheten under 2013. Till den nya hemsidan har jag producerat ett antal texter, men det stora jobbet har skötts av webbmaster Jonas Mokvist. Numera har fler möjlighet att uppdatera innehållet och lägga in händelser i kalendariet, vilket gör det lättare att hålla den aktuell. Lotta Emgård

Tobias Back

– 26 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tävlingsansvarig

Utbildningsansvarig

Tävlingsansvarig under verksamhetsåret har varit Jonas Mokvist.

Utbildningsansvarig under verksamhetsåret har varit Anders Bergström.

Under året har det bedrivits barn- och vuxentävlingar på förbundsnivå. Totalt har 60 vuxna och 82 barn deltagit vid de stiltävlingar som har arrangerats av SJJF under 2012. Flera klubbar ute i landet har rapporterat att de har prövat tävlingsformen på klubbnivå med bra resultat. Exempelvis kan nämnas att över 80 barn fick prova på stiltävlingen under ett och samma tillfälle i Luleå med gott resultat och i Nybro fick det fungera som extra uppladdning inför de kommande graderingarna.

Nu kan jag se tillbaka med ännu ett år med lyckade instruktörsutbildningar. 2012 har genererat ett stort antal nya licensierade instruktörer eller vidareutbildade instruktörer. Vi har nu genomfört tre stycken uppdateringskurser för utgångna licenser.

I jämförelse med föregående år har antalet deltagare ökat. Detta vittnar inte minst årets stiltävling på sommarlägret (för vuxna), som fick utökas till tre klasser. Målsättningen är givetvis att förbundet på alla större arrangemang ska kunna erbjuda klasser för samtliga bältesgrader, mot idag mixade bältesklasser i stiltävlingen. Tävlingsformen har nu under året blivit officiell, då det är klargjort att stiltävlingen inte är tillståndspliktig enligt kampsportlagen. M.a.o. är det fritt fram för varje förening inom SJJF att arrangera en stiltävling för barn och vuxna, för att på så sätt utveckla idrotten. Reglerna kan beställas från kansliet eller laddas hem från SJJF:s hemsida. Stiltävlingen skapar förbättrade möjligheter för de som önskar tävla inom SJJF. Genom mätning av den tekniska förmågan vid en stiltävling skapas ytterligare en möjlighet att bli bättre på Ju-jutsu Kai som på sikt ökar den tekniska förståelsen för idrotten. Jonas Mokvist

Som instruktör är det viktigt att ha en gällande instruktörslicens, detta speciellt om du ska hålla en gradering. Graderingsrätten följer licensdatumet. Det är fler som undrar om man behöver gå om en utbildning när licensen gått ut. Graderingsrätten går ut med datumet på licensen, men möjligheten att gå nästa utbildningssteg har en fördröjning på fem år. Spridningen på utbildningarna i landet följer det behov som kommit fram från er ute i klubbarna. Tanken är att de flesta ska kunna hitta en utbildning nära hemorten. Utbildningarna under året har gett förbundet ett stort antal duktiga instruktörer som på ett bra sätt kan ta hand om våra medlemmar. Det är viktigt att klubbarna får möjlighet att utbilda sina instruktörer. Tyvärr har vi fått ställa in några kurser på grund av för få anmälningar. Men för att vi på ett bättre sätt ska kunna genomföra våra utbildningar så ber jag alla att hålla anmälningstiderna som är utsatta. Jag vill tacka alla klubbar som medverkat som lokala arrangörer, för utan ert arbete så blir genomförandet mycket svårare. Jag vill också tacka våra duktiga utbildare som ger er en kunskapsfylld kurs. Ett speciellt tack till Ulf Bäckström och Conny Magnusson som under året slutat som utbildare. De har tillfört svensk ju-jutsu mycket kompetens och erfarenhet och jag vet att vi kommer att träffa dem på andra arrangemang. Många klubbar har tagit möjligheten att få fadderhjälp av våra riks-, förbunds-, och elitinstruktörer med både träning, gradering och utveckling av klubben. Anders Bergström.

Instruktörsutbildare under året har varit: Hans Greger R, F, E, A-licensutbildare Tony Hansson B, C-licensutbildare Ulf Bäckström B, C-licensutbildare Anders Bergström B, C-licensutbildare Stefan Forsman B, C-licensutbildare Johan Halvardson barnlicensutbildare Conny Magnusson barnlicensutbildare Tobias Back barnlicensutbildare

27 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Licensförlängning

Från 2012 gäller nya regler för licensförlängning. Licensförlängning kan endast ske på en tvådagars licensförlängningskurs. Flera licensförlängningskurser har hållits under 2012.

Följande licensgivande kurser har hållits: Barninstruktörskurs i Jönköping 4–5/2 2012, 20 deltagare. Kursledare var Johan Halvardson. C-instruktörskurs i Hudiksvall 17–19/2 2012, 9 deltagare. Kursledare var Ulf Bäckström. B-instruktörskurs på Lidingö 24–26/2 2012, 9 deltagare. Kursledare var Tony Hansson. Licensförlängningsskurs i Uppsala 31/3–1/4 2012, 12 deltagare. Kursledare var Tony Hansson.

Godkända barninstruktörer 4–5/2 2012 i Jönköping Olav Holten 2 kyu Johan Landgren 4 dan Emelie (Emma) Schildt 2 kyu Lars Nilsson 2 kyu Torbjörn Gustafsson 1 dan Zarah Brinck 2 kyu Tobias Brinck 2 kyu Ivar Wikenstedt 2 kyu Anders Nygren 1 dan James Hughes 2 kyu Marcus Nilsson 1 kyu Christian Agurell 1 kyu Samuel Leding 2 kyu Henrik Joelsson 2 kyu Sebastian Rittger 1 dan Marceil Nacol 1 kyu Peter Bäckman 2 kyu Göran Lindblad 1 kyu Jonatan Nätt 2 kyu Niclas Rothén 2 kyu

Älvsjö JJK Älvsjö JJK Budo Höör Malmö JJK JJK Samurai, Jönköping JJK Samurai, Jönköping JJK Samurai, Jönköping Kungsbacka JJK Do Eksjö BK Eksjö BK Forshaga JJK Forshaga JJK Lidköping JJK Lidköping JJK Tyresö Judo&JJK Tyresö Judo&JJK Nybro JJK Nybro JJK Nässjö KSK Nässjö KSK

C-instruktörskurs i Uppsala 20–22/4 2012, 8 deltagare. Kursledare var Tony Hansson. Barninstruktörskurs i Umeå 21–22/4 2012, 11 deltagare. Kursledare var Tobias Back. A-instruktörskurs i Oxelösund 26/6–1/7 2012, 16 deltagare. Kursledare var Hans Greger. B-instruktörskurs i Oxelösund 28–30/6 2012, 8 deltagare. Kursledare var Anders Bergström.

Nya barninstruktörer i Jönköping 4–5/2 2012.

C-instruktörskurs i Oxelösund 28–30/6 2012, 9 deltagare. Kursledare var Stefan Forsman.

Godkända C-instruktörer 17–19/2 2012 i Hudiksvall

Personligt skyddkurs i Oxelösund 2–3/7 2012, 27 deltagare. Kursledare var Hans Greger. Elitkursuppdatering i Uppsala 15–16/9 2012, 7 deltagare. Kursledare var Hans Greger och Tony Hansson. Licensförlängningsskurs i Växjö 27–28/10 2012, 11 deltagare. Kursledare var Anders Bergström. Personligt skyddkurs i Uppsala 24–25/11 2012, 12 deltagare. Kursledare var Hans Greger. C-instruktörskurs på Lidingö 7–9/12 2012, 7 deltagare. Kursledare var Stefan Forsman.

Karl Ljungman 2:a kyu Samuel Rönnbäck 2:a kyu Victor Bergenholtz 1:a kyu Peter Samuelsson 2:a kyu Robin Mattas 2:a kyu Lorenzo Iorio 1:a kyu Gottfrid Norberg Waxin 1:a kyu Henrik Mangseth 2:a dan Rolf Holm 1:a kyu Joakim Nilsson 1:a dan

Båstad BC Luleå JJK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Sundsvalls BK Sundsvalls BK Hudiksvall JJK Linköpings BK Malmö JJK

Nya C-instruktörer i Hudiksvall 17–19/2 2012. – 28 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Godkända B-instruktörer 24–26/2 2012 på Lidingö Christina Collin Linda Taberman Sara Abrahamsson Karin Rangne Håkan Lagerström Rolf Holm Jonas Lindholmer Jens Däumichen Maria Nöremark

2 dan 2 dan 1 kyu 2 dan 1 dan 1 kyu 2 dan 1 dan 1 dan

Godkända C-instruktörer 20–22/4 2012 i Uppsala

Lidingö JJK Lidingö JJK Lidingö JJK Lidingö JJK Bålsta Dojo Linköpings BK Tyresö Judo&JJK Budo Höör IF Uppsala JJK

Amanda Lindhal Jan Forsberg Patrik Sverker Victoria Catalan Kajsa Eriksson Björn Isaksson Linnea Wikström Anna Zerpe

2 kyu 1 kyu 2 kyu 1 kyu 1 kyu 1 kyu 1 kyu 2 kyu

Kalmar BK JJ Kai Enköping Nässjö KSK Uppsala JJK Uppsala JJK Uppsala JJK Uppsala JJK Uppsala JJK

Nya B-instruktörer på Lidingö 24–26/2 2012.

Nya C-instruktörer i Uppsala 20–22/4 2012.

Uppdaterade licenser 31/3–1/4 2012 i Uppsala

Godkända barninstruktörer 21–22/4 2012 i Umeå

Förlängda A-licenser till 2015-04-01 Ludvig Johansson 3 dan Uppsala JJK Gustaf Naeser 3 dan Uppsala JJK Maria Andersson Berg 2 dan Uppsala JJK Rickard Sundin 3 dan Uppsala JJK Henrik Säljgård 3 dan Vansbro JJK

Ida Blomberg Malin Nilsson Sanna Bergenholtz Emma Vestman Victor Bergenholtz Simon Agvik Erik Moström Peter Samuelsson Robin Mattas Dedwin Gonzalez Ludvig Rydahl

Förlängda B-licenser till 2015-04-01 Jonas Egehult 1 kyu Uppsala JJK Elin Thörnblom 2 dan Uppsala JJK Rolf Eriksson 2 dan Uppsala JJK Peter Albinsson 3 dan Vansbro JJK Patrik Pettersson 1 dan Malungs JJK

1 kyu 1 kyu 1 kyu 1 kyu 1 kyu 1 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 1 kyu 1 dan

Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK Umeå BK JJ Kai Köping Hudiksvalls JJK

Förlängda C-licenser till 2015-04-01 Lisa-Maria Cambladh 2 dan Älvsjö JJK Elisabeth Säljgård 2 dan Vansbro JJK

Nya barninstruktörer i Umeå 21–22/4 2012.

Förlängda instruktörslicenser i Uppsala 31/3–1/4 2012. –

29 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Godkända C-instruktörer 28–30/6 2012 i Oxelösund Gunilla Tallbacka Jonas Tallbacka Ulrik Åkesson Philip Skånberg Johan Larsson Jimmy Andersson Josefin Björn Kevin Mcdonald Alexej Beloserov

1 dan 2 kyu 2 kyu 2 kyu 1 kyu 1 kyu 1 kyu 2 kyu 2 kyu

Västerås JJK Västerås JJK BK Shindo, Mölndal BK Shindo, Mölndal Eksjö BK Lidköping BK Växjö JJK JJ Kai Köping Kista JJK

Godkända A-instruktörer 27/6–1/7 2012 i Oxelösund Ingemar Westerlund Johan Osbjer Johan Stenson Mats Ersson Lotta Emgård Martin Billger Linda Taberman Richard Holm Magnus Karlsson Per-Magnus Olsson Pontus Riis Karin Appelgren Stefan Nilsson Glenn Bardh Jonas Boström Christian Carlson

2 dan 3 dan 2 dan 3 dan 1 dan 1 dan 2 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 2 dan 1 dan 1 dan 1 dan

Luleå JJK Göteborgs JJK Uppsala JJK Uppsala JJK BK Shindo, Mölndal BK Shindo, Mölndal Lidingö JJK Budo Höör IF Leksands JJK Linköpings BK Linköpings BK Borlänge JJK Örebro Budo BK Yoi, Mullsjö Lunds JJF Hudiksvalls JJK

Nya C-instruktörer i Oxelösund 28–30/6 2012.

Godkända B-instruktörer 28–30/6 2012 i Oxelösund Henrik Ärlehag Per Lindahl Monica Billger John Gustavsson Christian Pendleton Johan Fändriks Elisabeth Säljgård

1 dan 1 Dan 1 dan 2 dan 2 dan 1 kyu 2 dan

Strängnäs JJF Nybro JJK BK Shindo, Mölndal BK Shindo, Mölndal Lunds JJF Leksands JJK Vansbro JJK

Nya B-instruktörer i Oxelösund 28–30/6 2012.

Nya A-instruktörer i Oxelösund.

Godkända personligt skydd-instruktörer 2–3/7 2012 i Oxelösund Per Skog Kristofer Andersson-Lind Mikael Collberg Magnus Karlsson Dan Isaksson Martin Billger Emil Andersson Tulle Kallin Mats Ersson Bo Olander Sven Olinder Mikael Arvidsson Karin Appelgren Martin Cederbom Henrik Säljgård Peter Albinsson Håkan Hesselgren Johan Landgren – 30 –

1 dan 2 dan 1 dan 1 dan 2 dan 1 dan 2 dan 2 dan 3 dan 1 dan 2 dan 1 dan 1 dan 1 dan 3 dan 3 dan 1 dan 4 dan

Budo Höör IF JJ Kai Enköping JJ Kai Enköping Leksands JJK BK Shindo, Mölndal BK Shindo. Mölndal Malmö JJK Kista JJK Uppsala JJK Orsa BK Lunds JJF Nybro JJK Borlänge JJK Kista JJK Vansbro JJK Vansbro JJK Upplands Bro BK Älvsjö JJK


Berit Abrahamsson Anders Larsson Staffan Kemi Conny Magnusson Anders Bergström Bertil Bergdahl Tobias Back Ola Johanson Tony Hansson

2 dan 3 dan 3 dan 2 dan 7 dan 8 dan 2 dan 6 dan 7 dan

Täby JJK Umeå BK Älvsjö JJK Nyköpings Bushido F Linköpings BK Högdalens BK JJ Kai Köping Oskarshamns JJK Uppsala JJK

Benny Wäss Staffan Johansson Anders Lodin Anders Nygren

2 dan 2 dan 2 dan 1 dan

Svenska Ju-jutsuförbundet Trelleborgs BK Mönsterås JJK Timrå JJK Eksjö BK

Förlängda B-licenser till 2015-10-28 Lars Edholm 1 dan Linköpings BK Erik Folker 1 dan Linköpings BK Mattias Mickelsson 3 dan Växjö JJK

Nya Personligt skyddinstruktörer i Oxelösund 2–3/7 2012. Licensuppdateringskurs i Växjö JJK 27–28/10 2012.

Förlängda elitinstruktörslicenser 15–16/9 2012 i Uppsala Erik Grönberg Lars Stålnacke Olle Håstad Staffan Kemi Gunnar Hoffsten Anna Gimlander Jimmy Petersson

5 dan 5 dan 4 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan

Linköpings BK Sundsvalls BK Uppsala JJK Älvsjö JJK Varbergs JK Nyköpings Bushido F Borgholms BK

Godkända Personligt skydd-instruktörer 24–25/11 2012 i Uppsala Bo Nahlén Hans Tallbacka Torbjörn Gustafsson Hamid Movaffaghi Pop Qvarnström Cim Claesson Robin Svantesson Patrik Pettersson Linda Taberman Sara Abrahamsson Anders Bergström Stig Morin

2 dan 1 dan 1 dan 3 dan 3 dan 2 dan 2 dan 1 dan 2 dan 1 dan 3 dan 1 dan

Västerås JJK Västerås JJK JJK Samurai, Jönköping Göteborgs JJK Uppsala JJK Lidköpings BK Lidköpings BK Malungs JJK Lidingö JJK Lidingö JJK Forshaga JJK Barkarby JJK

Elitinstruktörslicensuppdateringskurs i Uppsala 15–16/9 2012.

Förlängda instruktörslicenser i Växjö 27–28/10 2012 Förlängda A-licenser till 2015-10-28 Jesper Kedjevåg 2 dan Växjö JJK Anders Vannestål 3 dan Växjö JJK Anders Bergström 3 dan Forshaga JJK Olof Höljfors 3 dan Nässjö KSK

Nya Personligt skyddinstruktörer i Uppsala 24–25/11 2012.

31 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Godkända C-instruktörer 7–9/12 2012 på Lidingö Jessica Stridfeldt Joel Pettersson Adnan Lizalovic Olof Gustavsson Tobias Lindström Mikael Flodman Sebastian Samuelsson

2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu 2 kyu

Projekt

Kista JJK Kista JJK Kista JJK Ronneby JJK Ronneby JJK Älvsjö JJK Lidingö JJK

Svenska Ju-jutsuförbundet har haft fem projekt under verksamhetsåret: Framtid Hemsidan Nya klubbar Översättning systembok Projekt föreningsutveckling

Projekt framtid

Nya C-instruktörer på Lidingö 7–9/12 2012.

107 personer har genomgått D-instruktörskurs under 2012. Antalet nya instruktörslicenser under 2012 jämfört med åren 2009–2011: 2012 C-licens 33 B-licens 17 A-licens 16 Elitlicens - Barnlicens 31 Personl.skydd 39

2011 2010 2009 55 40 80 12 28 26 16 9 12 8 - 7 10 35 33 - - -

Projektledare Tony Hansson. Under 2012 har Tony Hansson, Hans Greger och Anna Gimlander medverkat i framtidsprojektet. Projektgruppen har fortsatt med diskussioner rörande möjligheterna att underlätta och öka rekryteringen av framtida funktionärer och instruktörer. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under 2013 bland annat genom en framtidsträning för lovande medlemmar födda på 1990-talet. I samband med Påsklägret 2012 och under ledning av Linus Nilsson spelades en reklamfilm för Ju-jutsu Kai in. Filmen har rönt mycket uppskattning och har distribuerats via hemsidan och olika filmklippskanaler. Av de ursprungliga frågor som framtidsprojektet hade att belysa återstår inför 2013 att genomföra en grundlig översyn av förbundets ekonomi samt penetrera frågorna rörande framtida organisationstillhörighet. Tony Hansson

Projekt nya klubbar Projektledare Ola Johanson. Det är styrelsens mål att vår stil ska spridas ytterligare genom att vi får fler medlemsklubbar i förbundet. Det finns många orter som saknar Ju-jutsu Kai-verksamhet, och vi vet att flera instruktörer flyttar eller har möjlighet att pendla till andra orter. Förbundet vill få kontakt med instruktörer som kan tänka sig att starta en klubb, för att sedan kunna stötta dessa med rådgivning, men även kunna ge ekonomiskt stöd av olika slag. Under 2012 har två nya klubbar valts in i förbundet medan sex klubbar har begärt utträde p g a att verksamheten upphört eller att de slutat att träna Ju-jutsu Kai. Förbundet hade 78 medlemsklubbar vid utgången av 2012. För första gången har en klubb i Norge valts in i förbundet. Starthjälpen till nya klubbar innefattar utöver möjligheten att få köpa max 100 kvm matta på tre år med räntefri avbetalning, även två kursplatser på valfri licensgivande utbildning inom ett år från invalsdatum samt 25 broschyrer om Ju-jutsu Kai. Att få en stabil ekonomi kan vara svårt för en nystartad klubb, och här kan förbundet hjälpa till. – 32 –


Stilchefen

Kontakter har också tagits med instruktörer som flyttat till annan ort och har planer på att starta en klubb där. I något fall är det dock planer för framtida flytt, så klubb kommer på lite sikt. Projektet kommer att fortsätta under 2013. Ola Johanson

Svenska Ju-jutsuförbundet

Hans Greger 10:e dan Stilchef

Förbundsordförande, ordförande i RGK, instruktörsutbildare

Projekt översättning systemboken

Som stilchef har jag deltagit som instruktör, kursledare, föreläsare och danexaminator på följande arrangemang under 2012:

Projektledare Anna Gimlander. Under 2012 har det sista korrekturexemplaret granskats samt justerats och glädjande nog kan jag nu konstatera att boken är klar. Den slutliga versionen har tryckts upp i ett begränsat antal som bland annat visats upp i samband med VM i Wien där den emottogs med stort intresse. Huruvida boken ska tryckas i större omfattning i Sverige eller inte återstår för styrelsen att besluta utifrån vad som händer med internationella förfrågningar. Projektet är nu avslutat och jag vill tacka alla som hjälpt till under de år som projektet pågått. Ett särskilt tack vill jag rikta till Gunnar Hoffsten, Tony Hansson, Hans Greger samt Erika Kåresen. Anna Gimlander

Projekt hemsida Projektledare Li Sjökvist. Jonas Mokvist har under året byggt upp en ny förbundshemsida inklusive plattform. Projekt hemsida avslutades i och med att den nya hemsidan presentertades på påsklägret 2012. Jag vill tacka Jonas Mokvist för ett utmärkt arbete med hemsidan. Li Sjökvist

Projekt föreningsutveckling Projektledare Tobias Back, Anders Bergström. Styrelsen beslöt den 2/7 2012 att Tobias Back och Anders Bergström ska vidareutveckla förbundets material om föreningsutveckling. Klubbar som vill bidra med idéer kring detta kommer att engageras. 10 000 kr budgeteras för projektet.

9/1 Möte fotbollsförbundet, Bosön 21–22/1 Riks-förbundsinstruktörskurs i Uppsala, instruktör 22/1 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 4/2 Graderingsträning 4 dan, Uppsala, instruktör 5/2 Graderingsträning 3 dan, Uppsala, instruktör 9/2 Påsklägerplanering, kansliet 24/2 Lektion på B-kurs på kansliet, föreläsare 8/3 Påsklägerplanering, kansliet 24/3 Budo&kampsport kampsportsgala, deltagare 27/3 Påsklägerplanering, kansliet 5–9/4 Påskläger Linköping, instruktör 7/4 Utbildarträff i Linköping, deltagare 24/4 Sommarlägerplanering, kansliet 5/5 RGK på Bosön 6/5 RGK på Bosön 4/6 Sommarlägerplanering, kansliet 27/6–1/7 A-instruktörskurs i Oxelösund, kursledare 30/6 RGK i Oxelösund 30/6–6/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 1/7 Möte i Tekniska kommittén, Oxelösund, deltagare 2–3/7 Personligt skyddkurs, Oxelösund, kursledare 7/8 Kompendieframtagning, kansliet 15/8 Kompendieframtagning, kansliet 28/8 Kompendieframtagning, kansliet 1–2/9 Riks-förbundsinstruktörskurs i Uppsala, instruktör 2/9 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 15–16/9 Elitlicensförlängningskurs i Uppsala, instruktör 5/10 RGK på Lidingö 6–7/10 Svartbälteskurs på Bosön, instruktör 21/10 Danträning på Lidingö, instruktör 28/10 Danträning på Lidingö, instruktör 30/10 Möte med Sporongs priser 31/10 Färdigställande av översättningen, kansliet 21/11 Påsklägerplanering, kansliet 24–25/11 Personligt skyddkurs, Uppsala, kursledare 1/12 RGK på Bosön 2/12 RGK på Bosön 7/12 Lektioner på C-kurs på kansliet, föreläsare 18/12 Kompendieframtagning, kansliet Utöver detta har jag hållit ett flertal kurser där information om ju-jutsuverksamheten har givits. Hans Greger

33 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Ulf Bäckström 8:e dan

Riksinstruktörerna

Instruktörsutbildare

Svenska Ju-jutsuförbundet har sex utsedda riksinstruktörer som ska verka för att sprida teknisk och administrativ kunskap i landet. Riksinstruktörerna ingår i Tekniska kommittén.

Riksinstruktörerna är: Bertil Bergdahl Ulf Bäckström Anders Bergström Tony Hansson Ola Johanson Hans Brändström

8 dan Högdalens BK 8 dan Hudiksvalls JJK 7 dan Linköpings BK 7 dan Uppsala JJK 6 dan Oskarshamns JJK 6 dan Björkstadens JJK

Riksinstruktörernas rapporter Bertil Bergdahl 8:e dan

Kassör i Svenska Ju-jutsuförbundet

Utbildningsansvarig, instruktörsutbildare

Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare Graderingsläger i Linköping, instruktör Påskläger i Linköping, instruktör RGK på Bosön RGK på Bosön Representerat på Älvsjö JJK 20 års-jubileum RGK i Oxelösund Möte i Tekniska kommittén, Oxelösund, deltagare Kurs i Personligt skydd, deltagare Gästinstruerat hos Linköpings Budoklubb Möte i Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare Riks- förbundsinstruktörskurs, Uppsala, deltagare Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare Graderingsläger i Linköping, instruktör RGK på Lidingö Norrlandslägret i Umeå, instruktör Provgradering till 3 Dan RGK på Bosön RGK på Bosön

Bertil Bergdahl

21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 22/1 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 17–19/2 C-instruktörskurs i Hudiksvall, kursledare 10/3 Danläger i Umeå, instruktör 6–9/4 Påskläger i Linköping, instruktör 7/4 Utbildarträff i Linköping 28/4 Norra Bälteslägret i Hudiksvall, arrangör, instruktör 5/5 RGK på Bosön 1–2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 2/9 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 13–14/10 Träningsläger i Luleå, instruktör 17/11 Träningsläger i Hudiksvall, arrangör 24/11 Norra Bälteslägret i Hudiksvall, arrangör, instruktör Ulf Bäckström

Anders Bergström 7:e dan

Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 22/1 10/3 6–9/4 4/5 5/5 2/6 30/6 1/7 2–3/7 13/8 2/9 1–2/9 2/9 29/9 5/10 2–4/11 17/11 1/12 2/12

Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012:

Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 22/1 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 18/2 Träningsläger i Forshaga, instruktör 26/2 West Coast Kai, instruktör 10/3 Danträningsläger i Linköping, instruktör, arrangör 25/3 Provgradering för Linköping, Köping och Örebro i Örebro 27/3 Träning i Vadstena BK, instruktör 6–9/4 Påsklägret i Linköping, lägerchef, instruktör 7/4 Utbildarträff i Linköping 20/4 Förbundsrepresentant på nypremiär First hotell 29/4 Träningsläger i Jönköping, instruktör 6/5 RGK på Bosön 26–29/6 Barnsommarlägret i Oxelösund, instruktör 28–30/6 B-instruktörskurs i Oxelösund, kursledare 1/7 Möte i Tekniska kommittén, Oxelösund, deltagare 2–3/7 Kurs Personligt skydd, deltagare 1-2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 2/9 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 22–23/9 Alingsåslägret, instruktör 29/9 Danträningsläger i Linköping, instruktör, arrangör 13/10 Provgradering 1–3 Dan i Värö 13/10 Träningsläger i Värö, instruktör 14/10 Provgradering 1 dan i Linköping 16/10 Träning i Vadstena BK, instruktör 27–28/10 Förlängningskurs i Växjö, arrangör och kursledare Under året har jag instruerat i mina fadderklubbar samt tagit emot tränande från dem. Anders Bergström

– 34 –


Svenska Ju-jutsuförbundet 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 22/1 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 16/6 Graderingsträning till 3 dan, Östersund, instruktör. 1–2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 2/9 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 30/9 D-kurs i Örnsköldsvik, kursledare. 30/9 Graderingsträning 1 kyu och 1 dan, Örnsköldsvik.

Tony Hansson 7:e dan

Projektledare framtid, instruktörsutbildare, ordförande i tekniska kommittén. Som riksinstruktör och projektledare har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 22/1 28/1 4/2 5/2 9/2 24–26/2 3/3 8/3 10/3 27/3 30–31/3 6-9/4 7/4 20–22/4 24/4 26/4 1/6 4/6 30/6–6/7 1/7 1/7 7/8 15/8 19/8 24–26/8 28/8 1–2/9 2/9 15–16/9 22–23/9 26/9 6/10 31/10 2–4/11 17/11 21/11 1/12 2/12 18/12

Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, instruktör Möte Tekniska kommittén, Uppsala Kataläger i Uppsala, instruktör och arrangör Graderingsläger till 4 dan i Uppsala, instruktör Graderingsläger till 3 dan i Uppsala, instruktör Påsklägerplanering, kansliet B-instruktörskurs på Lidingö, instruktör Träningsläger i Uppsala, instruktör och arrangör Påsklägerplanering, kansliet Graderingsläger till 1 och 2 dan i Umeå, instruktör Påsklägerplanering, kansliet Licensuppdateringskurs i Uppsala, instruktör, arrangör Påsklägret i Linköping, instruktör Utbildarträff i Linköping C-instruktörskurs i Uppsala, instruktör, arrangör Sommarlägerplanering, kansliet Självförsvarskurs, Sofus, instruktör Självförsvarskurs, Uppsala universitet, instruktör Sommarlägerplanering, kansliet Sommarlägret i Oxelösund, instruktör Graderingsläger till 4:e dan i Oxelösund, instruktör Möte i Tekniska kommittén, Oxelösund, deltagare Kompendieframtagning, kansliet Kompendieframtagning, kansliet Instruktörsläger i Älvsjö, instruktör Instruktörsläger i Uppsala, instruktör och arrangör Kompendieframtagning, kansliet Riks-förbundsinstruktörskurs i Uppsala, instruktör Möte Tekniska kommittén, Uppsala Elitlicensförlängning kurs i Uppsala, instruktör Träningsläger i Alingsås, instruktör Arbete med översättningen, Uppsala Svartbälteskurs på Bosön, instruktör Färdigställande av översättningen, kansliet Allhelgonaläger i Uppsala, instruktör och arrangör Träningsläger i Hudiksvall, instruktör Påsklägerplanering, kansliet RGK på Bosön RGK på Bosön Kompendieframtagning, kansliet

Tony Hansson

Hans Brändström 6:e dan

Styrelseledamot i Svenska Ju-jutsuförbundet Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: På grund av två större operationer i benen under året har jag varit sjukskriven i 11 månader, vilket har medfört att mina uppdrag som instruktör har varit sporadiska. –

Hans Brändström

Ola Johanson 6:e dan

Vice förbundsordförande, projektledare nya klubbar Som riksinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 22/1 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 14/2 Träningspass i Kalmar, instruktör 3/3 Kataläger i Höör, instruktör 10/3 D-instruktörskurs i Oskarshamn, föreläsare 12/3 Provgradering till 1 dan i Nybro 15/3 Träningspass i Kalmar, instruktör 16–17/3 Vårmonet i Nybro, instruktör 6–9/4 Påskläger i Linköping, instruktör 8/4 Förbundsårsmöte, Linköping 17/4 Träningspass i Kalmar, instruktör 21–22/4 Inoue-läger i Stockholm, deltagare 25/4 Provgradering till 3 dan i Växjö 29/4 Provgradering till 3 dan i Kalmar 5/5 Träningsläger i Väröbacka, instruktör 10/5 Träningspass i Kalmar, instruktör 12/5 Bältesläger i Lund, instruktör 13/5 Läger för dangraderade i Lund, instruktör 19/5 Sverigeläger i Aikido i Kalmar, deltagare 16–18/6 Träningsläger i Kopervik, Norge, instruktör 30/6 RGK i Oxelösund 30/6–6/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 1/7 Möte i Tekniska kommittén, Oxelösund, deltagare 2–3/7 Kurs Personlig skydd, deltagare 7–8/7 Sommarläger i Iaido i Båstad, deltagare 1–2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 2/9 Möte Tekniska kommittén, Uppsala, deltagare 8/9 Jubileumsläger i Ronneby, instruktör 24/9 Träningspass i Malmö, instruktör 27/9 Träningspass i Kalmar, instruktör 29–30/9 Träningsläger i Borlänge, instruktör 5/10 RGK på Lidingö 6–7/10 Svartbälteskurs på Bosön, deltagare 16/10 Träningspass i Kalmar, instruktör 10–11/11 Monemberlägret i Kalmar, instruktör 15/11 Träningspass i Kalmar, instruktör 17/11 Bältesläger i Lund, instruktör 18/11 Läger för dangraderade i Lund, instruktör 26/11 Träningspass i Malmö, instruktör 4/12 Träningspass i Kalmar, instruktör Ola Johanson 35 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Förbundsinstruktörerna

Svenska Ju-jutsuförbundet har fem utsedda förbundsinstruktörer som ska verka för att sprida teknisk och administrativ kunskap i landet. Förbundsinstruktörerna är: Johan Halvardson Jonas Mokvist Stefan Forsman Karin Ersson Ylva Naeser David Gülger

5 dan Nybro JJK 5 dan Nybro JJK 5 dan Kista JJK 4 dan Uppsala JJK 4 dan Uppsala JJK 4 dan Örebro Budo

Karin Ersson 4:e dan Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012:

Förbundsinstruktörernas rapport Johan Halvardson 5:e dan Instruktörsutbildare

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 5–6/2 Barninstruktörskurs i Jönköping, kursledare 26/2 Randoriläger i Jönköping, deltagare 17–18/3 Vårmonet i Nybro, instruktör 6–9/4 Påskläger i Linköping, instruktör 18–20/5 Monsterlägret i Köping, instruktör 29/5 Emmaboda JJK, instruktör och examinator 1–2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 2–4/11 Norrlandslägret i Umeå, instruktör 1–2/12 Barnläger i Luleå, instruktör Johan Halvardson

Jonas Mokvist 5:e dan Tävlingsansvarig

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 26/2 3/3 17–18/3 6–9/4 8/4 8/4 29/5 5/5 12/5 13/5 18–20/5

26–29/6 Barnsommarläger i Oxelösund, instruktör 28/6 Barnstiltävling i Oxelösund, tävlingsledare 30/6–6/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 5/7 Stiltävling i Oxelösund, tävlingsledare 27/10 Barninstruktörsläger i Göteborg, instruktör 28/10 Barnläger i Mölndal, instruktör 2–4/11 Norrlandslägret i Umeå, instruktör 10–11/11 Monemberlägret i Kalmar, instruktör 17/11 Bältesläger i Lund, instruktör 18/11 Danträningsläger i Lund, instruktör 24–25/11 Kalmarlägret i Kalmar, instruktör 1–2/12 Barnläger i Luleå, instruktör Jonas Mokvist

Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare Randoriläger i Jönköping, instruktör Kataläger i Höör, instruktör Vårmonet i Nybro, instruktör Påsklägret i Linköping, instruktör Stiltävling i Linköping, tävlingsledare Förbundsårsmöte i Linköping, deltagare Jönköpingslägret i Jönköping, instruktör Kast- och vapenläger i Tvååker, instruktör Bältesläger i Lund, instruktör Danträningsläger i Lund, instruktör Monsterlägret i Köping, instruktör

11–12/2 3/3 6–9/4 8/4 1–2/9 6–7/10 2–4/11 24/11

Kai Camp i Örebro, instruktör Träningsläger i Uppsala, instruktör Påskläger i Linköping, instruktör Förbundsårsmöte i Linköping, deltagare Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare Svartbälteskurs på Bosön, instruktör Allhelgonaläger i Uppsala, instruktör Bältesläger i Älvsjö, instruktör

Karin Ersson

Stefan Forsman 5:e dan Instruktörsutbildare

Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 11–12/2 Kai Camp i Örebro, instruktör 6–9/4 Påskläger i Linköping, instruktör 8/4 Förbundsårsmöte i Linköping, deltagare 28–30/6 C-instruktörskurs i Oxelösund, kursledare 30/6–6/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 1–2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 6–7/10 Svartbältesläger på Lidingö, deltagare 7–9/12 C-instruktörskurs på Lidingö, kursledare Samt ett antal dagar arbetat på förbundets kansli. Stefan Forsman

Ylva Naeser 4:e dan Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 6–8/4 Påskläger, instruktör 8/4 Förbundsårsmöte i Linköping, deltagare

– 36 –


30/6 24–26/8 1–2/9 2–4/10

Svenska Ju-jutsuförbundet

Sommarläger, deltagare Instruktörsläger i Uppsala, instruktör, arrangör Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare Allhelgonaläger i Uppsala, instruktör, arrangör

Ylva Naeser

David Gülger 4:e dan Som förbundsinstruktör har jag arbetat och/eller deltagit i följande arrangemang under 2012: 21–22/1 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 11–12/2 Kai Camp i Örebro, arrangör, instruktör 3/3 Pulsläger i Leksand, instruktör 26/3 Provgradering i Örebro 6–9/4 Påskläger i Linköping, instruktör 8/4 Förbundsårsmöte i Linköping, deltagare 21–22/4 Vårläger i Luleå, instruktör 28–29/6 Barnsommarläger i Oxelösund, instruktör 30/6–6/7 Sommarläger i Oxelösund, instruktör 1–2/9 Riks- förbundsinstruktörskurs i Uppsala, deltagare 29/9 Danträningsläger i Linköping, deltagare 6–7/10 Svartbälteskurs på Bosön, instruktör, deltagare 13/10 Bältesläger i Örebro, instruktör 2–4/11 Allhelgonaläger i Uppsala, instruktör 24–25/11 Fartfyllt läger i Kalmar, instruktör David Gülger

TACK

Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse framför sitt varma tack till alla funktionärer, medhjälpare och medlemmar som alla kämpat för ju-jutsuns bästa och fört vår verksamhet framåt med ett mycket gott resultat. Styrelsen

Hans Greger Ordförande

Ola Johanson Vice ordförande

Bertil Bergdahl Kassör

Li Sjökvist Ledamot

Hans Brändström Tobias Back Ledamot Ledamot

Lotta Emgård Sekreterare

37 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet i siffror 2012-12-31

Medlemsföreningar

Under verksamhetsåret har följande 78 föreningar varit anslutna till Svenska Ju-jutsuförbundet: Alingsås JJK Avesta JJK Barkarby JJK Bjästa JJK Björkstadens JJK BK Shindo, Mölndal BK Tomoe, Kiruna BK Yoi Mullsjö Bodens Bushido center Borgholms BK Borlänge BK Borås JJK Budo Höör IF Bujin Ju jutsu klubb, Norge Bålsta JJK Båstad BC Emmaboda JJK Enköpings JJK Eslövs BK Forshaga JJK Göteborgs JJK Hudiksvalls JJK Hylte JJK Högdalens BK Ju-jutsu Kai Enköping Ju-jutsu Kai Köping Nyköpings Bushidoförening JJK Samuraj, Jönköping Kalmar BK Kiritsu JJK, Vellinge Kista JJK Kungsbacka JJK Do Landskrona Ju-jutsu Kai Leksands JJK Lidingö JJK Lidköpings JJK Linköpings BK Ljungby JJK Luleå JJK Lunds JJF Lödde JJK Malmö JJK

Malungs JJK Mora JJK Mönsterås JJK Norrköpings JJK Nybro JJR Nässjö KSK Orsa JJK Oskarshamns JJK Piteå JJK Radio & TV JJK Ronneby JJK Sandvikens BKK Skellefteå JJK Strängnäs JJK Sundsvalls BK Södertälje JJK Tanums JJK Timrå JJK Trelleborgs BK Tyresö Judo & JJK Täby JJK Umeå BK Upplands Bro BK Uppsala JJK Vadstena JJK Vansbro JJK Varbergs JK Wernamo JJK Värö BK Västerås JJK Växjö JJK Ystads BC Älvsjö JJK Örebro Budo Örnsköldviks JJK Östersunds BK

Medlemmar år 2012 Medlemsklubbar Medlemmar totalt Kvinnor Män

Antal 78 4 450 1 201 3 249

Instruktörer år 2012 Instruktörer totalt Kvinnor Män Stilchef Riksinstruktörer Förbundsinstruktörer Elitinstruktörer A-instruktörer B-instruktörer C-instruktörer Barninstruktörer

609 147 462 1 6 6 41 120 140 299 174

Aktiva dangraderade år 2012 Dangraderade totalt Kvinnor Män Antal 1 dan Antal 2 dan Antal 3 dan Antal 4 dan Antal 5 dan Antal 6 dan Antal 7 dan Antal 8 dan Antal 9 dan Antal 10 dan

493 101 392 277 126 58 14 11 2 2 2 0 1

– 38 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Böcker, kompendier Böcker

Svenska Ju-jutsuförbundets systemböcker för vuxna och barn. och jubileumsskrifter innehållande allt som hänt inom förbundet tiden 1970 till jubileumsåret 2008.

Systembok för vuxna. 424 sidor i format A5.

Systembok för barn. 162 sidor i format A5.

Styrelser, tidningar, böcker mm. Spiralbunden A5, 162 sidor.

Påsk- och sommarläger. Spiralbunden A5, 126 sidor.

Katabok för vuxna. 86 sidor i format A5.

Stilchefen Hans Greger. Spiralbunden A5, 214 sidor.

Teknisk instruktörshandledning. 162 sidor i format A5.

Instruktörskurser. Spiralbunden A5, 242 sidor.

Dangraderade. Spiralbunden A5, 114 sidor.

Jubileumsskrift. Spiralbunden A5, 112 sidor.

Träningsboken. Rygghäftad, A5, 28 sidor.

Årsbok 2011. Spiralbunden, A5, 100 sidor.

Utbildningskompendier

Svenska Ju-jutsuförbundets utbildningskompendier i fyra steg D-, C-, B-, A- nivå samt barninstruktörskompendium och tävlingsregler. Dessutom kurskompendium för Personligt skydd och Våldets psykologi.

D-instruktörskompendium. 28 sidor i format A4.

C-instruktörskompendium. 52 sidor i format A4.

B-instruktörskompendium. 44 sidor i format A4.

A-instruktörskompendium. 32 sidor i format A4.

Barninstruktörskompendium. 36 sidor i format A4.

Tävlingsregler. 24 sidor i format A4.

Bibliotek

Svenska Ju-jutsuförbundet har en stor samling böcker om budo och andra kampsporter. De flesta titlar handlar om ju-jutsu, jiu-jitsu, självförsvar. Av dessa finns ett antal unika böcker från 1910-talet. Förbundet har över 1 150 titlar.

Personligt skydd. 28 sidor i format A4.

Våldets psykologi. 32 sidor i format A4.

Ämnen: Aikido Budo Japan Judo Karate av olika stilar –

39 –

Kendo med bo, jo, iaido Kung fu Martial Arts Ninjutsu Polis Samurajer

Självskydd Taekwondo Tai chi Vapen Zen


Svenska Ju-jutsuförbundet

Tidningen Ju-jutsu Kai

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Ju-jutsu Kai har utkommit med fyra nummer under 2012.

Tidning 1 2012, A4 24 sid.

Tidning 2 2012, A4 32 sid.

Tidning 4 2012, A4 28 sid.

Tidning 3 2012, A4 28 sid.

Övriga trycksaker

Svenska Ju-jutsuförbundet har två olika affischer och två olika informationsfoldrar. Dessa kan beställas från förbundskansliet.

Affisch A3 eller A4.

Affisch A3 eller A4.

Folder A4. 12 sidor.

Folder A5. 8 sidor.

Ju-jutsu Kai

Självförsvar med tradition och kvalitet

Utställningsmaterial

Svenska Ju-jutsuförbundet tog fram en utställningsvägg bestående av 16 stycken skivor med information om ju-jutsu från 1908 till och med 2008. Förbundet skaffade även två rollups att placeras på lämpliga ställen. Denna utställning finns kvar på förbundskansliet och kan lånas ut till klubbarna.

Ju-jutsu Kai

Självförsvar med tradition och kvalitet

Förbundets utställning ju-jutsu 100 år i Sverige.

Två olika rollups. – 40 –


Svenska Ju-jutsuförbundet

Likviditetsbudget 2013 TOTALT

Benämning Centralt Styrelsen Tidning Barnansvarig Tävlingsansvarig Stilchefen Riksgraderingskommittén Tekniska kommittén Utbildningsansvarig Försäljning Boköversättning Projekt funktionshinder Nationella läger Webbansvarig Film Framtidsprojekt Årsboken 2010 Royalty SBI Informationsansvarig Satsning ungdom Reklam PR Annonser Checkkredit Arbetsgivaravgift Eget förbund i RF

CENTRALT

Benämning Medlemsavgifter Kyugraderingsavgifter Ju-jutsupass Monpass Mondiplom Knattepass Knattediplom Övriga sidointäkter Porto/frakt Kansli hyra Kansli hyllor Förbundsflaggor El Maskinleasing Förbrukningsinventarier Dator/Dataprogram Kopiering / papper Förbrukningsmaterial Maskinunderhåll/porto Frakt transporter Kontorsmaterial Trycksaker Telefon Datakommunikation Försäkringar Revisionsarvoden Redovisningstjänster Bankkostnader/ränta Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Uppvaktning gåvor Arvoden kansli Extra kansliarvode Inköp av matta Arbetsgivaravgift

Utfall 2012

Intäkt Kostnad 549 815 603 743 0 40 528 6 300 32 595 48 400 38 670 0 0 54 300 73 844 79 800 60 144 83 300 58 070 172 000 103 872 230 759 27 923 0 2 406 0 4 804 473 585 435 341 5 200 0 60 720 0

0

42 008

Resultat -53 928 -40 528 -26 295 9 730 0 -19 544 19 656 25 230 68 128 202 836 -2 406 -4 804 38 244 -5 200 0 0 0 60 720 -42 008

2 550

-2 550

59 725

-59 725

1 758 979 1 529 148

167 556

Utfall 2012 Intäkt Kostnad 313 950 111 000 35 750 15 080 31 620 5 940 12 200 4 800 13 475 21 862 6 000 98 587 9 789 4 179 70 158 1 923 2 053 26 843

28 877 22 250 3 994 2 559 7 093 8 890 58 500 5 642 150 1 679 2 009 174 200

549 815

27 225 25 281

603 743

Resultat 313 950 111 000 35 750 15 080 31 620 5 940 12 200 4 800 -8 387 -92 587 -9 789 0 -4 179 -70 158 -1 923 -2 053 -26 843 0 0 0 -28 877 -22 250 -3 994 -2 559 -7 093 -8 890 -58 500 -5 642 -150 -1 679 -2 009 -174 200 0 -25 281

-53 928

År 2013

Budget IN 559 000 0 8 000 50 000 0 59 000 108 000 80 000 226 000 288 450 0 0 480 000 0 0 0 1 000 60 000 0 30 000 0 0 0 0

1 949 450

År 2013 Budget IN 315 000 110 000 40 000 15 000 30 000 10 000 15 000 0 15 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

559 000

41 –

Budget UT 600 850 74 250 38 000 43 000 3 000 80 500 94 800 85 000 140 000 36 300 0 5 000 430 000 20 000 10 000 4 000 20 000 55 000 20 000 75 000 30 000

1 864 700

Resultat -41 850 -74 250 -30 000 7 000 -3 000 -21 500 13 200 -5 000 86 000 252 150 0 -5 000 50 000 0 -20 000 -10 000 -3 000 60 000 -20 000 -25 000 -20 000 0 -75 000 -30 000 84 750

Budget UT Resultat 0 315 000 0 110 000 0 40 000 0 15 000 600 29 400 500 9 500 600 14 400 0 0 22 500 -7 500 100 000 -94 000 10 000 -10 000 12 000 -12 000 5 000 -5 000 55 000 -55 000 0 0 9 000 -9 000 4 000 -4 000 2 500 -2 500 1 000 -1 000 1 500 -1 500 25 000 -25 000 20 000 -17 000 6 000 -6 000 2 500 -2 500 7 000 -7 000 11 000 -11 000 60 000 -60 000 6 000 -6 000 150 -150 1 000 -1 000 5 000 -5 000 225 000 -225 000 8 000 -8 000 0 0 0 0 600 850

-41 850


Svenska Ju-jutsuförbundet

Arbetsplan 2013

Detta prioriterar styrelsen under år 2013 Ungdomsråd

Tillsätta ett ungdomsråd bestående av 8–10 ungdomar i åldern 16–20 år. Ungdomsrådet ska ge styrelsen idéer hur förbundets verksamhet, med tonvikten på ungdomsverksamhet, ska bedrivas på bästa sätt.

Stiltävling

Arrangera stiltävling och genomföra riksmästerskap.

Regionssatsning

Genomföra regionsatsning i två regioner i landet. Region 1. Mellansverige: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Västmanland och Uppland. Region 2. Västsverige: Dalsland, Bohuslän, Västergötland, Göteborg, Halland. Den regionsansvarige ska inventera behov av och samordna träningsläger, instruktörskurser, tävlingar och annan gemensam verksamhet.

Marknadsansvarig

Tillsätta en marknadsansvarig med uppgift att: Stärka varumärket Ju-jutsu Kai. Stötta klubbar med nyrekrytering. I samarbete med informationsansvarig svara för förbundets PR-verksamhet.

Graderingsbedömning

Ta fram ett graderingsbedömningskompendium som hjälpmedel vid alla graderingar och tävlingar.

Dangraderingsläger

Genomföra dangraderingsläger för de som vill testa till dangrad.

– 42 –


43 –


Svenska Ju-jutsuförbundet Kansli: Larsbersvägen 12 181 39 LIDINGÖ

www.ju-jutsu.se kansli@ju-jutsu.se – 44 –


verksamhetsberattelse-2012  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you