Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

CInstruktörskurs i Ju-jutsu 20-22 september i Luleå Ta första utbildningssteget av Ju-jutsu Kai:s licensierade instruktörsutbildningar. På programmet Budokunskap, ledarskap, undervisningsteknik, anatomi, fysiologi, idrottsskador, nödvärn, graderingsteknik, praktik

Datum:

Start fredag 20 sep 2013 kl 10.00. Slut söndag 22 sep 2013 kl 15.00.

Plats:

Luleå ju-jutsuklubb.

Logi mm:

I dojo. Tips på hotell: se frågor.

Kursledare:Förbundsinstruktör Stefan Forsman 5 dan. Frågor:

Stefan Forsman stefan.forsman@jujutsu.se

Adress: Svenska Ju-jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00

För:

Ju-jutsukas med minst 2 kyu.

Antal:

Minst 10 för genomförande av kurs.

Kostnad:

2 000.-Inbetalas på pg 66 05 65-3. Märk med C-kurs Luleå och klubb.

Medtag:

Gi, ju-jutsupass, D –kompendium, dauer-binda, systembok, instruktörshandledning.

Anmälan: Senast 1 sep, klubbvis innehållande namn, grad, klubb, kontaktperson och logi.

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Postgiro: 66 05 65 – 3

Organisationsnummer: 802403-0036

inbjudan-lulea-ht-13  
Advertisement