Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

Förlängning av Instruktörslicens i Ju-jutsu 25-26 maj i Umeå. För dig som behöver förlänga din C-, B,- eller Ainstruktörslicens i Ju-jutsu Kai. Kursen innehåller de områden som ordinarie kurser, men lite annan vinkling. Din egen erfarenhet är viktig i diskussionerna. Förlängningskursen ger en förlängning av din instruktörslicens i tre år. Det är viktigt att du har en giltig licens, så gå denna förlängningskurs, eller att gå nästa steg i vår utbildningsstege. Datum:

Plats: Logi:

Start lördag 25 maj 2013 kl 11.00. Slut söndag 26 maj 2013 kl 15.00. Umeå Budoklubb Bankgatan 10 A, Umeå

För:

Ju-jutsukas med instruktörslicens.

Antal:

Minst 10 för genomförande av kurs.

Kostnad:

1 500.-Inbetalas på pg 66 05 65-3, samtidigt med anmälan. Märk med förlängning Umeå och klubb.

Dojo alt. Hotell. Förslag: Clarion Collection Hotel Uman

Medtag:

Gi, ju-jutsupass, instruktörs– kompendium, dauer-binda, systembok, instruktörshandledning.

Kursledare: Förbundsinstruktör Stefan Forsman 5 dan. Frågor:

stefan.forsman@ju-jutsu.se

Adress: Svenska Ju-jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00

Anmälan: Senast 1 maj, klubbvis innehållande namn, grad, licens, datum giltighetstid,klubb, kontaktperson, till stefan.forsman@ju-jutsu.se Bindande anmälan.

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 – 3

Organisationsnummer: 802403-0036

inbjudan-umea-ht-13  
inbjudan-umea-ht-13  
Advertisement