Page 1

Klubb

**

600 kr till 31/1

Kontaktperson

700 kr 1/2-28/2

E-post

800 kr 1/3-22/3 850 kr från 22/3 Tränar

Namn

Grad

Hela **

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bor pris/natt fre

lör

sön

mån Skola Enkel Dubbel

200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 40 kr 510 kr 385 kr Rumskamrat

Önskar Eget

Övrigt

boende Ex anländer

Gruppfotot 70 kr

anmalning  
anmalning  
Advertisement