Page 1

Svenska Ju-jutsuförbundet Ju-jutsu Kai

BInstruktörskurs Ju-jutsu 9-11 november i Jönköping. Låt era instruktörer ta ett steg till, ge dem högre kompetens att ta hand om klubbens medlemmar. På programmet Budokunskap, ledarskap, undervisningsteknik, anatomi, fysiologi, idrottsskador, nödvärn, graderingsteknik, praktik

Datum:

Start fredag 9/11 2012 kl 10.00. Slut söndag 11/11 2012 kl 15.00.

Plats:

JJK Samuraj i Jönköping Ekhagsringen 17

Logi:

I dojo gratis. Scandic Hotell. 036-5854600 Ange sportpris, budo & kampsport. Boka snarast. Formule 1, 036 30 25 65

Kursledare: Riksinstruktör Anders Bergström 7 Dan. Frågor:

Anders Bergström 070 555 27 77.

För:

Ju-jutsukas med minst 1 kyu och C-licens.

Antal:

Minst 10 för genomförande av kurs.

Kostnad:

2 000.-Inbetalas på pg 66 05 65-3. Märk med C-kurs Jönköping och klubb. Senast 25 okt. Medtag kvitto

Medtag:

Gi, ju-jutsupass, C –kompendium, kompressionslinda, anteckningsmateriel, systembok, instruktörshandledning.

Anmälan: Senast 25 okt, klubbvis innehållande namn, grad, klubb, kontaktperson. OBS bindande anmälan Till:

anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Välkommen Anders Bergström Kursledare

Adress: Svenska Ju-jutsuförbundet Larsbergsvägen 12 181 39 LIDINGÖ

Telefon: 08-731 70 00 Fax: 08-731 70 05

Hemsida: www.ju-jutsu.se e-post: info@ju-jutsu.se

Plusgiro: 66 05 65 – 3

Organisationsnummer: 802403-0036

b-inbjuda