Page 1

Barnläger i Mölndal 27–28 oktober 2012

Budoklubben Shindo och Göteborgs ju-jutsuklubb arrangerar tillsammans ett läger i IK Västras dojo på Pinnharvsgatan 11 i Bifrost, Mölndal. Dojon ligger i källarvåningen i samma lokal som Hemköp. Vi kommer att träna Ju-jutsu Kai, newaza, duo med mera. Barn och knattar i åldrarna 6–14 år är välkomna! Lägerstart: Lördag 27 oktober klockan 13 med

registrering. OBS! Ät lunch innan lägret börjar! Lägerslut: Söndag 28 oktober klockan 15. Instruktörer: Jonas Mokvist, 5 dan och Tobias Back, 2 dan. Dessutom instruktörer från Budoklubben Shindo och Göteborgs ju-jutsuklubb. Kostnad: 200 kronor. Pengarna betalas på plats. Ta inte med nötter i någon form till lägret. Anmälan: Senast 19 oktober på e-post till L8@emgard.com. Frågor: Kontakta Lotta Emgård, 0708–780 280 eller Martin Billger, 0705–76 75 72. Under lägret nås vi på telefon 031–87 40 74.

Anmälan

Packlist a

(det nöd vä på själv ndigaste, det r oliga få ): r du kom Monpas ma s gi (trän ing innesko sdräkt + bälte) r vattenfl aska handdu k schamp o, tandbor duschtvål ste och tandkrä kam/bo m rste luftmad ras sovsäck s + pump elle r liggun , lakan derlag kudde extra om b fickpen yteskläder gar ev. ladd are till k amera, mobil e ller likn ande

Namn:����������������������������������������������������������������������������� Grad:������������������������������������������������������������������������������ Klubb:����������������������������������������������������������������������������� q Sover över q Sover inte över Telefonnummer till förälder/ansvarig vuxen under lägerhelgen:�������������������������������� E-post för kontakt före lägret:����������������������������������������������������������� Ev. Specialkost/allergi:���������������������������������������������������������������� Annat ledarna bör veta om barnet: ������������������������������������������������������� Förälder som kan sova över på lägret: ���������������������������������������������������� Mobilnummer: ����������������������������������������������������������������������

lagerinbjudan_2012  
lagerinbjudan_2012  
Advertisement