Page 1

HELMIKUU 1 2012

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n tiedotuslehti


Päätoimittaja

Riitta Mäkinen

Toimittaja

Kimmo Ojala

Toimitus

Kauppakatu 30 A 9 Avoinna ark. 8.30–16.00 Puh. 010 231 4401 Sähköp. kimmo.ojala@jty.fi

Julkaisija

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Painopaikka

Pica-Paino Oy, Jyväskylä

Painosmäärä

900 kpl

Jakelu

JTY:n jäsenet

www.jty.fi


PÄÄKIRJOITUS

Katse kohti tulevaa, Toverit! Vuoden 2012 toiminta käynnistyi presidentin vaaleilla. SDP:n asettaman ehdokkaan Paavo Lipposen saama kannatus ei riittänyt finaaliin. Tuloksen myötä sosialidemokraattien 30-vuotinen presidenttitaival päättyi toistaiseksi. Kansa valitsi uudeksi presidentiksi kahdesta porvarista kovemman - kokoomuksen Sauli Niinistön. Toisella kierroksella äänestysaktiivisuus jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Moni jäi kotiin kokiessaan valinnan tekemisen mahdottomaksi. Monet SDP:n jäsenet ja kannattajat tukivat Pekka Haavistoa. Onnitellessamme Niinistöä toivomme, että hän kykenee aidosti toiminaan koko Suomen presidenttinä lupaustensa mukaisesti. Aika näyttää onko presidentin valinnalla vaikutusta maan hallitustyöhön vaikka presidentin vaali on pitkälti henkilövaali erityisesti toisella kierroksella. Käsillä on monia jännitteitä luovia asioita kuten kuntauudistus ja mahdolliset hallituksen leikkauslistat nyt keväällä. Puolueen puheenjohtaja Urpilainen osoitti tahdikkuutta kutsuessaan opposition mukaan yhteiseen kuntauudistuspöytään. Mari Kiviniemen kielteinen vastaus Urpilaiselle osoittaa keskustan todellisuuden tajun puutetta vaikka kyseessä on maamme kannalta mitä tärkein asia. Heikon vaalimenestyksemme syitä on kyettävä tarkastelemaan totuudenmukaisesti ja kriittisesti läpi puoluekentän, aina sen korkeinta johtoa myöten. ”Syyllisten” etsinnän sijaan tärkeämpää on hahmottaa asiat, jotka ovat johtaneet oman kentän hajanaisuuteen. On enemmän kuin huolestuttavaa, että äänestäjiemme tyytymättömyys puolueen toimintaa kohJTY Tiedottaa 1/2012

taan purkautuu protestiääninä kilpaileville ehdokkaille. Lipposta lainaten nyt tarvitaan rohkeutta nostaa kissa pöydälle ja löytää uusi tie SDP:n vahvaan nousuun. Politiikassa haastajan rooli ei ole helppo, mutta ei mahdotonkaan. SDP:n linjauksiin pureudutaan lähiviikkoina puolueemme puheenjohtajapäivillä. SDP:n puoluekokous pidetään 24.26.5.2012 Helsingissä. Saimme Jyväskylään yhden lisäpaikan puoluekokousedustajien kokonaismäärän ollessa nyt 14 henkilöä. JTY on asettanut 15 edustajaehdokasta, tehnyt 11 puoluekokousaloitetta ja esittää puoluehallituksen jäseneksi edelleen kansanedustaja Susanna Huovista. Jäsenäänestys puoluekokousedustajista järjestetään maaliskuun kuluessa. Puoluekokous valitsee uuden puoluesihteerin, Jungnerin ilmoittaessa ettei asetu ehdolle. Edessä on haastavia valintoja, joissa olisi nyt onnistuttava. Toiminta tarvitsee pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta eikä tätä saavuteta jatkuvilla henkilövaihdoksilla. Jyväskylässä suuntaamme jo lokakuun kunnallisvaaleihin. Lähtöasetelma kilpaan on erittäin haastava. Punnittavaksi asetetaan se, kuinka hyvin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on onnistunut ajamaan äänestäjiensä asioita ja miten suuntaamme arvojemme mukaisia tavoitteita eteenpäin. Yksikään luottamushenkilö ei voi paeta poliittista vastuutaan. Lipposta edelleen lainataksemme uskomme, että ”Sokia Reettakin sen näkee” kuinka keskusta – oikeisto – enemmistö on Jyväskylää johtanut viime vuodet. Tärkeimmäksi kysymykseksi 3


nousee se, kuinka pystymme tarjoamaan äänestäjille oman vaihtoehtomme Jyväskylästä, joka huolehtii työstä, asumisesta, kouluista, sosiaali-, terveys- sekä vapaa-ajan palveluista ja yrittämisestä tehokkaasti ja inhimillisesti siten, että jätämme jälkeemme mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Voitto vaaleissa edellyttää myös onnistunutta ja monipuolista ehdokasasettelua sekä pussillisen uusia ja innostavia työkaluja. Puheenjohtajina haluamme, että JTY:ssä on nyt aidon yhdessä tekemisen meininki koko jäsenistön kanssa. Panostamme toiminnan aktivointiin ja jäsendemokrati-

an lisäämiseen siten, että kaikki jäsenet voivat ottaa osaa toimintamme ja kunnallisvaalien suunnitteluun sekä toteutukseen. Sosialidemokratia on kansanliike, joka perustuu joukkovoimaan. Niinpä myös haasteet otetaan vastaan yhdessä rintamassa. Kutsumme teidät hyvät Toverit tähän työhön mukaan täydellä sydämellä!

RIITTA MÄKINEN JTY:n puheenjohtaja KIMMO SUOMI varapuheenjohtaja

SDP:n Keski-Suomen piiri ry:n

KEVÄTPIIRIKOKOUS la 24.3.2012 klo 10.00 Aalto-sali, Väinönkatu 7, Jyväskylä Käsittelyssä: - sääntömääräiset kevätkokousasiat - ehdokkaiden asettaminen puoluevaltuuston jäseniksi

4

JTY Tiedottaa 1/2012


lainen valtiomies, yksi harvoja. Syitä presidentinvaalin tulokseen demareiden osalta on luonnollisesti monia. On hyvä keskustella läpi muun muassa se, onnistuiko kampanja aikataulullisesti ja sisällöllisesti, ja oliko puolueen ja puolueväen panos vaaleissa kohdallaan. Arviointi kannattaa tehdä huolellisesti, sillä tappiot ovat oppimisen paikkoja. Aina voi tehdä paremmin. En kuitenkaan kannata sitä, että jäämme tähän vaaliin ja tulokseen piehtaroimaan kovin pitkäksi aikaa. En myöskään kannata sitä, että alamme ensisijaisesti etsiskellä syyllisiä pohtimalla, kuka teki mitä tai jätti tekemättä. Siitä syntyy vain uusia vammoja emmekä pääse rakentamaan uutta. Uuden rakentamiselle on toden totta tarvetta. Vaikka liikkeemme on yli satavuotias, eivät sen arvot ole ollenkaan vanhentuneet tai tavoitteet kadonneet. Työlle, tasa-arvolle, oikeudenmukaisuudelle ja kansainvälisyydelle on edelleen kysyntää. Meidän on vain onnistuttava paremmin kääntämään hieno arvopohjamme ja tekemämme politiikka ihmisiä puhuttelevaksi viestiksi.

Pettymys käännettävä taistelutahdoksi Olen vieläkin hyvin pettynyt Paavo Lipposen saamaan kannatukseen. Hän olisi ansainnut suuremman tuen. Luulen, että Suomessa ei ole vielä ihan ymmärretty, miten suuri merkitys Lipposella ja hänen johtajuudellaan oli vaikeasta lamasta selviämisessä. Olin heti ykköskierroksen jälkeen työmatkalla ulkomailla ja jouduin vastailemaan lukuisten kollegojen kyselyihin, miksi suomalaiset hyljeksivät Lipposta. Heidän oli vaikea ymmärtää tätä, koska monelle heistä, Lipponen on todellinen eurooppaJTY Tiedottaa 1/2012

Ei kukaan meitä demareita automaattisesti äänestä. Jokainen ääni on voitettava. Vaikka me tavoittelemme satojatuhansia ääniä, jokaiselle ihmiselle se oma ääni on yksi ja ainoa. Sen luovuttaminen eteenpäin ei ole pikku juttu. Niinpä ihmisten eteen on mentävä omat tavoitteet kirkkaina ja sanoma selkeänä, mutta samalla nöyrällä mielellä. Ilman ihmisten viestejä emme nimittäin tiedä, mitkä asiat yhteiskunnassa kaipaavat kohennusta. Toverit, muutetaan kirvelevä tappio yhdessä taistelutahdoksi. Meitä demareita tarvitaan nimittäin Suomessa ja maailmassa ainakin vielä toiset sata vuotta! Susanna Huovinen kansanedustaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen

5


Perusopetus säästyy suuremmilta leikkauksilta vuonna 2012 Jyväskylän kaupungin perusopetus säästyy suuremmilta leikkauksilta tämän vuoden budjetin osalta. Kaupunginjohtajan ensimmäisen budjettiesityksen yli miljoonan euron säästöt eivät onneksi toteutuneet kokonaisuudessaan. Lautakunnan tyrmätessä säästöesityksen kaupunginjohtajakin lisäsi toiseen esitykseensä rahaa siten, että opetusryhmien kokoa ei tarvitse tänä vuonna nostaa eikä Opetusministeriöstä tulevan POP-rahan eli perusopetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun rahan saanti vaarannu. Myös kaupunginhallituksen budjettiseminaarissa demareiden edustajat saivat äänestyksen kautta lisättyä rahaa niin ettei avustajaresursseista karsita, kouluruuasta leikata eikä koulumatkakustannuksiin kosketa. Koulumateriaaleistakaan ei leikata niin paljon kuin kaupunginjohtajan esityksessä. Hyvin resurssoitu perusopetus on parasta mahdollista ennaltaehkäisevää työtä, jolla estetään syrjäytymistä. Kun jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada oppimiseen tarvitsemansa tuki riittävän varhain, säästytään myös kalliilta myöhemmiltä korjaavilta kustannuksilta. Vaikka tulevina vuosina löytyy kyllä haasteita perusopetuksen puolella myös talouden osalta, jatkossakin tulee huolehtia siitä, että opetusryhmien koot eivät nouse ja jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oppiakseen. Lisäksi lauta-

6

kunta joutuu jo tänä vuonna miettimään kouluverkkoa. On tarkkaan harkittava käytetäänkö niukkenevia euroja rakenteisiin vai opetukseen. Vuoden vaihteessa tapahtunut päivähoidon ja opetuksen hallinnollinen yhdistäminen tuo varmaan myös uusia haasteita, samoin kuin vuoden 2013 alussa voimaan tuleva Uudensukupolven organisaatiouudistus. Seitsemän vuotta kestäneet luottamustehtäväni opetustoimessa päättyivät vuoden vaihteessa. Koska työskentelen päivähoidossa, en voi toimia saman hallintokunnan luottamustehtävissä. Nuo seitsemän vuotta olivat hyvin opettavaisia. Jyväskylän opetustoimi hyvine puolineen ja haasteineen tuli hyvin tutuksi. Yhdistyksemme on edelleen hyvin edustettuna lautakunnassa. Lautakunnan varapuheenjohtajaksi tilalleni valittiin Markku Väätäinen ja jäseneksi Maiju Tuomainen, joka toimi aiemmin varajäsenenäni. Maijun varajäseneksi valittiin Minna Jääskeläinen. Lisäksi lautakunnan jäsenenä toimii Tiina-Mari Lyyra ja varajäsenenä Jouko Töhönen. Menestystä heille tärkeässä tehtävässä lasten ja nuorten etujen ajamisessa. Tarja Viikari Jty:n Naisten pj. kaupunginvaltuutettu

JTY Tiedottaa 1/2012


NAISTENPÄIVÄN TAPAHTUMA musiikkia ja runoja 8.3. klo 16-18 Aalto-salissa Kirjailija Lyydia Luukka lausuu runojaan Lempirunonsa esittävät: Jty:n pj. Riitta Mäkinen Jty:n Naisten pj. Tarja Viikari Yllätysesiintyjiä Musiikista vastaa Noora Luukka TERVETULOA! TARJOLLA KAKKUKAHVIT! ********************************

Jty:n Naisten kevätkokous 21.3. klo 18 B-salilla Käsitellään viime vuoden toimintakertomus. Suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa! Keskustellaan aiheesta: Kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille!

Tervetuloa entiset ja uudet jäsenet!

JTY:n Veteraanikerho Wanhat toverit seuraavat kokoontumiset keskiviikkona 14.3.2012 klo 14.00 keskiviikkona 11.4.2012 klo 14.00 B-salissa, Väinönkatu 7

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat Wanhat toverit! Kahvitarjoilu

www.aal tosali.fi JTY Tiedottaa 1/2012

7


isia lyhyesti... Uutisia lyhyesti... Uutisia lyhy Osuuskauppa Keskimaa jatkaa JTY:n vuokralaisena Jyväskylän Työväenyhdistys ry ja Keskimaa Osk ovat solmineet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen yhdistyksen omistamien liiketilojen vuokrauksesta. Keskimaa Osk vuokraa JTY:ltä Kauppakatu 30:n katutason ja 2. kerroksen ravintolatilat sekä Työväentalon vanhan, Aallon suunnitteleman, osan katutason liiketilat ravintolakäyttöön 5-10 vuoden vuokrasopimuksilla. Katutason tiloista on tehty 10+5 vuotta oleva sopimus ja 2. kerroksen ravintolatiloista 5+5 vuotta oleva sopimus. Uusi sopimus astuu voimaan nykyisen sopimuksen päättyessä 1.11.2012 alkaen. Vuokratuissa tiloissa toimii tällä hetkellä Coffee House, Freetime, Memphis ja O´Malleys ravintolat. Työväentalon vanhan osan kellarissa sijaitsevat ravintolatilat eivät kuulu vuokrasopimuksen piiriin ja JTY etsii näihin tiloihin uutta ravintolatoimintaa harjoittavaa vuokralaista.

Kauppakatu 30 remontin kohteena JTY:n kiinteistöissä on aloitettu pitkään valmistellut remontit. Kauppakatu 30:n kiinteistöön rakennetaan ullakkotiloihin uusi IV-konehuone ja rakennuksen neljännen kerroksen kaksi asuinhuoneistoa saneerataan toimisto- ja kokoustilakäyttöön. Edelleen rakennuksen putkilinjoja parannetaan rakentamalla uudet nousujohdot lämpö- ja vesilinjoille kellaritiloista neljänteen kerrokseen kiinteistön rappukäytävään. Edelleen uusitaan kaksi viemärilinjaa. Työt valmistuvat suunnitelmien mukaan huhtikuun loppuun 2012 mennessä. Suunnittelun alla on tällä hetkellä jo myös kiinteistöjen tulevat remontit. Työväentalon vanhan osan kellariravintolan tilat remontoidaan kun Keskimaa Osk lopettaa ravintola Annelin toiminnan tiloissa lokakuun loppuun mennessä. Edelleen ravintolatilojen uuteen vuokrasopimukseen liittyen remontoidaan Kauppakatu 30:n kiinteistön katutason pihanpuoleiset huoneistot Keskimaa Osk:n käyttöön. Kellariravintolan tiloihin etsitään uutta vuokralaista ravintolatoimintaa jatkamaan.

w w w. j t y. f i 8

JTY Tiedottaa 1/2012


isia lyhyesti... Uutisia lyhyesti... Uutisia lyhy Küllike Vaatmanille 20 vuotta täyteen Aallon Laulajien johdossa Aalto-Saliin ilmaantui 27.11.2011 ilahduttavan paljon kuulijoita ja näkijöitä, kun Küllike Vaatmannin kuoron- ja elämänhistoriaa valaistiin. Hän on toiminut 20 vuotta Jyväskylän Työväenyhdistyksen Sekakuoron, myöhemmin JTY:n sekakuoro Aallon Laulajien, johtajana. Tilaisuus oli vaikuttava. Ohjelman otsikko Muistelmia sanassa, kuvissa ja musiikissa kertoo laajasti taiteilijan arjesta ja myös lukuisista onnen hetkistä.

www.aal tosali.fi JTY Tiedottaa 1/2012

9


SDP:n 43. puoluekokous Helsingissä 24.-26.5.2012 SDP:n ylintä päätäntävaltaa käyttää puoluekokous, joka pidetään joka toinen vuosi, ja jonka 500 puoluekokousedustajaa valitaan demokraattisesti jäsenten keskuudesta. Puoluekokousajasta ja paikasta päättää puoluehallitus. Tarvittaessa puoluehallituksen päätöksellä voidaan pitää myös ylimääräisiä puoluekokouksia. Puoluekokous valitsee SDP:n puheenjohtajan, puoluesihteerin, kolme varapuheenjohtajaa sekä puoluehallituksen muut jäsenet. Puoluekokous valitsee myös puoluevaltuuston jäsenet ja puheenjohtajan. Puoluekokous päättää SDP:n politiikan linjasta. Puoluekokouspäätökset ovat pohjana muun muassa vaaliohjelmille sekä SDP:n tavoitteille hallitusohjelmaneuvotteluissa. SDP:n linja muodostuu demokraattisesti puolueosastojen ja yksittäisten jäsenten tekemistä aloitteista, puoluekokouksen niihin antamista vastauksista sekä puoluehallituksen kokoukselle valmistelemista kannanotoista ja ohjelmista. SDP:n sääntöjen mukaan aloitteita puoluekokoukselle voi tehdä puolueosaston jäsen, puolueosasto, piirijärjestö, puoluehallitus, puoluevaltuusto ja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Suomen Sosialidemokraattisen puolueen valtuuskunta Euroopan parlamentissa sekä Sosialidemokraattiset Naiset, Nuorten Kotkain Keskusliitto, Sosialidemokraattiset Nuoret ry ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry.

10

Käy katsomassa Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n 2012 puoluekokoukselle tekemät aloitteet yhdistyksen kotisivuilta www.jty.fi. Puoluekokoukseen valitaan KeskiSuomesta 33 edustajaa. Piirihallituksen asettamat vaaliyhtymät ovat: Vaaliyhtymä 1. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski. 745 äänioikeutettua – 9 edustajaa Vaaliyhtymä 2. Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kuhmoinen, Keuruu, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi ja Toivakka. 824 jäsentä – 10 edustajaa Vaaliyhtymä 3. Jyväskylä 1098 jäsentä – 14 edustajaa. Piirihallitus on päättänyt, että puoluekokousedustajat valitaan vaaliyhtymien toimesta jäsenäänestyksellä. Jäsenäänestys käydään nettiäänestyksenä 20.2.5.3.2012 ja niiden osalta, jotka eivät ole osallistuneet netin kautta äänestykseen postiäänestyksenä 12.3.-26.3.2012 välisenä aikana. Äänioikeutettuja jäsenäänestyksessä ovat kaikki puolueen jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneet jäsenet. RÄSTILÄISET EIVÄT VOI ÄÄNESTÄÄ JÄSENÄÄNESTYKSESSÄ!

JTY Tiedottaa 1/2012


Ehdokkaat jäsenäänestykseen Vaaliyhtymä 3. Arnberg Jouni Haapsalo Kaija Halttunen Simo Hjelt Juha Hovikoski Mervi Hämäläinen Jukka Illman Hikka Joronen Kari Jussila Petri Jääskeläinen Minna Kemiläinen Allan Kotimäki Marja-Leena Kruus Aila Lappalainen Joni Lauttamus Ulla

Palokan Sosialidemokraatit Kypärämäen Työväenyhdistys Kypärämäen Työväenyhdistys JTY Kypärämäen Työväenyhdistys JTY JTY Tikkakosken Sos.dem. Ty Kuokkalan Soslialidemokraatit JTY Lohikosken Sosialidemokraatit Kypärämäen Työväenyhdistys Kuokkalan Soslialidemokraatit JTY Palokan Sosialidemokraatit

Lehtonen Joel Luukka Noora Melville Tony Mäkinen Riitta Ojala Kimmo Ojala Matti Ruoppila Ahti Saaranen Salla Suomi Kimmo Tuikkanen Marja-Liisa Turunen Leo Viikari Tarja Vuorimies Tero Väliniemi Tuulikki

JTY JTY Lohikosken Sosialidemokraatit JTY JTY JTY Säynätsalon Työväenyhdistys JTY JTY Huhtasuon Sosialidemokraatit Kuokkalan Soslialidemokraatit JTY JTY JTY

liikuntapalveluesimies sairaanhoitaja YTM paloesimies sairaanhoitaja linja-autonkulj., pääluott.mies sosiaalineuvos eläkeläinen FL, projektipäällikkö agrologi media-assistentti tarkastaja opiskelija henkilöstön kehittämispäällikkö, kaupunginhallituksen pj FM, ohjelmistosuunnittelija ylioppilas YTM toimitusjohtaja talousneuvos aluejohtaja kotiäiti professori sosiaalityöntekijä lastentarhanopettaja palomies eläkeläinen

ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA JÄSENÄÄNESTYKSESSÄ!

JTY Tiedottaa 1/2012

11


50 vuotta täyttä elämää hyvässä seurassa Rohkeita ja ennakkoluulottomia olivat ne miehet ja naiset, jotka herättivät keskustelun JTY:n Veteraanikerhossa tarpeesta perustaa oma yhdistys eläkkeensaajille. Keskustelu eteni niin, että perustava kokous pidettiin Työväentalon E-salissa 16.4.1962. Kuluva vuosi 2012 on siis Jyväskylän Eläkkeensaajat ry:n 50-vuotisjuhlavuosi, jota tulemme viettämään monin eri tavoin. Pääjuhla pidetään Aalto-Salissa 21.4.2012. Yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi julkaistaan 27.2.2012 JUHLAKIRJA, jonka on kirjoittanut Vesa Karvinen. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry on koko toimintansa ajan tarjonnut jäsenistölle monipuoliset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet. Yhdistys on myös aina ollut aktiivisesti ajamassa ikäihmisille tärkeitä asioita. Edunvalvonta on edelleen tärkeä osa yhdistyksen toiminnassa. Hyvät Ystävät! Tänään Jyväskylän Eläkkeensaajat ry on yli 400 jäsenen aktiivinen toimija. Harrastekerhoja kokoontuu viikottain 15. Lisäksi ohjelmaan kuuluu monipuolinen matkojen ja retkien ohjelma, joista mainittakoon mm. Teatterimatkat.

12

Toimintamme laajuutta ja monipuolisuutta kuvaa esim. se, että näitä eri tapahtumia oli toimintavuoden 2011 aikana 470. Tässäkin yhteydessä on ilo todeta, että toiminnassa on kokonaisuudessaan myönteinen yhdessä tekemisen ilmapiiri. Tämä näkyy myös siinä, että saamme jatkuvasti aktiiviseen joukkoomme uusia jäseniä. Hyvät Ystävät! Mikäli olet jo eläkkeellä tai olet jäämässä, niin tervetuloa mukaan jäsenjoukkoomme viettämään TÄYTTÄ ELÄMÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA. Yhdistyksemme tietoja saa kotisivuiltamme www.jklelakkeensaajat.fi. Myös allekirjoittaneet antaa mielihyvin lisätietoja.

JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY

Matti Ojala puheenjohtaja EKL:n Liittohallituksen jäsen matti_ojala@kolumbus.fi p. 050 557 8880 Anna Iivari jäsenasioiden hoitaja annaiivari@gmail.com p. 0400 875 320

JTY Tiedottaa 1/2012


NUORTEN KUULUMISIA

Yhdessä kohti kuntavaaleja Tammikuu meni myös meidän nuorten osalta presidentinvaaleihin keskittyessä. Ehdokkaista paras, Paavo Lipponen, keräsi hävettävän pienen äänisaaliin huolimatta hänen loistavista televisioesiintymisistään. Nyt meidän sosialidemokraattien on aika katsoa peiliin ja miettiä, mitä olisimme voineet tehdä toisin. Vaikka valtakunnallisilla ja aluevaaleilla ei olekaan suoraa yhteyttä on muistettava, että sama toimintatapa millä hävisimme presidentinvaalit voi johtaa tappioon myös kuntavaaleissa. Jo nyt monet politiikan kentällä mylläävät asiat voivat repiä rivimme kuntapolitiikassa; kuntauudistus, lukiokoulutus, palveluiden järjestäminen ja julkiset investoinnit. Vaikka puolueessa kaikkien ei tarvitsekaan olla yhtä mieltä on hyvä kuitenkin muistaa, millainen vaikutus eripuraisella politiikallamme on uskottavuuteemme. Se, että yksittäiset luottamushenkilömme puhuvat mediassa sosialidemokraattien linjaa vastaan ei hyödytä loppupeleissä ketään. Kuntauudistus voi olla tulevien kuntavaalien kompastuskivemme. Edelleen monet puolueessamme näkevät uudistuksen pelkästään pakottamisena ja huonona asiana, vaikka ministeriryhmä Urpilaisen johdolla on aktiivisesti niin mediassa kuin omissa tapahtumissamme koittanut tuoda esille sen tarpeellisuutta ja toteuttamiskeinoja. Jos me sosialidemokraatit emme kuntavaaleihin mennessä yhdessä avoimesti esitä meidän omaa kuntamallia, jäämme keskustelusta täysin ulkopuolelle. Kuitenkin JTY Tiedottaa 1/2012

kuntauudistus tulee olemaan ratkaiseva keino, jonka kautta lähdemme rakentamaan uutta palelurakennemallia, koulutuksen järjestämistä ja hallinnon uudistamista. Tässä me haluamme ja tässä meidän täytyy olla mukana. Ennen kesää ja vaalityön aloittamista on toukokuussa luvassa vielä 43. puoluekokous ja meidän nuorisoliiton liittokokous. Puoluekokoukselta odotan selkeitä suuntaviivoja ja visiota tälle vuosikymmenelle ja talouden kriisille. Toivon, että puolueen loistavaa uudistustyötä saadaan taas vietyä piirun verran eteenpäin! Lisäksi toivon, että puoluesihteeriksi valittaisiin tällä kertaa henkilö päivänpolitiikan ulkopuolelta ja sellainen, joka ei sinne pyrkisikään. Sekä kansanedustajan että puoluesihteerin työt ovat molemmat kokopäiväisiä enkä ymmärrä, miten yksi ihminen selviytyisi niistä molemmista ilman, että toinen töistä kärsisi. Puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa ja mielestäni SDP ansaitsee tähän aidosti kokopäiväisen henkilön. Nuorisoliitossa vaihtuu jälleen puheenjohtaja. Ehdolla on 3 kokenutta ja intohimoista henkilöä, joista JSDN yhdessä Länsi-Suomen piirin kanssa on tukemassa tehtävään liiton 1. varapuheenjohtajaa Sanna Marinia. Valmistaudutaan yhdessä huolella ensi syksyn vaaleihin ja viedään voitto kotiin! Noora Luukka Jyväskylän sosialidemokraattisten nuorten ja opiskelijoiden pj JTY:n johtokunnan varajäsen 13


Viiden piirin yhteinen Järjestöristeily 17.-18.3.2012, Silja Galaxy lauantai 17.3. 8.15 9-13 9.00 9.10 9.50 10.20 10.50 11.20 11.45

13.00 13-14 14.00

Laiva lähtee Seminaari laivan kokoustiloissa kannella 5 Seminaarin avaus, V-S Piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma: Poliittinen tilanne ja suunta kohti kunnallisvaaleja Keskustelu Kahvitauko SDP:n varapuheenjohtajat Ilkka Kantola ja Pia Viitanen: SDP:n puoluekokous 2012 Keskustelu Millä eväin kohti kunnallisvaaleja? Kansanedustajien paneelikeskustelu, vetäjänä Satakunnan Piirin puheenjohtaja Harri Lehtonen Seminaarin päätös, Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Roope Lehto Vapaa-aikaa Lounasbuffet kannella 7 Karaoke Moonlight Dance Barissa kannella 6 Vapaa-aikaa

Sunnuntai 18.3. 5.00 Alkaen meriaamiainen 7.00 Saapuminen Turkuun

Matkan hinta / henkilö Hyttiluokka / henkilöä hytissä

B4

B3

B2

143,-

143,- 153,-

B1

A4

A3

A2

A1

Jyväskylästä ja Seinäjoelta / henkilö (sis. bussi ja hotelli)

203,- 148,-

148,- 161,-

213,-

Matkan hintaan sisältyy - laivamatkat valitussa hyttiluokassa - lounasbuffet ja meriaamiainen laivamatkan aikana - bussikuljetukset tilausajobusseilla Turkuun ja takaisin Jyväskylästä, Porista, Salosta, Seinäjoelta ja Tampereelta - hotellimajoitus Turussa aamiaisella valitussa huonetyypissä Jyväskylästä ja Seinäjoelta tuleville - Matkapojat Oy:n varaus- ja lähtöselvityspalvelut (arvo 5,- / henkilö) Varaukset verkossa osoitteessa: www.matkapojat.fi/sdp-risteily tai puhelimitse Matkapojilta numerosta 010 232 3200 (puhelinvarauksesta varausmaksu 8 euroa / varaus)

14

JTY Tiedottaa 1/2012


Palveleeko EU ikäihmisiä? Pa Avoin yleisötilaisuus

vieraana euromeppi Mitro Repo maanantaina 20.2 klo 10.30 Aalto-salissa, Väinönkatu 7. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Järj. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry Täyttä elämää hyvässä seurassa

JTY:N SOITTOKUNTA KAJASTUS Soitto jatkuu tiistaisin 17.00-20.00 B-salissa ja mahdollisuuksien mukaan Aalto-salissa, Väinönkatu 7 Tule mukaan mukavaan joukkoon!

JTY:N SEKAKUORO AALLON LAULAJAT Harjoitukset torstaisin klo 18.00 B-salissa ja mahdollisuuksien mukaan Aalto-salissa Lähde mukaan kuorolaulun ihmeelliseen maailmaan!

JTY Tiedottaa 1/2012

15


Presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidettiin 22.1.2012

Demareille rökäletappio Ykkössijan vaalien ensimmäisellä kierroksella vei jo kuuden vuoden ajan kampanjaansa median tukemana tehnyt kokoomuksen Sauli Niinistö 37 % ääniosuudella. Tiukan kamppailun jälkeen toiselle kierrokselle Niinistöä vastaan ylsi vihreiden Pekka Haavisto 18,8 % kannatuksella. Kolmoseksi ylsi koko maan kiertänyt, oman puolueensakin alkuun hylkimä, Paavo Väyrynen 17,5 % kannatuksella. Neljänneksi eniten ääniä keräsi Perussuomalaisten Timo Soini 9,4 %. Soinia tulos tuskin harmittaa koska monessa mielessä oli nähtävissä ettei hän tehtävään alkujaan edes halunnutkaan. Sosialidemokraattien osalta vaalit päättyivät surkeaa mahalaskuun. Huolimatta kiistatta pätevimmästä ehdokkaasta jäi sosialidemokraattien Paavo Lipposen äänisaalis historiallisen alhaiseksi 6,7 % tasolle. Myös Keski-Suomessa ja Jyväskylässä vaalien tulos oli surkea myös Vasemmiston Paavo Arhinmäen kiilatessa Lipposen ohitse.

Muut presidenttiehdokkaat saivat vaalien ensimmäisellä kierroksella kannatusta seuraavasti: Vasemmiston Paavo Arhinmäki 5,5 %, RKP:n Eva Biaudet 2,7 % ja Kristillisten Sari Essayah 2,5 %. Vaalien toisella kierroksella Haaviston noste ei kantanut vaan ennakkosuosikki Niinistö löi Haaviston selvin luvuin 62,6 % Niinistö ja 37,4 % Haavisto. Tarkempia syitä demareiden ehdokkaan tappioon ei tässä yhteydessä lähdetä pohtimaan vaan nyt on aika suunnata katseet eteenpäin kohti tulevia kunnallisvaaleja lokakuun 28. päivä 2012. Näiden vaalien vaalityö on jo Jyväskylän Työväenyhdistyksessäkin aloitettu ja se tulee olemaan toiminnan keskiössä koko vuoden vaaleihin saakka. Kansikuva: Jutta Urpilainen puhumassa Aalto-salin kahvikonsertissa 14.1.2012 Kuva: Mika Kelander

Paavo Lipponen vaalityössä kävelykadulla. 16

JTY Tiedottaa 1/2012


Kunnallisvaalit 2012 Jyväskylän Työväenyhdistys ry:ssä kunnallisvaalityön alkutahdit lyötiin kuukausikokouksessa 16.1. kun yhdistys asetti ensimmäiset ehdokkaansa syksyn vaaleihin.

Ehdokkaita yhdistys tulee asettamaan lisää tulevissa kokouksissaan. Seuraavan kerran ehdokkaita asetetaan yhdistyksen kevätkokouksessa 28.3.2012 Aaltosalissa.

Ehdolle kuukausikokouksessa asetettiin: Tero Vuorimies, palomies Riitta Mäkinen, YTM, koulutussuunnittelija Juha Hjelt, paloesimies Joel Lehtonen, FM, ohjelmistosuunnittelija Kimmo Suomi, professori Jukka Hämäläinen, linja-autonkuljettaja, pääluottamusmies Tarja Viikari, lastentarhanopettaja Noora Luukka, ylioppilas Salla Saaranen, kotiäiti Jari Blom, toiminnanjohtaja Tuulikki Väliniemi, eläkeläinen

Mies, nainen, nuori, vanha, leipuri, räätäli, rakennusmies, opettaja, palokkalainen, kuokkalalainen… Nyt tarvitaan aktiivisia ihmisiä ikään, ammattiin, asuinpaikkaan katsomatta. MIKÄLI EHDOKKUUS KUNNALLISVAALEISSA KIINNOSTAA, NIIN OTA YHTEYTTÄ TOIMISTOLLE! MIKÄLI ET ITSE HALUA EHDOLLE, MUTTA TUNNET JONKUN, JOKA MIELESTÄSI OLISI HYVÄ EHDOKAS, ILMIANNA HÄNET MEILLE, ME OTAMME YHTEYTTÄ HÄNEEN! KUNNALLISVAALITERVEISIN kimmo.ojala@jty.fi, p. 010 231 4401

JTY:N KUNTAKAHVIT YSTÄVÄNPÄIVÄN MERKEISSÄ Aalto-salissa (lämpiö), Väinönkatu 7 tiistaina 14.2.2012 klo 16.00-18.00 Tule keskustelemaan kuntapäättäjien kanssa Jyväskylän kaupungin ajankohtaisista asioista. Mukana mm. Ulla Lauttamus, kaupunginhallituksen pj Riitta Mäkinen, perusturvalautakunnan pj Kimmo Suomi, maakuntavaltuuston 1.vpj Keskustelemassa myös muita kuntapäättäjiä

Kahvitarjoilu

JTY Tiedottaa 1/2012

Vapaa pääsy

17


18

JTY Tiedottaa 1/2012


eyttä, Ota ydhet taan hoi uksesi vakuurtralla ke on. kunto

Anna meidän juosta puolestasi Vakuuttamisesta ei tarvitse tehdä SDP:n jäsenenä saat alennuksia vaikeaa. Pistetään vakuutusasiat Turvan vakuutuksista kuntoon kotikäynnillä, vaikka kahvi9 %:n alennus jatkuviin vapaaehtoisiin koti-, kupin äärellä keskustellen. Näin kaik- auto- ja henkilövakuutuksiin ensimmäisestä ki yksityiskohdat sekä tarpeet tulevat vakuutuskaudesta alkaen. helpommin huomioiduksi. Vakuu5 %:n omistaja-asiakasalennus, kun otat Turtusturva saadaan mitoitettua juuri vasta kotivakuutuksen tai liikennevakuutuksen. eikä melkein sopivaksi. Ota yhteyttä kun omistaja-asiakkuus on kestänyt 5 vuotta, alueesi edustajaan ja sovi kotikäynti nousee alennus 7 %:iin. Kymmenen vuoden tai jätä yhteydenottopyyntö netissä. jälkeen alennus on 10 %. Olemme keskinäinen, asiakkaidemme omistama vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi


Jyväskylän Työväenyhdistys ry

(VUOSIKOKOUS)

keskiviikkona 28.3.2012 klo 18.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7

Käsiteltävät asiat: – Yhdistyksen sääntömääräiset kevätkokousasiat – Kunnallisvaaliehdokkaiden asettaminen Kokouksen asiakirjat nähtävillä yhdistyksen toimistolla 19.–27.3. välisenä aikana.

TERVETULOA!

Johtokunta

PICA-PAINO OY, JKL 2012

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

JTY tiedottaa helmikuu 1/2012  
JTY tiedottaa helmikuu 1/2012  

Jyväskylän Työväenyhdistyksen tiedotuslehti helmikuu 2012

Advertisement