Page 1

w w w .j t r l i n i n g . c o m

RENOVERING VÄGTRUMMOR

SYSTEM


JTR Lining renoverar vägtrummor med Inpipe:s glasfiberarmerade flexibla foder utvecklade för renovering av vägtrummor. De väsentligaste fördelarna med JTR:s system är: Renoveringen går snabbt och påverkar trafiken över trumman minimalt. Systemet är kostnadseffektivt. Utsläpp av CO2 är väsentligt lägre än vid traditionell grävning. Den hydrauliska kapaciteten ökas. Olycksfallsrisken vid vägarbete reduceras kraftigt då i princip ingen personal eller utrustning finns på vägen vid installation. Livslängden på den nya trumman är enligt beräkningar 100 år. Lagar och renoverar trasiga trummor, tar vilka former som helst, sidoförskjutningar, och klarar mycket höga belastningar. Inga trafikstörningar. Ett tidsexempel vid byte av trumma under E4: JTR-metoden 1 dag Traditionell grävning minst 2 veckor. Utsläpp vid JTR-metoden är flera gånger mindre än vid traditionell grävning. Bara bilköer vid traditionell grävning överträffar utsläppen jämfört med JTR-metoden. Hur gör man? En glasfiberstrumpa dras genom trumman och blåses upp med tryckluft tills den får kontakt med den gamla trumman. Därefter härdas den med UVljus. Man kan även förlänga trummor på samma sätt.


Utdrag ur Trafikverkets miljöpolicy: Vid byggande och drift av vägar använda miljömässigt rätt material och metoder. För att klara detta ska vi: Utveckla nya metoder och arbetssätt för att klara en miljöriktig väghållning. JTR-Inpipes metod är helt enligt Trafik-verkets Miljö och Trafiksäkerhetspolicy. Vårt reliningsystem klarar av upp till 1800mm eller 5650mm i omkrets och är marknadens mest flexibla system, vi relinar oberoende av eventuella dimensionsvariationer med kontakt mot trummans vägg. JTR Lining erbjuder en smidig lösning på behovet av att renovera vägtrummor. Vi använder en glasfiberarmerat foder som vi härdar med UV-ljus. Och sedan så är en ny plasttrumma på plats! JTR Lining är ledande specialist av reliningentreprenader i norra Sverige. Med en snabb, störningsfri och miljövänlig NO DIG-renovering av väg trummor. Vår teknik gör oss unika med att uppnå era mål för att minska effekterna av klimatförändringarna.

w w w .j t r l i n i n g . c o m

RENOVERING VÄGTRUMMOR

SYSTEM


w w w. j t r l i n i n g . c o m

RENOVERING VÄGTRUMMOR Adress

Öviksvägen 5 919 94 Hällaström Sweden

Internet

www.jtrlining.com info@jtrlining.com rikard@jtrlining.com

SYSTEM Mobil

Rikard +46 (0)70-623 42 23 +46 (0)70-341 74 31 +46 (0)70-674 94 78

JTR Lining broschyr