Issuu on Google+

APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A LA GESTIÓ: CURS DE WRITER CAMBRA DE COMERÇ DE VALÈNCIA NOVEMBRE 2011


INTRODUCCIÓ Les eines openoffice …

Tenen llibertat d’utilització i redistribució són de major qualitat i + completes independència Garanteixen la

seguretat

+

tecnológica

són 100% legals

econòmiques Suport

+ fàcil d’aprendre

tècnic + accessible

L’oferta d’un servei de formació en aquestes eines suposa per la Càmara de Comerç de València un pas promoure

+ productivitat

innovador per

a les empreses


PRESENTACIÓ En un context d’incertesa, de crisi, la Cambra de comerç busca iniciatives que permetin a les empreses millores en

l’eficiència, donant resposta a les seves necessitats.

Writer Group, és una consultora líder en formació de software lliure, i és especialista en l’

acompanyament de les empreses en tot el procés de migració,

canvi:

formació, consultoria, suport, etc.

https://sites.google.com/site/writergroup1/ http://writergroupspain.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

Segueix-nos a:

@Writergroup

Writer_group_uoc

http://www.facebook.com/pages/Writergroup


EQUIP HUMÀ multidisciplinar amb capacitat i experiència per proporcionar solucions a mida als seus clients

Directora gestió econòmica i de màrqueting

M.J Martínez Illanes Ciències Actuarials i Financeres, ADE, Marc estratègic de l'empresa, UB Gestora comercial i subdirectora d'oficina bancària, formadora interna de l'entitat, consultora interna de formació i desenvolupament professional, responsable d'e-learning en entitat financera. Especialitat màster: Direcció

Per saber més sobre http://about.me/mmartinezilla#_blank @mmartinezilla http://es.linkedin.com/pub/maria-jose-martinez-illanes/43/8a7/273

Director d’operacions

José T. Pastor Pérez Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. Cap del Departament Científic-Tecnològic del Centre de Formació per a persones adultes Mercè Rodoreda. Experiència laboral en administració pública (Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, AENA, UA, UMH) i empresa privada (Jazztel, IDE, Hermes). Màster en Societat de la Informació i del Coneixement.

Per saber més sobre mi... http://about.me/jtpastorperez#_blank @jtpastorperez/ http://es.linkedin.com/pub/jose-pastor/1/660/446

Directora gestió informàtica

Rosa Ana Tomàs Garcia Llicenciada en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de València. Professora de secundària en l'especialitat d'Informàtica Experiència laboral en empresa de e-learning (19972005) Computer Aided Education, S.A (http://www.cae.net) Especialitat Màster: Disseny

Per saber més sobre mi... http://about.me/rosana.tomas#_blank @roxane444 http://es.linkedin.com/pub/rosana-tomas/41/21a/693

Directora gestió pedagògica Ana Pons Fernández de Córdoba

Llicenciada en Ciències químiques per la Universitat de València. Professora de secundària de la especialitat de física i química. Treballa com a cap de Departament d'altres programes formatius al CEEDCV en València. Estudiant del màster Educació i TIC en l’especialitat de Disseny

Per saber més sobre mi... http://about.me/apon#_blank @aponsfe http://es.linkedin.com/pub/ana-p-f-c/41/134/926


EXPERIÈNCIES ANTERIORS Benefici assolit !

utilitzar un percentatge major de les donacions dels seus socis a la seva activitats, disminuint els seus costos d’administració per la utilització d’Openoffice

Què han aconseguit ?

Important estalvi que beneficia als seus assegurats de manera que poden proporcionar serveis sanitaris de la màxima qualitat al millor preu.

Benefici !

Estalvi a la seva inversió tecnològica que incideixen en millores d’eficiència.


OBJECTIUS General: Fer conèixer als el processador de textos Writer i les seues possibilitats de creació, edició, de modificació i d’impressió de documents, per fer-lo servir en el seu dia a dia.

I específics:

 Crear, editar i modificar documents.  Seleccionar parts de documents, per a copiar, tallar i pegar text.  Buscar i reemplaçar text.  Donar format al text: formats de caràcter, formats de paràgraf i formats de pagina. Aplicar formats de numeració i vinyetes, i esquemes numerats.  Organitzar la informació textual per a presentar-la en forma de taules i columnes  Crear documents amb text i gràfics.  Decorar documents amb imatges i títols.  Elaborar treballs amb taules de continguts, taules de gràfics i índex.  Utilitzar i construir plantilles de documents.  Confeccionar documents amb capçaleres, peus i formats de pagines diferents.


CONTINGUTS Els continguts s'estructuren en cinc Unitats Didàctiques:

1

Conceptes

Inici en processar de textos.

Caràcters.

Barra de format. Ajuda de Open Office.

Cadascuna de les Unitats Didàctiques té associades una sèrie d'activitats

Es pretén que les activitats ajuden a assolir els continguts i les capacitats planificades.

Lletres “Cabdals”.

Paràgraf

Bòrdes. Fons

Esquemes.

5

2 Tabulació.

3 Taules.

Diferenciació del Sistemes Operatius Windows i Linux.

bàsics

Posició Color de fons.

Introducció al programari lliure

Numeració i vinyetes.

4 Configurar pàgines.

Pàgines i seccions.

Fons i vores de pàgina. Encapçalat i peu de pàgina.


PROPOSTA TÈCNICA

MATERIALS DIDÀCTICS

RECURSOS PEDAGÒGICS

RECURSOS TECNOLÒGICS


SISTEMA DE SUPORT


CRONOGRAMA


PERQUÈ promou assoleix

+ productivitat

a les empreses

beneficis tangibles per a les empreses és una bona inversió econòmica per la Càmara de Comerç

metodologia innovadora i flexible

que s’adapta a les necessitats específiques de cada alumne

Writer Group té experiència, qualitat demostrada i és una empresa referent.


writergroup0@gmail.com

https://sites.google.com/site/writergroup1/ http://writergroupspain.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

Segueix-nos a:

@Writergroup

Writer_group_uoc

http://www.facebook.com/pages/Writergroup


Presentacion Writer Group