Page 1

Viden om skyen

Hvis din virksomhed overvejer at benytte sig af cloud computing

?

Mange virksomheder overvejer at benytte sig af cloud computing til at varetage driften af IT. Det kan ske i større eller mindre grad afhÌngig af, hvilke behov virksomheden har. Denne folder gennemgür fordele og udfordringer ved skyen.


Hvorfor cloudcomputing? Cloudcomputing er en betegnelse, der dækker over en bred vifte af muligheder for at drifte virksomhedens IT via internettet som abonnementsordning frem for at drifte IT på egne servere. Der er gode grunde til at benytte sig af cloudcomputing, men for at få det fulde udbytte af et skift til cloudcomputing, er der også nogle elementer, som man skal være opmærksom på.

Gode grunde til at benytte sig af cloudcomputing:

?

Fleksibilitet Cloudcomputing skaber fleksibilitet. Det er let at tilpasse virksomhedens IT til nye behov, f.eks. ved en pludselig opstået efterspørgsel eller det modsatte. Ressourcer som regnekraft (CPU), hukommelse (RAM), disk, backup og nethastighed kan reguleres, så det passer til det aktuelle behov.

Grøn IT Ved at skifte til cloudcomputing sikres, at man anvender nøjagtigt de ressourcer, som der er behov for. Man udnytter allerede eksisterende serverkapacitet og datacentre, hvilket i sidste ende betyder, at man sparer energi. Samtidig kan de store cloudleverandører opnå markant bedre priser på alt, hvad det indebærer at drifte IT - ene og alene på grund af stordriftsfordelene. Økonomiske besparelser Uanset størrelsen af de IT-ressourcer virksomheden anvender i dag, vil der være besparelser at hente ved at udnytte cloudcomputing. Men det er vigtigt at tage med i betragtning, at der er transitionsomkostninger ved at skifte fra almindelig hostingløsning til cloud.

Stabil drift De clouds, som vi har arbejdet med, er meget professionelle og har en højere stabilitet og sikkerhed (SLA) end mange danske driftudbydere. Med den rigtige arkitektur er det nemmere at udnytte flere servere samtidig og dermed opnå endnu højere oppetider. Udlicitering af drift og service Drift og service udliciteres til leverandøren. Virksomheden skal ikke længere selv afsætte ressourcer og penge til at stå for vedligeholdelse og opdateringer af hardware og/eller software. Ved at skifte til cloudcomputing kan IT-afdelingens opgaver med at installere, vedligeholde og opdatere lettes væsentligt.

Transitionsfase


Hvad tilbyder vi som din cloud partner? I Logistics har vi specialiseret os i konsulentydelser inden for cloudcomputing. Vi tilbyder rådgivning i konverteringsfasen, der sikrer, at din virksomhed kommer godt fra start og får det helt rigtige setup fra begyndelsen. Det kan være enkelt at omlægge dele af IT-driften til skyen, men for at fremtidssikre virksomhedens drift er det en god idé at gøre sig klart, hvilke udfordringer der kan være fremover.

Transitionsfasen:

I denne fase skal det sikres, hvordan systemet bedst designes til at kunne køre i f.eks. Amazons cloud. Her tages der højde for sikkerhedsmæssige aspekter, sådan at systemet ikke kommer i konflikt med lovgivning eller virksomhedens sikkerhedspolitik. Systemet gennemgås for at identificere det mest optimale design for herigennem at kunne gøre brug af load balancing, database services og storage. Et af de helt generelle råd er, at systemet skal være så løst koblet som overhovedet muligt. Et system, der er designet til clouden, skal kunne oprette og nedlægge “servere” automatisk, hvilket stiller høje krav til virksomhedens deployprocedurer. Derfor vil der med fordel skulle foretages automatisering af de deployog testprocedurer, der sker, når der skal initialiseres nye servere. Når systemet kører i clouden er det vigtigt at indhente performancemålinger og sikre, at skalering og workload fungerer optimalt. Hertil kan der benyttes nogle af de

værktøjer, man får sammen med de forskellige cloudløsninger, men der kan også benyttes opensource eller kommercielle løsninger, der passer til dit system.

Udbyttet:

Effekten af at flytte systemer op i clouden bliver synligt ud fra et økonomisk perspektiv. Endnu en bonus er, at de forberedelser, der er gjort i transitionsfasen gør, at virksomhedens system er selvkørende og dermed kræver mindre administration sammenlignet med tidligere.

Vores rådgivningsproces:

For at afklare din virksomheds behov, tilbyder vi at afholde en cloud-workshop ud fra den aktuelle situation. Her finder vi de muligheder, der er, og hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med at gå i skyen. Her kortlægges også hvilke dele af virksomhedens IT, som med fordel kan omlægges til cloudcomputing, og vi skitserer, hvordan en transitionsproces kan se ud.

Hvis du overvejer, hvordan cloudcomputing kan blive en del af din virksomheds IT, så kontakt os: Kontakt Logistics.as Tlf: 70 22 96 31 Læs mere på www.logistics.as.


Om Logistics:

Læs mere om os på www.logistics.as

Vi er et softwarehus, som har mange års erfaring i at skabe løsninger til forretningskritiske systemer.

Logistik

Vi har leveret softwareløsninger til mange industrivirksomheder både herhjemme og i udlandet. Dette forretningsområde kalder vi ganske simpelt for logistik.

Cloud

Gasværksvej 26B DK-9000 Aalborg tlf: +45 70 22 96 31 fax: +45 96 31 00 04 info@logistics.as www.logistics.as

Vores kompetencer rækker ud over industrien. Vi vil gerne være din partner, når du beslutter dig for at slippe fri af server- og applikationsvedligehold og “gå i skyen”. Dette forretningsområde kalder vi for cloud. Vi har stærke kompetencer inden for cloud computing og hjælper virksomheder med at finde ud af, hvilke muligheder, der er i at udnytte kapacitet via nettet.

Vi tager ansvar og leverer til tiden

Vi tager ansvar for vores leverancer – hvilket gør det nemt for vores kunder at vælge og bibeholde samarbejdet med os.

Viden om skyen  
Viden om skyen  

Information for virksomheder, der overvejer at benytte sig af cloud computing.

Advertisement