Page 1

rescandell - El bloc d'aula

CONFIGURACIÓ DEL BLOC PER TREBALLAR A L'AULA

1. Posem al navegador l'adreça del nostre bloc: http://________.blogspot.com. 2. Quan ens apareix, a la part superior dreta. Clica a “Entrar-hi”.

3. Des de la finestra següent introduïm el nostre identificatiu i la nostra contrasenya.

4. Un cop dins ens apreixen els nostres blocs ja creats, des d'aquí ja es poden modificar en la seua “Configuració “ o “Format”. Però des d'aquí anirem creant els nous blocs.

5. Els crearem amb noms relacionats pel nom (NOM, NOM-A, NOM-B...). Al primer espai, el “Títol” posem el nom del subbloc (GRUP A, pe). Al segon, “Adreça”, la url que haurà d'estar disponible.

1/5


rescandell - El bloc d'aula

6. La següent pantalla ens dóna l'opció de triar el seu tema o aspecte o pell. Convé que tinguen tots el mateix. 7. Ens convida a fer servir el bloc i hi entrem, i ja podem posar un missatge de benvinguda, per exemple. El publiquem (“Publica un missatge”), el visualitzem i, des de “Nova entrada”, tornem a l'editor de missatges. Des d'on podem anar a donar format al bloc o a configurar-lo.

8. Anem primer a configuració on trobem els menús.

9. El primer que configurarem pot ser el dels “Comentaris” on definim, entre d'altres, si es mostren o no i qui pot fer-los.

També podeu activar la moderació dels comentaris i indicar a quina adreça s'ha d'avisar que hi ha algun comentari pendent de ser autoritzat.

2/5


rescandell - El bloc d'aula

10. Ara passem al següent menú, “Correu electrònic i mòbil”, podem indicar si volem ser avisats quan s'hi escrigue una nova entrada, a quin correu ens ho ha de comunicar.

11. I, a continuació, configurem els “Permisos”, on indiquem qui pot editar, escriure, entrades al bloc, que és on inserirem l'adreça de Gmail que s'ha creat el grup prèviament. Blogger generarà un correu al grup que, un cop l'haurà obert i contestat, ja li permetrà entrar al bloc com a editor. També podeu configurar qui pot accedir al bloc, si el fem públic o restringit.

3/5


rescandell - El bloc d'aula

12. Ara pasarem a estructurar el bloc per tal que s'adeqüe a l'ús a l'aula.

13. De primer n'eliminarem de la barra lateral dreta els “gadgets” que no ens interessen. Anirem a cadascun d'ells (“Seguidors”, “Arxiu del bloc” i “Sobre jo”), l'editarem i el suprimirem. 14. A continuació afegirem tres nous gadgets per configurar la navegació pel bloc. En principi crearem tres nous menús (un per als grups, un altre per estructurar els continguts i un tercer per deixar els materials i les referències que necessitaran. 15. La mecànica de creació i emplenat és sempre la mateixa. Triem d'entre l'oferta de gadgets el de “Llista d'enllaços”.

4/5


rescandell - El bloc d'aula

16. I completem...

17. Després, si és la dels grups d'alumnes, hi posem el nom (GRUPS, pe) i afegim l'adreça de cadacun dels blocs que hem creat allà on diu “URL del llou nou”, li diem quin nom ha de mostrar (A, pe) i desem o afegim un nou enllaç. 18. Així mateix farem, per crear un índex dels continguts que volem mostrar i ordenats pel criteri que decidim. Només que ara, en lloc d'inserir les adreces dels blocs dels grups que havíem creat, colocarem les adreces (cada entrada del bloc té una adreça pròpia que veiem en seleccionar-la) de les entrades.

19. ATENCIÓ : 1. Si els blocs no són públics també haurem de donar permís de lectura als grups 2. Cada bloc de grup haurà de tindre un enllaç al grup principal a través d'un gadget.

5/5

Gestió dels blocs d'aula  

Guia per gestionar els blocs com a ePortfoli de l'alumne

Gestió dels blocs d'aula  

Guia per gestionar els blocs com a ePortfoli de l'alumne

Advertisement