Page 1

Biskupiec, dn. 24.04.2013 Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.04.2013 Uwaga: Nauka wystawiania dokumentów księgowych. Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Stysiek Justyna Plac Wolności 1/18 11-300 Biskupiec NIP: 796-83-08-014 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Opis usługi: Tłumaczenia pisemne: 1.Harry Potter un der Feureklech PL - DE (196768 słów), 2. Odkryjmy Europe PL-DE (11288 słów), 3. OBWE_PL-DE (1198 słów). Ustalona stawka brutto 0,025 EUR za słowo tekstu źródłowego. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5231,35 EUR 2. Kwota uzysku: 2615,68 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 2616,00 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 471,00 EUR 5. Kwota do wypłaty: 4760,35 EUR (słownie: Cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt 35/100 euro) ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Umowa o dzieło  

Na potrzeby swojej nauki stworzyłam umowe za tłumaczenia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you