Page 13

KOMATSU WA420-1 s/n W01520489

KOMATSU 320-1 s/n 2007

KOMATSU WA300- 1 s/n 30714

KOMATSU 520 s/n 04A- 10351

KOMATSU WA200 s/n 20201

HITACHI LX100 s/n 41F-01203

KOMATSU WA180 s/n A75646

KOBELCO LK300A s/n RL03536

KOMATSU 510 s/n 13376

KOMATSU 510 s/n 15164

KOBELCO RK70M-2 s/n 13870

CAT D4 s/n 48VZ6747

KOMATSU D20P-5 s/n 55846

KOMATSU JH30B s/n 4727

DYNAPAC CS12 s/n 175586

KAWASAKI KR20C s/n 3073

SAKAI SV70D s/n 30136

SITE : KM.35 STOCK FOR

INGERSOLL RAND DA30 s/n 5202

ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการประมูล 2 วัน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสภาพในวันประมูล

Jssr Auction Brochure December 2012  

Jssr Auction Brochure December 2012 Auction F55, 91