Page 1

Resultats Avaluació final individualitzada CTIC- 1r semestre 2014-2015 Alumne: Etna Ferrera Aula: 1 Barem de puntuació: 5 - A (Excel•lent o màxima valoració) 4- B (Notable o valoració bona) 3- C+ (Aprovat o valoració regular) 2- C- (Suspès o valoració regular) 1- D (Suspès o valoració dolenta) 0- N (No avaluat o no avaluable)

Mitjana de qualificació global

C+ Avaluació de les PAC Avaluació

Fase 1: Avaluació Parcial 1

Activitats Previstes Activitat 0: Presentacions i expectatives. Activitat 1: Cerques sobre eixos temàtics amb marcadors Socials

Ok C+

Comentaris a les activitats de la Fase 1: En la primera fase has tingut un començament irregular. T’ha mancat continuïtat i no has estat al dia de les activitats que hem realitzat. En l’activitat de les cerques mitjançant els marcadors socials, ho has intentat, no ha sortit del tot correctament. Segurament per manca de temps i per no seguir les instruccions donades per la consultora, tot i això superes mínimament l’activitat. Cal seguir millorant.

Fase 2: Avaluació Parcial 2

Activitat 2: Debat virtual a partir de les cerques i eixos temàtics. Activitat 3: Creació de grups virtuals. Primers acords i planificació grupal. Elecció tema projecte.

C-

C-

Comentaris a les activitats de la Fase 2: Aquesta fase no preludia res de bo. Caldria que t’esforcessis a fer un seguiment molt millor de l’assignatura. Ata que tens un grup, el teu compromís s’ha multiplicat. No pots deixar de banda les activitats o realitzar-les a mitges o amb una baixa qualitat; tens companys que depenen de tu! Has participat només amb un missatge al debat i de molt baixa qualitat. El teu grup ha trobat


a faltar la teva col·laboració en relació a la planificació i els cords grupals. No afluixis ara.

Activitat 4: Inici wiki C+ grupal. Fase 3: Primer esboç de Avaluació projecte. Parcial 3 Activitat 5: Creació Cd’un esquema resum del projecte. Comentaris a les activitats de la Fase 3: Una de cal i una d’arena, has engrescat el grup amb el teu nou logo i el treball a la wiki en l’aspecte formal i i de disseny, però has col.laborat poc en l’elaboració de l’esquem resum del projecte. Cal ser més consistent i solidària amb el grup. Les teves absències perjudiquen el teu rendiment i el del grup. C+ Activitat 6: Finalització projecte Fase 4: grupal wiki. Avaluació Activitat 7: Presentació B Parcial 4 multimèdia i defensa del projecte a l’aula. Comentaris a les activitats de la Fase 4: Finalment has aconseguit tenir un ritme i una implicació en el treball grupal molt reeixit. Tant en la part final del projecte en la wiki com en la presentació multimèdia i defensa del projecte has estat a molt bon nivell. Felicitats! Activitat 8: AutoOk Avaluació Final coavaluació. Etna, has anat, amb alts i baixos, de menys a més. Finalment crec que has aconseguit dominar les eines TIC per a enfrontar la teva formació en Educació Social i també has adquirit les competències digitals necessàries per al treball grupal. Molt bé!

exemple_plantilla_avaluaci__final_invididualitzada  

exemple_plantilla_avaluaci__final_invididualitzada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you