Page 1

Avaluació grupal  FASE  2:  Acords  grupals  i  planificació.    

5

5

5

5

5

10

5

10

10

5

5

5

5

Altres: Extres

Lliurament Ontime

Utilizació Eines de Planificació

Planificació Fase 1

Planificació. Fase 2

Planificació. Fase 3

Planificació. Fase 4

Eines col·laboratives

Altres:

5

Altres: Logo/disseny

5

Altres: Alternatives Comunicació

Canals Comunicació.

5

Revisió Acords i planificació

Rols/ Coordinació

5

Grau Assol.

Planificació

Missing/ Free Riders

Repartiiment tasques Disponibilitats

Ítems de seguiment

5

Revisi / Versió Treballs

5

Àrea/nom de Fitxers

5

Presa Decisions

5

Programari

5

Llengua treball

10

Freqüència Connexió.

Acords Grupals

Nom grup

Grups

Enx@rxa   Passo a fer-vos el retorn en comentaris de la vostra primera tasca grupal, la Fase 2, que incloia tant la realització dels acords grupals com la planificació de les tasques grupals i un primer esboç de tema del projecte. El resultat total de la vostra avaluació és una C+/El vostre treball grupal en la primera fase encara s'ha d'acabar de perflar. pel que veig a la Fase 2, ja encara no teniu més assumits els canals de comunicació i la fluïdesa no és a l'ordre del dia. Som-hi! COMENTARIS • En l’aspecte formal, encara us queda un bon camí per arribar a dominar les eines del processador de textos. A nivell d’expressió lingüística i correcció gramatical també mostreu un nivell correcte. El vostre document és prou sintètic i amb bones idees, us ha servirà quan han sorgit problemes de grup? No heu seguit l’estructura que us vaig facilitar en el document de referència sobre els acords:terminis per a arribar a decisions, connectivitats, llengua vehicular, etc.. Els vostres acords són molt sui generis, he vist coses interessants, però trobo a faltar per exemple: el programari a utilitzar, la llengua de treball, etc. Però heu obviat massa ítems que us vaig facilitar, i també he vist que la Maria ha assumit la majoria de les tasques de redacció del grup • Quant al contingut, primer de tot, cal pensar que aquest document d'acords inicials i planificació ha de ser flexible i revisable, però ja ha de preveure la majoria de les situacions que us han de succeir durant l’assignatura. Algunes ja les heu viscudes per endavatn en el debat i en els primers dies del funcionament del grup. Naturalment posar nota a l’orientació del vostres acords i a la planificació és una feina complicada perquè cada grup de persones acorda el que li sembla correcte, mentre que a un altre grup aquells mateixos acords li poden semblar descabellats. Un bon indicador d’aquest primer treball serà el temps; si passen els dies i davant del dubtes el document respon a les situacions que es creen i el seguiu, serà un bon bon document. Si les noves situacions del grup (absència o baixa d’un component) no estan ben contemplades i el document no us serveix, això us donarà la resposta. El mateix amb la planificació. Si es flexible, us serveix de guia i us pauta in bon treball, no cal que li demaneu més. La vostra planificació és adequada però he trobat a faltar una millor representació esquematica de la informació. Combinar tasques amb objectius i materials amb una planificació amb dates, més que llistar-los havieu de relacionar-les en una taula. M'esmenteu un google calendar i una agenda compartida que no no veig i no puc avaluar. Per altra banda, no heu fet una bona definició de rols, tampoc no heu atribuït tasques concretes (qui fa què en cada moment) i tampoc heu establert terminis clars. La vostra planificació és a molt curt termini, i només inclou la feina feta de la Fase 1, però heu oblidat incloure la resta de fases en la planificació. • Ara que esteu en la redacció de la fase 3 i la concreció de l'esquema del projecte a la wiki, cal dir algunes coses. A pesar que de la majoria del grups ja tinc un títol de tema força definit, aquest pot anar modificantse o concretant-se a partir de les cerques. Però sobretot cal que tingueu en compte en el seu disseny del projecte que ha de seguir alguns paràmetres que ara us exposo: o

Recordeu que els tres eixos del projecte són: Els grups d'edat, la integració i participació ciutadana l'educació social, des dela perspectiva de CTIC (tecnologies de la informació i comunicació)

o Ha de ser abastable i prou concret. És a dir, no us empenyeu a fer un tesi doctoral, cal un bon treball amb un bon us de les Tic de les normes explicades a l’assignatura, però no aconseguir el grau de doctor. Interessa més la coherència i adequació del tema, junt amb la forma i l’ús de les competències treballades que l’aprofundiment del tema escollit. o

Esforceu-vos a ser comunicatius, a explicar i fer-ho entenible per a qualsevol públic.

En general, el vostre és un treball supera les competències de la Fase 2 . Un treball prou concret, adaptable i que respon correctament a les demandes de l'assignatura.

Seguim treballant.

A B C+ CD N C+/-

exemple_avaluaci__grupal_feed-back_fase_2  

exemple_avaluaci__grupal_feed-back_fase_2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you