Page 1

stavebník: Iveta Šoulová a Milan Vřešťál

Ateliér

Lesní školka architektonická studie 10-2017

k světu.


vlaková zastávka Plzeň- Doudlevce

směr Slovany

Širší vztahy a zadání

Úhlav a

3/30

Doudlevce

buza

Rad

2/30

Zadáním je návrh lesní školky. Je situována na pozemku rodinného domu. Záměrem je navrhnout školku, která je součástí stávající zahrady. Splývá s ní a nenarušuje okolní zástavbu.

Zborovská

Pozemek leží v klidné solitérní zástavbě v obci Plzeň - Doudlevce, na jihu Plzně. V blízkosti se nachází soutok řek Radbuza a Úhlava, na severovýchodě pak park Homolka. Nedaleko je dostupná vlaková zastávka Plzeň- Doudlevce.

směr Litice směr Hradiště


Inspirace a reference

1

prolnutí do zahrady

2

hravost

1

2

4 kruh

5 prolézání

3

4

5

5/30

4/30

3 vstup na střechu


Koncept a řešení

terasa

Hlavním cílem bylo zakomponovat stavbu do stávající zahrady. Propojení se zahradou jsme docílili zachováním vzrostlých stromů. Tvar školky se „ vykousává ” podle korun stromů. V těchto částech je podpořen kontakt mezi interiérem a exteriérem a to prosklením velkoformátovými okny.

Celý objekt má děti motivovat ke hře, k prolézání a zkoumání. Výstup po rampě obcházející korunu stromu a výlez na střechu z interiéru po šplhacích sítí takový pocit vyvolává.

hřiště „ prolnutí hmoty do stávající zahrady, prorůstání stromů do domu“

vstup

„definované charaktery prostor kolem stromů“

„ lepší estetický zážitek v interiéru je řešen prosklením v místech, kde hmota kopíruje tvar stromů “

7/30

6/30

V exteriéru jsou prostory kolem stromů jasně definovány svým charakterem. V jedné části je to charakteristický vstup a to jak do objektu, tak na střechu po rampě. Dále se jedná o místo ke hře s lavičkou a zpevněnou plochu. V poslední řadě se zde nachází soukromnější prostor s terasou v rohu zahrady.


terasa

rampa výlez na střechu

světlík

Situace na pozemku

9/30

hřiště

8/30

Objekt je situován v severozápadní části pozemku. Vstup do školky i s rampou na střechu je řešen z východní části. Hřiště s lavičkou se otevirá na jih, směrem do zahrady. Soukromnější prostor s terasou je navržen v rohu zahrady.

lavička

stávající rodinný dům

příjezdová cesta


11/30

10/30

Axonometrie J-Z


13/30

12/30

Axonometrie S-V


smrková prkna

povrchy stěn v exteriéru

dřevěná podlaha

hlavní místnost

bílá omítka

povrchy stěn v interiéru

dlažba

podlaha v šatně a koupelně

písek

hřiště

smrková prkna

terasy, vstupy

15/30

14/30

Vizualizace jihovýchod

b


17/30

16/30

Půdorys 1.NP


19/30

18/30

Půdorys střechy


21/30

20/30

Pohledy

pohled východní

pohled západní


23/30

22/30

Pohledy

pohled jižní


25/30

24/30

Pohledy

pohled severnĂ­


řez B-B‘

řez A-A‘

27/30

26/30

Řezy


1

smrková prkna

povrchy stěn v exteriéru

2

dřevěná podlaha

hlavní místnost

3

bílá omítka

povrchy stěn v interiéru

4

dlažba

podlaha v šatně a koupelně

5

písek

hřiště

6

smrková prkna

terasy, vstupy

1

3

2

4

5

29/30

28/30

Materiály


www.atelier.ksvetu.cz

Ateliér

k světu.

Lesní školka  
Lesní školka  
Advertisement